corrections dynamis
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 01 May 2009 13:58:02 +0200
changeset 137 5b842c1e1df60fa03a9fb2e49c28a3ace3ca7ab3
parent 136 7bb346a6b0cb493db8c0b74edb48afb2c3cedaa4
child 138 f5589f7c80d1a79046c318ce1bb7e2ae861a7801
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
corrections dynamis
dom/chrome/security/caps.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -48,17 +48,17 @@ CheckLoadURIError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no es pugui carregar o enllaçar a %S.
 CheckSameOriginError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no pugui carregar dades des de %S. 
 GetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S de <%S>.
 SetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S a <%S>.
 CallMethodDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S a <%S>.
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S
 CreateWrapperDenied=S'ha denegat el permís per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
-CreateWrapperDeniedForOrigin=S'ha denegat el permís a <%2$S> per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
+CreateWrapperDeniedForOrigin=S'ha denegat el permís a <%2$S> per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %1$S
 ExtensionCapability=Desconegut: %S
 ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead=Llegeix dades privades des de qualsevol lloc o finestra
 capdesc.UniversalBrowserWrite=Modifica qualsevol finestra oberta
 capdesc.UniversalXPConnect=Executa o instaŀla programari a la vostra màquina
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
@@ -53,43 +53,38 @@ hideButton.accesskey=g
 
 updatesfound_minor.title=Actualització disponible
 updatesfound_major.title=Nova versió disponible
 
 pausedStatus=Ja s'han baixat %S
 downloadingPrefix=S'està baixant %S…
 pausedName=S'ha aturat la baixada de %S
 
-resumePausedAfterCloseTitle=Actualització de programari
-
 check_error-200=AUS: El fitxer XML d'actualització està malmès (200)
 check_error-403=AUS: Accés denegat (403)
 check_error-404=AUS: No s'ha trobat el fitxer XML d'actualització (404)
 check_error-500=AUS: Error de servidor intern (500)
 check_error-2152398878=AUS: No s'ha trobat el servidor d'actualització (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
 check_error-2152398890=No s'ha trobat el servidor intermediari (Comproveu la vostra connexió a Internet o contacteu amb el vostre administrador)
 # NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
 check_error-2152398918=La xarxa està fora de línia (Poseu-vos en línia)
 check_error-2152398861=AUS: S'ha rebutjat la connexió
 check_error-2152398920=S'ha rebutjat la connexió del servidor intermediari (Contacteu amb el vostre administrador)
 check_error-2152398862=AUS: El temps d'espera de la connexió s'ha esgotat
 check_error-2152398864=La xarxa és fora de línia (Aneu en línia)
 check_error-2152398849=Ha fallat (Motiu desconegut)
 check_error-2152398868=AUS: No s'ha rebut cap dada (Si us plau, torneu-ho a provar)
 check_error-2152398919=AUS: La transferència de dades s'ha interromput (Si us plau, torneu-ho a provar)
 check_error-2152398867=AUS: No es permet aquest port (Contacteu amb el vostre administrador)
-check_error-verification_failed=No s'ha pogut verificar la integritat de l'actualització (Contacteu amb el vostre administrador)
 check_error-2153390069=El certificat del servidor ha vençut (Ajusteu el rellotge del vostre sistema per a corregir la data i l'hora si és incorrecta, o contacteu amb el vostre administrador)
 
 installSuccess=L'actualització s'ha instaŀlat amb èxit
 patchApplyFailure=L'actualització no s'ha pogut instaŀlar (Ha fallat l'aplicació del pedaç)
 installPending=No s'ha instaŀlat encara
 
-updaterIOErrorTitle=Les actualitzacions de programari han fallat
-updaterIOErrorMsg=No s'han pogut instaŀlar l'actualització. Si us plau, assegureu-vos que no hi ha més còpies del %S executant-se en el vostre ordinador. Llavors, reiniciu el %S i torneu-ho a provar.
 
 updateAvailable_minor.title=Està disponible %S
 updateAvailable_minor.text=Baixa i instaŀla…
 updateAvailable_major.title=Està disponible %S
 updateAvailable_major.text=Aconsegueix la nova versió…
 updateDownloaded_minor.title=Està disponible %S
 updateDownloaded_minor.text=Aplica l'actualització baixada…
 updateDownloaded_major.title=Està disponible %S