calendar update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 03 Oct 2010 22:24:22 +0200
changeset 304 428b1b3627aa395dfd6058db90d2b3788b95ca7b
parent 303 0f95a4ffe5b6b104b9a9b829baffab720bc9cacd
child 305 b5e03edc59fa8c8e7f4e4eb8dbeb8cbdf2b2cf9e
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
calendar update
calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
@@ -51,19 +51,11 @@ reminderCustomOriginBeginBeforeEvent=aba
 reminderCustomOriginBeginAfterEvent=després que comenci la cita
 reminderCustomOriginEndBeforeEvent=abans que la cita acabi
 reminderCustomOriginEndAfterEvent=després que la cita acabi
 reminderCustomOriginBeginBeforeTask=abans que comenci la tasca
 reminderCustomOriginBeginAfterTask=després que comenci la tasca
 reminderCustomOriginEndBeforeTask=abans que acabi la tasca
 reminderCustomOriginEndAfterTask=després que acabi la tasca
 
-# Sorry about this, but the reminder dialog possibly needs to support changing the
-# order of its elements for some locales. This needs to be done in a different
-# bug. Please comment in bug XXX what your needs are.
-reminderDialogOriginBeginEvent=la cita comença
-reminderDialogOriginEndEvent=la cita acaba
-reminderDialogOriginBeginTask=la tasca comença
-reminderDialogOriginEndTask=la tasca acaba
-
 reminderErrorMaxCountReachedEvent=El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatori per a cada cita.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per a cada cita.
 reminderErrorMaxCountReachedTask=El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatori per a cada tasca.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per a cada tasca.
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -56,16 +56,17 @@ editTaskDialog=Edita la tasca
 # Do you want to save changes?
 askSaveTitleEvent=Desa la cita
 askSaveTitleTask=Desa la tasca
 askSaveMessageEvent=La cita encara no s'ha desat. Voleu desar-la?
 askSaveMessageTask=La tasca encara no s'ha desat. Voleu desar-la?
 
 # Event Dialog Warnings
 warningNegativeDuration=La data de finalització que heu escrit és anterior a la data d'inici
+warningUntilBeforeStart=La data de finalització que heu escrit és anterior a la data d'inici
 
 # The name of the calendar provided with the application by default
 homeCalendarName=Inici
 
 # The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
 untitledCalendarName=Calendari sense títol
 
 # Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
@@ -224,16 +225,26 @@ updateFromServer=Descarta els meus canvi
 proceedModify=Envia els meus canvis igualment
 proceedDelete=Suprimeix igualment
 dav_notDav=El recurs %1$S o bé no és de tipus DAV o bé no està disponible
 dav_davNotCaldav=El recurs %1$S és de tipus DAV però no és un calendari CalDAV
 itemPutError=S'ha produït un error quan es desava l'element al servidor.
 itemDeleteError=S'ha produït un error quan se suprimia l'element del servidor.
 caldavRequestError=S'ha produït un error quan s'estava enviant la invitació.
 caldavResponseError=S'ha produït un error quan s'estava enviant la resposta.
+caldavRequestStatusCode=Codi d'estat: %1$S
+caldavRequestStatusCodeStringGeneric=La petició no es pot processar.
+caldavRequestStatusCodeString400=La petició té un error de sintaxis i no es pot processar.
+caldavRequestStatusCodeString403=L'usuari no té permisos per a fer la petició.
+caldavRequestStatusCodeString404=El recurs no s'ha trobat.
+caldavRequestStatusCodeString409=Conflicte amb el recurs.
+caldavRequestStatusCodeString412=La precondició ha fallat.
+caldavRequestStatusCodeString500=Error intern del servidor.
+caldavRequestStatusCodeString502=Error en el servidor intermediari (pot ser un error de configuració).
+caldavRequestStatusCodeString503=Error intern del servidor (pot ser un error temporal).
 
 # LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
 #  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
 #  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
 #  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone). 
 #  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
 #  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
 #  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
--- a/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
@@ -81,13 +81,46 @@ day.7.Mmm=ds
 day.1.short=dg
 day.2.short=dll
 day.3.short=dt
 day.4.short=dc
 day.5.short=dj
 day.6.short=dv
 day.7.short=ds
 
+# Localizable day's date
+day.1.number=1
+day.2.number=2
+day.3.number=3
+day.4.number=4
+day.5.number=5
+day.6.number=6
+day.7.number=7
+day.8.number=8
+day.9.number=9
+day.10.number=10
+day.11.number=11
+day.12.number=12
+day.13.number=13
+day.14.number=14
+day.15.number=15
+day.16.number=16
+day.17.number=17
+day.18.number=18
+day.19.number=19
+day.20.number=20
+day.21.number=21
+day.22.number=22
+day.23.number=23
+day.24.number=24
+day.25.number=25
+day.26.number=26
+day.27.number=27
+day.28.number=28
+day.29.number=29
+day.30.number=30
+day.31.number=31
+
 noon=Migdia
 midnight=Mitjanit
 
 AllDay=Tot el dia
-
+Repeating=(amb repetició)
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -38,19 +38,19 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Event Menu -->
 <!ENTITY event.new.event            "Nova cita…">
 <!ENTITY event.new.event.key          "N">
 <!ENTITY event.new.event.accesskey       "c">
 
-<!ENTITY event.new.todo             "Nova tasca…">
-<!ENTITY event.new.todo.key           "T">
-<!ENTITY event.new.todo.accesskey        "t">
+<!ENTITY event.new.task             "Nova tasca…">
+<!ENTITY event.new.task.key           "T">
+<!ENTITY event.new.task.accesskey        "t">
 
 <!ENTITY calendar.new.server.label       "Nou calendari…">
 <!ENTITY calendar.new.server.key        "L">
 <!ENTITY calendar.new.server.accesskey     "d">
 
 <!ENTITY calendar.print.label          "Imprimeix…">
 <!ENTITY calendar.print.key           "P">
 <!ENTITY calendar.print.accesskey        "p">