update seamonkey a bit
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 11 Dec 2008 11:11:37 +0100
changeset 72 5d682b6ec4bae7cd16078ad0e00fb583ad72a510
parent 71 3d69c69135f49b3c05855a31061f3e272bdd5f73
child 73 5a7ecb29dbed43fcb9565086e0c5bd06adf28b11
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update seamonkey a bit
suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
suite/chrome/browser/pageInfo.properties
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -30,92 +30,114 @@
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
-
-<!ENTITY preface "Informació de:">
-
-<!ENTITY title "Informació de la pàgina">
-<!ENTITY description "Informació sobre la pàgina actual">
-<!ENTITY pageInfoWindow.width "425">
-<!ENTITY pageInfoWindow.height "470">
+<!-- Note to localizers, don't localize the strings 'width' or 'height' -->
+<!ENTITY pageInfoWindow.dimensions "width: 120ch; height: 35em;">
 
 <!ENTITY copy.key "c">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
 <!ENTITY copy.accesskey    "C">
 <!ENTITY selectall.key     "A">
 <!ENTITY selectall.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectall.accesskey  "a">
 <!ENTITY closeWindow.key "w">
 
 <!ENTITY generalTab "General">
-<!ENTITY generalAccesskey   "G">
-<!ENTITY generalTitle "Títol:">
+<!ENTITY generalTab.accesskey   "G">
 <!ENTITY generalURL "URL:">
 <!ENTITY generalMode "Mode de representació:">
 <!ENTITY generalType "Tipus:">
 <!ENTITY generalSize "Mida:">
 <!ENTITY generalReferrer "URL referent:">
 <!ENTITY generalSource "Origen:">
-<!ENTITY generalSent "Enviat:">
 <!ENTITY generalModified "Modificat:">
-<!ENTITY generalExpires "Venciment:">
 <!ENTITY generalEncoding "Codificació:">
-<!ENTITY generalMeta "Meta:">
 <!ENTITY generalMetaName "Nom:">
 <!ENTITY generalMetaContent "Contingut">
+<!ENTITY generalSecurityMore  "Més">
+<!ENTITY generalSecurityMore.accesskey "M">
 
 <!ENTITY formsTab "Formularis">
-<!ENTITY formsAccesskey    "F">
+<!ENTITY formsTab.accesskey    "F">
 <!ENTITY formAction "Acció de formulari">
 <!ENTITY formMethod "Mètode">
 <!ENTITY formName "Nom">
-<!ENTITY formNo "Núm.">
 <!ENTITY formEncoding "Codificació:">
 <!ENTITY formTarget "Objectiu:">
 <!ENTITY formFields "Camps:">
 <!ENTITY formLabel "Etiqueta">
-<!ENTITY formFName "Nom de camp">
+<!ENTITY formFName "Nom del camp">
 <!ENTITY formType "Tipus">
 <!ENTITY formCValue "Valor actual">
 
 <!ENTITY linksTab "Enllaços">
-<!ENTITY linksAccesskey    "L">
+<!ENTITY linksTab.accesskey    "L">
 <!ENTITY linkNo "Núm.">
 <!ENTITY linkName "Nom">
 <!ENTITY linkAddress "Adreça">
 <!ENTITY linkType "Tipus">
 <!ENTITY linkTarget "Objectiu">
-<!ENTITY linkAccessKey "Clau d'accés">
+<!ENTITY linkAccessKey "Drecera de teclat">
 
 <!ENTITY mediaTab "Multimèdia">
-<!ENTITY mediaAccesskey    "M">
-<!ENTITY mediaHeader "Imatges a aquesta pàgina">
+<!ENTITY mediaTab.accesskey    "M">
 <!ENTITY mediaURL "URL:">
-<!ENTITY mediaBase "URL base:">
 <!ENTITY mediaAlt "Text alternatiu:">
 <!ENTITY mediaAltHeader "Text alternatiu">
-<!ENTITY mediaNo "Núm.">
-<!ENTITY mediaName "Nom">
 <!ENTITY mediaAddress "Adreça">
 <!ENTITY mediaType "Tipus">
-<!ENTITY mediaCount      "Compte">
-<!ENTITY mediaPlugin "Connector:">
-<!ENTITY mediaCharset "Codificació:">
+<!ENTITY mediaSize       "Mida">
+<!ENTITY mediaCount      "Compte">
 <!ENTITY mediaDimensions "Dimensions:">
-<!ENTITY mediaPhysDimensions  "Dimensions reals:">
-<!ENTITY mediaEncryption "Xifratge:">
+<!ENTITY mediaPhysDimensions  "Dimensions reals:">
 <!ENTITY mediaTitle "Atribut títol:">
-<!ENTITY mediaLongdesc "Atribut longdesc:">
-<!ENTITY mediaSaveAs "Anomena i desa...">
-<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "S">
-<!ENTITY mediaPreview     "Visualització prèvia dels fitxers multimèdia:">
+<!ENTITY mediaLongdesc "Descripció llarga:">
+<!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
+<!ENTITY mediaSaveAs "Anomena i desa…">
+<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "d">
+<!ENTITY mediaSaveAs2.accesskey "e">
+<!ENTITY mediaPreview     "Previsualització dels fitxers multimèdia:">
+
+<!ENTITY feedTab        "Canals">
+<!ENTITY feedTab.accesskey   "C">
+<!ENTITY feedSubscribe     "Subscriu-m'hi">
+<!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">
 
-<!ENTITY framesTab "Marcs">
-<!ENTITY framesTab.accesskey  "r">
-<!ENTITY frameName "Nom">
-<!ENTITY frameAddress "Adreça">
-<!ENTITY frameType "Tipus">
+<!ENTITY permTab        "Permisos">
+<!ENTITY permTab.accesskey   "P">
+<!ENTITY permUseDefault    "Utiliza els predeterminats">
+<!ENTITY permAllow       "Permet">
+<!ENTITY permAllowSession   "Permet per aquesta sessió">
+<!ENTITY permBlock       "Bloca">
+<!ENTITY permissionsFor    "Permisos per a:">
+<!ENTITY permImage       "Carregar imatges">
+<!ENTITY permPopup       "Obrir finestres emergents">
+<!ENTITY permCookie      "Definir galetes">
+<!ENTITY permInstall      "Instaŀlar extensions o temes">
+
+<!ENTITY securityTab      "Seguretat">
+<!ENTITY securityTab.accesskey "S">
+<!ENTITY securityHeader    "Informació de seguretat de la pàgina">
+<!ENTITY securityView.certView "Visualitza el certificat">
+<!ENTITY securityView.accesskey "V">
+<!ENTITY securityView.unknown  "Desconegut">
+
+<!ENTITY securityView.identity.header  "Identitat del lloc web">
+<!ENTITY securityView.identity.owner  "Propietari: ">
+<!ENTITY securityView.identity.domain  "Lloc web: ">
+<!ENTITY securityView.identity.verifier "Verificat per: ">
+
+<!ENTITY securityView.privacy.header          "Privadesa i historial">
+<!ENTITY securityView.privacy.history         "He visitat aquest lloc web abans d'avui?">
+<!ENTITY securityView.privacy.cookies         "Aquest lloc web emmagatzema informació (galetes) al meu ordinador?">
+<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies       "Visualitza les galetes">
+<!ENTITY securityView.privacy.viewCookies.accessKey  "g">
+<!ENTITY securityView.privacy.passwords        "He desat cap contrasenya d'aquest lloc web?">
+<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords      "Visualitza les contrasenyes desades">
+<!ENTITY securityView.privacy.viewPasswords.accessKey "z">
+
+<!ENTITY securityView.technical.header         "Detalls tècnics">
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -35,55 +35,66 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
-
-pageInfo.title=Informació de la pàgina
-frameInfo.title=Informació del marc
+pageInfo.page.title=Informació de la pàgina - %S
+pageInfo.frame.title=Informació del marc - %S
 
-noPageTitle=Pàgina sense títol
+noPageTitle=Pàgina sense títol:
 pageTitle=%S:
 unknown=Desconegut
 default=Per defecte
-notset=Sense especificar
-emptystring=Cadena buida
+notSet=Sense especificar
+yes=Sí
+no=No
 
 generalNotCached=(no és a la memòria cau)
-generalNoExpiration=(no s'ha indicat cap venciment)
 generalQuirksMode=Mode de compatibilitat.
 generalStrictMode=Mode de compliment estricte dels estàndards.
-generalNoReferrer=(cap referent)
+generalDiskCache=Memòria cau del disc
+generalMemoryCache=Memòria cau
+generalSize=%S kB (%S bytes)
+generalMetaTag=Meta (1 etiqueta)
+generalMetaTags=Meta (%S etiquetes)
+generalSiteIdentity=Aquest lloc web és propietat de %S\nHo ha verificat %S
 
 formTitle=Formulari %S:
 formUntitled=Formulari sense nom:
 formDefaultTarget=Cap (s'obre a la mateixa finestra)
 formChecked=Verificat
 formUnchecked=No verificat
 formPassword=********
 
 linkAnchor=Àncora
 linkArea=Àrea
 linkSubmission=Tramesa del formulari
 linkSubmit=Tramet la consulta
 linkRel=Enllaç relatiu
 linkStylesheet=Full d'estil
 linkRev=Enllaç invers
 linkX=XLink simple
+linkScript=Script
+linkScriptInline=dins de línia
 
 mediaImg=Imatge
 mediaBGImg=Fons
-mediaApplet=Miniaplicació
 mediaObject=Objecte
 mediaEmbed=Incrusta
 mediaLink=Icona
 mediaInput=Entrada
-mediaSize=Amplada: %Spx, alçada: %Spx
+mediaFileSize=%S kB
+mediaSize=%Spx \u00D7 %Spx
+mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar-hi les imatges
+mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
 
-generalDiskCache=Memòria cau del disc
-generalMemoryCache=Memòria cau
-generalHTTPCache=Memòria cau d'HTTP
-generalFTPCache=Memòria cau d'FTP
-generalSize=%S kB (%S bytes)
+feedRss=RSS
+feedAtom=Atom
+feedXML=XML
+
+securityCertText=Aquest lloc web proporciona un certificat perquè en verifiqueu la identitat.
+securityNoIdentity=Aquest lloc web no proporciona cap informació d'identitat.
+securityOneVisit=Sí, una vegada
+securityNVisits=Sí, %S vegades
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -1,20 +1,26 @@
 # navigator.properties
-homePageDefault=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
-keywordList=http://home.netscape.com/escapes/keywords
-webmailKeyword=http://webmail.netscape.com
 fallbackDefaultSearchURL=http://www.google.com/search?hl=ca&q=
 otherSearchURL=http://www.google.com
 #
 # all.js
 #
 browser.startup.homepage=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.throbber.url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?hl=ca&q=
-general.useragent.contentlocale=AD
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
 #config.js
 #
 startup.homepage_override_url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
+
+# These are the default web service based feed readers
+browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
+browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
+browser.contentHandlers.types.1.title=Bloglines
+browser.contentHandlers.types.1.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
+browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
+browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
+browser.contentHandlers.types.3.title=Google
+browser.contentHandlers.types.3.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -4,16 +4,15 @@
 <!ENTITY closeTab.label     "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY closeTab.accesskey     "c">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "l">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label  "Tanca les altres pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label  "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey     "a">
 <!ENTITY reloadTab.label    "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey     "r">
-<!ENTITY listAllTabs.label   "Llista totes les pestanyes">
-<!ENTITY bookmarkAllTabs.label    "Afegeix a les adreces d'interès totes les pestanyes…">
-<!ENTITY bookmarkAllTabs.accesskey  "t">
-<!ENTITY bookmarkThisTab.label    "Afegeix a les adreces d'interès aquesta pestanya">
-<!ENTITY bookmarkThisTab.accesskey  "y">
+<!ENTITY bookmarkGroup.label    "Afegeix a les adreces d'interès aquest grup de pestanyes…">
+<!ENTITY bookmarkGroup.accesskey  "t">
+<!ENTITY closeTabButton.tooltip  "Tanca la pestanya actual">
+<!ENTITY newTabButton.tooltip  "Obre una pestanya nova">
 <!ENTITY undoCloseTab.label     "Desfés tancar la pestanya">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey   "D">
 
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,10 +1,6 @@
 tabs.loading=S'està carregant…
 tabs.untitled=(Sense títol)
-tabs.closeTab=Tanca la pestanya
-tabs.close=Tanca
-tabs.closeWarningTitle=Confirma el tancament
-tabs.closeWarningOneTab=Ara tancareu %S pestanya. Esteu segur que voleu continuar?
-tabs.closeWarningMultipleTabs=Ara tancareu %S pestanyes. Esteu segur que voleu continuar?
-tabs.closeButtonOne=Tanca la pestanya
-tabs.closeButtonMultiple=Tanca les pestanyes
-tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm en intentar tancar més d'una pestanya
+tabs.closeWarningTitle=Confirmació del tancament de les altres pestanyes
+tabs.closeWarning=Ara tancareu %S altres pestanyes. Esteu segur que voleu continuar?
+tabs.closeButton=Tanca les altres pestanyes
+tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm en intentar tancar altres pestanyes