update a bit SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 06 Jan 2009 17:22:10 +0100
changeset 95 479dea5fd4a67e28a74d00f29f7ce349b0cde590
parent 94 b9ca261dc15dc3114303126d77d2fd2cc91fe799
child 96 c8ab3eafd7e080cbf9afeae06aefa4d2d4399b11
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update a bit SM
suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/findBookmark.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
suite/chrome/common/sidebar/local-panels.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/mime.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
suite/chrome/mailnews/region.properties
suite/installer/windows/mui.properties
--- a/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 
-<!ENTITY newCardCmd.label "Targeta de la llibreta d'adreces...">
-<!ENTITY newCardCmd.accesskey "l">
+<!ENTITY newContactCmd.label "Contacte…">
+<!ENTITY newContactCmd.accesskey "C">
 
 <!ENTITY sendPage.label "Envia la pàgina...">
 <!ENTITY sendPage.accesskey "a">
 
 <!ENTITY contextSendThisPage.label "Envia la pàgina...">
 <!ENTITY contextSendThisPage.accesskey "v">
 <!ENTITY contextSendThisLink.label    "Envia l'enllaç…">
 <!ENTITY contextSendThisLink.accesskey  "l">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.dtd
@@ -91,26 +91,33 @@
 <!ENTITY menuitem.newbookmarkfolder.label "Estableix com a carpeta nova d'adreces d'interès">
 <!ENTITY menuitem.newbookmarkfolder.accesskey "b">
 <!ENTITY menuitem.newinternetsearchfolder.label "Estableix com a carpeta nova de cerques a Internet">
 <!ENTITY menuitem.newinternetsearchfolder.accesskey "i">
 <!ENTITY menuitem.personaltoolbarfolder.label "Estableix com a carpeta de la barra d'eines personal">
 <!ENTITY menuitem.personaltoolbarfolder.accesskey "p">
 
 <!ENTITY treecol.name.label "Nom">
+<!ENTITY treecol.name.accesskey     "N">
 <!ENTITY treecol.name.tooltip "Feu clic per a ordenar per nom">
 <!ENTITY treecol.url.label "Ubicació">
+<!ENTITY treecol.url.accesskey     "U">
 <!ENTITY treecol.url.tooltip "Feu clic per a ordenar per ubicació">
 <!ENTITY treecol.shortcut.label "Paraula clau">
+<!ENTITY treecol.shortcut.accesskey   "c">
 <!ENTITY treecol.shortcut.tooltip "Feu clic per a ordenar per paraula clau">
 <!ENTITY treecol.description.label "Descripció">
+<!ENTITY treecol.description.accesskey "D">
 <!ENTITY treecol.description.tooltip "Feu clic per a ordenar per descripció">
-<!ENTITY treecol.addedon.label "Afegit">
-<!ENTITY treecol.addedon.tooltip "Feu clic per a ordenar per afegit">
+<!ENTITY treecol.addedon.label "Addició">
+<!ENTITY treecol.addedon.accesskey   "A">
+<!ENTITY treecol.addedon.tooltip "Feu clic per a ordenar per addició">
 <!ENTITY treecol.lastmod.label "Darrera modificació">
+<!ENTITY treecol.lastmod.accesskey   "m">
 <!ENTITY treecol.lastmod.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera modificació">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.label "Darrera visita">
+<!ENTITY treecol.lastvisit.accesskey  "v">
 <!ENTITY treecol.lastvisit.tooltip "Feu clic per a ordenar per darrera visita">
 
 <!ENTITY bookmarksWindowTitle.label "Gestor d'adreces d'interès">
 
 <!ENTITY search.label "Cerca">
 <!ENTITY search.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/findBookmark.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/findBookmark.dtd
@@ -5,11 +5,13 @@
 <!ENTITY search.description.label "descripció">
 <!ENTITY search.startswith.label "comença per">
 <!ENTITY search.endswith.label "acaba amb">
 <!ENTITY search.is.label "és">
 <!ENTITY search.isnot.label "no és">
 <!ENTITY search.contains.label "conté">
 <!ENTITY search.doesntcontain.label "no conté">
 <!ENTITY save.query.label "Desa la consulta a la llista d'adreces d'interés">
+<!ENTITY save.query.accesskey      "s">
 <!ENTITY search.for.label "Cerca les adreces d'interès que ">
 <!ENTITY findBookmark.title "Cerca adreces d'interès">
 <!ENTITY findButton.label        "Cerca">
+<!ENTITY findButton.accesskey      "C">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 <!ENTITY languages.customize.prefAddLangDescript "Seleccioneu la(es) llengua(gües) que voleu afegir.">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.label "Afegeix...">
 <!ENTITY languages.customize.addButton.accesskey "A">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY languages.customize.deleteButton.accesskey "m">
 <!ENTITY languages.customize.add.title.label "Afegeix llengües">
 <!ENTITY languages.customize.available.label "Llengües:">
 <!ENTITY languages.customize.active.label "Llengües en ordre de preferència:">
+<!ENTITY languages.customize.active.accesskey      "L">
 <!ENTITY languages.customize.others.label "Altres:">
 <!ENTITY languages.customize.others.accesskey "a">
 <!ENTITY languages.customize.Charset.grouplabel "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.label "Codificació per defecte:">
 <!ENTITY languages.customize.DefaultCharset.accesskey "C">
 <!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the terms "en-bz, ar-jo" -->
 <!ENTITY languages.customize.others.examples "p.ex.: en-bz, ar-jo">
 <!ENTITY languages.customize.moveUp.label "Amunt">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!ENTITY pref.navigator.title   "Navegador">
 
-<!ENTITY navRadio "En iniciar">
+<!ENTITY navRadio.label         "Mostra">
+<!ENTITY navRadio.accesskey       "M">
 <!ENTITY navStartPageMenu.label "Inici del navegador">
 <!ENTITY newWinPageMenu.label "Nova finestra">
 <!ENTITY newTabPageMenu.label "Pestanya nova">
 
 <!ENTITY blankPageRadio.label "Pàgina en blanc">
 <!ENTITY blankPageRadio.accesskey "n">
 <!ENTITY homePageRadio.label "Pàgina d'inici">
 <!ENTITY homePageRadio.accesskey "g">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
@@ -14,11 +14,11 @@
 <!ENTITY allowWindowFlip.label "Aixecar o abaixar finestres">
 <!ENTITY allowWindowStatusChange.label "Canviar el text de la barra d'estat">
 <!ENTITY allowWindowImageSrcChange.label "Canviar les imatges">
 <!ENTITY allowContextmenuDisable.label "Inhabilitar o reemplaçar menús contextuals">
 <!ENTITY allowHideStatusBar.label "Amagar la barra d'estat">
 
 <!ENTITY enablePlugin.label "Habilita els connectors per a">
 
-<!ENTITY whenPluginsRequired.description "Quan calguin connectors addicionals:">
+<!ENTITY whenPluginsRequired.label	 "Quan calguin connectors addicionals:">
 <!ENTITY displayNotification.label    "Mostra una barra de notificació a la part superior de l'àrea de contingut">
 <!ENTITY displayNotification.accesskey  "n">
--- a/suite/chrome/common/sidebar/local-panels.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sidebar/local-panels.dtd
@@ -35,13 +35,12 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- extracted from ./local-panels.rdf -->
 
-<!ENTITY sidebar.whats-related.label "Afins">
 <!ENTITY sidebar.search.label "Cerca">
 <!ENTITY sidebar.client-bookmarks.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY sidebar.client-history.label "Historial">
 <!ENTITY sidebar.client-addressbook.label "Llibreta d'adreces">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -140,19 +140,22 @@ incrustades en els missatges HTML d'aque
 <!ENTITY WorkWebPage.label "Pàgina web:">
 <!ENTITY WorkWebPage.accesskey     "e">
 
 
 <!ENTITY Other.tab "Altres">
 <!ENTITY Other.accesskey        "A">
 <!ENTITY Birthday.label         "Aniversari:">
 <!ENTITY Birthday.accesskey       "v">
+<!ENTITY In.label            "">
 <!ENTITY Year.emptytext         "Any">
 <!ENTITY Or.value            "o">
 <!ENTITY Age.emptytext         "Edat">
+<!ENTITY YearsOld.label         "">
+
 <!ENTITY Custom1.label "Personalitzat 1:">
 <!ENTITY Custom1.accesskey "1">
 <!ENTITY Custom2.label "Personalitzat 2:">
 <!ENTITY Custom2.accesskey "2">
 <!ENTITY Custom3.label "Personalitzat 3:">
 <!ENTITY Custom3.accesskey "3">
 <!ENTITY Custom4.label "Personalitzat 4:">
 <!ENTITY Custom4.accesskey "4">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY addressbookWindow.title "Llibreta d'adreces">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY newCard.label "Targeta de la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newContact.label "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newCard.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY newCard.accesskey "c">
-<!ENTITY newCard.key "N">
+<!ENTITY newContact.accesskey "C">
+<!ENTITY newContact.key "N">
 <!ENTITY newListCmd.label "Llista de correu…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newListCmd.accesskey "L">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.label "Llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "Directori LDAP…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newLDAPDirectoryCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey "D">
@@ -23,24 +23,23 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (osxAddressBook) : These entities are only used on Mac -->
 <!ENTITY osxAddressBook.label              "Utilitza la llibreta d'adreces de Mac OS X">
 <!ENTITY osxAddressBook.accesskey            "O">
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.label "Exemple d'impressió de la targeta	">
-<!ENTITY printPreviewCardViewCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY printPreviewAddressBook.label "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces	">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.label "Exemple d'impressió del contacte">
+<!ENTITY printPreviewContactCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY printPreviewAddressBook.label "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey "b">
-<!ENTITY printCardViewCmd.label "Imprimeix la targeta…">
-<!ENTITY printCardViewCmd.accesskey "p">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (printCardViewCmd.key) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY printCardViewCmd.key "P">
+<!ENTITY printContactCmd.label "Imprimeix el contacte…">
+<!ENTITY printContactCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY printContactCmd.key "P">
 <!ENTITY printAddressBook.label "Imprimeix la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY printAddressBook.accesskey "a">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label "Edita">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "E">
 <!ENTITY undoCmd.label "Desfés">
 <!ENTITY undoCmd.key "Z">
@@ -55,18 +54,18 @@
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Enganxa">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteAbCmd.label "Suprimeix la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY deleteCardCmd.label "Suprimeix la targeta">
-<!ENTITY deleteCardsCmd2.label "Suprimeix les targetes">
+<!ENTITY deleteContactCmd.label "Suprimeix el contacte">
+<!ENTITY deleteContactsCmd.label "Suprimeix els contactes">
 <!ENTITY deleteListCmd.label              "Suprimeix la llista">
 <!ENTITY deleteListsCmd.label              "Suprimeix les llistes">
 <!ENTITY deleteItemsCmd.label              "Suprimeix els elements">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key "f">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label "Intercanvia el nom i el cognom">
@@ -85,18 +84,18 @@
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
-<!ENTITY showCardPane.label "Subfinestra de la targeta">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey "b">
+<!ENTITY showContactPane.label "Subfinestra resum del contacte">
+<!ENTITY showContactPane.accesskey "b">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label "Mostra el nom com a">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey "n">
 <!ENTITY firstLastCmd.label "Nom Cognom">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label "Cognom, Nom">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY displayNameCmd.label "Nom a mostrar">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey "m">
@@ -110,47 +109,42 @@
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY importCmd.label "Importa…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY exportCmd.label "Exporta…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey "E">
-<!ENTITY allowOnlineCheck.label             "Comprova la presència en línia (AOL)">
-<!ENTITY allowOnlineCheck.accesskey           "C">
-
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus --> 
-<!ENTITY newcardButton.label "Crea una targeta">
-<!ENTITY newcardButton.accesskey "n">
+<!ENTITY newContactButton.label "Crea un contacte">
+<!ENTITY newContactButton.accesskey "n">
 <!ENTITY newlistButton.label "Crea una llista">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey "l">
-<!ENTITY editButton.label "Propietats">
-<!ENTITY editButton.accesskey "P">
+<!ENTITY editButton2.label "Propietats">
+<!ENTITY editButton2.accesskey "P">
 <!ENTITY newmsgButton.label "Redacta">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey "e">
 <!ENTITY newIM.label "MI">
 <!ENTITY newIM.accesskey "I">
-<!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
-<!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
+<!ENTITY deleteButton2.label "Suprimeix">
+<!ENTITY deleteButton2.accesskey "u">
 
 <!-- Address Book Toolbar Tooltips -->
-<!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Barra de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY newcardButton.tooltip "Crea una nova targeta de llibreta d'adreces">
+<!ENTITY newContactButton.tooltip "Crea un nou contacte a la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip "Crea una nova llista">
-<!ENTITY editButton.tooltip "Edita la targeta seleccionada">
+<!ENTITY editButton2.tooltip "Edita l'element seleccionat">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip "Crea un nou missatge">
 <!ENTITY newIM.tooltip "Envieu un missatge instantani o feu un xat">
-<!ENTITY deleteButton.tooltip "Suprimeix la targeta o llibreta d'adreces seleccionada">
+<!ENTITY deleteButton2.tooltip "Suprimeix l'element seleccionat">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label "Llibretes d'adreces">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "El nom o l'adreça electrònica">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "n">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Cerca d'adreces avançada">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -42,22 +42,22 @@
 
 #
 # The following are used by the Mailing list dialog
 #
 emptyListName=Heu d'introduir un nom de llista.
 lastFirstFormat=%S, %S
 firstLastFormat=%S %S 
 
-newCardTitle=Targeta nova 
-# %S will be the card's display name
-newCardTitleWithDisplayName=Nova targeta per a %S
-editCardTitle=Edita la targeta
-# %S will be the card's display name
-editCardTitleWithDisplayName=Edita la targeta per a %S
+newContactTitle=Nou contacte
+# %S will be the contact's display name
+newContactTitleWithDisplayName=Nou contacte de %S
+editContactTitle=Edita el contacte
+# %S will be the contact's display name
+editContactTitleWithDisplayName=Edita el contacte de %S
 # don't translate vCard
 editVCardTitle=Edita la vCard
 # %S will be the card's display name, don't translate vCard
 editVCardTitleWithDisplayName=Edita la vCard per a %S
 
 ## LOCALIZATION NOTE (cardRequiredDataMissingMessage): do not localize \n
 cardRequiredDataMissingMessage=You must enter at least one of the following items:\nEmail Address, First Name, Last Name, Display Name, Organization.
 cardRequiredDataMissingTitle=Hi manca informació necessària
@@ -67,17 +67,17 @@ incorrectEmailAddressFormatTitle=El format de l'adreça electrònica és incorrecte
 viewCardTitle=Targeta per a %S
 viewListTitle=Llista de correu: %S
 mailListNameExistsTitle=La llista de correu ja existeix
 mailListNameExistsMessage=Ja existeix una llista de correu amb aquest nom. Si us plau, trieu un nom diferent.
 
 # used in the addressbook
 confirmDeleteAddressbook=Esteu segur que voleu suprimir la llibreta d'adreces seleccionada?
 confirmDeleteMailingList=Esteu segur que voleu suprimir la llista de correu seleccionada?
-confirmDeleteListsAndCards=Esteu segur que voleu suprimir les targetes i llistes de correu seleccionades?
+confirmDeleteListsAndContacts=Esteu segur que voleu suprimir els contactes i llistes de correu seleccionats?
 confirmDeleteMailingLists=Esteu segur que voleu suprimir les llistes de correu seleccionades?
 
 propertyPrimaryEmail=Adreça electrònica
 propertyListName=Nom de la llista
 propertySecondaryEmail=Adreça electrònica alternativa
 propertyScreenName=Nom en pantalla
 propertyNickname=Sobrenom
 propertyDisplayName=Nom a mostrar
@@ -109,32 +109,28 @@ cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
 cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=A
 prefixCc=Cc
 prefixBcc=Cco
-emptyEmailAddCard=No podeu afegir un targeta que no té adreça electrònica primària
-emptyEmailAddCardTitle=No es pot afegir la targeta
 addressBook=Llibreta d'adreces
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Llibreta d'adreces personal
 ldap_2.servers.history.description=Adreces recollides
-## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
-ldap_2.servers.oe.description=Contactes de l'OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Llibreta d'adreces de Mac OS X
 
 # status bar stuff
-## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus): 
-## %1$S is address book name, %2$S is card count
-totalCardStatus=Total de targetes a %1$S: %2$S
+## LOCALIZATION NOTE (totalContactStatus):
+## %1$S is address book name, %2$S is contact count
+totalContactStatus=Nombre total de contactes a %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=No s'han trobat coincidències
 matchFound=S'ha trobat 1 coincidència
 matchesFound=S'han trobat %S coincidències
 
 cardsCopied=S'han copiat %S targetes
 cardCopied=S'ha copiat 1 targeta
 cardsMoved=S'han mogut %S targetes
--- a/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailOverlay.dtd
@@ -1,7 +1,8 @@
+<!ENTITY newMessageCmd2.key "N">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
 
-<!ENTITY newCardCmd.label "Targeta de la llibreta d'adreces">
-<!ENTITY newCardCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY newContactCmd.label       "Contacte de la llibreta d'adreces…">
+<!ENTITY newContactCmd.accesskey     "C">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/mime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mime.properties
@@ -36,32 +36,16 @@
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
 #
 # The following are used by libmime to emit header display in HTML
 #
 
-# Out of memory
-## @name MIME_OUT_OF_MEMORY
-## @loc None
--1000=L'aplicació no té prou memòria.
-
-# Can't open a temp file
-## @name MIME_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
-## @loc None
-# LOCALIZATION NOTE (-1001): Do not translate "\n%.200s.\n\n" below. It will display the name of the temporary directory
--1001=No es pot obrir el fitxer temporal\n%.200s.\n\nComproveu el paràmetre `Directori temporal' i torneu-ho a provar.
-
-# Can't write temp file
-## @name MIME_ERROR_WRITING_FILE
-## @loc None
--1002=S'ha produït un error en escriure al fitxer temporal.
-
 # Mail subject
 ## @name MIME_MHTML_SUBJECT
 ## @loc None
 1000=Assumpte
 
 # Resent-Comments
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_COMMENTS
 ## @loc 
@@ -139,127 +123,41 @@ 1014=Grups de discussió
 ## @loc 
 1015=Seguiment a
 
 # References
 ## @name MIME_MHTML_REFERENCES
 ## @loc 
 1016=Referències
 
-# Name
-## @name MIME_MHTML_NAME
-## @loc 
-1017=Nom
-
-# Type
-## @name MIME_MHTML_TYPE
-## @loc 
-1018=Tipus
-
-# Encoding
-## @name MIME_MHTML_ENCODING
-## @loc 
-1019=Codificació
-
-# Description
-## @name MIME_MHTML_DESCRIPTION
-## @loc 
-1020=Descripció
-
 # Message ID
 ## @name MIME_MHTML_MESSAGE_ID
 ## @loc 
 1021=Identificador del missatge
 
-# Resent Message ID
-## @name MIME_MHTML_RESENT_MESSAGE_ID
-## @loc 
-1022=Reenviat-Identificador del missatge
-
 # BCC
 ## @name MIME_MHTML_BCC
 ## @loc 
 1023=CCO
 
-# Download Status
-## @name MIME_MHTML_DOWNLOAD_STATUS_HEADER
-## @loc 
-1024=Estat de la baixada
-
-# Download status not downloaded
-## @name MIME_MHTML_DOWNLOAD_STATUS_NOT_DOWNLOADED
-## @loc 
-1025=No s'ha baixat en línia
-
 # Link to doc
 ## @name MIME_MSG_LINK_TO_DOCUMENT
 ## @loc 
 1026=Enllaça al document
 
 # Get Doc info
 ## @name MIME_MSG_DOCUMENT_INFO
 ## @loc 
 1027=<B>Informació del document:</B>
 
 # Msg Attachment
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc 
 1028=Adjunció
 
-# Forwarded Msg Attachment
-## @name MIME_FORWARDED_MESSAGE_ATTACHMENT
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1029): DONT_TRANSLATE.
-1029=forward.msg
-
-# Mouseover text
-## @name MIME_MSG_ADDBOOK_MOUSEOVER_TEXT
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1030): Do not translate "%s" below. Place "%s" where you wish to appear a name to be
-# added to the address book.
-1030=Afegeix %s a la llibreta d'adreces
-
-# XSender Internal
-## @name MIME_MSG_XSENDER_INTERNAL
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1031): Only translate the word "Internal in the line below".
-1031=<B><FONT COLOR=042#808080042>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Intern</FONT></B>
-
-# User wrote
-## @name MIME_MSG_X_USER_WROTE
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1032): Do not translate "%s" below.
-# Place the first %s where you wish the name of the message to appear
-# Place the second %s where you wish the name of the user to appear
-# Do not translate "<P>"
-1032=Al missatge %s, %s ha escrit:<P>
-
-# Msg user wrote
-## @name MIME_MSG_USER_WROTE
-## @loc 
-# LOCALIZATION NOTE (1033): Do not translate "%s" below.
-# Place the %s where you wish the name of the user to appear
-# Do not translate "<P>"
-1033=%s ha escrit:<P>
-
-# No Headers
-## @name MIME_MSG_NO_HEADERS
-## @loc 
-1034=(sense capçaleres)
-
-# No Headers
-## @name MIME_MSG_SHOW_ATTACHMENT_PANE
-## @loc 
-1035=Commuta la subfinestra d'adjuncions
-
-# Part not downloaded
-## @name MIME_MSG_NOT_DOWNLOADED
-## @loc 
-1036=(No s'ha baixat)
-
 # Partial Message Format 1
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
 1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Truncat\!</B></FONT><HR>
 
 # Partial Message Format 2
 ## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
@@ -5,17 +5,16 @@
 <!ENTITY serverType.label "Tipus de servidor:">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "s">
 <!ENTITY userName.label "Nom d'usuari:">
 <!ENTITY userName.accesskey "u">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY port.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Per defecte:">
-<!ENTITY savePassword.label "Desa la contrasenya">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
 <!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous missatges cada ">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "h">
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
--- a/suite/chrome/mailnews/region.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/region.properties
@@ -11,8 +11,11 @@ addressbook.throbber.url=http://www.seam
 # @A1 == address, part 1
 # @A2 == address, part 2
 # @CI == city
 # @ST == state
 # @ZI == zip code
 # @CO == country
 mail.addr_book.mapit_url.format=http://maps.google.cat/maps?q=@A1%20@A2%20@CI%20@ST%20@ZI%20@CO
 mailnews.messageid_browser.url=http://groups.google.cat/groups?selm=%mid&rnum=1
+# Recognize non-standard versions of "Re:" in subjects from localized versions of MS Outlook et al.
+# Specify a comma-separated list without spaces. For example: mailnews.localizedRe=AW,SV
+mailnews.localizedRe=
--- a/suite/installer/windows/mui.properties
+++ b/suite/installer/windows/mui.properties
@@ -54,17 +54,16 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA
 MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $BrandFullNameDA.\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
 MUI_TEXT_LICENSE_TITLE=Acord de Llicència
 MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE=Reviseu els termes de la llicència abans d'instal·lar el $BrandFullNameDA.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP=Premeu AvPàg per a veure la resta de l'acord.
 MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX=Si accepteu els termes de l'acord, cliqueu la casella de selecció de sota. Heu d'acceptar l'acord per a poder instal·lar el $BrandFullNameDA. $_CLICK
-MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS=Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. Heu d'acceptar l'acord per a poder instal·lar el $BrandFullNameDA. $_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Selecció de components
 MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Seleccioneu quines característiques del $BrandFullNameDA desitgeu instal·lar.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Descripció
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Situeu el ratolí damunt d'un component per a veure'n la descripció.
 MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instal·lació
 MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $BrandFullNameDA.
 MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instal·lant
 MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA s'instal·la.