up to date irc
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 17 Jun 2009 22:28:38 +0200
changeset 145 475861d0fb617187f93325157146a35de85ba331
parent 144 867b323d184574384aefaf7a8793d2c0a8ce61c2
child 146 f95b48d75f38cfc241917e33d0867df7d82a30a3
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
up to date irc
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -64,23 +64,23 @@
 #
 # Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
-locale.version = 0.9.83
+locale.version = 0.9.84
 locale.error = Esteu utilitzant el ChatZilla %1$S, que necessita la versió %2$S del joc de paràmetres locals. El seleccionat actualment, %3$S, és a la versió %4$S. Per aquest motiu, podeu tenir problemes executant el ChatZilla.\n\nÉs molt recomanable doncs que actualitzeu or suprimiu aqueixa versió del ChatZilla.
 locale.authors = Toni Hermoso; Joaquim Perez
 
 unknown = <desconegut>
-none = <none>
-na = <n/a>
+none = <cap>
+na = <n/d>
 
 
 msg.alert = Avís
 msg.prompt = Indicador
 msg.confirm = Confirmeu
 
 
 
@@ -809,34 +809,34 @@ msg.fmt.ctcpreply = CTCP %S replica ``%S
 msg.fmt.chanlist = %S  %S  %S
 msg.fmt.logged.on = %S s'ha registrat com a %S
 
 # 1: local short date/time, 2: nick info
 msg.fmt.status = %S %S
 
 msg.unknown = <desconegut>
 msg.none = <cap>
-msg.na = <n/a>
+msg.na = <n/d>
 
 msg.commasp = «, »
 msg.always = sempre
 msg.and = i
 msg.primary = primari
 msg.secondary = secundari
 msg.you = vostre
 msg.network = Xarxa
 msg.server = Servidor
 msg.channel = Canal
 msg.user = Usuari
 msg.client = Client
 msg.view = Visualitza
 msg.tab = Pestanya
 msg.loading = S'està carregant…
 msg.error = Error
-msg.here = ací
+msg.here = aquí
 msg.gone = fet
 msg.connecting = S'està connectant
 msg.connected = Connectat
 msg.disconnected = Desconnectat
 
 msg.days = %S dies
 msg.hours = %S hores
 msg.minutes = %S minuts
@@ -868,17 +868,17 @@ msg.mnu.usercommands = Ordres d'&usuari
 msg.mnu.fonts = &Família de tipus de lletra i mida
 
 msg.client.name = *client*
 msg.cant.disable = S'està inhabilitant el connector %S que no se suporta
 msg.cant.enable = S'està habilitant el connector %S que no se suporta
 msg.is.disabled = El connector %S ja està inhabilitat.
 msg.is.enabled = El connector %S ja està habilitat.
 msg.no.help = L'ajuda no es troba disponible.
-msg.no.cmdmatch = No hi han ordres que coincideixin amb ``%1$S''.
+msg.no.cmdmatch = No hi ha cap ordre que coincideixi amb ``%1$S''.
 msg.no.plugins = No hi ha cap connector carregat.
 msg.cmdmatch = Les ordres que coincideixen amb ``%1$S'' són [%2$S].
 msg.default.alias.help = Aquesta ordre és un àlies de |%1$S|.
 msg.extra.params = S'han ignorat els paràmetres addicionals ``%1$S''.
 msg.version.reply = ChatZilla %S [%S]
 msg.source.reply = http://hacksrus.com/~ginda/chatzilla/
 msg.nothing.to.cancel=No hi ha cap connexió o llista /list en procés, no hi ha res per canceŀlar.
 msg.cancelling = S'ha canceŀlat la connexió a ``%S''…
@@ -1359,17 +1359,17 @@ msg.prefs.global = Configuració global
 
 pref.activityFlashDelay.label = Retard de l'activitat d'intermitència
 pref.activityFlashDelay.help = Quan una pestanya que ja tenia activitat, en rep més, aquesta es farà intermitent per a indicar-ho. Aquesta preferència és la longitud de la intermitència en miŀlisegons: 0 l'inhabilita.
 pref.aliases.label = Ordre d'àlies
 pref.aliases.help = Us permet fer dreceres a diverses ordres o seqüència d'ordres. Cada element és de la forma «nom <name> \= llista d'ordres <command-list>», amb ordres (sense la capçalera «/») i els seus paràmetres, cadascun separat per «;». L'àlies canvia automàticament a l'ordre quan s'inicia el ChatZilla. 
 pref.autoAwayCap.label = Límit de detecció automàtica d'absència de l'usuari
 pref.autoAwayCap.help = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins són absents a cada canal on en sou membre, això provoca un retard considerable en els canals més poblats. Qualsevol canal més gran que aquest límit no serà comprovat.
 pref.autoAwayPeriod.label    = Duració del període de comprovació d'absència automàtica
-pref.autoAwayPeriod.help    = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins estan absents a cada canal quan en sou membre. Des d'ací s'especifica quants minuts han de passar entre comprovacions.
+pref.autoAwayPeriod.help    = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins estan absents a cada canal quan en sou membre. Des d'aquí s'especifica quants minuts han de passar entre comprovacions.
 pref.autoperform.label = Execució automàtica
 pref.autoperform.help = En connectar-vos a un servidor, podríeu voler enviar algunes ordres cada vegada, i no voler escriure-les cada vegada. Simplement, introduïu cada ordre en aquesta llista (sense la capçalera «/»), amb paràmetres, i el ChatZilla farà la resta. Les ordres s'executen en l'ordre llistat.
 pref.autoRejoin.label = Torna a unir als canals quan us n'expulsin
 pref.autoRejoin.help = Si és activat, el ChatZilla provarà (només una vegada) tornar a unir-vos a un canal si us n'han expulsat. Adoneu-vos que, alguns canals no els agrada l'auto-unió i us bandejaran, per tant, aneu amb compte. 
 pref.away.label = Estat d'absència
 pref.away.help         = 
 pref.awayIdleTime.label     = Temps d'espera de l'absent automàtic
 pref.awayIdleTime.help     = Després de quants minuts d'inactivitat el ChatZilla us posarà en estat «absent». Només funciona en noves versions del &brandShortName;. Definiu-hi 0 per a inhabilitar-ho.
@@ -1421,17 +1421,17 @@ pref.guessCommands.label = Ordres descon
 pref.guessCommands.help = Si introduïu una ordre (que comença amb «/») aquest ChatZilla no l'enten. Per fer-ho més amigable proveu d'enviar l'ordre al servidor. Podeu desactivar-ho si no voleu que el ChatZilla ho provi.
 pref.hasPrefs.label = L'objecte té preferències
 pref.hasPrefs.help = Indica que l'objecte té preferències desades. Mai es mostra a la finestra de preferències. :)
 pref.identd.enabled.label    = Habilita el servidor d'identificació durant el procés de connexió
 pref.identd.enabled.help    = Permet al ChatZilla connectar-se als servidors que necessiten una resposta d'identificació.
 pref.initialURLs.label = URLs que es connecten automàticament
 pref.initialURLs.help = Una llista d'URLs d'IRC a les que el ChatZilla hauria de connectar-s'hi en iniciar-se. Aquestes no es carregaran si el ChatZilla s'ha iniciat quan s'ha fet un clic a un URL d'IRC (p.ex\: irc\://moznet/).
 pref.initialScripts.label = Carrega seqüències automàtiques
-pref.initialScripts.help = En iniciar el ChatZilla, carrega totes les seqüències llistades ací. Si un element és un directori, aquest carregarà «init.js» des d'aquest directori, i qualsevol subdirectori.
+pref.initialScripts.help = En iniciar el ChatZilla, carrega totes les seqüències llistades aquí. Si un element és un directori, aquest carregarà «init.js» des d'aquest directori, i qualsevol subdirectori.
 pref.inputSpellcheck.label   = Comprova l'ortografia del quadre d'entrada
 pref.inputSpellcheck.help    = Permet activar o no la verificació ortogràfica en el quadre d'entrada. Només funciona en versions recents del &brandShortName;.
 pref.link.focus.label = Mou l'enfocament al navegador en obrir enllaços
 pref.link.focus.help = Mou l'enfocament a la finestra del navegador en obrir URL des del ChatZilla.
 pref.log.label = Registra aquesta visualització
 pref.log.help=Fa que el ChatZilla registri aquesta visualització. El fitxer de registre es desa normalment en el vostre perfil, el qual es pot sobrescriure amb el «camí del perfil» (per al camí base) o «Nom del fitxer de registre» per a un registre de visualització específic.
 pref.logFileName.label = Nom del fitxer de registre
 pref.logFileName.help = El fitxer de registre que s'utilitza per a aquesta visualització. Si la visualització s'obre i es carrega normalment, el canvi d'aquesta opció no tindrà cap efecte fins que no es torni a iniciar.