corrections
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 30 Sep 2008 02:26:02 +0200
changeset 20 68e7dc799b612e0641da04e09bb6d935efd9dfca
parent 19 ffbbde178e9322b1a2a492d9f6edb03b722d8b30
child 21 ec1fec4515bd6fcac18de8f1838a55f27e7fd8c0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
corrections
editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/venkman/chrome/venkman.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
@@ -38,12 +38,12 @@
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Comprova les ubicacions de la imatge i l'enllaç">
 <!ENTITY urlsNotFound.label "No s'ha trobat la imatge següent o les ubicacions de l'enllaç: ">
 <!ENTITY notFoundKey.label "(&quot;X&quot; = no s'ha trobat el fitxer, &quot;?&quot; = s'ha excedit el temps de connexió.)">
-<!ENTITY changeUrlButton.label "Canvia la ubicació de l'ítem seleccionat">
+<!ENTITY changeUrlButton.label "Canvia la ubicació de l'element seleccionat">
 <!ENTITY succeeded.label "Amb èxit">
 <!ENTITY failed.label "Ha fallat">
 <!ENTITY closeButton.label   "Tanca">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -161,19 +161,19 @@ cmd.cmd-delete.key = VK_DELETE
 cmd.cmd-delete.params = 
 cmd.cmd-delete.help = Suprimeix la selecció actual.
 
 cmd.cmd-selectall.label = Seleccion&a-ho tot
 cmd.cmd-selectall.key = accel A
 cmd.cmd-selectall.params = 
 cmd.cmd-selectall.help = Selecciona tot el text de la visualització actual.
 
-cmd.cmd-copy-link-url.label = Copia la ubicació de l'enllaç
+cmd.cmd-copy-link-url.label = Copia l'enllaç
 cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
-cmd.cmd-copy-link-url.help = Copia la URL de l'enllaç actual al porta-retalls.
+cmd.cmd-copy-link-url.help = Copia l'URL de l'enllaç actual al porta-retalls.
 
 cmd.cmd-mozilla-prefs.label = Preferències del &&brandShortName;…
 cmd.cmd-mozilla-prefs.params = 
 cmd.cmd-mozilla-prefs.help  = 
 
 cmd.cmd-prefs.label = Pr&eferències…
 cmd.cmd-prefs.params = 
 cmd.cmd-prefs.help  = 
@@ -711,17 +711,17 @@ msg.err.invalid.regex  = L'expressió regular no és vàlida. Podeu consultar sobre les expressions regulars a http://ca.wikipedia.org/wiki/Expressions_regulars.
 msg.err.invalid.pref = Valor no vàlid per la preferència %1$S (%2$S)
 msg.err.invalid.file  = El fitxer invàlid <%1$S> s'ha reanomenat com <%2$S>.
 msg.err.failure = Ha fallat l'operació: %1$S
 msg.err.scriptload = S'ha produit un error en carregar la subscripció des de <%1$S>.
 msg.err.pluginapi.noid   = El connector <%1$S> no té un identificador.
 msg.err.pluginapi.faultyid = El connector <%1$S> no té un identificador vàlid. Els identificadors del connector només poden contenir caràcters alfanumèrics, de subratllat (_) i guionets (-).
 msg.err.pluginapi.noenable = El connector <%1$S> no té cap mètode enable() (habilitar).
 msg.err.pluginapi.nodisable = El connector <%1$S> no té cap mètode disable() (inhabilitar).
-msg.err.invalid.scheme = Esquema no vàlid a la URL <%1$S>.
+msg.err.invalid.scheme = Esquema no vàlid a l'URL <%1$S>.
 msg.err.item.not.found = L'element <%1$S> de la seqüència d'inici no existeix o no és accessible.
 msg.err.unknown.pref = ``%1$S'' són preferències del nom desconegudes.
 msg.err.unknown.network = La xarxa ``%S'' és desconeguda.
 msg.err.unknown.channel = ``%S'' és un canal desconegut.
 msg.err.unknown.user = ``%S'' és un usuari desconegut.
 msg.err.unknown.command = ``%S'' és una ordre desconeguda.
 msg.err.unknown.stalk = No s'està rastrejant %S.
 msg.err.unknown.motif = ``%S'' és una aparença desconeguda.
--- a/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
+++ b/extensions/venkman/chrome/venkman.properties
@@ -493,17 +493,17 @@ cmd.cmd-delete.key  = VK_DELETE
 cmd.cmd-delete.params = 
 cmd.cmd-delete.help  = Suprimeix la selecció actual.
 
 cmd.cmd-selectall.label = Seleccion&a-ho tot
 cmd.cmd-selectall.key  = accel A
 cmd.cmd-selectall.params = 
 cmd.cmd-selectall.help  = Selecciona tot el text de la visualització actual.
 
-cmd.cmd-copy-link-url.label = Copia la ubicació de l'enllaç
+cmd.cmd-copy-link-url.label = Copia l'enllaç
 cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
 cmd.cmd-copy-link-url.help  = Copia l'URL de l'enllaç actual al porta-retalls.
 
 cmd.cmd-mozilla-prefs.label = Preferències del &Mozilla…
 cmd.cmd-mozilla-prefs.params = 
 cmd.cmd-mozilla-prefs.help  = 
 
 cmd.cmd-prefs.label = Pr&eferències…
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY feedFolder.label "Desa els articles a:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey "D">
 
 <!ENTITY feedLocation.label "URL del canal:">
 <!ENTITY feedLocation.accesskey "U">
 
 <!ENTITY choosethisfolder.label "Tria aquesta carpeta">
 
-<!ENTITY quickMode.label "Mostra el resum de l'article en lloc de carregar la pàgina web">
+<!ENTITY quickMode.label "Mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
 <!ENTITY quickMode.accesskey "M">
 
-<!ENTITY copyLinkCmd.label    "Copia la ubicació de l'enllaç"> 
+<!ENTITY copyLinkCmd.label    "Copia l'enllaç"> 
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey  "C">
 
 <!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Enganxa">
 <!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "x">
 
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -83,15 +83,15 @@
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label  "Suprimeix"> 
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Desa-ho tot…">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.label  "Separa-ho tot…"> 
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.accesskey  "S"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Suprimeix-ho tot…"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.accesskey  "u"> 
 
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia la ubicació de l'enllaç">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "C">
 
 <!ENTITY CopyMessageId.label "Copia l'ID-missatge">
 <!ENTITY OpenMessageForMsgId.label "Obre el missatge per ID">
 <!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label "Obre el navegador amb l'ID-missatge">
 
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -67,17 +67,17 @@
 <!ENTITY saveLinkCmd.accesskey "ç">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label     "Anomena i desa la imatge...">
 <!ENTITY saveImageCmd.label "Anomena i desa la imatge...">
 <!ENTITY saveImageCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia la ubicació de l'enllaç">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY copyImageCmd.label "Copia la ubicació de la imatge">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY metadataCmd.label "Propietats">
 <!ENTITY metadataCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça electrònica">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">