mail aboutRights.dtd and properties
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Fri, 13 Feb 2009 16:16:20 +0100
changeset 118 5d700334448c61fe016de51f9a583c9def346f3f
parent 117 6d80eb7d3c54944d7213788840040db1a1885d3c
child 119 55f152099140368465dc4a83ec0ac0caeab93f57
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mail aboutRights.dtd and properties
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,67 @@
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "En quant els vostres drets">
+<!ENTITY rights.intro "El &brandFullName; és un programa de codi lliure desenvolupat per una comunitat de milers de persones d'arreu del món. En aquest sentit, hi ha unes quantes coses que cal que conegueu:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "Podeu disposar del &brandShortName; sota els termes de la llicència ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". Això vol dir que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres persones. També podeu modificar el codi del &brandShortName; com desitgeu. La llicència Mozilla Public License us dóna el dret de distribuir les versions modificades.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Però Mozilla no us dóna cap dret sobre les marques Mozilla o Thunderbird o els seus logotips. Per a més informació sobre les marques consulteu ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "aquí">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Les normes de privadesa dels productes &vendorShortName; les podeu trobar ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "aquí">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Totes les normes de privadesa aplicables per a aquest producte s'haurien de llistar aquí.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també ofereix serveis addicionals, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així no podem garantir tot funcioni el 100% o que estigui lliure d'errors. Podeu trobar més detalls, inclosa la informació de com deshabilitar els serveis, en ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "els termes del servei">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Si aquest producte incorporés serveis web, qualsevol terme de servei aplicable al o als serveis hauria d'enllaçar a la secció ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Serveis del lloc web">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded " .">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "Serveis del lloc web del &brandFullName;">
+
+<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
+   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
+   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
+   updated. -->
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; ofereix serveis opcionals (&quot;Serveis&quot;), com el servei d'actualització de complements, que teniu disponible per a utilitzar-lo amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu utilitzar els Serveis o no trobeu acceptables els termes següents, podeu deshabilitar el servei d'actualització de complements obrint les preferències de l'aplicació, i anant a la secció ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Avançat">
+<!ENTITY rights.webservices-c ", a continuació a la pestanya ">
+<!ENTITY rights.webservices-d "Actualització">
+<!ENTITY rights.webservices-e ", cal desmarcar les caselles de &quot;Comprova automàticament s'hi ha actualitzacions de&quot;.">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Aquí s'hauria d'incloure un resum dels serveis del lloc web que el producte incorpora, juntament amb les instruccions de com s'han de deshabilitar, si s'escau.">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Aquí s'hauria d'incloure tots els termes de servei que s'apliquin a aquest producte.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els Serveis en qualsevol moment.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "Sou benvinguts d'utilitzar aquests Serveis amb la versió corresponent del &brandShortName;, i teniu tot el dret de fer-ho. &vendorShortName; i els llicenciadors es reserven tots els demés drets del Servei. Aquests termes no intenten limitar cap del drets que s'han donat amb la llicència de codi lliure aplicable al &brandShortName; i al corresponent codi font de les versions del &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Els Serveis es presenten &quot;tal com són.&quot; &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors rebutgen donar qualsevol garantia, ja sigui expressa o implícita, inclosa qualsevol limitació o garantia comercial del Servei que responguin els vostres propòsit particulars. Així us feu el càrrec de tot el risc d'haver seleccionat els Serveis per als vostres propòsits, tant per la qualitat com pel rendiment del Servei. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitacions de les garanties implícites, per tant aquesta norma potser no us afecta.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Excepte quan ho digui la llei, &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors no seran responsables de cap dany indirecte, especial, accidental, conseqüència de, punitiu o exemplar que hagi sorgit a partir de o estigui relacionat amb l'ús del &brandShortName; i els Serveis. El total de responsabilitat sota aquests termes no superaran els 500 dòlars (cinc cents dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o la limitació per a determinats danys, per tant aquesta exclusió i limitació potser no us afectin.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; poden modificar aquests termes quan sigui necessari en qualsevol moment. Aquests termes no es poden modificar o cancel·lats sense un acord per escrit de &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "Aquests termes estan regits per les lleis de l'Estat de Califòrnia, EEUU, exclosos els conflictes previstos per la llei. Si cap part d'aquests termes esdevinguessin considerats invàlids o no aplicables, la part restant continuarien tenint tota la força i efecte. Si es produís un conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió en anglès. La versió en anglès ho prevaldrà.">
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+aboutRightsTitle=En quant als vostres drets
+buttonLabel=Conegueu els vostres drets…
+buttonAccessKey=C
+# LOCALIZATION NOTE (notifyText): %S will be replaced by brandFullName from brand.properties
+notifyText=El %S és un programa de codi lliure desenvolupat per l'organització sense ànim de lucre Mozilla Foundation.