Jordi Serratosa and toniher work FENNEC_27_0b10_BUILD1 FENNEC_27_0b10_RELEASE FENNEC_27_0b1_BUILD1 FENNEC_27_0b1_RELEASE FENNEC_27_0b2_BUILD1 FENNEC_27_0b2_RELEASE FENNEC_27_0b4_BUILD1 FENNEC_27_0b4_RELEASE FENNEC_27_0b6_BUILD1 FENNEC_27_0b6_RELEASE FENNEC_27_0b8_BUILD1 FENNEC_27_0b8_RELEASE FENNEC_27_0b9_BUILD1 FENNEC_27_0b9_RELEASE FENNEC_28_0b1_BUILD1 FENNEC_28_0b1_RELEASE FIREFOX_27_0b1_BUILD1 FIREFOX_27_0b1_RELEASE FIREFOX_27_0b2_BUILD1 FIREFOX_27_0b2_RELEASE FIREFOX_27_0b4_BUILD1 FIREFOX_27_0b4_RELEASE FIREFOX_27_0b5_BUILD1 FIREFOX_27_0b5_RELEASE FIREFOX_27_0b6_BUILD1 FIREFOX_27_0b6_RELEASE FIREFOX_27_0b7_BUILD1 FIREFOX_27_0b7_RELEASE FIREFOX_27_0b8_BUILD1 FIREFOX_27_0b8_RELEASE FIREFOX_27_0b9_BUILD1 FIREFOX_27_0b9_RELEASE FIREFOX_28_0b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_24b1_BUILD1 THUNDERBIRD_27_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_27_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_27_0b1_RELEASE
authorEduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 07 Dec 2013 20:46:33 +0100
changeset 1420 6dfaf93633b80af0c6048cd3f8efa250a9578f4a
parent 1419 38d791d1dab8bc6b416e71e26a60ee896a925732
child 1421 a3f69f045b12b1844b90d2997e89efcf3cd17799
child 1422 235ba88c52a82d37905551f84d35af5f93ab778a
child 1423 07baf59b46fc6680e56c8949ac64f423489873f1
child 1424 4e01fb74a042132d1e5cf970949e974323e12264
child 1425 6ee01b669f9554c3ba7bf31a5a33606367874c0b
child 1426 7a9186e685c852e8300e34dd806608ef1215e7f9
child 1427 a3810b1d8fa74711ce6eef897af1d567de9a2022
child 1428 798fc32d6ce538add304115ae82ad0fee632a7e4
child 1429 42950b07e058c8b56c0b59e07ce77be6bb6f0b93
child 1430 236c0a1fa490a28a39e4f73cb0ad19a44c9d01c2
child 1431 fab1764e1f113b5cff56a01251a8fdbc2ea553f7
child 1432 de82515815fd751109f8b839ad92c7b43a337aa3
child 1433 c4315e422f30943ce1fe68cca1e5c5a3cf406ff9
child 1434 226e66d2653ac942696f20c6c009fabbdff51fd0
child 1436 a193c1fea233887280f77bf414ae98e912844ea1
child 1437 9593174de33bf92f27ce09f62eaa1c6b29c64cb6
child 1438 a6235902116ae067a4ac55175273d006412cde14
child 1439 1f55ca421da49246109d89f33e29acff79e90dae
child 1440 0da4801ed26bee85cfe1d08fd704fa2b51a56dae
child 1447 cec5e56051b634090d20c6912d1d8f78091c4c8b
child 1448 d12dde841bc38d12507d5f75c6090f660a0bf09b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Jordi Serratosa and toniher work
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/chrome/browser/syncKey.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
calendar/chrome/calendar/providers/wcap/wcap.properties
calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.dtd
mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/aboutHome.dtd
mobile/android/chrome/aboutReader.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/pippki.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
suite/chrome/common/consoleOverlay.dtd
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
suite/chrome/common/sync/syncKey.dtd
suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
webapprt/webapprt/getUserMediaDialog.dtd
webapprt/webapprt/webapp.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -18,17 +18,17 @@
 <!ENTITY community.exp.end     " que treballa conjuntament per mantenir el web obert, públic i accessible per a tothom.">
 
 <!ENTITY community.start2      "El &brandShortName; està dissenyat per ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
 <!ENTITY community.middle2     ", una ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.creditsLink   "comunitat global">
-<!ENTITY community.end3       " que treballa conjuntament per preservar el web obert, públic i accessible per a tothom.">
+<!ENTITY community.end3       " que treballa conjuntament per mantenir el web obert, públic i accessible per a tothom.">
 
 <!ENTITY contribute.start      "Us interessa? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Col·laboreu-hi!">
 <!ENTITY contribute.end       "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 
 <!ENTITY bottomLinks.license    "Informació de la llicència">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -24,17 +24,17 @@
 <!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "d">
 
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
 <!ENTITY healthReport.label    "Informe de salut del &brandShortName;">
 <!ENTITY healthReport.accesskey  "e">
 
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució d'errors">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació de resolució de problemes">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Tramet una opinió…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "T">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -172,17 +172,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label     "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.unsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY viewBookmarksSidebar.label     "Mostra en la barra lateral">
-<!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Visualitza la barra de les adreces d'interès">
+<!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Mostra la barra de les adreces d'interès">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksSidebarGtkCmd.commandkey): This command
  - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
  - shortcut keys on Linux. -->
 
 <!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label      "Historial">
@@ -241,16 +241,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY scratchpad.label       "Bloc de proves">
 <!ENTITY scratchpad.accesskey     "s">
 <!ENTITY scratchpad.keycode      "VK_F4">
 <!ENTITY scratchpad.keytext      "F4">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (chromeDebuggerMenu.label): This is the label for the
  - application menu item that opens the browser debugger UI in the Tools menu. -->
 
 <!ENTITY chromeDebuggerMenu.label    "Depurador del navegador">
+<!ENTITY chromeDebuggerMenu.accesskey  "e">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Tanca la barra per a desenvolupadors">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label       "Barra d'eines per a desenvolupadors">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "v">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.label        "Gestor d'aplicacions">
 <!ENTITY devAppMgrMenu.accesskey      "G">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
@@ -600,16 +601,21 @@ The layout of the identity dialog preven
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity.runBy "mantingut per">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Més informació…">
 
 <!ENTITY identity.permissions "Permisos">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (identity.help.tooltip) : This string should be the
+   localized title of this SUMO article
+   https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-tell-if-my-connection-is-secure -->
+
+<!ENTITY identity.help.tooltip "Com puc saber si la connexió a un lloc web és segura?">
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Pestanyes del navegador">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu2.label): This appears in the history menu -->
 
 <!ENTITY syncTabsMenu2.label   "Pestanyes d'altres dispositius">
 
@@ -666,22 +672,22 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Mostra-ho tot">
 <!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pluginActivateNow.label, pluginActivateAlways.label, pluginBlockNow.label): These should be the same as the matching strings in browser.properties -->
 
 <!ENTITY pluginActivateNow.label "Permet ara">
 <!ENTITY pluginActivateAlways.label "Permet i recorda">
 <!ENTITY pluginBlockNow.label "Bloca el connector">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
+
 <!ENTITY pluginNotification.width "28em">
 
 <!ENTITY tabCrashed.header "La pestanya ha fallat.">
 <!ENTITY tabCrashed.message "S'està intentant mostrar aquesta pàgina web, però no respon.">
 <!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Notifiqueu la fallada a &vendorShortName; per intentar solucionar-la">
 <!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Torna-ho a provar">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: the following strings are unused in Australis, they're
   kept here to avoid warnings from l10n tools like compare-locales on
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -418,21 +418,23 @@ service.toolbarbutton.tooltiptext=Servei
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.install.description): %1$S is the hostname of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 service.install.description=Voleu activar els serveis de %1$S perquè es mostrin a la barra d'eines i lateral del %2$S?
 service.install.ok.label=Activa els serveis
 service.install.ok.accesskey=A
 service.install.learnmore=Més informació…
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
-social.turnOff.label=Inhabilita %S
-social.turnOff.accesskey=I
+social.turnOff.label=Desactiva %S
+social.turnOff.accesskey=t
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOn.label): %S is the name of the social provider
-social.turnOn.label=Habilita %S
-social.turnOn.accesskey=H
+social.turnOn.label=Activa %S
+social.turnOn.accesskey=t
+social.turnOffAll.label=Desactiva tots els serveis
+social.turnOnAll.label=Activa tots els serveis
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.markpageMenu.label): %S is the name of the social provider
 social.markpageMenu.label=Desa la pàgina a %S
 # LOCALIZATION NOTE (social.marklinkMenu.label): %S is the name of the social provider
 social.marklinkMenu.label=Desa l'enllaç a %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
 social.error.message=%1$S no es pot connectar ara amb el %2$S.
@@ -440,17 +442,17 @@ social.error.tryAgain.label=Torna a prov
 social.error.tryAgain.accesskey=T
 social.error.closeSidebar.label=Tanca aquesta barra lateral
 social.error.closeSidebar.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the label for the toolbar button, %2$S is the associated badge numbering that the social provider may provide.
 social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S (%2$S)
 
 # Identity notifications popups
-identity.termsOfService = Termes del servei
+identity.termsOfService = Condicions del servei
 identity.privacyPolicy = Política de privadesa
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chooseIdentity.description): %S is the website origin (e.g. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
 identity.chooseIdentity.description = Inicia la sessió a %S
 identity.chooseIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica existent
 identity.newIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica diferent
 identity.newIdentity.accessKey = e
 identity.newIdentity.email.placeholder = Adreça electrònica
 # LOCALIZATION NOTE (identity.newIdentity.description): %S is the website origin (e.g. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -52,34 +52,39 @@
 <!ENTITY connection.cancelConnectTooltip "Cancel·la la connexió en curs.">
 <!ENTITY connection.cancelShowSimulatorTooltip "Surt del mode de connexió del simulador i torna a l'indicador inicial.">
 <!ENTITY connection.or "o bé">
 <!ENTITY connection.noSimulatorInstalled "No hi ha cap simulador instal·lat.">
 <!ENTITY connection.installOneSimulator "Instal·la el simulador">
 <!ENTITY connection.installOneSimulatorTooltip "Instal·la una versió del simulador després de baixar el complement corresponent.">
 <!ENTITY connection.installAnotherSimulator "Afegeix">
 <!ENTITY connection.installAnotherSimulatorTooltip "Instal·la una versió addicional del simulador després de baixar el complement corresponent.">
+<!ENTITY connection.startRegisteredSimulator "Inici:">
 
 <!ENTITY projects.localApps "Aplicacions locals">
 <!ENTITY projects.addApp "Afegeix">
 <!ENTITY projects.addPackaged "Afegeix una aplicació empaquetada">
 <!ENTITY projects.addPackagedTooltip "Afegeix una aplicació empaquetada nova (un directori) des de l'ordinador.">
 <!ENTITY projects.addHosted "Afegeix una aplicació hostatjada">
 <!ENTITY projects.addHostedTooltip "Afegeix una aplicació hostatjada nova (enllaç a un fitxer manifest.webapp) des d'un lloc web remot.">
 <!ENTITY projects.title "Aplicacions locals">
 <!ENTITY projects.appDetails "Detalls de l'aplicació">
 <!ENTITY projects.removeAppFromList "Elimina aquesta aplicació de la llista d'aplicacions amb què treballeu. No s'eliminarà d'un dispositiu ni d'un simulador.">
 <!ENTITY projects.updateApp "Actualitza">
 <!ENTITY projects.updateAppTooltip "Executa comprovacions de validació i actualitza l'aplicació al dispositiu connectat">
 <!ENTITY projects.debugApp "Depuració">
 <!ENTITY projects.debugAppTooltip "Obre les eines per a desenvolupadors connectades a aquesta aplicació">
 <!ENTITY projects.hostedManifestPlaceHolder2 "http://example.com/app/manifest.webapp">
 <!ENTITY projects.noProjects "No hi ha cap projecte. Afegiu una aplicació empaquetada (directori local) a continuació o una aplicació hostatjada (enllaç a un fitxer manifest).">
+<!ENTITY projects.manifestEditor "Editor de manifest">
+<!ENTITY projects.manifestEditorTooltip "Edita el manifest de l'aplicació a la subfinestra de sota. El botó Actualitza desa els canvis i actualitza l'aplicació.">
+<!ENTITY projects.manifestViewer "Visualitzador de manifest">
+<!ENTITY projects.manifestViewerTooltip "Mostra el manifest de l'aplicació a la subfinestra de sota.">
 
 <!ENTITY help.title "Gestor d'aplicacions">
 <!ENTITY help.close "Tanca">
-<!ENTITY help.intro "Aquesta eina us ajudarà a muntar i instal·lar aplicacions web en dispositius compatibles (és a dir, el Firefox OS). La pestanya <strong>Aplicacions</strong> us guiarà en el procés de validació i instal·lació de l'aplicació. La pestanya <strong>Dispositiu</strong> conté informació del dispositiu connectat. Utilitzeu la barra d'eines de la part inferior per connectar un dispositiu o per iniciar el simulador.">
+<!ENTITY help.intro "Aquesta eina us ajudarà a crear i a instal·lar aplicacions web en dispositius compatibles (és a dir, Firefox OS). La pestanya <strong>Aplicacions</strong> us guiarà pel procés de validació i d'instal·lació de la vostra aplicació. La pestanya <strong>Dispositiu</strong> us donarà informació del dispositiu connectat. Utilitzeu la barra d'eines inferior per connectar a un dispositiu o per iniciar el simulador.">
 <!ENTITY help.usefullLinks "Enllaços útils:">
 <!ENTITY help.appMgrDoc "Documentació: Utilització del gestor d'aplicacions">
 <!ENTITY help.configuringDevice "Configuració del dispositiu Firefox OS">
 <!ENTITY help.troubleShooting "Resolució de problemes">
 <!ENTITY help.simulatorAddon "Instal·lació del complement Simulator">
 <!ENTITY help.adbHelperAddon "Instal·lació del complement Adb Helper">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.properties
@@ -28,8 +28,14 @@ validator.invalidProjectType=El tipus de projecte «%S» és desconegut
 # LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
 # don't translate 'icons' and 'name'.
 validator.missNameManifestProperty=Falta el camp «name» obligatori al Manifest.
 validator.missIconsManifestProperty=Falta el camp «icons» al Manifest.
 validator.missIconMarketplace=la publicació d'aplicacions al Marketplace necessita una icona d'un mínim de 128px
 validator.invalidAppType=El tipus d'aplicació és desconegut: «%S».
 validator.invalidHostedPriviledges=L'aplicació hostatjada no pot ser del tipus «%S».
 validator.noCertifiedSupport=Les aplicacions certificades («certified») no són totalment compatibles amb el gestor d'aplicacions.
+validator.nonAbsoluteLaunchPath=El camí d'execució ha de ser un camí absolut que comenci per «/»: «%S»
+validator.invalidLaunchPath=No es pot accedir al document d'inici de l'aplicació «%S»
+# LOCALIZATION NOTE (validator.invalidLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
+# the launch document, %2$S is the http error code.
+validator.invalidLaunchPathBadHttpCode=No es pot accedir al document d'inici de l'aplicació «'%1$S»; s'ha rebut el codi HTTP %2$S
+
--- a/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -111,13 +111,13 @@ fallbackAsterisk2=S'ha utilitzat l'asterisc (*) incorrectament en la secció «FALLBACK» a la línia %S. Cal que els URI en la secció «FALLBACK» coincideixin amb un prefix de l'URI de la sol·licitud.
 # LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
 # SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
 # or "fast". Parameters: %S is the line number where this error occurs.
 settingsBadValue=La secció «SETTINGS» només pot contenir un sol valor. «prefer-online» o «fast» a la línia %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): the associated cache manifest
 # contains an invalid section name. Parameters: %1$S is the section name, %2$S
 # is the line number.
-invalidSectionName=El nom de secció (%S) no és vàlid a la línia %S.
+invalidSectionName=El nom de secció (%1$S) no és vàlid a la línia %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): the requested cache entry that does not
 # exist.
 entryNotFound=No s'ha trobat l'entrada.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
@@ -14,9 +14,16 @@
 <!ENTITY connect  "Connecta">
 <!ENTITY connecting "S'està connectant…">
 <!ENTITY availableTabs "Pestanyes remotes disponibles:">
 <!ENTITY availableProcesses "Processos remots disponibles:">
 <!ENTITY connectionError "Error:">
 <!ENTITY errorTimeout "Error: s'ha esgotat el temps de la connexió.">
 <!ENTITY errorRefused "Error: s'ha rebutjat la connexió.">
 <!ENTITY errorUnexpected "Error inesperat.">
-<!ENTITY help "Mitjançant les eines per a desenvolupadors del Firefox es poden depurar dispositius remots (com ara el Firefox per a Android i el Firefox OS). Assegureu-vos que heu activat l'opció «Depuració remota» al dispositiu remot. Consulteu la <a target='_' href='https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Debugger#Remote_Debugging'>documentació</a> per a més informació.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (remoteHelp, remoteDocumentation, remoteHelpSuffix):
+these strings will be concatenated in a single label, remoteDocumentation will
+be used as text for a link to MDN. -->
+
+<!ENTITY remoteHelp "Les eines per a desenvolupadors del Firefox poden depurar dispositius remots (per exemple, el Firefox per a l'Android i el Firefox OS). Assegureu-vos que heu activat l'opció «Depuració remota» al dispositiu remot. Per obtenir més informació, vegeu la">
+<!ENTITY remoteDocumentation "documentació">
+<!ENTITY remoteHelpSuffix ".">
+
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -27,16 +27,24 @@
  - the text displayed in the button to stop black boxing the currently selected
  - source. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.blackBoxMessage.unBlackBoxButton "Treu aquest codi font de la caixa negra">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.optsButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that opens up an options context menu for the debugger UI. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.optsButton.tooltip "Opcions del depurador">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.sources.blackBoxTooltip): This is the tooltip
+ - for the button that black boxes the selected source. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.sources.blackBoxTooltip "Activa/desactiva la caixa negra">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.sources.prettyPrint): This is the tooltip for the
+ - button that pretty prints the selected source. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.sources.prettyPrint "Formata el codi font">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
  - checkbox that toggles pausing on exceptions. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions   "Pausa en excepcions">
 <!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions.key "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
  - checkbox that toggles ignoring caught exceptions. -->
 
@@ -115,16 +123,21 @@
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak     "Afegeix punt de ruptura">
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak.key   "B">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuCondBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a conditional
  - breakpoint. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak   "Afegeix punt de ruptura condicional">
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak.key "B">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.instruments.*): This is the text that
+ - appears in the debugger's instruments pane tabs. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.tabs.variables   "Variables">
+<!ENTITY debuggerUI.tabs.events     "Esdeveniments">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuAddWatch): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding an expression. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch   "Selecció a expressió de vigilància">
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch.key "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.addWatch): This is the text that
  - appears in the watch expressions context menu for adding an expression. -->
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -10,16 +10,24 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Depurador
 
+# LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowTitle):
+# The title displayed for the debugger window.
+DebuggerWindowTitle=Depurador del navegador
+
+# LOCALIZATION NOTE (DebuggerWindowScriptTitle):
+# The title displayed for the debugger window when a script is selected.
+DebuggerWindowScriptTitle=Depurador del navegador - %S
+
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window..
 ToolboxDebugger.tooltip=Depurador de JavaScript
 
 # LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.commandkey, debuggerMenu.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 debuggerMenu.commandkey=S
@@ -38,35 +46,84 @@ expandPanes=Amplia les subfinestres
 pauseButtonTooltip=Feu clic per fer una pausa (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (resumeLabel): The label that is displayed on the pause
 # button when the debugger is in a paused state.
 resumeButtonTooltip=Feu clic per continuar (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (stepOverTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps over a function call.
-stepOverTooltip=Omet (%S)
+stepOverTooltip=Salta (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (stepInTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps into a function call.
 stepInTooltip=Entra (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (stepOutTooltip): The label that is displayed on the
 # button that steps out of a function call.
 stepOutTooltip=Surt (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyGlobalsText): The text to display in the menulist
 # when there are no chrome globals available.
-noGlobalsText=Globals no
+noGlobalsText=Ni hi ha globals
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources menu
 # when there are no scripts.
 noSourcesText=Aquesta pàgina no té fitxers de codi font.
 
-# LOCALIZATION NOTE (blackBoxCheckboxTooltip) = The tooltip text to display when
+# LOCALIZATION NOTE (noEventsTExt): The text to display in the events tab
+# when there are no events.
+noEventListenersText=No hi ha cap receptor d'esdeveniments per mostrar
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventCheckboxTooltip): The tooltip text to display when
+# the user hovers over the checkbox used to toggle an event breakpoint.
+eventCheckboxTooltip=Activa/desactiva un punt de ruptura en aquest esdeveniment
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventOnSelector): The text to display in the events tab
+# for every event item, between the event type and event selector.
+eventOnSelector=en
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventInSource): The text to display in the events tab
+# for every event item, between the event selector and listener's owner source.
+eventInSource=en
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventNodes): The text to display in the events tab when
+# an event is listened on more than one target node.
+eventNodes=%S nodes
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventNative): The text to display in the events tab when
+# a listener is added from plugins, thus getting translated to native code.
+eventNative=[codi natiu]
+
+# LOCALIZATION NOTE (*Events): The text to display in the events tab for
+# each group of sub-level event entries.
+animationEvents=Animació
+audioEvents=Àudio
+batteryEvents=Bateria
+clipboardEvents=Porta-retalls
+compositionEvents=Redacció
+deviceEvents=Dispositiu
+displayEvents=Visualització
+dragAndDropEvents=Arrossega i deixa anar
+gamepadEvents=Comandament de joc
+indexedDBEvents=IndexedDB
+interactionEvents=Interacció
+keyboardEvents=Teclat
+mediaEvents=Multimèdia HTML5
+mouseEvents=Ratolí
+mutationEvents=Mutació
+navigationEvents=Navegació
+pointerLockEvents=Bloqueig del punter
+sensorEvents=Sensor
+storageEvents=Emmagatzematge
+timeEvents=Temps
+touchEvents=Tàctil
+otherEvents=Altres
+
+# LOCALIZATION NOTE (blackBoxCheckboxTooltip): The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle black boxing its associated
 # source.
 blackBoxCheckboxTooltip=Activa/desactiva la caixa negra
 
 # LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
 # global search results when there are no matching strings after filtering.
 noMatchingStringsText=No s'ha trobat cap coincidència
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -34,17 +34,17 @@ canonProxyDesc=Executa una ordre en %S
 canonProxyManual=Un conjunt d'ordres que s'executen en un sistema remot. S'hi accedeix via %S.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when we try to add a new
 # command (using a proxy) where one already exists with the same name.
 canonProxyExists=Ja existeix una ordre anomenada «%S»
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message describes the '{' command, which allows
 # entry of JavaScript like traditional developer tool command lines.
-cliEvalJavascript=Escriu Javascript directament
+cliEvalJavascript=Escriu JavaScript directament
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed when the command line has more
 # arguments than the current command can understand.
 cliUnusedArg=Massa arguments
 
 # LOCALIZATION NOTE: The title of the dialog which displays the options that
 # are available to the current command.
 cliOptions=Opcions disponibles
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -962,17 +962,17 @@ cookieSetSessionDesc=Només vàlida pel temps de vida de la sessió del navegador
 # LOCALIZATION NOTE (cookieSetExpiresDesc) A very short string to describe the
 # 'expires' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 cookieSetExpiresDesc=La data de venciment de la galeta (en format RFC2822 o ISO 8601)
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
 # 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-jsbDesc=Embellidor del Javascript
+jsbDesc=Embellidor del JavaScript
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
 # 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 jsbUrlDesc=L'URL del fitxer JS per embellir
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeDesc) A very short description of the
 # 'jsb <indentSize>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
@@ -1147,17 +1147,17 @@ callLogChromeVarNotFoundContent=No s'ha 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundChrome) A string displayed as the
 # result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
 # chrome-variable and an invalid variable name.
 callLogChromeVarNotFoundChrome=No s'ha trobat la variable a la finestra chrome
 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalException) A string displayed as the
 # result of the 'calllog chromestart' command with a source type of JavaScript
 # and invalid JavaScript code.
-callLogChromeEvalException=El javascript avaluat ha disparat l'excepció següent
+callLogChromeEvalException=El JavaScript avaluat ha disparat l'excepció següent
 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
 # result of passing a non-JavaScript object creating source via the
 # 'calllog chromestart javascript' command.
 callLogChromeEvalNeedsObject=El codi JavaScript ha d'avaluar a un objecte del qual s'han de registrar les crides a mètodes, p. ex. «({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});»
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -1,8 +1,11 @@
+<!ENTITY inspectorHTMLEdit.label    "Edita com a HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLEdit.accesskey  "E">
+
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Copia l'HTML interior">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "i">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Copia l'HTML exterior">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "C">
 
 <!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.label    "Copia selector únic">
 <!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.accesskey  "n">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -26,21 +26,23 @@ breadcrumbs.siblings=Germans
 # the user switch to the inspector when the debugger is paused.
 debuggerPausedWarning.message=El depurador està en pausa. Algunes funcions com la selecció amb el ratolí no funcionaran.
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
 # This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
 # the node is selected.
 nodeMenu.tooltiptext=Operacions del node
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 inspector.label=Inspector
-inspector.commandkey=I
+inspector.commandkey=C
 inspector.accesskey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
 # When there are too many nodes to load at once, we will offer to
 # show all the nodes.
 markupView.more.showing=Alguns nodes no estan visibles.
 markupView.more.showAll=Mostra tots els %S nodes
 inspector.tooltip=DOM i l'inspector d'estil
+
+#LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
+previewTooltip.image.brokenImage=No s'ha pogut carregar la imatge
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -88,8 +88,18 @@ propertiesFilterPlaceholder=Propietats d
 
 # LOCALIZATION NOTE (stringConversionFailed): Happens when a value cannot be
 # converted to a string for inspection.
 stringConversionFailed=No es pot convertir el valor en una cadena.
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Scratchpad
 # fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=S'ha esgotat el temps de la connexió. Cerqueu possibles missatges d'error a la consola d'errors en tots dos sentits. Obriu novament el bloc de proves per tornar-ho a provar.
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): this string is displayed in the title of
+# the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools window and
+# in the Developer Tools Menu.
+scratchpad.label=Bloc de proves
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
+# tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
+# window.
+scratchpad.tooltip=Bloc de proves
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.dtd
@@ -0,0 +1,32 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Debugger strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkey -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.vertexShader): This is the label for
+ - the pane that displays a vertex shader's source. -->
+
+
+
+<!ENTITY shaderEditorUI.vertexShader  "Shader de vèrtex">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.fragmentShader): This is the label for
+ - the pane that displays a fragment shader's source. -->
+
+<!ENTITY shaderEditorUI.fragmentShader "Shader de fragment">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.reloadNotice1): This is the label shown
+ - on the button that triggers a page refresh. -->
+
+<!ENTITY shaderEditorUI.reloadNotice1  "Actualitza">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.reloadNotice2): This is the label shown
+ - along with the button that triggers a page refresh. -->
+
+<!ENTITY shaderEditorUI.reloadNotice2  "la pàgina per poder editar el codi GLSL.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (shaderEditorUI.emptyNotice): This is the label shown
+ - while the page is refreshing and the tool waits for a WebGL context. -->
+
+<!ENTITY shaderEditorUI.emptyNotice   "S'està esperant que es creï un context WebGL…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/shadereditor.properties
@@ -0,0 +1,32 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxShaderEditor.label=Editor de shaders
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxShaderEditor.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
+# displayed inside the developer tools window.
+ToolboxShaderEditor.tooltip=Editor en temps real del llenguatge de shaders GLSL per a WebGL
+
+# LOCALIZATION NOTE (shadersList.programLabel):
+# This string is displayed in the programs list of the Shader Editor,
+# identifying a set of linked GLSL shaders.
+shadersList.programLabel=Programa %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (shadersList.blackboxLabel):
+# This string is displayed in the programs list of the Shader Editor, while
+# the user hovers over the checkbox used to toggle blackboxing of a program's
+# associated fragment shader.
+shadersList.blackboxLabel=Activa/desactiva la visibilitat de la geometria
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -60,24 +60,24 @@ open.commandkey=VK_F7
 # editor.
 open.accesskey=e
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel (Command on Mac or Ctrl on other platforms) to Save
 saveStyleSheet.commandkey=S
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
-# This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
+# This string is displayed in the title of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxStyleEditor.label=Editor d'estil
 
-# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
-# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip2):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window.
-ToolboxStyleEditor.tooltip=Editor de fulls d'estil CSS
+ToolboxStyleEditor.tooltip2=Editor de fulls d'estil (CSS)
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Shown in a notification box when
 # the user tries to navigate away from a web page.
 confirmNavigationAway.message=Si sortiu de la pàgina, es perdran els canvis no desats de l'editor d'estil.
 confirmNavigationAway.buttonLeave=Surt de la pàgina
 confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=S
 confirmNavigationAway.buttonStay=Roman a la pàgina
 confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=R
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -52,8 +52,40 @@ helpLinkTitle=Mostra la documentació d'aquesta propietat
 # LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
 # entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
 # the title attribute of the warning icon.
 rule.warning.title=El valor de la propietat no és vàlid
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.empty): Text displayed when the highlighter is
 # first opened and there's no node selected in the rule view.
 rule.empty=No s'ha seleccionat cap element.
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.selectAll): Text displayed in the
+# rule view context menu.
+ruleView.contextmenu.selectAll=Selecciona-ho tot
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.selectAll.accessKey): Access key for
+# the rule view context menu "Select all" entry.
+ruleView.contextmenu.selectAll.accessKey=t
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy): Text displayed in the rule view
+# context menu.
+ruleView.contextmenu.copy=Copia
+
+# LOCALIZATION NOTE (ruleView.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
+# the rule view context menu "Select all" entry.
+ruleView.contextmenu.copy.accessKey=C
+
+# LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll): Text displayed in the
+# computed view context menu.
+computedView.contextmenu.selectAll=Selecciona-ho tot
+
+# LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.selectAll.accessKey): Access key for
+# the computed view context menu "Select all" entry.
+computedView.contextmenu.selectAll.accessKey=t
+
+# LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.copy): Text displayed in the
+# computed view context menu.
+computedView.contextmenu.copy=Copia
+
+# LOCALIZATION NOTE (computedView.contextmenu.copy.accessKey): Access key for
+# the computed view context menu "Select all" entry.
+computedView.contextmenu.copy.accessKey=C
--- a/browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/tilt.properties
@@ -19,31 +19,31 @@ initTilt.error = No s'ha pogut inicialitzar el Tilt, consulteu\nla informació disponible per solucionar problemes a http://get.webgl.org/troubleshooting
 # LOCALIZATION NOTE (initWebGL.error): Tilt requires WebGL capabilities, which
 # are not available on every hardware. This message is displayed in the console
 # when initialization fails because of unsupported hardware.
 initWebGL.error = No s'ha pogut inicialitzar el context WebGL, potser el vostre maquinari o els vostres controladors no són compatibles.
 
 # LOCALIZATION NOTE (linkProgram.error): This error happens when the WebGL
 # context can't link two compiled shader programs together. It is displayed in
 # the Error Console.
-linkProgram.error = No s'ha pogut inicialitzar el programa: %S
+linkProgram.error = No s'ha pogut inicialitzar el programa de shader: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
 # source (uri or path) of a shader is not the expected one. It is displayed in
 # the Error Console.
-compileShader.source.error = El tipus de font és incorrecte (s'esperava un text).
+compileShader.source.error = El tipus de font del shader és incorrecte (s'esperava una cadena).
 
 # LOCALIATION NOTE (compileShader.type.error): There are two types of shader
 # programs - vertex and fragment. At a shader initialization, if none of these
 # two types is specified, this compile-time error is shown. It is displayed in
 # the Error Console.
-compileShader.type.error = S'ha especificat un tipus incorrecte: %S
+compileShader.type.error = S'ha especificat un tipus de shader incorrecte per a: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (compileShader.compile.error): If the shader source and
 # type are correctly specified, there may be syntax errors in the shader code.
 # If this is the case, this compile-time error is shown. It is displayed in
 # the Error Console.
-compileShader.compile.error = Estat de la compilació de l'ombrejat:\n%S
+compileShader.compile.error = Estat de la compilació del shader:\n%S
 
 # LOCALIZATION NOTE (compileShader.source.error): This error is caused when the
 # source (canvas or image) of a texture is not as expected. It is displayed in
 # the Error Console.
 initTexture.source.error = El tipus de font de la textura és incorrecte (s'esperava una imatge).
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -16,25 +16,47 @@
 <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY toolboxZoomIn.key2      "="> 
 <!ENTITY toolboxZoomOut.key      "-">
 <!ENTITY toolboxZoomReset.key     "0">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
  - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
 
 <!ENTITY options.context.advancedSettings "Paràmetres avançats">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.requiresRestart2): This is the requires
- - restart label at right of settings that require a browser restart to be
- - effective. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.inspector): This is the label for
+ - the heading of the Inspector group in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.context.inspector "Inspector">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.label): This is the label for a
+ - dropdown list that controls the default color unit used in the inspector.
+ - This label is visible in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.label "Unitat per defecte dels colors">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.accesskey): This is the access
+ - key for a dropdown list that controls the default color unit used in the
+ - inspector. This is visible in the options panel. -->
 
-<!ENTITY options.context.requiresRestart2 "Cal reiniciar el navegador">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.restartButton.label): This is the label for the
- - restart button next to options.context.requiresRestart2 label. -->
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.accesskey "U">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.hex): This is used in the
+ - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.hex "Hex">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.hsl): This is used in the
+ - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
 
-<!ENTITY options.restartButton.label "Reinicia ara">
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.hsl "HSL(A)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.rgb): This is used in the
+ - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
+
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.rgb "RGB(A)">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.name): This is used in
+ - the 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel.
+ - -->
+
+<!ENTITY options.defaultColorUnit.name "Noms de colors">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.triggersPageRefresh2): This is the
  - triggers page refresh label next to the settings in the advanced settings
  - group in the options panel which trigger page reload. -->
 
 <!ENTITY options.context.triggersPageRefresh2 "Només la sessió actual, recarrega la pàgina">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableChrome.label3): This is the label for the
  - checkbox that toggles chrome debugging, i.e. devtools.chrome.enabled
  - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -63,25 +63,26 @@
 <!ENTITY btnPageSecurity.accesskey "u">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging): This is used as the text of the
  - the toolbar. It shows or hides messages that the web developer inserted on
  - the page for debugging purposes, using calls such console.log() and
  - console.error(). -->
 
 <!ENTITY btnPageLogging.label  "Registre">
 <!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Registra els missatges enviats a l'objecte window.console">
-<!ENTITY btnPageLogging.accesskey2 "R">
+<!ENTITY btnPageLogging.accesskey3 "L">
 <!ENTITY btnConsoleErrors    "Errors">
 <!ENTITY btnConsoleInfo     "Informació">
 <!ENTITY btnConsoleWarnings   "Avisos">
 <!ENTITY btnConsoleLog     "Registre">
 
 <!ENTITY filterOutput.placeholder "Filtra la sortida">
 <!ENTITY btnClear.label    "Neteja">
 <!ENTITY btnClear.tooltip   "Neteja la sortida de la consola web">
+<!ENTITY btnClear.accesskey  "N">
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
@@ -89,10 +90,9 @@
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY copyURLCmd.label   "Copia la ubicació de l'enllaç">
 <!ENTITY copyURLCmd.accesskey "C">
 
 <!ENTITY closeCmd.key     "W">
 <!ENTITY findCmd.key     "F">
-<!ENTITY clearOutputCmd.key  "K">
 <!ENTITY clearOutputCtrl.key "L">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -84,27 +84,38 @@ webConsoleMoreInfoLabel=Més informació
 # indicate how to jump into scratchpad mode.
 scratchpad.linkText=Maj+RETORN - Obre al bloc de proves
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): the console displays objects
 # using their type (from the constructor function) in this descriptive string.
 # Parameters: %S is the object type.
 gcliterm.instanceLabel=Instància de %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (reflow.*): the console displays reflow activity.
+# We can get 2 kind of lines: with JS link or without JS link. It looks like
+# that:
+# reflow: 12ms
+# reflow: 12ms function foobar, file.js line 42
+# The 2nd line, from "function" to the end of the line, is a link to the
+# JavaScript debugger.
+reflow.messageWithNoLink=reajustament: %Sms
+reflow.messageWithLink=reajustament: %Sms 
+reflow.messageLinkText=funció %1$S, %2$S línia %3$S
+
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.anonymousFunction): this string is used to
 # display JavaScript functions that have no given name - they are said to be
 # anonymous. See also stacktrace.outputMessage.
 stacktrace.anonymousFunction=<anonymous>
 
 # LOCALIZATION NOTE (stacktrace.outputMessage): this string is used in the Web
 # Console output to identify a web developer call to console.trace(). The
 # stack trace of JavaScript function calls is displayed. In this minimal
 # message we only show the last call. Parameters: %1$S is the file name, %2$S
 # is the function name, %3$S is the line number.
-stacktrace.outputMessage=Traça de la pila de %S, funció %S, línia %S.
+stacktrace.outputMessage=Traça de la pila de %1$S, funció %2$S, línia %3$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (timerStarted): this string is used to display the result
 # of the console.time() call. Parameters: %S is the name of the timer.
 timerStarted=%S: s'ha iniciat el cronòmetre
 
 # LOCALIZATION NOTE (timeEnd): this string is used to display the result of
 # the console.timeEnd() call. Parameters: %1$S is the name of the timer, %2$S
 # is the number of milliseconds.
@@ -163,23 +174,23 @@ longStringEllipsis=[…]
 # LOCALIZATION NOTE (longStringTooLong): the string displayed after the user
 # tries to expand a long string.
 longStringTooLong=La cadena que voleu veure és massa llarga per visualitzar-se a la consola web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink): the
 # string displayed in the network panel when the response body is only
 # partially available. Parameters: %S is the amount of bytes that need to be
 # fetched.
-NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink=Recull els %1$S bytes restants
+NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink=Baixa els %S bytes restants
 
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink): the
 # string displayed in the network panel when the request body is only
 # partially available. Parameters: %S is the amount of bytes that need to be
 # fetched.
-NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink=Recull el cos de la sol·licitud (%1$S bytes)
+NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink=Baixa el cos de la sol·licitud (%S bytes)
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Web
 # Console fails to connect to the server due to a timeout.
 connectionTimeout=S'ha esgotat el temps de la connexió. Cerqueu possibles missatges d'error a la consola d'errors en tots dos sentits. Obriu novament la consola web per tornar-ho a provar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Filtra propietats
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -76,17 +76,17 @@
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "r">
 
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.label         "Mou…">
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey       "M">
 
 <!ENTITY col.name.label     "Nom">
 <!ENTITY col.tags.label     "Etiquetes">
 <!ENTITY col.url.label      "Ubicació">
-<!ENTITY col.lastvisit.label   "Data de visita">
+<!ENTITY col.mostrecentvisit.label "Darrera visita">
 <!ENTITY col.visitcount.label  "Nombre de visites">
 <!ENTITY col.keyword.label    "Paraula clau">
 <!ENTITY col.description.label  "Descripció">
 <!ENTITY col.dateadded.label   "Addició">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
 
 <!ENTITY search.label               "Cerca:">
 <!ENTITY search.accesskey             "r">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -20,34 +20,38 @@ bookmarksRestoreParseError=No s'ha pogut processar el fitxer de còpia de seguretat.
 
 bookmarksLivemarkLoading=S'està carregant l'adreça d'interès activa…
 bookmarksLivemarkFailed=No s'ha pogut carregar el canal de l'adreça d'interès activa.
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Obre «%S»
 
 sortByName=Ordena «%S» per nom
 sortByNameGeneric=Ordena per nom
-view.sortBy.name.label=Ordena per nom
-view.sortBy.name.accesskey=n
-view.sortBy.url.label=Ordena per ubicació
-view.sortBy.url.accesskey=u
-view.sortBy.date.label=Ordena per data de visita
-view.sortBy.date.accesskey=v
-view.sortBy.visitCount.label=Ordena per nombre de visites
-view.sortBy.visitCount.accesskey=b
-view.sortBy.keyword.label=Ordena per paraula clau
-view.sortBy.keyword.accesskey=l
-view.sortBy.description.label=Ordena per descripció
-view.sortBy.description.accesskey=d
-view.sortBy.dateAdded.label=Ordena per addició
-view.sortBy.dateAdded.accesskey=a
-view.sortBy.lastModified.label=Ordena per darrera modificació
-view.sortBy.lastModified.accesskey=m
-view.sortBy.tags.label=Ordena per etiquetes
-view.sortBy.tags.accesskey=t
+# LOCALIZATION NOTE (view.sortBy.1.name.label): sortBy properties are versioned.
+# When any of these changes, all of the properties must be bumped, and the
+# change must be annotated here. Both label and accesskey must be updated.
+# - version 1: changed view.sortBy.1.date.
+view.sortBy.1.name.label=Ordena per nom
+view.sortBy.1.name.accesskey=n
+view.sortBy.1.url.label=Ordena per ubicació
+view.sortBy.1.url.accesskey=u
+view.sortBy.1.date.label=Ordena per darrera visita
+view.sortBy.1.date.accesskey=v
+view.sortBy.1.visitCount.label=Ordena per nombre de visites
+view.sortBy.1.visitCount.accesskey=b
+view.sortBy.1.keyword.label=Ordena per paraula clau
+view.sortBy.1.keyword.accesskey=l
+view.sortBy.1.description.label=Ordena per descripció
+view.sortBy.1.description.accesskey=d
+view.sortBy.1.dateAdded.label=Ordena per addició
+view.sortBy.1.dateAdded.accesskey=a
+view.sortBy.1.lastModified.label=Ordena per darrera modificació
+view.sortBy.1.lastModified.accesskey=m
+view.sortBy.1.tags.label=Ordena per etiquetes
+view.sortBy.1.tags.accesskey=t
 
 searchBookmarks=Cerca les adreces d'interès
 searchHistory=Cerca l'historial
 searchDownloads=Cerca les baixades
 
 tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obertura
 tabs.openWarningMultipleBranded=Ara obrireu %S pestanyes. Això podria alentir el %S mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
 tabs.openButtonMultiple=Obre les pestanyes
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -97,17 +97,17 @@
 <!ENTITY updateManual.label       "No cerquis mai actualitzacions (poc recomanable pel risc de seguretat que comporta)">
 <!ENTITY updateManual.accesskey     "N">
 
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.label    "Avisa'm si això faria que s'inhabilités algun dels meus complements">
 <!ENTITY updateAutoAddonWarn.accesskey  "v">
 
 <!ENTITY updateAutoMetroWarn.label    "(L'estil Windows 8 del &brandShortName; no comprova la compatibilitat dels complements)">
 
-<!ENTITY updateHistory.label       "Mostra l'historial d'actualització">
+<!ENTITY updateHistory.label       "Mostra l'historial d'actualitzacions">
 <!ENTITY updateHistory.accesskey     "h">
 
 <!ENTITY useService.label        "Instal·la les actualitzacions en segon pla">
 <!ENTITY useService.accesskey      "s">
 
 <!ENTITY updateOthers.label       "Actualitza automàticament:">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motors de cerca">
 <!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "M">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -2,17 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #### Security
 
 # LOCALIZATION NOTE: phishBefore uses %S to represent the name of the provider
 #          whose privacy policy must be accepted (for enabling
 #          check-every-page-as-I-load-it phishing protection).
-phishBeforeText=En seleccionar aquesta opció, s'enviaran les adreces de les pàgines que visiteu a %S. Per continuar, reviseu i accepteu els termes del servei.
+phishBeforeText=En seleccionar aquesta opció, s'enviaran les adreces de les pàgines que visiteu a %S. Per continuar, reviseu i accepteu les condicions del servei.
 
 #### Fonts
 
 labelDefaultFont=Per defecte (%S)
 
 #### Permissions Manager
 
 cookiepermissionstext=Podeu especificar quins llocs web poden utilitzar galetes. Escriviu l'adreça exacta del lloc que voleu gestionar i feu clic a Bloca, Permet durant la sessió o Permet.
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -38,10 +38,10 @@
 <!ENTITY engine.addons.accesskey  "C">
 <!-- Device Settings -->
 
 <!ENTITY syncDeviceName.label    "Nom del dispositiu:">
 <!ENTITY syncDeviceName.accesskey  "N">
 <!ENTITY unlinkDevice.label      "Desvincula aquest dispositiu">
 <!-- Footer stuff -->
 
-<!ENTITY prefs.tosLink.label    "Termes del servei">
+<!ENTITY prefs.tosLink.label    "Condicions del servei">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Política de privadesa">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -9,11 +9,11 @@
 <!ENTITY resetProfile.label      "Reinicia el &brandShortName; a l'estat inicial">
 
 <!ENTITY safeModeDescription3.label  "El mode segur és un mode especial del &brandShortName; que podeu utilitzar per a la resolució de problemes.">
 <!ENTITY safeModeDescription4.label  "Els vostres complements i paràmetres personalitzats s'inhabilitaran temporalment.">
 
 <!ENTITY resetProfileInstead.label  "També podeu reiniciar el &brandShortName; si voleu començar des de zero.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (autoSafeModeDescription2.label safeModeInstead.label resetProfileFooter.label): Shown on the safe mode dialog after multiple startup crashes. See also chrome/global/resetProfile.dtd -->
 
-<!ENTITY autoSafeModeDescription2.label "El &brandShortName; s'ha tancat de forma inesperada. Pot ser degut als complements o a altres problemes. Per intentar resoldre el problema, podeu reiniciar el &brandShortName; a l'estat per defecte o podeu iniciar-lo en mode segur.">
+<!ENTITY autoSafeModeDescription2.label "El &brandShortName; s'ha tancat de forma inesperada. Pot ser a causa dels complements o altres problemes. Per intentar resoldre el problema, podeu reiniciar el &brandShortName; a l'estat per defecte o podeu iniciar-lo en mode segur.">
 <!ENTITY resetProfileFooter.label    "Tota la resta es reiniciarà als paràmetres per defecte de fàbrica.">
 <!ENTITY safeModeInstead.label     "Si no voleu fer-ho, podeu continuar en mode segur, amb el qual s'inhabilitaran temporalment els vostres complements i paràmetres personalitzats per tal que pugueu intentar resoldre el problema.">
--- a/browser/chrome/browser/syncKey.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncKey.dtd
@@ -8,11 +8,11 @@
 <!ENTITY syncKey.keepItSecret.description "El vostre compte del &syncBrand.fullName.label; està xifrat per protegir la vostra privadesa. Sense aquesta clau, caldrien anys perquè algú pogués desxifrar la vostra informació personal. Sou l'única persona qui té aquesta clau. Això vol dir que sou l'únic que pot accedir a les dades del &syncBrand.fullName.label;.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe.heading    "Conserveu-la segura">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe1.description "No perdeu la clau.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe2.description " No conserveu cap còpia de la clau (llavors deixaria de ser secreta!) i, per tant ">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe3.description "no podem ajudar-vos a recuperar-la">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe4a.description " si la perdeu. Heu d'utilitzar aquesta clau cada cop que connecteu un dispositiu nou a &syncBrand.fullName.label;.">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore1.label    "Teniu més informació del &syncBrand.fullName.label; i de la vostra privadesa a ">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore2.label    ".">
-<!ENTITY syncKey.footer1.label      "Els termes del servei del &syncBrand.fullName.label; són disponibles a ">
+<!ENTITY syncKey.footer1.label      "Les condicions del servei del &syncBrand.fullName.label; són disponibles a ">
 <!ENTITY syncKey.footer2.label      ". La política de privadesa és disponible a ">
 <!ENTITY syncKey.footer3.label      ".">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -35,17 +35,17 @@
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "m">
 <!ENTITY setup.setupMetro.label   "Sincronitza el &brandShortName; amb l'estil de Windows 8">
 <!ENTITY setup.setupMetro.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
 
 <!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Accepto">
 <!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "A">
-<!ENTITY setup.tosLink.label    "els termes del servei">
+<!ENTITY setup.tosLink.label    "les condicions del servei">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.label   "i la">
 <!ENTITY setup.ppLink.label     "política de privadesa">
 <!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
 <!-- My Recovery Key dialog -->
 
 <!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.title.label "El &brandShortName; es preocupa de la vostra privacitat">
 <!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.description.label "Per garantir la vostra privacitat, totes les vostres dades s'encriptaran abans no es pugin. Però la clau de recuperació que es necessita per desencriptar les dades no es pujarà mai.">
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/browser.dtd
@@ -12,31 +12,32 @@
 <!ENTITY closetab.label    "Tanca la pestanya">
 
 <!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Resultats">
 
 <!ENTITY appbarErrorConsole.label  "Obre la consola d'errors">
 <!ENTITY appbarJSShell.label    "Obre l'intèrpret d'ordres JavaScript">
 <!ENTITY appbarFindInPage2.label  "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY appbarViewOnDesktop2.label "Mostra a l'escriptori">
+<!ENTITY appbarMSMetaData2.label  "Obteniu l'aplicació d'aquest lloc">
 
 <!ENTITY topSitesHeader.label    "Destacats">
 <!ENTITY bookmarksHeader.label    "Adreces d'interès">
 <!ENTITY recentHistoryHeader.label  "Historial recent">
 <!ENTITY remoteTabsHeader.label   "Pestanyes d'altres dispositius">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (narrowTopSitesHeader.label,
             narrowBookmarksHeader.label,
             narrowHistoryHeader.label,
             narrowRemoteTabsHeader.label )
   are shortened versions of topSitesHeader.label, bookmarksHeader.label, recentHistoryHeader.label
   and remoteTabsHeader.label. Need to be two words or shorter to fit in narrow vertical space.
    -->
 
 <!ENTITY narrowTopSitesHeader.label   "Destacats">
-<!ENTITY narrowBookmarksHeader.label   "D'interès">
+<!ENTITY narrowBookmarksHeader.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY narrowRecentHistoryHeader.label "Historial recent">
 <!ENTITY narrowRemoteTabsHeader.label  "Pestanyes remotes">
 
 <!ENTITY downloadsHeader.label   "Baixades">
 <!ENTITY downloadShowPage.label  "Vés a la pàgina">
 <!ENTITY downloadShow2.label    "Cerca">
 <!ENTITY downloadOpen2.label    "Obre">
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Cancel·la">
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ b/browser/metro/chrome/browser.properties
@@ -31,16 +31,21 @@ contextAppbar2.delete=Suprimeix
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.restore): Undoes a previous deletion.
 # Button with this label only appears immediately after a deletion.
 contextAppbar2.restore=Desfés la supressió
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextAppbar2.clear): Unselects pages without modification.
 contextAppbar2.clear=Cancel·la la selecció
 
+# Clear private data
+clearPrivateData.clearButton=Neteja
+clearPrivateData.title=Neteja les dades privades
+clearPrivateData.message=Voleu netejar les vostres dades privades?
+
 # Settings Charms
 aboutCharm1=Quant a
 optionsCharm=Opcions
 helpOnlineCharm=Ajuda (en línia)
 
 # General
 # LOCALIZATION NOTE (browserForSaveLocation): Title for the "Save..." file picker dialog
 browserForSaveLocation=Desa la ubicació
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ b/browser/metro/chrome/preferences.dtd
@@ -2,20 +2,16 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- ## Sync Flyout Panel ## -->
 <!-- see sync.dtd -->
 <!-- ## Options Flyout Panel ## -->
 
 
 <!ENTITY optionsHeader.title                   "Opcions">
-<!ENTITY optionsHeader.startup.title               "Inici">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.title              "En iniciar el &brandShortName;, mostra">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.startPage.button         "la pàgina d'inici">
-<!ENTITY optionsHeader.homepage.sessionRestore.button      "les pestanyes de l'última vegada">
 <!ENTITY optionsHeader.char.title                "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY optionsHeader.char.autodetect.label           "Detecció automàtica">
 <!ENTITY optionsHeader.char.options.label            "Mostra les opcions de codificació a la barra d'aplicacions">
 
 <!ENTITY clearPrivateData.title                 "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY clearPrivateData.label                 "Neteja l'historial de navegació, contrasenyes, galetes i dades de formularis en aquest dispositiu">
 <!ENTITY clearPrivateData.button                 "Neteja">
 <!ENTITY clearPrivateData.done                  "Fet!">
@@ -27,16 +23,17 @@
 <!ENTITY clearPrivateData.sitePref                "Preferències del lloc">
 <!ENTITY clearPrivateData.formSearchHist             "Historial de formularis i cerques">
 <!ENTITY clearPrivateData.passwords               "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY clearPrivateData.offline                "Dades de llocs web fora de línia">
 <!ENTITY clearPrivateData.logins                 "Sessions actives">
 
 <!ENTITY optionsHeader.privacy.passwords.label          "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY doNotTrack.title                    "No vull que se'm segueixi">
-<!ENTITY doNotTrack.desc                     "Fes saber als llocs web que:">
-<!ENTITY doNotTrack.options.trackingNotOkay           "No vull que se'm segueixi">
-<!ENTITY doNotTrack.options.noPreference             "No els comuniquis les meves preferències de seguiment">
-<!ENTITY doNotTrack.options.trackingOkay             "Vull que se'm segueixi">
+<!ENTITY doNotTrack.options.doNotTrack              "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi">
+<!ENTITY doNotTrack.options.doTrack               "Fes saber als llocs web que vull que se'm segueixi">
+<!ENTITY doNotTrack.options.default               "No facis saber res als llocs web sobre les meves preferències de seguiment">
+<!ENTITY doNotTrack.learnMoreLink                "Més informació&#x2026;">
+
 <!ENTITY optionsHeader.reporting.title              "Informe de fallada">
 <!ENTITY optionsHeader.reporting.crashes.label          "El &brandShortName; tramet informes de fallada per ajudar a Mozilla a fer el navegador més estable i segur">
 <!ENTITY optionsHeader.telemetry.title              "Telemesura">
 <!ENTITY optionsHeader.telemetry.label              "Comparteix estadístiques d'ús del &brandShortName; amb Mozilla per ajudar-nos a millorar el navegador">
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -40,26 +40,26 @@ download.title=Baixa
 download_label=Baixa
 bookmark.title=Vista actual (copia o obre en una finestra nova)
 bookmark_label=Vista actual
 
 # Secondary toolbar and context menu
 tools.title=Eines
 tools_label=Eines
 first_page.title=Vés a la primera pàgina
-first_page.label=Go to First Page
+first_page.label=Vés a la primera pàgina
 first_page_label=Vés a la primera pàgina
 last_page.title=Vés a l'última pàgina
 last_page.label=Vés a l'última pàgina
-last_page_label=Go to Last Page
+last_page_label=Vés a l'última pàgina
 page_rotate_cw.title=Gira cap a la dreta
-page_rotate_cw.label=Rotate Clockwise
+page_rotate_cw.label=Gira cap a la dreta
 page_rotate_cw_label=Gira cap a la dreta
 page_rotate_ccw.title=Gira cap a l'esquerra
-page_rotate_ccw.label=Rotate Counterclockwise
+page_rotate_ccw.label=Gira cap a l'esquerra
 page_rotate_ccw_label=Gira cap a l'esquerra
 
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Mostra/amaga la barra lateral
 toggle_sidebar_label=Mostra/amaga la barra lateral
 outline.title=Mostra el contorn del document
@@ -120,15 +120,17 @@ loading_error=S'ha produït un error en carregar el PDF.
 invalid_file_error=El fitxer PDF no és vàlid o està corrupte.
 missing_file_error=Manca el fitxer PDF.
 
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip.
 # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type.alt=[Anotació {{type}}]
-request_password=El fitxer PDF està protegit per una contrasenya: 
-invalid_password=La contrasenya no és vàlida.
+password_label=Introduïu la contrasenya per obrir aquest fitxer PDF.
+password_invalid=La contrasenya no és vàlida. Torneu-ho a provar.
+password_ok=D'acord
+password_cancel=Cancel·la
 
 printing_not_supported=Avís: la impressió no és plenament funcional en aquest navegador.
 printing_not_ready=Atenció: el PDF no s'ha acabat de carregar per imprimir-lo.
 web_fonts_disabled=Les fonts web estan inhabilitades: no es poden incrustar fitxers PDF.
 document_colors_disabled=Els documents PDF no poden usar els seus colors propis: «Permet a les pàgines triar els colors propis» es troba desactivat al navegador.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
@@ -25,21 +25,21 @@
 # Patterns are partially space-insensitive.
 # "deadline is" pattern will find both "deadlineis" and "deadline is"
 # but "deadlineis" won't find "deadline is" or "deadline is".
 # Therefore you should include all spaces that are valid within a pattern.
 
 # LOCALIZATION NOTE (start.prefix):
 # datetimes with these in front are extracted as start times
 # can be a list of values, separate variants by |
-start.prefix =
+start.prefix =de | de la | de les | des de | des de la | des de les | a partir de | a partir de la | a partir de les | entre | entre la | entre les
 
 # LOCALIZATION NOTE (start.suffix):
 # datetimes followed by these are extracted as start times
-start.suffix = a la | a les | fins la | fins les | - | i
+start.suffix = a la | a les | fins la | fins les | fins a la | fins a les | - | i | i la | i les
 
 # LOCALIZATION NOTE (end.prefix):
 # datetimes with these in front are extracted as end times
 end.prefix = a la | a les | fins la | fins les | - | i | venciment: | venciment | acaba | data límit | data límit:
 
 # LOCALIZATION NOTE (end.suffix):
 # datetimes followed by these are extracted as end times
 # can be a list of values, separate variants by |
@@ -226,23 +226,23 @@ month.10 = octubre | oct | oct.
 month.11 = novembre | nov | nov.
 month.12 = desembre | des | des.
 
 # LOCALIZATION NOTE (from.weekday.*):
 # used to derive start date based on weekdays mentioned
 # can be a list of values, separate variants by |
 # LOCALIZATION NOTE (from.weekday.0):
 # Regardless of what the first day of the week is in your country, 0 is Sunday here.
-from.weekday.0 = diumenge | diumenges | dg | dg.
-from.weekday.1 = dilluns | dl | dl.
+from.weekday.0 = diumenge | diumenges | dg | dg. | diu. | dium.
+from.weekday.1 = dilluns | dl | dl. | dll | dll. | dill | dill.
 from.weekday.2 = dimarts | dt | dt.
-from.weekday.3 = dimecres | dc | dc.
-from.weekday.4 = dijous | dj | dj.
-from.weekday.5 = divendres | dv | dv.
-from.weekday.6 = dissabte | dissabtes | ds | ds. | dss | dss.
+from.weekday.3 = dimecres | dc | dc. | dx | dx.
+from.weekday.4 = dijous | dj | dj. | dij | dij.
+from.weekday.5 = divendres | dv | dv. | div | div.
+from.weekday.6 = dissabte | dissabtes | ds | ds. | dss | dss. | dis | dis. | diss | diss.
 
 # LOCALIZATION NOTE (until.weekday.*):
 # used to derive end date based on weekdays mentioned
 # can be a list of values, separate variants by |
 # LOCALIZATION NOTE (until.weekday.0):
 # Regardless of what the first day of the week is in your country, 0 is Sunday here.
 until.weekday.0 =
 until.weekday.1 =
@@ -255,17 +255,17 @@ until.weekday.6 =
 # LOCALIZATION NOTE (number.*):
 # used within other patterns to understand dates where day of month isn't written with digits
 # can be a list of values, separate variants by |
 number.0 = zero
 number.1 = u | un | una | primer | primera
 number.2 = dos | dues | segon | segona
 number.3 = tres | tercer | tercera
 number.4 = quatre | quart | quarta
-number.5 = cinc | cinquè | cinquena | cinqué| quint | quinta
+number.5 = cinc | cinquè | cinquena | cinqué | quint | quinta
 number.6 = sis | sisè | sisena | sisé
 number.7 = set | setè | setena | seté
 number.8 = vuit | vuitè | vuitena | vuité
 number.9 = nou | novè | novena | nové
 number.10 = deu | desè | desena | desé
 number.11 = onze | onzè | onzena | onzé
 number.12 = dotze | dotzè | dotzena | dotzé
 number.13 = tretze | tretzè | tretzena | tretzé
@@ -274,17 +274,17 @@ number.15 = quinze | quinzè | quinzena | quinzé
 number.16 = setze | setzè | setzena | setzé
 number.17 = disset | dissetè | dissetena | disseté
 number.18 = divuit | divuitè | divuitena | divuité | dihuit | dihuité | dihuitè
 number.19 = dinou | dinovè | dinovena | dinové
 number.20 = vint | vintè | vintena
 number.21 = vint-i-u | vint-i-un | vint-i-una | vint-i-unè | vint-i-unena | vint-i-uné
 number.22 = vint-i-dos | vint-i-dues | vint-i-dosè | vint-i-dosena | vint-i-dosé
 number.23 = trenta-tres | trenta-tresè | trenta-tresena | trenta-tresé
-number.24 = vint-i-quatre | vint-i-quatrè |vint-i-quatrena | vint-i-quatré
+number.24 = vint-i-quatre | vint-i-quatrè | vint-i-quatrena | vint-i-quatré
 number.25 = vint-i-cinc | vint-i-cinquè | vint-i-cinquena | vint-i-cinqué
 number.26 = vint-i-sis | vint-i-sisè | vint-i-sisena | vint-i-sisé
 number.27 = vint-i-set | vint-i-setè | vint-i-setena | vint-i-seté
 number.28 = vint-i-vuit | vint-i-vuitè | vint-i-vuitena | vint-i-vuité | vint-i-huit | vint-i-huitè | vint-i-huité
 number.29 = vint-i-nou | vint-i-novè | vint-i-novena | vint-i-nové
 number.30 = trenta | trentè | trentena | trenté
 number.31 = trenta-u | trenta-un | trenta-una | trenta-unè | trenta-unena | trenta-uné
 
--- a/calendar/chrome/calendar/providers/wcap/wcap.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/providers/wcap/wcap.properties
@@ -3,21 +3,21 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # args: host
 accessingServerFailedError.text=No es pot accedir al servidor %1$S!
 loginFailed.text=L'inici de sessió ha fallat o l'id de sessió és incorrecte.
 accessDenied.text=L'usuari té l'accés denegat.
 
 # args: host
-noHttpsConfirmation.text=L'inici de sessió a %1$S és insegur. El servidor no funciona amb HTTPS.\n Voleu continuar?
+noHttpsConfirmation.text=L'inici de sessió a %1$S és insegur.\nVoleu continuar?
 noHttpsConfirmation.check.text=No m'ho tornis a demanar.
 noHttpsConfirmation.label=Avís!
 
 # args: host, prodId, serverVersion, wcapVersion
-insufficientWcapVersionConfirmation.text=El servidor %1$S (%2$S, v%3$S, WCAP v%4$S) no té una versió de WCAP suficient! Cal com a mínim una versió 3.0.0.\n Voleu continuar?
+insufficientWcapVersionConfirmation.text=El servidor %1$S (%2$S, v%3$S, WCAP v%4$S) no té una versió de WCAP suficient! Cal com a mínim una versió 3.0.0.\nVoleu continuar?
 insufficientWcapVersionConfirmation.label=La versió de WCAP no és suficient!
 
 loginDialog.label=El servidor del calendari requereix una contrasenya
 
 privateItem.title.text=Privat
 confidentialItem.title.text=Confidencial
 busyItem.title.text=Ocupat
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
@@ -32,9 +32,13 @@
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.accesskey      "S">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.label      "Diverses setmanes">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.accesskey    "v">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.label        "Mes">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.accesskey      "M">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: the same as appmenuButton.label and appmenuButton1.tooltip
   from messenger.dtd -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton.label    "Menú d'aplicacions">
-<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton1.tooltip   "Mostra el menú del &brandShortName;">
+<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton1.tooltip  "Mostra el menú del &brandShortName;">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendarmenu.label    "Subfinestra del calendari">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendarmenu.accesskey  "b">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendarpane.label    "Mostra la subfinestra del calendari">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendarpane.accesskey  "b">
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -67,16 +67,22 @@ note      =    nota
 figure     =    figura
 definitionlist =    llista de definició
 term      =    terme
 definition   =    definició
 
 # More sophisticated roles which are not actual numeric roles
 textarea    =    àrea de text
 
+# Text input types
+textInputType_email =    correu electrònic
+textInputType_search =    search
+textInputType_tel  =    telèfon
+textInputType_url  =    URL
+
 # More sophisticated object descriptions
 headingLevel  =    nivell d'encapçalament %S
 
 # more sophisticated list announcement
 listStart   =    Primer element
 listEnd    =    Darrer element
 # LOCALIZATION NOTE (listItemsCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -28,10 +28,8 @@ externalProtocolPrompt=Cal executar una aplicació externa per gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç sol·licitat:\n\n%2$S\n\nAplicació: %3$S\n\n\nSi no esperàveu aquesta sol·licitud, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Cancel·leu aquesta sol·licitud llevat que estigueu segur que no és maliciosa.\n
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=Aquesta pàgina té una política de seguretat del contingut que impedeix que s'incrusti d'aquesta manera.
 corruptedContentError=La pàgina que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.
 remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza una tecnologia que ja no és disponible per defecte.
-#LOCALIZATION NOTE (tabcrashed): The following string is shown in the tab title if a page with a blank title has crashed. Current UX says that the tab title should remain blank
-tabcrashed=
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -5,17 +5,17 @@
 # Encoding warnings and errors
 EncNoDeclarationFrame=No s'ha declarat la codificació de caràcters d'un document dins d'un marc. El document podria semblar diferent si es mostra sense el document on es troba emmarcat.
 EncNoDeclarationPlain=No s'ha declarat la codificació de caràcters del document en text net. El document es mostrarà amb text no reconeixible en algunes configuracions de navegador si conté caràcters que no pertanyen al rang US-ASCII. Cal declarar la codificació de caràcters del fitxer en el protocol de transferència, o bé cal que el fitxer utilitzi una marca d'ordre de byte com a signatura de codificació.
 EncNoDeclaration=No s'ha declarat la codificació de caràcters del document HTML. El document es mostrarà amb text no reconeixible en algunes configuracions de navegador si conté caràcters que no pertanyen al rang US-ASCII. Cal declarar la codificació de caràcters de la pàgina en el document o en el protocol de transferència.
 EncLateMetaFrame=No s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML emmarcat en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. En visualitzar-lo sense el document que l'emmarca, la pàgina es recarregarà automàticament. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
 EncLateMeta=No s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. En visualitzar-lo en un navegador configurat de forma diferent, la pàgina es recarregarà automàticament. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
 EncLateMetaReload=S'ha recarregat la pàgina perquè no s'ha trobat la declaració de codificació de caràcters del document HTML en preanalitzar els primers 1024 bytes del fitxer. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
 EncLateMetaTooLate=S'ha trobat massa tard la declaració de codificació de caràcters del document perquè pugui tenir cap efecte. Cal moure la declaració de codificació dins dels primers 1024 bytes del fitxer.
-EncMetaUnsupported=S'ha declarat una codificació de caràcters no permesa en el document fent servir l'etiqueta meta. S'ha ignorat la declaració.
+EncMetaUnsupported=S'ha declarat una codificació de caràcters no permesa en el document HTML fent servir l'etiqueta meta. S'ha ignorat la declaració.
 EncProtocolUnsupported=S'ha declarat una codificació de caràcters no permesa a nivell de protocol. S'ha ignorat la declaració.
 EncBomlessUtf16=S'ha detectat un text llatí bàsic codificació com UTF-16 sense marca d'ordre de byte i sense cap declaració a nivell de protocol de transferència. Codificar en UTF-16 és ineficient i, en tot ca, caldria haver declarat la codificació de caràcters.
 EncMetaUtf16=S'ha fet servir una etiqueta meta per declarar la codificació de caràcters com UTF-16. Però s'ha interpretat com si fos una declaració UTF-8.
 
 # The bulk of the messages below are derived from 
 # http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
 # which is available under the MIT license.
 
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -5,11 +5,11 @@
 UnexpectedElement=Element <%1$S> no esperat.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible en algunes disposicions de teclat: key="%S" modifiers="%S"
 TooDeepBindingRecursion=La vinculació XBL «%S» ja l'utilitzen massa elements ascendents; no s'aplicarà per evitar una recursió infinita.
 CircularExtendsBinding=Si s'estén la vinculació XBL «%S» amb «%S» comportarà que ella mateixa s'estengui
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=No es permet l'ús del <handler command="…"> fora del chrome.
-MalformedXBL = Un fitxer XBL no té un format incorrecte. Vàreu oblidar l'espai de noms XBL a l'etiqueta de vinculacions?
+MalformedXBL = Un fitxer XBL té un format incorrecte. Vàreu oblidar l'espai de noms XBL a l'etiqueta de vinculacions?
 InvalidExtendsBinding=Ampliar «%S» no és vàlid. En general, no amplieu els noms de les etiquetes.
 MissingIdAttr = Manca un atribut «id» a l'etiqueta de vinculació.
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -26,17 +26,17 @@ subscribe-OPMLExportTitleStruct=Exporta %S com a fitxer OPML - Canal de notícies amb estructura de carpeta
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle):
 ## %1$S is the brandShortName, %2$S is the name of the feed account folder name.
 subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Exportació OPML del %1$S - %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName):
 ## %1$S is the brandShortName (Thunderbird for example), %2$S is the account name.
 ## The default extension (.opml) is added here as it is not automatically appended in the file picker on MacOS.
 subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Canals_del_%1$S-%2$S.opml
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportInvalidFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
-subscribe-OPMLImportInvalidFile=El fitxer %S no sembla que sigui un fitxer OPMV correcte.
+subscribe-OPMLImportInvalidFile=El fitxer %S no sembla que sigui un fitxer OPML correcte.
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFeedCount): Semi-colon list of plural forms.
 ## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ## #1 is the count of new imported entries.
 subscribe-OPMLImportFeedCount=S'ha importat #1 canal nou.;S'han importat #1 canals nous.
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportUniqueFeeds): Semi-colon list of plural forms.
 ## #1 is the count of new imported entries
 subscribe-OPMLImportUniqueFeeds=S'ha importat #1 canal nou al qual nou esteu ja subscrit;S'han importat #1 canals nous als quals no esteu ja subscrit
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFoundFeeds):
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -39,17 +39,17 @@
 <!ENTITY markMessageUnread.label "Marca'l com a no llegit">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Destaca'l">
 <!ENTITY setPriority.label "Defineix la prioritat a">
 <!ENTITY addTag.label "Etiqueta el missatge">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Especifica l'estat del correu brossa com a:">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Suprimeix-lo del servidor POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Baixa'l del servidor POP">
-<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora tota la conversa">
+<!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la conversa">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subconversa">
 <!ENTITY watchThread.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY stopExecution.label "Atura l'execució del filtre">
 
 <!ENTITY addAction.tooltip "Afegeix una acció nova">
 <!ENTITY removeAction.tooltip "Suprimeix aquesta acció">
 <!-- LOCALIZATION NOTE
  The values below are used to control the widths of the filter action widgets.
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -55,17 +55,17 @@
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
 <!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
 <!ENTITY starredColumn.label "Destacat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
 <!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per seleccionar les columnes a visualitzar">
-<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per visualitzar les cadenes de missatges"> 
+<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per veure els missatges agrupats per converses"> 
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per estat">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -27,22 +27,22 @@
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Podeu trobar les polítiques de privadesa dels productes &vendorShortName; ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "aquí">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 <!-- point 3 text for unbranded builds -->
 
 <!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Les polítiques de privadesa que s'apliquen a aquest producte cal llistar-les aquí.">
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
 
-<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també ofereix serveis addicionals, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així no podem garantir tot funcioni el 100&#037; o que estigui lliure d'errors. Podeu trobar més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar els serveis, en ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "els termes del servei">
+<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també ofereix serveis opcionals, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així, no podem garantir que funcionin correctament ni que no continguin errors. Per obtenir més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar els serveis, vegeu ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "les condicions del servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 <!-- point 4 text for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorporés serveis web, qualsevol terme de servei aplicable al servei o als serveis hauria d'enllaçar a la secció ">
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, les condicions dels serveis que s'hi apliquin cal enllaçar-les a la secció de ">
 <!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Serveis del lloc web">
 <!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded " .">
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Serveis del lloc web del &brandFullName;">
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
@@ -50,20 +50,20 @@
 
 <!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; ofereix serveis opcionals («Serveis»), com el servei d'actualització de complements, que teniu disponible per utilitzar-lo amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu utilitzar els Serveis o no trobeu acceptables els termes següents, podeu inhabilitar el servei d'actualització de complements obrint les preferències de l'aplicació, i anant a la secció ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Avançat">
 <!ENTITY rights.webservices-c ", a continuació a la pestanya ">
 <!ENTITY rights.webservices-d "Actualització">
 <!ENTITY rights.webservices-e ", cal desmarcar les caselles de «Cerca actualitzacions automàticament de».">
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Aquí s'hauria d'incloure un resum dels serveis del lloc web que el producte incorpora, juntament amb les instruccions de com s'han d'inhabilitar, si s'escau.">
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis del lloc web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los, si s'escau, cal incloure-ho aquí.">
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquen a aquest producte cal llistar-los aquí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Les condicions del servei que s'apliquen a aquest producte cal llistar-les aquí.">
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els Serveis en qualsevol moment.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "Podeu utilitzar aquests Serveis amb la versió corresponent del &brandShortName;, i teniu tot el dret de fer-ho. &vendorShortName; i els llicenciadors es reserven tots els demés drets del Servei. Aquests termes no intenten limitar cap dels drets que s'han donat amb la llicència de codi lliure aplicable al &brandShortName; i al corresponent codi font de les versions del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Els Serveis es presenten «tal com són». &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors rebutgen donar qualsevol garantia, ja sigui expressa o implícita, inclosa qualsevol limitació o garantia comercial del Servei que responguin els vostres propòsits particulars. Així us feu el càrrec de tot el risc d'haver seleccionat els Serveis per als vostres propòsits, tant per la qualitat com pel rendiment del Servei. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitacions de les garanties implícites, per tant aquesta norma potser no us afecta.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Excepte quan ho digui la llei, &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors no seran responsables de cap dany indirecte, especial, accidental, conseqüència de, punitiu o exemplar que hagi sorgit a partir de o estigui relacionat amb l'ús del &brandShortName; i els Serveis. El total de responsabilitat sota aquests termes no superarà els 500 dòlars (cinc-cents dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o la limitació per a determinats danys, per tant aquesta exclusió i limitació potser no us afectin.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; poden modificar aquests termes quan sigui necessari en qualsevol moment. Aquests termes no es poden modificar o cancel·lats sense un acord per escrit de &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "Aquests termes estan regits per les lleis de l'Estat de Califòrnia, EUA, exclosos els conflictes previstos per la llei. Si cap part d'aquests termes esdevinguessin considerats no vàlids o no aplicables, la part restant continuarien tenint tota la força i efecte. Si es produís un conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió en anglès. La versió en anglès ho prevaldrà.">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -17,17 +17,17 @@
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY replyTo.placeholder "Els destinataris enviaran la resposta a aquesta altra adreça electrònica">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
 <!ENTITY signatureText.label "Text de la signatura:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "x">
 <!ENTITY signatureHtml.label "Utilitza HTML (ex., &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;)">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
-<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer (text, HTML, o imatges):">
+<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer (text, HTML o imatge):">
 <!ENTITY signatureFile.accesskey "T">
 <!ENTITY edit.label "Edita…">
 <!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
-<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
+<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY authMethod.label "Mètode d'autenticació:">
 <!ENTITY authMethod.accesskey "i">
 <!ENTITY leaveOnServer.label "Deixa els missatges al servidor">
 <!ENTITY leaveOnServer.accesskey "g">
 <!ENTITY headersOnly.label "Recull només les capçaleres">
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Com a màxim">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -4,18 +4,18 @@
 <!-- Help Menu -->
 
 <!ENTITY helpMenu.label "Ajuda">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey "j">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Ajuda">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "j">
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació de problemes">
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "p">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació de resolució de problemes">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 <!ENTITY helpSafeMode.label   "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey "R">
 <!ENTITY releaseCmd2.label "Notes de la versió">
 <!ENTITY releaseCmd2.accesskey "v">
 <!ENTITY whatsNewCmd.label "Novetats">
 <!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY openHelp.label "Continguts de l'ajuda">
 <!ENTITY openHelp.accesskey "C">
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!ENTITY cloudfileMgmt.privacyPolicy "Política de privadesa">
-<!ENTITY cloudfileMgmt.termsOfService "Termes del servei">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.termsOfService "Condicions del servei">
 <!ENTITY cloudfileMgmt.usedSpace "Espai utilitzat:">
 <!ENTITY cloudfileMgmt.unusedSpace "Espai sense utilitzar:">
 <!ENTITY cloudfileMgmt.upgradeOffer "Obtingueu més espai">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY options.title "Opcions de les eines per a desenvolupadors">
+<!ENTITY options.status.label "Estat:">
+<!ENTITY options.port.label "Port:">
+<!ENTITY options.forcelocal.label "Permet connexions des d'altres ordinadors">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/devtools/dbgserver.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+options.stop.label=Atura el servidor d'eines per a desenvolupadors
+options.start.label=Inicia el servidor d'eines per a desenvolupadors
+
+options.connected.label=#1 client connectat;#1 clients connectats
+options.connected.tooltip=El servidor d'eines per a desenvolupadors s'està executant i hi ha clients connectats.
+options.listening.label=S'està escoltant
+options.listening.tooltip=El servidor d'eines per a desenvolupadors s'està executant i està esperant connexions.
+options.idle.label=No s'està executant
+options.idle.tooltip=El servidor d'eines per a desenvolupadors no s'està executant. Podeu iniciar-lo des d'aquest diàleg.
+options.unsupported.label=Incompatible
+options.unsupported.tooltip=S'ha produït un error en carregar el servidor d'eines per a desenvolupadors integrat. Assegureu-vos que estigui empaquetat i reviseu els missatges de la consola d'errors.
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantil
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Introduïu un altre nom de filtre.
 mustHaveFilterTypeTitle=No s'ha seleccionat cap esdeveniment de filtre
 mustHaveFilterTypeMessage=Cal seleccionar com a mínim un esdeveniment en aplicar aquest filtre. Si, temporalment, no voleu que el filtre s'executi en cap esdeveniment, desmarqueu el seu estat «habilitat» del diàleg de filtres de missatges
 deleteFilterConfirmation=Esteu segur que voleu suprimir els filtres seleccionats?
 untitledFilterName=Filtre sense títol
 matchAllFilterName=Cerca en tots els missatges
-filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
+filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer msgFilterRules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de les capçaleres personalitzades. 
 continueFilterExecution=No s'ha pogut aplicar el filtre %S. Voleu seguir aplicant filtres?
 promptTitle=Filtres en execució
 promptMsg=Actualment us trobeu en el procés de filtratge de missatges. Voleu seguir aplicant filtres?
 stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
@@ -56,17 +56,17 @@ logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id =
 logCopyStr=s'ha copiat el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=S'ha aplicat el filtre «%1$S» al missatge de %2$S - %3$S a %4$S
 filterMissingCustomAction=No hi ha cap acció personalitzada
 filterAction2=prioritat canviada
 filterAction3=suprimit
 filterAction4=marcat com llegit
-filterAction5=conversa morta
+filterAction5=conversa ignorada
 filterAction6=conversa vigilada
 filterAction7=destacat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respost
 filterAction10=reenviat
 filterAction11=execució aturada
 filterAction12=s'ha suprimit del servidor POP3
 filterAction13=s'ha deixat en el servidor POP3
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY folderProps.windowtitle.label      "Propietats">
 
 <!ENTITY generalInfo.label            "Informació general">
-<!ENTITY folderCharsetTab.label         "Codificació de caràcters per defecte:">
-<!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "e">
-<!ENTITY folderCharsetOverride.label       "Aplica el valor per defecte a tots els missatges de la carpeta (omet la codificació de caràcters de cada missatge i la detecció automàtica)">
-<!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey     "A">
+<!ENTITY folderCharsetFallback.label       "Codificació de caràcters alternativa:">
+<!ENTITY folderCharsetFallback.accesskey     "e">
+<!ENTITY folderCharsetEnforce.label       "Aplica la codificació a tots els missatges de la carpeta (omet la detecció automàtica i la codificació de caràcters específica de cada missatge)">
+<!ENTITY folderCharsetEnforce.accesskey     "A">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip2.label   "Reconstrueix l'índex del fitxer resum">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.label     "Repara la carpeta">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.accesskey   "R">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.explanation  "De vegades el fitxer de l'índex de la carpeta (.msf) s'espatlla i els missatges sembla que es perdin o bé els missatges esborrats tornen a aparèixer; si es repara la carpeta potser que s'arreglin aquests problemes.">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.label    "Inclou els missatges d'aquesta carpeta als resultats de la Cerca global">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.accesskey  "g">
   
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -1,16 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
+#LOCALIZATION NOTE(imapAlertDialogTile): Do not translate the word "%S"
+# below. Place the word %S where the account name should appear.
+imapAlertDialogTitle=Alerta per al compte %S
+
 # Status - opening folder
 imapStatusSelectingMailbox=S'està obrint la carpeta %S…
 
 # Status - create folder
 imapStatusCreatingMailbox=S'està creant la carpeta…
 
 # Status - deleting a folder
 # LOCALIZATION NOTE (imapStatusDeletingMailbox): The "%S" below should not be translated.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -199,33 +199,33 @@
 <!ENTITY sortThreaded.label "Converses senceres">
 <!ENTITY sortThreaded.accesskey "C">
 <!ENTITY sortUnthreaded.label "Missatges per separat">
 <!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "s">
 <!ENTITY groupBySort.label "Agrupa per ordenació">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
-<!ENTITY threads.label "Cadenes">
+<!ENTITY threads.label "Converses">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Amplia totes les cadenes">
+<!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Amplia totes les converses">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.key "*">
-<!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les cadenes">
+<!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les converses">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.key "\">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY threadsWithUnreadCmd.label "Cadenes amb missatges per llegir">
+<!ENTITY threadsWithUnreadCmd.label "Converses amb missatges per llegir">
 <!ENTITY threadsWithUnreadCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.label "Cadenes vistes amb missatges per llegir">
+<!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.label "Converses vigilades amb missatges per llegir">
 <!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.accesskey "v">
-<!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Cadenes ignorades">
+<!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Converses ignorades">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.accesskey "i">
 
 <!ENTITY headersMenu.label "Capçaleres">
 <!ENTITY headersMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY headersAllCmd.label "Totes">
 <!ENTITY headersAllCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY headersNormalCmd.label "Normal">
 <!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "N">
@@ -565,17 +565,16 @@
 
 <!ENTITY buttonMenuForwardAsInline.label "Reenvia en el cos del missatge">
 <!ENTITY buttonMenuForwardAsAttachment.label "Reenvia com adjunt">
 <!-- AppMenu Popup -->
 
 <!ENTITY appmenuNewMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY appmenuNewContactCmd.label "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY appmenuEditMenu.label "Edita">
-<!ENTITY appmenuQFBMenu.label "Barra del filtre ràpid">
 <!ENTITY appmenuToolbarLayout.label "Format de la barra d'eines…">
 <!ENTITY appmenuSelectThread.label "Selecciona la conversa">
 <!ENTITY appmenuSelectFlagged.label "Selecciona els missatges amb estrella">
 <!-- Tags Menu Popup -->
 
 <!ENTITY addNewTag.label "Afegeix una etiqueta…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "n">
 <!ENTITY manageTags.label "Gestiona les etiquetes…">
@@ -657,17 +656,17 @@
 <!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
 <!ENTITY starredColumn.label "Destacat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
 <!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Adjuncions">
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per seleccionar les columnes a visualitzar">
-<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per visualitzar les cadenes de missatges">
+<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per veure els missatges agrupats per converses">
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per destinatari">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per estat">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -1,14 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The following are used by the messenger application
 #
+
+#LOCALIZATION NOTE(statusMessage): Do not translate the words
+# $1S and $2S below. Place the word $1S where account name should appear and $2S
+# where the status message should appear.
+statusMessage=%1$S: %2$S
+
 removeAccount=Suprimeix el compte…
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
 markFolderRead=Marca la carpeta com a llegida;Marca les carpetes com a llegides
 markNewsgroupRead=Marca el grup de discussió llegit;Marca els grups de discussió llegits
 folderProperties=Propietats de la carpeta
@@ -92,17 +98,17 @@ messageJunk=Brossa
 messageExpanded=Ampliat
 messageCollapsed=Reduït
 
 # Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
 smtpServerList-NotSpecified=<sense especificar>
 smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Cap
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, si està disponible
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
-smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SMTP sobre SSL
+smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=No
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Sí
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Suprimeix el servidor
 smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu segur que voleu suprimir el servidor: \n %S?
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=Sense autenticació
 authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
@@ -132,17 +138,17 @@ linesColumnHeader=Línies
 
 # status feedback stuff
 documentDone=
 documentLoading=S'està carregant el document…
 
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
-autosyncProgress=Se sincronitzen els missatges a %1$S de %2$S…
+autosyncProgress=S'estan sincronitzant els missatges de %1$S del compte %2$S…
 
 unreadMsgStatus=Per llegir: %S
 selectedMsgStatus=Seleccionats: %S
 totalMsgStatus=Total: %S
 
 # localized folder names
 
 localFolders=Carpetes locals
@@ -587,17 +593,17 @@ addonError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè el #3 no ha pogut modificar un fitxer necessari.
 addonLocalError-1=No s'ha pogut instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
 addonLocalError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement perquè no es corresponia amb el complement que esperava el #3.
 addonLocalError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement perquè estava malmès.
 addonLocalError-4=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè el #3 no ha pogut modificar un fitxer necessari.
 addonErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè no és compatible amb el #3 #4.
 addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar el complement #1 perquè s'ha detectat que té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 
 confirmMsgDelete.title=Confirma la supressió
-confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges dels fils reduïts. Voleu continuar?
+confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges de les converses reduïdes. Voleu continuar?
 confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=S'esborraran missatges immediatament sense desar-ne una còpia a la paperera. Esteu segur que voleu continuar?
 confirmMsgDelete.dontAsk.label=No m'ho tornis a demanar.
 confirmMsgDelete.delete.label=Suprimeix
 
 mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -45,16 +45,18 @@
 <!ENTITY sendNowCmd.label "Envia'l ara">
 <!ENTITY sendCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendNowCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY sendLaterCmd.label "Envia'l més tard">
 <!ENTITY sendLaterCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendLaterCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
+<!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
+<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!-- Edit Menu -->
 
 <!ENTITY editMenu.label "Edita">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -70,17 +70,17 @@
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "m">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Quan es trobin actualitzacions del &brandShortName;:">
 <!ENTITY modeAskMe.label        "Demana'm què vull fer">
 <!ENTITY modeAskMe.accesskey      "D">
 <!ENTITY modeAutomatic.label      "Baixa i instal·la automàticament l'actualització">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey    "B">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label    "Avisa'm si això faria que s'inhabilités algun dels meus complements">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey  "v">
-<!ENTITY showUpdates.label       "Mostra l'historial d'actualització">
+<!ENTITY showUpdates.label       "Mostra l'historial d'actualitzacions">
 <!ENTITY showUpdates.accesskey     "u">
 
 <!ENTITY useService.label        "Instal·la les actualitzacions en segon pla">
 <!ENTITY useService.accesskey      "s">
 <!-- Networking and Disk Space -->
 
 <!ENTITY showSettings.label      "Paràmetres…">
 <!ENTITY showSettings.accesskey    "m">
--- a/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/quickFilterBar.dtd
@@ -7,29 +7,35 @@
   -->
 
 <!ENTITY quickFilterBar.qfbShowFilterBar.label "Filtre ràpid">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label):
   The label to display for the "View... Toolbars..." menu item that controls
   whether the quick filter bar is visible.
   -->
 
-<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label "Filtre ràpid">
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.label "Barra de filtre ràpid">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.accesskey):
   The access key for the "View... Toolbars..." menu item label that controls
   whether the quick filter bar is visible.
   -->
 
 <!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.menu.accesskey "r">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.appmenu.label):
+   The label to display for the "App Menu... Preferences..." menu item that
+   controls whether the quick filter bar is visible.
+   -->
+
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.appmenu.label "Barra de filtre ràpid">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.toggleBarVisibility.button.tooltip):
   The tooltip to display when hovering over the button on the tab bar that
   toggles the visibility of the quick filter bar.
   -->
 
-<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.button.tooltip "Commuta el filtre ràpid">
+<!ENTITY quickFilterBar.toggleBarVisibility.button.tooltip "Mostra/amaga la barra de filtre ràpid">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickFilterBar.sticky.tooltip):
   The tooltip to display when the user hovers over the sticky button
   (currently displayed as a push-pin). When active, the sticky button
   causes the current filter settings to be retained when the user changes
   folders or opens new tabs. (When inactive, only the state of the text
   filters are propagated between folder changes and when opening new tabs.)
   -->
 
--- a/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
@@ -12,13 +12,13 @@
 <!ENTITY serverPort.accesskey "P">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
-<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
+<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY smtpEditTitle.label "Servidor SMTP">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
 <!ENTITY authMethod.label "Mètode d'autenticació:">
 <!ENTITY authMethod.accesskey "i">
--- a/mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
@@ -5,22 +5,22 @@
 #
 # The following are used by the outlook express import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name TEXTIMPORT_NAME
 ## @loc None
-2000=Text
+2000=Fitxer de text (LDIF, .tab, .csv, .txt)
 
 # Description of import module
 ## @name TEXTIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
-2001=Importa una llibreta d'adreces des d'un fitxer de text en format LDIF, o delimitat per comes o tabulacions. 
+2001=Importa una llibreta d'adreces des d'un fitxer de text en format LDIF (.ldif, .ldi) o delimitat per comes (.csv) o tabulacions (.tab, .txt).
 
 # Description of import module
 ## @name TEXTIMPORT_ADDRESS_NAME
 ## @loc None
 2002=Llibreta d'adreces de text
 
 # Description
 ## @name TEXTIMPORT_ADDRESS_SUCCESS
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!ENTITY no_space_to_start_error "No hi ha prou espai lliure per poder iniciar el &brandShortName;.">
 <!ENTITY error_loading_file "S\u0027ha produït un error en intentar carregar els fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
 <!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
 
-<!ENTITY bookmarks_title "D\u0027interès">
+<!ENTITY bookmarks_title "Adreces d\u0027interès">
 <!ENTITY history_title "Historial">
 <!ENTITY reading_list_title "Llista de lectura">
 
 <!ENTITY switch_to_tab "Canvia a la pestanya">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informes de fallada del &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message2 "El &brandShortName; ha tingut un problema i ha fallat. Es mostraran les vostres pestanyes a la pàgina d\u0027inici del &brandShortName; quan reinicieu. ">
 <!ENTITY crash_send_report_message3 "Notifiqueu la fallada a &vendorShortName; per intentar solucionar-la">
@@ -220,27 +220,26 @@ size. -->
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Afegeix a la pantalla d\u0027inici">
 <!ENTITY contextmenu_share "Comparteix">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Enganxa i vés-hi">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Enganxa">
 <!ENTITY contextmenu_copyurl "Copia l\u0027adreça">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Edita">
 <!ENTITY contextmenu_subscribe "Subscriu-me a la pàgina">
 <!ENTITY contextmenu_site_settings "Edita els paràmetres del lloc">
-<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_edit "Edita">
-<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_pin "Fixa el lloc">
-<!ENTITY contextmenu_top_bookmarks_unpin "No fixis el lloc">
+<!ENTITY contextmenu_top_sites_edit "Edita">
+<!ENTITY contextmenu_top_sites_pin "Fixa el lloc">
+<!ENTITY contextmenu_top_sites_unpin "No fixis el lloc">
 
 <!ENTITY pref_titlebar_mode "Barra de títol">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_title "Mostra el títol de la pàgina">
 <!ENTITY pref_titlebar_mode_url "Mostra l\u0027adreça de la pàgina">
 
 <!ENTITY history_removed "S\u0027ha suprimit la pàgina">
 
-<!ENTITY bookmark_add "Afegeix una adreça d\u0027interès">
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Edita l\u0027adreça d\u0027interès">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Nom">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Ubicació">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Paraula clau">
 <!-- Localization note (site_settings_*) : These strings are used in the "Site Settings"
   dialog that appears after selecting the "Edit Site Settings" context menu item. -->
 
 <!ENTITY site_settings_title3    "Paràmetres del lloc">
@@ -265,40 +264,39 @@ size. -->
 <!ENTITY button_ok "D\u0027acord">
 <!ENTITY button_cancel "Cancel·la">
 <!ENTITY button_yes "Sí">
 <!ENTITY button_no "No">
 <!ENTITY button_clear_data "Neteja les dades">
 <!ENTITY button_set "Defineix">
 <!ENTITY button_clear "Neteja">
 
-<!ENTITY home_top_sites_title "Llocs més importants">
+<!ENTITY home_top_sites_title "Destacats">
 <!-- Localization note (home_top_sites_add): This string is used as placeholder
   text underneath empty thumbnails in the Top Sites page on about:home. -->
 <!ENTITY home_top_sites_add "Afegeix un lloc">
 
 <!ENTITY home_history_title "Historial">
+<!ENTITY home_bookmarks_empty "Aquí es mostren les adreces d\u0027interès que deseu.">
 <!ENTITY home_last_tabs_title "Pestanyes de l\u0027última vegada">
 <!ENTITY home_last_tabs_open "Obre totes les pestanyes de l\u0027última vegada">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Aquí es mostren les pestanyes recents.">
 <!ENTITY home_most_recent_title "Més recents">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Aquí es mostren els llocs web que heu visitat recentment.">
-<!ENTITY home_most_visited_title "Més visitats">
 <!ENTITY home_reading_list_empty "Aquí es mostren els articles que deseu per llegir-los més tard.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
   as an advisory message on how to add content to the reading list when the reading list empty.
   The "&#37;I" in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. Please keep the spacing around the "&#37;I" string. -->
 <!ENTITY home_reading_list_hint "CONSELL: Podeu desar articles a la llista de lectura mantenint premuda la icona &#037;I quan aparegui a la barra de títol.">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint_accessible): This string is used
   as alternate text for accessibility. It is not visible in the UI. -->
 <!ENTITY home_reading_list_hint_accessible "CONSELL: Podeu desar articles a la llista de lectura mantenint premut el botó de mode de lectura quan aparegui a la barra de títol.">
 
-<!ENTITY home_most_visited_empty "Aquí es mostren els llocs webs que visiteu més sovint.">
-<!ENTITY pin_bookmark_dialog_hint "Escriviu una paraula clau de cerca">
+<!ENTITY pin_site_dialog_hint "Escriviu una paraula clau de cerca">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Trieu un fitxer">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Trieu o enregistreu un so">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Trieu o feu una foto">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Trieu o enregistreu un vídeo">
 <!-- Site identity popup -->
 
 <!ENTITY identity_connected_to "Esteu connectat a">
@@ -308,17 +306,17 @@ domain name (above) and an organization 
 example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-<!ENTITY identity_run_by "funciona mitjançant">
+<!ENTITY identity_run_by "que pertany a">
 <!-- Mixed content notifications in site identity popup -->
 
 <!ENTITY loaded_mixed_content_message "Aquesta pàgina mostra contingut no segur.">
 <!ENTITY blocked_mixed_content_message_top "&brandShortName; ha blocat el contingut no segur.">
 <!ENTITY blocked_mixed_content_message_bottom "La majoria de pàgines web continuen funcionant correctament encara que s\u0027hagi blocat contingut.">
 <!ENTITY learn_more "Més informació">
 <!ENTITY enable_protection "Activa la protecció">
 <!ENTITY disable_protection "Desactiva la protecció">
@@ -359,17 +357,17 @@ de l\u0027Android">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Ha fallat la baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l\u0027actualització un cop baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Toqueu per reintentar-ho">
 
 <!ENTITY updater_apply_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_apply_select2 "Toqueu per actualitzar">
 <!-- Guest mode -->
 
-<!ENTITY new_guest_session "Sessió de convidat nova">
-<!ENTITY exit_guest_session "Tanca la sessió de convidat">
+<!ENTITY new_guest_session "Sessió de convidat">
+<!ENTITY exit_guest_session "Tanca sessió convidat">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Continua">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Cancel·la">
 <!ENTITY new_guest_session_title "El &brandShortName; es reiniciarà ara">
 <!ENTITY new_guest_session_text "La persona que l\u0027utilitzi no podrà veure cap de les dades de navegació personals (com les contrasenyes desades, l\u0027historial o les adreces d\u0027interès).\n\nQuan el convidat hagi acabat, se suprimiran les seves dades de navegació i es restaurarà la vostra sessió.">
 
 <!ENTITY exit_guest_session_title "El &brandShortName; es reiniciarà ara">
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Se suprimiran les dades de navegació d\u0027aquesta sessió.">
--- a/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -1,15 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutApps.title2             "Aplicacions">
 <!ENTITY aboutApps.header             "Les vostres aplicacions">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.pre): include a trailing space as needed -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.post): include a starting space as needed -->
 
-<!ENTITY aboutApps.noApps.pre "No s'ha instal·lat cap aplicació web. Aconseguiu-ne de ">
-<!ENTITY aboutApps.noApps.middle3 "Firefox Marketplace">
-<!ENTITY aboutApps.noApps.post ".">
+<!ENTITY aboutApps.browseMarketplace "Vés al Firefox Marketplace">
 <!ENTITY aboutApps.uninstall "Desinstal·la">
 <!ENTITY aboutApps.addToHomescreen "Afegeix a la pantalla d'inici">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutHome.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY abouthome.title         "Inici del &brandShortName;">
--- a/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
@@ -5,20 +5,20 @@
 aboutReader.loading=S'està carregant…
 aboutReader.loadError=No s'ha pogut carregar l'article de la pàgina
 
 aboutReader.colorSchemeLight=Clar
 aboutReader.colorSchemeDark=Fosc
 aboutReader.colorSchemeSepia=Sèpia
 aboutReader.colorSchemeAuto=Automàtic
 
-# LOCALIZATION NOTE (aboutReader.fontTypeCharis, aboutReader.fontTypeOpenSans):
+# LOCALIZATION NOTE (aboutReader.fontTypeSerif, aboutReader.fontTypeSansSerif):
 # These are the names of the fonts that are used.
-aboutReader.fontTypeCharis=Charis
-aboutReader.fontTypeOpenSans=Open Sans
+aboutReader.fontTypeSerif=Charis SIL Compact
+aboutReader.fontTypeSansSerif=Clear Sans
 
 # LOCALIZATION NOTE (aboutReader.fontTypeSample): String used to sample font types.
 aboutReader.fontTypeSample=Àà·Çç
 
 # LOCALIZATION NOTE (aboutReader.fontSizeSample): String used to sample a relative font size
 # for the font size setting. Tapping different samples will change the font size.
 aboutReader.fontSizeSample=A
 
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -11,16 +11,19 @@ alertAddonsInstalledNoRestart=La instal·lació ha acabat
 alertAddonsFail=Ha fallat la instal·lació
 
 alertDownloadsStart2=La baixada s'està iniciant
 alertDownloadsDone2=Ha acabat la baixada
 alertCantOpenDownload=No es pot obrir el fitxer. Feu un toc per desar-lo.
 alertDownloadsSize=La baixada és massa gran
 alertDownloadsNoSpace=No hi ha prou espai d'emmagatzematge
 alertDownloadsToast=S'ha iniciat la baixada...
+alertDownloadsPause=Pause
+alertDownloadsResume=Reprèn
+alertDownloadsCancel=Cancel·la
 
 alertFullScreenToast=Premeu el botó Enrere per sortir de la pantalla completa
 
 downloadCancelPromptTitle=Cancel·la la baixada
 downloadCancelPromptMessage=Esteu segur que voleu cancel·lar-la?
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
 # #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
@@ -255,16 +258,20 @@ remoteIncomingPromptCancel=Cancel·la
 # Helper apps
 helperapps.open=Obre
 helperapps.ignore=Ignora
 helperapps.dontAskAgain=No ho tornis a demanar per a aquest lloc
 helperapps.openWithApp2=Obre amb l'aplicació %S
 helperapps.openWithList2=Obre amb una aplicació
 helperapps.always=Sempre
 helperapps.never=Mai
+helperapps.pick=Completa l'acció mitjançant
+helperapps.saveToDisk=Baixa
+helperapps.alwaysUse=Sempre
+helperapps.useJustOnce=Només una vegada
 
 #Lightweight themes
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
@@ -286,8 +293,11 @@ getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Micròfon habilitat
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Càmera i micròfon habilitats
 
 #Reader mode
 readerMode.enter = Activa el mode de lectura
 readerMode.exit = Surt del mode de lectura
 
 #Open in App
 openInApp.pageAction = Obre en una aplicació
+openInApp.ok = D'acord
+openInApp.cancel = Cancel·la
+
--- a/mobile/android/chrome/pippki.properties
+++ b/mobile/android/chrome/pippki.properties
@@ -26,16 +26,16 @@ clientAuthAsk.issuer=Emès sota: «%S»
 clientAuthAsk.viewCert.label=Mostra
 
 certmgr.title=Detalls del certificat
 # These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
 certmgr.subjectinfo.label=Emès per a
 certmgr.issuerinfo.label=Emès per
 certmgr.validity.label=Validesa
 certmgr.fingerprints.label=Empremtes digitals
-certmgr.certdetail.cn=Nom comú
-certmgr.certdetail.o=Organització
-certmgr.certdetail.ou=Unitat organitzativa
+certmgr.certdetail.cn=Nom comú (CN)
+certmgr.certdetail.o=Organització (O)
+certmgr.certdetail.ou=Unitat organitzativa (OU)
 certmgr.certdetail.serialnumber=Número de sèrie
 certmgr.certdetail.sha1fingerprint=Empremta digital SHA1
 certmgr.certdetail.md5fingerprint=Empremta digital MD5
 certmgr.issued=Emès el
 certmgr.expires=Caduca el
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -25,19 +25,19 @@
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.accesskey "D">
 
 <!ENTITY certmgr.pending.label        "S'està verificant el certificat…">
 <!ENTITY certmgr.subjectinfo.label      "Emès a nom de">
 <!ENTITY certmgr.issuerinfo.label       "Emès per">
 <!ENTITY certmgr.validity.label        "Validesa" >
 <!ENTITY certmgr.fingerprints.label      "Empremtes digitals">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title       "Detall del certificat">
-<!ENTITY certmgr.certdetail.cn        "Nom habitual (CN)">
+<!ENTITY certmgr.certdetail.cn        "Nom comú (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o         "Organització (O)">
-<!ENTITY certmgr.certdetail.ou        "Unitat organitzacional (OU)">
+<!ENTITY certmgr.certdetail.ou        "Unitat organitzativa (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber   "Número de sèrie">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint  "Empremta digital SHA1">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.md5fingerprint  "Empremta digital MD5">
 
 <!ENTITY certmgr.editcert.title        "Edita els paràmetres del certificat de seguretat">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title       "Edita els paràmetres de confiança del certificat de la CA">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust      "Edita els paràmetres de confiança:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl      "Aquest certificat pot identificar llocs web.">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 #
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-CertPassPrompt=Introduïu la contrasenya de seguretat personal per a les claus privades del dispositiu de seguretat.
+CertPassPrompt=Introduïu la contrasenya de seguretat personal per al dispositiu de seguretat de claus privades PSM.
 
 #These are for dialogs
 #Download Cert dialog
 newCAMessage1=Voleu confiar en «%S» per a les finalitats següents?
 unnamedCA=Entitat certificadora (sense nom)
 
 #For editing cert trust
 editTrustWindowTitle=Edita la confiança en els certificats
--- a/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
@@ -25,18 +25,18 @@
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Podeu trobar les polítiques de privadesa dels productes &vendorShortName; ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "aquí">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
 
-<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també ofereix serveis addicionals, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així, no podem garantir tot funcioni el 100&#037; o que estigui lliure d'errors. Podeu trobar més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar els serveis, en ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "els termes del servei">
+<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; ofereix serveis opcionals d'informació del lloc web, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així, no podem garantir que funcionin correctament ni que no continguin errors. Per obtenir més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar els serveis, vegeu ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "les condicions del servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Serveis del lloc web del &brandFullName;">
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
--- a/suite/chrome/common/consoleOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/consoleOverlay.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY menuBar.tooltip    "Barra del menú">
 <!ENTITY modeToolbar.tooltip  "Barra del mode">
-<!ENTITY entryToolbar.tooltip "Barra de l'entrada de Javascript">
+<!ENTITY entryToolbar.tooltip "Barra de l'entrada de JavaScript">
 <!ENTITY toolbarsCmd.label   "Mostra/amaga">
 <!ENTITY toolbarsCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY toolbarMode.label   "Mode">
 <!ENTITY toolbarMode.accesskey "M">
-<!ENTITY toolbarEval.label   "Entrada de Javascript">
+<!ENTITY toolbarEval.label   "Entrada de JavaScript">
 <!ENTITY toolbarEval.accesskey "J">
 
 <!ENTITY all.accesskey     "A">
 <!ENTITY errors.accesskey   "r">
 <!ENTITY warnings.accesskey  "n">
 <!ENTITY messages.accesskey  "M">
 <!ENTITY clear.accesskey    "l">
 <!ENTITY evaluate.accesskey  "u">
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -2031,16 +2031,26 @@
    <rdf:Description ID="SSL:preferences"
     nc:name="SSL preferences"
     nc:link="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="SSL:protocols"
     nc:name="SSL protocols"
     nc:link="ssl_help.xhtml#ssl_protocol_versions"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="SSL:warnings"
+     nc:name="SSL warnings"
+     nc:link="ssl_help.xhtml#ssl_warnings"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="SSL:mixed_content"
+     nc:name="mixed content"
+     nc:link="ssl_help.xhtml#mixed_content"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#t">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="Tab_Key_Navigation"
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -664,44 +664,49 @@
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences. You see the
   Preferences dialog box.</li>
  <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, click Character Encoding. (If
   no subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to expand
   the list.)</li>
 </ol>
 
 <ul>
- <li><strong>Default Character Encoding</strong>: Click this drop-down list to
-  select the character encoding you want Mail &amp; Newsgroups to use as the
-  default for incoming mail and newsgroup messages. This is recommended if
-  it&apos;s likely you might receive messages in which the character encoding
-  (MIME charset) is not indicated, such as when reading messages in
-  international newsgroups.</li>
- <li><strong>Always use this default character encoding when messages are
-  displayed</strong>: Select this to apply the default character encoding to
-  all messages.
+ <li><strong>Fallback Character Encoding</strong>: Click this drop-down list
+  to select the character encoding you want Mail &amp; Newsgroups to use as
+  the fallback for incoming mail and newsgroup messages. Senders are supposed
+  to declare the character encoding in which they are to be displayed, but
+  legacy content (e.g., from mailing lists or in international newsgroups)
+  may not do so. This encoding is used for such messages you&apos;ve received
+  in which the character encoding (MIME charset) is not specified.
+
+  <p><strong>Note</strong>: Individual folders may override this setting in
+   the General Information tab of the Folder Properties. This dialog can be
+   accessed from the Edit menu of a Mail &amp; Newsgroup window when a
+   folder is selected.</p>
 
   <p><strong>Tip</strong>: You can later view or change the character
-   encoding for a specific folder. In the Mail window, select a folder from
-   the list of Mail folders. Open the View menu, and choose Character
-   Encoding.</p>
+   encoding for a specific message. Select a folder, then the message to
+   display. Open the View menu, and choose Character Encoding.</p>
  </li>
  <li><strong>For messages that contain 8-bit characters, use &apos;quoted
   printable&apos; MIME encoding</strong>: Choose to have Mail &amp;
   Newsgroups use <q>quoted printable</q> MIME encoding when sending regular
   messages that use an 8-bit character encoding (for example, Latin
-  ISO-8859-3).</li>
+  ISO-8859-3). This is usually only necessary when communicating via a legacy
+  server that doesn&apos;t process 8-bit encoding correctly.</li>
  <li><strong>Default Character Encoding</strong>: Select the character
   encoding you want Mail &amp; Newsgroups to use as the default for outgoing
-  mail and newsgroup messages. Note that this character encoding is
+  mail and newsgroup messages.</li>
+ <li><strong>When possible, use this default character encoding in
+  replies.</strong>: By default, the selected character encoding is
   <strong>not</strong> used when replying to a message. Instead, the
-  character encoding of the message being replied to is used by default.
-  Choose <strong>Always use this default character encoding in
-  replies</strong> to use the default character encoding for outgoing
-  messages even when replying.</li>
+  character encoding of the message being replied to is used. Choose this
+  option to use the default character encoding for outgoing messages even
+  when replying, as long as the quoted characters can be represented in the
+  selected encoding.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroup_preferences">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="network_and_storage_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
  Network &amp; Storage</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
@@ -85,56 +85,142 @@
   without violating these rules. Uncheck the outermost boxes to regain
   access to an enclosed intermediate version.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="ssl_warnings">SSL Warnings</h3>
 
 <p>It&apos;s easy to tell when the website you are viewing is using an encrypted
  connection. If the connection is encrypted, the lock icon in the lower-right
- corner of the browser window is locked. If the connection is not encrypted,
- the lock icon is unlocked.</p>
+ corner of the browser window is locked
+ (<img src="chrome://communicator/skin/icons/lock-secure.png"/>). If the
+ connection is not encrypted, the lock icon is unlocked
+ (<img src="chrome://communicator/skin/icons/lock-insecure.png"/>). Encrypted
+ pages which contain some unencrypted items (mixed content) are shown with a
+ broken-lock icon
+ (<img src="chrome://communicator/skin/icons/lock-broken.png"/>).</p>
 
 <p>If you want additional warnings, you can select one or more of the warning
- checkboxes in the SSL preferences panel. Some people find these warnings
- annoying.</p>
+ checkboxes in the SSL preferences panel. Unless stated otherwise, a
+ notification bar will be presented at the top of the page triggering the
+ alert, with an option to enter this panel to change the option if the alert
+ is considered annoying.</p>
 
 <p>To activate any of these warnings, select the corresponding checkbox:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Loading a page that supports encryption</strong>: Select this
   warning if you want to be reminded whenever you are loading a page that
   supports encryption.</li>
  <li><strong>Leaving a page that supports encryption</strong>: Select this
   warning if you want to be reminded whenever you are leaving a page that
   supports encryption for one that does not.</li>
  <li><strong>Sending form data from an unencrypted page to an unencrypted
-  page</strong>: Select this warning if you want to be reminded whenever you
-  are submitting data over an unencrypted connection. If you send unencrypted
-  information over the Internet, it can easily be intercepted by other
-  people.</li>
+  page</strong>: Select this warning if you want to be alerted whenever you
+  are submitting data over an unencrypted connection. When this option is
+  selected, a dialog box will be presented to the user <em>before</em> the
+  page is actually opened, which allows the loading of the page to be
+  canceled before any potentially sensitive information is sent over an
+  unencrypted connection that can easily be intercepted by others.
+
+  <p><strong>Note</strong>: Submitting a form from an encrypted to an
+   unencrypted page will always prompt a dialog prior to opening the page,
+   regardless of this setting.</p>
+ </li>
  <li><strong>Viewing a page with an encrypted/unencrypted mix</strong>:
   Select this warning if you want to be alerted whenever you are viewing a
-  page that includes any information that&apos;s not encrypted.</li>
+  page that includes any information that&apos;s not encrypted.
+
+  <p><strong>Note</strong>: See the options in the Mixed Content section
+   below for blocking of such content and for more differentiated control
+   of the warnings.</p>
+ </li>
+</ul>
+
+<h3 id="mixed_content">Mixed Content</h3>
+
+<p>In general, there are two major issues related to transmitting sensitive
+ information over an unencrypted connection: One is the danger of someone
+ eavesdropping on the line, thus listening to the content transmitted; the
+ other of someone intercepting requests for the desired page and replacing
+ the legitimate content of that page with own (potentially malicious)
+ content. While so-called <q>Man In The Middle</q> attacks can usually be
+ detected in encrypted connections (e.g., by a certificate mismatch or an
+ invalid certificate presented by the interceptor), no such verification
+ exists for unencrypted connections.</p>
+
+<p>The term <q>Mixed Content</q> refers to a web page which itself is
+ encrypted, but which includes content on the same or a different server
+ which is <em>not</em> encrypted. Consequently, this part of the page is
+ still subject to the vulnerabilities of an unencrypted line. While there
+ are legitimate uses of that concept (such as including a company logo from
+ a different insecure website into an otherwise secure page), such designs
+ should be avoided.</p>
+
+<p>There are two general types of mixed content:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Mixed Active Content</strong> (or Mixed Script Content): This
+  is content which has the potential to hide or modify parts of a web page,
+  or to actively leak content from the secure part of the page to its
+  insecure part. Examples include scripts (JavaScript), style sheets (CSS),
+  or the embedding of entire web pages into the main web page (iframes).</li>
+ <li><strong>Mixed Passive Content</strong> (or Mixed Display Content):
+  This type of content does <em>not</em> have the potential to alter or
+  monitor the web page as such. Examples include images and audio or video
+  streams. It is however possible that sensitive information is passed as
+  an encoding of the content&apos;s location (URL), as cookies, or returned
+  with the content itself (e.g., as text included in an image). Thus, passive
+  content isn&apos;t entirely harmless either.</li>
+</ul>
+
+<p>The following options allow you to be warned about and/or to block both
+ mixed active and mixed passive content:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Warn me when encrypted pages contain insecure content</strong>:
+  Check this to instruct &brandShortName; to present a notification bar when
+  mixed <em>active</em> content was loaded or blocked. The notification bar
+  contains a button to open this preference panel.</li>
+ <li><strong>Don&apos;t load insecure content on encrypted pages</strong>:
+  Check this to prevent mixed active content from being loaded at all but
+  to be blocked. If also the <q>Warn me</q> option is checked, the
+  notification bar will contain two additional buttons:
+  <ul>
+   <li><strong>Keep Blocking</strong>: Dismiss the notification bar without
+    loading the potentially insecure content.</li>
+   <li><strong>Unblock</strong>:
+    Load the potentially insecure content <em>once</em> but not
+    automatically when this page is visited again in the future.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li><strong>Warn me when encrypted pages contain other types of mixed
+  content</strong>: Check this to instruct &brandShortName; to present a
+  notification bar when mixed <em>passive</em> content was loaded or blocked.
+  The notification bar contains a button to open this preference panel.</li>
+ <li><strong>Don&apos;t load other types of mixed content on encrypted
+  pages</strong>: Check this to prevent mixed passive content from being
+  loaded at all but to be blocked. If also the <q>Warn me</q> option is
+  checked, a notification is presented that such content was blocked.</li>
 </ul>
 
 <p>For short definitions, click
  <a href="glossary.xhtml#authentication">authentication</a>,
  <a href="glossary.xhtml#encryption">encryption</a>, or
  <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a>.</p>
 
 <p>For more information about ciphers and encryption, see the following online
  documents:</p>
 
 <ul>
  <li>
-  <a href="http://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
+  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Introduction_to_Public-Key_Cryptography">Introduction
   to Public-Key Cryptography</a></li>
  <li>
-  <a href="http://developer.mozilla.org/en/Introduction_to_SSL">Introduction
+  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Introduction_to_SSL">Introduction
   to SSL</a></li>
  <li>
-  <a href="http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/nss-3.11/nss-3.11-algorithms.html">Encryption
-  Technologies Available in NSS 3.11</a>.</li>
+  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/NSS">Technologies
+   Available in the Network Security Services (NSS)</a>.</li>
 </ul>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
@@ -129,19 +129,20 @@
   verified. (For information on certificate verification, see
   <a href="#controlling_validation">Controlling Validation</a>.)</li>
  <li>The bottom half describes whether the contents of the page you are
   viewing is protected by encryption while in transit over the network.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Important</strong>: The lock icon describes only the encryption
  status of the page while it was being received by your computer. To be
- notified before you send or receive information without encryption, select
- the appropriate SSL warning options. See <a href="ssl_help.xhtml">Privacy
- &amp; Security Preferences - SSL</a> for details.</p>
+ notified when you send or receive information without encryption, or to
+ block potentially harmful mixed content, select the appropriate SSL warning
+ and mixed content options. See <a href="ssl_help.xhtml">Privacy &amp;
+ Security Preferences - SSL</a> for details.</p>
 
 <p>[<a href="#using_certificates">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h1 id="managing_certificates">Managing Certificates</h1>
 
 <p>You can use the Certificate Manager to manage the certificates you have
  available. Certificates may be stored on your computer&apos;s hard disk or on
  <a href="glossary.xhtml#smart_card">smart cards</a> or other security devices
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
@@ -15,17 +15,17 @@
 <!ENTITY manualTypeRadio.label     "Configuració manual del servidor intermediari:">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey   "m">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.label      "Descobreix automàticament la configuració del servidor intermediari">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.accesskey    "a">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label      "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "U">
 <!ENTITY reload.label         "Actualitza">
 <!ENTITY reload.accesskey       "z">
-<!ENTITY http.label          "Servidor intermediari HTTP:">
-<!ENTITY http.accesskey        "H">
+<!ENTITY http.label          "Servidor intermediari:">
+<!ENTITY http.accesskey        "S">
 <!ENTITY port.label          "Port:">
 <!ENTITY HTTPPort.accesskey      "o">
 <!ENTITY advanced.label        "Avançat...">
 <!ENTITY advanced.accesskey      "v">
 <!ENTITY noproxy.label         "Sense servidor intermediari per a:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey       "n">
 <!ENTITY noproxyExplain.label     "Exemple: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 
 <!ENTITY pref.scripts.title       "Scripts i connectors">
 
 <!ENTITY navigator.label         "Navegador">
 <!ENTITY navigator.accesskey       "r">
 <!--LOCALIZATION NOTE (enableJavaScript.label): 'JavaScript' should never be translated -->
 
-<!ENTITY enableJavaScript.label     "Habilita el Javascript per a:">
+<!ENTITY enableJavaScript.label     "Habilita el JavaScript per a:">
 <!ENTITY allowScripts.label       "Permet als scripts:">
 <!ENTITY allowScripts.accesskey     "s">
 <!ENTITY allowWindowMoveResize.label   "Moure o canviar la mida de finestres ja existents">
 <!ENTITY allowWindowFlip.label      "Posar finestres en primer o segon pla">
 <!ENTITY allowWindowStatusChange.label  "Canviar el text de la barra d'estat">
 <!ENTITY allowWindowImageSrcChange.label "Canviar les imatges">
 <!ENTITY allowContextmenuDisable.label  "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
 <!ENTITY allowHideStatusBar.label    "Amagar la barra d'estat">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
@@ -24,10 +24,10 @@
 <!ENTITY autoAppUpdates.label         "Cerca actualitzacions automàticament">
 <!ENTITY autoAppUpdates.accesskey       "t">
 <!ENTITY appDaily.accesskey          "a">
 <!ENTITY appWeekly.accesskey         "e">
 <!ENTITY appModeAutomatic.label        "Baixa i instal·la automàticament l'actualització">
 <!ENTITY appModeAutomatic.accesskey      "u">
 <!ENTITY appModeAutoAddonWarn.label      "Avisa'm si això faria que s'inhabilités algun dels meus complements">
 <!ENTITY appModeAutoAddonWarn.accesskey    "n">
-<!ENTITY updateHistoryButton.label      "Mostra l'historial d'actualització…">
+<!ENTITY updateHistoryButton.label      "Mostra l'historial d'actualitzacions…">
 <!ENTITY updateHistoryButton.accesskey    "s">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
 <!ENTITY limit.ssl30.accesskey       "3">
 <!ENTITY limit.tls10.label         "TLS 1.0">
 <!ENTITY limit.tls10.accesskey       "T">
 <!ENTITY limit.tls11.label         "TLS 1.1">
 <!ENTITY limit.tls11.accesskey       "1">
 <!ENTITY limit.tls12.label         "TLS 1.2">
 <!ENTITY limit.tls12.accesskey       "2">
 
-<!ENTITY warn.description          "El &brandShortName; pot avisar-vos de l'estat de seguretat de la pàgina web que estigueu visitant. Pot fer-se que el &brandShortName; mostri un avís i demani permís abans de:">
+<!ENTITY warn.description2         "El &brandShortName; us pot avisar de l'estat de la seguretat de la pàgina web que esteu veient. El &brandShortName; us mostrarà un avís en:">
 <!ENTITY warn.enteringsecure        "Carregar una pàgina que admet xifratge">
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "C">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "Enviar dades de formulari d'una pàgina sense xifrar a una altra que tampoc ho estigui">
 <!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "s">
 <!ENTITY warn.leavingsecure         "Sortir d'una pàgina que admet xifratge">
 <!ENTITY warn.leavingsecure.accesskey    "a">
 <!ENTITY warn.viewmixed           "Visualitzar una pàgina que conté tant contingut xifrat com sense xifrar">
 <!ENTITY warn.viewmixed.accesskey      "V">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
@@ -47,10 +47,10 @@
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 <!-- Footer stuff -->
 
-<!ENTITY prefs.tosLink.label    "Termes del servei">
+<!ENTITY prefs.tosLink.label    "Condicions del servei">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Política de privadesa">
--- a/suite/chrome/common/sync/syncKey.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncKey.dtd
@@ -8,11 +8,11 @@
 <!ENTITY syncKey.keepItSecret.description "El vostre compte del &syncBrand.fullName.label; està xifrat per protegir la vostra privadesa. Sense aquesta clau, caldrien anys perquè algú pogués desxifrar la vostra informació personal. Sou l'única persona qui té aquesta clau. Això vol dir que sou l'únic que pot accedir a les dades del &syncBrand.fullName.label;.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe.heading    "Conserveu-la segura">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe1.description "No perdeu la clau.">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe2.description " No conserveu cap còpia de la clau (llavors deixaria de ser secreta!) i, per tant ">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe3.description "no podem ajudar-vos a recuperar-la">
 <!ENTITY syncKey.keepItSafe4.description " si es perd. Caldrà que feu servir aquesta clau cada vegada que connecteu un nou ordinador o dispositiu al &syncBrand.fullName.label;.">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore1.label    "Teniu més informació del &syncBrand.fullName.label; i de la vostra privadesa a ">
 <!ENTITY syncKey.findOutMore2.label    ".">
-<!ENTITY syncKey.footer1.label      "Els termes del servei del &syncBrand.fullName.label; són disponibles a ">
+<!ENTITY syncKey.footer1.label      "Les condicions del servei del &syncBrand.fullName.label; són disponibles a ">
 <!ENTITY syncKey.footer2.label      ". La política de privadesa és disponible a ">
 <!ENTITY syncKey.footer3.label      ".">
--- a/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
@@ -32,17 +32,17 @@
 <!ENTITY setup.confirmPassword.label       "Confirmeu la contrasenya">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey     "m">
 <!ENTITY setup.emailAddress.label        "Adreça electrònica">
 <!ENTITY setup.emailAddress.accesskey      "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
 <!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Accepto">
 <!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "A">
-<!ENTITY setup.tosLink.label    "els termes del servei">
+<!ENTITY setup.tosLink.label    "les condicions del servei">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.label   "i la">
 <!ENTITY setup.ppLink.label     "política de privadesa">
 <!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
 <!-- New Account Page 2: Recovery Key -->
 
 <!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.title.label "El &brandShortName; es preocupa de la vostra privacitat">
 <!ENTITY setup.newRecoveryKeyPage.description.label "Per garantir la vostra privacitat, totes les vostres dades s'encriptaran abans no es pugin. Però la clau de recuperació que es necessita per desencriptar les dades no es pujarà mai.">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -92,17 +92,17 @@
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label  "Mostra/Amaga"> 
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey  "g"> 
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label   "Barra d'estat"> 
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey  "s"> 
 
 <!ENTITY helpMenu.label   "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenu.accesskey  "j"> 
 
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució de problemes">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació de resolució de problemes">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 <!ENTITY releaseCmd.label          "Notes de la versió">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey        "v">
 <!ENTITY helpSafeMode.label         "Reinicia amb els complements inhabilitats">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey       "R">
 <!ENTITY updateCmd.label          "Cerca actualitzacions…">
 <!ENTITY updateCmd.accesskey        "C">
 <!ENTITY aboutCmd.label   "Quant al &brandShortName;">
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantil
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Introduïu un altre nom de filtre.
 mustHaveFilterTypeTitle=No s'ha seleccionat cap esdeveniment de filtre
 mustHaveFilterTypeMessage=Cal seleccionar com a mínim un esdeveniment en aplicar aquest filtre. Si, temporalment, no voleu que el filtre s'executi en cap esdeveniment, desmarqueu el seu estat «habilitat» del diàleg de filtres de missatges
 deleteFilterConfirmation=Esteu segur que voleu suprimir els filtres seleccionats?
 untitledFilterName=Filtre sense títol
 matchAllFilterName=Cerca en tots els missatges
-filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
+filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer msgFilterRules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de les capçaleres personalitzades. 
 continueFilterExecution=No s'ha pogut aplicar el filtre %S. Voleu seguir aplicant filtres?
 promptTitle=Filtres en execució
 promptMsg=Actualment us trobeu en el procés de filtratge de missatges. Voleu seguir aplicant filtres?
 stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
@@ -48,17 +48,17 @@ logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id =
 logCopyStr=s'ha copiat el missatge d'id = %1$S a %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(filterLogDetectStr)
 # %1$S=filter name %2$S=author, %3$S=subject, %4$S=date
 filterLogDetectStr=S'ha aplicat el filtre «%1$S» al missatge de %2$S - %3$S a %4$S
 filterMissingCustomAction=No hi ha cap acció personalitzada
 filterAction2=prioritat canviada
 filterAction3=suprimit
 filterAction4=marcat com llegit
-filterAction5=conversa morta
+filterAction5=conversa ignorada
 filterAction6=conversa vigilada
 filterAction7=destacat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respost
 filterAction10=reenviat
 filterAction11=execució aturada
 filterAction12=s'ha suprimit del servidor POP3
 filterAction13=s'ha deixat en el servidor POP3
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY folderProps.windowtitle.label      "Propietats">
 
 <!ENTITY generalInfo.label            "Informació general">
-<!ENTITY folderCharsetTab.label         "Codificació de caràcters per defecte:">
-<!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "e">
-<!ENTITY folderCharsetOverride.label       "Aplica el valor per defecte a tots els missatges de la carpeta (omet la codificació de caràcters de cada missatge i la detecció automàtica)">
-<!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey     "A">
+<!ENTITY folderCharsetFallback.label       "Codificació de caràcters alternativa:">
+<!ENTITY folderCharsetFallback.accesskey     "e">
+<!ENTITY folderCharsetEnforce.label       "Aplica la codificació a tots els missatges de la carpeta (omet la detecció automàtica i la codificació de caràcters específica de cada missatge)">
+<!ENTITY folderCharsetEnforce.accesskey     "A">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip2.label   "Reconstrueix l'índex del fitxer resum">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.label     "Repara la carpeta">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.accesskey   "R">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.explanation  "De vegades s'espatlla el fitxer que fa d'índex de la carpeta (.msf) i alguns missatges que haurien de ser-hi sembla que hagin desaparegut o d'altres que s'havien esborrat tornen a aparèixer; tots aquests problemes es solucionaran si es repara la carpeta.">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.label    "Inclou els missatges d'aquesta carpeta als resultats de la cerca global">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.accesskey  "g">
 
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -1,16 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
+#LOCALIZATION NOTE(imapAlertDialogTile): Do not translate the word "%S"
+# below. Place the word %S where the account name should appear.
+imapAlertDialogTitle=Alerta per al compte %S
+
 # Status - opening folder
 imapStatusSelectingMailbox=S'està obrint la carpeta %S…
 
 # Status - create folder
 imapStatusCreatingMailbox=S'està creant la carpeta…
 
 # Status - deleting a folder
 # LOCALIZATION NOTE (imapStatusDeletingMailbox): The "%S" below should not be translated.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -124,17 +124,17 @@
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Aspecte clàssic">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "c">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Aspecte horitzontal">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "h">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Aspecte vertical">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.label "Subfinestra dels missatges">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY showThreadPaneCmd.label "Subfinestra de les cadenes">
+<!ENTITY showThreadPaneCmd.label "Subfinestra de les converses">
 <!ENTITY showThreadPaneCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.label "Subfinestra de les carpetes">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.accesskey "f">
 <!-- sortMenu is also used by addressbook -->
 
 <!ENTITY sortMenu.label "Ordena">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
 
@@ -173,33 +173,33 @@
 <!ENTITY sortThreaded.label "Conversa sencera">
 <!ENTITY sortThreaded.accesskey "C">
 <!ENTITY sortUnthreaded.label "Missatges per separat">
 <!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "s">
 <!ENTITY groupBySort.label "Agrupa per ordenació">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
-<!ENTITY threads.label "Cadenes">
+<!ENTITY threads.label "Converses">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Amplia totes les cadenes">
+<!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Amplia totes les converses">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.key "*">
-<!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les cadenes">
+<!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les converses">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.key "\">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY threadsWithUnreadCmd.label "Cadenes amb missatges per llegir">
+<!ENTITY threadsWithUnreadCmd.label "Converses amb missatges per llegir">
 <!ENTITY threadsWithUnreadCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.label "Cadenes vistes amb missatges per llegir">
+<!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.label "Converses vigilades amb missatges per llegir">
 <!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.accesskey "v">
-<!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Cadenes ignorades">
+<!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Converses ignorades">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.accesskey "i">
 
 <!ENTITY headersMenu.label "Capçaleres">
 <!ENTITY headersMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY headersAllCmd.label "Totes">
 <!ENTITY headersAllCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY headersNormalCmd.label "Normal">
 <!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "N">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -1,13 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # The following are used by the messenger application
+
+#LOCALIZATION NOTE(statusMessage): Do not translate the words
+# $1S and $2S below. Place the word $1S where account name should appear and $2S
+# where the status message should appear.
+statusMessage=%1$S: %2$S
+
 renameFolder=Reanomena la carpeta…
 compactFolder=Compacta aquesta carpeta
 removeAccount=Suprimeix el compte…
 removeFolder=Suprimeix la carpeta
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
@@ -89,21 +95,21 @@ defaultServerTag=(Per defecte)
 messageUnread=Per llegir
 messageHasFlag=Destacat
 messageHasAttachment=Amb adjunció
 messageJunk=Brossa
 messageExpanded=Ampliat
 messageCollapsed=Reduït
 
 # Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
-smtpServerList-NotSpecified=<sense especificació>
+smtpServerList-NotSpecified=<sense especificar>
 smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Cap
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, si està disponible
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
-smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SMTP sobre SSL
+smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=No
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Sí
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Suprimeix el servidor
 smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu segur que voleu suprimir el servidor: \n %S?
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=Sense autenticació
 authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
@@ -378,18 +384,18 @@ gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
 # Warnings to alert users about phishing urls
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
-confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen nomes en comptes de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
-confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
+confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest lloc web és sospitós. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen noms en lloc de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
+confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest lloc web és sospitós. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic aquí per carregar sempre el contingut remot de %1$S.
 
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
 mdnBarMessageNormal=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.
 #LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
 mdnBarMessageAddressDiffers=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat a %2$S quan llegiu aquest missatge.
@@ -413,17 +419,17 @@ tabs.closeButton=Tanca-les totes
 tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm abans de tancar diverses pestanyes.
 
 # Messenger bootstrapping messages
 fileNotFoundTitle = No s'ha trobat el fitxer
 #LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
 fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.
 
 confirmMsgDelete.title=Confirmeu la supressió
-confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges dels fils reduïts. Voleu continuar?
+confirmMsgDelete.collapsed.desc=Se suprimiran els missatges de les converses reduïdes. Voleu continuar?
 confirmMsgDelete.deleteNoTrash.desc=S'esborraran missatges immediatament sense desar-ne una còpia a la paperera. Esteu segur que voleu continuar?
 confirmMsgDelete.dontAsk.label=No m'ho tornis a demanar.
 confirmMsgDelete.delete.label=Suprimeix
 
 mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -26,17 +26,17 @@ subscribe-OPMLExportTitleStruct=Exporta %S com a fitxer OPML - Canal de notícies sense estructura de llista
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle):
 ## %1$S is the brandShortName, %2$S is the name of the feed account folder name.
 subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Exportació OPML del %1$S - %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName):
 ## %1$S is the brandShortName (Thunderbird for example), %2$S is the account name.
 ## The default extension (.opml) is added here as it is not automatically appended in the file picker on MacOS.
 subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Canals_del_%1$S-%2$S.opml
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportInvalidFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
-subscribe-OPMLImportInvalidFile=Aquest fitxer %S no sembla un fitxer OPML vàlid.
+subscribe-OPMLImportInvalidFile=El fitxer %S no sembla que sigui un fitxer OPML correcte.
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFeedCount): Semi-colon list of plural forms.
 ## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ## #1 is the count of new imported entries.
 subscribe-OPMLImportFeedCount=S'ha importat #1 canal nou.;S'han importat #1 canals nous.
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportUniqueFeeds): Semi-colon list of plural forms.
 ## #1 is the count of new imported entries
 subscribe-OPMLImportUniqueFeeds=S'ha importat #1 canal nou al qual nou esteu ja subscrit;S'han importat #1 canals nous als quals no esteu ja subscrit
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFoundFeeds):
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -17,18 +17,18 @@
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY replyTo.placeholder "Els destinataris us respondran a aquesta altra adreça electrònica">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
 <!ENTITY signatureText.label "Text de la signatura:">
 <!ENTITY signatureText.accesskey "x">
 <!ENTITY signatureHtml.label "Utilitza HTML (ex., &lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;)">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
-<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer (text, HTML, o imatges):">
-<!ENTITY signatureFile.accesskey "T">
+<!ENTITY signatureFile.label "Adjunta la signatura des d'un fitxer:">
+<!ENTITY signatureFile.accesskey "t">
 <!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
 <!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
-<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
+<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY authMethod.label "Mètode d'autenticació:">
 <!ENTITY authMethod.accesskey "i">
 <!ENTITY leaveOnServer.label "Deixa els missatges al servidor">
 <!ENTITY leaveOnServer.accesskey "g">
 <!ENTITY headersOnly.label "Recull només les capçaleres">
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "Com a màxim">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "x">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
@@ -1,16 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY pref.character.encoding.title  "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY messageDisplay.caption     "Visualització de missatges">
-<!ENTITY viewDefaultCharset.label    "Codificació de caràcters per defecte:">
-<!ENTITY viewDefaultCharset.accesskey  "d">
+<!ENTITY viewFallbackCharset.label    "Codificació de caràcters alternativa:">
+<!ENTITY viewFallbackCharset.accesskey  "e">
+<!ENTITY viewFallbackCharset.desc    "(S'utilitza per al contingut antic que no declara la seva codificació)">
 
 <!ENTITY composingMessages.caption    "Redacció de missatges">
 <!ENTITY useMIME.label          "Per a aquells missatges que continguin caràcters de 8-bit, utilitzeu la codificació MIME 'quoted printable'. Desmarqueu-ho per enviar els missatges tal com són.">
 <!ENTITY useMIME.accesskey        "P">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.label    "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.accesskey  "C">
 <!ENTITY replyInDefaultCharset2.label  "Quan sigui possible, utilitza la codificació de caràcters per defecte en les respostes. (Si es desmarca, només la utilitzaran els missatges nous.)">
 <!ENTITY replyInDefaultCharset2.accesskey "u">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
@@ -12,13 +12,13 @@
 <!ENTITY serverPort.accesskey "P">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
 <!ENTITY connectionSecurity.label "Connexió segura:">
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "C">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "Cap">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, si està disponible">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
-<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "TLS sobre SSL">
+<!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY smtpEditTitle.label "Servidor SMTP">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
 <!ENTITY authMethod.label "Mètode d'autenticació:">
 <!ENTITY authMethod.accesskey "i">
--- a/suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
@@ -5,22 +5,22 @@
 #
 # The following are used by the outlook express import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name TEXTIMPORT_NAME
 ## @loc None
-2000=Text
+2000=Fitxer de text (LDIF, .tab, .csv, .txt)
 
 # Description of import module
 ## @name TEXTIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
-2001=Importa una llibreta d'adreces des d'un fitxer de text en format LDIF, o delimitat per comes o tabulacions. 
+2001=Importa una llibreta d'adreces des d'un fitxer de text en format LDIF (.ldif, .ldi) o delimitat per comes (.csv) o tabulacions (.tab, .txt).
 
 # Description of import module
 ## @name TEXTIMPORT_ADDRESS_NAME
 ## @loc None
 2002=Llibreta d'adreces de text
 
 # Description
 ## @name TEXTIMPORT_ADDRESS_SUCCESS
--- a/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
@@ -9,37 +9,37 @@
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
-<!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
-<!ENTITY totalColumn.label "Total">
+<!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir en la conversa">
+<!ENTITY totalColumn.label "Total en la conversa">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
 <!ENTITY receivedColumn.label "Recepció">
 <!ENTITY flagColumn.label "Destacat">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
 <!ENTITY idColumn.label "Ordre de recepció">
 <!--Tooltips-->
 
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per seleccionar les columnes a visualitzar">
-<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per visualitzar les cadenes de missatges"> 
+<!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per veure els missatges agrupats per converses"> 
 <!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per destinatari">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per adjunts">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Fes un clic per ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per estat">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per l'estat de brossa">
-<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la conversa">
-<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en conversa">
+<!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir en la conversa">
+<!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en la conversa">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per llegit">
 <!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per ordre de recepció">
 <!ENTITY flagColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per destacat">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Feu un clic per ordenar per ubicació">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu clic per ordenar per ordre de recepció">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -30,58 +30,58 @@
 <!ENTITY rights2.intro-point3a "Com s'utilitza la vostra informació personal i els informes que hàgiu tramès a &vendorShortName; des del &brandShortName; es descriu a la ">
 <!ENTITY rights2.intro-point3b "política de privadesa del &brandShortName;">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 <!-- point 3 text for unbranded builds -->
 
 <!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Les polítiques de privadesa que s'apliquen a aquest producte cal llistar-les aquí.">
 <!-- point 4 text for official branded builds -->
 
-<!ENTITY rights2.intro-point4a "Algunes de les funcionalitats del &brandShortName; fan ús de serveis d'informació web; malgrat tot, no podem garantir que siguin 100&#037; acurats o mancats d'errors. Per a més detalls, com ara la informació de com inhabilitar aquests serveis, pot trobar-se als ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b "termes de servei">
+<!ENTITY rights2.intro-point4a "Algunes de les funcionalitats del &brandShortName; utilitzen serveis d'informació web; tot i així, no podem garantir que funcionin correctament ni que no continguin errors. Per obtenir més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar les funcions que utilitzen aquests serveis, vegeu ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "les condicions del servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 <!-- point 4 text for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, tots aquells termes de servei que s'hi apliquin cal enllaçar-los a la secció de ">
-<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "serveis web">
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorpora serveis web, les condicions dels serveis que s'hi apliquin cal enllaçar-les a la secció de ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Serveis del lloc web">
 <!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
 
 <!ENTITY rights2.webservices-header "Serveis d'informació web del &brandFullName;">
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
 
 <!ENTITY rights2.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), per proporcionar algunes de les funcionalitats disponibles per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName;; tal com es descriu a continuació. Si no voleu un o més d'aquests serveis, o bé no considereu llurs termes acceptables, podeu triar inhabilitar-los. Teniu instruccions de com inhabilitar una funcionalitat o servei concret ">
 <!ENTITY rights2.webservices-b "aquí">
-<!ENTITY rights3.webservices-c ". Altres característiques i serveis poden inhabilitar-se en les preferències de l'aplicació.">
+<!ENTITY rights3.webservices-c ". En les preferències de l'aplicació es poden inhabilitar altres funcionalitats i serveis.">
 <!-- safe browsing points for branded builds -->
 
 <!ENTITY rights.safebrowsing-a "SafeBrowsing: ">
-<!ENTITY rights.safebrowsing-b "No és recomanable inhabilitar la funcionalitat del Safe Browsing perquè pot comportar que acabau en llocs insegur. Si voleu inhabilitar-la completament, seguiu els passos següents:">
+<!ENTITY rights.safebrowsing-b "No és recomanable inhabilitar la funcionalitat del Safe Browsing perquè pot comportar que visiteu llocs insegurs. Si voleu inhabilitar-la completament, seguiu els passos següents:">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term1 "Obriu les preferències de l'aplicació">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term2 "Seleccioneu la secció de seguretat">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term3 "Desmarqueu les opcions per a &quot;&blockAttackSites.label;&quot; i &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;">
 <!ENTITY rights.safebrowsing-term4 "A partir d'aquell moment, el Safe Browsing estarà inhabilitat">
 <!-- location aware browsing points for branded builds -->
 
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-a "Navegació amb geolocalització: ">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-b "és sempre opcional. No s'enviarà mai cap informació de la vostra ubicació sense el vostre permís. Si voleu inhabilitar la funcionalitat complement, seguiu els passos següents:">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1a "A la barra d'ubicació, escriviu-hi ">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term1b "about:config">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term2 "Escriviu-hi geo.enabled">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term3 "Feu doble clic a la preferència geo.enabled">
 <!ENTITY rights.locationawarebrowsing-term4 "A partir d'aquell moment, la navegació amb geolocalització estarà inhabilitada">
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho aquí.">
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis del lloc web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los, si s'escau, cal incloure-ho aquí.">
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 
-<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquen a aquest producte cal llistar-los aquí.">
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Les condicions del servei que s'apliquen a aquest producte cal llistar-les aquí.">
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 
 <!ENTITY rights2.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus col·laboradors, llicenciadors i socis treballen per proporcionar els serveis més acurats i actualitzats. No obstant això, no podem garantir que la informació sigui completa i exempta d'errors. Per exemple, alguns llocs perillosos poden eludir la detecció del servei Safe Browsing i alguns llocs segurs podrien ser identificats com a perillosos per error. Per altra banda, les ubicacions que es proporcionen amb la navegació amb geolocalització són només estimacions dels nostres proveïdors de servei i no podem garantir-ne llur precisió.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
 <!ENTITY rights2.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i amb el permís de &vendorShortName; disposeu de tots els drets necessaris per fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets dels serveis. Aquests termes no estan pensats per limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte quan ho digui la llei, &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors no seran responsables de cap dany indirecte, especial, accidental, conseqüència de, punitiu o exemplar que hagi sorgit a partir de o estigui relacionat amb l'ús del &brandShortName; i els Serveis. El total de responsabilitat sota aquests termes no superarà els 500 dòlars (cinc-cents dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o la limitació per a determinats danys, per tant aquesta exclusió i limitació potser no us afectin.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o cancel·lar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;.">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -1,43 +1,52 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informació per a la resolució de problemes">
+<!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informació de resolució de problemes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
 
 <!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Aquesta pàgina conté informació tècnica que pot ser útil quan proveu de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes freqüents 
 del &brandShortName;, visiteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.">
 
+<!ENTITY aboutSupport.crashes.title "Informes de fallada">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.crashes.id):
+This is likely the same like id.heading in crashes.dtd. -->
+<!ENTITY aboutSupport.crashes.id "Identificador de l'informe">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.crashes.id):
+This is likely the same like date.heading in crashes.dtd. -->
+<!ENTITY aboutSupport.crashes.sendDate "Data d'enviament">
+<!ENTITY aboutSupport.crashes.allReports "Tots els informes de fallada">
+<!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Aquesta aplicació no està configurada per visualitzar els informes de fallada.">
+
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Extensions">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Habilitada">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versió">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Paràmetres bàsics de l'aplicació">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versió">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsUpdateHistory, aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory):
 "Update" is a noun here, not a verb. -->
 
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsUpdateHistory "Actualitza l'historial">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory "Mostra l'actualització de l'historial">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsUpdateHistory "Historial d'actualitzacions">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsShowUpdateHistory "Mostra l'historial d'actualitzacions">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Directori del perfil">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac):
 This is the Windows- and Mac-specific variant of aboutSupport.appBasicsProfileDir.
 Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Carpeta del perfil">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Connectors habilitats">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuració de la versió">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Agent d'usuari">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Informes de fallada">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Utilització de la memòria">
 
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Obre el directori">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.showDir.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostra-ho en el Finder">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showWin.label): This is the Windows-specific
@@ -45,26 +54,26 @@ variant of aboutSupport.showDir.label. -
 <!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Obre la carpeta">
 
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Preferències modificades importants">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.userJSTitle, aboutSupport.userJSDescription): user.js is the name of the preference override file being checked. -->
 
 <!ENTITY aboutSupport.userJSTitle "Preferències de user.js">
-<!ENTITY aboutSupport.userJSDescription "La vostra carpeta de perfil conté un <a id='prefs-user-js-link'>fitxer user.js</a>, que inclou preferències que el brandShortName no va crear;.">
+<!ENTITY aboutSupport.userJSDescription "La vostra carpeta de perfil conté un <a id='prefs-user-js-link'>fitxer user.js</a>, que inclou preferències que no han estat creades pel &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Gràfics">
 
 <!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
 <!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Context Gràfic (GC) incremental">
 
 <!ENTITY aboutSupport.a11yTitle "Accessibilitat">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yActivated "Activat">
 <!ENTITY aboutSupport.a11yForceDisabled "Evita l'accessibilitat">
 
 <!ENTITY aboutSupport.libraryVersionsTitle "Versions de la biblioteca">
 
-<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial d'instal·lació">
-<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial d'actualització">
+<!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial d'instal·lacions">
+<!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial d'actualitzacions">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyTextToClipboard.label "Copia el text al porta-retalls">
 <!ENTITY aboutSupport.copyRawDataToClipboard.label "Copia les dades sense processar al porta-retalls">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -1,12 +1,37 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of days relevant with relevant crash reports
+crashesTitle=Informes de fallada de l'últim dia;Informes de fallada dels últims #1 dies
+
+# LOCALIZATION NOTE (crashesTimeMinutes): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of minutes (between 1 and 59) which have passed since the crash
+crashesTimeMinutes=Fa #1 minut;Fa #1 minuts
+
+# LOCALIZATION NOTE (crashesTimeHours): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of hours (between 1 and 23) which have passed since the crash
+crashesTimeHours=Fa #1 hora;Fa #1 hores
+
+# LOCALIZATION NOTE (crashesTimeDays): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of days (1 or more) which have passed since the crash
+crashesTimeDays=Fa #1 dia;Fa #1 dies
+
+# LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of pending crash reports
+pendingReports=Tots els informes de fallada (inclosa #1 fallada pendent dins el període de temps indicat);Tots els informes de fallada (incloses #1 fallades pendents dins el període de temps indicat)
+
 # LOCALIZATION NOTE In the following strings, "Direct2D", "DirectWrite" and "ClearType" 
 # are proper nouns and should not be translated. Feel free to leave english strings if 
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 
 # LOCALIZATION NOTE: This can be localized with a more generic term, like
 # "Graphics-accelerated Windows". It describes a number of windows, e.g.:
 # "GPU Accelerated Windows: 2/2 (Direct3D 9)"
 # "GPU Accelerated Windows: 0/2"
@@ -48,10 +73,10 @@ adapterVendorID2 = Identificació del fabricant (GPU #2)
 adapterDeviceID2 = Identificació del dispositiu (GPU #2)
 adapterDrivers2 = Controladors de l'adaptador (GPU #2)
 adapterRAM2 = Memòria RAM (GPU #2)
 driverVersion2 = Versió del controlador (GPU #2)
 driverDate2 = Data del controlador (GPU #2)
 isGPU2Active = GPU #2 Actiu
 webglRenderer = Motor WebGL
 
-minLibVersions = S'esperava una versió mínima
+minLibVersions = Versió mínima esperada
 loadedLibVersions = Versió en ús
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
@@ -11,16 +11,18 @@
 <!ENTITY aboutTelemetry.slowSqlSection " Sentències SQL lentes">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.chromeHangsSection " El navegador es penja">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.histogramsSection " Histogrames">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.simpleMeasurementsSection " Mesures senzilles">
 
+<!ENTITY aboutTelemetry.addonDetailsSection " Detalls del complement">
+
 <!ENTITY aboutTelemetry.lateWritesSection " Escriptures tardanes">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.systemInfoSection " Informació del sistema">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.addonHistogramsSection " Histogrames recollits pels complements">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.toggleOn " Feu clic per ampliar la secció">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
@@ -40,8 +40,16 @@ histogramSum = suma
 
 disableTelemetry = Inhabilita la telemesura
 
 enableTelemetry = Habilita la telemesura
 
 keysHeader = Propietat
 
 valuesHeader = Valor
+
+addonTableID = ID del complement
+
+addonTableDetails = Detalls
+
+# Note to translators:
+# - The %1$S will be replaced with the name of an Add-on Provider (e.g. "XPI", "Plugin")
+addonProvider = Proveïdor %1$S
--- a/toolkit/chrome/global/console.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/console.properties
@@ -4,8 +4,13 @@
 
 typeError=Error:
 typeWarning=Avís:
 errFile=Fitxer font: %S
 errLine=Línia: %S
 errLineCol=Línia: %S, columna: %S
 errCode=Codi font:
 errTime=Marca horària: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (evaluationContextChanged): The message displayed when the
+# browser console's evaluation context (window against which input is evaluated)
+# changes.
+evaluationContextChanged=El context d'avaluació de la consola ha canviat, possiblement perquè s'ha tancat la finestra de destí o perquè heu obert una finestra principal des de la finestra de la consola del navegador.
--- a/toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
@@ -33,17 +33,17 @@ day.2.name=dilluns
 day.3.name=dimarts
 day.4.name=dimecres
 day.5.name=dijous
 day.6.name=divendres
 day.7.name=dissabte
 
 day.1.Mmm=dg
 day.2.Mmm=dl
-day.3.Mmm=dm
+day.3.Mmm=dt
 day.4.Mmm=dc
 day.5.Mmm=dj
 day.6.Mmm=dv
 day.7.Mmm=ds
 
 day.1.short=g
 day.2.short=l
 day.3.short=m
--- a/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
@@ -12,18 +12,16 @@
 <!ENTITY stats.media "Suports">
 <!ENTITY stats.size "Mida">
 <!ENTITY stats.activity "Activitat">
 <!ENTITY stats.activityPaused "En pausa">
 <!ENTITY stats.activityPlaying "En reproducció">
 <!ENTITY stats.activityEnded "Finalitzat">
 <!ENTITY stats.activitySeeking "(s'està posicionant)">
 <!ENTITY stats.volume "Volum">
-<!ENTITY stats.channels "Canals">
-<!ENTITY stats.sampleRate "Freqüència de mostreig">
 <!ENTITY stats.framesParsed "Fotogrames analitzats">
 <!ENTITY stats.framesDecoded "Fotogrames descodificats">
 <!ENTITY stats.framesPresented "Fotogrames presentats">
 <!ENTITY stats.framesPainted "Fotogrames pintats">
 
 <!ENTITY error.aborted "S'ha aturat la càrrega del vídeo.">
 <!ENTITY error.network "S'ha interromput la reproducció del vídeo a causa d'un problema de la xarxa.">
 <!ENTITY error.decode "El vídeo no es pot reproduir perquè el fitxer està malament.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/history.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
-<!ENTITY history.title       "Historial d'actualització">
-<!ENTITY history.intro       "Les següents actualitzacions s'han instal·lat:">
+<!ENTITY history.title       "Historial d'actualitzacions">
+<!ENTITY history.intro       "S'han instal·lat les següents actualitzacions:">
 <!ENTITY closebutton.label     "Tanca">
                   
 <!ENTITY noupdates.label      "Encara no s'ha instal·lat cap actualització">
 
 <!ENTITY name.header        "Nom de l'actualització">
 <!ENTITY date.header        "Data de la instal·lació">
 <!ENTITY type.header        "Tipus">
 <!ENTITY state.header       "Estat">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/webapprt/webapprt/getUserMediaDialog.dtd
@@ -0,0 +1,17 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE: These are localized strings for the getUserMedia dialog
+  - to ask permissions in the webapp runtime. -->
+
+
+<!ENTITY getUserMediaDialog.title         "Compartició multimèdia">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.buttonlabelaccept   "Comparteix">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.buttonaccesskeyaccept "x">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.buttonlabelcancel   "Cancel·la">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.buttonaccesskeycancel "n">
+
+<!ENTITY getUserMediaDialog.video.label      "Seleccioneu la càmera">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.video.noVideo     "Sense vídeo">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.audio.label      "Seleccioneu el micròfon">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.audio.noAudio     "Sense àudio">
--- a/webapprt/webapprt/webapp.properties
+++ b/webapprt/webapprt/webapp.properties
@@ -13,17 +13,17 @@
 quitApplicationCmdMac.label=Surt de l'aplicació %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (hideApplicationCmdMac.label): %S will be replaced with
 # the name of the webapp.
 hideApplicationCmdMac.label=Amaga l'aplicació %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.title): %S will be replaced with the name of
 # the webapp.
-geolocation.title=%S - Comparteix la meva ubicació
+geolocation.title=%S - Comparteix la ubicació
 geolocation.description=Voleu compartir la vostra ubicació?
 geolocation.allow=Comparteix la ubicació
 geolocation.deny=No comparteixis
 geolocation.remember=Recorda la meva tria
 
 # LOCALIZATION NOTE (desktop-notification.title): %S will be replaced with the
 # name of the webapp.
 desktop-notification.title=%S - Mostra notificacions
@@ -35,8 +35,11 @@ desktop-notification.remember=Recorda la
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.title): %S will be replaced with the name
 # of the webapp being installed.
 webapps.install.title=Instal·la l'aplicació %S
 # LOCALIZATION NOTE (webapps.install.description): %S will be replaced with the
 # name of the webapp being installed.
 webapps.install.description=Voleu instal·lar l'aplicació %S?
 webapps.install.install=Instal·la l'aplicació
 webapps.install.dontinstall=No la instal·lis
+
+paymentDialog.title=Payment
+paymentDialog.message=Which payment provider do you want to use?