sync fennec
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 28 Nov 2009 15:05:30 +0100
changeset 179 5dcc76e064479f681366fce8133eb24656ee4de6
parent 178 07c9a6bdf3316dcf11ae40a03e841a2c24e20ebe
child 180 e04f36b170d6635d647d09e6fd2c855d3ca9ec79
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
sync fennec
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/search.properties
mobile/installer/setup.ini
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -0,0 +1,63 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
+fileNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el fitxer a %S.
+dnsNotFound=El Firefox no ha pogut trobar el servidor a %S.
+protocolNotFound=El Firefox no ha sabut com obrir aquesta adreça, perquè el protocol (%S) no està associat amb cap programa.
+connectionFailure=El Firefox no ha pogut establir una connexió amb el servidor a %S.
+netInterrupt=S'ha interromput la connexió a %S mentre es carregava la pàgina.
+netTimeout=El servidor a %S està trigant massa a respondre.
+redirectLoop=El Firefox ha detectat que el Firefox està redirigint la soŀlicitud d'aquesta adreça d'una forma que mai es completarà.
+confirmRepostPrompt=Per a mostrar la pàgina, el %S ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
+resendButton.label=Torna a enviar
+unknownSocketType=El Firefox no ha sabut com comunicar-se amb el servidor.
+netReset=S'ha reiniciat la connexió al servidor mentre la pàgina s'estava carregant.
+netOffline=El Firefox està actualment en mode fora de línia i no es pot navegar.
+isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
+deniedPortAccess=Aquesta adreça utilitza un port de xarxa que normal es fa servir per a altres propòsits diferents de la navegació. El Firefox ha canceŀlat la soŀlicitud per a la vostra protecció.
+proxyResolveFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que no pot trobar-se.
+proxyConnectFailure=El Firefox està configurat per a utilitzar un servidor intermediari que està rebutjant les connexions.
+contentEncodingError=No ha pogut mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació. 
+unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.
+externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
+externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
+#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
+externalProtocolUnknown=<Desconegut>
+externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
+externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
+malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
+phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/search.properties
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
-searchtip=Cerca utilitzant %S
-
-cmd_clearHistory=Neteja l'historial de cerca
-cmd_clearHistory_accesskey=j
-
-cmd_showSuggestions=Mostra suggeriments
-cmd_showSuggestions_accesskey=s
-
-addEngineConfirmTitle=Afegeix un motor de cerca
-addEngineConfirmation=Voleu afegir «%S» a la llista de motors disponibles a la barra de cerca?\n\nDe: %S
-addEngineUseNowText=Inicia &utilitzant-lo a partir d'ara
-addEngineAddButtonLabel=Afegeix
-
-error_loading_engine_title=Error en la baixada
-# LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
-error_loading_engine_msg2=El %S no ha pogut baixar el connector de cerca de:\n%S
-error_duplicate_engine_msg=El %S no ha pogut instaŀlar el connector de cerca «%S» perquè ja existeix un motor amb el mateix nom.
-
-error_invalid_engine_title=Error d'instaŀlació
-# LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
-error_invalid_engine_msg=El motor de cerca no funciona amb el %S i no podrà instaŀlar-se.
-
-cmd_addFoundEngine=Afegeix «%S»
-
-suggestion_label=Suggeriments
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/installer/setup.ini
@@ -0,0 +1,17 @@
+; This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+AppShortName=Fennec
+AppLongName=Mozilla Fennec
+WindowCaption=Instal·lació del Mozilla Fennec
+InstallTo=Instal·la el Fennec a
+Install=Instal·la
+Cancel=Cancel·la
+InstalledSuccessfully=El Mozilla Fennec s'ha instal·lat amb èxit.
+ExtractionError=S'ha produït un error d'extracció de l'arxiu:
+ThereWereErrors=S'han produït errors durant la instal·lació:
+CreatingUserProfile=S'està creant el perfil d'usuari. Espereu…
+UninstallCaption=Desinstal·lació del Mozilla Fennec
+FilesWillBeRemoved=Se suprimiran tots els fitxers de
+AreYouSure=N'esteu segur?
+InstallationNotFound=No s'ha trobat la instal·lació del Mozilla Fennec.
+UninstalledSuccessfully=El Mozilla Fennec s'ha desinstal·lat amb èxit.