calendar, mail and suite update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 09 Mar 2010 23:49:00 +0100
changeset 190 53bf0b5d3e553a925453120b853edae5005a2823
parent 189 d95a27d31a376bbb0557a69f54add0012ff69f1f
child 191 441af3b34d9a3bf1ba077a87945137be0533967b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
calendar, mail and suite update
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
mail/chrome/messenger/newFolderDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/newFolderDialog.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -75,34 +75,34 @@
 <!ENTITY event.dialog.cut.key           "X">
 <!ENTITY event.dialog.copy.key          "C">
 <!ENTITY event.dialog.paste.key          "V">
 <!ENTITY event.dialog.select.all.key       "A">
 
 <!-- Menubar -->
 <!ENTITY event.menu.file.label              "Fitxer">
 <!ENTITY event.menu.file.accesskey            "F">
-<!ENTITY event.menu.file.new.label            "Nou">
-<!ENTITY event.menu.file.new.accesskey          "N">
-<!ENTITY event.menu.file.new.event.label         "Cita">
-<!ENTITY event.menu.file.new.event.accesskey       "C">
-<!ENTITY event.menu.file.new.message.label        "Missatge">
-<!ENTITY event.menu.file.new.message.accesskey      "M">
-<!ENTITY event.menu.file.new.contact.label        "Contacte de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY event.menu.file.new.contact.accesskey      "C">
-<!ENTITY event.menu.file.close.label           "Tanca">
-<!ENTITY event.menu.file.close.accesskey         "T">
-<!ENTITY event.menu.file.save.label           "Desa">
-<!ENTITY event.menu.file.save.accesskey         "D">
+<!ENTITY event.menu.item.new.label            "Nou">
+<!ENTITY event.menu.item.new.accesskey          "N">
+<!ENTITY event.menu.item.new.event.label         "Cita">
+<!ENTITY event.menu.item.new.event.accesskey       "C">
+<!ENTITY event.menu.item.new.message.label        "Missatge">
+<!ENTITY event.menu.item.new.message.accesskey      "M">
+<!ENTITY event.menu.item.new.contact.label        "Contacte de la llibreta d'adreces">
+<!ENTITY event.menu.item.new.contact.accesskey      "C">
+<!ENTITY event.menu.item.close.label           "Tanca">
+<!ENTITY event.menu.item.close.accesskey         "T">
+<!ENTITY event.menu.item.save.label           "Desa">
+<!ENTITY event.menu.item.save.accesskey         "D">
 <!ENTITY event.menu.item.delete.label          "Suprimeix…">
 <!ENTITY event.menu.item.delete.accesskey        "S">
-<!ENTITY event.menu.file.page.setup.label        "Configuració de la pàgina">
-<!ENTITY event.menu.file.page.setup.accesskey      "u">
-<!ENTITY event.menu.file.print.label           "Imprimeix">
-<!ENTITY event.menu.file.print.accesskey         "I">
+<!ENTITY event.menu.item.page.setup.label        "Configuració de la pàgina">
+<!ENTITY event.menu.item.page.setup.accesskey      "u">
+<!ENTITY event.menu.item.print.label           "Imprimeix">
+<!ENTITY event.menu.item.print.accesskey         "I">
 
 <!ENTITY event.menu.edit.label              "Edita">
 <!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "E">
 <!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Desfés">
 <!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "D">
 <!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Refés">
 <!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "R">
 <!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Retalla">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -309,16 +309,21 @@ repeatDetailsInfiniteAllDay=Es repeteix 
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplex):
 # This string is shown in the reminder details area if our code can't handle the
 # complexity of the recurrence rule yet.
 ruleTooComplex=Clica aquí per a més informació
 
 newEvent=Nova cita
 newTask=Nova tasca
+itemMenuLabelEvent=Cita
+itemMenuAccesskeyEvent=C
+itemMenuLabelTask=Tasca
+itemMenuAccesskeyTask=T
+
 
 emailSubjectReply=Re: %1$S
 
 # Link Location Dialog
 specifyLinkLocation=Especifiqueu l'adreça de l'enllaç
 enterLinkLocation=Escriviu l'adreça d'una pàgina web o la ubicació d'un document.
 
 summaryDueTaskLabel=Motiu:
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -41,21 +41,16 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- General -->
 <!ENTITY calendar.calendar.label   "Calendari">
 <!ENTITY calendar.calendar.accesskey "C">
 
-<!ENTITY calendar.dayView.key         "1" >
-<!ENTITY calendar.weekView.key         "2" >
-<!ENTITY calendar.multiweekView.key      "3" >
-<!ENTITY calendar.monthView.key        "4" >
-
 <!ENTITY calendar.newtask.button.tooltip     "Crea una nova tasca" >
 <!ENTITY calendar.newevent.button.tooltip     "Crea una nova cita" >
 
 <!ENTITY calendar.unifinder.todoitems.label    "Tasques" >
 <!ENTITY calendar.unifinder.showcompletedtodos.label "Mostra les tasques finalitzades">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.label    "Avui" >
 <!ENTITY calendar.tomorrow.button.label    "Demà">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -99,16 +99,18 @@
 <!ENTITY lightning.calendarproperties.showtasks.label      "Mostra les tasques en el Plafó d'avui en mode Tasques">
 
 <!ENTITY lightning.calendarproperties.email.label "Correu electrònic:">
 
 <!-- iMIP Bar (meeting support) -->
 <!ENTITY lightning.imipbar.description "Aquest missatge conté una invitació a una cita.">
 
 <!-- Lightning specific keybindings -->
+<!ENTITY lightning.keys.event.showCalendar.key "C">
+<!ENTITY lightning.keys.event.showTasks.key "D">
 <!ENTITY lightning.keys.event.new "I">
 <!ENTITY lightning.keys.todo.new "D">
 
 <!-- Account Central page -->
 <!ENTITY lightning.acctCentral.newCalendar.label "Crea un nou calendari">
 
 <!-- today-pane-specific -->
 <!ENTITY todaypane.showMinimonth.label "Mostra el Mini-mes">
--- a/mail/chrome/messenger/newFolderDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newFolderDialog.dtd
@@ -44,8 +44,10 @@
 <!ENTITY name.label "Nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "N">
 <!ENTITY description.label "Crea-la com a subcarpeta de:">
 <!ENTITY description.accesskey "c">
 <!ENTITY folderRestriction1.label "Aquest servidor limita les carpetes a dos tipus especials.">
 <!ENTITY folderRestriction2.label "Permet que la carpeta nova contingui:">
 <!ENTITY foldersOnly.label "Només carpetes">
 <!ENTITY messagesOnly.label "Només missatges">
+<!ENTITY accept.label        "Crea la carpeta">
+<!ENTITY accept.accesskey      "r">
--- a/suite/chrome/mailnews/newFolderDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newFolderDialog.dtd
@@ -44,8 +44,10 @@
 <!ENTITY name.label "Nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "N">
 <!ENTITY description.label "Crea-la com a subcarpeta de:">
 <!ENTITY description.accesskey "c">
 <!ENTITY folderRestriction1.label "Aquest servidor limita les carpetes a dos tipus especials.">
 <!ENTITY folderRestriction2.label "Permet que la carpeta nova contingui:">
 <!ENTITY foldersOnly.label "Només carpetes">
 <!ENTITY messagesOnly.label "Només missatges">
+<!ENTITY accept.label        "Crea la carpeta">
+<!ENTITY accept.accesskey      "r">