cleaning commons
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 15 Jul 2010 10:49:11 -0700
changeset 220 4248a0bffed83a7917fb2e3542ce31bf39c8c81b
parent 219 21cf093e4006ac7ff61e4782b66333f83ee12ca8
child 221 e235ff2e7edd6cbdb4f4a1a48f433c4c53ed387b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
cleaning commons
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/printdialog.properties
dom/chrome/prompts.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
toolkit/chrome/global/gnomeprintdialog.properties
toolkit/chrome/global/languageNames.properties
toolkit/chrome/global/license.dtd
toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.dtd
toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.properties
toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -56,9 +56,9 @@ UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, preventBubble() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, preventCapture() està en desús. Utilitzeu millor l'estàndard de W3C stopPropagation().
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Document.load() està en desús. Per a actualitzar el vostre codi, utilitzeu l'objecte DOM XMLHttpRequest. Per a més ajuda, consulteu https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
 EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
 LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa
 LowMemoryMessage=S'ha aturat un script a la pàgina perquè l'entorn es troba en condicions de baixa memòria.
 WrongEventPropertyAccessWarning=No s'ha d'utlitzar la propietat «%S» d'un esdeveniment %S. El valor no té cap sentit.
 SpeculationFailed=S'ha escrit un arbre no balancejat fent servir document.write(), provocant que les dades de la xarxa hagin de tornar-se a analitzar. Per a més informació, consulteu https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
-
+DocumentWriteIgnored=S'ha ignorat una crida a document.write() des d'un script extern carregat asíncronament.
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/printdialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
-
-#-----------------------------------------------------------
-# Note: IMPORTANT!
-#
-# Set "extend" to false to get the native platform dialog
-#
-# Set "extend" to true to have the native dialog extended with
-#  the "Print Frames" Frame group box
-#-----------------------------------------------------------
-PrintFrames=Imprimeix els marcs
-Aslaid=Així com es &veu per pantalla
-selectedframe=El &marc seleccionat
-Eachframe=&Cada marc per separat
-options=Opcions
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/prompts.properties
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-# LOCALIZATION NOTE (EnterLoginForRealm, EnterLoginForProxy):
-# %1 is an untrusted string provided by a remote server. It could try to
-# take advantage of sentence structure in order to mislead the user (see
-# bug 244273). %1 should be integrated into the translated sentences as
-# little as possible. %2 is the url of the site being accessed.
-EnterLoginForRealm=%2$S ha soŀlicitat un nom d'usuari i contrasenyes. El lloc web diu: "%1$S"
-EnterLoginForProxy=El servidor intermediari %2$S ha soŀlicitat un nom d'usuari i contrasenya. El lloc web diu: "%1$S"
-EnterUserPasswordFor=Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya per a %1$S
-EnterPasswordFor=Introduïu la contrasenya per a %1$S a %2$S
-
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -102,20 +102,20 @@ clientAuthMessage2=Emès sota: «%S»
 pageInfo_SiteNotVerified=La identitat del lloc web no ha estat verificada
 pageInfo_WebSiteVerified=La identitat del lloc web ha estat verificada
 pageInfo_Identity_Verified=El lloc web %S permet l'ús d'autenticació de la pàgina que esteu visualitzant. La identitat d'aquest lloc web ha estat verificada per %S, una entitat certificadora en què confieu per a aquesta finalitat.
 pageInfo_ViewCertificate=Visualitza el certificat de seguretat que verifica la identitat d'aquest lloc web.
 pageInfo_NoEncryption=La connexió no està xifrada
 pageInfo_Privacy_None1=El lloc web %S no permet l'ús de xifratge per a la pàgina que esteu visualitzant.
 pageInfo_Privacy_None2=La informació que s'envia per Internet sense xifratge pot ser visualitzada per tercers mentre és en camí. 
 pageInfo_Privacy_None3=La pàgina que esteu visualitzant no està xifrada.
-pageInfo_StrongEncryption=Connexió xifrada: xifratge d'alt nivell (%S %S bits)
+pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Connexió xifrada: xifratge d'alt nivell (%S, claus de %S bits)
 pageInfo_Privacy_Strong1=La pàgina que esteu visualitzant s'ha xifrat abans de transmetre-la per Internet.
 pageInfo_Privacy_Strong2=El xifratge fa molt difícil que persones no autoritzades puguin visualitzar la informació que viatja entre ordinadors. Per tant, és molt improbable que algú hagi llegit aquesta pàgina mentre circulava per la xarxa..
-pageInfo_WeakEncryption=Connexió xifrada: xifratge de baix nivell (%S %S bits)
+pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Connexió xifrada: xifratge de baix nivell (%S, claus de %S bits)
 pageInfo_Privacy_Weak1=El lloc web %S utilitza xifratge de baix nivell per a la pàgina que esteu visualitzant.
 pageInfo_Privacy_Weak2=El xifratge de baix nivell pot permetre que persones no autoritzades visualitzin aquesta informació.
 pageInfo_MixedContent=Connexió xifrada parcialment
 pageInfo_Privacy_Mixed1=Hi ha parts de la pàgina que esteu visualitzant que no es xifraren abans de transmetre's per Internet.
 
 #Cert Viewer
 certDetails=Visualitzador de certificats:
 notPresent=<No forma part del certificat>
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/gnomeprintdialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-printTitle=Imprimeix
-optionsTabLabel=Opcions
-printFramesTitle=Imprimeix els marcs
-
-# TRANSLATOR NOTE: For radio button labels and check button labels, an underscore _
-# before a character will turn that character into an accesskey.
-# e.g. "_As laid out" will make A the accesskey.
-
-asLaidOut=T_al com es mostra en la pantalla
-selectedFrame=El marc _seleccionat
-separateFrames=Cada marc en _pàgines separades
-shrinkToFit=Ignora l'escalat i encon_geix fins a ajustar a l'amplada de la pàgina
-selectionOnly=Imprimeix n_omés la selecció
-printBGOptions=Imprimeix els fons
-printBGColors=Imprimeix els _colors del fons
-printBGImages=Imprimeix les _imatges del fons
-headerFooter=Capçalera i peu de pàgina
-left=Esquerra
-center=Centre
-right=Dreta
-headerFooterBlank=--en blanc--
-headerFooterTitle=Títol
-headerFooterURL=URL
-headerFooterDate=Data/Hora
-headerFooterPage=Pàgina #
-headerFooterPageTotal=Pàgina # de #
-headerFooterCustom=Personalitza…
-customHeaderFooterPrompt=Introduïu el vostre text de capçalera o peu de pàgina personalitzat
--- a/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/languageNames.properties
@@ -146,16 +146,17 @@ sd=Sindhi
 se=Sami septrentional
 sg=Sangoà
 si=Singhalès
 sk=Eslovac
 sl=Eslovè
 sm=Samoà
 sn=Shona
 so=Somalí
+son=Songhai
 sq=Albanès
 sr=Serbi
 ss=Siswati
 st=Sesotho
 su=Sudanès
 sv=Suec
 sw=Suahili
 ta=Tàmil
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/license.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!ENTITY license.part0 "és copyright">
-<!ENTITY license.part1 "pels seus">
-<!ENTITY license.contrib "coŀlaboradors">
-<!ENTITY license.part2 "d'acord amb els termes definits al">
-<!ENTITY license.part3 "document. Tots els drets reservats.">
-
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<!ENTITY caption.label "S'està obrint #1">
-
-<!-- Localization note: The default intro text has 3 "inserts":
-    #1 - replaced with the descriptive text that describes the mime type
-       (e.g., "MSWord Document")
-    #2 - replaced with the mime type (e.g., "application/ms-word")
-    #3 - replaced with the filename (e.g., "manual.doc")
-    #4 - will be replaced by the brand name (e.g., "Mozilla")
-   If there is no descriptive text, then the alternative text is used which
-   has only insert #2.
- -->
-<!ENTITY intro.label "El fitxer &quot;#3&quot; és del tipus #2 (#1), i el #4 no sap com gestionar aquest tipus de fitxer. El fitxer es troba a:">
-<!ENTITY intro.noDesc.label "El fitxer &quot;#3&quot; és del tipus #2, i el #4 no sap com gestionar aquest tipus de fitxer. El fitxer es troba a:">
-
-<!ENTITY intro.attachment.label "El lloc ha suggerit gestionar &quot;#3&quot; com una adjunció. Aquest és del tipus #2 (#1) i es troba ubicat a:">
-<!ENTITY intro.attachment.noDesc.label "El lloc ha suggerit gestionar &quot;#3&quot; com una adjunció. Aquest és del tipus #2 i es troba ubicat a:">
-
-<!ENTITY intro.sniffed.label "El #4 ha detectat que el fitxer &quot;#3&quot; és probable que sigui del tipus #2 (#1). El fitxer es troba a:">
-<!ENTITY intro.sniffed.noDesc.label "El #4 ha detectat que el fitxer &quot;#3&quot; és probable que sigui del tipus #2. El fitxer es troba a:">
-
-<!ENTITY prompt.label "Què ha de fer #1 amb aquest fitxer?">
-
-<!ENTITY alwaysHandle.label "Realitza sempre aquesta acció en fitxers d'aquest tipus">
-<!ENTITY alwaysHandle.accesskey "a">
-
-<!ENTITY saveToDisk.label "Desa aquest fitxer al disc">
-<!ENTITY saveToDisk.accesskey "d">
-
-<!ENTITY useSystemDefault.label "Obre'l amb l'aplicació per defecte (#1)">
-<!ENTITY useSystemDefault.noDesc.label "Obre'l amb l'aplicació per defecte">
-<!ENTITY useSystemDefault.accesskey "O">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: do not localize "#1" -->
-<!ENTITY openUsing.label "Obre'l amb l'aplicació">
-<!ENTITY openUsing.accesskey "e">
-
-<!ENTITY chooseApp.label "Trieu…">
-<!ENTITY chooseApp.accesskey "r">
-
-<!ENTITY chooseAppFilePickerTitle "Trieu una aplicació ajudant">
-
-<!ENTITY badApp "No s'ha pogut trobar l'aplicació que heu indicat [&quot;#1&quot;] . Comproveu el nom del fitxer o trieu una altra aplicació.">
-<!ENTITY badApp.title "No s'ha trobat l'aplicació">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/nsHelperAppDlg.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-saveDialogTitle=Introduïu el nom del fitxer per desar…
-noDefaultFile=sense nom
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla Progress Dialog.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Bill Law    <law@netscape.com>
-  -  Aaron Kaluszka <ask@swva.net>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!-- These strings are used on the download progress dialog.
-   See: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/source/embedding/components/ui/progressDlg/nsProgressDialog.xul
--->
-
-<!-- This is used prior to initializing with a proper title -->
-<!ENTITY defaultTitle "S'està desant">
-
-<!-- These are used when saving -->
-<!ENTITY savingTitle "S'ha desat un #2&#037; de #1">
-<!ENTITY savingSource "S'està desant des de:">
-<!ENTITY savingTarget "A:">
-
-<!-- These are used when opening (with an application) -->
-<!ENTITY openingTitle "S'ha completat #2&#037; de #1">
-<!ENTITY openingSource "S'està obrint des de:">
-<!ENTITY openingTarget "Amb:">
-
-<!-- This is used when the download percentage is unknown -->
-<!ENTITY unknownSavingTitle "S'està desant #1">
-<!ENTITY unknownOpeningTitle "S'està obrint #1">
-
-<!-- Labels on other fields -->
-<!ENTITY status "Estat:">
-<!ENTITY timeElapsed "Temps transcorregut:">
-<!ENTITY timeLeft "Temps restant:">
-<!ENTITY progress "Progrés:">
-
-<!-- Label for the "keep dialog" checkbox -->
-<!ENTITY keep "Manté aquesta finestra oberta una vegada finalitzada les baixades.">
-
-<!-- Button labels -->
-<!ENTITY cancel "Canceŀla">
-<!ENTITY pause "Pausa">
-<!ENTITY resume "Reprèn">
-<!ENTITY close "Tanca">
-<!ENTITY reveal "Mostra la ubicació del fitxer">
-<!ENTITY launch "Executa el fitxer">
-
-<!-- Status/progress messages -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (pausedMsg):
-  This string is used to indicate that the download is paused -->
-<!ENTITY pausedMsg "Baixada en pausa">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (progressMsg):
-
-  This string is used to generate the status message used during
-  file download.
-
-  #1 will be replaced by the number of bytes downloaded thus far
-  #2 will be replaced by the total number of bytes to be downloaded
-  #3 will be replaced by the download rate (in KB per second) -->
-<!ENTITY progressMsg "#1 kB de #2 kB (a #3 kB/s)">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (unknownTime):
-  
-  This string is used when the time remaining is unknown. -->
-<!ENTITY unknownTime "Desconegut">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (longTimeFormat):
-
-  This string is used to format elapsed/remaining times when the
-  time exceeds 1 hour in length.
-
-  #1 will be replaced by the number of hours
-  #2 will be replaced by the number of minutes
-  #3 will be replaced by the number of seconds -->
-<!ENTITY longTimeFormat "#1:#2:#3">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (shortTimeFormat):
-
-  This string is used to format elapsed/remaining times when the
-  time is less than 1 hour in length. Note that you can leave
-  "#1" out of this string to omit the leading "00:" if you so choose.
-
-  #1 will be replaced by the number of hours
-  #2 will be replaced by the number of minutes
-  #3 will be replaced by the number of seconds -->
-<!ENTITY shortTimeFormat "#2:#3">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (completeMsg):
-
-  This string is displayed when the download is complete. The insert
-  "#1" is replaced by the elapsed time, formatted according to the
-  xxxTimeFormat strings defined above). You can omit "#1" if you don't
-  want the elapsed time in the message.
-
-  #1 will be replaced by the elapsed time
-  #2 will be replaced by the size of the file in Kilobytes -->
-<!ENTITY completeMsg "S'ha completat la baixada, #2 kB (el temps transcorregut ha estat #1)">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
-
-  This string is used to format the text to the right of the progress
-  meter.
-
-  #1 will be replaced by the percentage of the file that has been saved -->
-<!ENTITY percentMsg "#1&#037;">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is Mozilla Progress Dialog.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corp.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#  Bill Law <law@netscape.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-#
-# Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
-
-
-savingAlertTitle=S'està desant %S
-openingAlertTitle=S'està obrint %S
-securityAlertMsg=Compte\! Els fitxers executables poden contenir virus o altres codis malignes que poden danyar el vostre ordinador. Aneu amb compte en obrir aquest fitxer. Esteu segur que voleu executar %S?
-dontAskAgain=No m'ho tornis a demanar.
-