update more suite
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 04 Feb 2011 08:52:51 +0100
changeset 401 4d9b32597e488999284e426f124997ead18e039b
parent 400 058cadc69e2899e08d0df7e49fe71289defba8a1
child 402 c82047b283c1ffec2a047e21d2dc623c521fb3d8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update more suite
suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
--- a/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
@@ -32,23 +32,18 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
-
-# Short name of import module
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_NAME
-## @loc None
-2000=Communicator 4.x
+# LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
+comm4xImportName=Communicator 4.x
 
 # Description of import module
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 ## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 2001=Importa el correu local de Communicator 4.x.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -206,19 +206,16 @@ 12564=L'autor d'aquest missatge ha sol·licitat que les respostes s'enviïn només a l'autor. Si també voleu respondre al grup de discussió, afegiu una nova fila a l'àrea d'adreçament, trieu Grup de discussió de la llista de destinataris i introduïu el nom del grup.
 
 ## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
 ## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
 12566=destinataris-ocults
 
 ## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
 12570=S'ha produït un error en adjuntar %S. Si us plau, comproveu si teniu accés al fitxer.
 
-## @name NS_MSG_ERROR_DOING_FCC
-12571=S'ha produït un error en copiar el missatge a la carpeta Enviat. Voleu tornar-ho a provar?
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=S'ha produït un error en eviar el correu: El servidor de correu ha enviat una salutació incorrecta: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=S'ha produït un error en enviar el correu. El servidor de correu ha respost: %1$s. Comproveu els destinataris del missatge %2$s i torneu-ho a provar.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_INSECAUTH
 # 12579=S'ha produït un error en enviar el correu: No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. El servidor no permet cap mecanisme d'autenticació compatible insegur, però n'heu triat un que ho és. Proveu d'activar l'autenticació segura o contacteu amb el vostre proveïdor de servei.
@@ -360,8 +357,12 @@ renameAttachmentMessage=Nou nom de l'adjunció:
 ## word $S. Place the word $S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Introduïu la vostra contrasenya per %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Introduïu la vostra contrasenya per %2$S al servidor %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Contrasenya del servidor SMTP
 
+## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
+## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
+errorSavingMsg=S'ha produït un error en desar el missatge a %S. Voleu torna-ho a provar?
+
--- a/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
@@ -75,16 +75,8 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY finish.label "Finalitza">
 <!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
 
 <!ENTITY select.label "Seleccioneu el tipus de material a importar:">
 
 <!ENTITY title.label "Títol">
 <!ENTITY processing.label "S'està important…">
 
-<!ENTITY FieldDiscInputText1.label "El Netscape Communicator 4.x té una adreça de correu per a cada targeta, mentre que el &brandShortName; en té dues (Particular i Feina).">
-<!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Seleccioneu la categoria on voleu emmagatzemar les adreces de correu importades:">
-<!ENTITY FieldDiscWarning.label "Aquesta categoria s'utilitzarà per a totes les entrades de la llibreta d'adreces seleccionada:">
-<!ENTITY importHome.label    "Particular">
-<!ENTITY importHome.accesskey  "P">
-<!ENTITY importWork.label    "Feina">
-<!ENTITY importWork.accesskey  "F">
-
--- a/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
@@ -333,29 +333,18 @@ MailProgressMeterText=S'estan convertint les bústies de %S
 AddrProgressMeterText=S'estan convertint les llibretes d'adreces de %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Seleccioneu el fitxer de paràmetres
 ImportSelectMailDir=Seleccioneu el directori del correu
 ImportSelectAddrDir=Seleccioneu el directori de la llibreta d'adreces
 ImportSelectAddrFile=Seleccioneu el fitxer de la llibreta d'adreces
 
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
-# files from the Netscape Communicator 4 releases.
-# Comm4.xTo6.xImport user selection string
-Comm4xImportName=Communicator 4.x
-Comm4xFiles=Fitxers de llibreta d'adreces del Communicator (*.na2)
-
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=El correu importat
 
 ImportModuleFolderName=Importació del %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Perfils del Navegador 4.x
 profileText=Seleccioneu el perfil que conté el correu local que voleu importar:
-
-# vCard import name
-VCardImportName=Fitxer vCard (.vcf)
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -121,24 +121,22 @@
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteMsgCmd.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteMsgCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Recupera el missatge esborrat">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Canceŀla el missatge">
-<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.label "Suprimeix els missatges seleccionats">
 <!ENTITY deleteMsgsCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.label "Recupera els missatges esborrats seleccionats">
 <!ENTITY undeleteMsgsCmd.accesskey "m">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.label "Canceŀla els missatges seleccionats">
-<!ENTITY cancelNewsMsgsCmd.accesskey "C">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.label "Canceŀla el missatge">
+<!ENTITY cancelNewsMsgCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.label "Suprimeix la carpeta">
 <!ENTITY deleteFolderCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY selectMenu.label "Selecciona">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Conversa">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "C">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -135,16 +135,17 @@ smtpServers-confirmServerDeletion=Esteu 
 
 # Account Settings - Both Incoming and SMTP server
 authNo=Sense autenticació
 authOld=Contrasenya, mètode original (insegur)
 authPasswordCleartextInsecurely=Contrasenya, enviada sense seguretat
 authPasswordCleartextViaSSL=Contrasenya normal
 authPasswordEncrypted=Contrasenya encriptada
 authKerberos=Kerberos / GSSAPI
+authExternal=Certificat TLS
 authNTLM=NTLM
 authAnySecure=Qualsevol mètode segur (desaconsellat)
 authAny=Qualsevol mètode (insegur)
 
 
 # LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Servidor de grups de discussió (NNTP)
 serverType-pop3=Servidor de correu POP
@@ -273,16 +274,19 @@ confirmUnsubscribeTitle=Confirmeu la canceŀlació de la subscripció
 confirmUnsubscribeText=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció de %S?
 
 deleteAttachments=Les següents adjuncions se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
 
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
+# This is the heading for the attachment summary when printing an email
+attachmentsPrintHeader=Adjuncions:
+
 101=Error desconegut
 102=No s'ha pogut connectar amb el servidor %S.
 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
 biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
 biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous
 
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -67,18 +67,16 @@ newNewsgroupHeaders=S'estan baixant la capçalera %1$S de %2$S de %3$S
 # newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupFilteringHeaders=S'estan baixant les capçaleres per als filtres: %1$S (%2$S/%3$S) de %4$S
 
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
 bytesReceived=S'estan baixant els grups de discussió: %S rebuts (%SkB llegits a %SkB/seg)
 
 downloadingArticlesForOffline=S'estan baixant els articles %S-%S de %S
 
-onlyCancelOneMessage=Només podeu cancel·lar un article cada vegada.
-
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=No s'ha pogut actualitzar el grup %1$S perquè no ha estat trobat al servidor %2$S. És possible que ja no existeixi o que el servidor hagi deixat de tenir-lo. 
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
 autoSubscribeText=Voleu subscriure-us a %1$S?
 
 # LOCALIZATION NOTE (Error -304): In the following item, don't translate "NNTP"
 # Error - server error