last mail changes
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Tue, 10 May 2011 21:38:38 +0200
changeset 440 49f8f4b4503b75b739f043e2ad98893cdc227e88
parent 439 d879d62a8991f6e8b929685e46bd6cb87d3f903f
child 441 c3c24ce63452745790a6491d0c86490a19f9b553
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
last mail changes
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,18 +1,83 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title "Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCredits.label "Crèdits">
-<!ENTITY aboutCredits.accesskey   "C">
+
+<!ENTITY community.start2      "El &brandShortName; està dissenyat per ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
+<!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
+<!ENTITY community.middle2     ", una ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
+<!ENTITY community.creditsLink   "comunitat glogal">
+<!ENTITY community.end2       " que treballa per fer l'Internet millor. Nosaltres creiem que Internet hauria de ser oberta, pública i accessible a tothom sense restriccions de cap mena.">
+
+<!ENTITY contribute.start      "Us interessa? ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
+<!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Feu-vos-en!">
+<!ENTITY contribute.end       "">
 
-<!ENTITY aboutButton.label   "&lt; Enrere">
-<!ENTITY aboutButton.accesskey "E">
-<!ENTITY aboutVersion "versió">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
+<!ENTITY bottomLinks.license    "Informació sobre la llicència">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
+<!ENTITY bottomLinks.rights     "Drets de l'usuari final">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
+<!ENTITY bottomLinks.privacy    "Política de privadesa">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingForUpdates "S'està comprovant si hi ha actualitzacions…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingAddonCompat "S'està comprovant la compatibilitat dels complements…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.noUpdatesFound   "El &brandShortName; està ben actualitzat">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.adminDisabled    "El vostre administrador ha inhabilitat les actualitzacions">
 
-<!ENTITY aboutMenu.label    "Quant a">
-<!ENTITY aboutMenu.accesskey  "Q">
-<!ENTITY aboutRights.label   "Els vostres drets">
-<!ENTITY aboutRights.accesskey "d">
-<!ENTITY aboutContributors.label "Coŀlaboradors">
-<!ENTITY aboutContributors.accesskey "o">
-<!ENTITY aboutLicense.label   "Llicència">
-<!ENTITY aboutLicense.accesskey "L">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
+   update.failed.start, update.failed.linkText, and update.failed.end all go into
+   one line with linkText being wrapped in an anchor that links to a site to download
+   the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in
+   one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.failed.start    "L'actualització ha fallat. ">
+<!ENTITY update.failed.linkText   "Baixa la última actualització">
+<!ENTITY update.failed.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.manual.start,update.manual.end): update.manual.start and update.manual.end
+   all go into one line and have an anchor in between with text that is the same as the link to a site
+   to download the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in one line,
+   try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.manual.start    "Baixa la ">
+<!ENTITY update.manual.linkText   "última versió">
+<!ENTITY update.manual.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
+   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
+   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
+   the "em dash" (long dash).
+   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
+<!ENTITY update.downloading.start  "S'està baixant l'actualització — ">
+<!ENTITY update.downloading.end   "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
+   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
+   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
+<!ENTITY channel.description.start "Actualment esteu ">
+<!ENTITY channel.description.end  " al canal d'actualitzacions. ">
+
+<!ENTITY channel.change       "Canvia">
+
+<!ENTITY channel.release.description    "Gaudiu de la versió final ben acabada i provada, que utilitza centenars de milions de persones de tot el món. Sentiu que teniu el control mentre navegueu a tota velocitat, que el podeu personalitzar fàcilment i que podeu utilitzar les últimes tecnologies web.">
+<!ENTITY channel.beta.description     "Experimenteu les últimes novetats però amb més estabilitat. Tot ajudant-nos a polir el que serà, ben aviat, una versió final.">
+<!ENTITY channel.aurora.description    "Sigueu els primer a experimentar les últimes novetats en un entorn inestable però amb una bona finalitat. Amb els vostre comentaris ens ajudareu a decidir quines seran les funcionalitats de la versió final.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
+   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
+   This is all in one line, so try to make the localized text short.
+   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
+<!ENTITY channel.selector.start     "Canvia al">
+<!ENTITY channel.selector.end      "canal d'actualitzacions.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.applyButton): This button applies the user's choice to switch
+   to a new update channel and starts the application update process. -->
+<!ENTITY channel.selector.applyButton  "Aplica i actualitza">
+<!ENTITY channel.selector.cancelButton  "Canceŀla">
 
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -27,16 +27,19 @@ found_settings_disk=S'ha trobat la següent configuració a la instaŀlació del %1$S
 found_settings_isp=S'ha trobat la següent configuració al proveïdor de correu electrònic
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 found_settings_db=S'ha trobat la següent configuració a la base de dades ISP de Mozilla
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
 found_settings_guess=S'ha trobat la següent configuració provant els noms de servidors més típics
 found_settings_halfmanual=S'ha trobat la següent configuració després de provar el servidor indicat
 # LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
 manually_edit_config=S'està editant la configuració
+# LOCALIZATION NOTE(guessed_settings_offline) User is offline, so we just took a wild guess and the user will have to enter the right settings.
+guessed_settings_offline=Esteu fora de línia. La configuració actual és provisional i l'hauríeu de repassar.
+
 failed_to_find_settings=El %1$S no ha pogut trobar la configuració per al vostre compte de correu.
 
 #kk searching_for_configs=S'està cercant…
 #kk finished_with_success=S'ha finalitzat
 #kk finished_with_error=Error
 
 # config subtitles
 check_preconfig=s'està cercant una configuració prèvia…
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -20,12 +20,11 @@
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!ENTITY openHelpMac.label "Ajuda del &brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE openHelpMac.commandkey and openHelpMac.modifiers
            are all the necessary keys to hit OS X's open-help
            keyboard (visible) shortcut (that's Cmd+? for most locales) -->
 <!ENTITY openHelpMac2.commandkey      "?">
 <!ENTITY openHelpMac2.modifiers      "accel">
 
-<!ENTITY updateCmd.label "Comprova si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY aboutMenuCmd.label "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "Q">
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -34,17 +34,16 @@
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Anomena i desa">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "s">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Fitxer">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Plantilla">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY getNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Recupera els missatges nous de">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Tots els comptes">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Compte actual">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "C">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Recupera els següents 500 missatges dels grups de discussió">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "t">
@@ -515,17 +514,16 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagButton.label "Etiqueta">
 <!ENTITY compactButton.label "Compacta">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca avançada de missatges">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Recupera els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Recupera tots els missatges nous">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Respon el missatge">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Respon al remitent i a tots els destinataris">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Respon a una llista de correu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Reenvia el missatge seleccionat">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Mou el missatge seleccionat">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Arxiva els missatges seleccionats">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Vés al següent missatge per llegir">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -289,20 +289,22 @@ detachAttachments=Les següents adjuncions s'han desat amb èxit i se suprimiran permanentment d'aquest missatge: \n%S\nAquesta acció no pot desfer-se. Esteu segur que voleu continuar?
 deleteAttachmentFailure=No s'han pogut suprimir les adjuncions seleccionats.
 emptyAttachment=Aquest fitxer adjunt sembla que està buit.\nComproveu la persona que l'ha enviat perquè sovint els tallafocs o els antivirus de les empreses suprimeixen els fitxers adjunts.
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 adjunt;#1 adjunts
 
-# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountAndName): This is the format for the
-# attachment header when a message has only one attachment. %1$S is the
-# attachment count, and %2$S is the attachment's filename.
-attachmentCountAndName=%1$S: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentCountSingle): This is the format for the
+# attachment header when a message has only one attachment. This is separate
+# from attachmentCount above, since attachmentCountSingle typically ends with a
+# colon.
+attachmentCountSingle=Fitxer adjunt:
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeUnknown): The string to show for the total
 # size of all attachments when none of the attachments' sizes can be detected.
 attachmentSizeUnknown=mida desconeguda
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentSizeAtLeast): The string to show for the total
 # size of all attachments when at least one (but not all) of the attachments'
 # sizes can't be detected. %1$S is the formatted size.
@@ -328,18 +330,25 @@ 103=La connexió amb el servidor %S ha estat rebutjada.
 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 
 recipientSearchCriteria=L'assumpte o el destinatari contenen:
 fromSearchCriteria=L'assumpte o el remitent contenen:
 
 biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
 biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous
 
-newBiffNotification_message=%1$S té %2$S nou missatge
-newBiffNotification_messages=%1$S té %2$S nous missatges
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_message=El compte %1$S ha rebut %2$S missatge nou
+
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_messages=El compte %1$S ha rebut %2$S missatges nous
+
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
+# This is UNIX only
+newMailNotification_messagetitle=%1$S de %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
 macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
@@ -599,8 +608,27 @@ lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
 lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
 lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
 lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=t
 
 # safeModeRestart
 safeModeRestartPromptTitle=Reinicia amb els complements inhabilitats
 safeModeRestartPromptMessage=Esteu segur que voleu inhabilitar tots els complements i reiniciar?
 safeModeRestartButton=Reinicia
+
+# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
+# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
+# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
+# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
+# directly under the Thunderbird version in the about dialog (see bug 596813 for
+# screenshots).
+update.checkInsideButton.label=Comprova les actualitzacions
+update.checkInsideButton.accesskey=C
+update.resumeButton.label=S'està continuant la baixada de %S…
+update.resumeButton.accesskey=b
+update.openUpdateUI.applyButton.label=Aplica l'actualització…
+update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=A
+update.restart.applyButton.label=Aplica l'actualització
+update.restart.applyButton.accesskey=A
+update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Obtén la nova versió…
+update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=v
+update.restart.upgradeButton.label=Obtén la nova versió
+update.restart.upgradeButton.accesskey=v
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -118,16 +118,18 @@
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.accesskey  "S"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Suprimeix-ho tot…"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.accesskey  "u"> 
 
 
 <!-- Attachment toolbar items -->
 <!ENTITY saveAttachmentButton.label    "desa">
 <!ENTITY saveAttachmentButton.tooltip   "desa el fitxer adjunt">
+<!ENTITY openAllAttachmentsMenuItem.label  "obre-ho tot…">
+<!ENTITY openAllAttachmentsMenuItem.accesskey  "o">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsButton.label  "desa-ho tot">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsButton.tooltip "desa tots els fitxers adjunts">
 <!ENTITY openAttachmentMenuItem.label   "obre">
 <!ENTITY openAttachmentMenuItem.accesskey  "o">
 <!ENTITY saveAsAttachmentMenuItem.label  "anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentMenuItem.accesskey  "a">
 <!ENTITY detachAttachmentMenuItem.label  "separa…">
 <!ENTITY detachAttachmentMenuItem.accesskey  "p">