update suite
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 14 Dec 2010 00:30:29 +0100
changeset 359 521649db31e2c11f0041bd650ed0bce97f9a9a7b
parent 358 ee278243fdd5d8336ad6212618314afe7255b2ec
child 364 932ca6fc3f3fea69a74ce8cbb4983e0af72ad7eb
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update suite
suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/sidebar/local-panels.dtd
suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
--- a/suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mac/platformNavigationBindings.dtd
@@ -1,5 +1,7 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE: RTL languages may wish to switch these -->
 <!ENTITY goBackCmd.keyCode "VK_LEFT">
 <!ENTITY goForwardCmd.keyCode "VK_RIGHT">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
+
+<!ENTITY fullScreenCmd.commandKey "f">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -103,16 +103,18 @@
 
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.label "Neteja les dades privades…">
 <!ENTITY clearPrivateDataCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY goMenu.label "Vés">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY goHomeCmd.label "Inici">
 <!ENTITY goHomeCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Restaura la sessió anterior">
+<!ENTITY historyRestoreLastSession.accesskey "R">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY addCurPageCmd.label "Afegeix una adreça d'interès">
 <!ENTITY addCurPageCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.label "Arxiva una adreça d'interès">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY addCurPageAsCmd.commandkey "d">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -49,16 +49,22 @@ lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=P
 
 lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un tema nou.
 lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
 lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=G
 
+# LOCALIZATION NOTE (lwthemeNeedsRestart.message):
+# %S will be replaced with the new theme name.
+lwthemeNeedsRestart.message=S'instal·larà %S després de reiniciar.
+lwthemeNeedsRestart.restartButton=Reinicia ara
+lwthemeNeedsRestart.restartButton.accesskey=R
+
 menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
 
 # urlbarBindings.xml
 # LOCALIZATION NOTE: This is for the location bar drop-down string:
 #  "Seach " + search_engine_name + " for " + user_input
 #  e.g. "Search Google for abc"
 # DO NOT change the %S order when translate, the first %S must be the search engine name.
 searchFor=Cerca «%2$S» a %1$S
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/places.dtd
@@ -69,18 +69,21 @@
 <!ENTITY col.tags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY col.url.label "Ubicació">
 <!ENTITY col.lastvisit.label "Data de visita">
 <!ENTITY col.visitcount.label "Nombre de visites">
 <!ENTITY col.keyword.label "Paraula clau">
 <!ENTITY col.description.label "Descripció">
 <!ENTITY col.dateadded.label "Addició">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Darrera modificació">
+
 <!ENTITY search.label "Cerca:">
-<!ENTITY search.accesskey "r">
+<!ENTITY search.placeholder            "Cerca a les adreces d'interès">
+
+<!ENTITY search.in.label              "Cerca a:">
 <!ENTITY search.scopeFolder.label         "Carpeta seleccionada">
 <!ENTITY search.scopeFolder.accesskey       "p">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.label        "Adreces d'interès">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey      "A">
 <!ENTITY saveSearch.label "Desa">
 <!ENTITY saveSearch.accesskey "s">
 
 <!ENTITY cmd.find.key "f">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -62,8 +62,14 @@ geolocation.learnMore=Més informació…
 geolocation.remember=Recorda-ho per a aquest lloc
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Permet
 refreshBlocked.goButton.accesskey=P
 refreshBlocked.refreshLabel=El %S ha evitat que la pàgina s'actualitzi automàticament.
 refreshBlocked.redirectLabel=El %S ha evitat que la pàgina redirigeixi automàticament a una altra.
 
+# LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+updatePrompt.title=Versió desactualitzada
+updatePrompt.text=La còpia del %S és antiga i probablement té problemes de seguretat, però n'heu inhabilitat les comprovacions d'actualització automàtiques. Actualitzeu-vos a una versió més nova.
+updatePromptCheckButton.label=Comprova si hi ha actualitzacions
+updatePromptCheckButton.accessKey=C
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd
@@ -1,29 +1,30 @@
 <!-- extracted from content/pref-cache.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE Cache prefs dialog -->
 <!ENTITY pref.cache.title       "Memòria cau">
 <!ENTITY pref.cache.caption      "Defineix les opcions de la memòria cau">
 <!ENTITY cachePara "La memòria cau conserva còpies al disc dur de les pàgines web que es visiten sovint; això redueix el temps de connexió a Internet. (Feu clic a Actualitza per obtenir sempre la darrera versió de la pàgina.)">
-<!ENTITY diskCache.label "Memòria cau de disc:">
-<!ENTITY diskCache.accesskey "d">
-<!ENTITY mbytes "MB">
+<!ENTITY cacheCheck.label        "Permet al &brandShortName; gestionar la mida de la meva memòria cau.">
+<!ENTITY cacheCheck.accesskey      "P">
+<!ENTITY diskCacheUpTo.label       "Utilitza fins a">
+<!ENTITY diskCacheUpTo.accesskey     "U">
+<!ENTITY spaceMbytes           "MB d'espai de disc per a la memòria cau.">
 <!ENTITY diskCacheFolder.label "Carpeta de la memòria cau:">
 <!ENTITY clearDiskCache.label "Buida">
 <!ENTITY clearDiskCache.accesskey "b">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.label "Trieu una carpeta...">
 <!ENTITY chooseDiskCacheFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY diskCacheFolderExplanation  "Els fitxers de la memòria cau es desaran en una subcarpeta anomenada «Cache» en el directori que indiqueu. Reinicieu el &brandShortName; per tal que els canvis tinguin efecte.">
-<!ENTITY docCache "Compara la pàgina de la memòria cau amb la pàgina a la xarxa:">
-<!ENTITY oncePsessionRadio.label "Una vegada per sessió">
-<!ENTITY oncePsessionRadio.accesskey "U">
-<!ENTITY everyTimeRadio.label "Cada vegada que visualitzi la pàgina">
-<!ENTITY everyTimeRadio.accesskey "C">
-<!ENTITY neverRadio.label "Mai">
-<!ENTITY neverRadio.accesskey "M">
-<!ENTITY autoRadio.label "Automàticament">
-<!ENTITY autoRadio.accesskey "a">
+
+<!ENTITY docCache.label         "Compara la pàgina a la memòria cau amb la pàgina a la xarxa:">
+<!ENTITY docCache.accesskey       "m">
+<!ENTITY checkOncePerSession.label    "Una vegada per sessió">
+<!ENTITY checkEveryTime.label      "Cada vegada que es visualitzi la pàgina">
+<!ENTITY checkNever.label        "Mai">
+<!ENTITY checkAutomatically.label    "Quan la pàgina estigui desactualitzada">
+
 
 <!ENTITY prefetchTitle.label "Càrrega prèvia d'enllaços">
 <!-- <!ENTITY enablePrefetch.label     "Enable link prefetching"> -->
 <!ENTITY enablePrefetch.label "Durant la inactivitat, prepara les pàgines web designades de manera que els enllaços que incloguin es carreguin més ràpidament.">
 <!ENTITY enablePrefetch.accesskey "D">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-content.dtd
@@ -6,10 +6,14 @@
 <!ENTITY useSiteIcons.label           "Mostra les icones dels llocs web">
 <!ENTITY useSiteIcons.accesskey         "s">
 <!ENTITY useFavIcons.label           "Cerca de forma agressiva si hi ha icones del lloc web si la pàgina no en defineix cap">
 <!ENTITY useFavIcons.accesskey         "a">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.label   "Redimensiona les imatges grans per tal que s'encabeixin a la finestra del navegador">
 <!ENTITY enableAutomaticImageResizing.accesskey "R">
 <!ENTITY useSmoothScroll.label         "Utilitza el desplaçament suau">
 <!ENTITY useSmoothScroll.accesskey       "U">
+<!ENTITY allowHWAccel.label           "Utilitza l'acceleració de maquinari quan sigui disponible">
+<!ENTITY allowHWAccel.accesskey         "e">
 <!ENTITY textZoomOnly.label           "Augmenta o redueix només el text en comptes de tota la pàgina">
 <!ENTITY textZoomOnly.accesskey         "x">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.label         "Avisa'm quan els llocs web provin de redirigir o actualitzar la pàgina">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey       "v">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,9 +1,11 @@
 cachefolder=Tria la carpeta de la memòria cau
+#LOCALIZATION NOTE (%1$S) is the size and (%2$S) is the unit of disk space.
+cacheSizeInfo=La memòria cau està fent servir actualment %1$S %2$S de l'espai de disc.
 choosehomepage=Tria la pàgina d'inici
 downloadfolder=Tria una carpeta de baixades
 desktopFolderName=Escriptori
 downloadsFolderName=Baixades
 choosesound=Tria un so
 
 SoundFiles=Sons
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/sidebar/local-panels.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla Communicator.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1999
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Stephen Lamm <slamm@netscape.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-  - or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!-- extracted from ./local-panels.rdf -->
-
-<!ENTITY sidebar.search.label "Cerca">
-<!ENTITY sidebar.client-bookmarks.label "Adreces d'interès">
-<!ENTITY sidebar.client-history.label "Historial">
-<!ENTITY sidebar.client-addressbook.label "Llibreta d'adreces">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/sidebarOverlay.dtd
@@ -61,8 +61,12 @@
 <!ENTITY sidebar.no-panels.add    'Podeu afegir pestanyes si feu clic al botó «Pestanyes» de sobre.'>
 <!ENTITY sidebar.no-panels.hide   'Si voleu amagar completament la barra lateral, feu clic al menú «Visualitza» de sobre, i seleccioneu «Barra lateral» del submenú «Mostra/Amaga».'>
 <!ENTITY sidebar.sbDirectory.label "Directori de la barra lateral...">
 
 <!ENTITY sidebar.pagenotfound.label "Ara mateix, aquesta pestanya no està disponible.">
 <!ENTITY sidebar.close.tooltip "Tanca la barra lateral">
 <!ENTITY sidebar.open.tooltip "Obre la Barra lateral">
 
+<!ENTITY sidebar.search.label     "Cerca">
+<!ENTITY sidebar.client-bookmarks.label   "Adreces d'interès">
+<!ENTITY sidebar.client-history.label    "Historial">
+<!ENTITY sidebar.client-addressbook.label  "Llibreta d'adreces">
--- a/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
+++ b/suite/chrome/common/viewZoomOverlay.properties
@@ -14,13 +14,8 @@ labelOther=Altres (%zoom% %) ...
 
 values=50,75,90,100,120,150,200
 accessKeys=5,7,9,i,1,0,2
 
 # {valueOther} must be greater than the largest in values
 
 valueOther=300
 
-# {stepFactor} is the factor with which the zoom changes when you're
-# below the lowest or above the highest value in {values}
-
-stepFactor=1.5
-