merge 478
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 12 Jul 2011 00:20:13 +0200
changeset 563 58634c0a353cfc3039ca2ef62edf51ccc9551871
parent 562 59a0961a6a7ee01ade189daaf2cd9c8f11ea30b1 (current diff)
parent 561 f82f0661dba31f3c25c1f0119ec07c00981a3e07 (diff)
child 564 3005a70c5790b4b6425638ba5808a6e59d9fdc79
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
merge 478
dom/chrome/storage.properties
suite/chrome/mailnews/compose/MsgAttachPage.dtd
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -28,42 +28,39 @@
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
 fileNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer %S. Si us plau, comproveu la ubicació i torneu-ho a provar.
 dnsNotFound=No s'ha pogut trobar %S. Si us plau, comproveu el nom i torneu-ho a provar.
 protocolNotFound=%S no és un protocol registrat.
 connectionFailure=S'ha rebutjat la connexió en intentar contactar amb %S.
 netInterrupt=La connexió a %S ha estat interrompuda de manera inesperada. Potser s'han transferit algunes dades. 
 netTimeout=L'operació ha esgotat el temps disponible en intentar contactar amb %S.
 redirectLoop=S'ha excedit el límit de redireccionament per a aquest URL. No es pot carregar la pàgina soŀlicitada.
-## LOCALIZATION NOTE (confirmRepost): In this item, don't translate "%S"
 confirmRepostPrompt=Per a mostrar la pàgina, l'aplicació ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
 resendButton.label=Torna a enviar
 unknownSocketType=Aquest document no es pot visualitzar si no instaŀleu el gestor de seguretat de personal (PSM; Personal Security Manager). Baixeu i instaŀleu una altra vegada el PSM, o contacteu amb el vostre administrador del sistema. 
 netReset=El document no conté dades.
 netOffline=Aquest document no es pot visualitzar en desconnexió.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
 proxyResolveFailure=No es pot trobar el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar. 
 proxyConnectFailure=La connexió s'ha rebutjat en intentar contactar amb el servidor intermediari que heu configurat. Si us plau, comproveu-ne els paràmetres i torneu-ho a provar.
 contentEncodingError=No pot mostrar-se la pàgina que esteu intentant visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.
 unsafeContentType=No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè es tracta d'un tipus de fitxer que podria no ser segur obrir-lo. Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. 
 externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
-externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
+externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\nSi no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=Aquesta pàgina té una política de seguretat de continguts que impedeix que pugui incrustar-se d'aquesta manera.
+corruptedContentError=La pàgina que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.
 remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza una tecnologia que ja no és disponible per defecte.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-#Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
 #
 # The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
 # 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 # the License. You may obtain a copy of the License at
 # http://www.mozilla.org/MPL/
 #
 # Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
 # WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
@@ -16,16 +16,18 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Mitch <mstoltz@netscape.com> (original author)
 #  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#  Ms2ger <ms2ger@gmail.com>
+#
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
@@ -35,20 +37,20 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 KillScriptTitle=Avís: hi ha un script que no respon
 KillScriptMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
 KillScriptWithDebugMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.
 KillScriptLocation=Script: %S
 StopScriptButton=Atura l'script
+DebugScriptButton=Script de depuració
 WaitForScriptButton=Continua
 DontAskAgain=No m'ho tornis a &demanar
 JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un \nordinador central en una finestra, que mostra el \ncontingut d'un altre, ha estat blocat\n pel gestor de seguretat.
-DebugScriptButton=Script de depuració
 WindowCloseBlockedWarning=Els scripts no poden tancar finestres que no han obert.
 OnBeforeUnloadTitle=N'esteu segur?
 OnBeforeUnloadMessage=Aquesta pàgina us demana que confirmeu que voleu sortir-ne - les dades que heu introduït no es es desaran.
 OnBeforeUnloadStayButton=Roman a la pàgina
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Surt de la pàgina
 DocumentAllUsed=S'ha utilitzat una propietat document.all no estàndard. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 GlobalScopeElementReference=Element referenciat per ID/NAME al camp global. Utilitzeu l'estàndard del W3C document.getElementById().
 UseOfCaptureEventsWarning=captureEvents() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 addEventListener(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
@@ -67,9 +69,42 @@ FormValidationTextTooLong=Escurceu el text a %S caràcters o menys (actualment en feu servir %S).
 FormValidationValueMissing=Empleneu aquest camp.
 FormValidationCheckboxMissing=Marqueu aquesta casella si voleu procedir.
 FormValidationRadioMissing=Seleccioneu una d'aquestes opcions.
 FormValidationFileMissing=Seleccioneu un fitxer.
 FormValidationSelectMissing=Seleccioneu un element de la llista.
 FormValidationInvalidEmail=Introduïu una adreça electrònica.
 FormValidationInvalidURL=Introduïu un URL.
 FormValidationPatternMismatch=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat: %S.
+GetAttributeNodeWarning=getAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor getAttribute().
+SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor setAttribute().
+GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor getAttributeNS().
+SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor setAttributeNS().
+RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor removeAttribute().
+CreateAttributeWarning=document.createAttribute() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttribute().
+CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttributeNS().
+SpecifiedWarning=L'atribut especificat està en desús. Sempre retorna el valor vertader.
+OwnerElementWarning=L'atribut ownerElement està en desús.
+NodeNameWarning=L'atribut nodeName està en desús. Utilitzeu millor name.
+NodeValueWarning=L'atribut nodeValue està en desús. Utilitzeu millor value.
+NodeTypeWarning=L'atribut nodeType està en desús. Sempre retorna 2.
+ParentNodeWarning=L'atribut parentNode està en desús. Sempre retorna el valor null.
+ChildNodesWarning=L'atribut childNodes està en desús. Sempre retorna el valor null.
+HasChildNodesWarning=hasChildNodes() està en desús. Sempre retorna false.
+HasAttributesWarning=hasAttributes() està en desús. Sempre retorna false.
+FirstChildWarning=L'atribut firstChild està en desús. Utilitzeu millor value.
+LastChildWarning=L'atribut lastChild està en desús. Utilitzeu millor value.
+PreviousSiblingWarning=L'atribut previousSibling està en desús. Sempre retorna el valor null.
+NextSiblingWarning=L'atribut nextSibling està en desús. Sempre retorna el valor null.
+AttributesWarning=L'atribut attributes està en desús. Sempre retorna el valor null.
+InsertBeforeWarning=insertBefore() està en desús. Utilitzeu millor value.
+ReplaceChildWarning=replaceChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+RemoveChildWarning=removeChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+AppendChildWarning=appendChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
+CloneNodeWarning=cloneNode() està en desús.
+OwnerDocumentWarning=L'atribut ownerDocument està en desús.
+NormalizeWarning=normalize() està en desús.
+IsSupportedWarning=isSupported() està en desús.
+IsEqualNodeWarning=isEqualNode() està en desús.
+TextContentWarning=L'atribut textContent està en desús. Utilitzeu millor value.
+EnablePrivilegeWarning=enablePrivilege està en desús. Utilitzeu millor codi que s'executi amb el sistema principal (per exemple una extensió).
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -1,104 +1,92 @@
 <!ENTITY loadError.label "Error de càrrega de la pàgina">
 <!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
+<!-- Specific error messages -->
 
-<!-- Specific error messages -->
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "Error de connexió">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Encara que el lloc sembla vàlid, el navegador no ha pogut establir-ne una connexió.</p><ul><li>Podria ser que no estigués disponible temporalment? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre ordinador a la xarxa.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "El port s'ha restringit per motius de seguretat">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>L'adreça soŀlicitada especifica un port (e.g. <q>mozilla.org:80</q> per al 80 a mozilla.org) que normalment s'utilitza per a propòsits <em>diferents</em> de la navegació web. El navegador ha canceŀlat la soŀlicitud per a garantir la vostra protecció i seguretat.</p>">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat l'adreça">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>El navegador no ha pogut trobar l'ordinador central per a l'adreça proporcionada.</p><ul><li>Esteu segur que no heu comès cap error en escriure l'adreça? (p. ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> en comptes de <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Teniu la certesa que el domini existeix? Potser n'ha vençut el registre.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la vostra connexió a la xarxa i els paràmetres DNS del servidor.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Pot ser que l'element hagi canviat de nom, s'hagi esborrat o canviat d'ubicació?</li><li>Que hi ha cap error ortogràfic, de majúscules/minúscules, o bé tipogràfic a l'adreça?</li><li>Teniu suficients permisos d'accés per accedir a l'element sol·licitat?</li></ul>">
 
 <!ENTITY generic.title "No es pot completar la sol·licitud">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>No hi ha informació disponible actualment sobre aquest problema o error.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>L'adreça proporcionada no té un format reconegut. Comproveu si a la barra d'ubicació hi ha cap error i torneu-ho a provar.</p>">
 
-<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
-<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Pot ser que l'element hagi canviat de nom, s'hagi esborrat o canviat d'ubicació?</li><li>Que hi ha cap error ortogràfic, de majúscules/minúscules, o bé tipogràfic a l'adreça?</li><li>Teniu suficients permisos d'accés per accedir a l'element sol·licitat?</li></ul>">
+<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la transferència de dades">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>El navegador s'ha connectat amb èxit, però la connexió s'ha interromput mentre es transferia informació. Si us plau, torneu-ho a provar.</p><ul><li>Podeu navegar per altres llocs web? Comproveu la connexió de l'ordinador a la xarxa.</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>El navegador està treballant fora de línia i no es pot connectar a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Premeu &quot;Torneu a provar&quot; per canviar al mode en línia i tornar a carregar la pàgina.</li></ul>">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.</p><ul><li>Si us plau, contacteu amb els propietaris del lloc web per a informar-los d'aquest problema.</li></ul>">
 
-<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat l'adreça">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>El navegador no ha pogut trobar l'ordinador central per a l'adreça proporcionada.</p><ul><li>Esteu segur que no heu comès cap error en escriure l'adreça? (p. ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> en comptes de <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Teniu la certesa que el domini existeix? Potser n'ha vençut el registre.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la vostra connexió a la xarxa i els paràmetres DNS del servidor.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> 
+<li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li> 
+</ul>">
+
+<!ENTITY netReset.title "S'ha interromput la connexió">
+<!ENTITY netReset.longDesc "<p>S'ha interromput l'enllaç a la xarxa mentre es negociava una connexió. Torneu-ho a provar.</p>">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "S'ha excedit el temps d'espera de la xarxa">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>El lloc sol·licitat no ha respost a la sol·licitud de connexió i el navegador ha deixat d'esperar-ne una resposta.</p><ul><li>Pot ser que el servidor estigui experimentant una alta demanda o una suspensió temporal? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre navegador a la xarxa.</li><li>El vostre ordinador està protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Si hi ha cap paràmetre incorrecte, podria afectar amb la navegació web.</li><li>Encara teniu problemes? Consulteu el vostre administrador de xarxes o demaneu assistència al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "Error de protocol desconegut">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "<p>L'adreça especifica un protocòl (p. ex. <q>wxyz://</q>) que el navegador no reconeix, així doncs, no es pot connectar correctament al lloc.</p><ul><li>Esteu provant d'accedir a contingut multimèdia o bé a altres serveis que no són text? Comproveu els requisits addicionals del lloc.</li><li>Alguns protocols poden requerir programari o connectors de tercers per tal que el navegador els pugui reconèixer.</li></ul>">
 
-<!ENTITY connectionFailure.title "Error de connexió">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Encara que el lloc sembla vàlid, el navegador no ha pogut establir-ne una connexió.</p><ul><li>Podria ser que no estigués disponible temporalment? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre ordinador a la xarxa.</li><li>Està el vostre ordinador protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Els paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "S'ha rebutjat la connexió al servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però s'ha rebutjat la connexió.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>Esteu segur que el servidor intermediari permet connexions des d'aquesta xarxa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
-
-<!ENTITY netTimeout.title "S'ha excedit el temps d'espera de la xarxa">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>El lloc sol·licitat no ha respost a la sol·licitud de connexió i el navegador ha deixat d'esperar-ne una resposta.</p><ul><li>Pot ser que el servidor estigui experimentant una alta demanda o una suspensió temporal? Torneu-ho a provar més tard.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la connexió del vostre navegador a la xarxa.</li><li>El vostre ordinador està protegit per un tallafocs o un encaminador (proxy)? Si hi ha cap paràmetre incorrecte, podria afectar amb la navegació web.</li><li>Encara teniu problemes? Consulteu el vostre administrador de xarxes o demaneu assistència al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha trobat el servidor intermediari">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però aquest no s'ha pogut trobar.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>L'ordinador està connectat a una xarxa activa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Bucle de redirecció">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>El navegador ha deixat de provar d'obtenir l'element sol·licitat. El lloc rediregeix la sol·licitud d'una manera que mai es podrà completar.</p><ul><li>Heu inhabilitat o blocat les galetes que necessita el lloc?</li><li><em>NOTA</em>: Si en acceptar les galetes del lloc no es resol el problema, probablement es tracti d'una incidència amb la configuració del servidor i no del vostre ordinador.</li></ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "La resposta és incorrecta">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>El lloc ha respost a la soŀlicitud de la xarxa d'una manera inesperada i el navegador no podrà continuar.</p>">
 
-<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
-<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>No pot mostrar-se la pàgina que esteu provant de visualitzar perquè utilitza una forma de compressió no vàlida o que no funciona en aquesta aplicació.</p><ul><li>Si us plau, contacteu amb els propietaris del lloc web per a informar-los d'aquest problema.</li></ul>">
-
-<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
-<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
-<ul>
- <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li>
-</ul>
-">
-
-<!ENTITY netReset.title "S'ha interromput la connexió">
-<!ENTITY netReset.longDesc "<p>S'ha interromput l'enllaç a la xarxa mentre es negociava una connexió. Torneu-ho a provar.</p>">
-
-<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "<p>El navegador opera en mode fora de línia i no pot connectar-se a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Poseu el navegador en mode en línia i torneu-ho a provar.</li></ul>">
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "<p>El navegador opera en mode fora de línia i no pot connectar-se a l'element sol·licitat.</p><ul><li>Està l'ordinador connectat a una xarxa activa?</li><li>Poseu el navegador en mode en línia i torneu-ho a provar.</li></ul>">
-
-<!ENTITY deniedPortAccess.title "El port s'ha restringit per motius de seguretat">
-<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>L'adreça soŀlicitada especifica un port (e.g. <q>mozilla.org:80</q> per al 80 a mozilla.org) que normalment s'utilitza per a propòsits <em>diferents</em> de la navegació web. El navegador ha canceŀlat la soŀlicitud per a garantir la vostra protecció i seguretat.</p>">
-
-<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la transferència de dades">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>El navegador s'ha connectat amb èxit, però la connexió s'ha interromput mentre es transferia informació. Si us plau, torneu-ho a provar.</p><ul><li>Podeu navegar per altres llocs web? Comproveu la connexió de l'ordinador a la xarxa.</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "S'ha rebutjat la connexió al servidor intermediari">
-<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però s'ha rebutjat la connexió.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>Esteu segur que el servidor intermediari permet connexions des d'aquesta xarxa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
-<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha trobat el servidor intermediari">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>S'ha configurat el navegador perquè utilitzi un servidor intermediari, però aquest no s'ha pogut trobar.</p><ul><li>És correcta la configuració del servidor intermediari? Comproveu els seus paràmetres i torneu-ho a provar.</li><li>L'ordinador està connectat a una xarxa activa?</li><li>Encara teniu problemes? Si us plau, demaneu ajuda al vostre administrador de xarxa o al vostre proveïdor d'Internet.</li></ul>">
-
 <!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc "<p>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
-<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
- <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser
-que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li>
- <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria
-ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
-</ul>
-">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
+<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
+que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li> 
+<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
+ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li> 
+</ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
-<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
-<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>demanar que es revisin</a>.</p>
-">
+<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p> 
+<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>demanar que es revisin</a>.</p>">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
-<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
-<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>
-">
+<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p> 
+<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat per la política de seguretat de continguts">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El navegador ha evitat que la pàgina es carregui d'aquesta manera perquè té una política de seguretat de continguts que no ho permet.</p>">
 
-<!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
-   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
-   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
-<!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
-%netErrorAppDTD;
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error de contingut corromput">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.</p><ul><li>Contacteu amb els propietaris de la pàgina web per informar-los d'aquest problema.s</li></ul>">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li></ul></p>">
-
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
   Please, try to keep this at the end of the file. -->
+
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/storage.properties
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Storage code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is Google Inc.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Brett Wilson <brettw@gmail.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-storageWriteError=S'ha produït un error en escriure les dades al disc. Pot haver-se produït per tenir el disc dur ple.\n\nSi us plau, reinicieu l'aplicació
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -49,19 +49,19 @@
   <strong>/</strong>).</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "La connexió s'ha tallat">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
- <li>Poseu el &brandShortName; en mode en línia i torneu-ho a intentar.</li>
+ <li>Premeu «Torna-ho a provar» per a canviar a mode en línia i recarregar la pàgina.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
  <li>Contacteu amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li>
 </ul>
@@ -178,16 +178,19 @@ en <a href='http://www.stopbadware.org/h
 'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca elect
 rònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a 
 imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Bloquejada segons les normes de seguretat del contingut">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que aquesta pàgina es carregués d'aquesta forma perquè la pàgina conté unes normes de seguretat del contingut que ho impedeixen.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error de contingut corromput">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>El contingut que intenteu visualitzar no es pot mostrar perquè s'ha detectat un error en la transmissió de dades.</p><ul><li>Contacteu amb els propietaris de la pàgina web per informar-los d'aquest problema.s</li></ul>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to thunderbird. -->
--- a/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
@@ -1,56 +1,54 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE This file is very similar to the one in Firefox from browser/locales/en-US/chrome/browser/aboutRights.dtd so you can use that file as a starting point -->
 <!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
 <!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
 <!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
 <!ENTITY rights.intro-header  "Conegueu els vostres drets">
 <!ENTITY rights.intro "El &brandFullName; és un programa de codi lliure desenvolupat per una comunitat de milers de persones d'arreu del món. En aquest sentit, hi ha unes quantes coses que cal que conegueu:">
-
 <!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
   split into chunks for text before the link, the link text, and the text
   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+
 <!ENTITY rights.intro-point1a "Podeu disposar del &brandShortName; sota els termes de la llicència ">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
 <!ENTITY rights.intro-point1c ". Això vol dir que podeu utilitzar, copiar i distribuir el &brandShortName; a altres persones. També podeu modificar el codi del &brandShortName; com desitgeu. La llicència Mozilla Public License us dóna el dret de distribuir les versions modificades.">
 
 <!ENTITY rights.intro-point2a "Però Mozilla no us dóna cap dret sobre les marques Mozilla o Thunderbird o els seus logotips. Per a més informació sobre les marques consulteu ">
 <!ENTITY rights.intro-point2b "aquí">
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
 
-<!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Les normes de privadesa dels productes &vendorShortName; les podeu trobar ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "aquí">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
-
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
 
-<!-- point 4 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point4a "El &brandShortName; també ofereix serveis addicionals, com per exemple un servei d'actualització de complements; tot i així, no podem garantir tot funcioni el 100&#037; o que estigui lliure d'errors. Podeu trobar més detalls, inclosa la informació de com inhabilitar els serveis, en ">
 <!ENTITY rights.intro-point4b "els termes del servei">
 <!ENTITY rights.intro-point4c ".">
 
-
 <!ENTITY rights.webservices-header "Serveis del lloc web del &brandFullName;">
-
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
+
 <!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; ofereix serveis opcionals (&quot;Serveis&quot;), com el servei d'actualització de complements, que teniu disponible per a utilitzar-lo amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu utilitzar els Serveis o no trobeu acceptables els termes següents, podeu inhabilitar el servei d'actualització de complements obrint les preferències de l'aplicació, i anant a la secció ">
 <!ENTITY rights.webservices-b "Avançat">
 <!ENTITY rights.webservices-c ", a continuació a la pestanya ">
 <!ENTITY rights.webservices-d "Actualització">
 <!ENTITY rights.webservices-e ", cal desmarcar les caselles de &quot;Comprova automàticament s'hi ha actualitzacions de&quot;.">
+<!-- points 1-6 text for branded builds -->
 
-<!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els Serveis en qualsevol moment.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "Sou benvingut d'utilitzar aquests Serveis amb la versió corresponent del &brandShortName;, i teniu tot el dret de fer-ho. &vendorShortName; i els llicenciadors es reserven tots els demés drets del Servei. Aquests termes no intenten limitar cap dels drets que s'han donat amb la llicència de codi lliure aplicable al &brandShortName; i al corresponent codi font de les versions del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Els Serveis es presenten &quot;tal com són.&quot; &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors rebutgen donar qualsevol garantia, ja sigui expressa o implícita, inclosa qualsevol limitació o garantia comercial del Servei que responguin els vostres propòsit particulars. Així us feu el càrrec de tot el risc d'haver seleccionat els Serveis per als vostres propòsits, tant per la qualitat com pel rendiment del Servei. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitacions de les garanties implícites, per tant aquesta norma potser no us afecta.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Excepte quan ho digui la llei, &vendorShortName;, els seus col·laboradors, llicenciadors, i distribuïdors no seran responsables de cap dany indirecte, especial, accidental, conseqüència de, punitiu o exemplar que hagi sorgit a partir de o estigui relacionat amb l'ús del &brandShortName; i els Serveis. El total de responsabilitat sota aquests termes no superaran els 500 dòlars (cinc-cents dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o la limitació per a determinats danys, per tant aquesta exclusió i limitació potser no us afectin.">
 <!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; poden modificar aquests termes quan sigui necessari en qualsevol moment. Aquests termes no es poden modificar o cancel·lats sense un acord per escrit de &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "Aquests termes estan regits per les lleis de l'Estat de Califòrnia, EEUU, exclosos els conflictes previstos per la llei. Si cap part d'aquests termes esdevinguessin considerats invàlids o no aplicables, la part restant continuarien tenint tota la força i efecte. Si es produís un conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió en anglès. La versió en anglès ho prevaldrà.">
 
--- a/suite/chrome/branding/brand.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/brand.dtd
@@ -1,6 +1,4 @@
 <!ENTITY brandFullName     "SeaMonkey">
 <!ENTITY brandShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY vendorShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY sidebarName      "Barra lateral">
-<!--ENTITY copyright.string   "Copyright &copy; 2003-2008 Els coŀlaboradors del projecte Mozilla."-->
-
--- a/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
@@ -30,33 +30,30 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!-- Link Toolbar Title -->
 
-<!-- Link Toolbar Title -->
 <!ENTITY linkToolbar.label "Barra de navegació del lloc">
-<!ENTITY linkToolbar.accesskey "b">
+<!ENTITY linkToolbar.accesskey "B">
+<!-- Link Toolbar visibility options -->
 
-<!-- Link Toolbar visibility options -->
 <!ENTITY linkToolbarAlways.label "Mostra sempre">
 <!ENTITY linkToolbarAlways.accesskey "o">
 <!ENTITY linkToolbarAsNeeded.label "Mostra només quan calgui">
 <!ENTITY linkToolbarAsNeeded.accesskey "o">
 <!ENTITY linkToolbarNever.label "Amaga sempre">
 <!ENTITY linkToolbarNever.accesskey "m">
+<!-- Toolbar buttons, menus, and menuitems -->
 
-<!-- Toolbar buttons, menus, and menuitems -->
 <!ENTITY topButton.label "Part superior">
 <!ENTITY upButton.label "Amunt">
 <!ENTITY firstButton.label "Primer">
 <!ENTITY prevButton.label "Anterior">
 <!ENTITY nextButton.label "Següent">
 <!ENTITY lastButton.label "Darrer">
 
 <!ENTITY documentButton.label "Document">
@@ -77,9 +74,8 @@
 <!ENTITY authorButton.label "Autors">
 <!ENTITY copyrightButton.label "Copyright">
 
 <!ENTITY bookmarkButton.label "Adreces d'interès">
 
 <!ENTITY alternateButton.label "Altres versions">
 
 <!ENTITY feedButton.label "Subscriu-m'hi">
-
--- a/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
@@ -1,26 +1,26 @@
-<!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
-<!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY newMessageCmd.key "M">
+<!ENTITY newMessageCmd.label       "Missatge">
+<!ENTITY newMessageCmd.accesskey     "M">
+<!ENTITY newMessageCmd.key        "M">
 
-<!ENTITY newContactCmd.label "Contacte…">
-<!ENTITY newContactCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY newContactCmd.label       "Contacte…">
+<!ENTITY newContactCmd.accesskey     "C">
 
-<!ENTITY sendPage.label "Envia la pàgina...">
-<!ENTITY sendPage.accesskey "a">
+<!ENTITY sendPage.label         "Envia la pàgina...">
+<!ENTITY sendPage.accesskey       "a">
 
-<!ENTITY contextSendThisPage.label "Envia la pàgina...">
-<!ENTITY contextSendThisPage.accesskey "v">
+<!ENTITY contextSendThisPage.label    "Envia la pàgina...">
+<!ENTITY contextSendThisPage.accesskey  "v">
 <!ENTITY contextSendThisLink.label    "Envia l'enllaç…">
 <!ENTITY contextSendThisLink.accesskey  "l">
-<!ENTITY contextSendImage.label "Envia la imatge...">
-<!ENTITY contextSendImage.accesskey "n">
+<!ENTITY contextSendImage.label     "Envia la imatge...">
+<!ENTITY contextSendImage.accesskey   "n">
 <!ENTITY contextSendVideo.label     "Envia el vídeo…">
 <!ENTITY contextSendVideo.accesskey   "n">
 <!ENTITY contextSendAudio.label     "Envia l'àudio…">
 <!ENTITY contextSendAudio.accesskey   "n">
-<!ENTITY contextSendFrame.label "Envia el marc...">
-<!ENTITY contextSendFrame.accesskey "n">
+<!ENTITY contextSendFrame.label     "Envia el marc...">
+<!ENTITY contextSendFrame.accesskey   "n">
 
-<!ENTITY sendLinkCmd.label "Envia l'enllaç...">
-<!ENTITY sendLinkCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY sendLinkCmd.label        "Envia l'enllaç...">
+<!ENTITY sendLinkCmd.accesskey      "i">
 
--- a/suite/chrome/browser/metadata.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/metadata.dtd
@@ -1,26 +1,26 @@
-<!ENTITY no-properties.label "No s'han definit les propietats">
+<!ENTITY no-properties.label  "No s'han definit les propietats">
 
-<!ENTITY caption.label "Propietats de l'element">
-<!ENTITY image-sec.label "Propietats de la imatge">
-<!ENTITY image-url.label "Ubicació:">
-<!ENTITY image-desc.label "Descripció:">
-<!ENTITY image-alt.label "Text alternatiu:">
-<!ENTITY image-width.label "Amplada:">
-<!ENTITY image-height.label "alçada">
-<!ENTITY image-filesize.label "Mida del fitxer:">
-<!ENTITY insdel-sec.label "Insereix/Suprimeix les propietats">
-<!ENTITY insdel-cite.label "Informació:">
-<!ENTITY insdel-date.label "Data:">
-<!ENTITY link-sec.label "Propietats de l'enllaç">
-<!ENTITY link-url.label "Adreça:">
-<!ENTITY link-target.label "S'obrirà a:">
-<!ENTITY link-type.label "Tipus de destí:">
-<!ENTITY link-lang.label "Llengua de destí:">
-<!ENTITY link-rel.label "Relació:">
-<!ENTITY link-rev.label "Relació inversa:">
-<!ENTITY misc-sec.label "Propietats diverses">
-<!ENTITY misc-lang.label "Llengua del text:">
-<!ENTITY misc-title.label "Títol del text:">
+<!ENTITY caption.label     "Propietats de l'element">
+<!ENTITY image-sec.label    "Propietats de la imatge">
+<!ENTITY image-url.label    "Ubicació:">
+<!ENTITY image-desc.label   "Descripció:">
+<!ENTITY image-alt.label    "Text alternatiu:">
+<!ENTITY image-width.label   "Amplada:">
+<!ENTITY image-height.label  "alçada">
+<!ENTITY image-filesize.label "Mida del fitxer:">
+<!ENTITY insdel-sec.label   "Insereix/Suprimeix les propietats">
+<!ENTITY insdel-cite.label   "Informació:">
+<!ENTITY insdel-date.label   "Data:">
+<!ENTITY link-sec.label    "Propietats de l'enllaç">
+<!ENTITY link-url.label    "Adreça:">
+<!ENTITY link-target.label   "S'obrirà a:">
+<!ENTITY link-type.label    "Tipus de destí:">
+<!ENTITY link-lang.label    "Llengua de destí:">
+<!ENTITY link-rel.label    "Relació:">
+<!ENTITY link-rev.label    "Relació inversa:">
+<!ENTITY misc-sec.label    "Propietats diverses">
+<!ENTITY misc-lang.label    "Llengua del text:">
+<!ENTITY misc-title.label   "Títol del text:">
 <!ENTITY misc-tblsummary.label "Resum de la taula:">
-<!ENTITY quote-sec.label "Propietats de la cita">
-<!ENTITY quote-cite.label "Informació:">
+<!ENTITY quote-sec.label    "Propietats de la cita">
+<!ENTITY quote-cite.label   "Informació:">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -1,28 +1,28 @@
 <!-- extracted from content/navigator.xul -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items --> 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate accesskey and commandkey --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
+
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Pestanya del Navegador">
-<!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY tabCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openCmd.label "Obre una ubicació web...">
 <!ENTITY openCmd.accesskey "w">
 <!ENTITY openCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Obre un fitxer...">
-<!ENTITY openFileCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
 <!ENTITY recentTabs.label "Pestanyes tancades recentment">
 <!ENTITY recentTabs.accesskey "r">
 <!ENTITY recentTabs.commandkey "t">
 <!ENTITY recentWindows.label "Finestres tancades recentment">
 <!ENTITY recentWindows.accesskey "n">
 <!ENTITY recentWindows.commandkey "y">
 <!ENTITY editPageCmd.label "Edita la pàgina">
@@ -46,61 +46,61 @@
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Barra de les adreces d'interès">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY tabbarCmd.label "Barra de pestanyes">
 <!ENTITY tabbarCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY taskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY taskbarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY componentbarCmd.label "Barra de components">
-<!ENTITY componentbarCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY componentbarCmd.accesskey "c">
 
 <!ENTITY useStyleSheetMenu.label "Utilitza el full d'estil">
-<!ENTITY useStyleSheetMenu.accesskey "u">
+<!ENTITY useStyleSheetMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY useStyleSheetNone.label "Cap">
 <!ENTITY useStyleSheetNone.accesskey "C">
 <!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.label "Estil de pàgina bàsic">
-<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.accesskey "B">
+<!ENTITY useStyleSheetPersistentOnly.accesskey "b">
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Font de la pàgina">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informació de la pàgina">
-<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Pantalla completa">
-<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY translateMenu.label "Tradueix">
-<!ENTITY translateMenu.accesskey "t">
+<!ENTITY translateMenu.accesskey "T">
 
 <!ENTITY closeOtherTabs.label "Tanca les altres pestanyes">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "t">
+<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "T">
 <!ENTITY closeWindow.label "Tanca la finestra">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "f">
 
 <!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimitza">
 <!ENTITY restoreButton.tooltip    "Restaura">
 
 <!ENTITY applyTheme.label "Aplica un tema">
 <!ENTITY applyTheme.accesskey "A">
 <!ENTITY getNewThemesCmd.label "Aconsegueix nous temes">
-<!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "G">
+<!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY findOnCmd.label "Cerca en aquesta pàgina...">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Cerca l'anterior">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY findPrevCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY searchInternetCmd.label "Cerca a Internet">
-<!ENTITY searchInternetCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY searchInternetCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY searchInternet.commandKey "s">
 
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Neteja les dades privades…">
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY goMenu.label "Vés">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY goHomeCmd.label "Inici">
@@ -113,65 +113,63 @@
 <!ENTITY addCurPageCmd.label "Afegeix una adreça d'interès">
 <!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Arxiva una adreça d'interès">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY addCurTabsAsCmd.label "Arxiva aquest grup de pestanyes...">
 <!ENTITY addCurTabsAsCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.label "Gestiona les adreces d'interès...">
-<!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "g">
+<!ENTITY manBookmarksCmd.accesskey "G">
 <!ENTITY manBookmarksCmd.commandkey "b">
 <!ENTITY feedsMenu.label "Subscriu-me a la pàgina">
 <!ENTITY feedsMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY emptyItem.label "(Buit)">
 
-<!ENTITY menuBar.tooltip "Barra de menús">
-<!ENTITY personalToolbar.tooltip "Barra de les adreces d'interès">
-<!ENTITY navigationToolbar.tooltip "Barra de navegació">
-
+<!ENTITY menuBar.tooltip         "Barra de menús">
+<!ENTITY personalToolbar.tooltip     "Barra de les adreces d'interès">
+<!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Barra de navegació">
 <!-- Toolbar items --> 
-<!ENTITY backButton.label "Enrere">
-<!ENTITY backButton.tooltip "Vés una pàgina enrere">
-<!ENTITY forwardButton.label "Endavant">
-<!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés una pàgina endavant">
-<!ENTITY reloadButton.label "Actualitza">
-<!ENTITY reloadButton.tooltip "Actualitza la pàgina actual">
-<!ENTITY stopButton.label "Atura">
-<!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
-<!ENTITY searchButton.label "Cerca">
-<!ENTITY searchButton.tooltip "Escriviu una paraula en el camp de l'esquerra i feu clic a Cerca">
-<!ENTITY goButton.label "Vés">
-<!ENTITY goButton.tooltip "Escriviu una ubicació en el camp de l'esquerra i feu clic a Vés">
-<!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
-<!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquesta pàgina">
 
-<!ENTITY throbber.tooltip "Vés a la pàgina inicial de &vendorShortName;">
+<!ENTITY backButton.label       "Enrere">
+<!ENTITY backButton.tooltip      "Vés una pàgina enrere">
+<!ENTITY forwardButton.label     "Endavant">
+<!ENTITY forwardButton.tooltip    "Vés una pàgina endavant">
+<!ENTITY reloadButton.label      "Actualitza">
+<!ENTITY reloadButton.tooltip     "Actualitza la pàgina actual">
+<!ENTITY stopButton.label       "Atura">
+<!ENTITY stopButton.tooltip      "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
+<!ENTITY searchButton.label      "Cerca">
+<!ENTITY searchButton.tooltip     "Escriviu una paraula en el camp de l'esquerra i feu clic a Cerca">
+<!ENTITY goButton.label        "Vés">
+<!ENTITY goButton.tooltip       "Escriviu una ubicació en el camp de l'esquerra i feu clic a Vés">
+<!ENTITY printButton.label      "Imprimeix">
+<!ENTITY printButton.tooltip     "Imprimeix aquesta pàgina">
 
-<!ENTITY locationBar.tooltip "Introduïu el terme, paraula clau o adreça web per cercar">
-<!ENTITY locationBar.accesskey "d">
+<!ENTITY throbber.tooltip       "Vés a la pàgina inicial de &vendorShortName;">
+
+<!ENTITY locationBar.tooltip     "Introduïu el terme, paraula clau o adreça web per cercar">
+<!ENTITY locationBar.accesskey    "d">
 <!ENTITY locationBar.title      "Ubicació">
-
-<!ENTITY proxyIcon.tooltip "Arrossega i deixa anar aquesta icona per crear un enllaç en aquesta pàgina">
+<!ENTITY proxyIcon.tooltip      "Arrossega i deixa anar aquesta icona per crear un enllaç en aquesta pàgina">
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Cerca">
 
-<!-- Toolbar items --> 
-<!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Llista d'adreces d'interès">
-<!ENTITY homeButton.label "Inici">
-<!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Elements de la barra d'adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarksButton.label    "Adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Llista d'adreces d'interès">
+<!ENTITY homeButton.label       "Inici">
+<!ENTITY bookmarksToolbarItem.label  "Elements de la barra d'adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Mostra més adreces d'interès">
-
 <!-- Statusbar -->
-<!ENTITY statusText.label "Document: fet">
+
+<!ENTITY statusText.label      "Document: fet">
 
-<!ENTITY historyCmd.label "Historial">
-<!ENTITY historyCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY history.commandKey "h">
+<!ENTITY historyCmd.label      "Historial">
+<!ENTITY historyCmd.accesskey    "H">
+<!ENTITY history.commandKey     "h">
 
-<!ENTITY popupIcon.tooltiptext "Desbloca les finestres emergents d'aquest lloc">
+<!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Desbloca les finestres emergents d'aquest lloc">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Commuta la direcció de la pàgina">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "g">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the Go menu -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the Go menu -->
 <!ENTITY syncTabsMenu.label     "Pestanyes d'altres ordinadors">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -6,24 +6,23 @@ uploadFile=Fitxer carregat
 
 droponhomebutton=Deixeu anar un enllaç per fer que sigui la vostra pàgina inicial
 droponhometitle=Defineix la pàgina inicial
 droponhomemsg=Voleu que aquest document sigui la vostra nova pàgina inicial?
 droponhomeokbutton=Defineix la pàgina inicial
 
 jserror=S'ha produït un error en aquesta pàgina; feu doble clic aquí per als detalls.
 
-
 #SessionHistory.js
 nothingAvailable=(No hi ha res disponible)
 
 #nsContextMenu.js (setWallpaper confirmation dialog)
-wallpaperConfirmTitle=Assigna com a fons d'escriptori
-wallpaperConfirmButton=Configura el fons d'escriptori
-wallpaperConfirmMsg=Voleu configurar aquesta imatge com a fons d'escriptori?
+wallpaperConfirmTitle = Assigna com a fons d'escriptori
+wallpaperConfirmButton = Configura el fons d'escriptori
+wallpaperConfirmMsg  = Voleu configurar aquesta imatge com a fons d'escriptori?
 
 # XXX - this sucks and should only be temporary.
 switchskins=El canvi de tema tindrà efecte quan reinicieu el %S
 switchskinstitle=Aplica un tema
 switchskinsnow=Reinicia ara
 switchskinslater=Reinicia més tard
 
 # menu_close labels
@@ -41,17 +40,17 @@ tabs.closeWarning=Aquesta finestra del Navegador té %S pestanyes obertes. Voleu tancar la finestra i totes les pestanyes?
 tabs.closeButton=Tanca totes les pestanyes
 tabs.closeWarningPromptMe=Avisa'm quan es tanquin pestanyes múltiples
 tabs.historyItem=Grup de pestanyes
 
 menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
 
 # urlbarBindings.xml
 # LOCALIZATION NOTE: This is for the location bar drop-down string:
-#  "Seach " + search_engine_name + " for " + user_input
+#  "Search " + search_engine_name + " for " + user_input
 #  e.g. "Search Google for abc"
 # DO NOT change the %S order when translate, the first %S must be the search engine name.
 searchFor=Cerca «%2$S» a %1$S
 
 # Star button
 starButtonOn.tooltip=Edita l'adreça d'interès
 starButtonOff.tooltip=Afegeix la pàgina a les adreces d'interès
 
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -1,113 +1,114 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla Communicator client code.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is Daniel Brooks.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001-2004
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+<!--
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Mozilla Communicator client code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is Daniel Brooks.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001-2007
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s): Daniel Brooks <db48x@yahoo.com>
+#         Florian QUEZE <f.qu@queze.net>
+#         Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+-->
+<!-- Note to localizers, don't localize the strings 'width' or 'height' -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-<!-- Note to localizers, don't localize the strings 'width' or 'height' -->
 <!ENTITY pageInfoWindow.dimensions "width: 120ch; height: 35em;">
 
-<!ENTITY copy.key "c">
+<!ENTITY copy.key       "c">
 <!ENTITY copy.label      "Copia">
 <!ENTITY copy.accesskey    "C">
 <!ENTITY selectall.key     "A">
 <!ENTITY selectall.label    "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectall.accesskey  "a">
 <!ENTITY openHelpMac.key    "?">
-<!ENTITY closeWindow.key "w">
+<!ENTITY closeWindow.key    "w">
 
-<!ENTITY generalTab "General">
-<!ENTITY generalTab.accesskey   "G">
-<!ENTITY generalURL "URL:">
-<!ENTITY generalMode "Mode de representació:">
-<!ENTITY generalType "Tipus:">
-<!ENTITY generalSize "Mida:">
-<!ENTITY generalReferrer "URL referent:">
-<!ENTITY generalSource "Origen:">
-<!ENTITY generalModified "Modificat:">
-<!ENTITY generalEncoding "Codificació:">
-<!ENTITY generalMetaName "Nom:">
-<!ENTITY generalMetaContent "Contingut">
+<!ENTITY generalTab      "General">
+<!ENTITY generalTab.accesskey "G">
+<!ENTITY generalURL      "URL:">
+<!ENTITY generalType      "Tipus:">
+<!ENTITY generalMode      "Mode de representació:">
+<!ENTITY generalSize      "Mida:">
+<!ENTITY generalReferrer    "URL referent:">
+<!ENTITY generalSource     "Origen:">
+<!ENTITY generalModified    "Modificat:">
+<!ENTITY generalEncoding    "Codificació:">
+<!ENTITY generalMetaName    "Nom:">
+<!ENTITY generalMetaContent  "Contingut">
 <!ENTITY generalSecurityDetails      "Detalls">
 <!ENTITY generalSecurityDetails.accesskey "D">
 
-
-<!ENTITY formsTab "Formularis">
-<!ENTITY formsTab.accesskey    "F">
-<!ENTITY formAction "Acció de formulari">
-<!ENTITY formMethod "Mètode">
-<!ENTITY formName "Nom">
-<!ENTITY formEncoding "Codificació:">
-<!ENTITY formTarget "Objectiu:">
-<!ENTITY formFields "Camps:">
-<!ENTITY formLabel "Etiqueta">
-<!ENTITY formFName "Nom del camp">
-<!ENTITY formType "Tipus">
-<!ENTITY formCValue "Valor actual">
+<!ENTITY formsTab       "Formularis">
+<!ENTITY formsTab.accesskey  "F">
+<!ENTITY formAction      "Acció de formulari">
+<!ENTITY formMethod      "Mètode">
+<!ENTITY formName       "Nom">
+<!ENTITY formEncoding     "Codificació:">
+<!ENTITY formTarget      "Objectiu:">
+<!ENTITY formFields      "Camps:">
+<!ENTITY formLabel       "Etiqueta">
+<!ENTITY formFName       "Nom del camp">
+<!ENTITY formType       "Tipus">
+<!ENTITY formCValue      "Valor actual">
 
-<!ENTITY linksTab "Enllaços">
-<!ENTITY linksTab.accesskey    "L">
-<!ENTITY linkNo "Núm.">
-<!ENTITY linkName "Nom">
-<!ENTITY linkAddress "Adreça">
-<!ENTITY linkType "Tipus">
-<!ENTITY linkTarget "Objectiu">
-<!ENTITY linkAccessKey "Drecera de teclat">
+<!ENTITY linksTab       "Enllaços">
+<!ENTITY linksTab.accesskey  "L">
+<!ENTITY linkNo        "Núm.">
+<!ENTITY linkName       "Nom">
+<!ENTITY linkAddress      "Adreça">
+<!ENTITY linkType       "Tipus">
+<!ENTITY linkTarget      "Objectiu">
+<!ENTITY linkAccessKey     "Drecera de teclat">
 
-<!ENTITY mediaTab "Multimèdia">
-<!ENTITY mediaTab.accesskey    "M">
-<!ENTITY mediaURL "URL:">
-<!ENTITY mediaAlt "Text alternatiu:">
-<!ENTITY mediaAltHeader "Text alternatiu">
-<!ENTITY mediaAddress "Adreça">
-<!ENTITY mediaType "Tipus">
-<!ENTITY mediaSize       "Mida">
-<!ENTITY mediaCount      "Compte">
-<!ENTITY mediaDimensions "Dimensions:">
-<!ENTITY mediaPhysDimensions  "Dimensions reals:">
-<!ENTITY mediaTitle "Atribut títol:">
-<!ENTITY mediaLongdesc "Descripció llarga:">
-<!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
-<!ENTITY mediaSaveAs "Anomena i desa…">
-<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "d">
+<!ENTITY mediaTab       "Multimèdia">
+<!ENTITY mediaTab.accesskey  "M">
+<!ENTITY mediaURL       "URL:">
+<!ENTITY mediaAlt       "Text alternatiu:">
+<!ENTITY mediaAltHeader    "Text alternatiu">
+<!ENTITY mediaAddress     "Adreça">
+<!ENTITY mediaType       "Tipus">
+<!ENTITY mediaSize       "Mida">
+<!ENTITY mediaCount      "Compte">
+<!ENTITY mediaDimensions    "Dimensions:">
+<!ENTITY mediaPhysDimensions  "Dimensions reals:">
+<!ENTITY mediaTitle      "Atribut títol:">
+<!ENTITY mediaLongdesc     "Descripció llarga:">
+<!ENTITY mediaBlockImage.accesskey "B">
+<!ENTITY mediaSaveAs      "Anomena i desa…">
+<!ENTITY mediaSaveAs.accesskey "d">
 <!ENTITY mediaSaveAs2.accesskey "e">
-<!ENTITY mediaPreview     "Previsualització dels fitxers multimèdia:">
+<!ENTITY mediaPreview     "Previsualització dels fitxers multimèdia:">
 
 <!ENTITY feedTab        "Canals">
 <!ENTITY feedTab.accesskey   "C">
 <!ENTITY feedSubscribe     "Subscriu-m'hi">
 <!ENTITY feedSubscribe.accesskey "u">
 
 <!ENTITY permTab        "Permisos">
 <!ENTITY permTab.accesskey   "P">
@@ -125,16 +126,17 @@
 
 <!ENTITY securityTab      "Seguretat">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "S">
 <!ENTITY securityHeader    "Informació de seguretat de la pàgina">
 <!ENTITY securityView.certView "Visualitza el certificat">
 <!ENTITY securityView.accesskey "V">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Desconegut">
 
+
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Identitat del lloc web">
 <!ENTITY securityView.identity.owner  "Propietari: ">
 <!ENTITY securityView.identity.domain  "Lloc web: ">
 <!ENTITY securityView.identity.verifier "Verificat per: ">
 
 <!ENTITY securityView.privacy.header          "Privadesa i historial">
 <!ENTITY securityView.privacy.history         "He visitat aquest lloc web abans d'avui?">
 <!ENTITY securityView.privacy.cookies         "Aquest lloc web emmagatzema informació (galetes) al meu ordinador?">
--- a/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/suite/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -1,9 +1,8 @@
-#
 # ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
 # Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
 #
 # The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
 # 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
 # the License. You may obtain a copy of the License at
 # http://www.mozilla.org/MPL/
 #
@@ -17,48 +16,59 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # International Business Machines Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2000
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Daniel Brooks <db48x@yahoo.com>
 #  Mike Kowalski <mikejk@ameritech.net>
+#  Ehsan Akhgari <ehsan.akhgari@gmail.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 # the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 pageInfo.page.title=Informació de la pàgina - %S
 pageInfo.frame.title=Informació del marc - %S
- 
+
 noPageTitle=Pàgina sense títol:
 pageTitle=%S:
 unknown=Desconegut
 default=Per defecte
 notSet=Sense especificar
 yes=Sí
 no=No
 
-generalNotCached=(no és a la memòria cau)
+mediaImg=Imatge
+mediaBGImg=Fons
+mediaObject=Objecte
+mediaEmbed=Incrusta
+mediaLink=Icona
+mediaInput=Entrada
+mediaFileSize=%S kB
+mediaSize=%Spx × %Spx
+mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar-hi les imatges
+mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
+mediaImageType=Imatge %S
+mediaAnimatedImageType=Imatge %S (animada, %S fotogrames)
+
 generalQuirksMode=Mode de compatibilitat.
 generalStrictMode=Mode de compliment estricte dels estàndards.
+generalNotCached=(no és a la memòria cau)
 generalDiskCache=Memòria cau del disc
 generalMemoryCache=Memòria cau
 generalSize=%S kB (%S bytes)
 generalMetaTag=Meta (1 etiqueta)
 generalMetaTags=Meta (%S etiquetes)
 generalSiteIdentity=Aquest lloc web és propietat de %S\nHo ha verificat %S
 
 formTitle=Formulari %S:
@@ -74,28 +84,15 @@ linkSubmission=Tramesa del formulari
 linkSubmit=Tramet la consulta
 linkRel=Enllaç relatiu
 linkStylesheet=Full d'estil
 linkRev=Enllaç invers
 linkX=XLink simple
 linkScript=Script
 linkScriptInline=dins de línia
 
-mediaImg=Imatge
-mediaBGImg=Fons
-mediaObject=Objecte
-mediaEmbed=Incrusta
-mediaLink=Icona
-mediaInput=Entrada
-mediaFileSize=%S kB
-mediaSize=%Spx \u00D7 %Spx
-mediaSelectFolder=Seleccioneu una carpeta on desar-hi les imatges
-mediaBlockImage=Bloca les imatges de %S
-mediaImageType=Imatge %S
-mediaAnimatedImageType=Imatge %S (animada, %S fotogrames)
-
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Aquest lloc web no proporciona cap informació de propietat.
 securityOneVisit=Sí, una vegada
 securityNVisits=Sí, %S vegades
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -1,22 +1,21 @@
 # navigator.properties
 #
-#all.js
+# all.js
 #
 browser.startup.homepage=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.throbber.url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey
 browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?hl=ca&q=
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
 #config.js
 #
 startup.homepage_override_url=http://www.softcatala.org/wiki/SeaMonkey#%VERSION%
 
-# These are the default web service based feed readers
+# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
+# selection UI
 browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
 browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
 browser.contentHandlers.types.1.title=Google
 browser.contentHandlers.types.1.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
-#browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
-#browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -1,19 +1,18 @@
 <!ENTITY untitledTab      "(Sense títol)">
 <!ENTITY newTab.label      "Obre una pestanya">
 <!ENTITY newTab.accesskey    "n">
 <!ENTITY closeTab.label     "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY closeTab.accesskey     "c">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "l">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label  "Tanca les altres pestanyes">
+<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey     "l">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label  "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey     "a">
 <!ENTITY reloadTab.label    "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey     "r">
-<!ENTITY bookmarkGroup.label    "Afegeix a les adreces d'interès aquest grup de pestanyes…">
-<!ENTITY bookmarkGroup.accesskey  "t">
+<!ENTITY bookmarkGroup.label  "Afegeix a les adreces d'interès aquest grup de pestanyes…">
+<!ENTITY bookmarkGroup.accesskey "t">
 <!ENTITY closeTabButton.tooltip  "Tanca la pestanya actual">
 <!ENTITY newTabButton.tooltip  "Obre una pestanya nova">
 <!ENTITY listAllTabs.tooltip  "Llista totes les pestanyes">
-<!ENTITY undoCloseTab.label     "Desfés tancar la pestanya">
-<!ENTITY undoCloseTab.accesskey   "D">
-
+<!ENTITY undoCloseTab.label  "Desfés tancar la pestanya">
+<!ENTITY undoCloseTab.accesskey "D">
--- a/suite/chrome/browser/taskbar.properties
+++ b/suite/chrome/browser/taskbar.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
-taskbar.tasks.newTab.label=Obre una pestanya nova
-taskbar.tasks.newTab.description=Obre una pestanya nova del navegador.
-taskbar.tasks.newWindow.label=Obre una finestra nova
-taskbar.tasks.newWindow.description=Obre una finestra nova del navegador.
-taskbar.frequent.label=Freqüent
-taskbar.recent.label=Recent
-
+taskbar.tasks.newTab.label=Obre una pestanya nova
+taskbar.tasks.newTab.description=Obre una pestanya nova del navegador.
+taskbar.tasks.newWindow.label=Obre una finestra nova
+taskbar.tasks.newWindow.description=Obre una finestra nova del navegador.
+taskbar.frequent.label=Freqüent
+taskbar.recent.label=Recent
+
--- a/suite/chrome/common/aboutSyncTabs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/aboutSyncTabs.dtd
@@ -1,17 +1,18 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.otherComputers.label): Keep this in sync with syncTabsMenu.label from browser.dtd -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.otherComputers.label): Keep this in sync with syncTabsMenu.label from navigator.dtd -->
 <!ENTITY tabs.otherComputers.label        "Pestanyes d'altres ordinadors">
 
 <!ENTITY tabs.searchText.label          "Escriviu aquí per cercar pestanyes…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.context.openTab.accesskey, tabs.context.openMultipleTabs.accesskey;
+   tabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey, tabs.context.bookmarkMultipleTabs.accesskey):
+   Only one of each of these pairs will show at a time (based on selection), so reusing accesskey is ok. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (tabs.context.openTab.accesskey, tabs.context.openMultipleTabs.accesskey):
-   Only one of these will show at a time (based on selection), so reusing accesskey is ok. -->
-<!ENTITY tabs.context.openTab.label       "Obre aquesta pestanya">
+<!ENTITY tabs.context.openTab.label          "Obre aquesta pestanya">
 <!ENTITY tabs.context.openTab.accesskey        "O">
-<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label   "Obre les pestanyes seleccionades">
+<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label     "Obre les pestanyes seleccionades">
 <!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.accesskey   "O">
-<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label  "Afegeix aquesta pestanya a les adreces d'interès…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label     "Afegeix aquesta pestanya a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "f">
-<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label "Afegeix les pestanyes seleccionades a les adreces d'interès…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label   "Afegeix les pestanyes seleccionades a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.accesskey "f">
 <!ENTITY tabs.context.refreshList.label        "Refresca la llista">
 <!ENTITY tabs.context.refreshList.accesskey      "R">
--- a/suite/chrome/common/askViewZoom.dtd
+++ b/suite/chrome/common/askViewZoom.dtd
@@ -30,14 +30,10 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!-- hopefully this will become view zoom, not just text zoom -->
 <!ENTITY askViewZoom.title "Zoom del text">
 <!ENTITY selectZoom.label "Seleccioneu el zoom del text (&#37;):">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bm-props.properties
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bm-props.properties
@@ -8,9 +8,8 @@ dialogTitleAddLivemark=Afegeix l'adreça d'interès activa
 dialogTitleAddFolder=Afegeix la carpeta
 dialogTitleAddMulti=Afegeix-hi totes les pestanyes
 dialogTitleEdit=Propietats de «%S»
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Nom de la carpeta]
 newFolderDefault=Nova carpeta
 newBookmarkDefault=Nova adreça d'interès
 newLivemarkDefault=Nova adreça d'interès activa
-
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -1,17 +1,16 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.label           "Nom:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "N">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Ubicació:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "U">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Ubicació del canal:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "c">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Ubicació del lloc web:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "w">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.liveTitlesSeparator.label    "Títols actius">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Carpeta:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Mostra totes les carpetes de les adreces d'interès">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Amaga">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Etiquetes:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "t">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Separa les etiquetes amb comes">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Descripció:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "D">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
@@ -1,103 +1,108 @@
 <!ENTITY bookmarksManager.title     "Gestor d'adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksManager.width     "700">
 <!ENTITY bookmarksManager.height    "500">
 
-<!ENTITY file.accesskey "F">
-<!ENTITY file.close.label "Tanca">
-<!ENTITY file.close.accesskey "c">
-<!ENTITY cmd.close.key "w">
-<!ENTITY view.columns.label "Mostra les columnes">
-<!ENTITY view.columns.accesskey "s">
+<!ENTITY file.accesskey         "F">
+<!ENTITY file.close.label        "Tanca">
+<!ENTITY file.close.accesskey      "c">
+<!ENTITY cmd.close.key         "w">
+
+<!ENTITY view.columns.label       "Mostra les columnes">
+<!ENTITY view.columns.accesskey     "s">
 <!ENTITY view.sort.label        "Ordena">
 <!ENTITY view.sort.accesskey      "O">
-<!ENTITY view.unsorted.label "Sense ordenar">
-<!ENTITY view.unsorted.accesskey "S">
-<!ENTITY view.sortAscending.label "Ordenació A > Z">
-<!ENTITY view.sortAscending.accesskey "A">
-<!ENTITY view.sortDescending.label "Ordenació Z > A">
-<!ENTITY view.sortDescending.accesskey "Z">
+<!ENTITY view.unsorted.label      "Sense ordenar">
+<!ENTITY view.unsorted.accesskey    "S">
+<!ENTITY view.sortAscending.label    "Ordenació A > Z">
+<!ENTITY view.sortAscending.accesskey  "A">
+<!ENTITY view.sortDescending.label   "Ordenació Z > A">
+<!ENTITY view.sortDescending.accesskey "Z">
 
-<!ENTITY cmd.findInBookmarks.label "Cerca a les adreces d'interès i a l'historial…">
-<!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey "r">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.label "Cerca a la coŀlecció actual…">
-<!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey "i">
+<!ENTITY cmd.findInBookmarks.label   "Cerca a les adreces d'interès i a l'historial…">
+<!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey "r">
+<!ENTITY cmd.findCurrent.label     "Cerca a la coŀlecció actual…">
+<!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey   "i">
+
 <!ENTITY cmd.exportHTML.label      "Exporta en HTML…">
 <!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey    "E">
 <!ENTITY cmd.importHTML.label      "Importa en HTML…">
 <!ENTITY cmd.importHTML.accesskey    "I">
-<!ENTITY cmd.backup.label "Fes una còpia de seguretat…">
-<!ENTITY cmd.backup.accesskey "g">
-<!ENTITY cmd.restore2.label "Restaura una còpia de seguretat">
-<!ENTITY cmd.restore2.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.restoreFromFile.label "Trieu un fitxer…">
+
+<!ENTITY cmd.backup.label        "Fes una còpia de seguretat…">
+<!ENTITY cmd.backup.accesskey      "g">
+<!ENTITY cmd.restore2.label       "Restaura una còpia de seguretat">
+<!ENTITY cmd.restore2.accesskey     "R">
+<!ENTITY cmd.restoreFromFile.label   "Trieu un fitxer…">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.accesskey "T">
 
 <!ENTITY cmd.bookmarkLink.label     "Afegeix la pàgina a les adreces d'interès…">
 <!ENTITY cmd.bookmarkLink.accesskey   "d">
 <!ENTITY cmd.delete.label        "Suprimeix la pàgina">
 <!ENTITY cmd.delete.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.label   "Oblida el lloc">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey "O">
 
-<!ENTITY cmd.open.label "Obre">
-<!ENTITY cmd.open.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.open_window.label "Obre en una nova finestra">
-<!ENTITY cmd.open_window.accesskey "n">
-<!ENTITY cmd.open_tab.label "Obre en una nova pestanya">
-<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey "t">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label "Obre-ho tot en pestanyes">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.properties.label "Propietats">
-<!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
-<!ENTITY cmd.sortby_name.label "Ordena per nom">
-<!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey "O">
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.label "Afegeix una adreça d'interès…">
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey "d">
-<!ENTITY cmd.new_folder.label "Crea una carpeta…">
-<!ENTITY cmd.new_folder.accesskey "e">
-<!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "e">
-<!ENTITY cmd.new_separator.label "Afegeix un separador">
-<!ENTITY cmd.new_separator.accesskey "s">
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label "Torna a carregar l'adreça d'interès activa">
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.label "Torna a carregar el títol actiu">
-<!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.accesskey "R">
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.label "Mou…">
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey "M">
+<!ENTITY cmd.open.label         "Obre">
+<!ENTITY cmd.open.accesskey       "O">
+<!ENTITY cmd.open_window.label      "Obre en una nova finestra">
+<!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "n">
+<!ENTITY cmd.open_tab.label       "Obre en una nova pestanya">
+<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "t">
+<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Obre-ho tot en pestanyes">
+<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "O">
+
+<!ENTITY cmd.properties.label   "Propietats">
+<!ENTITY cmd.properties.accesskey "i">
+
+<!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Ordena per nom">
+<!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "O">
 
-<!ENTITY col.title.label "Nom">
-<!ENTITY col.tags.label "Etiquetes">
-<!ENTITY col.url.label "Ubicació">
-<!ENTITY col.lastvisit.label "Data de visita">
-<!ENTITY col.visitcount.label "Nombre de visites">
-<!ENTITY col.keyword.label "Paraula clau">
-<!ENTITY col.description.label "Descripció">
-<!ENTITY col.dateadded.label "Addició">
-<!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
+<!ENTITY cmd.new_bookmark.label      "Afegeix una adreça d'interès…">
+<!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey    "d">
+<!ENTITY cmd.new_folder.label       "Crea una carpeta…">
+<!ENTITY cmd.new_folder.accesskey     "e">
+<!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "e">
+<!ENTITY cmd.new_separator.label      "Afegeix un separador">
+<!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "s">
+
+<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label   "Torna a carregar l'adreça d'interès activa">
+<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "r">
 
-<!ENTITY search.label "Cerca:">
+<!ENTITY cmd.moveBookmarks.label         "Mou…">
+<!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey       "M">
+
+<!ENTITY col.title.label     "Nom">
+<!ENTITY col.tags.label     "Etiquetes">
+<!ENTITY col.url.label      "Ubicació">
+<!ENTITY col.lastvisit.label   "Data de visita">
+<!ENTITY col.visitcount.label  "Nombre de visites">
+<!ENTITY col.keyword.label    "Paraula clau">
+<!ENTITY col.description.label  "Descripció">
+<!ENTITY col.dateadded.label   "Addició">
+<!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
+
+<!ENTITY search.label               "Cerca:">
 <!ENTITY search.placeholder            "Cerca a les adreces d'interès">
 
 <!ENTITY search.in.label              "Cerca a:">
 <!ENTITY search.scopeFolder.label         "Carpeta seleccionada">
 <!ENTITY search.scopeFolder.accesskey       "p">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.label        "Adreces d'interès">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey      "A">
-<!ENTITY saveSearch.label "Desa">
-<!ENTITY saveSearch.accesskey "s">
+<!ENTITY saveSearch.label             "Desa">
+<!ENTITY saveSearch.accesskey           "s">
 
-<!ENTITY cmd.find.key "f">
+<!ENTITY cmd.find.key "f">
 
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés enrere">
-
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Vés endavant">
 
-<!ENTITY detailsPane.more.label     "Més">
+<!ENTITY detailsPane.more.label "Més">
 <!ENTITY detailsPane.more.accesskey "M">
-<!ENTITY detailsPane.fewer.label     "Menys">
+<!ENTITY detailsPane.fewer.label "Menys">
 <!ENTITY detailsPane.fewer.accesskey "y">
-<!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description     "Seleccioneu un element per a visualitzar-ne i editar-ne les propietats">
+<!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Seleccioneu un element per a visualitzar-ne i editar-ne les propietats">
 
 <!ENTITY editBookmark.done.label "Fet">
 <!ENTITY editBookmark.cancel.label "Cancel·la">
 <!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey "R">
--- a/suite/chrome/common/certError.dtd
+++ b/suite/chrome/common/certError.dtd
@@ -1,32 +1,32 @@
 <!-- These strings are used by SeaMonkey's custom about:certerror page,
 a replacement for the standard security certificate errors produced
 by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle "Connexió no verificable">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
-
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se
+
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se 
 de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
-<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura,
-els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu
+<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura, 
+els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu 
 al lloc adequat. No obstant això, la identitat d'aquest lloc no es pot verificar.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a
-aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a 
+aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre 
 vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'aquí!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu
-dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc.
-<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú
+<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu 
+dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc. 
+<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú 
 estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys 
 que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
 <!ENTITY certerror.addException.label "Afegeix una excepció…">
 
 <!ENTITY certerror.technical.heading "Detalls tècnics">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -1,123 +1,122 @@
 <!-- Context Menu -->
-<!ENTITY popupWindowRejectCmd.label "Rebutja les finestres emergents d'aquest lloc">
-<!ENTITY popupWindowRejectCmd.accesskey "">
-<!ENTITY popupWindowAllowCmd.label "Permet les finestres emergents d'aquest lloc">
-<!ENTITY popupWindowAllowCmd.accesskey "">
-<!ENTITY openLinkCmd.label "Obre l'enllaç en una nova finestra">
-<!ENTITY openLinkCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Obre en una nova pestanya">
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "T">
-<!ENTITY openLinkInWindowCmd.label "Obre">
+<!ENTITY popupWindowRejectCmd.label   "Rebutja les finestres emergents d'aquest lloc">
+<!ENTITY popupWindowRejectCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY popupWindowAllowCmd.label   "Permet les finestres emergents d'aquest lloc">
+<!ENTITY popupWindowAllowCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY openLinkCmd.label      "Obre l'enllaç en una nova finestra">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "O">
+<!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Obre en una nova pestanya">
+<!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY openLinkInWindowCmd.label  "Obre">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY openFrameCmd.label "Obre el marc en una nova finestra">
-<!ENTITY openFrameCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Obre el marc en una nova pestanya">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "T">
+<!ENTITY openFrameCmd.label      "Obre el marc en una nova finestra">
+<!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "O">
+<!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Obre el marc en una nova pestanya">
+<!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY keywordfield.label      "Afegeix una paraula clau per a la cerca…">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey    "l">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Mostra només aquest marc">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
-<!ENTITY goBackCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
-<!ENTITY goForwardCmd.accesskey "v">
+<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Mostra només aquest marc">
+<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY goBackCmd.label       "Enrere">
+<!ENTITY goBackCmd.accesskey     "E">
+<!ENTITY goForwardCmd.label      "Endavant">
+<!ENTITY goForwardCmd.accesskey    "v">
 <!ENTITY goUpCmd.label        "Amunt">
 <!ENTITY goUpCmd.accesskey      "u">
-<!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
-<!ENTITY reloadCmd.commandkey "r">
-<!ENTITY stopCmd.label "Atura">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.label "Actualitza el marc">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY reloadCmd.label       "Actualitza">
+<!ENTITY reloadCmd.accesskey     "z">
+<!ENTITY reloadCmd.commandkey     "r">
+<!ENTITY stopCmd.label        "Atura">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey      "r">
+<!ENTITY reloadFrameCmd.label     "Actualitza el marc">
+<!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey   "r">
 <!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Mostra la font de la selecció">
-<!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label "Mostra la font MathML">
+<!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label  "Mostra la font MathML">
 <!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.label "Visualitza el codi font de la pàgina">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "z">
-<!ENTITY viewFrameSourceCmd.label "Visualitza el codi font del marc">
+<!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Visualitza el codi font de la pàgina">
+<!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "z">
+<!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Visualitza el codi font del marc">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.label "Visualitza la informació de la pàgina">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey "i">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.label "Visualitza la informació del marc">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY fitImageCmd.label "Ajusta la imatge a la finestra">
-<!ENTITY fitImageCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Visualitza la informació de la pàgina">
+<!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "i">
+<!ENTITY viewFrameInfoCmd.label    "Visualitza la informació del marc">
+<!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey  "r">
+<!ENTITY fitImageCmd.label      "Ajusta la imatge a la finestra">
+<!ENTITY fitImageCmd.accesskey    "A">
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Actualitza la imatge">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "e">
-<!ENTITY viewImageCmd.label "Visualitza la imatge">
-<!ENTITY viewImageCmd.accesskey "V">
+<!ENTITY viewImageCmd.label      "Visualitza la imatge">
+<!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "V">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label      "Visualitza el vídeo">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "i">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.label "Visualitza la imatge de fons">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey "f">
-<!ENTITY setWallpaperCmd.label "Assigna com a fons d'escriptori">
-<!ENTITY setWallpaperCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd.label "Afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY bookmarkLinkCmd.label "Afegeix aquest enllaç a les adreces d'interès">
-<!ENTITY bookmarkLinkCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY bookmarkFrameCmd.label "Desa aquest marc com a adreça d'interès">
-<!ENTITY bookmarkFrameCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Visualitza la imatge de fons">
+<!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "f">
+<!ENTITY setWallpaperCmd.label    "Assigna com a fons d'escriptori">
+<!ENTITY setWallpaperCmd.accesskey  "s">
+<!ENTITY bookmarkPageCmd.label    "Afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarkPageCmd.accesskey  "p">
+<!ENTITY bookmarkLinkCmd.label    "Afegeix aquest enllaç a les adreces d'interès">
+<!ENTITY bookmarkLinkCmd.accesskey  "l">
+<!ENTITY bookmarkFrameCmd.label    "Desa aquest marc com a adreça d'interès">
+<!ENTITY bookmarkFrameCmd.accesskey  "m">
 <!ENTITY savePageAsCmd.label     "Anomena i desa...">
-<!ENTITY savePageCmd.label "Anomena i desa...">
-<!ENTITY savePageCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY savePageCmd.commandkey "s">
+<!ENTITY savePageCmd.label      "Anomena i desa...">
+<!ENTITY savePageCmd.accesskey    "s">
+<!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
 <!ENTITY saveFrameAsCmd.label     "Anomena i desa el marc...">
-<!ENTITY saveFrameCmd.label "Anomena i desa el marc...">
-<!ENTITY saveFrameCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY saveFrameCmd.label      "Anomena i desa el marc...">
+<!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "m">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label     "Anomena i desa l'enllaç...">
-<!ENTITY saveLinkCmd.label "Anomena i desa l'enllaç...">
-<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey "ç">
+<!ENTITY saveLinkCmd.label      "Anomena i desa l'enllaç...">
+<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "ç">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label     "Anomena i desa la imatge...">
-<!ENTITY saveImageCmd.label "Anomena i desa la imatge...">
-<!ENTITY saveImageCmd.accesskey "i">
+<!ENTITY saveImageCmd.label      "Anomena i desa la imatge...">
+<!ENTITY saveImageCmd.accesskey    "i">
 <!ENTITY saveVideoCmd.label      "Anomena i desa el vídeo…">
 <!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "v">
 <!ENTITY saveAudioCmd.label      "Anomena i desa l'àudio…">
 <!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "d">
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Copia l'enllaç">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY copyImageCmd.label "Copia la ubicació de la imatge">
-<!ENTITY copyImageCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label      "Copia l'enllaç">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "n">
+<!ENTITY copyImageCmd.label      "Copia la ubicació de la imatge">
+<!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "m">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Copia la ubiació del vídeo">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "o">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Copia la ubicació de l'àudio">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "o">
-<!ENTITY metadataCmd.label "Propietats">
-<!ENTITY metadataCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY copyEmailCmd.label "Copia l'adreça electrònica">
-<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY thisFrameMenu.label "Aquest marc">
-<!ENTITY thisFrameMenu.accesskey "t">
+<!ENTITY metadataCmd.label      "Propietats">
+<!ENTITY metadataCmd.accesskey    "P">
+<!ENTITY copyEmailCmd.label      "Copia l'adreça electrònica">
+<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
+<!ENTITY thisFrameMenu.label     "Aquest marc">
+<!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "t">
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Reprodueix">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "p">
 <!ENTITY mediaPause.label       "Atura">
 <!ENTITY mediaPause.accesskey     "t">
 <!ENTITY mediaMute.label       "Sense so">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "e">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Amb so">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Mostra els controls multimèdia">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "a">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Amaga els controls multimèdia">
-<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "a">
-<!ENTITY search.accesskey "r">
+<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "A">
 <!ENTITY videoFullScreen.label    "Pantalla completa">
 <!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "P">
+<!ENTITY search.accesskey       "r">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Commuta la direcció de la pàgina">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "g">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Commuta la direcció del text">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "x">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.label   "Afegeix al diccionari">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.accesskey "d">
 <!ENTITY spellIgnoreWord.label     "Ignora la paraula">
 <!ENTITY spellIgnoreWord.accesskey   "p">
-<!ENTITY spellCheckEnable.label       "Verifica l'ortografia">
-<!ENTITY spellCheckEnable.accesskey     "V">
+<!ENTITY spellCheckEnable.label     "Verifica l'ortografia">
+<!ENTITY spellCheckEnable.accesskey   "V">
 <!ENTITY spellNoSuggestions.label    "(No hi ha cap suggeriment)">
 <!ENTITY spellDictionaries.label    "Llengües">
 <!ENTITY spellDictionaries.accesskey  "L">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label   "Baixa més diccionaris...">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "B">
-
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -4,10 +4,8 @@
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearchText=Cerca «%2$S» a %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=C
 
 blockImage=Bloca les imatges de %S
 blockImage.accesskey=B
 unblockImage=Desbloca les imatges de %S
 unblockImage.accesskey=b
-
-
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.dtd
@@ -58,18 +58,18 @@
 <!ENTITY data.search.key "k">
 
 <!ENTITY tab.cookies.label "Galetes">
 <!ENTITY tab.permissions.label "Permisos">
 <!ENTITY tab.preferences.label "Preferències">
 <!ENTITY tab.passwords.label "Contrasenyes">
 <!ENTITY tab.formdata.label "Dades de formulari">
 <!ENTITY tab.forget.label "Oblida-ho">
+<!-- cookies -->
 
-<!-- cookies -->
 <!ENTITY cookies.description "Aquest domini ha emmagatzemat les galetes següent al vostre ordinador:">
 
 <!ENTITY cookies.tree.host.label "Lloc web">
 <!ENTITY cookies.tree.name.label "Nom de la galeta">
 <!ENTITY cookies.tree.expires.label "Venciment">
 
 <!ENTITY cookies.infobox.label "Informació de la galeta seleccionada">
 
@@ -86,79 +86,79 @@
 <!ENTITY cookies.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY cookies.ctx.selectAll.accesskey "a">
 
 <!ENTITY cookies.button.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY cookies.button.remove.accesskey "r">
 
 <!ENTITY cookies.blockOnRemove.label "En suprimir, impideix als llocs web llistats deixar galetes en un futur">
 <!ENTITY cookies.blockOnRemove.accesskey "w">
+<!-- permissions -->
 
-<!-- permissions -->
 <!ENTITY perm.UseDefault "Utilitza els predeterminats">
 <!ENTITY perm.AskAlways "Demana-m'ho sempre">
 <!ENTITY perm.NeverSave "Mai ho desis">
 <!ENTITY perm.Allow "Permet">
 <!ENTITY perm.AllowSession "Permet per a la sessió">
 <!ENTITY perm.Block "Bloca">
 
 <!ENTITY perm.host.placeholder "Introduïu un nom de servidor central">
 <!ENTITY perm.button.add.label "Afegeix">
 <!ENTITY perm.button.add.accesskey "A">
+<!-- preferences -->
 
-<!-- preferences -->
 <!ENTITY prefs.description "Les preferències de contingut són un mecanisme del &brandShortName; per desar les preferències de l'aplicació, com ara els nivells de zoom, de forma específica per a un lloc web.">
 
 <!ENTITY prefs.tree.host.label "Lloc web">
 <!ENTITY prefs.tree.name.label "Nom de la preferència">
 <!ENTITY prefs.tree.value.label "Valor">
 
 <!ENTITY prefs.ctx.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY prefs.ctx.remove.accesskey "r">
 <!ENTITY prefs.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY prefs.ctx.selectAll.accesskey "a">
 
 <!ENTITY prefs.button.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY prefs.button.remove.accesskey "r">
+<!-- passwords -->
 
-<!-- passwords -->
 <!ENTITY pwd.description "You have the following passwords stored for this domain:">
 
 <!ENTITY pwd.tree.host.label "Lloc web">
 <!ENTITY pwd.tree.username.label "Nom d'usuari">
 <!ENTITY pwd.tree.password.label "Contrasenya">
 
 <!ENTITY pwd.ctx.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY pwd.ctx.remove.accesskey "r">
 <!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.label "Copia la contrasenya">
 <!ENTITY pwd.ctx.copyPasswordCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pwd.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY pwd.ctx.selectAll.accesskey "a">
 
 <!ENTITY pwd.button.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY pwd.button.remove.accesskey "r">
+<!-- form data -->
 
-<!-- form data -->
 <!ENTITY fdata.search.placeholder "Cerca de les dades dels camps">
 
 <!ENTITY fdata.tree.fieldname.label "Nom del camp">
 <!ENTITY fdata.tree.value.label "Valor introduït">
 <!ENTITY fdata.tree.usecount.label "Recompte d'ús">
 <!ENTITY fdata.tree.firstused.label "Primer ús">
 <!ENTITY fdata.tree.lastused.label "Darrer ús">
 
 <!ENTITY fdata.ctx.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY fdata.ctx.remove.accesskey "r">
 <!ENTITY fdata.ctx.selectAll.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY fdata.ctx.selectAll.accesskey "a">
 
 <!ENTITY fdata.button.remove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY fdata.button.remove.accesskey "r">
+<!-- forget -->
 
-<!-- forget -->
 <!ENTITY forget.cookies.label "Galetes">
 <!ENTITY forget.cookies.accesskey "G">
 <!ENTITY forget.permissions.label "Permisos">
 <!ENTITY forget.permissions.accesskey "P">
 <!ENTITY forget.preferences.label "Preferències de contingut">
 <!ENTITY forget.preferences.accesskey "o">
 <!ENTITY forget.passwords.label "Contrasenyes">
 <!ENTITY forget.passwords.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
+++ b/suite/chrome/common/downloads/downloadmanager.properties
@@ -3,17 +3,17 @@ downloading=S'està baixant
 uploading=S'està pujant
 notStarted=No s'ha iniciat
 failed=Ha fallat
 finished=Ha acabat
 canceled=S'ha cancel·lat
 blocked=S'ha blocat
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadsTitleFiles, downloadsTitlePercent): Semi-colon list of
-# plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# plural forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # %1$S number of files; %2$S overall download percent (only for downloadsTitlePercent)
 # %% will appear as a single % sign, so %2$S%% is the percent number plus the % sign
 # examples: 2% of 1 file - Download Manager; 22% of 11 files - Download Manager
 downloadsTitleFiles=%1$S fitxer - Gestor de baixades;%1$S fitxers - Gestor de baixades
 downloadsTitlePercent=%2$S%% de %1$S fitxer - Gestor de baixades;%2$S%% de %1$S fitxers - Gestor de baixades
 
 # LOCALIZATION NOTE (progressTitle):
 # %1$S is the file name, %2$S is the download state
--- a/suite/chrome/common/history/history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/history/history.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
 <!-- history.xul, history-panel.xul, placesOverlay.xul -->
 
 <!ENTITY historyWindowTitle.label    "Historial">
 <!ENTITY menuBar.tooltip        "Barra del menú">
 <!ENTITY searchBar.tooltip       "Barra de cerca">
 
-<!ENTITY search.placeholder        "Cerca l'historial">
+<!ENTITY search.placeholder       "Cerca l'historial">
 <!ENTITY search.key           "f">
 <!ENTITY view.label           "Visualitza">
 
 <!ENTITY view.columns.label       "Mostra les columnes">
-<!ENTITY view.columns.accesskey     "C">
+<!ENTITY view.columns.accesskey     "c">
 <!ENTITY view.sortBy.label       "Ordena per">
 <!ENTITY view.sortBy.accesskey     "O">
 <!ENTITY view.groupBy.label       "Agrupa per">
 <!ENTITY view.groupBy.accesskey     "A">
 
 <!ENTITY view.unsorted.label      "Sense ordenar">
 <!ENTITY view.unsorted.accesskey    "r">
 <!ENTITY view.sortAscending.label    "Ordenació A > Z">
@@ -43,12 +43,11 @@
 <!ENTITY bookmarkLinksCmd.label     "Afegeix aquests enllaços">
 <!ENTITY bookmarkLinksCmd.accesskey   "f">
 
 <!ENTITY col.title.label        "Títol">
 <!ENTITY col.title.accesskey      "T">
 <!ENTITY col.url.label         "Ubicació">
 <!ENTITY col.url.accesskey       "U">
 <!ENTITY col.lastvisit.label      "Darrera visita">
-<!ENTITY col.lastvisit.accesskey      "D">
+<!ENTITY col.lastvisit.accesskey    "D">
 <!ENTITY col.visitcount.label      "Nombre de visites">
-<!ENTITY col.visitcount.accesskey      "N">
-
+<!ENTITY col.visitcount.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/history/places.properties
+++ b/suite/chrome/common/history/places.properties
@@ -7,9 +7,8 @@ delete.domain.accesskey=h
 
 load-js-data-url-error=Per raons de seguretat, els URL amb javascript o dades no es poden carregar a partir de la finestra d'historial o de la barra lateral.
 noTitle=(sense títol)
 
 tabs.openWarningTitle=Confirmació d'obrir pestanyes
 tabs.openWarningMultipleBranded=Esteu apunt d'obrir %S pestanyes. Això pot fer que vagi més lent el %S mentre es carreguen les pàgines. Esteu segur que voleu continuar?
 tabs.openButtonMultiple=Obre en pestanyes
 tabs.openWarningPromptMeBranded=Avisa'm quan l'obrir en pestanyes pugui fer anar més lent el %S
-
--- a/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -1,51 +1,52 @@
 <!-- mac -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate all the Cmd.key--> 
-
+<!-- LOCALIZATION NOTE: FILE Do not translate all the entities ending with
+ Cmd.key. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (.modifiers): The following entites are for the
  application menu. Never change the modifiers unless you are 100% sure that
  they are different on your locale (should be very rare). -->
+
 <!ENTITY preferencesCmd.label      "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key       ",">
 <!ENTITY preferencesCmd.modifiers    "accel">
 <!ENTITY servicesMenu.label       "Serveis">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.label      "Amaga el &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.key       "g">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.modifiers    "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.label     "Amaga les altres">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.key      "g">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.modifiers   "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmd.label      "Mostra-ho tot">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt del &brandShortName;"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt del &brandShortName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.modifiers  "accel">
 <!-- End of Application menu -->
 
-<!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
-<!ENTITY closeCmd.key "W">
+<!ENTITY closeCmd.label         "Tanca">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
 
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY printSetupCmd.label      "Configuració de la pàgina…">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey    "u">
 
-<!ENTITY redoCmd.key "Z">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Z">
 
-<!ENTITY historyCmd.key "H">
+<!ENTITY historyCmd.key         "H">
 
-<!ENTITY findTypeTextCmd.key "">
-<!ENTITY findTypeLinksCmd.key "">
+<!ENTITY findTypeTextCmd.key      "">
+<!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "">
 
-<!ENTITY accel.emacs_conflict "accel">
+<!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
 
-<!ENTITY minimizeWindowCmd.label  "Minimitza">
-<!ENTITY minimizeWindowCmd.key   "M">
-<!ENTITY zoomWindowCmd.label    "Zoom">
-
+<!ENTITY minimizeWindowCmd.label    "Minimitza">
+<!ENTITY minimizeWindowCmd.key     "M">
+<!ENTITY zoomWindowCmd.label      "Zoom">
 <!-- Help menu -->
-<!ENTITY openHelpCmd.label     "L'ajuda del &brandShortName;">
-<!ENTITY openHelpCmd.accesskey   "j">
-<!ENTITY openHelpCmd.key      "?">
-<!ENTITY openHelpCmd.modifiers   "accel">
 
+<!ENTITY openHelpCmd.label       "L'ajuda del &brandShortName;">
+<!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "j">
+<!ENTITY openHelpCmd.key        "?">
+<!ENTITY openHelpCmd.modifiers     "accel">
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
+
 <!ENTITY ctrlKey.label          "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Opció">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Maj">
--- a/suite/chrome/common/migration/migration.dtd
+++ b/suite/chrome/common/migration/migration.dtd
@@ -1,26 +1,26 @@
-<!ENTITY migrationWizard.title "Auxiliar d'importació">
+<!ENTITY migrationWizard.title      "Auxiliar d'importació">
 
 <!ENTITY importAllFrom.label       "Importa-ho tot de:">
 <!ENTITY importBookmarksFrom.label    "Importa les adreces d'interès de:">
 
-<!ENTITY importFromNothing.label "No importis res">
-<!ENTITY importFromNothing.accesskey "r">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.label "Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x">
-<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey "N">
+<!ENTITY importFromSeamonkey.label    "Netscape 6, 7 or Mozilla 1.x">
+<!ENTITY importFromSeamonkey.accesskey  "N">
 <!ENTITY importFromThunderbird.label   "Thunderbird">
 <!ENTITY importFromThunderbird.accesskey "T">
 <!ENTITY importFromFile.label      "Fitxer">
 <!ENTITY importFromFile.accesskey    "F">
+<!ENTITY importFromNothing.label     "No importis res">
+<!ENTITY importFromNothing.accesskey   "r">
 
-<!ENTITY importSource.title "Importació de la configuració i les carpetes de correu">
-<!ENTITY importItems.title "Elements per importar">
-<!ENTITY importItems.label "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
+<!ENTITY importSource.title       "Importació de la configuració i les carpetes de correu">
+<!ENTITY importItems.title        "Elements per importar">
+<!ENTITY importItems.label        "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
 
-<!ENTITY migrating.title "S'està important...">
-<!ENTITY migrating.label "Els següents elements s'estan important en aquests moments...">
+<!ENTITY selectProfile.title       "Seleccioneu un perfil">
+<!ENTITY selectProfile.label       "Els següents perfils estan disponibles per importar-se des de:">
 
-<!ENTITY selectProfile.title "Seleccioneu un perfil">
-<!ENTITY selectProfile.label "Els següents perfils estan disponibles per importar-se des de:">
+<!ENTITY migrating.title         "S'està important...">
+<!ENTITY migrating.label         "Els següents elements s'estan important en aquests moments...">
 
-<!ENTITY done.title "Fi de la importació">
-<!ENTITY done.label "Els següents elements s'han importat amb èxit:">
+<!ENTITY done.title           "Fi de la importació">
+<!ENTITY done.label           "Els següents elements s'han importat amb èxit:">
--- a/suite/chrome/common/migration/migration.properties
+++ b/suite/chrome/common/migration/migration.properties
@@ -6,17 +6,16 @@ homePageStartCurrent=Pàgina d'inici actual del SeaMonkey
 homePageImport=Importeu la vostra pàgina d'inici del %S
 
 homePageMigrationPageTitle=Selecció de la pàgina d'inici
 homePageMigrationDescription=Seleccioneu la pàgina d'inici que voleu utilitzar:
 # end safe-to-not-have section
 
 # note that the names of apps are in lower case to fit in with the
 # protocol specifications.
-
 sourceNameseamonkey=SeaMonkey 1.x, Netscape 6/7 o Mozilla 1.x
 sourceNamethunderbird=Thunderbird
 
 importedBookmarksFolder=Del %S
 
 importedSeamonkeyBookmarksTitle=SeaMonkey 1.x, Netscape 6/7 o Mozilla 1.x
 
 # Import Sources
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -32,44 +32,49 @@ xpinstallHostNotAvailable=servidor centr
 xpinstallPromptWarning=El %S ha evitat que el lloc (%S) us demani instaŀlar programari al vostre ordinador.
 xpinstallPromptInstallButton=Instaŀla-hi programari…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=I
 xpinstallDisabledMessageLocked=El vostre administrador de sistemes ha inhabilitat la instaŀlació de programari.
 xpinstallDisabledMessage=La instaŀlació de programari es troba actualment inhabilitada. Feu clic a Habilita per a tornar-ho a provar.
 xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
+# LOCALIZATION NOTE (addonDownloading, addonDownloadCancelled):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+# The number of add-ons is not itself substituted in the string.
 addonDownloading=S'està baixant el complement:;S'estan baixant els complements:
 addonDownloadCancelled=S'ha canceŀlat la baixada del complement.;S'ha canceŀlat la baixada dels complements.
 addonDownloadCancelButton=Canceŀla
 addonDownloadCancelButton.accesskey=C
 addonDownloadRestartButton=Reinicia
 addonDownloadRestartButton.accesskey=R
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
 addonsInstalled=S'ha instal·lat #1 amb èxit.;#2 complements s'han instal·lat amb èxit
 addonsInstalledNeedsRestart=S'instal·larà #1 després que reinicieu el #3.;S'instal·laran #2 complements després que reinicieu el #3.
 addonInstallRestartButton=Reinicia ara
 addonInstallRestartButton.accesskey=R
 addonInstallManageButton=Obre el gestor de complements
 addonInstallManageButton.accesskey=O
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
 # #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
 # #4 is the application version
 addonError-1=No s'ha pogut baixar el complement perquè el #2 ha tingut un problema de connexió.
 addonError-2=No s'ha pogut instal·lar el complement de #2 perquè no coincideix amb el complement que esperava el #3.
 addonError-3=No s'ha pogut instal·lar el complement baixat de #2 perquè sembla que era defectuós.
 addonError-4=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè el #3 no podia modificar el fitxer necessari.
+addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè hi ha un gran risc que pugui comportar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 addonErrorIncompatible=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè no és compatible amb el #3 #4.
-addonErrorBlocklisted=No s'ha pogut instal·lar #1 perquè hi ha un gran risc que pugui comportar problemes d'estabilitat o de seguretat.
 
+# Light Weight Themes
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc (%S) ha intentat instal·lar un tema. Feu clic a Permet per a procedir.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P
 
 lwthemeInstallNotification.message=S'ha instal·lat un tema nou.
 lwthemeInstallNotification.undoButton=Desfés
@@ -78,19 +83,18 @@ lwthemeInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemeInstallNotification.manageButton.accesskey=G
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
 # %S will be replaced with the new theme name.
 lwthemeNeedsRestart.message=S'instal·larà el %S després que reinicieu.
 lwthemeNeedsRestart.restartButton=Reinicia ara
 lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=R
 
-
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation): 
+# LOCALIZATION NOTE (geolocation.shareLocation geolocation.dontShareLocation geolocation.alwaysShare geolocation.neverShare):
 #If you're having trouble with the word Share, please use Allow and Block in your language.
 geolocation.shareLocation=Comparteix la ubicació
 geolocation.shareLocation.accesskey=a
 geolocation.dontShareLocation=No la comparteixis
 geolocation.dontShareLocation.accesskey=o
 geolocation.alwaysShareLocation=Comparteix-la sempre
 geolocation.alwaysShareLocation.accesskey=a
 geolocation.neverShareLocation=Mai la comparteixis
@@ -119,14 +123,13 @@ refreshBlocked.refreshLabel=El %S ha evitat que la pàgina s'actualitzi automàticament.
 refreshBlocked.redirectLabel=El %S ha evitat que la pàgina redirigeixi automàticament a una altra.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.text=El sistema d'adreces d'interès i historial no seran funcionals perquè una altra aplicació està fent servir un dels fitxers del %S. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
 lockPromptInfoButton.label=Més informació
 lockPromptInfoButton.accesskey=M
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 updatePrompt.text=La còpia del %S és antiga i probablement té problemes de seguretat, però n'heu inhabilitat les comprovacions d'actualització automàtiques. Actualitzeu-vos a una versió més nova.
 updatePromptCheckButton.label=Comprova si hi ha actualitzacions
 updatePromptCheckButton.accesskey=C
--- a/suite/chrome/common/openLocation.dtd
+++ b/suite/chrome/common/openLocation.dtd
@@ -1,14 +1,17 @@
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
 <!ENTITY enter.label "Introduïu la ubicació web (URL) o indiqueu el fitxer local que voleu obrir:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (enter.accesskey): should be present in both enter.label
+   as defined above and attachEnterLabel as defined in
+   openLocation.properties -->
 <!ENTITY enter.accesskey "I">
 <!ENTITY chooseFile.label "Trieu un fitxer...">
 <!ENTITY chooseFile.accesskey "T">
 <!ENTITY newWindow.label "Nova finestra del Navegador">
 <!ENTITY newTab.label "Nova pestanya del navegador">
-<!ENTITY topWindow.label "Finestra actual del Mozilla">
+<!ENTITY currentTab.label "Pestanya actual del navegador">
 <!ENTITY editNewWindow.label "Nova finestra del redactor">
 <!ENTITY open.label "Obre">
 <!ENTITY caption.label "Obre una ubicació web">
 <!ENTITY openWhere.label "Obre a:">
 <!ENTITY openWhere.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/common/openLocation.properties
+++ b/suite/chrome/common/openLocation.properties
@@ -1,2 +1,7 @@
+attachTitle=Adjunta la pàgina web
+# LOCALIZATION NOTE (attachEnterLabel): should contain "enter.accesskey"
+# as defined in openLocation.dtd
+attachEnterLabel=Introduïu l'adreça de la pàgina web (URL), o especifiqueu el fitxer local que us agradaria adjuntar:
+attachButtonLabel=Adjunta
 chooseFileDialogTitle=Trieu el fitxer
 existingNavigatorWindow=Finestra del Navegador existent
--- a/suite/chrome/common/passwordManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/passwordManager.dtd
@@ -33,9 +33,9 @@
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY   windowtitle.label        "Gestor de contrasenyes">
 <!ENTITY   tab.signonsstored.label     "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY   tab.signonsnotstored.label   "Contrasenyes no desades mai">
-<!ENTITY   search.placeholder        "Cerca">
+<!ENTITY   search.placeholder       "Cerca">
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -1,44 +1,44 @@
-<!ENTITY tab.cookiesonsystem.label "Galetes emmagatzemades">
-<!ENTITY tab.bannedservers.label "Llocs de galetes">
-<!ENTITY div.bannedservers.label "Gestiona els llocs que poden o no poden emmagatzemar galetes en el vostre ordinador.">
-<!ENTITY div.cookiesonsystem.label "Visualitza i suprimeix les galetes que s'emmagatzemen al vostre ordinador.">
-<!ENTITY treehead.cookiename.label "Nom de la galeta">
-<!ENTITY treehead.cookiedomain.label "Lloc">
-<!ENTITY treehead.cookieexpires.label "Expira">
-<!ENTITY treehead.infoselected.label "Informació de la galeta seleccionada">
-<!ENTITY button.removecookie.label "Suprimeix la galeta">
+<!ENTITY   tab.cookiesonsystem.label   "Galetes emmagatzemades">
+<!ENTITY   tab.bannedservers.label    "Llocs de galetes">
+<!ENTITY   div.bannedservers.label    "Gestiona els llocs que poden o no poden emmagatzemar galetes en el vostre ordinador.">
+<!ENTITY   div.cookiesonsystem.label   "Visualitza i suprimeix les galetes que s'emmagatzemen al vostre ordinador.">
+<!ENTITY   treehead.cookiename.label   "Nom de la galeta">
+<!ENTITY   treehead.cookiedomain.label  "Lloc">
+<!ENTITY   treehead.cookieexpires.label  "Expira">
+<!ENTITY   treehead.infoselected.label  "Informació de la galeta seleccionada">
+<!ENTITY   button.removecookie.label   "Suprimeix la galeta">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "r">
-<!ENTITY button.removeallcookies.label "Suprimeix totes les galetes">
+<!ENTITY   button.removeallcookies.label "Suprimeix totes les galetes">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
-<!ENTITY   search.placeholder        "Cerca galetes">
+<!ENTITY   search.placeholder       "Cerca galetes">
 <!ENTITY   focusSearch.key        "f">
 <!ENTITY   windowClose.key        "w">
 <!ENTITY   selectAll.key         "a">
 
-<!ENTITY props.name.label "Nom:">
-<!ENTITY props.value.label "Contingut:">
-<!ENTITY props.domain.label "Servidor central:">
-<!ENTITY props.path.label "Camí:">
-<!ENTITY props.secure.label "Enviat per a:">
-<!ENTITY props.expires.label "Venciment:">
+<!ENTITY   props.name.label        "Nom:">
+<!ENTITY   props.value.label       "Contingut:">
+<!ENTITY   props.domain.label       "Servidor central:">
+<!ENTITY   props.path.label        "Camí:">
+<!ENTITY   props.secure.label       "Enviat per a:">
+<!ENTITY   props.expires.label      "Venciment:">
 
-<!ENTITY treehead.sitename.label "Lloc">
-<!ENTITY treehead.status.label "Estat">
-<!ENTITY windowtitle.label "Gestor de galetes">
+<!ENTITY   treehead.sitename.label    "Lloc">
+<!ENTITY   treehead.status.label     "Estat">
+<!ENTITY   windowtitle.label       "Gestor de galetes">
 <!ENTITY   buttonaccept.label       "Tanca">
 <!ENTITY   buttonaccept.accesskey     "c">
 
-<!ENTITY blockSite.label "Bloca">
+<!ENTITY   blockSite.label        "Bloca">
 <!ENTITY   blockSite.accesskey      "B">
-<!ENTITY allowSite.label "Permet">
+<!ENTITY   allowSite.label        "Permet">
 <!ENTITY   allowSite.accesskey      "P">
-<!ENTITY allowSiteSession.label "Sessió">
+<!ENTITY   allowSiteSession.label     "Sessió">
 <!ENTITY   allowSiteSession.accesskey   "S">
-<!ENTITY removepermission.label "Suprimeix el lloc">
+<!ENTITY   removepermission.label     "Suprimeix el lloc">
 <!ENTITY   removepermission.accesskey   "r">
-<!ENTITY removeallpermissions.label "Suprimeix tots els llocs">
+<!ENTITY   removeallpermissions.label   "Suprimeix tots els llocs">
 <!ENTITY   removeallpermissions.accesskey "e">
 
 <!ENTITY   futureCookies.label      "No permetis al llocs web que deixen galetes suprimides que en facin en un futur">
 <!ENTITY   futureCookies.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties
@@ -29,19 +29,16 @@
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 # note this section of the code may require some tinkering in other languages =(
 # format in dialog: site [can/cannot] set cookies
 can=el lloc web pot deixar galetes
 cannot=el lloc web no pot deixar galetes
 canSession=el lloc web pot deixar galetes de sessió
 domain=Domini on s'aplica aquesta galeta:
 host=Servidor que deixa la galeta:
--- a/suite/chrome/common/places/places.properties
+++ b/suite/chrome/common/places/places.properties
@@ -1,21 +1,21 @@
-
 load-js-data-url-error=Per motius de seguretat, el javascript o els urls de dades no poden carregar-se des de la finestral de l'historial o la barra lateral.
 noTitle=(cap títol)
 
 bookmarksMenuEmptyFolder=(Buit)
 
 bookmarksBackupTitle=Nom del fitxer de còpia de les adreces d'interès
 
 bookmarksRestoreAlertTitle=Reverteix les adreces d'interès
 bookmarksRestoreAlert=Es reemplaçarà tot el contingut actual de les vostres adreces d'interès amb la còpia de seguretat. N'esteu segur?
 bookmarksRestoreTitle=Seleccioneu una còpia de seguretat de les adreces d'interès
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
+
 bookmarksRestoreFormatError=No es pot interpretar el tipus de fitxer.
 bookmarksRestoreParseError=No s'ha pogut processar el fitxer de còpia de seguretat.
 
 bookmarksLivemarkLoading=S'està carregant l'adreça d'interès activa…
 bookmarksLivemarkFailed=No s'ha pogut carregar el canal de l'adreça d'interès activa.
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Obre «%S»
 
@@ -60,9 +60,8 @@ detailsPane.multipleItems=%S elements
 
 mostVisitedTitle=Més visitades
 recentlyBookmarkedTitle=Afegides més recentment
 recentTagsTitle=Etiquetes recents
 
 OrganizerQueryHistory=Historial
 OrganizerQueryAllBookmarks=Totes les adreces d'interès
 OrganizerQueryTags=Etiquetes
-
--- a/suite/chrome/common/pref/mac/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/mac/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 58em; height: 41em;">
+<!-- pref-tabs.xul -->
 
-<!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "&#8984;+Retorn a la barra d'ubicació">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "u">
 <!ENTITY middleClick.label      "Clic amb el botó del mig, &#8984;+clic o &#8984;+Retorn en els enllaços d'una pàgina web">
 <!ENTITY middleClick.accesskey    "m">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-advanced.dtd
@@ -1,17 +1,16 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Advanced' prefs settings -->
-<!ENTITY pref.advanced.title     "Avançat">
+<!ENTITY pref.advanced.title    "Avançat">
 
-<!ENTITY prefEnableJava.caption    "Característiques que ajuden a interpretar les pàgines web">
+<!ENTITY prefEnableJava.caption   "Característiques que ajuden a interpretar les pàgines web">
 
-<!ENTITY enbJavaCheck.label "Habilita el Java">
-<!ENTITY enbJavaCheck.accesskey "J">
+<!ENTITY enbJavaCheck.label     "Habilita el Java">
+<!ENTITY enbJavaCheck.accesskey   "J">
 
-<!ENTITY systemPref.caption "Preferències del sistema">
-<!ENTITY systemPrefCheck.label "Utilitza les preferències des del sistema">
-<!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "s">
-<!ENTITY systemPref.desc "Marqueu aquest opció per a què el &brandShortName; hereti les preferències del sistema. Els paràmetres del sistema substituiran les preferències del &brandShortName;.">
+<!ENTITY systemPref.caption     "Preferències del sistema">
+<!ENTITY systemPrefCheck.label   "Utilitza les preferències des del sistema">
+<!ENTITY systemPrefCheck.accesskey "s">
+<!ENTITY systemPref.desc      "Marqueu aquest opció per a què el &brandShortName; hereti les preferències del sistema. Els paràmetres del sistema substituiran les preferències del &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY prefCheckDefault.caption  "Integració al sistema">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.label "Comproveu els paràmetres d'aplicació per defecte a l'inici">
 <!ENTITY prefCheckDefaultClient.accesskey "C">
-
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-appearance.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-appearance.dtd
@@ -1,29 +1,26 @@
-<!-- extracted from content/pref-appearance.xul -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Appearance prefs dialog. -->
 
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Appearance prefs dialog. -->
 <!ENTITY pref.appearance.title "Aparença">
 <!--LOCALIZATION NOTE (onStartLegend.label): Don't translate "&brandShortName;".
-  Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should
-	 appear
+  Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should appear
 -->
-<!ENTITY onStartLegend.label "En iniciar el &brandShortName;, obre">
-<!--LOCALIZATION NOTE (navCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY navCheck.label "Navegador">
-<!ENTITY navCheck.accesskey "n">
-<!--LOCALIZATION NOTE (compCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY showToolsLegend.label "Mostra les barres d'eines com a">
-<!ENTITY picsNtextRadio.label "Imatges i text">
-<!ENTITY picsNtextRadio.accesskey "g">
-<!ENTITY picsOnlyRadio.label "Només imatges">
-<!ENTITY picsOnlyRadio.accesskey "o">
-<!ENTITY textonlyRadio.label "Només text">
-<!ENTITY textonlyRadio.accesskey "x">
-<!ENTITY showHideTooltips.label "Mostra els rètols indicadors de funció">
-<!ENTITY showHideTooltips.accesskey "t">
+<!ENTITY onStartLegend.label          "En iniciar el &brandShortName;, obre">
+<!ENTITY navCheck.label             "n">
+<!ENTITY navCheck.accesskey           "B">
+<!ENTITY showToolsLegend.label         "Mostra les barres d'eines com a">
+<!ENTITY picsNtextRadio.label          "Imatges i text">
+<!ENTITY picsNtextRadio.accesskey        "g">
+<!ENTITY picsOnlyRadio.label          "Només imatges">
+<!ENTITY picsOnlyRadio.accesskey        "o">
+<!ENTITY textonlyRadio.label          "Només text">
+<!ENTITY textonlyRadio.accesskey        "x">
+<!ENTITY showHideTooltips.label         "Mostra els rètols indicadors de funció">
+<!ENTITY showHideTooltips.accesskey       "t">
 
 <!ENTITY pref.locales.title           "Llengua de la interfície d'usuari">
 <!ENTITY selectLocale.label           "Seleccioneu la llengua que apareix en els quadres de diàleg, menús, barres d'eines, i etiquetes dels botons:">
 <!--LOCALIZATION NOTE (restartOnLangChange.label): Don't translate "&brandShortName;".
   Place &brandShortName; in the phrase where the name of the application should appear
 -->
 <!ENTITY restartOnLangChange.label       "Les preferències lingüístiques tindran efecte quan reinicieu el &brandShortName;.">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Applications prefs dialog -->
-<!ENTITY pref.applications.title    "Aplicacions ajudants">
+<!ENTITY pref.applications.title "Aplicacions ajudants">
 
 <!ENTITY typeColumn.label    "Tipus de contingut">
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Acció">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
-<!ENTITY search.placeholder    "Cerca tipus i accions">
+<!ENTITY search.placeholder   "Cerca tipus i accions">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.properties
@@ -15,16 +15,16 @@ videoPodcastFeed=Podcast de vídeo
 audioPodcastFeed=Podcast
 alwaysAsk=Demana-m'ho sempre
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
 usePluginIn=Utilitza %S (al %S)
 
-# LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
+# LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addNewsBlogsInApp): %S = brandShortName
 previewInApp=Previsualitza amb el %S
 addNewsBlogsInApp=Subscriu amb el %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
 # %2$S = type (for example "application/pdf")
 typeDescriptionWithType=%S (%S)
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
@@ -1,30 +1,27 @@
 <!-- extracted from content/pref-cache.xul -->
-
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Cache prefs dialog -->
-<!ENTITY pref.cache.title       "Memòria cau">
-<!ENTITY pref.cache.caption      "Defineix les opcions de la memòria cau">
-<!ENTITY cachePara "La memòria cau conserva còpies al disc dur de les pàgines web que es visiten sovint; això redueix el temps de connexió a Internet. (Feu clic a Actualitza per obtenir sempre la darrera versió de la pàgina.)">
+
+<!ENTITY pref.cache.title        "Memòria cau">
+<!ENTITY pref.cache.caption       "Defineix les opcions de la memòria cau">
+<!ENTITY cachePara            "La memòria cau conserva còpies al disc dur de les pàgines web que es visiten sovint; això redueix el temps de connexió a Internet. (Feu clic a Actualitza per obtenir sempre la darrera versió de la pàgina.)">
 <!ENTITY cacheCheck.label        "Permet al &brandShortName; gestionar la mida de la meva memòria cau.">
 <!ENTITY cacheCheck.accesskey      "P">
 <!ENTITY diskCacheUpTo.label       "Utilitza fins a">
 <!ENTITY diskCacheUpTo.accesskey     "U">
 <!ENTITY spaceMbytes           "MB d'espai de disc per a la memòria cau.">
-<!ENTITY diskCacheFolder.label "Carpeta de la memòria cau:">
-<!ENTITY clearDiskCache.label "Buida">
-<!ENTITY clearDiskCache.accesskey "b">
-<!ENTITY chooseDiskCacheFolder.label "Trieu una carpeta...">
+<!ENTITY diskCacheFolder.label      "Carpeta de la memòria cau:">
+<!ENTITY clearDiskCache.label      "Buida">
+<!ENTITY clearDiskCache.accesskey    "B">
+<!ENTITY chooseDiskCacheFolder.label   "Trieu una carpeta...">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.accesskey "T">
-<!ENTITY diskCacheFolderExplanation  "Els fitxers de la memòria cau es desaran en una subcarpeta anomenada «Cache» en el directori que indiqueu. Reinicieu el &brandShortName; per tal que els canvis tinguin efecte.">
-
+<!ENTITY diskCacheFolderExplanation   "Els fitxers de la memòria cau es desaran en una subcarpeta anomenada «Cache» en el directori que indiqueu. Reinicieu el &brandShortName; per tal que els canvis tinguin efecte.">
 <!ENTITY docCache.label         "Compara la pàgina a la memòria cau amb la pàgina a la xarxa:">
 <!ENTITY docCache.accesskey       "m">
 <!ENTITY checkOncePerSession.label    "Una vegada per sessió">
 <!ENTITY checkEveryTime.label      "Cada vegada que es visualitzi la pàgina">
 <!ENTITY checkNever.label        "Mai">
 <!ENTITY checkAutomatically.label    "Quan la pàgina estigui desactualitzada">
 
-
-<!ENTITY prefetchTitle.label "Càrrega prèvia d'enllaços">
-<!-- <!ENTITY enablePrefetch.label     "Enable link prefetching"> -->
-<!ENTITY enablePrefetch.label "Durant la inactivitat, prepara les pàgines web designades de manera que els enllaços que incloguin es carreguin més ràpidament.">
-<!ENTITY enablePrefetch.accesskey "D">
+<!ENTITY prefetchTitle.label       "Càrrega prèvia d'enllaços">
+<!ENTITY enablePrefetch.label      "Durant la inactivitat, prepara les pàgines web designades de manera que els enllaços que incloguin es carreguin més ràpidament.">
+<!ENTITY enablePrefetch.accesskey    "D">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-colors.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-colors.dtd
@@ -1,29 +1,29 @@
 <!-- extracted from content/pref-colors.xul -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Color management prefs -->
-<!ENTITY pref.colors.title        "Colors">
-<!ENTITY color "Text i fons">
-<!ENTITY textColor.label "Text:">
-<!ENTITY textColor.accesskey "e">
-<!ENTITY backgroundColor.label "Fons:">
-<!ENTITY backgroundColor.accesskey "f">
-<!ENTITY useSystemColors.label "Utilitza els colors del sistema">
-<!ENTITY useSystemColors.accesskey "s">
+
+<!ENTITY pref.colors.title         "Colors">
+<!ENTITY color               "Text i fons">
+<!ENTITY textColor.label          "Text:">
+<!ENTITY textColor.accesskey        "e">
+<!ENTITY backgroundColor.label       "Fons:">
+<!ENTITY backgroundColor.accesskey     "F">
+<!ENTITY useSystemColors.label       "Utilitza els colors del sistema">
+<!ENTITY useSystemColors.accesskey     "s">
 
-<!ENTITY underlineLinks.label "Subratlla els enllaços">
-<!ENTITY underlineLinks.accesskey "u">
-<!ENTITY links "Colors de l'enllaç">
-<!ENTITY linkColor.label "Enllaços no visitats:">
-<!ENTITY linkColor.accesskey "l">
-<!ENTITY activeLinkColor.label "Enllaços actius:">
-<!ENTITY activeLinkColor.accesskey "a">
-<!ENTITY visitedLinkColor.label "Enllaços visitats:">
-<!ENTITY visitedLinkColor.accesskey "v">
+<!ENTITY underlineLinks.label       "Subratlla els enllaços">
+<!ENTITY underlineLinks.accesskey     "u">
+<!ENTITY links               "Colors de l'enllaç">
+<!ENTITY linkColor.label          "Enllaços no visitats:">
+<!ENTITY linkColor.accesskey        "l">
+<!ENTITY activeLinkColor.label       "Enllaços actius:">
+<!ENTITY activeLinkColor.accesskey     "a">
+<!ENTITY visitedLinkColor.label      "Enllaços visitats:">
+<!ENTITY visitedLinkColor.accesskey    "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (someProvColors): This is the start of a sentence and will be followed by the following radio buttons. -->
-<!ENTITY someProvColors "Quan una pàgina web porti els seus propis colors i fons:">
+<!ENTITY someProvColors          "Quan una pàgina web porti els seus propis colors i fons:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (alwaysUseDocColors.label): This is option one, and it appends to 'someProvColors' above. -->
-<!ENTITY alwaysUseDocumentColors.label "Utilitza sempre els colors i fons indicats per la pàgina web">
+<!ENTITY alwaysUseDocumentColors.label   "Utilitza sempre els colors i fons indicats per la pàgina web">
 <!ENTITY alwaysUseDocumentColors.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ignoreDocColors.label): This is option two, and it appends to 'someProvColors' above. -->
-<!ENTITY useMyColors.label "Utilitza els colors triats per mi, ignorant els colors indicats">
-<!ENTITY useMyColors.accesskey "i">
+<!ENTITY useMyColors.label         "Utilitza els colors triats per mi, ignorant els colors indicats">
+<!ENTITY useMyColors.accesskey       "i">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
@@ -1,38 +1,38 @@
-<!ENTITY pref.cookies.title "Galetes">
-
+<!ENTITY pref.cookies.title       "Galetes">
 <!-- cookies -->
 
-<!ENTITY cookiePolicy.label "Política d'acceptació de galetes">
+
+<!ENTITY cookiePolicy.label       "Política d'acceptació de galetes">
 
-<!ENTITY accAllCookiesRadio.label "Permet totes les galetes">
-<!ENTITY accAllCookiesRadio.accesskey "g">
+<!ENTITY accAllCookiesRadio.label    "Permet totes les galetes">
+<!ENTITY accAllCookiesRadio.accesskey  "g">
 
-<!ENTITY accOrgCookiesRadio.label "Permet només dels llocs que les originen">
-<!ENTITY accOrgCookiesRadio.accesskey "o">
+<!ENTITY accOrgCookiesRadio.label    "Permet només dels llocs que les originen">
+<!ENTITY accOrgCookiesRadio.accesskey  "o">
 
-<!ENTITY disableCookies.label "Bloca les galetes">
-<!ENTITY disableCookies.accesskey "B">
+<!ENTITY disableCookies.label      "Bloca les galetes">
+<!ENTITY disableCookies.accesskey    "B">
 
-<!ENTITY cookieRetentionPolicy.label "Política de retenció de galetes">
+<!ENTITY cookieRetentionPolicy.label  "Política de retenció de galetes">
 
-<!ENTITY acceptNormally.label "Accepta les galetes normalment">
-<!ENTITY acceptNormally.accesskey "n">
+<!ENTITY acceptNormally.label      "Accepta les galetes normalment">
+<!ENTITY acceptNormally.accesskey    "n">
 
-<!ENTITY acceptForSession.label "Accepta només per a la sessió actual">
-<!ENTITY acceptForSession.accesskey "s">
+<!ENTITY acceptForSession.label     "Accepta només per a la sessió actual">
+<!ENTITY acceptForSession.accesskey   "s">
 
-<!ENTITY acceptforNDays.label "Accepta les galetes per a">
-<!ENTITY acceptforNDays.accesskey "r">
-<!ENTITY days.label "dies">
+<!ENTITY acceptforNDays.label      "Accepta les galetes per a">
+<!ENTITY acceptforNDays.accesskey    "r">
+<!ENTITY days.label           "dies">
 
-<!ENTITY warnAboutCookies.label "Demana-ho per cada galeta">
-<!ENTITY warnAboutCookies.accesskey "D">
-<!ENTITY forCurrentSession.label "excepte per a les galetes de sessió">
-<!ENTITY forCurrentSession.accesskey "e">
+<!ENTITY warnAboutCookies.label     "Demana-ho per cada galeta">
+<!ENTITY warnAboutCookies.accesskey   "D">
+<!ENTITY forCurrentSession.label    "excepte per a les galetes de sessió">
+<!ENTITY forCurrentSession.accesskey  "e">
 
-<!ENTITY manageCookies.label "Gestiona les galetes i els llocs">
+<!ENTITY manageCookies.label      "Gestiona les galetes i els llocs">
 <!ENTITY manageCookiesDescription.label "Us permet visualitzar i gestionar les galetes emmagatzemades i els paràmetres d'acceptació i rebuig de galetes per cada lloc. Aquests paràmetres a nivell particular tindran preferència davant de la configuració anterior.">
 
-<!ENTITY viewCookies.label "Gestor de galetes">
-<!ENTITY viewCookies.accesskey "G">
+<!ENTITY viewCookies.label       "Gestor de galetes">
+<!ENTITY viewCookies.accesskey     "G">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY pref.download.title      "Baixades">
 
-<!ENTITY downloadBehavior.label "En iniciar una baixada">
+<!ENTITY downloadBehavior.label     "En iniciar una baixada">
 <!ENTITY focusWhenStarting.label    "Mostra'm el gestor de baixades si ja estava obert, i si no:">
 <!ENTITY focusWhenStarting.accesskey  "M">
-<!ENTITY openDM.label "Obre el gestor de baixades">
-<!ENTITY openDM.accesskey "b">
-<!ENTITY openProgressDialog.label "Obre un diàleg de progrés">
-<!ENTITY openProgressDialog.accesskey "d">
-<!ENTITY doNothing.label "No obris res">
-<!ENTITY doNothing.accesskey "N">
+<!ENTITY openDM.label          "Obre el gestor de baixades">
+<!ENTITY openDM.accesskey        "b">
+<!ENTITY openProgressDialog.label    "Obre un diàleg de progrés">
+<!ENTITY openProgressDialog.accesskey  "d">
+<!ENTITY doNothing.label        "No obris res">
+<!ENTITY doNothing.accesskey      "N">
 
 <!ENTITY downloadLocation.label     "Quan es desi un fitxer">
 <!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-findasyoutype.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-findasyoutype.dtd
@@ -6,11 +6,12 @@
 <!ENTITY findAsYouTypeSound.label "Reprodueix un so quan el text que es cercava no es trobi ">
 <!ENTITY findAsYouTypeSound.accesskey "R">
 <!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.label "Cerca automàticament en escriure dins d'una pàgina web:">
 <!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.accesskey "C">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoText.label "Qualsevol text de la pàgina">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoText.accesskey "Q">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.label "Només els enllaços">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.accesskey "N">
+
 <!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.label "Mostra la barra de cerca mentre la cerca mentre escriviu és activa">
 <!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.accesskey "s">
 <!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnableTip.label "Nota: la cerca mentre escriviu sense mostra la barra de cerca no permet l'entrada de text amb caràcters no ASCII.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-fonts.dtd
@@ -1,70 +1,70 @@
 <!-- extracted from content/pref-fonts.xul -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE 'Fonts' prefs dialog -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE 'Fonts' prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.fonts.title            "Tipus de lletra">
 
-<!ENTITY language.label "Tipus de lletra per a:">
-<!ENTITY language.accesskey "t">
+<!ENTITY language.label             "Tipus de lletra per a:">
+<!ENTITY language.accesskey           "T">
 
-<!ENTITY typefaces.label "Tipografia">
-<!ENTITY sizes.label "Mida (píxels)">
+<!ENTITY typefaces.label             "Tipografia">
+<!ENTITY sizes.label               "Mida (píxels)">
 
-<!ENTITY proportional.label "Proporcional:">
-<!ENTITY proportional.accesskey "p">
+<!ENTITY proportional.label           "Proporcional:">
+<!ENTITY proportional.accesskey         "P">
 
-<!ENTITY serif.label "Serif:">
-<!ENTITY serif.accesskey "s">
-<!ENTITY sans-serif.label "Sans-serif:">
-<!ENTITY sans-serif.accesskey "n">
-<!ENTITY monospace.label "Amplada fixa:">
-<!ENTITY monospace.accesskey "m">
+<!ENTITY serif.label               "Serif:">
+<!ENTITY serif.accesskey             "S">
+<!ENTITY sans-serif.label            "Sans-serif:">
+<!ENTITY sans-serif.accesskey          "n">
+<!ENTITY monospace.label             "Amplada fixa:">
+<!ENTITY monospace.accesskey           "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fantasy.label): 'Fantasy' means 'Ornate' -->
-<!ENTITY fantasy.label "Fantasia:">
-<!ENTITY fantasy.accesskey "f">
-<!ENTITY cursive.label "Cursiva:">
-<!ENTITY cursive.accesskey "c">
+<!ENTITY fantasy.label              "Fantasia:">
+<!ENTITY fantasy.accesskey            "F">
+<!ENTITY cursive.label              "Cursiva:">
+<!ENTITY cursive.accesskey            "C">
 
-<!ENTITY font.langGroup.latin1 "Occidental">
-<!ENTITY font.langGroup.latin2 "Centreeuropeu">
-<!ENTITY font.langGroup.japanese "Japonès">
-<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese "Xinès tradicional">
-<!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese "Xinès simplificat">
-<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk "Xinès tradicional (Hong Kong)">
-<!ENTITY font.langGroup.korean "Coreà">
-<!ENTITY font.langGroup.cyrillic "Ciríŀlic">
-<!ENTITY font.langGroup.baltic "Bàltic">
-<!ENTITY font.langGroup.el "Grec">
-<!ENTITY font.langGroup.turkish "Turc">
-<!ENTITY font.langGroup.unicode "Unicode">
-<!ENTITY font.langGroup.user-def "Definit per l'usuari">
-<!ENTITY font.langGroup.thai "Tailandès">
-<!ENTITY font.langGroup.hebrew "Hebreu">
-<!ENTITY font.langGroup.arabic "Àrab">
-<!ENTITY font.langGroup.devanagari "Devanagari">
-<!ENTITY font.langGroup.tamil "Tàmil">
+<!ENTITY font.langGroup.latin1          "Occidental">
+<!ENTITY font.langGroup.latin2          "Centreeuropeu">
+<!ENTITY font.langGroup.japanese         "Japonès">
+<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese       "Xinès tradicional">
+<!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese      "Xinès simplificat">
+<!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk     "Xinès tradicional (Hong Kong)">
+<!ENTITY font.langGroup.korean          "Coreà">
+<!ENTITY font.langGroup.cyrillic         "Ciríŀlic">
+<!ENTITY font.langGroup.baltic          "Bàltic">
+<!ENTITY font.langGroup.el            "Grec">
+<!ENTITY font.langGroup.turkish         "Turc">
+<!ENTITY font.langGroup.unicode         "Unicode">
+<!ENTITY font.langGroup.user-def         "Definit per l'usuari">
+<!ENTITY font.langGroup.thai           "Tailandès">
+<!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebreu">
+<!ENTITY font.langGroup.arabic          "Àrab">
+<!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagari">
+<!ENTITY font.langGroup.tamil          "Tàmil">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Armeni">
 <!ENTITY font.langGroup.bengali         "Bengalí">
 <!ENTITY font.langGroup.canadian         "Unified Canadian Syllabary">
 <!ENTITY font.langGroup.ethiopic         "Etiòpic">
 <!ENTITY font.langGroup.georgian         "Georgià">
 <!ENTITY font.langGroup.gujarati         "Gujarati">
 <!ENTITY font.langGroup.gurmukhi         "Gurmukhi">
 <!ENTITY font.langGroup.khmer          "Khmer">
 <!ENTITY font.langGroup.malayalam        "Malayalam">
 <!-- Minimum font size -->
-<!ENTITY minSize.label "Mida de lletra mínima:">
-<!ENTITY minSize.accesskey "n">
-<!ENTITY minSize.none "Cap">
-
+<!ENTITY minSize.label              "Mida de lletra mínima:">
+<!ENTITY minSize.accesskey            "n">
+<!ENTITY minSize.none               "Cap">
 <!-- default font type -->
-<!ENTITY useDefaultFontSerif.label "Serif">
-<!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label "Sans Serif">
 
-<!ENTITY useDocumentFonts.label "Permet que els documents utilitzin altres tipus de lletra">
-<!ENTITY useDocumentFonts.accesskey "o">
+<!ENTITY useDefaultFontSerif.label        "Serif">
+<!ENTITY useDefaultFontSansSerif.label      "Sans Serif">
 
+<!ENTITY useDocumentFonts.label         "Permet que els documents utilitzin altres tipus de lletra">
+<!ENTITY useDocumentFonts.accesskey       "o">
 <!-- leaving this stuff in for now -->
 
-<!ENTITY header2 "Quan una pàgina web contingui els seus propis tipus de lletra">
-<!ENTITY useDefaultFont.label "Utilitza els meus tipus de lletra per defecte, ignorant els que la pàgina ha triat">
-<!ENTITY useDefaultFont.accesskey "u">
+
+<!ENTITY header2                 "Quan una pàgina web contingui els seus propis tipus de lletra">
+<!ENTITY useDefaultFont.label          "Utilitza els meus tipus de lletra per defecte, ignorant els que la pàgina ha triat">
+<!ENTITY useDefaultFont.accesskey        "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -1,20 +1,19 @@
 <!ENTITY pref.history.title        "Historial">
 
 <!ENTITY pref.history.caption       "Historial de navegació">
-<!ENTITY historyPages.label "L'historial és una llista de les pàgines que heu visitat anteriorment.">
+<!ENTITY historyPages.label        "L'historial és una llista de les pàgines que heu visitat anteriorment.">
 <!ENTITY enableHistory.label        "Recorda les pàgines visitades">
 <!ENTITY enableHistory.accesskey      "R">
-<!ENTITY clearHistory.label "Buida l'historial">
-<!ENTITY clearHistory.accesskey "r">
+<!ENTITY clearHistory.label        "Buida l'historial">
+<!ENTITY clearHistory.accesskey      "r">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "Historial de la barra d'ubicació">
-<!ENTITY clearLocationBar.label "Neteja la llista de llocs emmagatzemats al menú de la barra d'ubicació.">
-<!ENTITY clearLocationBarButton.label "Neteja la barra d'ubicació">
-<!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "b">
+<!ENTITY clearLocationBar.label      "Neteja la llista de llocs emmagatzemats al menú de la barra d'ubicació.">
+<!ENTITY clearLocationBarButton.label   "Neteja la barra d'ubicació">
+<!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "b">
 <!ENTITY formfillHistory.caption      "Historial de formularis i cerca">
 <!ENTITY enableFormfill.label       "Habilita l'historial de formularis i cerca">
 <!ENTITY enableFormfill.accesskey     "H">
 <!ENTITY formfillExpire.label       "Recorda l'historial de formularis i cerca fins a ">
 <!ENTITY formfillExpire.accesskey     "f">
 <!ENTITY formfillDays.label        "dies">
-
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!ENTITY pref.http.title           "Xarxa HTTP">
-
 <!-- Network-->
-<!ENTITY prefDirect.label "Opcions de connexió directa">
-<!ENTITY prefProxy.label "Opcions de connexió del servidor">
-<!ENTITY prefEnableHTTP10.label "Utilitza HTTP 1.0">
-<!ENTITY prefEnableHTTP10.accesskey "U">
-<!ENTITY prefEnableHTTP10Proxy.accesskey "z">
-<!ENTITY prefEnableHTTP11.label "Utilitza HTTP 1.1">
-<!ENTITY prefEnableHTTP11.accesskey "H">
-<!ENTITY prefEnableHTTP11Proxy.accesskey "T">
-<!ENTITY prefEnableKeepAlive.label "Habilita les connexions persistents">
-<!ENTITY prefEnableKeepAlive.accesskey "H">
-<!ENTITY prefEnableKeepAliveProxy.accesskey "L">
-<!ENTITY prefEnablePipelining.label "Habilita la conducció">
-<!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey "d">
+
+<!ENTITY prefDirect.label          "Opcions de connexió directa">
+<!ENTITY prefProxy.label           "Opcions de connexió del servidor">
+<!ENTITY prefEnableHTTP10.label       "Utilitza HTTP 1.0">
+<!ENTITY prefEnableHTTP10.accesskey     "U">
+<!ENTITY prefEnableHTTP10Proxy.accesskey   "z">
+<!ENTITY prefEnableHTTP11.label       "Utilitza HTTP 1.1">
+<!ENTITY prefEnableHTTP11.accesskey     "H">
+<!ENTITY prefEnableHTTP11Proxy.accesskey   "T">
+<!ENTITY prefEnableKeepAlive.label      "Habilita les connexions persistents">
+<!ENTITY prefEnableKeepAlive.accesskey    "H">
+<!ENTITY prefEnableKeepAliveProxy.accesskey "L">
+<!ENTITY prefEnablePipelining.label     "Habilita la conducció">
+<!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey   "d">
 <!ENTITY prefEnablePipeliningProxy.accesskey "I">
-<!ENTITY prefPara "Les connexions HTTP es posen a punt utilitzant aquests opcions per a millorar-ne el funcionament o la compatibilitat. Se sap que alguns servidors intermediaris, per exemple, requereixen HTTP/1.0 (consulteu-ne els detalls a les notes de la versió). ">
-<!ENTITY prefPipeWarning "ADVERTIMENT: la conducció (pipelining) és una funció experimental dissenyada per a millorar la càrrega de pàgines, però que malauradament no funciona bé en alguns servidors web i intermediaris. ">
+<!ENTITY prefPara              "Les connexions HTTP es posen a punt utilitzant aquests opcions per a millorar-ne el funcionament o la compatibilitat. Se sap que alguns servidors intermediaris, per exemple, requereixen HTTP/1.0 (consulteu-ne els detalls a les notes de la versió). ">
+<!ENTITY prefPipeWarning           "ADVERTIMENT: la conducció (pipelining) és una funció experimental dissenyada per a millorar la càrrega de pàgines, però que malauradament no funciona bé en alguns servidors web i intermediaris. ">
 <!ENTITY prefUseragent.label         "Cadena d'agent d'usuari">
 <!ENTITY prefFirefoxCompat.label       "Anuncia la compatibilitat amb el Firefox">
 <!ENTITY prefFirefoxCompat.accesskey     "F">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-images.dtd
@@ -1,25 +1,25 @@
-<!ENTITY pref.images.title "Imatges">
+<!ENTITY pref.images.title       "Imatges">
 
-<!ENTITY imageBlocking.label "Política d'acceptació d'imatges">
-
+<!ENTITY imageBlocking.label      "Política d'acceptació d'imatges">
 <!--LOCALIZATION NOTE (onStartLegend.label): Don't translate "&brandShortName;".
   Place "&brandShortName;" in the phrase where the name of the application should
 	 appear
 -->
-<!ENTITY imageDetails "Especifica com el &brandShortName; gestiona les imatges.">
+
+<!ENTITY imageDetails          "Especifica com el &brandShortName; gestiona les imatges.">
 
-<!ENTITY loadAllImagesRadio.label "Carrega totes les imatges">
-<!ENTITY loadAllImagesRadio.accesskey "a">
-<!ENTITY loadOrgImagesRadio.label "Carrega només les imatges que provenen del servidor originari">
-<!ENTITY loadOrgImagesRadio.accesskey "r">
-<!ENTITY loadNoImagesRadio.label "No carreguis cap imatge">
-<!ENTITY loadNoImagesRadio.accesskey "n">
-<!ENTITY viewPermissions.label "Gestiona els permisos">
-<!ENTITY viewPermissions.accesskey "p">
-<!ENTITY animLoopingTitle.label "Les imatges animades han de reproduir-se repetidament">
-<!ENTITY animLoopAsSpecified.label "Tantes vegades com ho especifiqui la imatge">
-<!ENTITY animLoopAsSpecified.accesskey "m">
-<!ENTITY animLoopOnce.label "Una vegada">
-<!ENTITY animLoopOnce.accesskey "U">
-<!ENTITY animLoopNever.label "Mai">
-<!ENTITY animLoopNever.accesskey "i">
+<!ENTITY loadAllImagesRadio.label    "Carrega totes les imatges">
+<!ENTITY loadAllImagesRadio.accesskey  "a">
+<!ENTITY loadOrgImagesRadio.label    "Carrega només les imatges que provenen del servidor originari">
+<!ENTITY loadOrgImagesRadio.accesskey  "r">
+<!ENTITY loadNoImagesRadio.label    "No carreguis cap imatge">
+<!ENTITY loadNoImagesRadio.accesskey  "N">
+<!ENTITY viewPermissions.label     "Gestiona els permisos">
+<!ENTITY viewPermissions.accesskey   "p">
+<!ENTITY animLoopingTitle.label     "Les imatges animades han de reproduir-se repetidament">
+<!ENTITY animLoopAsSpecified.label   "Tantes vegades com ho especifiqui la imatge">
+<!ENTITY animLoopAsSpecified.accesskey "m">
+<!ENTITY animLoopOnce.label       "Una vegada">
+<!ENTITY animLoopOnce.accesskey     "U">
+<!ENTITY animLoopNever.label      "Mai">
+<!ENTITY animLoopNever.accesskey    "i">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
@@ -1,32 +1,32 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE 'Languages' preferences dialog -->
 
-<!ENTITY languages.customize.prefLangDescript "De vegades, les pàgines web estan disponibles en diverses llengües. Trieu, per ordre de preferència, les llengües que voleu visualitzar les pàgines web.">
-<!ENTITY languages.customize.title "Llengües">
-<!ENTITY langtitle.label "Llengües per a les pàgines web">
-<!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript "Seleccioneu la(es) llengua(gües) que voleu afegir.">
-<!ENTITY languages.customize.addButton.label "Afegeix...">
-<!ENTITY languages.customize.addButton.accesskey "A">
-<!ENTITY languages.customize.deleteButton.label "Suprimeix">
-<!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey "m">
-<!ENTITY languages.customize.add.title.label "Afegeix llengües">
-<!ENTITY languages.customize.available.label "Llengües:">
-<!ENTITY languages.customize.active.label "Llengües en ordre de preferència:">
+<!ENTITY languages.customize.prefLangDescript      "De vegades, les pàgines web estan disponibles en diverses llengües. Trieu, per ordre de preferència, les llengües que voleu visualitzar les pàgines web.">
+<!ENTITY languages.customize.title           "Llengües">
+<!ENTITY langtitle.label                "Llengües per a les pàgines web">
+<!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript    "Seleccioneu la(es) llengua(gües) que voleu afegir.">
+<!ENTITY languages.customize.addButton.label      "Afegeix...">
+<!ENTITY languages.customize.addButton.accesskey    "A">
+<!ENTITY languages.customize.deleteButton.label     "Suprimeix">
+<!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey   "m">
+<!ENTITY languages.customize.add.title.label      "Afegeix llengües">
+<!ENTITY languages.customize.available.label      "Llengües:">
+<!ENTITY languages.customize.active.label        "Llengües en ordre de preferència:">
 <!ENTITY languages.customize.active.accesskey      "L">
-<!ENTITY languages.customize.others.label "Altres:">
-<!ENTITY languages.customize.others.accesskey "a">
-<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label "Codificació per defecte:">
-<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey "C">
+<!ENTITY languages.customize.others.label        "Altres:">
+<!ENTITY languages.customize.others.accesskey      "A">
+<!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel     "Codificació de caràcters">
+<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label    "Codificació per defecte:">
+<!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey  "C">
 <!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the terms "en-bz, ar-jo" -->
-<!ENTITY languages.customize.others.examples "p. ex.: en-bz, ar-jo">
-<!ENTITY languages.customize.moveUp.label "Amunt">
-<!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey "u">
-<!ENTITY languages.customize.moveDown.label "Avall">
-<!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey "v">
+<!ENTITY languages.customize.others.examples      "p. ex.: en-bz, ar-jo">
+<!ENTITY languages.customize.moveUp.label        "Amunt">
+<!ENTITY languages.customize.moveUp.accesskey      "u">
+<!ENTITY languages.customize.moveDown.label       "Avall">
+<!ENTITY languages.customize.moveDown.accesskey     "v">
 
 <!ENTITY spelling.label                 "Ortografia">
 <!ENTITY checkSpelling.label              "Verifica l'ortografia mentre s'escriu:">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey            "V">
 <!ENTITY dontCheckSpelling.label            "Mai">
 <!ENTITY multilineCheckSpelling.label          "En els quadres multilineals">
 <!ENTITY alwaysCheckSpelling.label           "En tots els quadres">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
@@ -1,20 +1,23 @@
 <!ENTITY linksHeader.label "Comportament dels enllaços">
 <!ENTITY newWindow.label "Comportament en obrir enllaços">
 <!ENTITY newWindowDescription.label "Obrir enllaços vol dir obrir-los en una nova finestra en">
 <!ENTITY newWindowRestriction.label "Quan els scripts vulguin obrir una finestra nova:">
 <!ENTITY external.label "Enllaços d'altres aplicacions">
 <!ENTITY externalDescription.label "Obre els enllaços d'altres aplicacions en">
+
 <!ENTITY openCurrent.label "La pestanya/finestra actual">
 <!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "c">
 <!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "u">
+
 <!ENTITY openTab.label "Una nova pestanya en la finestra actual">
 <!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "n">
 <!ENTITY externalGroupTab.accesskey "e">
+
 <!ENTITY openWindow.label "Una nova finestra">
 <!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "f">
 <!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "o">
 
 <!ENTITY divertAll.label "Desvia sempre les finestres en pestanyes">
 <!ENTITY divertAll.accesskey "D">
 <!ENTITY divertNoFeatures.label "No desviïs les finestres pròpies en pestanyes">
 <!ENTITY divertNoFeatures.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
@@ -1,28 +1,28 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Mouse-wheel management prefs, for those lucky OSes that support mouse wheels -->
 
-<!ENTITY pref.mouseWheel.title    "Rodeta del ratolí">
-<!ENTITY mouseWheelPanel.label "Indiqueu el comportament de la roda del ratolí en utilitzar-lo amb aquesta tecla: ">
-<!ENTITY usingJustTheWheel.label "Sense tecla modificadora">
-<!ENTITY usingWheelAndAlt.label "&altKey.label;">
-<!ENTITY usingWheelAndCtrl.label "&ctrlKey.label;">
-<!ENTITY usingWheelAndShft.label "&shiftKey.label;">
-<!ENTITY mousewheelGroup.label    "Desplaçament vertical">
-<!ENTITY mousewheelHorizGroup.label  "Desplaçament horitzontal">
-<!ENTITY scroll.label "Desplaça el document">
-<!ENTITY scroll.accesskey "s">
-<!ENTITY scrollHoriz.accesskey    "ç">
-<!ENTITY scrollLines.label " línies.">
-<!ENTITY scrollChars.label      " caracters. ">
-<!ENTITY useSystemDefault.label "Per defecte al sistema">
-<!ENTITY useSystemDefault.accesskey "i">
+<!ENTITY pref.mouseWheel.title      "Rodeta del ratolí">
+<!ENTITY mouseWheelPanel.label      "Indiqueu el comportament de la roda del ratolí en utilitzar-lo amb aquesta tecla: ">
+<!ENTITY usingJustTheWheel.label     "Sense tecla modificadora">
+<!ENTITY usingWheelAndAlt.label     "&altKey.label;">
+<!ENTITY usingWheelAndCtrl.label     "&ctrlKey.label;">
+<!ENTITY usingWheelAndShft.label     "&shiftKey.label;">
+<!ENTITY mousewheelGroup.label      "Desplaçament vertical">
+<!ENTITY mousewheelHorizGroup.label   "Desplaçament horitzontal">
+<!ENTITY scroll.label          "Desplaça el document">
+<!ENTITY scroll.accesskey        "s">
+<!ENTITY scrollHoriz.accesskey      "ç">
+<!ENTITY scrollLines.label        " línies.">
+<!ENTITY scrollChars.label        " caracters. ">
+<!ENTITY useSystemDefault.label     "Per defecte al sistema">
+<!ENTITY useSystemDefault.accesskey   "i">
 <!ENTITY useSystemDefaultHoriz.accesskey "d">
-<!ENTITY scrollPgUpPgDn.label "Desplaça una pàgina amunt o avall">
-<!ENTITY scrollPgUpPgDn.accesskey "p">
-<!ENTITY scrollPgLtPgRt.label     "Desplaça't una pàgina a l'esquerra o a la dreta">
-<!ENTITY scrollPgLtPgRt.accesskey   "o">
-<!ENTITY history.label "Mou enrere o endavant en l'historial de navegació">
-<!ENTITY history.accesskey "h">
-<!ENTITY historyHoriz.accesskey    "v">
-<!ENTITY zoom.label "Augmenta o redueix la pàgina">
-<!ENTITY zoom.accesskey "t">
-<!ENTITY zoomHoriz.accesskey   "e">
+<!ENTITY scrollPgUpPgDn.label      "Desplaça una pàgina amunt o avall">
+<!ENTITY scrollPgUpPgDn.accesskey    "p">
+<!ENTITY scrollPgLtPgRt.label      "Desplaça't una pàgina a l'esquerra o a la dreta">
+<!ENTITY scrollPgLtPgRt.accesskey    "o">
+<!ENTITY history.label          "Mou enrere o endavant en l'historial de navegació">
+<!ENTITY history.accesskey        "h">
+<!ENTITY historyHoriz.accesskey     "v">
+<!ENTITY zoom.label           "Augmenta o redueix la pàgina">
+<!ENTITY zoom.accesskey         "t">
+<!ENTITY zoomHoriz.accesskey       "e">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -1,34 +1,34 @@
-<!ENTITY pref.navigator.title   "Navegador">
+<!ENTITY pref.navigator.title      "Navegador">
 
 <!ENTITY navRadio.label         "Mostra">
 <!ENTITY navRadio.accesskey       "M">
-<!ENTITY navStartPageMenu.label "Inici del navegador">
-<!ENTITY newWinPageMenu.label "Nova finestra">
-<!ENTITY newTabPageMenu.label "Pestanya nova">
+<!ENTITY navStartPageMenu.label     "Inici del navegador">
+<!ENTITY newWinPageMenu.label      "Nova finestra">
+<!ENTITY newTabPageMenu.label      "Pestanya nova">
 
-<!ENTITY blankPageRadio.label "Pàgina en blanc">
-<!ENTITY blankPageRadio.accesskey "n">
-<!ENTITY homePageRadio.label "Pàgina d'inici">
-<!ENTITY homePageRadio.accesskey "g">
-<!ENTITY lastPageRadio.label "Darrera pàgina visitada">
-<!ENTITY lastPageRadio.accesskey "D">
+<!ENTITY blankPageRadio.label      "Pàgina en blanc">
+<!ENTITY blankPageRadio.accesskey    "n">
+<!ENTITY homePageRadio.label      "Pàgina d'inici">
+<!ENTITY homePageRadio.accesskey    "g">
+<!ENTITY lastPageRadio.label      "Darrera pàgina visitada">
+<!ENTITY lastPageRadio.accesskey    "D">
 <!ENTITY restoreSessionRadio.label   "Recupera la sessió anterior">
 <!ENTITY restoreSessionRadio.accesskey "p">
 
-<!ENTITY header2.label "Pàgina d'inici">
-<!ENTITY homePageIntro.label "En prémer el botó Inici anireu a aquesta pàgina.">
-<!ENTITY useCurrent.label "Utilitza la pàgina actual">
-<!ENTITY useCurrent.accesskey "U">
-<!ENTITY useCurrentGroup.label "Utilitza el grup actual">
-<!ENTITY useCurrentGroup.accesskey "t">
-<!ENTITY browseFile.label "Trieu un fitxer...">
-<!ENTITY browseFile.accesskey "T">
-<!ENTITY useDefault.label "Valor per defecte">
-<!ENTITY useDefault.accesskey "V">
+<!ENTITY header2.label         "Pàgina d'inici">
+<!ENTITY homePageIntro.label      "En prémer el botó Inici anireu a aquesta pàgina.">
+<!ENTITY useCurrent.label        "Utilitza la pàgina actual">
+<!ENTITY useCurrent.accesskey      "U">
+<!ENTITY useCurrentGroup.label     "Utilitza el grup actual">
+<!ENTITY useCurrentGroup.accesskey   "t">
+<!ENTITY browseFile.label        "Trieu un fitxer...">
+<!ENTITY browseFile.accesskey      "T">
+<!ENTITY useDefault.label        "Valor per defecte">
+<!ENTITY useDefault.accesskey      "V">
 
 <!ENTITY defaultBrowserGroup.label   "Navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.label   "Defineix com a navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "D">
 <!ENTITY alreadyDefaultText       "El &brandShortName; ja és el vostre navegador per defecte.">
 <!ENTITY defaultPendingText       "Es definirà el &brandShortName; com a navegador per defecte quan feu clic a D'acord.">
 <!ENTITY makeDefaultText        "Defineix el &brandShortName; com el vostre navegador per defecte.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-passwords.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-passwords.dtd
@@ -2,9 +2,8 @@
 
 <!ENTITY signonHeader.caption    "Gestor de cotrasenyes">
 <!ENTITY signonDescription.label   "El gestor de contrasenyes emmagatzema la vostra informació d'inici de sessió dels llocs web protegits amb contrasenya, servidors de correu i de grups de discussió, i facilita aqueixa informació automàticament sempre que calgui.">
 
 <!ENTITY signonEnabled.label     "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY signonEnabled.accesskey   "R">
 <!ENTITY viewSignons.label      "Gestiona les contrasenyes emmagatzemades">
 <!ENTITY viewSignons.accesskey    "G">
-
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-policies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-policies.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 
 <!ENTITY pref.policies.title "Polítiques de seguretat">
 
-<!ENTITY zoneIntro.label "El &brandShortName; us permet crear normes que controlen l'accés que tenen determinats llocs web a diversos aspectes del seu funcionament, incloent seqüenciació i Java. ">
+<!ENTITY zoneIntro.label   "El &brandShortName; us permet crear normes que controlen l'accés que tenen determinats llocs web a diversos aspectes del seu funcionament, incloent seqüenciació i Java. ">
 
-<!ENTITY policies.label "Normes:">
-<!ENTITY default.label "Normes predeterminades">
-<!ENTITY allWebsites.label "Tots els llocs web">
-<!ENTITY trusted.label "Llocs fiables">
-<!ENTITY annoyances.label "Molèsties comunes">
-<!ENTITY restricted.label "Llocs restringits">
+<!ENTITY policies.label   "Normes:">
+<!ENTITY default.label    "Normes predeterminades">
+<!ENTITY allWebsites.label  "Tots els llocs web">
+<!ENTITY trusted.label    "Llocs fiables">
+<!ENTITY annoyances.label  "Molèsties comunes">
+<!ENTITY restricted.label  "Llocs restringits">
 
-<!ENTITY addSite.label "Afegeix un lloc...">
-<!ENTITY addSite.accesskey "a">
-<!ENTITY settings.label "Paràmetres per a ">
-<!ENTITY settings.accesskey "s">
+<!ENTITY addSite.label    "Afegeix un lloc...">
+<!ENTITY addSite.accesskey  "A">
+<!ENTITY settings.label   "Paràmetres per a ">
+<!ENTITY settings.accesskey "s">
 
-<!ENTITY description.label "Descripció de les normes:">
- 
+<!ENTITY description.label  "Descripció de les normes:">
+
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-popups.dtd
@@ -1,33 +1,31 @@
-<!ENTITY pref.popups.title "Finestres emergents">
+<!ENTITY pref.popups.title       "Finestres emergents">
 
-<!ENTITY pref.popups.caption "Finestres emergents">
+<!ENTITY pref.popups.caption      "Finestres emergents">
 
-<!ENTITY popupBlock.label "Bloca les finestres emergents no soŀlicitades">
-<!ENTITY popupBlock.accesskey "B">
+<!ENTITY popupBlock.label        "Bloca les finestres emergents no soŀlicitades">
+<!ENTITY popupBlock.accesskey      "B">
 
 <!ENTITY viewPermissions.label     "Gestiona els permisos">
 <!ENTITY viewPermissions.accesskey   "p">
 
-<!ENTITY whenBlock.description "Quan una finestra emergent ha estat blocada:">
-<!ENTITY playSound.label "Reprodueix un so:">
+<!ENTITY whenBlock.description     "Quan una finestra emergent ha estat blocada:">
+<!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so:">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "p">
 <!ENTITY systemSound.label       "Bip del sistema">
 <!ENTITY systemSound.accesskey     "s">
 <!ENTITY customSound.label       "Fitxer de so personalitzat">
 <!ENTITY customSound.accesskey     "z">
 
-<!ENTITY selectSound.label "Selecciona...">
-<!ENTITY selectSound.accesskey "e">
+<!ENTITY selectSound.label       "Selecciona...">
+<!ENTITY selectSound.accesskey     "e">
 <!ENTITY playSoundButton.label     "Reprodueix">
 <!ENTITY playSoundButton.accesskey   "R">
-<!ENTITY selectSound.title "Selecciona el so de blocatge d'emergents">
-<!ENTITY selectSound.filter       "Sons">
 
-<!ENTITY displayIcon.label "Mostra una icona en la barra d'estat del navegador">
+<!ENTITY displayIcon.label       "Mostra una icona en la barra d'estat del navegador">
 <!ENTITY displayIcon.accesskey     "M">
 
 <!ENTITY displayNotification.label   "Mostra una barra de notíficació a la part superior de l'àrea de contingut">
 <!ENTITY displayNotification.accesskey "n">
 
-<!ENTITY popupNote.description "Nota: Blocar totes les finestres emergents pot impedir que característiques importants d'alguns llocs web funcionin, com ara les finestres d'inici de sessió de llocs de compra o dels bancs. Per a més detalls de com permetre que uns llocs específics utilitzin emergents, mentre es bloca uns altres, feu clic a Ajuda. Fins i tot una vegada blocats, alguns llocs poden utilitzar altres mètodes per a mostrar emergents.">
+<!ENTITY popupNote.description     "Nota: Blocar totes les finestres emergents pot impedir que característiques importants d'alguns llocs web funcionin, com ara les finestres d'inici de sessió de llocs de compra o dels bancs. Per a més detalls de com permetre que uns llocs específics utilitzin emergents, mentre es bloca uns altres, feu clic a Ajuda. Fins i tot una vegada blocats, alguns llocs poden utilitzar altres mètodes per a mostrar emergents.">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
@@ -1,28 +1,28 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Advanced Proxy Preferences dialog -->
-<!ENTITY pref.proxies.advanced.title "Preferències avançades de servidor intermediari">
-<!ENTITY protocols.caption "Servidors intermediaris específics de protocol">
-<!ENTITY protocols.description "Normalment el mateix servidor intermediari pot gestionar tots els protocols que es llisten aquí.">
-<!ENTITY ftp.label "Servidor intermediari d'FTP:">
-<!ENTITY ftp.accesskey "F">
-<!ENTITY http.label "Servidor intermediari d'HTTP:">
-<!ENTITY http.accesskey "T">
-<!ENTITY reuseProxy.label "Utilitza els paràmetres del servidor intermediari d'HTTP per a tots els protocols">
-<!ENTITY reuseProxy.accesskey "U">
-<!ENTITY ssl.label "Servidor intermediari d'SSL:">
-<!ENTITY ssl.accesskey "S">
-<!ENTITY socks.caption "Servidor intermediari genèric">
-<!ENTITY socks.description "Un servidor intermediari SOCKS és un de tipus genèric que s'acostuma utilitzar en entorns empresarials o similars.">
-<!ENTITY socks.label "Servidor intermediari SOCKS:">
-<!ENTITY socks.accesskey "o">
-<!ENTITY socks4.label "SOCKS v4">
-<!ENTITY socks4.accesskey "C">
-<!ENTITY socks5.label "SOCKS v5">
-<!ENTITY socks5.accesskey "K">
-<!ENTITY socksRemoteDNS.label "Utilitza-ho per a resoldre noms de servidors centrals (recomanable per a SOCKS v5)">
-<!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey "e">
-<!ENTITY port.label "Port:">
-<!ENTITY HTTPPort.accesskey "P">
-<!ENTITY SSLPort.accesskey "o">
-<!ENTITY FTPPort.accesskey "r">
-<!-- No accesskey for gopher (':' doesn't go well) -->
-<!ENTITY SOCKSport.accesskey "t">
+<!ENTITY pref.proxies.advanced.title "Preferències avançades de servidor intermediari">
+<!ENTITY protocols.caption      "Servidors intermediaris específics de protocol">
+<!ENTITY protocols.description    "Normalment el mateix servidor intermediari pot gestionar tots els protocols que es llisten aquí.">
+<!ENTITY http.label         "Servidor intermediari d'HTTP:">
+<!ENTITY http.accesskey       "T">
+<!ENTITY ssl.label          "Servidor intermediari d'SSL:">
+<!ENTITY ssl.accesskey        "S">
+<!ENTITY ftp.label          "Servidor intermediari d'FTP:">
+<!ENTITY ftp.accesskey        "F">
+<!ENTITY reuseProxy.label      "Utilitza els paràmetres del servidor intermediari d'HTTP per a tots els protocols">
+<!ENTITY reuseProxy.accesskey    "U">
+<!ENTITY port.label         "Port:">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey     "P">
+<!ENTITY SSLPort.accesskey      "o">
+<!ENTITY FTPPort.accesskey      "r">
+
+<!ENTITY socks.caption        "Servidor intermediari genèric">
+<!ENTITY socks.description      "Un servidor intermediari SOCKS és un de tipus genèric que s'acostuma utilitzar en entorns empresarials o similars.">
+<!ENTITY socks.label         "Servidor intermediari SOCKS:">
+<!ENTITY socks.accesskey       "O">
+<!ENTITY socks4.label        "SOCKS v4">
+<!ENTITY socks4.accesskey      "C">
+<!ENTITY socks5.label        "SOCKS v5">
+<!ENTITY socks5.accesskey      "K">
+<!ENTITY socksRemoteDNS.label    "Utilitza-ho per a resoldre noms de servidors centrals (recomanable per a SOCKS v5)">
+<!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey  "e">
+<!ENTITY SOCKSport.accesskey     "t">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
@@ -1,27 +1,27 @@
 <!-- extracted from content/pref-proxies.xul -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Proxies preferences dialog -->
 
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Proxies preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.title      "Servidors intermediaris">
 <!ENTITY pref.proxies.desc       "Un servidor intermediari és un servei de xarxa que pot filtrar i accelerar la vostra connexió d'Internet.">
-<!ENTITY proxyTitle.label "Configura els servidors intermediaris per accedir a Internet">
-<!ENTITY directTypeRadio.label "Connexió directa a Internet">
-<!ENTITY directTypeRadio.accesskey "d">
+<!ENTITY proxyTitle.label       "Configura els servidors intermediaris per accedir a Internet">
+<!ENTITY directTypeRadio.label     "Connexió directa a Internet">
+<!ENTITY directTypeRadio.accesskey   "d">
 <!ENTITY systemTypeRadio.label     "Utitlitza els paràmetres de servidor intermediari del sistema">
 <!ENTITY systemTypeRadio.accesskey   "U">
-<!ENTITY manualTypeRadio.label "Configuració manual del servidor intermediari">
-<!ENTITY manualTypeRadio.accesskey "m">
+<!ENTITY manualTypeRadio.label     "Configuració manual del servidor intermediari">
+<!ENTITY manualTypeRadio.accesskey   "m">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.label      "Descobreix automàticament la configuració del servidor intermediari">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.accesskey    "a">
-<!ENTITY autoTypeRadio.label "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
-<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey "U">
-<!ENTITY reload.label "Actualitza">
-<!ENTITY reload.accesskey "z">
-<!ENTITY http.label "Servidor intermediari HTTP:">
-<!ENTITY http.accesskey "H">
-<!ENTITY port.label "Port:">
-<!ENTITY HTTPPort.accesskey "o">
+<!ENTITY autoTypeRadio.label      "URL de configuració automàtica del servidor intermediari:">
+<!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "U">
+<!ENTITY reload.label         "Actualitza">
+<!ENTITY reload.accesskey       "z">
+<!ENTITY http.label          "Servidor intermediari HTTP:">
+<!ENTITY http.accesskey        "H">
+<!ENTITY port.label          "Port:">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey      "o">
 <!ENTITY advanced.label        "Avançat...">
 <!ENTITY advanced.accesskey      "v">
-<!ENTITY noproxy.label "Cap servidor per a:">
-<!ENTITY noproxy.accesskey "p">
-<!ENTITY noproxyExplain.label "Exemple: .empresa.com, .empresa.co.cat">
+<!ENTITY noproxy.label         "Cap servidor per a:">
+<!ENTITY noproxy.accesskey       "p">
+<!ENTITY noproxyExplain.label     "Exemple: .empresa.com, .empresa.co.cat">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
@@ -1,24 +1,24 @@
 <!-- extracted from content/pref-scripts.xul -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Scripts & Plugins' preferences dialog -->
 
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Scripts & Plug-ins' preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.scripts.title       "Scripts i connectors">
 
-<!ENTITY navigator.label "Navegador">
-<!ENTITY navigator.accesskey "r">
+<!ENTITY navigator.label         "Navegador">
+<!ENTITY navigator.accesskey       "r">
+<!--LOCALIZATION NOTE (enableJavaScript.label): 'JavaScript' should never be translated -->
 
-<!--LOCALIZATION NOTE (enableJavaScript.label): 'JavaScript' should never be translated -->
-<!ENTITY enableJavaScript.label "Habilita el Javascript per a:">
-<!ENTITY allowScripts.label "Permet als scripts:">
+<!ENTITY enableJavaScript.label     "Habilita el Javascript per a:">
+<!ENTITY allowScripts.label       "Permet als scripts:">
 <!ENTITY allowScripts.accesskey     "s">
-<!ENTITY allowWindowMoveResize.label "Moure o canviar la mida de finestres ja existents">
-<!ENTITY allowWindowFlip.label "Aixecar o abaixar finestres">
-<!ENTITY allowWindowStatusChange.label "Canviar el text de la barra d'estat">
+<!ENTITY allowWindowMoveResize.label   "Moure o canviar la mida de finestres ja existents">
+<!ENTITY allowWindowFlip.label      "Aixecar o abaixar finestres">
+<!ENTITY allowWindowStatusChange.label  "Canviar el text de la barra d'estat">
 <!ENTITY allowWindowImageSrcChange.label "Canviar les imatges">
-<!ENTITY allowContextmenuDisable.label "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
-<!ENTITY allowHideStatusBar.label "Amagar la barra d'estat">
+<!ENTITY allowContextmenuDisable.label  "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
+<!ENTITY allowHideStatusBar.label    "Amagar la barra d'estat">
 
-<!ENTITY enablePlugin.label "Habilita els connectors per a">
+<!ENTITY enablePlugin.label       "Habilita els connectors per a">
 
-<!ENTITY whenPluginsRequired.label	 "Quan calguin connectors addicionals:">
+<!ENTITY whenPluginsRequired.label    "Quan calguin connectors addicionals:">
 <!ENTITY displayNotification.label    "Mostra una barra de notificació a la part superior de l'àrea de contingut">
 <!ENTITY displayNotification.accesskey  "n">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-search.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-search.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!-- extracted from content/pref-search.xul -->
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The Search prefs dialog -->
 
-<!ENTITY pref.search.title        "Cerca a Internet">
-<!ENTITY legendHeader "Motor de cerca per defecte">
-<!ENTITY defaultSearchEngine.label "Utilitzant:">
-<!ENTITY defaultSearchEngine.accesskey "u">
+
+<!ENTITY pref.search.title        "Cerca a Internet">
+<!ENTITY legendHeader           "Motor de cerca per defecte">
+<!ENTITY defaultSearchEngine.label    "Utilitzant:">
+<!ENTITY defaultSearchEngine.accesskey  "U">
 
 <!ENTITY engineManager.label       "Gestiona els motors de cerca…">
 
-<!ENTITY openSidebarSearchPanel.label  "Obre la pestanya de cerca de la barra lateral quan els resultats estiguin disponibles">
-<!ENTITY openContextSearchTab.label    "Obre una pestanya en comptes d'una finestra per a les cerques web des del menú contextual">
-<!ENTITY openContextSearchTab.accesskey  "t">
-<!ENTITY openSidebarSearchPanel.accesskey "O">
-<!ENTITY searchResults.label "Resultats de la cerca">
+<!ENTITY searchResults.label       "Resultats de la cerca">
 
 <!ENTITY openInTab.label         "Obre noves pestanyes per als resultats de la barra lateral de cerca">
 <!ENTITY openInTab.accesskey       "n">
+<!ENTITY openContextSearchTab.label    "Obre una pestanya en comptes d'una finestra per a les cerques web des del menú contextual">
+<!ENTITY openContextSearchTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY openSidebarSearchPanel.label   "Obre la pestanya de cerca de la barra lateral quan els resultats estiguin disponibles">
+<!ENTITY openSidebarSearchPanel.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
@@ -29,36 +29,33 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Privacy and Security' prefs settings -->
 
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Privacy and Security' prefs settings -->
 <!ENTITY pref.security.title       "Privadesa i seguretat">
 
 <!ENTITY tracking.label          "Seguiment de l'usuari">
 <!ENTITY doNotTrack.label         "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi">
 <!ENTITY doNotTrack.accesskey       "F">
 
 <!ENTITY privateData.label        "Dades privades">
 
 <!ENTITY alwaysClear.label        "Neteja sempre les meves dades privades quan tanqui el &brandShortName;">
 <!ENTITY alwaysClear.accesskey      "q">
 
 <!ENTITY askBeforeClear.label       "Demana-m'ho abans de netejar les dades privades">
 <!ENTITY askBeforeClear.accesskey     "D">
 
 <!ENTITY clearDataSettings.label     "Quan demani al &brandShortName; les meves dades privades, hauria d'esborrar:">
-
 <!--LOCALIZATION NOTE (clearDataDialog.label, clearDataSilent.label, clearDataDialog.accesskey):
  The only difference bettween the two labels is that one calls a dialog, the other doesn't.
  The same accesskey is used for both labels.
 -->
+
 <!ENTITY clearDataDialog.label      "Neteja-ho ara…">
 <!ENTITY clearDataSilent.label      "Neteja-ho ara">
 <!ENTITY clearDataDialog.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-smartupdate.dtd
@@ -21,10 +21,9 @@
 <!ENTITY autoAppUpdates.accesskey       "t">
 <!ENTITY appDaily.accesskey          "a">
 <!ENTITY appWeekly.accesskey         "e">
 <!ENTITY appModeAutomatic.label        "Baixa i instal·la automàticament les actualitzacions">
 <!ENTITY appModeAutomatic.accesskey      "u">
 <!ENTITY appModeAutoAddonWarn.label      "Avisa'm si s'inhabilitarà cap dels meus complements">
 <!ENTITY appModeAutoAddonWarn.accesskey    "n">
 <!ENTITY updateHistoryButton.label      "Mostra l'historial d'actualització…">
-<!ENTITY updateHistoryButton.accesskey    "S">
-
+<!ENTITY updateHistoryButton.accesskey    "s">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-sync.dtd
@@ -1,50 +1,50 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Configura el &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "S">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "El &syncBrand.fullName.label; us permet accedir al vostre historial, adreces d'interès, contrasenyes i pestanyes obertes des de qualsevol dels vostres dispositius.">
-<!ENTITY accountName.label      "Account Name:">
+<!-- The page shown when logged in... -->
 
-<!-- The page shown when logged in... -->
 <!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Compte del &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY accountName.label      "Account Name:">
+<!-- Login error feedback -->
 
-<!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY updatePass.accesskey     "u">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 <!ENTITY resetPass.accesskey     "n">
+<!-- Manage Account -->
 
-<!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Visualitza la quota">
 <!ENTITY viewQuota.accesskey     "V">
 <!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
 <!ENTITY changePassword.accesskey   "C">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
 <!ENTITY mySyncKey.accesskey     "m">
 <!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
 <!ENTITY resetSync.accesskey     "e">
 <!ENTITY deactivateDevice.label    "Desactiva el dispositiu">
 <!ENTITY deactivateDevice.accesskey  "D">
 <!ENTITY addDevice.label       "Afegeix un dispositiu">
 <!ENTITY addDevice.accesskey     "A">
+<!-- Sync Settings -->
 
-<!-- Sync Settings -->
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY syncMy2.label       "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Contrasenyes">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
+<!-- Footer stuff -->
 
-<!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Termes del servei">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Política de privadesa">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd
@@ -1,20 +1,57 @@
-<!ENTITY pref.validation.title       "Validació">
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is mozilla.org code.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is
+  - Netscape Communications Corp.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s):
+  -  David P. Drinan (ddrinan@netscape.com)
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
+<!ENTITY pref.validation.title          "Validació">
 
 <!ENTITY validation.crl.caption         "CRL">
 <!ENTITY validation.crl.description       "Utilitza el gestor de CRL per a gestionar les llistes de revocació de certificats (CRL) que s'emmagatzema a la base de dades de certificats.">
 <!ENTITY validation.managecrls.button      "Gestiona les CRL…">
 <!ENTITY validation.managecrls.accesskey     "G">
 
 <!ENTITY validation.ocsp.caption         "OCSP">
-<!ENTITY enableOCSP.label       "Utilitza el protocol d'estat de certificació en línia (OCSP) per a confirmar la validesa actual dels certificats">
-<!ENTITY enableOCSP.accesskey     "U">
-<!ENTITY certOCSP2.label       "Valida un certificat si especifica un servidor OCSP">
-<!ENTITY certOCSP2.accesskey     "V">
-<!ENTITY proxyOCSP2.label       "Valida tots els certificats utilitzant el servidor OCSP següent:">
-<!ENTITY proxyOCSP2.accesskey     "a">
-<!ENTITY serviceURL.label       "URL de servei:">
-<!ENTITY serviceURL.accesskey     "s">
-<!ENTITY signingCA.label       "Signatari de la resposta:">
-<!ENTITY signingCA.accesskey     "r">
-<!ENTITY validation.requireOCSP.description	"Quan la connexió a un servidor OCSP falla, es tracta el certificat com a invàlid">
-<!ENTITY validation.requireOCSP.accesskey	"Q">
+<!ENTITY enableOCSP.label             "Utilitza el protocol d'estat de certificació en línia (OCSP) per a confirmar la validesa actual dels certificats">
+<!ENTITY enableOCSP.accesskey           "U">
+<!ENTITY certOCSP2.label             "Valida un certificat si especifica un servidor OCSP">
+<!ENTITY certOCSP2.accesskey           "V">
+<!ENTITY proxyOCSP2.label             "Valida tots els certificats utilitzant el servidor OCSP següent:">
+<!ENTITY proxyOCSP2.accesskey           "a">
+<!ENTITY serviceURL.label             "URL de servei:">
+<!ENTITY serviceURL.accesskey           "s">
+<!ENTITY signingCA.label             "Signatari de la resposta:">
+<!ENTITY signingCA.accesskey           "r">
+<!ENTITY validation.requireOCSP.description    "Quan la connexió a un servidor OCSP falla, es tracta el certificat com a invàlid">
+<!ENTITY validation.requireOCSP.accesskey     "Q">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Lists preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
+<!--LOCALIZATION NOTE (.label): Preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
 <!ENTITY prefWindow.title "Preferències">
 <!ENTITY categoryHeader "Categoria">
 <!ENTITY appear.label "Aparença">
 <!ENTITY content.label "Contingut">
 <!ENTITY fonts.label "Tipus de lletra">
 <!ENTITY colors.label "Colors">
 <!ENTITY navigator.label "Navegador">
 <!ENTITY history.label "Historial">
--- a/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 52em; height: 41em;">
+<!-- pref-tabs.xul -->
 
-<!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Control+Retorn en la barra d'ubicació">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "u">
 <!ENTITY middleClick.label      "Clic amb el botó del mig, Control+clic o Control+Retorn en els enllaços d'una pàgina web">
 <!ENTITY middleClick.accesskey    "m">
--- a/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 52em; height: 41em;">
+<!-- pref-tabs.xul -->
 
-<!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Control+Retorn en la barra d'ubicació">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "u">
 <!ENTITY middleClick.label      "Clic amb el botó del mig, Control+clic o Control+Retorn en els enllaços d'una pàgina web">
 <!ENTITY middleClick.accesskey    "m">
--- a/suite/chrome/common/printPreview.dtd
+++ b/suite/chrome/common/printPreview.dtd
@@ -30,46 +30,43 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY print.label "Imprimeix...">
-<!ENTITY print.accesskey "I">
-<!ENTITY pageSetup.label "Configuració de la pàgina...">
-<!ENTITY pageSetup.accesskey "C">
-<!ENTITY page.label "Pàgina:">
+<!ENTITY print.label     "Imprimeix...">
+<!ENTITY print.accesskey   "I">
+<!ENTITY pageSetup.label   "Configuració de la pàgina...">
+<!ENTITY pageSetup.accesskey "C">
+<!ENTITY page.label      "Pàgina:">
 <!ENTITY page.accesskey    "a">
-<!ENTITY of.label "de">
-<!ENTITY scale.label "Escala:">
+<!ENTITY of.label       "de">
+<!ENTITY scale.label     "Escala:">
 <!ENTITY scale.accesskey   "s">
-<!ENTITY portrait.label "Vertical">
-<!ENTITY portrait.accesskey "V">
-<!ENTITY landscape.label "Apaïsat">
-<!ENTITY landscape.accesskey "A">
-<!ENTITY close.label "Tanca">
-<!ENTITY close.accesskey "T">
-<!ENTITY p30.label "30&#037;">
-<!ENTITY p40.label "40&#037;">
-<!ENTITY p50.label "50&#037;">
-<!ENTITY p60.label "60&#037;">
-<!ENTITY p70.label "70&#037;">
-<!ENTITY p80.label "80&#037;">
-<!ENTITY p90.label "90&#037;">
-<!ENTITY p100.label "100&#037;">
-<!ENTITY p125.label "125&#037;">
-<!ENTITY p150.label "150&#037;">
-<!ENTITY p175.label "175&#037;">
-<!ENTITY p200.label "200&#037;">
-<!ENTITY Custom.label "Personalitza...">
-<!ENTITY ShrinkToFit.label "Encongeix per encabir-hi">
-<!ENTITY customPrompt.title "Escala personalitzada...">
+<!ENTITY portrait.label    "Vertical">
+<!ENTITY portrait.accesskey  "V">
+<!ENTITY landscape.label   "Apaïsat">
+<!ENTITY landscape.accesskey "A">
+<!ENTITY close.label     "Tanca">
+<!ENTITY close.accesskey   "T">
+<!ENTITY p30.label      "30&#037;">
+<!ENTITY p40.label      "40&#037;">
+<!ENTITY p50.label      "50&#037;">
+<!ENTITY p60.label      "60&#037;">
+<!ENTITY p70.label      "70&#037;">
+<!ENTITY p80.label      "80&#037;">
+<!ENTITY p90.label      "90&#037;">
+<!ENTITY p100.label      "100&#037;">
+<!ENTITY p125.label      "125&#037;">
+<!ENTITY p150.label      "150&#037;">
+<!ENTITY p175.label      "175&#037;">
+<!ENTITY p200.label      "200&#037;">
+<!ENTITY Custom.label     "Personalitza...">
+<!ENTITY ShrinkToFit.label  "Encongeix per encabir-hi">
+<!ENTITY customPrompt.title  "Escala personalitzada...">
 
 <!ENTITY homearrow.tooltip  "Primera pàgina">
 <!ENTITY endarrow.tooltip   "Darrera pàgina">
 <!ENTITY rightarrow.tooltip  "Pàgina següent">
 <!ENTITY leftarrow.tooltip  "Pàgina anterior">
--- a/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
+++ b/suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd
@@ -33,24 +33,20 @@
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY windowTitle.label "Seleccioneu el perfil d'usuari">
-
+<!ENTITY      windowTitle.label  "Seleccioneu el perfil d'usuari">
 <!ENTITY      profileManager.title "Gestor de perfils del &brandShortName;">
 
-<!ENTITY manage.label "Gestiona els perfils…">
-<!ENTITY manage.accesskey "G">
-<!ENTITY      select.label     "Utilitza el perfil">
+<!ENTITY      manage.label   "Gestiona els perfils…">
+<!ENTITY      manage.accesskey "G">
+<!ENTITY      select.label   "Utilitza el perfil">
 
-<!ENTITY availableProfiles.label "Perfils disponibles">
+<!ENTITY      availableProfiles.label "Perfils disponibles">
 
 <!ENTITY      introStart.label     "Per a accedir al vostre perfil personal, que conté els vostres missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personal, trieu-lo de la llista, i feu clic a &start.label; per a iniciar la vostra sessió.">
-<!ENTITY      introSwitch.label     "Per a canviar a un altre perfil, que conté els missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personal, trieu-lo de la llista, i feu clic a &select.label; per a començar a utilitzar-lo.">
+<!ENTITY      introSwitch.label    "Per a canviar a un altre perfil, que conté els missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personal, trieu-lo de la llista, i feu clic a &select.label; per a començar a utilitzar-lo.">
 <!ENTITY      profileManagerText.label "El &brandShortName; emmagatzema informació dels vostres paràmetres, preferències, adreces d'interès, missatges emmagatzemats i altres elements de l'usuari en el vostre perfil.">
--- a/suite/chrome/common/quitDialog.properties
+++ b/suite/chrome/common/quitDialog.properties
@@ -1,13 +1,12 @@
 quitDialogTitle=Surt del %S
 restartDialogTitle=Reinicia el %S
 
-quitTitle=S&urt
-
 restartNowTitle=&Reinicia ara
 restartLaterTitle=Reinicia més &endavant
+quitTitle=S&urt
 cancelTitle=&Canceŀla
 saveTitle=&Desa i surt
 neverAsk=No m'ho demanis la propera vegada
 message=Voleu que el %S desi les vostres pestanyes i finestres per a la propera vegada que s'iniciï?
 messageNoWindows=Voleu que el %S desi les vostres pestanyes per a la propera vegada que s'iniciï?
 messageRestart=El %S provarà de restaurar les vostres pestanyes i finestres quan s'iniciï.
--- a/suite/chrome/common/region.properties
+++ b/suite/chrome/common/region.properties
@@ -1,10 +1,9 @@
-# search-panel.properties
-#  Localizable URLs
+# Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Google
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)
 browser.search.order.1=Google
 browser.search.order.2=Yahoo
 
 # More information about this update link available in the update wizard.
 # Only change this if you are providing localized release notes.
--- a/suite/chrome/common/sanitize.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sanitize.dtd
@@ -1,23 +1,23 @@
-<!ENTITY sanitizeDialog.title     "Neteja les dades privades">
-<!ENTITY sanitizeItems.label     "Neteja els elements següents:">
+<!ENTITY sanitizeDialog.title      "Neteja les dades privades">
+<!ENTITY sanitizeItems.label       "Neteja els elements següents:">
 
-<!ENTITY itemHistory.label      "Historial de navegació">
-<!ENTITY itemHistory.accesskey    "n">
+<!ENTITY itemHistory.label        "Historial de navegació">
+<!ENTITY itemHistory.accesskey      "n">
 <!ENTITY itemUrlBar.label        "Historial de la barra d'ubicació">
 <!ENTITY itemUrlBar.accesskey      "u">
-<!ENTITY itemFormSearchHistory.label    "Formularis desats i historial de cerca">
-<!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey    "F">
-<!ENTITY itemPasswords.label     "Contrasenyes desades">
-<!ENTITY itemPasswords.accesskey   "C">
-<!ENTITY itemCookies.label      "Galetes">
-<!ENTITY itemCookies.accesskey    "G">
-<!ENTITY itemCache.label       "Memòria cau">
-<!ENTITY itemCache.accesskey     "a">
-<!ENTITY itemOfflineApps.label    "Dades de llocs web fora de línia">
-<!ENTITY itemOfflineApps.accesskey  "o">
-<!ENTITY itemDownloads.label     "Historial de baixades">
-<!ENTITY itemDownloads.accesskey   "b">
-<!ENTITY itemSessions.label      "Sessions autenticades">
-<!ENTITY itemSessions.accesskey    "S">
+<!ENTITY itemDownloads.label       "Historial de baixades">
+<!ENTITY itemDownloads.accesskey     "b">
+<!ENTITY itemFormSearchHistory.label   "Formularis desats i historial de cerca">
+<!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey "F">
+<!ENTITY itemCache.label         "Memòria cau">
+<!ENTITY itemCache.accesskey       "a">
+<!ENTITY itemCookies.label        "Galetes">
+<!ENTITY itemCookies.accesskey      "G">
+<!ENTITY itemOfflineApps.label      "Dades de llocs web fora de línia">
+<!ENTITY itemOfflineApps.accesskey    "o">
+<!ENTITY itemPasswords.label       "Contrasenyes desades">
+<!ENTITY itemPasswords.accesskey     "C">
+<!ENTITY itemSessions.label       "Sessions autenticades">
+<!ENTITY itemSessions.accesskey     "S">
 
 <!ENTITY sanitizeButton.label      "Neteja les dades privades ara">
--- a/suite/chrome/common/search/engineManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/search/engineManager.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!ENTITY engineManager.title    "Gestiona la llista de motors de cerca">
 <!ENTITY engineManager.style    "min-width: 38em;">
 <!ENTITY engineManager.intro    "Teniu els següents motors de cerca instal·lats:">
 
 <!ENTITY columnLabel.name     "Nom">
 <!ENTITY columnLabel.keyword    "Paraula clau">
+<!-- Buttons -->
 
-<!-- Buttons -->
 <!ENTITY up.label         "Mou amunt">
 <!ENTITY up.accesskey       "u">
 <!ENTITY dn.label         "Mou avall">
 <!ENTITY dn.accesskey       "v">
 <!ENTITY remove.label       "Suprimeix">
 <!ENTITY remove.accesskey     "r">
 <!ENTITY edit.label        "Edita la paraula clau…">
 <!ENTITY edit.accesskey      "t">
--- a/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/search/search-panel.dtd
@@ -1,25 +1,41 @@
-<!-- 
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public
-  - License Version 1.1 (the "License"); you may not use this file
-  - except in compliance with the License. You may obtain a copy of
-  - the License at http://www.mozilla.org/MPL/
-  - 
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS
-  - IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or
-  - implied. See the License for the specific language governing
-  - rights and limitations under the License.
-  - 
-  - The Original Code is Mozilla Communicator.
-  - 
-  - The Initial Developer of the Original Code is Netscape
-  - Communications Corp. Portions created by Netscape Communications
-  - Corp. are Copyright (C) 1999 Netscape Communications Corp. All
-  - Rights Reserved.
-  - 
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is SeaMonkey search panel.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is
+  - the Mozilla Foundation.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2010
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
  - Contributor(s):
- --> 
+  -  Robert Kaiser <kairo@kairo.at>
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY search.button.label "Cerca">
+<!ENTITY search.button.label   "Cerca">
 <!ENTITY search.placeholder    "Introduïu el text de la cerca">
 
 <!ENTITY search.engineManager.label "Gestiona els motors de cerca…">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/customize.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/customize.dtd
@@ -29,35 +29,32 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
+<!-- extracted from ./customize.xul -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE sidebar.customize.title.label: Do NOT localize the term "&sidebarName;" -->
 
 
-<!-- extracted from ./customize.xul -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE sidebar.customize.title.label: Do NOT localize the term "&sidebarName;" -->
-<!ENTITY sidebar.customize.title.label "Personalitza la &sidebarName;">
+<!ENTITY sidebar.customize.title.label     "Personalitza la &sidebarName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE sidebar.customize.current.label: Do NOT localize the term "&sidebarName;" -->
-<!ENTITY sidebar.customize.current.label "Pestanyes de la &sidebarName;">
+<!ENTITY sidebar.customize.current.label    "Pestanyes de la &sidebarName;">
 <!ENTITY sidebar.customize.current.accesskey  "t">
-<!ENTITY sidebar.customize.customize.label "Personalitza la pestanya...">
+<!ENTITY sidebar.customize.customize.label   "Personalitza la pestanya...">
 <!ENTITY sidebar.customize.customize.accesskey "P">
-<!ENTITY sidebar.customize.remove.label "Suprimeix">
+<!ENTITY sidebar.customize.remove.label     "Suprimeix">
 <!ENTITY sidebar.customize.remove.accesskey   "r">
-<!ENTITY sidebar.customize.additional.label "Pestanyes disponibles:">
+<!ENTITY sidebar.customize.additional.label   "Pestanyes disponibles:">
 <!ENTITY sidebar.customize.additional.accesskey "d">
-<!ENTITY sidebar.customize.add.label "Afegeix">
+<!ENTITY sidebar.customize.add.label      "Afegeix">
 <!ENTITY sidebar.customize.add.accesskey    "A">
-<!ENTITY sidebar.customize.preview.label "Previsualitza...">
+<!ENTITY sidebar.customize.preview.label    "Previsualitza...">
 <!ENTITY sidebar.customize.preview.accesskey  "v">
-<!ENTITY sidebar.customize.up.label "Amunt">
+<!ENTITY sidebar.customize.up.label       "Amunt">
 <!ENTITY sidebar.customize.up.accesskey     "m">
-<!ENTITY sidebar.customize.down.label "Avall">
+<!ENTITY sidebar.customize.down.label      "Avall">
 <!ENTITY sidebar.customize.down.accesskey    "l">
-<!ENTITY sidebar.more.label "Cerca més pestanyes...">
+<!ENTITY sidebar.more.label           "Cerca més pestanyes...">
 <!ENTITY sidebar.more.accesskey         "C">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/preview.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/preview.dtd
@@ -30,12 +30,9 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY sidebar.preview.title.label "Previsualització de la pestanya">
+<!ENTITY sidebar.preview.title.label     "Previsualització de la pestanya">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/sidebar.properties
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/sidebar.properties
@@ -1,7 +1,6 @@
 addPanelConfirmTitle=Afegeix una pestanya a la Barra lateral
 addPanelConfirmMessage=Voleu afegir la pestanya «%title%» a la %name%?##Font: %url%
 persistentPanelWarning=La pestanya de la barra lateral que esteu afegint pot transferir dades a través d'Internet i executar JavaScript fins i tot quan el %name% és tancat.\n
 
 dupePanelAlertTitle=Barra lateral
 dupePanelAlertMessage=%url% ja existeix a la %name%.
-
--- a/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
@@ -32,41 +32,38 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY sidebar.panels.label "Barra lateral">
-<!ENTITY sidebar.reload.label "Actualitza">
-<!ENTITY sidebar.reload.accesskey "z">
-<!ENTITY sidebar.picker.label "Pestanyes">
-<!ENTITY sidebar.customize.label "Personalitza la barra lateral">
-<!ENTITY sidebar.customize.accesskey "t">
-<!ENTITY sidebar.hide.label "Amaga la pestanya">
-<!ENTITY sidebar.hide.accesskey "g">
-<!ENTITY sidebar.switch.label "Commuta a la pestanya">
-<!ENTITY sidebar.switch.accesskey "m">
-<!ENTITY sidebarCmd.label "Barra lateral">
-<!ENTITY sidebarCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY sidebar.loading.label "S'està carregant...">
-<!ENTITY sidebar.loadstopped.label "S'ha aturat la càrrega">
-<!ENTITY sidebar.loading.stop.label "Atura">
+<!ENTITY sidebar.panels.label      "Barra lateral">
+<!ENTITY sidebar.reload.label      "Actualitza">
+<!ENTITY sidebar.reload.accesskey    "z">
+<!ENTITY sidebar.picker.label      "Pestanyes">
+<!ENTITY sidebar.customize.label    "Personalitza la barra lateral">
+<!ENTITY sidebar.customize.accesskey  "t">
+<!ENTITY sidebar.hide.label       "Amaga la pestanya">
+<!ENTITY sidebar.hide.accesskey     "g">
+<!ENTITY sidebar.switch.label      "Commuta a la pestanya">
+<!ENTITY sidebar.switch.accesskey    "m">
+<!ENTITY sidebarCmd.label        "Barra lateral">
+<!ENTITY sidebarCmd.accesskey      "l">
+<!ENTITY sidebar.loading.label     "S'està carregant...">
+<!ENTITY sidebar.loadstopped.label   "S'ha aturat la càrrega">
+<!ENTITY sidebar.loading.stop.label   "Atura">
 <!ENTITY sidebar.loading.stop.accesskey "u">
 
-<!ENTITY sidebar.no-panels.state "Ara, la barra lateral és buida.">
-<!ENTITY sidebar.no-panels.add    'Podeu afegir pestanyes si feu clic al botó «Pestanyes» de sobre.'>
-<!ENTITY sidebar.no-panels.hide   'Si voleu amagar completament la barra lateral, feu clic al menú «Visualitza» de sobre, i seleccioneu «Barra lateral» del submenú «Mostra/Amaga».'>
-<!ENTITY sidebar.sbDirectory.label "Directori de la barra lateral...">
+<!ENTITY sidebar.no-panels.state   "Ara, la barra lateral és buida.">
+<!ENTITY sidebar.no-panels.add    "Podeu afegir pestanyes si feu clic al botó «Pestanyes» de sobre.">
+<!ENTITY sidebar.no-panels.hide   "Si voleu amagar completament la barra lateral, feu clic al menú «Visualitza» de sobre, i seleccioneu «Barra lateral» del submenú «Mostra/Amaga».">
+<!ENTITY sidebar.sbDirectory.label  "Directori de la barra lateral...">
 
-<!ENTITY sidebar.pagenotfound.label "Ara mateix, aquesta pestanya no està disponible.">
-<!ENTITY sidebar.close.tooltip "Tanca la barra lateral">
-<!ENTITY sidebar.open.tooltip "Obre la Barra lateral">
+<!ENTITY sidebar.pagenotfound.label "Ara mateix, aquesta pestanya no està disponible.">
+<!ENTITY sidebar.close.tooltip    "Tanca la barra lateral">
+<!ENTITY sidebar.open.tooltip    "Obre la Barra lateral">
 
 <!ENTITY sidebar.search.label     "Cerca">
 <!ENTITY sidebar.client-bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY sidebar.client-history.label    "Historial">
 <!ENTITY sidebar.client-addressbook.label  "Llibreta d'adreces">
--- a/suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncGenericChange.properties
@@ -1,37 +1,35 @@
+# LOCALIZATION NOTE (whole file) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
 # LOCALIZATION NOTE (change.password.title): This (and associated change.password/passphrase) are used when the user elects to change their password.
-change.password.title = Canvia la contrasenya
-change.password.acceptButton = Canvia la contrasenya
-change.password.status.active = S'està canviant la contrasenya…
+change.password.title     = Canvia la contrasenya
+change.password.acceptButton  = Canvia la contrasenya
+change.password.status.active = S'està canviant la contrasenya…
 change.password.status.success = S'ha canviat la contrasenya.
-change.password.status.error = S'ha produït un error en canviar la contrasenya.
+change.password.status.error  = S'ha produït un error en canviar la contrasenya.
 
-change.password.introText = La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters. No pot ser la mateixa que el nom d'usuari ni la clau de sincronització.
+change.password.introText  = La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters. No pot ser la mateixa que el nom d'usuari ni la clau de sincronització.
 change.password.warningText = Nota: cap dels vostres altres dispositius podrà connectar-se al vostre compte un cop hàgiu canviat aquesta contrasenya.
 
-change.synckey.title = Canvieu la vostra clau de sincronització
+change.synckey.title    = Canvieu la vostra clau de sincronització
 change.synckey.acceptButton = Canvia la clau de sincronització
-change.synckey.label = S'està canviant la clau de sincronització i pujant les dades locals. Espereu…
-change.synckey.error = S'ha produït un error en canviar la clau de sincronització
-change.synckey.success = La clau de sincronització s'ha canviat amb èxit
+change.synckey.label    = S'està canviant la clau de sincronització i pujant les dades locals. Espereu…
+change.synckey.error    = S'ha produït un error en canviar la clau de sincronització
+change.synckey.success   = La clau de sincronització s'ha canviat amb èxit
 
-change.synckey.introText = Al SeaMonkey li importa la vostra privadesa
-change.synckey.introText2 = Per tal d'assegurar la vostra completa privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. No es pujarà la clau per desxifrar les vostres dades.
-# LOCALIZATION NOTE (change.synckey.warningText) "Sync" should match &syncBrand.shortName.label; from syncBrand.dtd
+change.synckey.introText  = Al SeaMonkey li importa la vostra privadesa
+change.synckey.introText2 = Per tal d'assegurar la vostra completa privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. No es pujarà la clau per desxifrar les vostres dades.
 change.synckey.warningText = Nota: Si ho canvieu, s'esborraran totes les dades emmagatzemades al vostre servidor de sincronització i es pujaran dades noves amb la protecció d'aquesta clau. No se sincronitzaran els vostres altres dispositius fins que no se'ls hi introdueixi la nova clau de sincronització.
 
 new.synckey.label = La vostra clau de sincronització
 
 # LOCALIZATION NOTE (new.password.title): This (and associated new.password/passphrase) are used on a second computer when it detects that your password or passphrase has been changed on a different device.
-
-new.password.label = Introduïu la nova contrasenya
-new.password.confirm = Confirmeu la nova contrasenya
-
 new.password.title      = Actualitza la contrasenya
 new.password.introText    = El servidor ha rebutjat la contrasenya. Actualitzeu-la.
+new.password.label      = Introduïu la nova contrasenya
+new.password.confirm     = Confirmeu la nova contrasenya
 new.password.acceptButton   = Actualitza la contrasenya
 new.password.status.incorrect = La contrasenya és incorrecta. Torneu-ho a provar.
 
-new.synckey.title     = Actualitza la clau de sincronització
+new.synckey.title      = Actualitza la clau de sincronització
 new.synckey2.introText    = La vostra clau de sincronització ha canviat fent servir un altre dispositiu. Introduïu la clau actualitzada.
 new.synckey.acceptButton   = Actualitza la clau de sincronització
 new.synckey.status.incorrect = La clau de sincronització és incorrecta. Torneu-ho a provar.
--- a/suite/chrome/common/sync/syncQuota.properties
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncQuota.properties
@@ -23,15 +23,15 @@ quota.retrieving.label   = S'està recuperant…
 quota.sizeValueUnit.label  = %1$S %2$S
 quota.remove.label     = Suprimeix
 quota.treeCaption.label   = Desmarqueu els ítems per deixar de sincronitzar-los i alliberar espai en el servidor.
 # LOCALIZATION NOTE (quota.removal.label): %S is a list of engines that will be
 # disabled and whose data will be removed once the user confirms.
 quota.removal.label     = El Sync del SeaMonkey suprimirà les dades següents: %S.
 # LOCALIZATION NOTE (quota.list.separator): This is the separator string used
 # for the list of engines (incl. spaces where appropriate)
-quota.list.separator    = ,\u0020
+quota.list.separator    = , 
 # LOCALIZATION NOTE (quota.freeup.label): %1$S and %2$S are numeric value
 # and unit (as defined in the download manager) of the amount of space freed
 # up by disabling the unchecked engines. If displayed this string is
 # concatenated directly to quota.removal.label and may need to start off with
 # whitespace.
-quota.freeup.label     = \u0020Això alliberarà fins a %1$S %2$S.
+quota.freeup.label     = Això alliberarà fins a %1$S %2$S.
--- a/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
@@ -1,87 +1,87 @@
 <!ENTITY accountSetupTitle.label  "Configuració del &syncBrand.fullName.label;">
+<!-- First page of the wizard -->
 
-<!-- First page of the wizard -->
+
 <!ENTITY setup.pickSetupType.description "Us donem la benvinguda, si mai heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans, caldrà que creeu primer un nou compte.">
 <!ENTITY button.createNewAccount.label "Crea un compte">
 <!ENTITY setup.haveAccount.label "Ja tinc un compte del &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY button.connect.label "Connecta">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans?">
 <!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Mai abans he fet servir el &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Ja faig servir el &syncBrand.shortName.label; en un altre ordinador">
+<!-- New Account AND Existing Account -->
 
-<!-- New Account AND Existing Account -->
 <!ENTITY server.label        "Servidor">
 <!ENTITY server.accesskey      "S">
 <!ENTITY serverType.main.label   "Servidor del &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY serverType.custom2.label  "Utilitza un servidor personalitzat…">
-<!ENTITY signIn.account2.label    "Compte">
-<!ENTITY signIn.account2.accesskey  "e">
+<!ENTITY serverType.custom2.label  "Utilitza un servidor personalitzat…">
+<!ENTITY signIn.account2.label   "Compte">
+<!ENTITY signIn.account2.accesskey "e">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Contrasenya">
 <!ENTITY signIn.password.accesskey "y">
 <!ENTITY signIn.syncKey.label    "Clau de sincronització">
-<!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "c">
+<!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "C">
+<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 
-
-<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 <!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Detalls del compte">
-<!ENTITY setup.confirmPassword.label "Confirmeu la contrasenya">
-<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "m">
-<!ENTITY setup.emailAddress.label   "Adreça electrònica">
-<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "e">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.label       "Confirmeu la contrasenya">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey     "m">
+<!ENTITY setup.emailAddress.label        "Adreça electrònica">
+<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey      "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
 <!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Accepto">
 <!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "A">
 <!ENTITY setup.tosLink.label    "els termes del servei">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.label   "i la">
 <!ENTITY setup.ppLink.label     "política de privadesa">
 <!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
 <!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
+<!-- New Account Page 2: Sync Key -->
 
-<!-- New Account Page 2: Sync Key -->
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.title.label "Al &brandShortName; li importa la vostra privadesa">
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.description.label "Per garantir la vostra total privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. La clau de sincronització, necessària per desxifrar les dades, no es pujarà.">
 <!ENTITY syncKeyEntry.label    "La vostra clau de sincronització">
 <!ENTITY syncKeyEntry.accesskey  "c">
 <!ENTITY syncKeyGenerate.label   "Genera">
 <!ENTITY syncKeyGenerate.accesskey "G">
 <!ENTITY syncKeyBackup.description "La clau de sincronització és necessària per accedir al &syncBrand.fullName.label; en altres màquines. Creeu-ne una còpia de seguretat. No podem ajudar-vos a recuperar la vostra clau de sincronització.">
 
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Imprimeix…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "p">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Desa…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "s">
+<!-- New Account Page 3: Captcha -->
 
-<!-- New Account Page 3: Captcha -->
 <!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Confirmeu que no sou cap robot">
+<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
 
-<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
 <!ENTITY addDevice.title.label       "Afegeix un dispositiu">
 <!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Mostra'm com.">
 <!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "No tinc cap dispositiu amb mi">
 <!ENTITY addDevice.setup.description.label "Per activar-lo, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; a l'altre dispositiu i seleccioneu «Afegeix un dispositiu».">
 <!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "A continuació, introduïu aquest codi:">
 <!ENTITY addDevice.dialog.description.label "Per activar el nou dispositiu, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del dispositiu i seleccioneu «Connecta».">
 <!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Introduïu el codi que proporciona el dispositiu:">
 <!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Torneu-ho a provar.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "S'ha afegit el dispositiu amb èxit. La sincronització inicial pot portar uns quants minuts i finalitzarà en segon pla.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "Per activar el dispositiu, heu d'introduir la clau de sincronització. Imprimiu o deseu la clau i emporteu-vos-la a sobre sempre.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Dispositiu connectat">
+<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 
-<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 <!ENTITY setup.signInPage.title.label "Inicia una sessió">
-<!ENTITY existingSyncKey.description "Podeu obtenir una còpia de la clau de sincronització anant a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del vostre altre dispositiu, seleccioneu «La meva clau de sincronització» a «Gestiona el compte».">
+<!ENTITY existingSyncKey.description "Podeu obtenir una còpia de la clau de sincronització anant a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del vostre altre dispositiu, seleccioneu «La meva clau de sincronització» a «Gestiona el compte».">
 <!ENTITY verifying.label       "S'està verificant…">
 <!ENTITY resetPassword.label     "Reinicia la contrasenya">
 <!ENTITY resetSyncKey.label      "He perdut el meu altre dispositiu.">
+<!-- Sync Options -->
 
-<!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Opcions de sincronització">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
@@ -92,20 +92,20 @@
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "y">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Preferències">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "s">
 
 <!ENTITY choice2.merge.main.label   "Fusiona les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
 <!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">
+<!-- Confirm Merge Options -->
 
-<!-- Confirm Merge Options -->
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
-<!ENTITY confirm.merge.label     "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
-<!ENTITY confirm.client2.label    "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
+<!ENTITY confirm.merge.label  "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
+<!ENTITY confirm.client2.label     "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
 <!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
 <!ENTITY confirm.server2.label     "Avís: se sobrescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">
+<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
 
-<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
-<!ENTITY setup.successPage.title  "S'ha completat la configuració!">
+<!ENTITY setup.successPage.title "S'ha completat la configuració!">
 <!ENTITY changeOptions.label "Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions de sincronització a continuació.">
 <!ENTITY continueUsing.label "Podeu continuar utilitzant el &brandShortName;.">
--- a/suite/chrome/common/sync/syncSetup.properties
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.properties
@@ -6,25 +6,37 @@ invalidEmail.label     = L'adreça electrònica no és vàlida
 serverInvalid.label     = Introduïu un URL de servidor vàlid
 usernameNotAvailable.label = Ja és en ús
 
 verifying.label = S'està verificant…
 
 # LOCALIZATION NOTE (additionalClientCount.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-additionalClientCount.label   = i #1 dispositiu addicional;i #1 dispositius addicionals
-bookmarksCount.label     = #1 adreça d'interès;#1 adreces d'interès
-historyDaysCount.label     = #1 dia d'historial;#1 dies d'historial
-passwordsCount.label     = #1 contrasenya;#1 contrasenyes
+# #1 is the number of additional clients (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+additionalClientCount.label = i #1 dispositiu addicional;i #1 dispositius addicionals
+# LOCALIZATION NOTE (bookmarksCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of bookmarks (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+bookmarksCount.label    = #1 adreça d'interès;#1 adreces d'interès
+# LOCALIZATION NOTE (historyDaysCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of days (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+historyDaysCount.label   = #1 dia d'historial;#1 dies d'historial
+# LOCALIZATION NOTE (passwordsCount.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of passwords (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
+passwordsCount.label    = #1 contrasenya;#1 contrasenyes
 
 save.synckey.title = Desa la clau de sincronització
 
 newAccount.action.label = S'ha configurat el Firefox Sync automàticament perquè sincronitzi totes les dades del navegador.
 newAccount.change.label = Podeu triar què voleu sincronitzar exactament seleccionant les opcions de sincronització a continuació.
 resetClient.change.label = El Firefox Sync fusionarà totes les dades del navegador d'aquest ordinador en el vostre compte Sync.
 wipeClient.change.label = El Firefox Sync reemplaçarà totes les dades del navegador d'aquest ordinador amb les del vostre compte Sync.
 wipeRemote.change.label = El Firefox Sync reemplaçarà totes les dades del navegador del vostre compte Sync amb les dades d'aquest ordinador.
 existingAccount.change.label = Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions del Sync a continuació.
 
 # Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
 # /services/sync
-
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -1,30 +1,29 @@
 <!-- extracted from tasksOverlay.xul -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (navigatorCmd.label): DONT_TRANSLATE --> 
-<!ENTITY navigatorCmd.label "Navegador">
-<!ENTITY navigatorCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY navigatorCmd.label "n">
+<!ENTITY navigatorCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY navigatorCmd.commandkey "1">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY editorCmd.label "Redactor">
-<!ENTITY editorCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY editorCmd.commandkey "4">
+<!ENTITY editorCmd.label   "Composer">
+<!ENTITY editorCmd.accesskey  "c">
+<!ENTITY editorCmd.commandkey  "4">
 
-<!ENTITY errorConsoleCmd.label "Consola d'errors">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
-<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey				"j">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.label                 "Consola d'errors">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
+<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
 
-<!ENTITY taskNavigator.tooltip "Navegador">
-<!ENTITY taskComposer.tooltip "Redactor">
+<!ENTITY taskNavigator.tooltip "Navegador">
+<!ENTITY taskComposer.tooltip "Redactor">
 
 <!ENTITY webDevelopment.label "Desenvolupament web">
-<!ENTITY webDevelopment.accesskey "W">
+<!ENTITY webDevelopment.accesskey "w">
 
 <!ENTITY windowMenu.label "Finestra">
-<!ENTITY windowMenu.accesskey "N">
+<!ENTITY windowMenu.accesskey "n">
 
 <!ENTITY tasksMenu.label "Eines">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "n">
 
 <!ENTITY datamanCmd.label "Gestor de dades">
 <!ENTITY datamanCmd.accesskey "G">
 
 <!ENTITY passwordManagerCmd.label "Gestor de contrasenyes">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -1,28 +1,27 @@
 <!-- unix -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate all the Cmd.key and accesskey --> 
 
-<!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
-<!ENTITY closeCmd.key "W">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY closeCmd.label         "Tanca">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey       "T">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "u">
 
-<!ENTITY redoCmd.key "Y">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 
-<!ENTITY findTypeTextCmd.key "/">
-<!ENTITY findTypeLinksCmd.key "'">
+<!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
+<!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
-<!ENTITY accel.emacs_conflict "accel,shift">
-
+<!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel,shift">
 <!-- Help viewer -->
-<!ENTITY openHelpCmd.label     "Continguts de l'ajuda">
-<!ENTITY openHelpCmd.accesskey   "j">
-<!ENTITY openHelpCmd.key      "VK_F1">
 
+<!ENTITY openHelpCmd.label       "Continguts de l'ajuda">
+<!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "j">
+<!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
+
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Maj">
-
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -1,108 +1,106 @@
 <!-- these things need to move into utilityOverlay.xul -->
-<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Treballa fora de línia">
-<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "b">
-
+<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label         "Treballa fora de línia">
+<!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey       "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the global menu items --> 
 
-<!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey "f">
-<!ENTITY newMenu.label "Nou">
-<!ENTITY newMenu.accesskey "n">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.label "Nova finestra del Redactor">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY newBlankPageCmd.key "n">
+
+<!ENTITY fileMenu.label          "Fitxer">
+<!ENTITY fileMenu.accesskey        "F">
+<!ENTITY newMenu.label          "Nou">
+<!ENTITY newMenu.accesskey        "N">
+<!ENTITY newBlankPageCmd.label      "Nova finestra del Redactor">
+<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey    "e">
+<!ENTITY newBlankPageCmd.key       "n">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.label "Pàgina utilitzant una plantilla">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.label "Pàgina utilitzant un esborrany">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.accesskey "y">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newNavigatorCmd.label): Do NOT translate "Navigator" -->
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Finestra del Navegador">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "N">
 
-<!ENTITY editMenu.label "Edita">
-<!ENTITY editMenu.accesskey "E">
-<!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
-<!ENTITY undoCmd.key "Z">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey "D">
-<!ENTITY redoCmd.label "Refés">
-<!ENTITY redoCmd.key "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey "R">
-<!ENTITY cutCmd.label "Retalla">
-<!ENTITY cutCmd.key "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY copyCmd.label "Copia">
-<!ENTITY copyCmd.key "C">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
-<!ENTITY pasteCmd.key "V">
-<!ENTITY pasteGoCmd.label                    "Enganxa-ho i vés-hi">
-<!ENTITY pasteGoCmd.accesskey              "G">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
-
+<!ENTITY editMenu.label          "Edita">
+<!ENTITY editMenu.accesskey        "E">
+<!ENTITY undoCmd.label          "Desfés">
+<!ENTITY undoCmd.key           "Z">
+<!ENTITY undoCmd.accesskey        "D">
+<!ENTITY redoCmd.label          "Refés">
+<!ENTITY redoCmd.key           "Y">
+<!ENTITY redoCmd.accesskey        "R">
+<!ENTITY cutCmd.label           "Retalla">
+<!ENTITY cutCmd.key            "X">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey         "t">
+<!ENTITY copyCmd.label          "Copia">
+<!ENTITY copyCmd.key           "C">
+<!ENTITY copyCmd.accesskey        "C">
+<!ENTITY pasteCmd.label          "Enganxa">
+<!ENTITY pasteCmd.key           "V">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey        "x">
+<!ENTITY pasteGoCmd.label         "Enganxa-ho i vés-hi">
+<!ENTITY pasteGoCmd.accesskey       "g">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pasteSearchCmd): "Search" is a verb, this is the
   search bar equivalent to the url bar's "Paste & Go" -->
+
 <!ENTITY pasteSearchCmd.label       "Enganxa-ho i cerca-ho">
-<!ENTITY pasteSearchCmd.accesskey     "e">
-
-<!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
-<!ENTITY selectAllCmd.key "A">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY clearHistoryCmd.label             "Neteja l'historial de cerca"> 
-<!ENTITY clearHistoryCmd.accesskey           "h"> 
-<!ENTITY showSuggestionsCmd.label            "Mostra suggeriments"> 
-<!ENTITY showSuggestionsCmd.accesskey      "s"> 
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Preferències…">
-<!ENTITY preferencesCmd.key "E">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY pasteSearchCmd.accesskey     "E">
+<!ENTITY deleteCmd.label         "Suprimeix">
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey       "u">
+<!ENTITY selectAllCmd.label        "Selecciona-ho tot">
+<!ENTITY selectAllCmd.key         "A">
+<!ENTITY selectAllCmd.accesskey      "a">
+<!ENTITY clearHistoryCmd.label  "Neteja l'historial de cerca">
+<!ENTITY clearHistoryCmd.accesskey  "h">
+<!ENTITY showSuggestionsCmd.label  "Mostra suggeriments">
+<!ENTITY showSuggestionsCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY preferencesCmd.label  "Preferències…">
+<!ENTITY preferencesCmd.key   "E">
+<!ENTITY preferencesCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Cerca text a mesura que escric">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.accesskey "q">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.label "Cerca enllaços a mesura que escric">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.accesskey "l">
 
-<!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Mostra/Amaga">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "g">
-<!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
-<!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
+<!ENTITY viewMenu.label   "Visualitza">
+<!ENTITY viewMenu.accesskey        "V">
+<!ENTITY viewToolbarsMenu.label  "Mostra/Amaga">
+<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey  "g">
+<!ENTITY showTaskbarCmd.label   "Barra d'estat">
+<!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey  "s">
 
-<!ENTITY helpMenu.label "Ajuda">
-<!ENTITY helpMenu.accesskey "j">
+<!ENTITY helpMenu.label   "Ajuda">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey  "j">
 
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució de problemes">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
-<!ENTITY releaseCmd.label "Notes de la versió">
-<!ENTITY releaseCmd.accesskey "v">
+<!ENTITY releaseCmd.label          "Notes de la versió">
+<!ENTITY releaseCmd.accesskey        "v">
 <!ENTITY helpSafeMode.label         "Reinicia amb els complements inhabilitats">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey       "R">
-<!ENTITY updateCmd.label            "Comprova si hi ha actualitzacions…">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey          "C">
-<!ENTITY aboutCmd.label "Quant al &brandShortName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label "Quant als connectors">
-<!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY updateCmd.label          "Comprova si hi ha actualitzacions…">
+<!ENTITY updateCmd.accesskey        "C">
+<!ENTITY aboutCmd.label   "Quant al &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutCmd.accesskey  "a">
+<!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label  "Quant als connectors">
+<!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey  "l">
 
-<!ENTITY direct.label "En línia (servidor intermediari: cap)">
-<!ENTITY direct.accesskey "c">
-<!ENTITY manual.label "En línia (servidor intermediari: manual)">
-<!ENTITY manual.accesskey "m">
-<!ENTITY pac.label "En línia (servidor intermediari: automàtic)">
-<!ENTITY pac.accesskey "i">
-<!ENTITY wpad.label "En línia (servidor intermediari: descobriment automàtic)">
-<!ENTITY wpad.accesskey "d">
+<!ENTITY direct.label                  "En línia (servidor intermediari: cap)">
+<!ENTITY direct.accesskey                "c">
+<!ENTITY manual.label                  "En línia (servidor intermediari: manual)">
+<!ENTITY manual.accesskey                "m">
+<!ENTITY pac.label                   "En línia (servidor intermediari: automàtic)">
+<!ENTITY pac.accesskey                 "i">
+<!ENTITY wpad.label                   "En línia (servidor intermediari: descobriment automàtic)">
+<!ENTITY wpad.accesskey                 "d">
 <!ENTITY system.label                  "En línia (servidor intermediari: propi del sistema)">
 <!ENTITY system.accesskey                "s">
 
-<!ENTITY proxy.label "Configuració del servidor intermediari…">
-<!ENTITY proxy.accesskey "C">
+<!ENTITY proxy.label                  "Configuració del servidor intermediari…">
+<!ENTITY proxy.accesskey                "C">
 
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Commuta la direcció del text">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "x">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
 <!ENTITY customizeToolbarContext.label      "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbarContext.accesskey    "P">
 
@@ -115,17 +113,17 @@
 <!ENTITY customizeToolbar.text.label       "Text">
 <!ENTITY customizeToolbar.text.accesskey     "T">
 <!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.label   "Utilitza icones petites">
 <!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.accesskey "s">
 <!ENTITY customizeToolbar.labelAlignEnd.label   "Mostra el text al costat de les icones">
 <!ENTITY customizeToolbar.labelAlignEnd.accesskey "c">
 <!ENTITY customizeToolbar.useDefault.label    "Utilitza els paràmetres per defecte">
 <!ENTITY customizeToolbar.useDefault.accesskey  "d">
+<!-- Popup Blocked notification menu -->
 
-<!-- Popup Blocked notification menu -->
 <!ENTITY allowPopups.accesskey    "e">
 <!ENTITY showPopupManager.label    "Gestiona les finestres emergents">
 <!ENTITY showPopupManager.accesskey  "G">
 <!ENTITY dontShowMessage.label    "No mostris aquest missatges quan es bloquin emergents">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey  "N">
 
 <!ENTITY syncToolbarButton.label "Sync">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
-<!ENTITY zoomEnlargeCmd.label "Més gran">
-<!ENTITY zoomEnlargeCmd.accesskey "g">
-<!ENTITY zoomEnlargeCmd.commandkey "+">
+<!ENTITY zoomEnlargeCmd.label    "Més gran">
+<!ENTITY zoomEnlargeCmd.accesskey  "g">
+<!ENTITY zoomEnlargeCmd.commandkey "+">
+<!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY zoomEnlargeCmd.commandkey2 "=">
 
-<!ENTITY zoomReduceCmd.label "Més petit">
-<!ENTITY zoomReduceCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY zoomReduceCmd.commandkey "-">
+<!ENTITY zoomReduceCmd.label    "Més petit">
+<!ENTITY zoomReduceCmd.accesskey  "e">
+<!ENTITY zoomReduceCmd.commandkey  "-">
 
-<!ENTITY zoomResetCmd.commandkey "0">
-
+<!ENTITY zoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!-- see zoomOtherLabel in viewZoomOverlay.properties -->
-<!ENTITY zoomMenu.accesskey "t">
-<!ENTITY zoomOtherCmd.accesskey "t">
+
+<!ENTITY zoomMenu.accesskey     "t">
+<!ENTITY zoomOtherCmd.accesskey   "t">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
@@ -13,9 +13,8 @@ labelOther=Altres (%zoom% %) ...
 # "Original size" in {labelOriginal}
 
 values=50,75,90,100,120,150,200
 accessKeys=5,7,9,i,1,0,2
 
 # {valueOther} must be greater than the largest in values
 
 valueOther=300
-
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -1,34 +1,35 @@
 <!-- win -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate "accel" or "shift",
             You may want to translate the Cmd.key and accesskey --> 
 
-<!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
-<!ENTITY closeCmd.key "W">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY closeCmd.label         "Tanca">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey       "T">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Surt">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "u">
 
-<!ENTITY redoCmd.key "Y">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 
-<!ENTITY findTypeTextCmd.key "/">
-<!ENTITY findTypeLinksCmd.key "'">
+<!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
+<!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
-<!ENTITY accel.emacs_conflict "accel">
+<!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
+<!-- Help viewer -->
 
-<!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Continguts de l'ajuda">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "j">
 <!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label      "Per als usuaris de l'Internet Explorer">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey    "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations need to change the
            "Help" menu label on Windows -->
-<!ENTITY helpMenu.label         "Ajuda"> 
+<!ENTITY helpMenu.label         "Ajuda">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey       "j">
+<!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 
-<!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Maj">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -1,13 +1,63 @@
-<!ENTITY window.title "Regles de filtratge">
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+ Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+
+ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+ 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+ http://www.mozilla.org/MPL/
+
+ Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+ for the specific language governing rights and limitations under the
+ License.
+
+ The Original Code is Mozilla Communicator client code, released
+ March 31, 1998.
+
+ The Initial Developer of the Original Code is
+ Netscape Communications Corporation.
+ Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
+ the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
-<!ENTITY watchThread.label "Vigila la conversa">
-<!ENTITY forwardTo.label "Reenvia-ho a">
-<!ENTITY replyWithTemplate.label "Reenvia-ho amb plantilla">
+ Contributor(s):
+  Alec Flett <alecf@netscape.com>
+  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
+  Allan Masri <amasri@netscape.com>
+  Henrik Gemal <bugzilla@gemal.dk>
+  Gayatri Bhimaraju <gayatrib@netscape.com>
+  Stephen Donner <stephend@netscape.com>
+  Gervase Markham <gervase.markham@univ.ox.ac.uk>
+  Håkan Waara <hwaara@chello.se>
+  Navin Gupta <naving@netscape.com>
+  David Bienvenu <bienvenu@netscape.com>
+  Sean Su <ssu@netscape.com>
+  Serge Gautheri <gautheri@noos.fr>
+  Scott MacGregor <scott@scott-macgregor.org>
+  Howard Chu <hyc@symas.com>
+  Mark Banner <mark@standard8.demon.co.uk>
+  Mike Shaver <shaver@mozilla.org>
+  Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
+
+ Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+ of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+ under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+ use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+ decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+ and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+ the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+ the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+
+ ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
+<!ENTITY window.title "Regles de filtratge">
 <!ENTITY filterEditorDialog.dimensions "width: 110ch;">
 <!ENTITY filterName.label "Nom del filtre:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "i">
 
 <!ENTITY junk.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunk.label "Correu legítim">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Mínima">
@@ -21,22 +71,26 @@
 <!ENTITY contextIncoming.label "Es comprovi el correu">
 <!ENTITY contextManual.label "S'executi manualment">
 <!ENTITY contextBoth.label "Es comprovi el correu o s'executi manualment">
 <!ENTITY contextPostPlugin.label "Es comprovi el correu (després de classificar)">
 <!ENTITY contextPostPluginBoth.label "Es comprovi el correu (després de classificar) o s'executi manualment">
 
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
+<!-- New Style Filter Rule Actions -->
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
+<!ENTITY forwardTo.label "Reenvia-ho a">
+<!ENTITY replyWithTemplate.label "Reenvia-ho amb plantilla">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l com a destacat">
 <!ENTITY setPriority.label "Defineix la prioritat a">
 <!ENTITY addTag.label "Etiqueta el missatge">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Especifica l'estat del correu brossa com a">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Suprimeix-lo del servidor POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Baixa'l del servidor POP ">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la conversa">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subconversa">
+<!ENTITY watchThread.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY stopExecution.label "Atura l'execució del filtre">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
@@ -19,9 +19,8 @@
 <!ENTITY runFilters.label "Executa ara">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "r">
 <!ENTITY stopFilters.label "Atura">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "u">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Executa manualment el(s) filtre(s) seleccionat(s) a la carpeta:">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "i">
 <!ENTITY choosethis.label "tria aquesta carpeta">
 <!ENTITY choosethisnewsserver.label "tria aquest servidor de grups de discussió">
-
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -1,33 +1,32 @@
 <!-- for SearchDialog.xul -->
-<!ENTITY searchHeading.label "Cerca missatges a:">
-<!ENTITY searchHeading.accesskey "r">
-<!ENTITY searchSubfolders.label "Cerca subcarpetes">
-<!ENTITY searchSubfolders.accesskey "s">
+<!ENTITY searchHeading.label     "Cerca missatges a:">
+<!ENTITY searchHeading.accesskey   "r">
+<!ENTITY searchSubfolders.label   "Cerca subcarpetes">
+<!ENTITY searchSubfolders.accesskey "s">
 <!ENTITY searchLocalSystem.label   "Cerca el sistema local">
 <!ENTITY searchLocalSystem.accesskey "i">
-<!ENTITY resetButton.label "Buida">
-<!ENTITY resetButton.accesskey "B">
-<!ENTITY openButton.label "Obre">
-<!ENTITY openButton.accesskey "O">
-<!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
-<!ENTITY searchDialogTitle.label "Cerca de missatges">
-<!ENTITY results.label "Resultats">
-<!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
-<!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
-<!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
-<!ENTITY fileButton.accesskey "A">
-<!ENTITY goToFolderButton.label "Vés a la carpeta de missatges">
-<!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
-<!ENTITY saveAsVFButton.label "Desa com una carpeta de cerca">
-<!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "D">
+<!ENTITY resetButton.label      "Buida">
+<!ENTITY resetButton.accesskey    "B">
+<!ENTITY openButton.label      "Obre">
+<!ENTITY openButton.accesskey    "O">
+<!ENTITY deleteButton.label     "Suprimeix">
+<!ENTITY deleteButton.accesskey   "u">
+<!ENTITY searchDialogTitle.label   "Cerca de missatges">
+<!ENTITY results.label        "Resultats">
+<!ENTITY fileHereMenu.label     "Arxiva'l aquí">
+<!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "A">
+<!ENTITY fileButton.label      "Arxiva">
+<!ENTITY fileButton.accesskey    "A">
+<!ENTITY goToFolderButton.label   "Vés a la carpeta de missatges">
+<!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
+<!ENTITY saveAsVFButton.label   "Desa com una carpeta de cerca">
+<!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "D">
+<!-- for ABSearchDialog.xul -->
 
-<!-- for ABSearchDialog.xul -->
-<!ENTITY abSearchHeading.label "Cerca a:">
+<!ENTITY abSearchHeading.label    "Cerca a:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "e">
-<!ENTITY propertiesButton.label "Propietats...">
-<!ENTITY propertiesButton.accesskey "P">
-<!ENTITY composeButton.label "Redacta">
-<!ENTITY composeButton.accesskey "d">
-<!ENTITY abSearchDialogTitle.label "Cerca avançada de la llibreta d'adreces">
-
+<!ENTITY propertiesButton.label   "Propietats...">
+<!ENTITY propertiesButton.accesskey "P">
+<!ENTITY composeButton.label     "Redacta">
+<!ENTITY composeButton.accesskey   "d">
+<!ENTITY abSearchDialogTitle.label  "Cerca avançada de la llibreta d'adreces">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abAddressBookNameDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abAddressBookNameDialog.dtd
@@ -17,27 +17,22 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!-- Labels -->
-<!ENTITY name.label "Nom de la llibreta d'adreces:">
+<!ENTITY name.label          "Nom de la llibreta d'adreces:">
 <!ENTITY name.accesskey        "a">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -30,151 +30,146 @@
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-<!ENTITY Contact.tab "Contacte">
+<!ENTITY Contact.tab           "Contacte">
 <!ENTITY Contact.accesskey        "C">
-<!ENTITY Name.box "Nom">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: 
+<!ENTITY Name.box            "Nom">
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
 NameField1, NameField2, PhoneticField1, PhoneticField2
 those fields are either LN or FN depends on the target country.
 "FirstName" and "LastName" can be swapped for id to change the order
 but they should not be translated (same applied to phonetic id).
 Make sure the translation of label corresponds to the order of id.
 -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (NameField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (NameField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY NameField1.id "FirstName">
+
+<!ENTITY NameField1.id         "FirstName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (NameField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY NameField2.id "LastName">
+<!ENTITY NameField2.id         "LastName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY PhoneticField1.id "PhoneticFirstName">
+<!ENTITY PhoneticField1.id       "PhoneticFirstName">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (PhoneticField2.id) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY PhoneticField2.id "PhoneticLastName">
+<!ENTITY PhoneticField2.id       "PhoneticLastName">
 
-<!ENTITY NameField1.label "Nom:">
-<!ENTITY NameField1.accesskey "o">
-<!ENTITY NameField2.label "Cognoms:">
-<!ENTITY NameField2.accesskey "C">
-<!ENTITY PhoneticField1.label "Fonètica:">
-<!ENTITY PhoneticField2.label "Fonètica:">
-<!ENTITY DisplayName.label "Nom a mostrar:">
-<!ENTITY DisplayName.accesskey "m">
-<!ENTITY NickName.label "Sobrenom:">
-<!ENTITY NickName.accesskey "S">
+<!ENTITY NameField1.label        "Nom:">
+<!ENTITY NameField1.accesskey      "o">
+<!ENTITY NameField2.label        "Cognoms:">
+<!ENTITY NameField2.accesskey      "C">
+<!ENTITY PhoneticField1.label      "Fonètica:">
+<!ENTITY PhoneticField2.label      "Fonètica:">
+<!ENTITY DisplayName.label       "Nom a mostrar:">
+<!ENTITY DisplayName.accesskey     "m">
+<!ENTITY NickName.label         "Sobrenom:">
+<!ENTITY NickName.accesskey       "S">
 
-<!ENTITY PrimaryEmail.label "Adreça electrònica:">
-<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "e">
-<!ENTITY SecondEmail.label "Adreça electrònica addicional:">
-<!ENTITY SecondEmail.accesskey "l">
-<!ENTITY PreferMailFormat.label "Prefereix rebre missatges formatats com:">
-<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey "r">
-<!ENTITY PlainText.label "Text net">
-<!ENTITY HTML.label "HTML">
-<!ENTITY Unknown.label "Desconegut">
-<!ENTITY ScreenName.label "Nom en pantalla:">
-<!ENTITY ScreenName.accesskey "p">
+<!ENTITY PrimaryEmail.label       "Adreça electrònica:">
+<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "e">
+<!ENTITY SecondEmail.label       "Adreça electrònica addicional:">
+<!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
+<!ENTITY PreferMailFormat.label     "Prefereix rebre missatges formatats com:">
+<!ENTITY PreferMailFormat.accesskey   "r">
+<!ENTITY PlainText.label        "Text net">
+<!ENTITY HTML.label           "HTML">
+<!ENTITY Unknown.label         "Desconegut">
+<!ENTITY ScreenName.label        "Nom en pantalla:">
+<!ENTITY ScreenName.accesskey      "p">
 
-<!ENTITY allowRemoteContent1.label    "Permet el contingut remot.">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey  "r">
-<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip   "En els missatges HTML és possible
-incrustar contingut d'un origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà
-una connexió amb la font externa. Això permet que es pugui detectar si es
+<!ENTITY allowRemoteContent1.label   "Permet el contingut remot.">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.accesskey "r">
+<!ENTITY allowRemoteContent1.tooltip  "En els missatges HTML és possible 
+incrustar contingut d'un origen remot. En obrir-se un d'aquests missatges, s'establirà 
+una connexió amb la font externa. Això permet que es pugui detectar si es 
 llegeix el missatge. Si es marca aquesta opció, es permetrà mostrar aquest tipus 
 de contingut incrustat en els missatges HTML d'aquest contacte.">
 
-<!ENTITY WorkPhone.label "Feina:">
-<!ENTITY WorkPhone.accesskey "F">
-<!ENTITY HomePhone.label "Particular:">
-<!ENTITY HomePhone.accesskey "u">
-<!ENTITY FaxNumber.label "Fax:">
-<!ENTITY FaxNumber.accesskey "x">
-<!ENTITY PagerNumber.label "Buscapersones:">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey "p">
-<!ENTITY CellularNumber.label "Mòbil:">
-<!ENTITY CellularNumber.accesskey "b">
-
+<!ENTITY WorkPhone.label        "Feina:">
+<!ENTITY WorkPhone.accesskey      "F">
+<!ENTITY HomePhone.label        "Particular:">
+<!ENTITY HomePhone.accesskey      "u">
+<!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
+<!ENTITY FaxNumber.accesskey      "x">
+<!ENTITY PagerNumber.label       "Buscapersones:">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey     "p">
+<!ENTITY CellularNumber.label      "Mòbil:">
+<!ENTITY CellularNumber.accesskey    "b">
 
-<!ENTITY Home.tab "Particular">
+<!ENTITY Home.tab            "Particular">
 <!ENTITY Home.accesskey         "P">
-<!ENTITY HomeAddress.label "Adreça:">
+<!ENTITY HomeAddress.label       "Adreça:">
 <!ENTITY HomeAddress.accesskey     "ç">
-<!ENTITY HomeAddress2.label "">
+<!ENTITY HomeAddress2.label       "">
 <!ENTITY HomeAddress2.accesskey     "">
-<!ENTITY HomeCity.label "Població:">
+<!ENTITY HomeCity.label         "Població:">
 <!ENTITY HomeCity.accesskey       "b">
-<!ENTITY HomeState.label "Comarca/Regió:">
-<!ENTITY HomeState.accesskey      "c">
-<!ENTITY HomeZipCode.label "Codi postal:">
+<!ENTITY HomeState.label        "Comarca/Regió:">
+<!ENTITY HomeState.accesskey      "C">
+<!ENTITY HomeZipCode.label       "Codi postal:">
 <!ENTITY HomeZipCode.accesskey     "o">
-<!ENTITY HomeCountry.label "País:">
+<!ENTITY HomeCountry.label       "País:">
 <!ENTITY HomeCountry.accesskey     "P">
-<!ENTITY HomeWebPage.label "Pàgina web:">
+<!ENTITY HomeWebPage.label       "Pàgina web:">
 <!ENTITY HomeWebPage.accesskey     "w">
-<!ENTITY Work.tab "Feina">
-<!ENTITY Work.accesskey         "F">
-<!ENTITY JobTitle.label "Títol:">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey       "t">
-<!ENTITY Department.label "Departament:">
-<!ENTITY Department.accesskey      "m">
-<!ENTITY Company.label "Organització:">
-<!ENTITY Company.accesskey       "z">
-<!ENTITY WorkAddress.label "Adreça:">
-<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "r">
-<!ENTITY WorkAddress2.label "">
-<!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
-<!ENTITY WorkCity.label "Població:">
-<!ENTITY WorkCity.accesskey       "i">
-<!ENTITY WorkState.label "Comarca/Regió:">
-<!ENTITY WorkState.accesskey      "g">
-<!ENTITY WorkZipCode.label "Codi postal:">
-<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "l">
-<!ENTITY WorkCountry.label "País:">
-<!ENTITY WorkCountry.accesskey     "s">
-<!ENTITY WorkWebPage.label "Pàgina web:">
-<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "e">
-
-
-<!ENTITY Other.tab "Altres">
-<!ENTITY Other.accesskey        "A">
 <!ENTITY Birthday.label         "Aniversari:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "v">
 <!ENTITY In.label            "">
-<!ENTITY Year.placeholder         "Any">
+<!ENTITY Year.placeholder        "Any">
 <!ENTITY Or.value            "o">
-<!ENTITY Age.placeholder         "Edat">
+<!ENTITY Age.placeholder        "Edat">
 <!ENTITY YearsOld.label         "">
 
-<!ENTITY Custom1.label "Personalitzat 1:">
-<!ENTITY Custom1.accesskey "1">
-<!ENTITY Custom2.label "Personalitzat 2:">
-<!ENTITY Custom2.accesskey "2">
-<!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
-<!ENTITY Custom3.accesskey "3">
-<!ENTITY Custom4.label "Personalitzat 4:">
-<!ENTITY Custom4.accesskey "4">
-<!ENTITY Notes.label "Anotacions">
+<!ENTITY Work.tab            "Feina">
+<!ENTITY Work.accesskey         "F">
+<!ENTITY JobTitle.label         "Títol:">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey       "T">
+<!ENTITY Department.label        "Departament:">
+<!ENTITY Department.accesskey      "m">
+<!ENTITY Company.label         "Organització:">
+<!ENTITY Company.accesskey       "z">
+<!ENTITY WorkAddress.label       "Adreça:">
+<!ENTITY WorkAddress.accesskey     "r">
+<!ENTITY WorkAddress2.label       "">
+<!ENTITY WorkAddress2.accesskey     "">
+<!ENTITY WorkCity.label         "Població:">
+<!ENTITY WorkCity.accesskey       "i">
+<!ENTITY WorkState.label        "Comarca/Regió:">
+<!ENTITY WorkState.accesskey      "g">
+<!ENTITY WorkZipCode.label       "Codi postal:">
+<!ENTITY WorkZipCode.accesskey     "l">
+<!ENTITY WorkCountry.label       "País:">
+<!ENTITY WorkCountry.accesskey     "s">
+<!ENTITY WorkWebPage.label       "Pàgina web:">
+<!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "e">
+
+<!ENTITY Other.tab           "Altres">
+<!ENTITY Other.accesskey        "A">
+<!ENTITY Custom1.label         "Personalitzat 1:">
+<!ENTITY Custom1.accesskey       "1">
+<!ENTITY Custom2.label         "Personalitzat 2:">
+<!ENTITY Custom2.accesskey       "2">
+<!ENTITY Custom3.label         "Personalitzat 3:">
+<!ENTITY Custom3.accesskey       "3">
+<!ENTITY Custom4.label         "Personalitzat 4:">
+<!ENTITY Custom4.accesskey       "4">
+<!ENTITY Notes.label          "Anotacions">
 <!ENTITY Notes.accesskey        "n">
 
 <!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
 <!ENTITY Photo.accesskey        "F">
 <!ENTITY PhotoDesc.label        "Seleccioneu una opció:">
 <!ENTITY GenericPhoto.label       "Fotografia genèrica">
 <!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "g">
 <!ENTITY DefaultPhoto.label       "Per defecte">
 <!ENTITY PhotoFile.label        "Una de l'ordinador">
 <!ENTITY PhotoFile.accesskey      "o">
 <!ENTITY BrowsePhoto.label       "Navega">
 <!ENTITY BrowsePhoto.accesskey     "N">
 <!ENTITY PhotoURL.label         "Una del web">
 <!ENTITY PhotoURL.accesskey       "w">
-<!ENTITY PhotoURL.placeholder       "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
+<!ENTITY PhotoURL.placeholder      "Enganxeu o escriviu l'adreça web d'una fotografia">
 <!ENTITY UpdatePhoto.label       "Actualitza">
 <!ENTITY UpdatePhoto.accesskey     "A">
-
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardViewOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardViewOverlay.dtd
@@ -17,37 +17,34 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!-- Box Headings -->
 
-<!-- Box Headings -->
-<!ENTITY contact.heading "Contacte">
-<!ENTITY home.heading "Particular">
-<!ENTITY other.heading "Altres">
-<!ENTITY phone.heading "Telèfon">
-<!ENTITY work.heading "Feina">
+<!ENTITY contact.heading       "Contacte">
+<!ENTITY home.heading        "Particular">
+<!ENTITY other.heading        "Altres">
+<!ENTITY phone.heading        "Telèfon">
+<!ENTITY work.heading        "Feina">
 <!-- Special Box Headings, for mailing lists -->
-<!ENTITY description.heading "Descripció">
-<!ENTITY addresses.heading "Adreces">
+<!ENTITY description.heading     "Descripció">
+<!ENTITY addresses.heading      "Adreces">
 <!-- For Map It! -->
-<!ENTITY mapItButton.label "Obtingues el mapa">
-<!ENTITY mapIt.tooltip "Mostra un mapa d'aquesta adreça del Web">
+<!ENTITY mapItButton.label      "Obtingues el mapa">
+<!ENTITY mapIt.tooltip        "Mostra un mapa d'aquesta adreça del Web">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abDirTreeOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abDirTreeOverlay.dtd
@@ -17,24 +17,21 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-<!ENTITY dirTreeHeader.label "Llibretes d'adreces">
+<!ENTITY dirTreeHeader.label        "Llibretes d'adreces">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMailListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMailListDialog.dtd
@@ -18,41 +18,38 @@
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
  James Green <jg@cyberstorm.demon.co.uk>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!-- Title -->
 
-<!-- Title -->
-<!ENTITY mailListWindow.title "Llista de correu">
+<!ENTITY mailListWindow.title      "Llista de correu">
 <!-- Labels -->
-<!ENTITY addToAddressBook.label "Afegeix a:">
+<!ENTITY addToAddressBook.label     "Afegeix a:">
 
-<!ENTITY ListName.label "Nom de la llista:">
-<!ENTITY ListNickName.label "Sobrenom de la llista:">
-<!ENTITY ListDescription.label "Descripció:">
+<!ENTITY ListName.label         "Nom de la llista:">
+<!ENTITY ListNickName.label       "Sobrenom de la llista:">
+<!ENTITY ListDescription.label     "Descripció:">
 <!-- See bug 58485, when we implement drag and drop, add 'or drag addresses' back in -->
-<!ENTITY AddressTitle.label "Escriu noms o arrossega adreces a la llista de correu inferior:">
+<!ENTITY AddressTitle.label       "Escriu noms o arrossega adreces a la llista de correu inferior:">
+<!-- Access Keys -->
 
-<!-- Access Keys -->
-<!ENTITY addToAddressBook.accesskey "A">
-<!ENTITY ListName.accesskey "l">
-<!ENTITY ListNickName.accesskey "S">
-<!ENTITY ListDescription.accesskey "e">
+<!ENTITY addToAddressBook.accesskey   "A">
+<!ENTITY ListName.accesskey       "l">
+<!ENTITY ListNickName.accesskey     "S">
+<!ENTITY ListDescription.accesskey   "e">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -29,111 +29,108 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+<!-- Title -->
 
-<!-- Title -->
-<!ENTITY addressbookWindow.title "Llibreta d'adreces">
-
+<!ENTITY addressbookWindow.title            "Llibreta d'adreces">
 <!-- Menus: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
-
 <!-- File Menu -->
-<!ENTITY newContact.label "Contacte…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newCard.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY newContact.accesskey "C">
-<!ENTITY newListCmd.label "Llista de correu…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY newListCmd.accesskey "L">
-<!ENTITY newAddressBookCmd.label "Llibreta d'adreces…">
-<!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "Directori LDAP…">
+
+
+<!ENTITY newContact.label                "Contacte…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (newContact.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY newContact.accesskey              "C">
+<!ENTITY newListCmd.label                "Llista de correu…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE --> 
+<!ENTITY newListCmd.accesskey              "L">
+<!ENTITY newAddressBookCmd.label            "Llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey          "b">
+<!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label           "Directori LDAP…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newLDAPDirectoryCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey         "D">
 <!ENTITY newIM.label                  "IM">
 <!ENTITY printContactViewCmd.label           "Imprimeix el contacte…">
 <!ENTITY printContactViewCmd.accesskey         "I">
 <!ENTITY printPreviewContactViewCmd.label        "Exemple d'impressió del contacte">
 <!ENTITY printPreviewContactViewCmd.accesskey      "t">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (printCardViewCmd.key) : DONT_TRANSLATE --> 
 <!ENTITY printContactViewCmd.key            "P">
-<!ENTITY printAddressBook.label 						"Imprimeix la llibreta d'adreces…">
-<!ENTITY printAddressBook.accesskey 					"a">
-<!ENTITY printPreviewAddressBook.label 					"Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey 				"b">
-<!ENTITY printSetupCmd.label 							"Configuració de la pàgina…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey 						"g">
-
-
+<!ENTITY printAddressBook.label             "Imprimeix la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY printAddressBook.accesskey           "a">
+<!ENTITY printPreviewAddressBook.label         "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces">
+<!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey       "b">
+<!ENTITY printSetupCmd.label              "Configuració de la pàgina…">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey            "g">
 <!-- Edit Menu -->
-<!ENTITY deleteAbCmd.label 						"Suprimeix la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY deleteContactCmd.label 				"Suprimeix el contacte">
-<!ENTITY deleteContactsCmd.label 				"Suprimeix els contactes">
-<!ENTITY deleteListCmd.label          "Suprimeix la llista">
-<!ENTITY deleteListsCmd.label          "Suprimeix les llistes">
-<!ENTITY deleteItemsCmd.label          "Suprimeix els elements">
-<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label 		"Intercanvia el nom i el cognom">
-<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey 	"v">
-<!ENTITY propertiesCmd.label "Propietats…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (propertiesCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY propertiesCmd.accesskey 				"i">
-<!ENTITY propertiesCmd.key 						"i">
 
+<!ENTITY deleteAbCmd.label               "Suprimeix la llibreta d'adreces">
+<!ENTITY deleteContactCmd.label             "Suprimeix el contacte">
+<!ENTITY deleteContactsCmd.label            "Suprimeix els contactes">
+<!ENTITY deleteListCmd.label              "Suprimeix la llista">
+<!ENTITY deleteListsCmd.label              "Suprimeix les llistes">
+<!ENTITY deleteItemsCmd.label              "Suprimeix els elements">
+<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label         "Intercanvia el nom i el cognom">
+<!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey       "v">
+<!ENTITY propertiesCmd.label              "Propietats…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (propertiesCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE --> 
+<!ENTITY propertiesCmd.accesskey            "i">
+<!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 <!-- View Menu -->
-<!ENTITY showAbToolbarCmd.label 			"Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey 		"r">
 
-<!ENTITY showCardPane.label         "Quadre resum del contacte">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey       "Q">
+<!ENTITY showAbToolbarCmd.label             "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
+<!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey           "r">
 
-<!ENTITY menu_ShowNameAs.label 				"Mostra el nom com a">
-<!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey 			"n">
-<!ENTITY firstLastCmd.label 				"Nom Cognom">
-<!ENTITY firstLastCmd.accesskey 			"N">
-<!ENTITY lastFirstCmd.label 				"Cognom, Nom">
-<!ENTITY lastFirstCmd.accesskey 			"C">
-<!ENTITY displayNameCmd.label 				"Nom a mostrar">
-<!ENTITY displayNameCmd.accesskey 			"m">
-
+<!ENTITY showCardPane.label               "Quadre resum del contacte">
+<!ENTITY showCardPane.accesskey             "Q">
+ 
+<!ENTITY menu_ShowNameAs.label             "Mostra el nom com a">
+<!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "n">
+<!ENTITY firstLastCmd.label               "Nom Cognom">
+<!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "N">
+<!ENTITY lastFirstCmd.label               "Cognom, Nom">
+<!ENTITY lastFirstCmd.accesskey             "C">
+<!ENTITY displayNameCmd.label              "Nom a mostrar">
+<!ENTITY displayNameCmd.accesskey            "m">
 <!-- Tasks Menu -->
-<!ENTITY importCmd.label 					"Importa…">
-<!ENTITY importCmd.accesskey 				"I">
-<!ENTITY exportCmd.label 					"Exporta…">
-<!ENTITY exportCmd.accesskey 				"E">
 
+<!ENTITY importCmd.label                "Importa…">
+<!ENTITY importCmd.accesskey              "I">
+<!ENTITY exportCmd.label                "Exporta…">
+<!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 <!-- Toolbar and Popup items --> 
-<!ENTITY newContactButton.label 						"Crea un contacte">
-<!ENTITY newContactButton.accesskey 					"n">
-<!ENTITY newlistButton.label 							"Crea una llista">
-<!ENTITY newlistButton.accesskey 						"l">
+
+<!ENTITY newContactButton.label             "Crea un contacte">
+<!ENTITY newContactButton.accesskey           "n">
+<!ENTITY newlistButton.label              "Crea una llista">
+<!ENTITY newlistButton.accesskey            "l">
 <!ENTITY editItemButton.label              "Propietats">
 <!ENTITY editItemButton.accesskey            "P">
-<!ENTITY newmsgButton.label 							"Redacta">
-<!ENTITY newmsgButton.accesskey 						"e">
+<!ENTITY newmsgButton.label               "Redacta">
+<!ENTITY newmsgButton.accesskey             "e">
 <!ENTITY deleteItemButton.label             "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteItemButton.accesskey           "u">
-<!ENTITY newimButton.label               "Missatgeria instantània"> 
-<!ENTITY newimButton.accesskey             "M"> 
-<!ENTITY searchNameAndEmail.placeholder          "Cerca el nom i l'adreça de correu">
+<!ENTITY newimButton.label               "Missatgeria instantània">
+<!ENTITY newimButton.accesskey             "M">
+<!ENTITY searchNameAndEmail.placeholder         "Cerca el nom i l'adreça de correu">
 <!ENTITY searchBox.title                "Cerca">
+<!-- Tooltips -->
 
-<!-- Tooltips -->
 <!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newContactButton.tooltip            "Crea un nou contacte a la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY newlistButton.tooltip             "Crea una nova llista"> 
+<!ENTITY newlistButton.tooltip             "Crea una nova llista">
 <!ENTITY editItemButton.tooltip             "Edita l'element seleccionat">
-<!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Envia un missatge de correu"> 
-<!ENTITY newIM.tooltip                 "Envia un missatge instantani o xat"> 
+<!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Envia un missatge de correu">
+<!ENTITY newIM.tooltip                 "Envia un missatge instantani o xat">
 <!ENTITY deleteItemButton.tooltip            "Suprimeix l'element seleccionat">
 <!ENTITY throbber.tooltip                "Va a la pàgina principal del &vendorShortName;">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Cerca avançada d'adreces">
+<!-- Status Bar --> 
 
-<!-- Status Bar --> 
 <!ENTITY statusText.label                "">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
+
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI                "true">
-
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abNewCardDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abNewCardDialog.dtd
@@ -29,15 +29,12 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!-- Labels -->
 
-<!-- Labels -->
-<!ENTITY chooseAddressBook.label "Afegeix a:">
-<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey "A">
+<!ENTITY chooseAddressBook.label        "Afegeix a:">
+<!ENTITY chooseAddressBook.accesskey      "A">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
@@ -29,57 +29,54 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!ENTITY GeneratedName.label          "Nom">
+<!ENTITY GeneratedName.accesskey        "N">
+<!ENTITY PrimaryEmail.label          "Adreça electrònica">
+<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey        "e">
+<!ENTITY Company.label             "Empresa">
+<!ENTITY Company.accesskey           "m">
+<!ENTITY _PhoneticName.label          "Nom fonètic">
+<!ENTITY _PhoneticName.accesskey        "o">
+<!ENTITY NickName.label            "Sobrenom">
+<!ENTITY NickName.accesskey          "S">
+<!ENTITY SecondEmail.label           "Adreça electrònica alternativa">
+<!ENTITY SecondEmail.accesskey         "l">
+<!ENTITY Department.label           "Departament">
+<!ENTITY Department.accesskey         "r">
+<!ENTITY JobTitle.label            "Títol">
+<!ENTITY JobTitle.accesskey          "T">
+<!ENTITY CellularNumber.label         "Mòbil">
+<!ENTITY CellularNumber.accesskey       "b">
+<!ENTITY PagerNumber.label           "Buscapersones">
+<!ENTITY PagerNumber.accesskey         "p">
+<!ENTITY FaxNumber.label            "Fax">
+<!ENTITY FaxNumber.accesskey          "F">
+<!ENTITY HomePhone.label            "Telèfon particular">
+<!ENTITY HomePhone.accesskey          "u">
+<!ENTITY WorkPhone.label            "Telèfon de la feina">
+<!ENTITY WorkPhone.accesskey          "f">
+<!ENTITY ScreenName.label           "Nom en pantalla">
+<!ENTITY ScreenName.accesskey         "p">
+<!ENTITY sortAscending.label          "Ascendent">
+<!ENTITY sortAscending.accesskey        "A">
+<!ENTITY sortDescending.label         "Descendent">
+<!ENTITY sortDescending.accesskey       "D">
+<!-- context menu -->
 
-<!ENTITY GeneratedName.label "Nom">
-<!ENTITY GeneratedName.accesskey "N">
-<!ENTITY PrimaryEmail.label "Adreça electrònica">
-<!ENTITY PrimaryEmail.accesskey "e">
-<!ENTITY Company.label "Empresa">
-<!ENTITY Company.accesskey "m">
-<!ENTITY _PhoneticName.label "Nom fonètic">
-<!ENTITY _PhoneticName.accesskey "o">
-<!ENTITY NickName.label "Sobrenom">
-<!ENTITY NickName.accesskey "S">
-<!ENTITY SecondEmail.label "Adreça electrònica alternativa">
-<!ENTITY SecondEmail.accesskey "l">
-<!ENTITY Department.label "Departament">
-<!ENTITY Department.accesskey "r">
-<!ENTITY JobTitle.label "Títol">
-<!ENTITY JobTitle.accesskey "T">
-<!ENTITY CellularNumber.label "Mòbil">
-<!ENTITY CellularNumber.accesskey "b">
-<!ENTITY PagerNumber.label "Buscapersones">
-<!ENTITY PagerNumber.accesskey "p">
-<!ENTITY FaxNumber.label "Fax">
-<!ENTITY FaxNumber.accesskey "F">
-<!ENTITY HomePhone.label "Telèfon particular">
-<!ENTITY HomePhone.accesskey "u">
-<!ENTITY WorkPhone.label "Telèfon de la feina">
-<!ENTITY WorkPhone.accesskey "f">
-<!ENTITY ScreenName.label "Nom en pantalla">
-<!ENTITY ScreenName.accesskey "p">
-<!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
-<!ENTITY sortAscending.accesskey "A">
-<!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
-<!ENTITY sortDescending.accesskey "D">
-
-<!-- context menu -->
-<!ENTITY composeEmail.label "Redacta un missatge a:">
-<!ENTITY composeEmail.accesskey "c">
+<!ENTITY composeEmail.label          "Redacta un missatge a:">
+<!ENTITY composeEmail.accesskey        "c">
 <!ENTITY copyAddress.label           "Copia l'adreça electrònica">
 <!ENTITY copyAddress.accesskey         "a">
-<!ENTITY deleteAddrBookCard.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteAddrBookCard.accesskey "u">
-<!ENTITY newAddrBookCard.label "Targeta nova...">
-<!ENTITY newAddrBookCard.accesskey "n">
-<!ENTITY newAddrBookMailingList.label "Llista de correu nova...">
-<!ENTITY newAddrBookMailingList.accesskey "l">
-<!ENTITY addrBookCardProperties.label "Propietats">
-<!ENTITY addrBookCardProperties.accesskey "P">
+<!ENTITY deleteAddrBookCard.label       "Suprimeix">
+<!ENTITY deleteAddrBookCard.accesskey     "u">
+<!ENTITY newAddrBookCard.label         "Targeta nova...">
+<!ENTITY newAddrBookCard.accesskey       "n">
+<!ENTITY newAddrBookMailingList.label     "Llista de correu nova...">
+<!ENTITY newAddrBookMailingList.accesskey   "L">
+<!ENTITY addrBookCardProperties.label     "Propietats">
+<!ENTITY addrBookCardProperties.accesskey   "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
@@ -17,51 +17,48 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
+<!-- Title -->
 
-<!-- Title -->
-<!ENTITY selectAddressWindow.title "Seleccioneu les adreces">
-
+<!ENTITY selectAddressWindow.title      "Seleccioneu les adreces">
 <!-- Buttons -->
-<!ENTITY toButton.label "A->">
-<!ENTITY toButton.accesskey "A">
-<!ENTITY ccButton.label "Cc->">
-<!ENTITY ccButton.accesskey "C">
-<!ENTITY bccButton.label "Cco->">
-<!ENTITY bccButton.accesskey "o">
-<!ENTITY newButton.label "Nou...">
-<!ENTITY newButton.accesskey "N">
-<!ENTITY editButton.label "Edita...">
-<!ENTITY editButton.accesskey "E">
-<!ENTITY removeButton.label "Elimina">
-<!ENTITY removeButton.accesskey "i">
-<!ENTITY lookIn.label "Cerca a: ">
-<!ENTITY lookIn.accesskey "r">
-<!ENTITY for.label "per:">
-<!ENTITY for.accesskey "e">
+
+<!ENTITY toButton.label           "A->">
+<!ENTITY toButton.accesskey         "A">
+<!ENTITY ccButton.label           "Cc->">
+<!ENTITY ccButton.accesskey         "C">
+<!ENTITY bccButton.label           "Cco->">
+<!ENTITY bccButton.accesskey         "o">
+<!ENTITY newButton.label           "Nou...">
+<!ENTITY newButton.accesskey         "N">
+<!ENTITY editButton.label          "Edita...">
+<!ENTITY editButton.accesskey        "E">
+<!ENTITY removeButton.label         "Elimina">
+<!ENTITY removeButton.accesskey       "i">
+<!ENTITY lookIn.label            "Cerca a: ">
+<!ENTITY lookIn.accesskey          "r">
+<!ENTITY for.label              "per:">
+<!ENTITY for.accesskey            "e">
 <!ENTITY for.placeholder           "Nom o correu">
-<!ENTITY addressMessageTo.label "Adreçar el missatge a:">
-
+<!ENTITY addressMessageTo.label       "Adreçar el missatge a:">
 <!-- Tooltips items --> 
-<!ENTITY addressPickerNewButton.tooltip "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
-<!ENTITY addressPickerEditButton.tooltip "Edita la targeta seleccionada">
 
+<!ENTITY addressPickerNewButton.tooltip   "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
+<!ENTITY addressPickerEditButton.tooltip   "Edita la targeta seleccionada">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -19,44 +19,41 @@
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Paul Hangas <hangas@netscape.com>
 #  Alec Flett <alecf@netscape.com>
 #  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by the Mailing list dialog
 #
 emptyListName=Heu d'introduir un nom de llista.
 lastFirstFormat=%S, %S
 firstLastFormat=%S %S 
 
 newContactTitle=Nou contacte
-# %S will be the contact's display name
+# %S will be the card's display name
 newContactTitleWithDisplayName=Nou contacte de %S
 editContactTitle=Edita el contacte
-# %S will be the contact's display name
+# %S will be the card's display name
 editContactTitleWithDisplayName=Edita el contacte de %S
 # don't translate vCard
 editVCardTitle=Edita la vCard
 # %S will be the card's display name, don't translate vCard
 editVCardTitleWithDisplayName=Edita la vCard per a %S
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage): do not localize \n
 cardRequiredDataMissingMessage=You must enter at least one of the following items:\nEmail Address, First Name, Last Name, Display Name, Organization.
@@ -64,17 +61,20 @@ cardRequiredDataMissingTitle=Hi manca informació necessària
 incorrectEmailAddressFormatMessage=L'adreça electrònica principal ha de ser de la forma usuari@servidor.
 incorrectEmailAddressFormatTitle=El format de l'adreça electrònica és incorrecte
 
 viewListTitle=Llista de correu: %S
 mailListNameExistsTitle=La llista de correu ja existeix
 mailListNameExistsMessage=Ja existeix una llista de correu amb aquest nom. Si us plau, trieu un nom diferent.
 
 # used in the addressbook
+confirmDeleteMailingListTitle=Suprimeix la llista de correu
+confirmDeleteAddressbookTitle=Suprimeix la llibreta d'adreces
 confirmDeleteAddressbook=Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
+confirmDeleteCollectionAddressbook=Si se suprimeix aquesta llibreta d'adreces, el %S no continuarà recollint adreces. Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
 confirmDeleteMailingList=Esteu segur que voleu suprimir la llista de correu seleccionada?
 confirmDeleteListsAndContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes i llistes de correu seleccionats?
 confirmDeleteMailingLists=Esteu segur que voleu suprimir les llistes de correu seleccionades?
 
 propertyPrimaryEmail=Adreça electrònica
 propertyListName=Nom de la llista
 propertySecondaryEmail=Adreça electrònica alternativa
 propertyScreenName=Nom en pantalla
@@ -123,18 +123,18 @@ browsePhoto=Fotografia del contacte
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
 ldap_2.servers.oe.description=Contactes OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
 # status bar stuff
-## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
-## %1$S is address book name, %2$S is contact count
+## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus): 
+## %1$S is address book name, %2$S is card count
 totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=No s'han trobat coincidències
 matchFound=S'ha trobat 1 coincidència
 matchesFound=S'han trobat %S coincidències
 
 ## LOCALIZATION NOTE (contactsCopied): Semi-colon list of plural forms
 ## %1$S is the number of contacts that were copied. This should be used multiple
@@ -186,13 +186,8 @@ renameAddressBookTitle=Propietats de la 
 
 # For corrupt .mab files
 corruptMabFileTitle=Fitxer de llibreta d'adreces malmès
 corruptMabFileAlert=Un dels vostres fitxers de llibreta d'adreces (fitxer %1$S) no s'ha pogut llegir. Es crearà un nou fitxer %2$S i una còpia del fitxer antic, anomenada %3$S, es crearà al mateix directori.
 
 # For locked .mab files
 lockedMabFileTitle=No s'ha pogut carregar el fitxer de la llibreta d'adreces
 lockedMabFileAlert=No s'ha pogut carregar el fitxer de la llibreta d'adreces %S. Pot ser que sigui només de lectura, o que estigui blocat per alguna altra aplicació. Si us plau, torneu-ho a provar.
-
-confirmDeleteMailingListTitle=Suprimeix la llista de correu
-confirmDeleteAddressbookTitle=Suprimeix la llibreta d'adreces
-confirmDeleteCollectionAddressbook=Si se suprimeix aquesta llibreta d'adreces, el %S no continuarà recollint adreces. Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
-
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
@@ -18,31 +18,28 @@
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Dan Mosedale <dmose@netscape.com>
 #  Robin Foster-Clark <robinf@netscape.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 # These are error strings for problems that happen while in the
 # various states declared in nsILDAPAutoCompFormatter.idl. Note that
 # the number that indexes each error state is the same as the number 
 # corresponding to that state in nsILDAPAutoCompFormatter.idl.
 
 ## @name ERR_STATE_UNBOUND
 ## @loc none
@@ -72,17 +69,17 @@ 4=Problema de cerca amb el servidor LDAP
 ##   %1$S is the error code itself, %2$S is an LDAP SDK error message from
 ##   chrome://mozldap/locale/ldap.properties, and %3$S is a hint relating
 ##   to that specific error, found in this file.
 errorAlertFormat=Codi d'error %1$S: %2$S\n\n %3$S
 
 ## The following errors are for error codes other than LDAP-specific ones.
 ## Someday mozilla will actually have a system for mapping nsresults to
 ## error strings that's actually widely used, unlike nsIErrorService. But
-## until it does, these strings live here...
+## until it does, these strings live here…
 
 ## @name HOST_NOT_FOUND
 ## @loc none
 5000=No s'ha trobat l'ordinador central
 
 ## @name GENERIC_ERROR
 ## @loc none
 9999=Error desconegut
--- a/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
@@ -17,30 +17,28 @@
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Srilatha Moturi <srilatha@netscape.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 # LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 comm4xImportName=Communicator 4.x
 
 # Description of import module
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 ## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/MsgAttachPage.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
- Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-
- The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
- 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
- the License. You may obtain a copy of the License at
- http://www.mozilla.org/MPL/
-
- Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
- WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
- for the specific language governing rights and limitations under the
- License.
-
- The Original Code is Attach Web Page Dialog.
-
- The Initial Developer of the Original Code is Neil Rashbrook.
- Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2004
- the Initial Developer. All Rights Reserved.
-
- Contributor(s):
-
- Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
- or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
- in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
- of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
- under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
- use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
- decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
- and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
- the provisions above, a recipient may use your version of this file under
- the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-
- ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY caption.label "Adjunta una pàgina web">
-<!ENTITY enter.label "Introduïu una ubicació web (URL), o especifiqueu el fitxer local que voldríeu adjuntar:">
-<!ENTITY enter.accesskey "I">
-<!ENTITY chooseFile.label "Trieu un fitxer...">
-<!ENTITY chooseFile.accesskey "T">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/addressingWidgetOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/addressingWidgetOverlay.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- address labels -->
 <!--LOCALIZATION NOTE addressingWidgetOverlay.dtd The basic mail/news composition headers as they are seen in UI -->
-<!ENTITY toAddr.label "A:">
-<!ENTITY ccAddr.label "Cc:">
-<!ENTITY bccAddr.label "Cco:">
-<!ENTITY replyAddr.label "Respon-A:">
-<!ENTITY newsgroupsAddr.label "Grup de discussió:">
-<!ENTITY followupAddr.label "Seguiment-A:">
+<!ENTITY toAddr.label  "A:">
+<!ENTITY ccAddr.label  "Cc:">
+<!ENTITY bccAddr.label "Cco:">
+<!ENTITY replyAddr.label  "Respon-A:">
+<!ENTITY newsgroupsAddr.label  "Grup de discussió:">
+<!ENTITY followupAddr.label  "Seguiment-A:">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/askSendFormat.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/askSendFormat.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-convertibleYes=El vostre missatge es pot convertir a text net sense perdre informació.
-convertibleAltering=El vostre missatge es pot convertir a text net sense perdre informació important. No obstant això, la versió en text net pot tenir un aspecte diferent del que vèieu al Redactor.
-convertibleNo=No obstant això, heu utilitzat un format (ex: colors) que no es convertirà a text net.
-recommended=(recomanat)
+convertibleYes=El vostre missatge es pot convertir a text net sense perdre informació.
+convertibleAltering=El vostre missatge es pot convertir a text net sense perdre informació important. No obstant això, la versió en text net pot tenir un aspecte diferent del que vèieu al Redactor.
+convertibleNo=No obstant això, heu utilitzat un format (ex: colors) que no es convertirà a text net.
+recommended=(recomanat)
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -16,31 +16,28 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
 ## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
 ## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
 unableToOpenFile=No es pot obrir el fitxer %S.
 unableToOpenTmpFile=No es pot obrir el fitxer temporal %S. Reviseu la configuració del 'Directori temporal'.
@@ -149,26 +146,17 @@ 12538=S'està copiant el missatge a la carpeta %S...
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_COMPLETE
 12539=S'ha completat la còpia.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=La còpia ha fallat.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
-12541=Atenció\! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?
-
-## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
-#12543=Introduïu la contrasenya per a %S:
-
-## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
-#12544=Introduïu la vostra contrasenya per %S a %S:
-
-## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
-#12545=S'està connectant amb el servidor...
+12541=Atenció! Ara enviareu un missatge de %d bytes. Esteu segur que voleu fer-ho?
 
 ## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
 12550=S'està enviant el missatge...
 
 ## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
 12551=S'està publicant el missatge...
 
 ## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
@@ -212,37 +200,22 @@ 12566=destinataris-ocults
 12570=S'ha produït un error en adjuntar %S. Si us plau, comproveu si teniu accés al fitxer.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=S'ha produït un error en eviar el correu: El servidor de correu ha enviat una salutació incorrecta: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=S'ha produït un error en enviar el correu. El servidor de correu ha respost: %1$s. Comproveu els destinataris del missatge %2$s i torneu-ho a provar.
 
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_INSECAUTH
-# 12579=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. El servidor no permet cap mecanisme d'autenticació compatible insegur, però n'heu triat un que ho és. Proveu d'activar l'autenticació segura o contacteu amb el vostre proveïdor de servei.
-
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_SECAUTH
-# 12580=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. El servidor no permet cap mecanisme d'autenticació compatible segur, però n'heu triat un que ho és. Proveu de desactivar l'autenticació segura o contacteu amb el vostre proveïdor de servei.
-
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_AUTH_NONE
-# 12581=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. No es permet l'autenticació (SMTP-AUTH), però heu triat utilitzar-la. Desmarqueu 'Utilitza nom i contrasenya' per al servidor o contacteu amb el proveïdor de servei.
-
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut establir un enllaç segur amb el servidor SMTP %S utilitzant STARTTLS, atès que no fa conèixer la característica. Desactiveu STARTTLS per al servidor o contacteu amb el proveïdor de servei.
 
-## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
-# 12583=S'ha produït un error en enviar el correu: no es pot connectar amb el servidor SMTP %S. Pot ser que el servidor estigui mal configurat. Verifiqueu que els paràmetres del vostre servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar.
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=S'ha produït un error en enviar el correu: no s'ha pogut recuperar la contrasenya de %S. No s'ha enviat el missatge.
 
-## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT_TITLE
-#12585=Cal una contrasenya per al servidor SMTP
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit temporal del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respòs: %s. 
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global (%d bytes) del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
 12588=La mida del missatge que proveu d'enviar excedeix la mida límit global del servidor. El missatge no s'ha enviat, mireu de reduir la mida del missatge i torneu-ho a provar. El servidor ha respòs: %s. 
@@ -258,22 +231,25 @@ 12591=No s'ha pogut enviar el missatge perquè s'ha perdut la connexió al servidor SMTP %S en mig de la transacció. Torneu-ho a provar o contacteu amb el vostre administrador de la xarxa.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_TIMEOUT
 12592=No s'ha pogut enviar el missatge perquè s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió al servidor SMTP %S. Torneu-ho a provar o contacteu amb el vostre administrador de la xarxa. 
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
 12593=No s'ha pogut enviar el missatge fent servir el servidor SMTP %S per algun motiu desconegut. Verifiqueu que els paràmetres del servidor SMTP siguin correctes i torneu-ho a provar, o bé contacteu amb l'administrador de la xarxa.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
+# LOCALIZATION NOTE (12594): $S is server hostname
 12594=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya, enviada sense seguretat» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, pot ser que algú estigui intentant de robar-vos la contrasenya.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
+# LOCALIZATION NOTE (12595): $S is server hostname
 12595=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya normal» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, contacteu amb el vostre administrador del compte o amb el vostre proveïdor.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
+# LOCALIZATION NOTE (12596): $S is server hostname
 12596=El servidor SMTP %S no sembla que permeti les contrasenyes normals. Proveu de posar «Contrasenya encriptada» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_FAILURE
 # LOCALIZATION NOTE (12597): $S is server hostname
 12597=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. Comproveu la contrasenya, i verifiqueu que el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_GSSAPI
 # LOCALIZATION NOTE (12598): $S is server hostname
@@ -282,16 +258,17 @@ 12598=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor SMTP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
 12599=El servidor SMTP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
 12600=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. No admet el mètode d'autenticació (SMTP-AUTH) però heu triat utilitzar aquest mètode d'autenticació. Canvieu el mètode d'autenticació a «Cap» a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)» o bé contacteu al vostre proveïdor de correu i demaneu que us doni instruccions.
 
+
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Desa el missatge
 saveDlogMessage=El missatge no s'ha enviat. Voleu desar-lo a la carpeta Esborranys?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sense assumpte)
 chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar
 
@@ -303,29 +280,30 @@ sendMsgTitle=Envia el missatge
 subjectDlogMessage=No heu escrit cap assumpte per a aquest missatge. Si en voleu escriure un, ho podeu fer ara.
 
 ## String used by the dialog that informs the user about the newsgroup recipient
 recipientDlogMessage=Aquest compte només permet destinataris de correu. Si continueu, s'ignoraran els grups de discussió.
 
 #String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
 addressInvalid=%1$S no és una adreça de correu electrònic vàlida perquè no és de la forma user@host. Heu de corregir-ho abans d'enviar el missatge.
 
-## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
-attachButtonLabel=Adjunta
-chooseFileDialogTitle=Trieu un fitxer
-
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Missatge adjunt
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Part del missatge adjuntat
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Redacció del missatge
-## LOCALIZATION NOTE (initErrorDlogMessage): %1$s will be replaced by the error string. do not translate \n
-initErrorDlogMessage=S'ha produït un error en crear una finestra per redactar el missatge. Si us plau, torneu-ho a provar.\n%1$s
+initErrorDlgMessage=S'ha produït un error en crear una finestra de redacció de missatges. Torneu-ho a provar.
+
+## String used if a file to attach does not exist when passed as
+## a command line argument
+errorFileAttachTitle=Adjunta un fitxer
+## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
+errorFileAttachMessage=El fitxer %1$S no existeix i per tant no es pot adjuntar al missatge.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Desa el missatge
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=El missatge s'ha desat a la carpeta %1$S a %2$S.
 CheckMsg=No em tornis a mostrar aquest quadre de diàleg.
 
 ## Strings used by prompt when Quitting while in progress
@@ -360,9 +338,8 @@ smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
 errorSavingMsg=S'ha produït un error en desar el missatge a %S. Voleu torna-ho a provar?
-
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -1,28 +1,28 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE messengercompose.dtd Main UI for message composition -->
 <!ENTITY msgComposeWindow.title "Redacta: (sense assumpte)">
 
 <!ENTITY fromAddr.label "Des de:">
-<!ENTITY fromAddr.accesskey "d">
-<!ENTITY subject.label "Assumpte:">
+<!ENTITY fromAddr.accesskey "D">
+<!ENTITY subject.label "Assumpte:">
 <!ENTITY subject.accesskey "s">
 <!ENTITY attachments.label "Adjuncions:">
 <!ENTITY attachments.accesskey "j">
+<!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
+<!-- File menu items -->
 
-<!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
-<!-- File menu items -->
 <!ENTITY newMessage.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "M">
 <!ENTITY saveCmd.label "Desa">
 <!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY saveAsCmd.label "Anomena i desa">
-<!ENTITY saveAsCmd.accesskey "a">
+<!ENTITY saveAsCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fitxer...">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY saveAsDraftCmd.label "Esborrany">
 <!ENTITY saveAsDraftCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Plantilla">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY attachMenu.label "Adjunta">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "t">
@@ -39,46 +39,46 @@
 <!ENTITY sendLaterCmd.label "Envia'l més tard">
 <!ENTITY sendLaterCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendLaterCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina...">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix...">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
+<!-- Edit menu items -->
 
-<!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Torna a ajustar">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "r">
-<!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "j">
+<!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY findCmd.label "Cerca i reemplaça...">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Cerca l'anterior">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
+<!-- View menu items -->
 
-<!-- View menu items -->
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.label "Barra d'eines de la Missatgeria">
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.label "Barra de format">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.accesskey "f">
+<!-- Format menu items -->
 
-<!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Format">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "o">
+<!-- Options menu items -->
 
-<!-- Options menu items -->
 <!ENTITY optionsMenu.label "Opcions">
 <!ENTITY optionsMenu.accesskey "p">
 
 <!ENTITY quoteCmd.label "Cita el missatge">
 <!ENTITY quoteCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY selectAddressCmd.label "Selecciona les adreces...">
 <!ENTITY selectAddressCmd.key "">
 <!ENTITY selectAddressCmd.accesskey "a">
@@ -100,59 +100,59 @@
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Alta">
 <!ENTITY highPriorityCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Màxima">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.accesskey "x">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Confirmació de recepció">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY outputFormatMenu.label "Format">
-<!ENTITY outputFormatMenu.accesskey "F">
+<!ENTITY outputFormatMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY autoFormatCmd.label "Detecció automàtica">
 <!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Només text net">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.label "Només text enriquit (HTML)">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY bothFormatCmd.label "Text senzill i enriquit (HTML)">
-<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "l">
-
+<!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "L">
 
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.label "Envia una còpia a">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l aquí">
-
 <!--LOCALIZATION NOTE Toolbar items Don't change any "chrome://" URLs -->
 <!-- Toolbar items -->
+
 <!ENTITY sendButton.label "Envia">
 <!ENTITY addressButton.label "Adreça">
 <!ENTITY attachButton.label "Adjunta">
 <!ENTITY spellingButton.label "Ortografia">
 <!ENTITY saveButton.label "Desa">
 <!ENTITY stopButton.label "Atura">
-
 <!--tooltips-->
 <!-- We already inherit &menuBar.tooltip and &mailToolbar.tooltip from messenger.dtd -->
+
 <!ENTITY addressBar.tooltip "Barra d'adreces">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Barra de format">
 <!ENTITY sendButton.tooltip "Envia ara aquest missatge">
 <!ENTITY sendlaterButton.tooltip "Envia aquest missatge més tard">
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Seleccioneu un destinatari d'una Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Adjunta un fitxer a aquest missatge">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Desa aquest missatge">
-<!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la transferència actual"> 
+<!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la transferència actual">
+<!-- context menu items -->
 
-<!-- context menu items -->
 <!ENTITY spellCheckNoSuggestions.label "No s'ha trobat cap suggeriment">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignora la paraula">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Afegeix al diccionari">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "n">
 <!ENTITY pasteQuote.label "Enganxa com a cita">
 <!ENTITY pasteQuote.accesskey "i">
+
 <!ENTITY openAttachment.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachment.accesskey "O">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Reanomena…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "R">
 <!ENTITY deleteAttachment.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllAttachments.accesskey "A">
 <!ENTITY attachFile.label "Adjunta un fitxer(s)...">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "f">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
@@ -1,5 +1,4 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE sendprogress.dtd Main UI for Send Message Progress Dialog -->
 <!ENTITY sendWindow.title "S'estan enviant els missatges">
 <!ENTITY status.label "Estat:">
 <!ENTITY progress.label "Progrés:">
-
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
@@ -1,10 +1,11 @@
-titlePrefixSave=S'estàn desant els missatges -
-titlePrefixSend=S'estan enviant els missatges -
-
-# LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
-# This string is used to format the text to the right of the progress meter.
-# %S% will be replaced by the percentage of the file that has been saved
-percentMsg=%S%%
-
-messageSent=S'ha enviat el vostre missatge.
-messageSaved=S'ha desat el vostre missatge.
+titlePrefixSave=S'estàn desant els missatges -
+titlePrefixSend=S'estan enviant els missatges -
+
+# LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
+# This string is used to format the text to the right of the progress meter.
+# %S will be replaced by the percentage of the file that has been saved.
+# %% will be replaced a single % sign.
+percentMsg=%S%%
+
+messageSent=S'ha enviat el vostre missatge.
+messageSaved=S'ha desat el vostre missatge.
--- a/suite/chrome/mailnews/downloadheaders.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/downloadheaders.dtd
@@ -30,27 +30,24 @@
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY all.label "Baixa totes les capçaleres">
+<!ENTITY all.label     "Baixa totes les capçaleres">
 <!ENTITY all.accesskey   "B">
 <!--LOCALIZATION NOTE (download.label):
   consider the download.label and headers.label as a single sentence
 	 with the number of headers to be downloaded inserted between them:
 	 EXAMPLE: "Download" <some number> "headers"
 	 Either label could be set to null ("") if required grammatically.
 -->
 
-<!ENTITY download.label "Baixa">
+<!ENTITY download.label   "Baixa">
 <!ENTITY download.accesskey "x">
 <!--LOCALIZATION NOTE (headers.label): see note for download.label -->
-<!ENTITY headers.label "capçaleres">
+<!ENTITY headers.label   "capçaleres">
 <!ENTITY headers.accesskey "c">
-<!ENTITY mark.label "Marca les capçaleres restants com a llegides">
+<!ENTITY mark.label     "Marca les capçaleres restants com a llegides">
 <!ENTITY mark.accesskey   "M">
--- a/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
@@ -16,31 +16,28 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by the outlook express import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name EUDORAIMPORT_NAME
@@ -176,68 +173,61 @@ 2017=Un altre número de telèfon:
 ## @name EUDORAIMPORT_ADDRESS_LABEL_OTHERWEB
 ## @loc None
 
 2018=Un altre lloc web:
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_OUTGOING
 ## @loc None
-
+# LOCALIZATION NOTE (2019): This warning is displayed when one of Eudora's outgoing
+# filters is attempted to be imported. Outgoing filters are ones which are
+# processed when a message is being sent, and are not supported.
 2019=no es pot importar el context de filtre de sortida
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_ACTION
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2020): This warning is displayed if the action cannot be imported.
 # The "action" is what is done to the message if the filter matches, e.g. transfer to
 # a mailbox, change the priority. The %S will be replaced with the name of the action.
-
 2020=no es pot importar l'acció «%S»
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_VERB
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2021): This warning is displayed if the verb cannot be imported.
 # The "verb" is how filters match the header to the text, e.g. "contains", "is",
 # "begins with". The %s will be replaced with the name of the verb.
-
 2021=no es pot importar el verb «%s»
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_EMPTY_HEADER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2027): This warning is displayed when the name of the header to be
 # filtered against cannot be found.
-
 2027=no s'ha trobat el nom de la capçalera
 
-
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_NEGATE_VERB
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2023): This warning is displayed when a filter term needs to be
 # negated, but the negative comparison is not supported, e.g. the "starts with" verb has
 # no corresponding "doesn't start with" verb. The %S will be replaced with the name of
 # the verb.
-
 2023=no es pot negar el verb «%S»
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_META_HEADER
 ## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (2028): This warning is displayed when one of Eudora's pseudoheaders
+# LOCALIZATION NOTE (2028): This warning is displayed when one of Eudora's pseudo-headers
 # cannot be supported. Pseudo-headers are things that can match mutiple headers, e.g.
 # "Any Header", or non-header info, e.g. "Junk Score". The %S will be replaced with
-# the name of the pseudoheader.
-
+# the name of the pseudo-header.
 2028=no es pot importar la pseudocapçalera %S
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_FILTERS_WARN_MAILBOX_MISSING
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2025): This warning is displayed when a filter has an action to
 # transfer the message to a mailbox, but the named mailbox doesn't exist. The %S will
 # be replaced with the name of the mailbox.
-
 2025=no es pot trobar la bústia de correu «%S»
-
-
--- a/suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
@@ -17,40 +17,38 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
 <!ENTITY fieldMapImport.title "Importa la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY fieldMapImport.size "width: 45em; height: 35em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.recordNumber "Dades importades per al registre:">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Següent">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "n">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Anterior">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "e">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Utilitza Mou cap amunt i Mou cap avall per emparellar els camps de la llibreta d'adreces a l'esquerra de les dades correctes per importar-les a la dreta. No marqueu els ítems que no voleu importar. ">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.label "Mou cap amunt">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "u">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Mou cap avall">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.accesskey "v">
 <!ENTITY fieldMapImport.fieldListTitle "Camps de la llibreta d'adreces:">
 <!ENTITY fieldMapImport.dataTitle "Registres de dades per a importar:">
 <!ENTITY fieldMapImport.skipFirstRecord.label "La primera entrada conté els noms dels camps">
 <!ENTITY fieldMapImport.skipFirstRecord.accessKey "L">
+
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -33,35 +33,32 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY folderProps.windowtitle.label "Propietats">
+<!ENTITY folderProps.windowtitle.label      "Propietats">
 
-<!ENTITY generalInfo.label "Informació general">
-<!ENTITY folderCharsetTab.label "Codificació de caràcters per defecte:">
+<!ENTITY generalInfo.label            "Informació general">
+<!ENTITY folderCharsetTab.label         "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "e">
-<!ENTITY folderCharsetOverride.label "Aplica el valor per defecte a tots els missatges (ignora el joc de caràcters indicat a la capçalera MIME)">
+<!ENTITY folderCharsetOverride.label       "Aplica el valor per defecte a tots els missatges (ignora el joc de caràcters indicat a la capçalera MIME)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey     "A">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip2.label   "Reconstrueix el fitxer de resum">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.label     "Repara la carpeta">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile2.accesskey   "R">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.explanation  "De vegades s'espatlla el fitxer que fa d'índex de la carpeta (.msf) i alguns missatges que haurien de ser-hi sembla que hagin desaparegut o d'altres que s'havien esborrat tornen a aparèixer; tots aquests problemes es solucionaran si es repara la carpeta.">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.label    "Inclou els missatges d'aquesta carpeta als resultats de la cerca global">
 <!ENTITY folderIncludeInGlobalSearch.accesskey  "g">
 
 <!ENTITY retention.label "Política de retenció">
-<!ENTITY retentionUseAccount.label "Utilitza les meves opcions del compte">
+<!ENTITY retentionUseAccount.label "Utilitza les meves opcions del compte">
 <!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "U">
 <!ENTITY daysOld.label "dies d'antiguitat">
 <!ENTITY message.label "missatges">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics">
 <!ENTITY retentionCleanupImap.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, tant les còpies locals com els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Per a recuperar espai de disc, es poden suprimir permanentment els missatges antics, inclosos els originals del servidor remot.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "m">
@@ -73,34 +70,33 @@
 <!ENTITY retentionKeepUnreadHidden.label "Suprimeix sempre els missatges llegits (sobreescriu les opcions d'antiguitat)">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.label "Conserva sempre els missatges destacats">
 <!ENTITY retentionApplyToFlagged.accesskey "e">
 
 <!ENTITY folderSynchronizationTab.label     "Sincronització">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages2.label    "Quan es cerquin missatges nous per aquest compte, comprova sempre aquesta carpeta">
 <!ENTITY folderCheckForNewMessages2.accesskey  "c">
 
-<!ENTITY offlineFolder.check.label "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
+<!ENTITY offlineFolder.check.label        "Selecciona aquesta carpeta per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey      "S">
-<!ENTITY offlineFolder.button.label "Baixa-ho ara">
+<!ENTITY offlineFolder.button.label       "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey     "B">
 
-<!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
+<!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label   "Selecciona aquest grup de discussió per al seu ús fora de línia">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "o">
-<!ENTITY offlineNewsgroup.button.label "Baixa-ho ara">
+<!ENTITY offlineNewsgroup.button.label      "Baixa-ho ara">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey    "B">
 
-<!ENTITY folderProps.name.label "Nom:">
+<!ENTITY folderProps.name.label         "Nom:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
 <!ENTITY folderProps.location.label       "Ubicació:">
 <!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
-
-<!ENTITY folderSharingTab.label "Compartició">
-<!ENTITY privileges.button.label "Privilegis">
+<!ENTITY folderSharingTab.label         "Compartició">
+<!ENTITY privileges.button.label         "Privilegis">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey       "P">
-<!ENTITY permissionsDesc.label "Teniu els permisos següents:">
-<!ENTITY folderType.label "Tipus de carpeta:">
+<!ENTITY permissionsDesc.label          "Teniu els permisos següents:">
+<!ENTITY folderType.label            "Tipus de carpeta:">
 
-<!ENTITY folderQuotaTab.label "Quota">
-<!ENTITY folderQuotaRoot.label "Arrel de la quota:">
-<!ENTITY folderQuotaUsage.label "Utilització:">
-<!ENTITY folderQuotaStatus.label "Estat">
+<!ENTITY folderQuotaTab.label          "Quota">
+<!ENTITY folderQuotaRoot.label          "Arrel de la quota:">
+<!ENTITY folderQuotaUsage.label         "Utilització:">
+<!ENTITY folderQuotaStatus.label         "Estat">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
@@ -15,33 +15,31 @@
 March 31, 1998.
 
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
+  Ian Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-<!ENTITY nameColumn.label "Nom">
+<!ENTITY nameColumn.label  "Nom">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Ubicació de la carpeta">
 <!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Vistes del correu">
 <!ENTITY searchToolbarItem.title "Cerca">
 <!ENTITY searchSubjectOrAddress.placeholder "Cerca l'assumpte o l'adreça">
--- a/suite/chrome/mailnews/gloda.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/gloda.properties
@@ -9,17 +9,17 @@
 # Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
 # WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
 # for the specific language governing rights and limitations under the
 # License.
 #
 # The Original Code is Thunderbird Global Database
 #
 # The Initial Developer of the Original Code is
-# Mozilla Messaging, Inc.
+# the Mozilla Foundation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Andrew Sutherland <asutherland@asutherland.org>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
@@ -58,26 +58,25 @@ gloda.message.attr.folder.facetLabel=Car
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.fromMe.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
 gloda.message.attr.fromMe.facetLabel=Meus
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.toMe.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
 gloda.message.attr.toMe.facetLabel=Per a mi
 
-
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.involves.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
 gloda.message.attr.involves.facetLabel=Persones
 gloda.message.attr.involves.includeLabel=involucrades en algun:
 gloda.message.attr.involves.excludeLabel=no involucrades:
 gloda.message.attr.involves.remainderLabel=altres:
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.date.*): Stores the date of the message.
-# Thunderbird normally stores the date the message claims it was composed
+# SeaMonkey normally stores the date the message claims it was composed
 # according to the "Date" header. This is not the same as when the message
 # was sent or when it was eventually received by the user. In the future we
 # may change this to be one of the other dates, but not anytime soon.
 gloda.message.attr.date.facetLabel=Data
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.attachmentTypes.*): Stores the list of
 # MIME types (ex: image/png, text/plain) of real attachments (not just part of
 # the message content but explicitly named attachments) on the message.
@@ -92,22 +91,22 @@ gloda.message.attr.attachmentTypes.facet
 # list. Extensions may contribute additional detected mailing-list-like
 # things.
 gloda.message.attr.mailing-list.facetLabel=Involucrades amb la llista de correu
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores the tags applied to the
 # message. Notably, gmail's labels are not currently exposed via IMAP and we
 # do not do anything clever with gmail, so this is indepdendent of gmail
 # labels. This may change in the future, but it's a safe bet it's not
-# happening on Thunderbird's side prior to 3.0.
+# happening on SeaMonkey's side prior to 2.0.
 gloda.message.attr.tag.facetLabel=Etiquetes
 
-# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores whether the message is
-# starred or not, as indicated by a pretty star icon. In the past, the icon
-# used to be a flag. The IMAP terminology continues to be "flagged".
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.star.*): Stores whether the message is
+# flagged or not, as indicated by a pretty flag icon.
+# Thunderbird uses a star.
 gloda.message.attr.star.facetLabel=Destacats
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.read.*): Stores whether the user has
 # read the message or not.
 gloda.message.attr.read.facetLabel=Llegit
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.repliedTo.*): Stores whether we believe
 # the user has ever replied to the message. We normally show a little icon in
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -17,30 +17,28 @@
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Lorenzo Colitti <lorenzo@colitti.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
 # Status - opening folder
 ## @name IMAP_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
@@ -52,17 +50,16 @@ 5000=S'està obrint la carpeta %S…
 5001=S'està creant la carpeta…
 
 # Status - deleting a folder
 ## @name IMAP_STATUS_DELETING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5002): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being deleted.
-
 5002=S'està suprimint la carpeta %S…
 
 # Status - renaming mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_RENAMING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5003): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being renamed.
@@ -150,17 +147,16 @@ 5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…
 ## @loc None
 5032=Aquesta part del cos es baixarà quan se soŀliciti.
 
 ## @name IMAP_RECEIVING_MESSAGE_HEADERS_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5036): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
-
 5036=%S S'està rebent la capçalera del missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_RECEIVING_MESSAGE_FLAGS_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5037): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of flags should appear.
 5037=%S S'està rebent la informació del missatge %lu de %lu
@@ -172,17 +168,16 @@ 5038=S'estan suprimint els missatges…
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGE
 ## @loc None
 5039=S'està suprimint el missatge…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5040): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-
 5040=S'estan movent els missatges a %S…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5041): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5041=S'està movent el missatge a %S…
 
@@ -218,20 +213,16 @@ 5046=S'ha trobat la carpeta: %S
 # or the username should appear
 5047=Introduïu la contrasenya per a %S:
 
 ## @name IMAP_SERVER_NOT_IMAP4
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5048): Do not translate the word "IMAP4" below.
 5048=El servidor de correu %S no és IMAP4.
 
-## @name IMAP_SERVER_SAID
-## @loc None
-# 5049=L'ordre en curs no ha tingut èxit. El servidor de correu ha respost:
-
 ## @name IMAP_DONE
 ## @loc None
 5050=
 
 ## @name IMAP_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 ## @loc None
 5051=Cal una contrasenya per al servidor de correu
 
@@ -257,17 +248,17 @@ 5056=No hi ha missatges nous al servidor
 5057=Correu per a %S
 
 ## @name IMAP_EMPTY_TRASH_CONFIRM
 ## @loc None
 5061=Buidant la papera s'eliminarà %S i tots els missatges que conté. Voleu eliminar aquesta carpeta?
 
 ## @name IMAP_SPECIAL_CHAR
 ## @loc None
-5065=El caràcter %c està reservat en aquest servidor IMAP. Si us plau, trieu un altre nom.
+5065= El caràcter %c està reservat en aquest servidor IMAP. Si us plau, trieu un altre nom.
 
 ## @name IMAP_PERSONAL_SHARED_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5066=Carpeta personal
 
 ## @name IMAP_PUBLIC_FOLDER_TYPE_NAME
 ## @loc None
 5067=Carpeta pública
@@ -337,17 +328,17 @@ 5082=Administra la carpeta
 5084=Aquest servidor no permet l'ús de carpetes compartides
 
 ## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT
 ## @loc None
 5085=Esborra
 
 ## @name IMAP_SERVER_DISCONNECTED
 ## @loc None
-5090=El servidor %S s'ha desconnectat. Pot ser que el servidor s'hagi aturat o que hi hagi un problema a la xarxa.
+5090= El servidor %S s'ha desconnectat. Pot ser que el servidor s'hagi aturat o que hi hagi un problema a la xarxa.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the imap folder.
 5092=Voleu subscriure-us a %1$S?
 
 ## @name IMAP_SERVER_DROPPED_CONNECTION
 ## @loc None
 5093=No es pot establir la connexió amb el servidor IMAP. És possible que hàgiu excedit el nombre màxim de connexions; en aquest cas, utilitzeu el diàleg Paràmetres avençats del servidor IMAP per disminuir el nombre de connexions en la memòria cau.
 
@@ -363,82 +354,59 @@ 5096=Aquest servidor no permet l'ús de quotes.
 ## @loc None
 5097=Aquesta carpeta no té quotes d'emmagatzemament.
 
 # Out of memory
 ## @name IMAP_OUT_OF_MEMORY
 ## @loc None
 5100=L'aplicació no té prou memòria.
 
-## @name IMAP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (5101): %S is the server hostname
-#5101=El servidor IMAP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Proveu de canviar el «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
-
-## @name IMAP_AUTH_SECURE_NOTSUPPORTED
-## @loc None
-#5102=No podeu entrar a %S perquè heu activat l'autenticació segura i aquest servidor no ho permet.\n\nPer entrar-hi, desactiveu l'autenticació segura d'aquest compte.
-
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5103): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
-
 5103=S'està copiant el missatge %1$S de %2$S a %3$S
 
-## @name IMAP_AUTH_GSSAPI_FAILED
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (5104): %S is the server hostname
-#5104=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor IMAP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
-
-
 ## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 5105=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5106): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 5106=No es pot desfer la supressió de la carpeta i se suprimiran tots els missatges que conté, i les seves subcarpetes. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Suprimeix la carpeta
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=&Suprimeix la carpeta
 
-## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
-#5109=No podeu iniciar una sessió amb %S perquè el servidor no permet l'autenticació amb text pla sense STARTTLS o SSL/TLS. Proveu d'habilitar la seguretat de connexió o l'autenticació segura en les opcions del compte. 
-
 ## @name IMAP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5110): %S is the server hostname
 5110=El servidor IMAP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya normal» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, contacteu amb el vostre administrador del compte o amb el vostre proveïdor.
 
 ## @name IMAP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5111): %S is the server hostname
 5111=El servidor IMAP %S no sembla que permeti les contrasenyes normals. Proveu de posar «Contrasenya encriptada» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 
-
 ## @name IMAP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5112): %S is the server hostname
 5112=El servidor IMAP %S no sembla que permeti les contrasenyes encriptades. Si només heu configurat aquest compte, proveu de posar «Contrasenya normal» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor». Si el feu servir a la feina i ara comença a donar errors, potser que algú us intenti robar la contrasenya.
 
-
 ## @name IMAP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5113): %S is the server hostname
 5113=El servidor IMAP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Proveu de canviar el «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 
 ## @name IMAP_AUTH_MECH_FAILED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5114): %S is the server hostname
@@ -449,17 +417,16 @@ 5114=Tots els mecanismes per iniciar una sessió al servidor %S han fallat. Comproveu que la contrasenya o bé canvieu el «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 # LOCALIZATION NOTE (5115): %S is the server hostname
 5115=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor IMAP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
 
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5116): %S is the account name
 5116=No podeu iniciar una sessió amb %S perquè el servidor no permet l'autenticació amb text pla sense STARTTLS o SSL/TLS. Proveu d'habilitar la seguretat de connexió o l'autenticació segura en les opcions del compte. 
 
-
 ## @name IMAP_SERVER_COMMAND_FAILED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5117): 
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the account name should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the server response should appear.
 5117=L'ordre no s'ha executat correctament. El servidor de correu del compte %1$S ha respost: %2$S
 
 ## @name IMAP_FOLDER_COMMAND_FAILED
--- a/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
@@ -15,68 +15,57 @@
 March 31, 1998.
 
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
+   Jeff Beckley <beckley@qualcomm.com>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
- either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
- the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+ either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+ or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!--
-LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' is the used for previous versions of 
-Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective 
-languages for Netscape Communicator 4 releases.
-LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurances of the word 
-"&brandShortName;" below.
--->
-
 <!ENTITY importDialog.windowTitle "Importa">
-<!ENTITY importAll.label  "Importa-ho tot">
+<!ENTITY importAll.label     "Importa-ho tot">
 <!ENTITY importAll.accesskey   "t">
 <!ENTITY importMail.label     "Correu">
 <!ENTITY importMail.accesskey   "C">
 <!ENTITY importAddressbook.label "Llibretes d'adreces">
 <!ENTITY importAddressbook.accesskey "a">
 <!ENTITY importSettings.label   "Paràmetres">
 <!ENTITY importSettings.accesskey "P">
 <!ENTITY importFilters.label   "Filtres">
 <!ENTITY importFilters.accesskey "F">
 
 <!ENTITY window.width      "45em">
 <!ENTITY window.macWidth     "50em">
 
-<!ENTITY importTitle.label "Auxiliar d'importació de correu del &brandShortName;">
-<!ENTITY importShortDesc.label "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
+<!ENTITY importTitle.label    "Auxiliar d'importació de correu del &brandShortName;">
+<!ENTITY importShortDesc.label  "Importa el correu i les llibretes d'adreces d'altres programes">
 
 <!ENTITY importDescription1.label "Amb aquest assistent podreu importar missatges de correu, entrades de llibreta d'adreces i/o preferències d'altres programes de correu i formats habituals de llibretes d'adreces cap a la Missatgeria del &brandShortName;.">
 <!ENTITY importDescription2.label "Una vegada s'hagin importat, hi podreu accedir des de la Missatgeria i/o la llibreta d'adreces del &brandShortName;">
 
-<!ENTITY selectDescription.label "Seleccioneu el tipus de fitxer que voldríeu importar:">
+<!ENTITY selectDescription.label "Seleccioneu el tipus de fitxer que voldríeu importar:">
 <!ENTITY selectDescription.accesskey "S">
 
-<!ENTITY back.label "&lt; Enrere">
-<!ENTITY forward.label "Endavant &gt;">
-<!ENTITY finish.label "Finalitza">
-<!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
+<!ENTITY back.label        "&lt; Enrere">
+<!ENTITY forward.label      "Endavant &gt;">
+<!ENTITY finish.label       "Finalitza">
+<!ENTITY cancel.label       "Canceŀla">
 
-<!ENTITY select.label "Seleccioneu el tipus de material a importar:">
+<!ENTITY select.label       "Seleccioneu el tipus de material a importar:">
 
-<!ENTITY title.label "Títol">
-<!ENTITY processing.label "S'està important…">
-
+<!ENTITY title.label       "Títol">
+<!ENTITY processing.label     "S'està important…">
--- a/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
@@ -14,33 +14,31 @@
 # The Original Code is mozilla.org code.
 #
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
+#   Jeff Beckley <beckley@qualcomm.com>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by the import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
 # Success message when no address books are found to import
 ## @name IMPORT_NO_ADDRBOOKS
@@ -273,78 +271,75 @@ 2132=Personalitzat 2
 2133=Personalitzat 3
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
 2134=Personalitzat 4
 
 # Description: Address book field name
-## @name IMPORT_FIELD_DESC_END
+## @name IMPORT_FIELD_DESC
 ## @loc None
 2135=Anotacions
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC_END
 ## @loc None
 2136=Nom a mostrar
 
-# Description: Strings for the import dialog
-
 #Error strings
 ImportAlreadyInProgress=Ja s'està realitzant una operació d'importació, torneu-ho a provar quan hagi finalitzat. 
 
 #Error strings for settings import
 ImportSettingsBadModule=No es pot carregar el mòdul de paràmetres
 ImportSettingsNotFound=No es poden trobar els paràmetres. Assegureu-vos que teniu l'aplicació instal·lada a l'ordinador.
 ImportSettingsFailed=S'ha produït un error en importar els paràmetres. Pot ser que alguns o tots els paràmetres no s'hagin importat.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportSettingsSuccess=S'han importat els paràmetres de %S
 
 #Error string for mail import
 ImportMailBadModule=No es pot carregar el mòdul d'importació de correu
 ImportMailNotFound=No es pot trobar el correu a importar. Assegureu-vos que teniu l'aplicació de correu correctament instal·lada a l'ordinador.
-ImportEmptyAddressBook=No es pot importar una llibreta d'adreces buida %S.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportMailFailed=S'ha produït un error en importar el correu de %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportMailSuccess=El correu s'ha importat amb èxit de %S
 
 # Error string for address import
 ImportAddressBadModule=No es pot carregar el mòdul d'importació de llibretes d'adreces
 ImportAddressNotFound=No es pot trobar cap llibreta d'adreces per importar. Assegureu-vos que teniu l'aplicació o format seleccionat correctament instal·lat a l'ordinador.
+ImportEmptyAddressBook=No es pot importar una llibreta d'adreces buida %S.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressFailed=S'ha produït un error en importar les adreces de %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressSuccess=Les adreces s'han importat amb èxit de %S
 
 # Error string for filters import
 ImportFiltersBadModule=No s'ha pogut carregar el mòdul d'importació de filtres.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersFailed=S'ha produït un error en importar filtres de %S.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersSuccess=Els filtres s'han importat amb èxit de %S.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersPartial=Els filtres s'han importat parcialment de %S. Els avisos a continuació:
 
-
 #Progress strings
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MailProgressMeterText=S'estan convertint les bústies de %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 AddrProgressMeterText=S'estan convertint les llibretes d'adreces de %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Seleccioneu el fitxer de paràmetres
 ImportSelectMailDir=Seleccioneu el directori del correu
 ImportSelectAddrDir=Seleccioneu el directori de la llibreta d'adreces
 ImportSelectAddrFile=Seleccioneu el fitxer de la llibreta d'adreces
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=El correu importat
-
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Importació del %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Perfils del Navegador 4.x
 profileText=Seleccioneu el perfil que conté el correu local que voleu importar:
--- a/suite/chrome/mailnews/junkLog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/junkLog.dtd
@@ -1,6 +1,45 @@
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is Mozilla Communicator.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is
+  - Netscape Communications Corp.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s):
+  -  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
+  -  Mark Banner <mark@standard8.demon.co.uk>
+  -  Scott MacGregor <mscott@mozilla.org> (original Thunderbird parts)
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
 <!ENTITY junkLog.title "Registre de correu brossa">
 <!ENTITY junkLogInfo.label "Registre de l'activitat de control del correu brossa.">
 <!ENTITY clearLog.label "Buida el registre">
 <!ENTITY clearLog.accesskey "B">
 <!ENTITY closeLog.label "Tanca">
 <!ENTITY closeLog.accesskey "c">
--- a/suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
-<!ENTITY window.title "Quant al correu brossa">
-<!ENTITY window.width "450">
-<!ENTITY info1a.label "El programa detecta automàticament els missatges entrants que semblen ser correu brossa (també conegut com «spam»). Aquesta mena de missatges mostraran una icona de correu brossa ">
-<!ENTITY info1b.label ".">
-<!ENTITY info2.label "Al començament us caldrà ensenyar al programa a identificar correu brossa mitjançant el botó correu brossa de la barra d'eines per marcar missatges.">
-<!ENTITY info3.label "Quan el programa ja identifiqui el correu brossa, podreu utilitzar els controls del correu brossa per passar el correu brossa entrant a la carpeta Correu brossa.">
-<!ENTITY info4.label "Si en voleu més informació, feu clic a Ajuda.">
+<!ENTITY window.title "Quant al correu brossa">
+<!ENTITY window.width "450">
+<!ENTITY info1a.label "El programa detecta automàticament els missatges entrants que semblen ser correu brossa (també conegut com «spam»). Aquesta mena de missatges mostraran una icona de correu brossa ">
+<!ENTITY info1b.label ".">
+<!ENTITY info2.label  "Al començament us caldrà ensenyar al programa a identificar correu brossa mitjançant el botó correu brossa de la barra d'eines per marcar missatges.">
+<!ENTITY info3.label  "Quan el programa ja identifiqui el correu brossa, podreu utilitzar els controls del correu brossa per passar el correu brossa entrant a la carpeta Correu brossa.">
+<!ENTITY info4.label  "Si en voleu més informació, feu clic a Ajuda.">
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -16,31 +16,28 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by the local mail code to display progress/status/error messages
 #
 
 pop3EnterPasswordPromptTitle=Introduïu la vostra contrasenya
 
 # LOCALIZATION NOTE(pop3EnterPasswordPrompt): Do not translate the words "%1$S"
@@ -80,48 +77,32 @@ noMessages=No hi ha missatges nous a %1$
 ## @name receivedMessages
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE : Do not translate %1$S, %2$S or %3$S in the following line.
 # %1$S will receive the number of messages received
 # %2$S will receive the total number of messages
 # Place %3$S where the account name should appear
 receivedMessages=El compte %3$S ha rebut %1$S missatges de %2$S que hi ha en total
 
-
-
 ## @name MK_POP3_OUT_OF_DISK_SPACE
 ## @loc None
 -321=No hi ha prou espai al disc per baixar nous missatges. Intenteu suprimir missatges antics, buidar la carpeta Paperera i compactar les carpetes de correu, i torneu-ho a provar.
 
-# Out of memory
-## @name LOCAL_OUT_OF_MEMORY
-## @loc None
-## -1000=L'aplicació no té prou memòria.
-
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4000): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
 4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S…
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_DOCUMENT_DONE
 ## @loc None
 4001=Fet
 
-# Status - receiving message n of m
-## @name LOCAL_STATUS_RECEIVING_MESSAGE_OF
-## @loc None
-#LOCALIZATION NOTE (4002): Do not translate %lu in the following line.
-# Place the word %lu where the number of messages should appear.
-# The first %lu will receive the number of messages received so far;
-# the second %lu will receive the total number of messages
-#4002=S'està baixant el missatge %S de %S
-
 # Status - pop3 server error
 ## @name POP3_SERVER_ERROR
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4003): Do not translate POP3 in the following line.
 4003=S'ha produït un error amb el servidor de correu POP3.
 
 # Status - pop3 user name failed
 ## @name POP3_USERNAME_FAILURE
@@ -133,34 +114,20 @@ 4004=L'ordre USER no ha tingut èxit.
 ## @loc None
 4005=L'ordre PASS no ha tingut èxit.
 
 # Status - write error occurred
 ## @name POP3_MESSAGE_WRITE_ERROR
 ## @loc None
 4006=No es pot escriure el correu a la bústia. Assegureu-vos que teniu privilegis d'escriptura del sistema de fitxers i que teniu prou espai al disc per copiar-hi la bústia.
 
-# Status - connecting to host
-## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
-## @loc None
-#4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada…
-
-# Status - no messages to download 
-## @name POP3_NO_MESSAGES
+# Status - write error occurred
+## @name POP3_MESSAGE_FOLDER_BUSY
 ## @loc None
-#4008=No hi ha missatges nous al servidor.
-
-# Status - messages received after the download
-## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
-## @loc None
-#LOCALIZATION NOTE (4009): Do not translate %ld in the following line.
-# Place the word %ld where the number of messages should appear.
-# The first %ld will receive the number of messages received so far;
-# the second %ld will receive the total number of messages
-#4009=S'han rebut %ld de %ld missatges
+4029=Aquesta carpeta està en procés. Si us plau, espereu fins que el processament acabi per rebre els missatges.
 
 # Status - retr failure from the server
 ## @name POP3_RETR_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4012): Do not translate the word "POP3" below.
 4012=L'ordre RETR no ha tingut èxit.
 
 # Status - password undefined 
@@ -180,80 +147,33 @@ 4014=No heu indicat cap nom d'usuari per a aquest servidor. Si us plau, indiqueu-ne un al menú de configuració de comptes i torneu-ho a provar.
 4015=L'ordre LIST no ha tingut èxit.
 
 # Status - delete error 
 ## @name POP3_DELE_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=L'ordre DELE no ha tingut èxit.
 
-## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%1$s@%2$s" below.
-# Place the word "%1$s" and "%2$s" where email account name should appear (i.e. john.smith@example.org)
-## 4017=Introduïu la contrasenya per a %1$s@%2$s.
-
-## @name POP3_PREVIOUSLY_ENTERED_PASSWORD_IS_INVALID_ETC
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%s" below. It will receive the message returned by the server.
-# Do not translate "%.100s" and "%.100s". It will receive the email account name.
-## 4018=Si us plau, introduïu una contrasenya nova per a l'usuari %.100s@%.100s:
-
-## @name POP3_NO_ANSWER
-## @loc None
-## 4019=Cap resposta
-
-## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
-## @loc None
-## 4020=Introduïu la contrasenya
-
-## @name POP3_FOLDER_FOR_TRASH
-## @loc None
-## 4023=La paperera ja conté una carpeta de nom %s. La carpeta que acabeu de suprimir és a la paperera amb el nom nou %s.
-
 # Status - stat failed
 ## @name POP3_STAT
 ## @loc None
-4024=L'ordre STAT no ha tingut èxit.
+4024= L'ordre STAT no ha tingut èxit.
 
 ## @name POP3_SERVER_SAID
 ## @loc None
-4025=El servidor de correu %S ha respost:
-
-## @name DELETING_MSGS_STATUS
-## @loc None
-## 4026=S'estan suprimint %S de %S missatges
+4025= El servidor de correu %S ha respost:
 
 ## @name COPYING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4027=S'estan copiant %S de %S missatges a %S
 
 ## @name MOVING_MSGS_STATUS
 ## @loc None
 4028=S'estan movent %S de %S missatges a %S
 
-# Status - write error occurred
-## @name POP3_MESSAGE_FOLDER_BUSY
-## @loc None
-4029=Aquesta carpeta està en procés. Si us plau, espereu fins que el processament acabi per rebre els missatges.
-
-# secure authentication failed
-## @name CANNOT_PROCESS_SECURE_AUTH
-## @loc None
-#4030=El servidor de correu no suporta l'autenticació segura.
-
-# Status - Could not log in to GSSAPI, and it was the only method
-## @name POP3_GSSAPI_FAILURE
-## @loc None
-#4031=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor POP. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
-
-## @name MOVEMAIL_SPOOL_FILE_LOCKED
-## @loc None
-## 4032=S'ha bloquejat el fitxer de la impressora del correu %S.
-
 ## @name MOVEMAIL_CANT_OPEN_SPOOL_FILE
 ## @loc None
 4033=No es pot obrir el fitxer de la impressora del correu %S.
 
 ## @name MOVEMAIL_CANT_CREATE_LOCK
 ## @loc None
 4034=No es pot crear el fitxer de blocatge %S. Per a poder treballar-hi, és necessari crear fitxers de blocatge en el directori de gestió de cues del correu. En alguns sistemes, això s'assoleix fent que el directori de gestió de cues tingui el mode 01777.
 
@@ -273,43 +193,37 @@ 4037=No es pot localitzar el fitxer de gestió de cues del correu.
 ## @loc None
 4038=S'ha produït un error en baixar el missatge següent:  \nDe: %S\n  Assumpte: %S\n Aquest missatge pot contenir un virus o no hi ha prou espai de disc. Voleu ometre aquest missatge?
 
 # Status - the server doesn't support UIDL…
 ## @name POP3_SERVER_DOES_NOT_SUPPORT_UIDL_ETC
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4010): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
-# Do not translate "%S". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
+# Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "UIDL"
 4040=El servidor POP3 (%S) no permet l'ús d'UIDL, que és necessari per utilitzar les opcions «Deixa al servidor» i «Mida màxima del missatge». Per baixar el correu, desactiveu aquestes opcions al quadre Servidor de correu de Preferències.
 
 # Status - the server doesn't support the top command
 ## @name POP3_SERVER_DOES_NOT_SUPPORT_THE_TOP_COMMAND
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4011): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
-# Do not translate "%s". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
+# Do not translate "%S". Place %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "TOP"
 4041=El servidor de correu POP3 (%S) no permet l'ús de l'ordre TOP. Per això, no es pot utilitzar l'opció «Mida màxima del missatge» o «Recull només les capçaleres». Aquesta opció ha estat inhabilitada: els missatges es baixaran independentment de la mida.
- 
-# secure authentication failed and unsure why
-## @name CANNOT_PROCESS_APOP_AUTH
-## @loc None
-#4042=El servidor de correu no suporta l'autentificació segura o heu entrat una contrasenya incorrecta. Verifiqueu la vostra contrasenya o desactiveu l'autentificació segura des dels paràmetres del compte del vostre servidor de correu.\n
-
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=No s'ha pogut establir una connexió TLS amb el servidor POP3. El servidor pot haver caigut o estar configurat incorrectament. Comproveu que tingueu la configuració correcta dels paràmetres del vostre servidor de correu a la finestra de Paràmetres del compte i torneu-ho a provar.
 
 ## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 4044=Esteu segur que voleu suprimir la carpeta «%S»?
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 4045=Suprimeix la carpeta
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
@@ -335,9 +249,8 @@ 4050=El servidor POP3 no sembla que permeti les contrasenyes normals. Proveu de posar «Contrasenya encriptada» com a «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 ## @name POP3_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
 ## @loc None
 4051=El servidor no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el «Mètode d'autenticació» a «Opcions del compte | opcions del servidor».
 
 # Status - Could not log in to GSSAPI, and it was the only method
 ## @name POP3_GSSAPI_FAILURE
 ## @loc None
 4052=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor POP. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
-
--- a/suite/chrome/mailnews/mailEditorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailEditorOverlay.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
 
-<!ENTITY sendPage.label "Envia la pàgina...">
-<!ENTITY sendPage.accesskey "g">
+<!ENTITY sendPage.label          "Envia la pàgina...">
+<!ENTITY sendPage.accesskey        "g">
--- a/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
@@ -1,7 +1,8 @@
-<!ENTITY newMessageCmd.key "M">
-<!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
-<!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
+
+<!ENTITY newMessageCmd.key        "M">
+<!ENTITY newMessageCmd.label       "Missatge">
+<!ENTITY newMessageCmd.accesskey     "M">
 
 <!ENTITY newContactCmd.label       "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY newContactCmd.accesskey     "C">
- 
+
--- a/suite/chrome/mailnews/mailTasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailTasksOverlay.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (messengerCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (messengerCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY messengerCmd.label "Missatgeria">
-<!ENTITY messengerCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY messengerCmd.commandkey "2">
-<!ENTITY addressBookCmd.label "Llibreta d'adreces">
-<!ENTITY addressBookCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY addressBookCmd.commandkey "5">
+<!ENTITY messengerCmd.label   "Mail &amp; Newsgroups">
+<!ENTITY messengerCmd.accesskey  "m">
+<!ENTITY messengerCmd.commandkey  "2">
+<!ENTITY addressBookCmd.label  "Llibreta d'adreces">
+<!ENTITY addressBookCmd.accesskey  "a">
+<!ENTITY addressBookCmd.commandkey  "5">
 
-<!ENTITY taskMessenger.tooltip "Missatgeria">
-<!ENTITY taskAddressBook.tooltip "Llibreta d'adreces">
+<!ENTITY taskMessenger.tooltip "Missatgeria">
+<!ENTITY taskAddressBook.tooltip "Llibreta d'adreces">
+<!-- searchAddressesCmd is also used by addressbook -->
 
-<!-- searchAddressesCmd is also used by addressbook -->
-<!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces...">
-<!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY searchAddressesCmd.label            "Cerca les adreces...">
+<!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey          "a">
 
 <!ENTITY searchMailCmd.label "Cerca missatges...">
-<!ENTITY searchMailCmd.accesskey "M">
+<!ENTITY searchMailCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY searchMailCmd.key "f">
--- a/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
@@ -2,9 +2,8 @@
 loginText=Introduïu la vostra contrasenya per a %S:
 loginTextwithName=Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya
 loginTitle=%S
 PasswordTitle=%S
 
 # MAPI Security Messages
 mapiBlindSendWarning=Una altra aplicació està intentant enviar un correu utilitzant el vostre perfil d'usuari. Esteu segur que voleu enviar aquest correu?
 mapiBlindSendDontShowAgain=Avisa'm sempre que altres aplicacions intentin enviar correu utilitzant el meu perfil
-
--- a/suite/chrome/mailnews/markByDate.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/markByDate.dtd
@@ -30,16 +30,13 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
 <!ENTITY messageMarkByDate.label "Marca els missatges com a llegits per data">
 <!ENTITY markByDateLower.label "Marca els missatges com a llegits des del:">
 <!ENTITY markByDateLower.accesskey "d">
 <!ENTITY markByDateUpper.accesskey "F">
 <!ENTITY markByDateUpper.label "Fins al:">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -17,16 +17,17 @@
 The Initial Developer of the Original Code is
 Netscape Communications Corporation.
 Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
 the Initial Developer. All Rights Reserved.
 
 Contributor(s):
   Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
   Jeremy Morton <bugzilla@game-point.net>
+  Ian Neal <iann_bugzilla@blueyonder.co.uk>
 
 Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -35,27 +36,27 @@
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY messengerWindow.title "Missatgeria">
 <!ENTITY titleModifier.label "&brandShortName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
+<!-- tabmail -->
 
-<!-- tabmail -->
 <!ENTITY tabmailClose.label "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY tabmailClose.tooltip "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY tabmailNewButton.tooltip "Duplica la pestanya actual">
 <!ENTITY tabmailCloseButton.tooltip "Tanca la pestanya actual">
 <!ENTITY tabmailAllTabs.tooltip "Llista totes les pestanyes">
+<!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
+<!-- File menu items -->
 
-<!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
-<!-- File Menu -->
 <!ENTITY newMessage.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "n">
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Carpeta…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Cerca desada…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY newTabCmd.label "Duplica la pestanya">
 <!ENTITY newTabCmd.accesskey "p">
@@ -86,23 +87,21 @@
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd2.key "d">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Recupera els següents 500 missatges dels grups de discussió">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Reanomena la carpeta…">
-<!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
+<!ENTITY renameFolder.accesskey "R">
 <!ENTITY compactFolders.label "Compacta les carpetes">
-<!ENTITY compactFolders.accesskey "t">
+<!ENTITY compactFolders.accesskey "t">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Buida la paperera">
-<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY importCmd.label "Importa…">
-<!ENTITY importCmd.accesskey "I">
+<!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Fora de línia">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Baixa/sincronitza ara…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Paràmetres de fora de línia">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.label "Baixa els missatges seleccionats">
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "m">
@@ -110,96 +109,89 @@
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
+<!-- Edit Menu -->
 
-<!-- Folder Pane -->
-<!ENTITY nameColumn.label "Nom">
-<!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
-<!ENTITY totalColumn.label "Total">
-
-<!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteMsgCmd.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteMsgCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Recupera el missatge esborrat">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Canceŀla el missatge">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.label "Suprimeix els missatges seleccionats">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.label "Recupera els missatges esborrats seleccionats">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Canceŀla el missatge">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Suprimeix la carpeta">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY selectMenu.label "Selecciona">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Conversa">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Missatges destacats">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Propietats…">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Propietats de la carpeta…">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Propietats del grup de discussió…">
-<!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Paràmetres dels comptes…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Desfés Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY redoDeleteMsgCmd.label "Refés Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY undoMoveMsgCmd.label "Desfés Mou el missatge">
 <!ENTITY redoMoveMsgCmd.label "Refés Mou el missatge">
 <!ENTITY undoCopyMsgCmd.label "Desfés Copia el missatge">
 <!ENTITY redoCopyMsgCmd.label "Refés Copia el missatge">
 <!ENTITY undoMarkAllCmd.label "Desfés marcar-ho tot com a llegit">
 <!ENTITY redoMarkAllCmd.label "Refés marcar-ho tot com a llegit">
 <!ENTITY undoDefaultCmd.label "Desfés">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.label "Refés">
+<!-- View Menu -->
 
-<!-- View Menu -->
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Barra d'eines de la Missatgeria">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "r">
-
-<!ENTITY showSearchToolbarCmd.label       "Barra de cerca">
+<!ENTITY showSearchToolbarCmd.label "Barra de cerca">
 <!ENTITY showSearchToolbarCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.label "Format">
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.accesskey "F">
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Aspecte clàssic">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "c">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Aspecte horitzontal">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "h">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Aspecte vertical">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "v">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.label "Subfinestra dels missatges">
 <!ENTITY showMessagePaneCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY showThreadPaneCmd.label "Subfinestra de les cadenes">
 <!ENTITY showThreadPaneCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.label "Subfinestra de les carpetes">
 <!ENTITY showFolderPaneCmd.accesskey "f">
+<!-- sortMenu is also used by addressbook -->
 
-<!-- Sort Menu -->
 <!ENTITY sortMenu.label "Ordena">
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
+
 <!ENTITY sortByDateCmd.label "Data">
 <!ENTITY sortByDateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.label "Recepció">
 <!ENTITY sortByReceivedCmd.accesskey "R">
-<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.label "Adjuncions">
-<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "j">
+<!ENTITY sortByFlagCmd.label "Destacat">
+<!ENTITY sortByFlagCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.label "Prioritat">
 <!ENTITY sortByPriorityCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY sortByFlagCmd.label "Destacat">
-<!ENTITY sortByFlagCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.label "Mida">
 <!ENTITY sortBySizeCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.label "Estat">
 <!ENTITY sortByStatusCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.label "Etiquetes">
 <!ENTITY sortByTagsCmd.accesskey "q">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.label "Estat del correu brossa">
 <!ENTITY sortByJunkStatusCmd.accesskey "b">
@@ -208,16 +200,18 @@
 <!ENTITY sortByFromCmd.label "Remitent">
 <!ENTITY sortByFromCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.label "Destinatari">
 <!ENTITY sortByRecipientCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sortByUnreadCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY sortByUnreadCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.label "Ordre de recepció">
 <!ENTITY sortByOrderReceivedCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.label "Adjuncions">
+<!ENTITY sortByAttachmentsCmd.accesskey "j">
 <!ENTITY sortAscending.label "Ascendent">
 <!ENTITY sortAscending.accesskey "A">
 <!ENTITY sortDescending.label "Descendent">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey "D">
 <!ENTITY sortThreaded.label "Conversa sencera">
 <!ENTITY sortThreaded.accesskey "C">
 <!ENTITY sortUnthreaded.label "Missatges per separat">
 <!ENTITY sortUnthreaded.accesskey "s">
@@ -225,57 +219,56 @@
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "g">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Missatges">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY threads.label "Cadenes">
 <!ENTITY threads.accesskey "e">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Tots">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Expandeix totes les cadenes">
-<!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.key "*">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Redueix totes les cadenes">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.key "\">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.label "Per llegir">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY threadsWithUnreadCmd.label "Cadenes amb missatges per llegir">
 <!ENTITY threadsWithUnreadCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.label "Cadenes vistes amb missatges per llegir">
 <!ENTITY watchedThreadsWithUnreadCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Cadenes ignorades">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.accesskey "i">
+
 <!ENTITY headersMenu.label "Capçaleres">
 <!ENTITY headersMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY headersAllCmd.label "Totes">
 <!ENTITY headersAllCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY headersNormalCmd.label "Normal">
 <!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY bodyMenu.label "Cos del missatge com">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "m">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "HTML original">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "H">
 <!ENTITY bodySanitized.label "HTML senzill">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "s">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Text net">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "T">
 
-<!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Visualitza les adjuncions en línia">
-<!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "V">
-
 <!ENTITY bodyMenuFeed.label "Cos del missatge del canal">
 <!ENTITY bodyMenuFeed.accesskey "C">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.label "Pàgina web">
 <!ENTITY viewFeedWebPage.accesskey "w">
 <!ENTITY viewFeedSummary.label "Resum">
 <!ENTITY viewFeedSummary.accesskey "R">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.label "Format per defecte">
 <!ENTITY viewFeedSummaryFeedPropsPref.accesskey "d">
 
-
+<!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.label "Visualitza les adjuncions en línia">
+<!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY reloadCmd.label "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY stopCmd.label "Atura">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Codi font del missatge">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pageSourceCmd.key "u">
 
@@ -285,23 +278,19 @@
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Torna a cercar">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Cerca l'anterior">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
-<!ENTITY searchMailCmd.label "Cerca els missatges…">
-<!ENTITY searchMailCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY searchMailCmd.key "f">
-<!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces…">
-<!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "d">
+<!-- Go Menu -->
 
-<!-- Go Menu -->
+
 <!ENTITY goMenu.label "Vés">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY nextMenu.label "Següent">
 <!ENTITY nextMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY nextMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
@@ -315,37 +304,39 @@
 <!ENTITY prevMenu.label "Anterior">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "t">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Missatge per llegir">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
+<!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
+<!ENTITY goBackCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
-<!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
-<!ENTITY goBackCmd.accesskey "r">
-<!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Missatge destacat">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Pàgina d'inici de la Missatgeria">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "s">
+<!-- Message Menu -->
+
 <!ENTITY msgMenu.label "Missatge">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "M">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY replyMsgCmd.label "Respon">
 <!ENTITY replyMsgCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY replyMsgCmd.key "r">
 <!ENTITY replySenderCmd.label "Respon només al remitent">
-<!ENTITY replySenderCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY replySenderCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.label "Respon al grup de discussió">
 <!ENTITY replyNewsgroupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.label "Respon a tots">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY replyToAllMsgCmd.key "r">
 <!ENTITY replyToSenderAndNewsgroupCmd.label "Respon al remitent i al grup de discussió">
 <!ENTITY replyToSenderAndNewsgroupCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY replyToAllRecipientsCmd.label "Respon a tots els destinataris">
@@ -357,28 +348,29 @@
 <!ENTITY forwardAsMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY forwardAsInline.label "En línia">
 <!ENTITY forwardAsInline.accesskey "i">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.label "Adjunció">
 <!ENTITY forwardAsAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.label "Edita el missatge com si fos nou">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editMsgAsNewCmd.key "e">
-<!ENTITY contextArchive.label "Arxiu">
-<!ENTITY contextArchive.accesskey "A">
 <!ENTITY createFilter.label "Crea un filtre…">
 <!ENTITY createFilter.accesskey "a">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.label "Arxiu">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.accesskey "A">
+<!ENTITY archiveMsgCmd.key "a">
 <!ENTITY moveMsgToMenu.label "Mou">
 <!ENTITY moveMsgToMenu.accesskey "u">
-<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
-<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY copyMessageLocation.label "Copia la ubicació del missatge">
 <!ENTITY copyMessageLocation.accesskey "m">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.label "Copia a">
 <!ENTITY copyMsgToMenu.accesskey "C">
+<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
+<!ENTITY moveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
 <!ENTITY killThreadMenu.label "Ignora la conversa">
 <!ENTITY killThreadMenu.accesskey "g">
 <!ENTITY killThreadMenu.key "k">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.label "Ignora la subconversa">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
 <!ENTITY watchThreadMenu.label "Vigila la conversa">
 <!ENTITY watchThreadMenu.accesskey "V">
@@ -438,173 +430,182 @@
 <!ENTITY openFeedMessage.label "Obre el missatge del canal">
 <!ENTITY openFeedMessage.accesskey "O">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.label "Pàgina web en una nova finestra">
 <!ENTITY openFeedWebPageInWindow.accesskey "w">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.label "Resum en una nova finestra">
 <!ENTITY openFeedSummaryInWindow.accesskey "R">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.label "Commuta la pàgina web i el resum en el quadre de missatges">
 <!ENTITY openFeedWebPageInMP.accesskey "q">
+<!-- Tools Menu -->
 
-<!-- Tools Menu -->
-<!ENTITY runJunkControls.label "Executa els controls de brossa a la carpeta">
-<!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
-<!ENTITY deleteJunk.label "Suprimeix la brossa de la carpeta">
-<!ENTITY deleteJunk.accesskey "x">
+<!ENTITY searchMailCmd.label "Cerca els missatges…">
+<!ENTITY searchMailCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY searchMailCmd.key "f">
+<!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces…">
+<!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtres de missatge…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Executa els filtres en la carpeta">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "r">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Executa els filtres en els missatges seleccionats">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.accesskey "s">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.label "Executa els filtres en el missatge">
 <!ENTITY filtersApplyToMessage.accesskey "s">
+<!ENTITY runJunkControls.label "Executa els controls de brossa a la carpeta">
+<!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
+<!ENTITY deleteJunk.label "Suprimeix la brossa de la carpeta">
+<!ENTITY deleteJunk.accesskey "x">
+<!ENTITY importCmd.label "Importa…">
+<!ENTITY importCmd.accesskey "I">
+<!-- Folder Pane -->
 
-<!-- Mail Toolbar -->
+<!ENTITY nameColumn.label "Nom">
+<!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
+<!ENTITY totalColumn.label "Total">
+<!-- Toolbar items -->
+
 <!ENTITY getMsgButton.label "Recupera">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Redacta">
 <!ENTITY newHTMLMessageCmd.label "Redacta-ho amb HTML">
 <!ENTITY newHTMLMessageCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY newPlainTextMessageCmd.label "Redacta-ho amb text clar">
 <!ENTITY newPlainTextMessageCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY archiveMsgCmd.label "Arxiu">
-<!ENTITY archiveMsgCmd.accesskey "A">
-<!ENTITY archiveMsgCmd.key "a">
 <!ENTITY replyButton.label "Respon">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Respon a tots">
 <!ENTITY forwardButton.label "Reenvia">
 <!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY nextButton.label "Següent">
 <!ENTITY goBackButton.label "Vés enrere">
 <!ENTITY goForwardButton.label "Vés endavant">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Recupera">
 <!ENTITY markButton.label "Marca">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY stopButton.label "Atura">
 <!ENTITY junkButton.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunkButton.label "És correu legítim">
 <!ENTITY searchButton.title "Cerca avançada">
+<!-- Tooltips -->
 
-<!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Barra del menú">
 <!ENTITY mailToolbar.tooltip "Barra del correu">
 <!ENTITY searchToolbar.tooltip "Barra de cerca">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca avançada de missatges">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Recupera els missatges nous">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Respon el missatge">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Respon al remitent i a tots els destinataris">
 <!ENTITY replyAllButtonNews.tooltip "Respon al remitent i al grup de discussió">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reenvia el missatge seleccionat">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Arxiva el missatge seleccionat">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Vés al següent missatge per llegir">
+<!ENTITY goBackButton.tooltip "Vés enrere un missatge">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Vés endavant un missatge">
-<!ENTITY goBackButton.tooltip "Vés enrere un missatge">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix el missatge o carpeta seleccionada">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Recupera els missatges suprimits seleccionats">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Marca els missatges">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquest missatge">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la transferència actual">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Vés a la pàgina d'inici de &vendorShortName;">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Marca els missatges seleccionats com a brossa">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Marca els missatges seleccionats com a legítims">
+<!-- Statusbar -->
 
-<!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Fet">
+<!-- Thread Pane Context Menu -->
 
+<!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Obre el missatge en una finestra nova">
+<!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "f">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.label "Obre els missatges en una nova pestanya">
+<!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "p">
+<!ENTITY contextEditAsNew.label "Edita'l com si fos nou…">
+<!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "E">
+<!ENTITY contextReplySender.label "Respon només al remitent">
+<!ENTITY contextReplySender.accesskey "R">
+<!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Respon al grup de discussió">
+<!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "g">
+<!ENTITY contextReplyAll.label "Respon a tots">
+<!ENTITY contextReplyAll.accesskey "p">
+<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.label "Respon al remitent i al grup de discussió">
+<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.accesskey "p">
+<!ENTITY contextForward.label "Reenvia">
+<!ENTITY contextForward.accesskey "v">
+<!ENTITY contextForwardAsAttachment.label "Reenvia com a adjuncions">
+<!ENTITY contextForwardAsAttachment.accesskey "e">
+<!ENTITY contextArchive.label "Arxiu">
+<!ENTITY contextArchive.accesskey "A">
+<!ENTITY contextMoveMsgMenu.label "Mou a">
+<!ENTITY contextMoveMsgMenu.accesskey "o">
+<!ENTITY contextCopyMsgMenu.label "Copia a">
+<!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "C">
+<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
+<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
+<!ENTITY contextSaveAs.label "Anomena i desa…">
+<!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
+<!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
+<!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
+<!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
+<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "E">
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
+
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Obté els missatges del compte">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.label "Obre">
 <!ENTITY folderContextOpenNewWindow.accesskey "O">
 <!ENTITY folderContextOpenNewTab.label "Obre en una nova pestanya">
 <!ENTITY folderContextOpenNewTab.accesskey "p">
 <!ENTITY folderContextRename.label "Reanomena">
 <!ENTITY folderContextRename.accesskey "R">
 <!ENTITY folderContextRemove.label "Suprimeix">
 <!ENTITY folderContextRemove.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextCompact.label "Compacta">
 <!ENTITY folderContextCompact.accesskey "m">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.label "Buida la paperera">
 <!ENTITY folderContextEmptyTrash.accesskey "d">
 <!ENTITY folderContextEmptyJunk.label "Buida la brossa">
-<!ENTITY folderContextEmptyJunk.accesskey "b">
+<!ENTITY folderContextEmptyJunk.accesskey "B">
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.accesskey "v">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Marca el grup de discussió com a llegit">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Marca la carpeta com a llegida">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextNew.label "Crea una subcarpeta…">
 <!ENTITY folderContextNew.accesskey "n">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Subscriu-me a un grup de discussió…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "b">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Cerca…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "e">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Propietats…">
-<!ENTITY folderContextProperties.accesskey "p">
+<!ENTITY folderContextProperties.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Paràmetres…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "e">
-
+<!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 
-<!-- Thread Pane Context Menu -->
-<!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Obre el missatge en una finestra nova">
-<!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "f">
-<!ENTITY contextOpenNewTab.label "Obre els missatges en una nova pestanya">
-<!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "p">
-<!ENTITY contextEditAsNew.label "Edita'l com si fos nou…">
-<!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "E">
-<!ENTITY contextReplySender.label "Respon només al remitent">
-<!ENTITY contextReplySender.accesskey "r">
-<!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Respon al grup de discussió">
-<!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "g">
-<!ENTITY contextReplyAll.label "Respon a tots">
-<!ENTITY contextReplyAll.accesskey "p">
-<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.label "Respon al remitent i al grup de discussió">
-<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.accesskey "p">
-<!ENTITY contextForward.label "Reenvia">
-<!ENTITY contextForward.accesskey "v">
-<!ENTITY contextForwardAsAttachment.label "Reenvia com a adjuncions">
-<!ENTITY contextForwardAsAttachment.accesskey "e">
-<!ENTITY contextMoveMsgMenu.label "Mou a">
-<!ENTITY contextMoveMsgMenu.accesskey "o">
-<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Recent">
-<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "R">
-<!ENTITY contextCopyMsgMenu.label "Copia a">
-<!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "C">
-<!ENTITY contextSaveAs.label "Anomena i desa…">
-<!ENTITY contextSaveAs.accesskey "s">
-<!ENTITY contextPrint.label "Imprimeix…">
-<!ENTITY contextPrint.accesskey "I">
-<!ENTITY contextPrintPreview.label "Exemple d'impressió">
-<!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "e">
-
-<!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
-
 <!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "A">
 <!ENTITY searchButton.label "Cerca missatges…">
 <!ENTITY searchButton.accesskey "C">
 
 <!ENTITY all.label "Tot">
 <!ENTITY all.accesskey "T">
+<!-- Junk Bar -->
 
-<!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "El &brandShortName; pensa que es tracta de correu brossa.">
 <!ENTITY junkBarButton.label "No és cap correu brossa">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
+<!-- Remote Content Bar -->
 
-<!-- Remote Content Bar -->
 <!ENTITY remoteContentMessage.label "Per a protegir la vostra privadesa, el &brandShortName; ha blocat el contingut remot d'aquest missatge.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton.label "Mostra el contingut remot">
+<!-- Phishing Bar -->
 
-<!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage.label "El &brandShortName; pensa que Aquest missatge podria ser fradulent.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton.label "No és cap missatge fraudulent">
+<!-- MDN Bar -->
 
-<!-- MDN Bar -->
 <!ENTITY mdnBarMessage.label "El remitent d'aquest missatge ha demanat que se li enviï una notificació quan hàgiu llegit aquest missatge. Voleu que se li enviï la notificació?">
 <!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignora la petició">
 <!ENTITY mdnBarSendButton.label "Envia la notificació">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -16,53 +16,54 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
 #  Lorenzo Colitti <lorenzo@colitti.com>
+#  Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
 # or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-#
 # The following are used by the messenger application
-#
 renameFolder=Reanomena la carpeta…
 compactFolder=Compacta aquesta carpeta
 removeAccount=Suprimeix el compte…
 removeFolder=Suprimeix la carpeta
 newFolderMenuItem=Carpeta…
 newSubfolderMenuItem=Subcarpeta…
 newFolder=Crea una carpeta…
 newSubfolder=Crea una subcarpeta…
+folderProperties=Propietats de la carpeta
 getMessages=Recupera els missatges
 getMessagesFor=Recupera els missatges del compte
-folderProperties=Propietats de la carpeta
 getNextNMessages=Recupera els següents %S missatges dels grups de discussió
 advanceNextPrompt=Voleu avançar fins al següent missatge per llegir de %S?
 titleNewsPreHost=a
 titleMailPreHost=per a
 replyToSender=Respon al remitent
 reply=Respon
 EMLFiles=Fitxers de correu (*.eml)
 OpenEMLFiles=Obre el missatge
+# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
+# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
 defaultSaveMessageAsFileName=message.eml
 SaveMailAs=Anomena i desa el missatge
 SaveAttachment=Desa l'adjunció
 SaveAllAttachments=Desa totes les adjuncions
 ChooseFolder=Selecciona la carpeta
 LoadingMessageToPrint=S'està carregant el missatge a imprimir…
 MessageLoaded=S'ha carregat el missatge…
 PrintingMessage=S'està imprimint el missatge…
@@ -80,16 +81,17 @@ saveMessageFailed=No es pot desar el missatge. Si us plau, comproveu el nom del fitxer i torneu-ho a provar més tard.
 fileExists=%S ja existeix. Voleu reemplaçar-lo?
 
 downloadingNewsgroups=S'estan baixant els grups de discussió per al seu ús fora de línia
 downloadingMail=S'està baixant el correu per al seu ús fora de línia
 sendingUnsent=S'estan enviant els missatges per enviar
 
 folderExists=Ja existeix una carpeta amb aquest nom. Introduïu un altre nom.
 folderCreationFailed=La carpeta no s'ha pogut crear perquè el nom de carpeta que heu indicat conté un caràcter no reconegut. Si us plau, introduïu un altre nom i torneu-ho a provar. 
+
 compactingFolder=S'està compactant la carpeta %S…
 doneCompacting=S'ha acabat la compactació
 autoCompactAllFoldersTitle=Compacta les carpetes
 autoCompactAllFolders=Voleu compactar totes les carpetes locals i de fora de línia per estalviar espai de disc?
 autoCompactAlwaysAskCheckbox=Sempre pregunta'm abans de compactar les carpetes automàticament
 compactNowButton=Compacta-les &ara
 
 confirmFolderDeletionForFilter=Si suprimiu la carpeta «%S» n'inhabilitareu els filtres associats. Esteu segur que voleu suprimir la carpeta?
@@ -101,107 +103,121 @@ deletingMsgsFailed=No es poden suprimir missatges de la carpeta %S perquè una altra operació l'està utilitzant. Si us plau, espereu fins que aquesta operació acabi i torneu-ho a provar.
 alertFilterCheckbox=No em tornis a avisar.
 compactFolderDeniedLock=La carpeta «%S» no es pot compactar perquè hi una altra operació en procés. Si us plau, torneu-ho a provar més tard.
 compactFolderWriteFailed=La carpeta «%S» no s'ha pogut compactar perquè no s'hi ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
 filterFolderWriteFailed=Els missatges no s'han pogut filtrar cap a la carpeta «%S» perquè no s'ha ha pogut escriure. Comproveu que teniu prou espai al disc i que esteu autoritzat a escriure al sistema de fitxers, i torneu-ho a provar.
 copyMsgWriteFailed=Els missatges no s'han pogut moure o copiar a la carpeta «%S» perquè no s'ha pogut escriure a la carpeta. Per aconseguir espai de disc aneu al menú Fitxer, seleccioneu primer Buida la paperera, després Compacta les carpetes, i aleshores torneu-ho a provar.
 cantMoveMsgWOBodyOffline=En treballar fora de línia, no podeu moure o copiar missatges que no s'hagin baixat per al seu ús fora de línia. Des de la finestra Correu, obriu el menú Fitxer, desmarqueu Fora de línia i torneu-ho a provar.
 operationFailedFolderBusy=Ha fallat l'operació perquè s'està realitzant una altra operació a la carpeta. Si us plau, espereu que aquesta operació acabi per tornar-ho a provar.
 folderRenameFailed=No s'ha pogut reanomenar la carpeta. Potser s'està tornant a analitzar la carpeta, o el nom nou no és un nom de carpeta vàlid.
+# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
 verboseFolderFormat=%1$S a %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
 filterFolderTruncateFailed=S'ha produït un error en truncar la safata d'entrada després de filtrar un missatge a la carpeta «%1$S». Potser caldrà que sortiu del %2$S i elimineu el fitxer INBOX.msf.
 
 mailboxTooLarge=La carpeta %S és plena i no pot emmagatzemar més missatges. Per a fer espai per a més missatges, suprimiu correu antic o no desitjat i compacteu la carpeta.
 errorGettingDB=No s'ha pogut obrir el resum del fitxer %S. Potser s'ha produït un error en el disc, o el camí sencer és massa llarg.
 
 defaultServerTag=(Per defecte)
 
 # Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
 messageUnread=Per llegir
 messageHasFlag=Destacat
 messageHasAttachment=Amb adjunció
 messageJunk=Brossa
 messageExpanded=Ampliat
 messageCollapsed=Reduït
 
+# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
 smtpServerList-NotSpecified=<sense especificació>
 smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Cap
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, si està disponible
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
 smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SMTP sobre SSL
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=No
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Sí
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Suprimeix el servidor
 smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu segur que voleu suprimir el servidor: \n %S?
 
-
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=Sense autenticació
 authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
 authPasswordCleartextInsecurely=Contrasenya, enviada sense seguretat
 authPasswordCleartextViaSSL=Contrasenya normal
 authPasswordEncrypted=Contrasenya encriptada
 authKerberos=Kerberos / GSSAPI
 authExternal=Certificat TLS
 authNTLM=NTLM
 authAnySecure=Qualsevol mètode segur (desaconsellat)
 authAny=Qualsevol mètode (insegur)
 
-
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Servidor de grups de discussió (NNTP)
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Servidor de correu POP
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
 serverType-imap=Servidor de correu IMAP
 serverType-none=Emmagatzemament local del correu
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
 serverType-movemail=Unix Movemail
 
 sizeColumnTooltip=Feu un clic per ordenar per mida
 sizeColumnHeader=Mida
 linesColumnTooltip=Feu clic per ordenar per línies
 linesColumnHeader=Línies
 
+# status feedback stuff
 documentDone=
 documentLoading=S'està carregant el document…
 
 unreadMsgStatus=Per llegir: %S
 selectedMsgStatus=Seleccionats: %S
 totalMsgStatus=Total: %S
 
+# localized folder names
 
 localFolders=Carpetes locals
 
+# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
 inboxFolderName=Safata d'entrada
 trashFolderName=Paperera
 sentFolderName=Enviat
 draftsFolderName=Esborranys
 templatesFolderName=Plantilles
 outboxFolderName=Safata de sortida
 junkFolderName=Correu brossa
 archivesFolderName=Arxius
 
+# Error message for special folder deletion on imap accounts
+# LOCALIZATION NOTE (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
 specialFolderDeletionErr=En comptes IMAP no es pot suprimir la carpeta especial %S
 specialFolderDeletionErrTitle=Supressió de la carpeta especial
 
+# "Normal" priority is often blank,
+# depending on the consumers of these strings
 priorityLowest=Mínima
 priorityLow=Baixa
 priorityNormal=Normal
 priorityHigh=Alta
 priorityHighest=Màxima
 
+#Group by date thread pane titles
 today=Avui
 yesterday=Ahir
 lastWeek=La darrera setmana
 twoWeeksAgo=Fa dues setmanes
 older=Correu antic
 
-#Grouped By Tag
+#Grouped By Tags
 untaggedMessages=Missatges no marcats
 
+# Grouped by status
 messagesWithNoStatus=Sense estatus
 
+#Grouped by priority
 noPriority=Sense prioritat
 
 #Grouped by has attachments
 noAttachments=Sense adjuncions
 attachments=Adjuncions
 
 #Grouped by flagged
 notFlagged=No destacats
@@ -228,128 +244,183 @@ mailnews.labels.description.5=Més tard
 mailnews.tags.format=%1$S %2$S
 
 replied=Respost
 forwarded=Reenviat
 new=Nou
 read=Llegit
 flagged=Destacat
 
+# for junk status picker in search and mail views
 junk=Correu brossa
 
 # for junk score origin picker in search and mail views
 junkScoreOriginPlugin=Connector
 junkScoreOriginFilter=Filtre
 junkScoreOriginWhitelist=Llista blanca
 junkScoreOriginUser=Usuari
 junkScoreOriginImapFlag=Etiqueta IMAP
 
+# for the has attachment picker in search and mail views
 hasAttachments=Té adjuncions
 
 # for the Tag picker in search and mail views.
 tag=Etiquetes
 
+# mailnews.js
 mailnews.send_default_charset=ISO-8859-1
 mailnews.view_default_charset=ISO-8859-1
 
+# generate display names in last first order
+# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
 mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=fals
 
+# the format for "mail.addr_book.quicksearchquery.format" is:
+# @V == the escaped value typed in the quick search bar in the addressbook
+#
+# note, changing this might require a change to SearchNameOrEmail.label
+# in messenger.dtd
+#
+# LOCALIZATION NOTE - please add phonetic names as below when "mail.addr_book.show_phonetic_fields" is true
+# "?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V)(PhoneticFirstName,c,@V)(PhoneticLastName,c,@V))"
+#
 mail.addr_book.quicksearchquery.format=?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V))
 
+# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
 mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals
 
+# valid format options are:
+# 1: yyyy/mm/dd
+# 2: yyyy/dd/mm
+# 3: mm/dd/yyyy
+# 4: mm/yyyy/dd
+# 5: dd/mm/yyyy
+# 6: dd/yyyy/mm
+#
+# 0: auto-detect the current locale format
+#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
+#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
+#
 mailnews.search_date_format=0
+# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
 mailnews.search_date_separator=
 # leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
+# offline msg 
 nocachedbodybody=El cos d'aquest missatge no s'ha baixat del servidor per a la seva\nlectura fora de línia. Per a poder llegir-lo, torneu-vos a connectar\na la xarxa i seleccioneu Desconnexió / Treballa en línia del menú\nFitxer.\nD'ara endavant podeu seleccionar quins missatges o carpetes voleu\nllegir fora de línia. Per a fer-ho, seleccioneu Fora de línia / \nSincronitza del menú Fitxer; podeu ajustar la preferència Espai de\ndisc per a evitar la baixada de missatges grans.\n
 
+# accountCentral
 mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
+# LOCALIZATION NOTE(acctCentralTitleFormat): %1$S is brand, %2$S is account type, %3$S is account name
 acctCentralTitleFormat=%1$S %2$S - %3$S
 mailAcctType=Correu
 newsAcctType=Grups de discussió
 
+# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Connecteu-vos per a veure aquest missatge</TITLE>\n
 
+# mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la canceŀlació de la subscripció
 confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció de %S?
 
+# msgHdrViewOverlay.js
 deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
 
+# This is the format for prepending accesskeys to the
+# each of the attachments in the file|attachments menu:
+#  ie: 1 file.txt
+#    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # This is the heading for the attachment summary when printing an email
 attachmentsPrintHeader=Adjuncions:
 
+# Connection Error Messages
 101=Error desconegut
 102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
+# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
 biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
 biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
 macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
 # Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
-macBiffNotification_separator=,\u0020
+macBiffNotification_separator=, 
 
+# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
 quotaUsedFree=%S de %S KB usats
 quotaPercentUsed=%S%% ple
 
+# for message views
 confirmViewDeleteTitle=Confirmeu
 confirmViewDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta vista?
 
+# for virtual folders
 confirmSavedSearchDeleteTitle=Suprimeix la cerca desada
 confirmSavedSearchDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta cerca desada?
 confirmSavedSearchDeleteButton=S&uprimeix la cercada desada
 
+## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
+# Place the word "%S" in your translation where the email address
+# or the username should appear
 passwordPrompt=Entreu la vostra contrasenya per %1$S a %2$S:
 
+## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
+## @loc None
 passwordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de correu
 
 # for checking if the user really wants to open lots of messages
 openWindowWarningTitle=Confirmeu
 openWindowWarningText=Obrir %S missatges pot ser lent. Voleu continuar?
 
-# for warning the user that a tag they're trying to create already exists
+# for warning the user that a tag he's trying to create already exists
 tagExists=Ja existeix una etiqueta amb aqueix nom.
 
 # for checking if the user really wants to delete the adaptive filter training set
 confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
 confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?
 
+# for the virtual folder list dialog title
+# %S is the name of the saved search folder
 editVirtualFolderPropertiesTitle=Edita les propietats de la cerca desada per a %S
 
+#alert to inform the user to choose one or more folders to search for a saved search folder
 alertNoSearchFoldersSelected=Heu de triar com a mínim una carpeta per cercar per a la carpeta de cerca desada.
 
 # These are displayed in the message and folder pane windows
 # LOCALIZATION NOTE %.*f is the abbreviated size in the appropriate units
 byteAbbreviation2=%.*f bytes
 kiloByteAbbreviation2=%.*f KB
 megaByteAbbreviation2=%.*f MB
 gigaByteAbbreviation2=%.*f GB
 
 # Error message if message for a message id wasn't found
 errorOpenMessageForMessageIdTitle=S'ha produït un error en obrir l'identificador de missatge
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=No s'ha trobat el missatge de l'identificador de missatge %S
 
+# Warnings to alert users about phishing urls
 confirmPhishingTitle=Alerta de correu fraudulent
+#LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
 confirmPhishingUrl1=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. La majoria de llocs legítims utilitzen nomes en comptes de números. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 confirmPhishingUrl2=El %1$S creu que aquest missatge és fraudulent. Podria estar intentant suplantar la pàgina web que voleu visitar. Esteu segur que voleu visitar %2$S?
 
-#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
+#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Feu clic aquí per a carregar sempre el contingut remot de %1$S.
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Correu nou
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
@@ -380,9 +451,8 @@ applyNowButton=Aplica
 
 mailServerLoginFailedTitle=L'inici de sessió ha fallat
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=L'inici de sessió amb el servidor %S ha fallat.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Reintenta
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Introdueix una altra contrasenya
-
--- a/suite/chrome/mailnews/mime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mime.properties
@@ -16,31 +16,28 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is
 # Netscape Communications Corporation.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
 
 #
 # The following are used by libmime to emit header display in HTML
 #
 
 # Mail subject
 ## @name MIME_MHTML_SUBJECT
 ## @loc None
@@ -152,17 +149,17 @@ 1027=<B>Informació del document:</B>
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc 
 1028=Adjunció
 
 # Partial Message Format 1
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
-1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Truncat\!</B></FONT><HR>
+1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Truncat!</B></FONT><HR>
 
 # Partial Message Format 2
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1038): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
 # there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
 # In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
 1038=<B>Aquest missatge supera la mida màxima del missatge definida a Preferències, i per tant només se n'han baixat les primeres línies del servidor de correu.<P>Feu clic <A HREF="
@@ -177,32 +174,32 @@ 1039=">aquí</A> per baixar-ne la resta.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc 
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.