catalan update suite, mail an calendar
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sat, 17 Apr 2010 17:55:21 +0200
changeset 205 65380500666aaf56d636b32c6db120de24ce295e
parent 204 12c51cb97efb6a750cbaaf5dea443fa696a84493
child 206 0970cb971cae0142452449a5264df849d43215d0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
catalan update suite, mail an calendar
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -59,35 +59,41 @@
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey "C" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label "Necessita una acció" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label "En procés" >
 <!ENTITY newevent.status.completed.label  "Finalitzada el dia" >
 
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 <!ENTITY newtodo.percentcomplete.label "&#37; realitzat">
 
-<!ENTITY event.dialog.new.event.key        "E">
-<!ENTITY event.dialog.new.message.key       "M">
+<!-- Keyboard Shortcuts -->
+<!ENTITY event.dialog.new.event.key2       "I">
+<!ENTITY event.dialog.new.task.key2        "D">
+<!ENTITY event.dialog.new.message.key2      "N">
+<!--ENTITY event.dialog.new.event.key        "E"-->
+<!--ENTITY event.dialog.new.message.key       "M"-->
 <!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
 <!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
 <!ENTITY event.dialog.saveandclose.key      "L">
-<!ENTITY event.dialog.delete.key         "D">
+<!--ENTITY event.dialog.delete.key         "D"-->
 <!ENTITY event.dialog.print.key          "P">
 <!ENTITY event.dialog.undo.key          "Z">
 <!ENTITY event.dialog.redo.key          "Y">
 <!ENTITY event.dialog.cut.key           "X">
 <!ENTITY event.dialog.copy.key          "C">
 <!ENTITY event.dialog.paste.key          "V">
 <!ENTITY event.dialog.select.all.key       "A">
 
 <!-- Menubar -->
 <!ENTITY event.menu.item.new.label            "Nou">
 <!ENTITY event.menu.item.new.accesskey          "N">
 <!ENTITY event.menu.item.new.event.label         "Cita">
 <!ENTITY event.menu.item.new.event.accesskey       "C">
+<!ENTITY event.menu.item.new.task.label         "Tasca">
+<!ENTITY event.menu.item.new.task.accesskey       "T">
 <!ENTITY event.menu.item.new.message.label        "Missatge">
 <!ENTITY event.menu.item.new.message.accesskey      "M">
 <!ENTITY event.menu.item.new.contact.label        "Contacte de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY event.menu.item.new.contact.accesskey      "C">
 <!ENTITY event.menu.item.close.label           "Tanca">
 <!ENTITY event.menu.item.close.accesskey         "T">
 <!ENTITY event.menu.item.save.label           "Desa">
 <!ENTITY event.menu.item.save.accesskey         "D">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -83,23 +83,36 @@
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip    	"Vés a avui" >
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip   "Mostra el plafó d'avui" >
 
 <!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Canvia a vista diària" >
 <!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Canvia a vista setmanal" >
 <!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Canvia a vista mensual" >
 <!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Canvia a vista multisetmanal" >
 
-<!ENTITY calendar.nextday.button.tooltip    "Dia següent" >
-<!ENTITY calendar.prevday.button.tooltip    "Dia anterior" >
-<!ENTITY calendar.nextweek.button.tooltip    "Setmana següent" >
-<!ENTITY calendar.prevweek.button.tooltip    "Setmana anterior" >
-<!ENTITY calendar.nextmonth.button.tooltip   "Mes següent" >
-<!ENTITY calendar.prevmonth.button.tooltip   "Mes anterior" >
-
+<!ENTITY calendar.nextday.label         "Dia següent" >
+<!ENTITY calendar.prevday.label         "Dia anterior" >
+<!ENTITY calendar.nextday.accesskey       "s" >
+<!ENTITY calendar.prevday.accesskey       "a" >
+<!ENTITY calendar.nextweek.label        "Setmana següent" >
+<!ENTITY calendar.prevweek.label        "Setmana anterior" >
+<!ENTITY calendar.nextweek.accesskey      "s" >
+<!ENTITY calendar.prevweek.accesskey      "a" >
+<!ENTITY calendar.nextmonth.label        "Mes següent" >
+<!ENTITY calendar.prevmonth.label        "Mes anterior" >
+<!ENTITY calendar.nextmonth.accesskey      "s" >
+<!ENTITY calendar.prevmonth.accesskey      "a" >
+<!--
+ <!ENTITY calendar.nextday.button.tooltip    "Dia següent" >
+ <!ENTITY calendar.prevday.button.tooltip    "Dia anterior" >
+ <!ENTITY calendar.nextweek.button.tooltip    "Setmana següent" >
+ <!ENTITY calendar.prevweek.button.tooltip    "Setmana anterior" >
+ <!ENTITY calendar.nextmonth.button.tooltip   "Mes següent" >
+ <!ENTITY calendar.prevmonth.button.tooltip   "Mes anterior" >
+-->
 <!ENTITY calendar.navigation.nextday.tooltip  "Un dia després" >
 <!ENTITY calendar.navigation.prevday.tooltip  "Un dia abans" >
 <!ENTITY calendar.navigation.nextweek.tooltip  "Una setmana després" >
 <!ENTITY calendar.navigation.prevweek.tooltip  "Una setmana abans" >
 <!ENTITY calendar.navigation.nextmonth.tooltip "Un mes després" >
 <!ENTITY calendar.navigation.prevmonth.tooltip "Un mes abans" >
 
 <!ENTITY calendar.newtask.button.label     "Nova tasca" >
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -84,25 +84,15 @@
 <!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.3     "Tres setmanes">
 <!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.4     "Quatre setmanes">
 <!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.5     "Cinc setmanes">
 <!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.6     "Sis setmanes">
 
 <!ENTITY goTodayCmd.label            "Avui">
 <!ENTITY goTodayCmd.accesskey          "u">
 
-<!ENTITY goPreviousCmd.day.label        "Dia anterior">
-<!ENTITY goPreviousCmd.week.label        "Setmana anterior">
-<!ENTITY goPreviousCmd.month.label       "Mes anterior">
-<!ENTITY goPreviousCmd.accesskey        "a">
-
-<!ENTITY goNextCmd.day.label          "Dia següent">
-<!ENTITY goNextCmd.week.label          "Setmana següent">
-<!ENTITY goNextCmd.month.label         "Mes següent">
-<!ENTITY goNextCmd.all.accesskey        "e">
-
 <!ENTITY showCurrentView.label         "Vista actual">
 <!ENTITY showCurrentView.accesskey       "V">
 
 <!ENTITY calendar.properties.label       "Propietats del calendar…">
 <!ENTITY calendar.properties.accesskey     "P">
 
 
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -44,16 +44,20 @@ extensions.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41d
 # Lightning branding
 brandShortName=Lightning
 
 # Lightning specific strings
 
 # Task mode title
 taskModeApplicationTitle=Tasques
 
+# Tab titles
+tabTitleCalendar=Calendari
+tabTitleTasks=Tasques
+
 # Html event display in message
 imipHtml.header=Invitació de la cita
 imipHtml.summary=Títol:
 imipHtml.location=Ubicació:
 imipHtml.when=Quan:
 imipHtml.organizer=Organitzador:
 imipHtml.description=Descripció:
 imipHtml.comment=Comentari:
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -6,24 +6,24 @@ selfsigned_warning=%1$S no utilitza un c
 selfsigned_details=Normalment, un servidor de correu que sigui segur tindrà un certificat autentificat per a demostrar que realment és el servidor que diu que és. S'encriptarà la connexió amb el servidor de correu però no es podrà validar que sigui el servidor correcte.
 cleartext_details=Els servidors de correu insegurs no utilitzen connexions encriptades per a protegir la vostra contrasenya i la vostra informació privada. Si us connecteu a aquest servidor estareu exposant aquesta informació.
 
 # LOCALIZATION NOTE(default_server_tag): Used to indicate the default smtp server in the server dropdown list.
 default_server_tag= (predeterminat)
 
 # config titles
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk
-looking_up_settings_disk=S'està cercant la configuració: la instaŀlació del Thunderbird
+looking_up_settings_disk=S'està cercant la configuració: la instaŀlació del %1$S
 looking_up_settings_isp=S'està cercant la configuració: el proveïdor de correu electrònic
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 looking_up_settings_db=S'està cercant la configuració: la base de dades ISP de Mozilla
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_guess): We are checking common server names like pop., pop3., smtp., mail., without knowing whether they exist or really serve this email account. If a server responds, we try to talk to it via POP/IMAP/SMTP protocols and query its capabilities. If that succeeds, we assume we found a configuration. Of course, it may still be wrong, but it often works.
 looking_up_settings_guess=S'està cercant la configuració: s'estan provant els noms de servidors més típics
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk
-found_settings_disk=S'ha trobat la següent configuració a la instaŀlació del Thunderbird
+found_settings_disk=S'ha trobat la següent configuració a la instaŀlació del %1$S
 found_settings_isp=S'ha trobat la següent configuració al proveïdor de correu electrònic
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 found_settings_db=S'ha trobat la següent configuració a la base de dades ISP de Mozilla
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
 found_settings_guess=S'ha trobat la següent configuració provant els noms de servidors més típics
 # LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
 manually_edit_config=S'està editant la configuració
 failed_to_find_settings=El %1$S no ha pogut trobar la configuració per al vostre compte de correu.
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -58,18 +58,21 @@ deletedMessages2=S'ha esborrat #1 missat
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=S'ha mogut #1 missatge de #2 a #3;S'han mogut #1 missatges de #2 a #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=S'ha copiat #1 missatge de #2 a #3;S'han copiat #1 missatges de #2 a #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
 fromServerToServer=de #1 a #2
 # LOCALIZATION NOTE (deletedFolder): #1 folder name
 deletedFolder=S'ha esborrat la carpeta #1
+emptiedTrash=S'ha buidat la paperera
 # LOCALIZATION NOTE (movedFolder): #1 and #2 are folder names
-movedFolder=S'ha mogut la carpeta #1 dins la carpeta #2
+movedFolder=S'ha mogut la carpeta #1 a #2
+# LOCALIZATION NOTE (movedFolderToTrash): #1 is the folder name
+movedFolderToTrash=S'ha mogut la carpeta #1 a la paperera
 # LOCALIZATION NOTE (copiedFolder): #1 and #2 are folder names
 copiedFolder=S'ha copiat la carpeta #1 dins de la carpeta #2
 # LOCALIZATION NOTE (renamedFolder): #1 and #2 are folder names
 renamedFolder=S'ha canviat el nom de la carpeta #1 a #2
 
 indexing=S'estan indexant els missatges
 # LOCALIZATION NOTE (indexingFolder): #1 is a folder name
 indexingFolder=S'estan indexant els missatges de la carpeta #1
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -1,19 +1,24 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
+<!ENTITY ccAddress.label "Cc aquestes adreces de correu:">
+<!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
+<!ENTITY ccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
-<!ENTITY bccAddress.label "Cco una altra adreça:">
-<!ENTITY bccAddress.accesskey "C">
+<!ENTITY bccAddress.label "Bcc aquestes adreces de correu:">
+<!ENTITY bccAddress.accesskey "t">
+<!ENTITY bccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comtes">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -414,16 +414,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Com a correu legítim">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.label "Executa els controls del correu brossa">
 <!ENTITY recalculateJunkScoreCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.label "Obre el missatge">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openMessageWindowCmd.key "o">
+<!ENTITY openConversationCmd.label "Obre'l en la conversa">
+<!ENTITY openConversationCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY openConversationCmd.key "o">
 <!ENTITY openFeedMessage.label "Obre el missatge del canal">
 <!ENTITY openFeedMessage.accesskey "O">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Pàgina web en una nova finestra">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "w">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Resum en una nova finestra">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "R">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Commuta la pàgina web i el resum en el quadre de missatges">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "q">
@@ -625,16 +628,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu clic per a ordenar per ordre de recepció">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per adjuncions">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Obre el missatge en una finestra nova">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "f">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Obre el missatge en una pestanya nova">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "t">
+<!ENTITY contextOpenConversation.label "Obre el missatge en la conversa">
+<!ENTITY contextOpenConversation.accesskey "n">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Edita'l com si fos nou…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "E">
 <!ENTITY contextArchive.label "Arxiva">
 <!ENTITY contextArchive.accesskey "x">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Respon només al remitent">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "r">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "g">
@@ -678,16 +683,22 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY remoteContentMessage2.label "Per a protegir la vostra privadesa, el &brandShortName; ha blocat el contingut remot.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Mostra el contingut remot">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Aquest missatge podria ser fradulent.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignora l'avís">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Aquest missatge no sembla ser fraudulent">
 
+<!-- MDN Bar -->
+<!ENTITY mdnBarMessage.label "El remitent d'aquest missatge ha soŀlicitat ser notificat quan llegiu aquest missatge. Voleu notificar el remitent?"> 
+<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignora la soŀlicitud">
+<!ENTITY mdnBarSendButton.label "Envia la notificació">
+
+
 <!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
 <!ENTITY more.label "més">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
 <!ENTITY searchAllMessages.label "Cerca tots els missatges">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -80,18 +80,18 @@
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.label "Mostra les icones només">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.accesskey "i">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.label "Mostra el text només">
 <!ENTITY hdrViewToolbarShowText.accesskey "t">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.label "Mostra sempre respon al remitent">
 <!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.accesskey "r">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "altres accions">
-<!ENTITY otherActionsShowConversation.label "obre la conversa">
-<!ENTITY otherActionsShowConversation.accesskey "c">
+<!ENTITY otherActionsOpenConversation.label "obre la conversa">
+<!ENTITY otherActionsOpenConversation.accesskey "c">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.label "obre en una altra finestra">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.accesskey "f">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.label "obre en una altra pestanya">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.accesskey "p">
 <!ENTITY markAsReadMenuItem.label "marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markAsReadMenuItem.accesskey "l">
 <!ENTITY markAsUnreadMenuItem.label "marca'l com a no llegit">
 <!ENTITY markAsUnreadMenuItem.accesskey "n">
--- a/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
@@ -41,19 +41,19 @@
 #          see bugzilla bug 139615.
 ## Msg Mdn Report strings
 MsgMdnDisplayed=Nota: Aquesta confirmació de recepció només confirma que el missatge ha estat mostrat en l'ordinador del destinatari. No es garanteix que el destinatari l'hagi llegit o n'hagi comprès el contingut. 
 MsgMdnDispatched=El missatge ha estat imprès, enviat per fax o bé reenviat sense haver estat mostrat al destinatari. No es garanteix que el destinatari llegeixi el missatge més tard.
 MsgMdnProcessed=El missatge va ser processat pel client de correu del destinatari sense ser mostrat. No es garanteix que el missatge serà llegit més tard.
 MsgMdnDeleted=El missatge ha estat esborrat. La persona a la que li veu enviar pot ser que l'hagi vist o que no l'hagi vist. Pot ser que el recuperin més tard i el llegeixin.
 MsgMdnDenied=El destinatari del missatge no vol enviar-vos una confirmació de recepció.
 MsgMdnFailed=S'ha produït un error. No s'ha pogut generar o enviar-vos una confirmació de recepció adient.
-MsgMdnWishToSend=El remitent d'aquest missatge ha soŀlicitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.\nVoleu notificar el remitent?
-MsgMdnIgnoreRequest=Ignora la soŀlicitud
-MsgMdnSendReceipt=Envia una confirmació
+#MsgMdnWishToSend=El remitent d'aquest missatge ha soŀlicitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.\nVoleu notificar el remitent?
+#MsgMdnIgnoreRequest=Ignora la soŀlicitud
+#MsgMdnSendReceipt=Envia una confirmació
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MsgMdnMsgSentTo=Aquesta és una confirmació de recepció del correu que heu enviat a %S.
 MdnDisplayedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha mostrat)
 MdnDispatchedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha lliurat)
 MdnProcessedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha processat)
 MdnDeletedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha esborrat)
 MdnDeniedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha denegat)
 MdnFailedReceipt=Confirmació de recepció (ha fallat)
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -1,19 +1,24 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
+<!ENTITY ccAddress.label "Cc aquestes adreces de correu:">
+<!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
+<!ENTITY ccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
-<!ENTITY bccAddress.label "Cco una altra adreça:">
-<!ENTITY bccAddress.accesskey "C">
+<!ENTITY bccAddress.label "Bcc aquestes adreces de correu:">
+<!ENTITY bccAddress.accesskey "t">
+<!ENTITY bccAddressList.emptytext "Separeu les adreces amb comtes">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->