Update Firefox
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 14 Nov 2010 19:21:17 +0100
changeset 345 4a57c4e29904022c0d9f206d3df8b128953f2057
parent 338 fad357537b4d9f2a6d9ebd2a57a706723d8bebc1
child 346 67e19f38d0245088e4529001fb71172c583037c8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Update Firefox
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/chrome/global-region/region.dtd
toolkit/chrome/global/intl.properties
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -86,18 +86,16 @@
 <!ENTITY choice2.merge.main.label   "Fusiona les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
 <!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">
 
 <!-- Confirm Merge Options -->
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
 <!ENTITY confirm.merge.label     "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
-<!ENTITY confirm.client.label     "Se suprimiran totes les dades del &brandShortName; en aquest ordinador, incloent-hi el següent:">
+<!ENTITY confirm.client2.label     "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
 <!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
-<!ENTITY confirm.client.warning.label "AVÍS: Això vol dir que es reemplaçaran totes dades del &brandShortName; en aquest ordinador!">
-<!ENTITY confirm.server.label     "Se sobrescriuran els dispositius següents amb les vostres dades locals:">
-<!ENTITY confirm.server.warning.label "AVÍS: Se reemplaçaran les dades del &brandShortName; en aquests dispositius amb les vostres dades locals!">
+<!ENTITY confirm.server2.label     "Avís: se sobrescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">
 
 <!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
 <!ENTITY setup.successPage.title  "S'ha completat la configuració!">
 <!ENTITY changeOptions.label "Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions de sincronització a continuació.">
 <!ENTITY continueUsing.label "Podeu continuar utilitzant el &brandShortName;.">
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -56,17 +56,16 @@ UseOfReleaseEventsWarning=releaseEvents() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 removeEventListener(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=routeEvent() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu el mètode DOM 2 dispatchEvent(). Per a més ajuda, visiteu http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, preventBubble() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, preventCapture() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Document.load() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu l'objecte DOM XMLHttpRequest. Per a més ajuda, consulteu https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
 EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
 LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa
 LowMemoryMessage=S'ha aturat un script a la pàgina perquè l'entorn es troba en condicions de baixa memòria.
-WrongEventPropertyAccessWarning=No s'ha d'utlitzar la propietat «%S» d'un esdeveniment %S. El valor no té cap sentit.
 SpeculationFailed=S'ha escrit un arbre no balancejat fent servir document.write(), provocant que les dades de la xarxa hagin de tornar-se a analitzar. Per a més informació, consulteu https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=S'ha ignorat una crida a document.write() des d'un script extern carregat asíncronament.
 FormValidationTextTooLong=Escurceu el text a %S caràcters o menys (actualment en feu servir %S).
 FormValidationValueMissing=Empleneu aquest camp.
 FormValidationCheckboxMissing=Marqueu aquesta casella si voleu procedir.
 FormValidationRadioMissing=Seleccioneu una d'aquestes opcions.
 FormValidationFileMissing=Seleccioneu un fitxer.
 FormValidationSelectMissing=Seleccioneu un element de la llista.
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global-region/region.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-<!-- brand.dtd -->
-<!ENTITY vendorURL "http://www.mozilla.org/">
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -18,21 +18,16 @@ pluralRule=1
 # menuitems in the "selectLangs" menulist in
 # browser/components/preferences/fonts.xul
 font.language.group=x-western
 # Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
 # leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
 # "ja-jp, ja, en-us, en"
 intl.accept_languages=ca, en-us, en
 intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-1, UTF-8
-intl.charsetmenu.browser.more1=ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3
-intl.charsetmenu.browser.more2=ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian
-intl.charsetmenu.browser.more3=GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR
-intl.charsetmenu.browser.more4=armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi
-intl.charsetmenu.browser.more5=ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew
 # Localization Note: Never change the following entry.
 intl.charset.default=ISO-8859-1
 intl.charset.detector=
 intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-2, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 # valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
 # valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true