update a bit SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 16 Dec 2008 13:01:04 +0100
changeset 84 4a37c11e0e11cdb60814b34ee5fe3aa2a76fae96
parent 83 2a631e2845ced326b632fb96bf2fc58351e7f114
child 85 0e5d7ddf1a8cdb9199f7a69fd728264b72310147
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update a bit SM
suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/replicationProgress.properties
suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-character_encoding.dtd
@@ -36,18 +36,16 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY pref.character.encoding.title  "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY messageDisplay.caption     "Visualització de missatges">
 <!ENTITY viewDefaultCharset.label    "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY viewDefaultCharset.accesskey  "d">
-<!ENTITY forceCharsetOverride.label   "Utilitza sempre la codificació de caràcters per defecte quan es mostrin els missatges (ignora la codificació de caràcters especificada per la capçalera MIME).">
-<!ENTITY forceCharsetOverride.accesskey "A">
 
 <!ENTITY composingMessages.caption    "Redacció de missatges">
 <!ENTITY useMIME.label          "Per a aquells missatges que continguin caràcters de 8-bit, utilitzeu la codificació MIME 'quoted printable'. Desmarqueu-ho per a enviar els missatges tal com són.">
 <!ENTITY useMIME.accesskey        "P">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.label    "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY sendDefaultCharset.accesskey  "C">
-<!ENTITY replyInDefaultCharset.label   "Utilitzeu sempre aquesta codificació per defecte en les respostes. (Quan estigui desmarcat, només els missatges nous la utilitzaran.)">
-<!ENTITY replyInDefaultCharset.accesskey "U">
+<!ENTITY replyInDefaultCharset2.label  "Sempre que sigui possible, utilitzeu aquesta codificació per defecte en les respostes. (Quan estigui desmarcat, només els missatges nous la utilitzaran.)">
+<!ENTITY replyInDefaultCharset2.accesskey "U">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
@@ -42,16 +42,18 @@
 <!ENTITY pref.composing.messages.title "Redacció">
 <!ENTITY generalComposing.label        "General">
 <!ENTITY forwardMsg.label "Reenvia els missatges:">
 <!ENTITY inline.label "En línia">
 <!ENTITY inline.accesskey "i">
 <!ENTITY asAttachment.label "Com a adjunció">
 <!ENTITY asAttachment.accesskey "a">
 
+<!ENTITY replyQuoteInline.label        "Cita els missatges vists a l'interior en les respostes">
+<!ENTITY replyQuoteInline.accesskey      "C">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.label "Confirma quan s'utilitzi una drecera de teclat per a enviar el missatge">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.accesskey "C">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (autoSave.label): This will concatenate with
   "xxx minutes", using a number and (autoSaveEnd.label). -->
 <!ENTITY autoSave.label            "Desa el missatge automàticament cada">
 <!ENTITY autoSave.accesskey          "m">
 <!ENTITY autoSaveEnd.label          "minuts">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
@@ -34,28 +34,26 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY pref.formatting.title "Format d'enviament">
-<!ENTITY sendMail.label "Format d'enviament">
 <!ENTITY sendMaildesc.label "En enviar missatges en format HTML, si un o més dels destinataris no consten com a capaços de rebre correu HTML:">
 <!ENTITY askMe.label "Demana'm què fer (se us demanarà que trieu un format)">
 <!ENTITY askMe.accesskey "a">
 <!ENTITY convertPlain.label "Converteix el missatge en text net (se'n poden perdre alguns formats)">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey "c">
 <!ENTITY sendHTML.label "Envia el missatge en HTML igualment (alguns programes de correu no el podran visualitzar)">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey "s">
 <!ENTITY sendBoth.label "Envia el missatge en text net i en HTML (el missatge serà més gran)">
 <!ENTITY sendBoth.accesskey "e">
 <!ENTITY override.label "Podeu canviar aquests paràmetres per a missatges determinats mitjançant el menú Opcions de la finestra Redacció de correu.">
-<!ENTITY receiveHTML.label "Si sabeu que un destinatari determinat pot rebre correu HTML, desactiveu el quadre de verificació «Envia el correu com a text net (no HTML)» a la targeta corresponent de la llibreta d'adreces.">
 
 <!-- Html and Plain Text Domains -->
 <!ENTITY domain.title "Dominis d'HTML i text net">
 <!ENTITY domaindesc.label "Quan envieu un missatge a una adreça d'un dels dominis indicats més avall, la Missatgeria enviarà automàticament el missatge en el format correcte.">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.label "Dominis d'HTML">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.accesskey "h">
 <!ENTITY PlainTexttitle.label "Dominis de text net">
 <!ENTITY PlainTexttitle.accesskey "x">
@@ -64,19 +62,16 @@
 <!ENTITY AddPlainText.accesskey "f">
 <!ENTITY DeleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.accesskey "p">
 <!ENTITY DeletePlainText.accesskey "x">
 
 <!-- Add HTML Domain Name -->
 <!ENTITY add.htmltitle "Afegeix un nom de domini d'HTML">
 <!ENTITY add.htmldomain "Nom de domini d'HTML:">
-<!ENTITY add.htmldomain.accesskey "d">
 <!ENTITY add.plaintexttitle "Afegeix un nom de domini de text net">
 <!ENTITY add.plaintextdomain "Nom de domini de text net:">
-<!ENTITY add.plaintext.accesskey "d">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
 <!ENTITY domainnameError.title "Error de nom de domini">
-<!ENTITY duplicationError.label "El domini @string@ ja existeix a aquesta llista.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: do not translate @string@ -->
-<!ENTITY dualEntryError.label "Un nom de domini no pot aparèixer a totes dues llistes (HTML i text net). El nom de domini @string@ ja existeix.">
+<!ENTITY invalidEntryError.label   "El nom del domini @string@ no és vàlid i s'ignorarà. Els noms de domini vàlids han d'incloure com a mínim un '.' i caràcters a cada costat seu.">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/replicationProgress.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/replicationProgress.properties
@@ -43,12 +43,12 @@ changesStarted=S'ha començat a cercar canvis per replicar...
 replicationSucceeded=Ha finalitzat la replicació
 replicationFailed=Ha fallat la replicació
 replicationCancelled=S'ha cancel·lat la replicació
 # LOCALIZATION NOTE
 # do not localize %S. %S is the current entry number (an integer)
 currentCount=S'està replicant l'entrada del directori: %S
 
 downloadButton=Baixa-ho ara
-downloadButtonAccessKey=B
+downloadButton.accesskey=B
 cancelDownloadButton=Cancel·la la baixada
-cancelDownloadButtonAccessKey=C
+cancelDownloadButton.accesskey=C
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
@@ -5,19 +5,21 @@
 <!ENTITY serverDescription.label "Descripció:">
 <!ENTITY serverDescription.accesskey "D">
 <!ENTITY serverPort.label "Port:">
 <!ENTITY serverPort.accesskey "P">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.label "Utilitza el nom i la contrasenya">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.accesskey "U">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
+<!ENTITY useSecAuth.label "Utilitza una autenticació segura">
+<!ENTITY useSecAuth.accesskey "i">
 <!ENTITY isSecure.label "Utilitza una connexió segura:">
 <!ENTITY neverSecure.label "No">
 <!ENTITY neverSecure.accesskey "N">
-<!ENTITY sometimesSecure.label "TLS, si és disponible">
-<!ENTITY sometimesSecure.accesskey "o">
-<!ENTITY alwaysSecure.label "TLS">
-<!ENTITY alwaysSecure.accesskey "T">
-<!ENTITY alwaysSmtpS.label "SSL">
-<!ENTITY alwaysSmtpS.accesskey "L">
+<!ENTITY sometimesSTARTTLS.label "STARTTLS, si està disponible">
+<!ENTITY sometimesSTARTTLS.accesskey "A">
+<!ENTITY alwaysSTARTTLS.label "STARTTLS">
+<!ENTITY alwaysSTARTTLS.accesskey "T">
+<!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.label "SMTP sobre SSL">
+<!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.accesskey "L">
 <!ENTITY smtpEditTitle.label "Servidor SMTP">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">