update more
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 13 Jun 2012 23:31:29 +0200
changeset 982 5cb1ef1a4231afdf736812077d501a7922be6459
parent 981 19d1915c2fd763bce1386a63e0c873d00c0bfc62
child 983 55d4d68db4686224852f9f1412d5d8af05749d51
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update more
mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/junkLog.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
-<!ENTITY startupAction.label     "When &brandShortName; starts:">
+<!ENTITY startupAction.label     "En iniciar el &brandShortName;:">
 <!ENTITY startupAction.accesskey   "s">
-<!ENTITY startupOffline.label    "Keep my Chat Accounts offline">
-<!ENTITY startupConnectAuto.label  "Connect my chat accounts automatically">
+<!ENTITY startupOffline.label    "Mantén el meus comptes de xat fora de línia">
+<!ENTITY startupConnectAuto.label  "Connecta als meus comptes de xat automàticament">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: reportIdleAfter.label is displayed first, then
 there's a field where the user can enter a number, and itemTime is
 displayed at the end of the line. The translations of the
 reportIdleAfter.label and idleTime parts don't have to mean the exact
 same thing as in English; please try instead to translate the whole
 sentence. -->
 
-<!ENTITY reportIdleAfter.label     "Let my contacts know that I am Idle after">
-<!ENTITY reportIdleAfter.accesskey   "I">
-<!ENTITY idleTime           "minutes of inactivity">
+<!ENTITY reportIdleAfter.label     "Fes saber als meus contactes que estic absent després de">
+<!ENTITY reportIdleAfter.accesskey   "b">
+<!ENTITY idleTime           "minuts d'inactivitat">
 
-<!ENTITY andSetStatusToAway.label   "and set my status to Away with this status message:">
-<!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "A">
+<!ENTITY andSetStatusToAway.label   "i posa el meu estat com a no disponibles amb el missatge d'estat:">
+<!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "n">
 
-<!ENTITY sendTyping.label       "Send typing notifications in conversations">
+<!ENTITY sendTyping.label       "Envia notificacions de tecleig en les converses">
 <!ENTITY sendTyping.accesskey     "t">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/junkLog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/junkLog.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
-<!ENTITY adaptiveJunkLog.title "Dades d'entrenament del correu brossa">
-<!ENTITY adaptiveJunkLogInfo.label "Registre de les dades d'entrenament del correu brossa.">
+<!ENTITY junkLog.title "Registre de correu brossa">
+<!ENTITY junkLogInfo.label "Registre del control d'activitat del correu brossa">
 <!ENTITY clearLog.label "Buida el registre">
 <!ENTITY clearLog.accesskey "B">
 <!ENTITY closeLog.label "Tanca">
 <!ENTITY closeLog.accesskey "c">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -2,12 +2,12 @@
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Preferències del &brandShortName;">
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 50em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 52em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 47em; min-height: 43em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "General">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Visualització">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Redacció">
-<!ENTITY paneChat.title      "Chat">
+<!ENTITY paneChat.title      "Xat">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Adjuncions">
 <!ENTITY paneSecurity.title    "Seguretat">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Avançat">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -1,30 +1,24 @@
 # The following are used by the Account Wizard
 #
 enterValidEmail=Introduïu una adreça electrònica vàlida.
 accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Cancel·la.
 modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
 userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
 serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
-# LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
-junkSettingsBroken=El registre de dades d'entrenament del correu brossa indica un possible problema al compte «%1$S». Voleu revisar la configuració abans de desar els canvis?
-# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
-localDirectoryChanged=És necessari reiniciar el %1$S per aplicar els canvis al directori local de configuració.
-localDirectoryRestart=Reinicia
-serverNameEmpty=Els camps del nom d'usuari i servidor són obligatoris.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
-# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
+# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
 # do not localize "\n\n"
-cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes?\n\nSi no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
+cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
 accountWizard=Auxiliar de comptes
 WizardExit=Surt
 WizardContinue=Cancel·la
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidServerName=Please enter a valid server name.
+enterValidServerName=Introduïu un nom de servidor vàlid.
 failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
 confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Si emmagatzemeu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?