some update for aboutRights
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 24 Nov 2008 22:41:16 +0100
changeset 53 626f31bca76c973eaa2c6f41225e8e79d73428e7
parent 52 914b1ce63f674b40872923d5c2d297c6f8375617
child 60 348ed433abbdba2910819abfaa3b52ed478ad38e
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
some update for aboutRights
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
@@ -56,10 +56,10 @@
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los ací.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus coŀlaboradors, llicenciadors i socis treballen per a proporcionar la informació sobre pesca electrònica i programari maliciós més acurada i al dia possible. No obstant això, no podem garantir que aqueixa informació sigui completa i mancada d'errors: alguns llocs perillosos poden eŀludir-ne la detecció i alguns llocs segurs poden haver estat identificats com a perillosos per error.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per a fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets del serveis. Aquests termes no estan pensats per a limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdicciones no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis.  La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
-<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;'s .">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term7 "Aquests termes es regeixen segons les lleis de l'estat de California, EUA, excloent-ne el conflicte amb les provisions legals. Si cap part d'aquests termes esdevé invàlida o sense cap aplicació possible, les parts que en quedin romandran amb plena força i efecte. En cas de conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió original en llengua anglesa, prevaldrà la versió en llengua anglesa.">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -152,18 +152,16 @@ 12538=S'està copiant el missatge a la carpeta %S…
 12539=S'ha completat la còpia.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=La còpia ha fallat.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
 12541=Atenció\! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?
 
-noIdentities=Encara no teniu cap identitat de correu electrònic. Creeu-ne una amb l'Auxiliar de comptes.
-
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
 12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
 12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
 
 ## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
 12545=S'està connectant amb el servidor…
@@ -267,19 +265,16 @@ 12592=No s'ha pogut enviar el missatge perquè s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió al servidor SMTP %S. Torneu-ho a provar o contacteu amb el vostre administrador de la xarxa.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
 12593=No s'ha pogut enviar el missatge fent servir el servidor SMTP  %S per algun motiu desconegut. Verifiqueu que els paràmetres del servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar, o bé contacteu amb l'administrador de la xarxa.
 
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Desa el missatge
 saveDlogMessage=El missatge no s'ha enviat. Voleu desar-lo a la carpeta Esborranys?
-saveDlogSaveBtn=Desa
-saveDlogDontSaveBtn=No el desis
-saveDlogCancelBtn=Canceŀla
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sense assumpte)
 chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar
 
 ##
 windowTitlePrefix=Redacta:
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -41,21 +41,16 @@
 <!ENTITY sendLaterCmd.label "Envia'l més tard">
 <!ENTITY sendLaterCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendLaterCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "u">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label "Edita">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
 <!ENTITY undoCmd.key "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY redoCmd.label "Refés">
@@ -65,21 +60,21 @@
 <!ENTITY cutCmd.key "X">
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY copyCmd.label "Copia">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
+<!ENTITY pasteNoFormattingCmd.key "V">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Torna a ajustar">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY findCmd.label "Cerca i reemplaça…">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
@@ -92,17 +87,16 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenuNew.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenuNew.accesskey "B">
 <!ENTITY showCompositionToolbarCmd.label "Barra de redacció">
-<!ENTITY showCompositionToolbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY showFormattingBarCmd.label "Barra de format">
 <!ENTITY showFormattingBarCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
 
 <!ENTITY addressSidebar.label "Barra lateral de contactes">
@@ -167,17 +161,16 @@
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY addressBookCmd.commandkey "2">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "s">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
-<!ENTITY preferencesCmd.key "O">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!--  Mac OS X Window Menu -->
 <!ENTITY minimizeWindow.key "m">
 <!ENTITY minimizeWindow.label "Minimitza la finestra">
 <!ENTITY bringAllToFront.label "Porta-ho tot al davant">
@@ -215,19 +208,16 @@
 <!ENTITY followupAddr.label "Seguiment-A:">
 <!ENTITY subject.label "Assumpte:">
 <!ENTITY subject.accesskey "s">
 <!ENTITY attachments.label "Adjuncions:">
 <!ENTITY attachments.accesskey "j">
 
 <!-- Format Toolbar, imported from editorAppShell.xul -->
 <!--LOCALIZATION NOTE formatToolbar. Don't change any of these Style Characters -->
-<!ENTITY formatToolbar.boldChar "B">
-<!ENTITY formatToolbar.italicChar "I">
-<!ENTITY formatToolbar.underlineChar "U">
 <!ENTITY SmileButton.tooltip "Insereix una cara somrient">
 <!ENTITY smiley1Cmd.label "Somriure">
 <!ENTITY smiley2Cmd.label "Enfadat">
 <!ENTITY smiley3Cmd.label "Fer l'ullet">
 <!ENTITY smiley4Cmd.label "Llengua fora">
 <!ENTITY smiley5Cmd.label "Riure">
 <!ENTITY smiley6Cmd.label "Avergonyit">
 <!ENTITY smiley7Cmd.label "Indecís">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.properties
@@ -9,21 +9,23 @@ sourceNameOutlook=Outlook
 # Import Sources
 1_dogbert=Preferències
 1_seamonkey=Preferències
 
 2_dogbert=Paràmetres del compte
 2_seamonkey=Paràmetres del compte
 2_oexpress=Paràmetres del compte
 2_outlook=Paràmetres del compte
+2_eudora=Paràmetres del compte
 
 4_dogbert=Llibretes d'adreces
 4_seamonkey=Llibretes d'adreces
 4_oexpress=Llibreta d'adreces
 4_outlook=Llibreta d'adreces
+4_eudora=Llibreta d'adreces
 
 8_dogbert=Entrenament del correu brossa
 8_seamonkey=Entrenament del correu brossa
 
 16_dogbert=Contrasenyes desades
 16_seamonkey=Contrasenyes desades
 
 32_dogbert=Altres dades
@@ -31,16 +33,19 @@ 32_seamonkey=Altres dades
 
 64_dogbert=Carpetes dels grups de discussió
 64_seamonkey=Carpetes dels grups de discussió
 
 128_dogbert=Carpetes del correu
 128_seamonkey=Carpetes del correu
 128_oexpress=Carpetes del correu
 128_outlook=Carpetes del correu
+128_eudora=Carpetes del correu
+
+256_eudora=Filtres
 
 # mailDirName needs to be set to the same value as in 4.x
 # see bug #55449
 mailDirName=Correu
 
 # newsDirName needs to be set to the same value as in 4.x
 # see bug #55449
 newsDirName=Grups de discussió