... to …
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 24 Sep 2008 22:42:13 +0200
changeset 15 40e26bc5f62646f48d59f9f51a94589f183e9f23
parent 14 c02f8a7def011dc77c5a7cacacfb046e51386a62
child 16 624cb98f1697f3a976c1437d211c03fd6bc1075c
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
... to …
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/am-serverwithnoidentities.dtd
mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/mailEditorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
mail/chrome/messenger/msgSynchronize.dtd
mail/chrome/messenger/msgViewPickerOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/downloadactions.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/messenger/subscribe.properties
mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
@@ -25,17 +25,17 @@
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions...">
+<!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Cerca text a mesura que escric">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.accesskey "q">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
@@ -47,17 +47,17 @@
 
 <!ENTITY direct.label "En línia (servidor intermediari: cap)">
 <!ENTITY direct.accesskey "n">
 <!ENTITY manual.label "En línia (servidor intermediari: manual)">
 <!ENTITY manual.accesskey "m">
 <!ENTITY pac.label "En línia (servidor intermediari: automàtic)">
 <!ENTITY pac.accesskey "a">
 
-<!ENTITY proxy.label "Configuració del servidor intermediari...">
+<!ENTITY proxy.label "Configuració del servidor intermediari…">
 <!ENTITY proxy.accesskey "C">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key    "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key    "'">
 
 <!ENTITY closeCmd.label			"Tanca"> 
 <!ENTITY closeCmd.key			"W"> 
 <!ENTITY closeCmd.accesskey		"c">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@
 <!ENTITY biffEnd.label "minuts">
 
 <!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha nous articles">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">
 
 <!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
 <!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">
 
-<!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions...">
+<!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
 <!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
 <!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
 <!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
 <!ENTITY rss.hostName        "Blocs i canals RSS">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- folder pane context menu item -->
-<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.label "Subscriu...">
+<!ENTITY folderContextRSSSubscribe.label "Subscriu…">
 <!ENTITY folderContextRSSSubscribe.accesskey "S">
 
 
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Status strings used in the subscribe dialog
 
-subscribe-validating=S'està verificant el canal RSS...
+subscribe-validating=S'està verificant el canal RSS…
 subscribe-cancelSubscription=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal actual?
-subscribe-cancelSubscriptionTitle=S'està subscribint a un canal...
+subscribe-cancelSubscriptionTitle=S'està subscribint a un canal…
 subscribe-noFeedSelected=<no hi ha cap canal RSS seleccionat>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Ja esteu subscrit a aquest canal.
 subscribe-errorOpeningFile=No s'ha pogut obrir el fitxer.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Selecciona un fitxer OPML per a importar
 subscribe-OPMLExportTitle=Exporta els canals en un fitxer OPML
 subscribe-OPMLExportFileTitle=Exportació OPML del Thunderbird
 subscribe-OPMLExportFileName=Canals_Thunderbird.opml
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Paràmetres del compte">
 
-<!ENTITY addAccountButton.label "Afegeix un compte...">
+<!ENTITY addAccountButton.label "Afegeix un compte…">
 <!ENTITY addAccountButton.accesskey "o">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Defineix com a predeterminat">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "f">
 <!ENTITY duplicateButton.label "Duplica">
 <!ENTITY removeButton.label "Suprimeix el compte">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "i">
 
 <!ENTITY nameCol.label "Nom">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -15,17 +15,17 @@
 <!ENTITY contextDesc.label "Aplica el filtre quan:">
 <!ENTITY contextDesc.accesskey "q">
 <!ENTITY contextIncoming.label "Es comprova el correu">
 <!ENTITY contextManual.label "S'executa manualment">
 <!ENTITY contextBoth.label "Es comprova el correu o s'executa manualment">
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
 
-<!ENTITY newFolderButton.label "Carpeta nova...">
+<!ENTITY newFolderButton.label "Carpeta nova…">
 <!ENTITY newFolderButton.accesskey "n">
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia el missatge a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Respon amb plantilla">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l amb un senyalador">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY window.title "Filtres de missatge">
 <!ENTITY nameColumn.label "Nom del filtre">
 <!ENTITY activeColumn.label "Habilitat">
-<!ENTITY newButton.label "Nou...">
+<!ENTITY newButton.label "Nou…">
 <!ENTITY newButton.accesskey "N">
-<!ENTITY editButton.label "Edita...">
+<!ENTITY editButton.label "Edita…">
 <!ENTITY editButton.accesskey "E">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
 <!ENTITY reorderUpButton.label "Mou cap amunt">
 <!ENTITY reorderUpButton.accesskey "M">
 <!ENTITY reorderDownButton.label "Mou cap avall">
 <!ENTITY reorderDownButton.accesskey "o">
 <!ENTITY filterHeader.label "Els filtres habilitats s'executen automàticament en l'ordre que s'indica a sota.">
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@
 <!ENTITY goToFolderButton.label "Vés a la carpeta de missatges">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label "Desa com una carpeta de cerca">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey "D">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label "Cerca a:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "e">
-<!ENTITY propertiesButton.label "Propietats...">
+<!ENTITY propertiesButton.label "Propietats…">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "P">
 <!ENTITY composeButton.label "Redacta">
 <!ENTITY composeButton.accesskey "d">
 <!ENTITY abSearchDialogTitle.label "Cerca avançada de la llibreta d'adreces">
 
 <!-- Thread Pane -->
 <!ENTITY threadColumn.label "Cadena">
 <!ENTITY fromColumn.label "Remitent">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -1,47 +1,47 @@
 <!ENTITY addressbookWindow.title "Llibreta d'adreces">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Fitxer">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY newMenu.label "Nou">
 <!ENTITY newMenu.accesskey "N">
-<!ENTITY newCard.label "Targeta de la llibreta d'adreces...">
+<!ENTITY newCard.label "Targeta de la llibreta d'adreces…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newCard.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newCard.accesskey "c">
 <!ENTITY newCard.key "N">
-<!ENTITY newListCmd.label "Llista de correu...">
+<!ENTITY newListCmd.label "Llista de correu…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newListCmd.accesskey "L">
-<!ENTITY newAddressBookCmd.label "Llibreta d'adreces...">
+<!ENTITY newAddressBookCmd.label "Llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "Directori LDAP...">
+<!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label "Directori LDAP…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newLDAPDirectoryCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY newMessageCmd.label "Missatge">
 <!ENTITY newMessageCmd.key "M">
 <!ENTITY newMessageCmd.accesskey "M">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (osxAddressBook) : These entities are only used on Mac -->
 <!ENTITY osxAddressBook.label              "Utilitza la llibreta d'adreces de Mac OS X">
 <!ENTITY osxAddressBook.accesskey            "O">
 <!ENTITY closeCmd.label "Tanca">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina...">
+<!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "g">
 <!ENTITY printPreviewCardViewCmd.label "Exemple d'impressió de la targeta	">
 <!ENTITY printPreviewCardViewCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.label "Exemple d'impressió de la llibreta d'adreces	">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey "b">
-<!ENTITY printCardViewCmd.label "Imprimeix la targeta...">
+<!ENTITY printCardViewCmd.label "Imprimeix la targeta…">
 <!ENTITY printCardViewCmd.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (printCardViewCmd.key) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY printCardViewCmd.key "P">
-<!ENTITY printAddressBook.label "Imprimeix la llibreta d'adreces...">
+<!ENTITY printAddressBook.label "Imprimeix la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY printAddressBook.accesskey "a">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 
@@ -76,31 +76,31 @@
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.key "f">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.label "Intercanvia el nom i el cognom">
 <!ENTITY swapFirstNameLastNameCmd.accesskey "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI "false">
-<!ENTITY propertiesCmd.label "Propietats...">
+<!ENTITY propertiesCmd.label "Propietats…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (propertiesCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY propertiesCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY propertiesCmd.key "i">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label "Barra d'eines de la llibreta d'adreces">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Barra d'estat">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza...">
+<!ENTITY customizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
 <!ENTITY showCardPane.label "Subfinestra de la targeta">
 <!ENTITY showCardPane.accesskey "b">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label "Mostra el nom com a">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey "n">
 <!ENTITY firstLastCmd.label "Nom Cognom">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label "Cognom, Nom">
@@ -111,23 +111,23 @@
 <!ENTITY sortMenu.accesskey "d">
 
 <!-- Tools Menu -->
 <!ENTITY tasksMenu.label "Eines">
 <!ENTITY tasksMenu.accesskey "n">
 <!ENTITY messengerCmd.label "Missatgeria">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey "1">
-<!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces...">
+<!ENTITY searchAddressesCmd.label "Cerca les adreces…">
 <!ENTITY searchAddressesCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY importCmd.label "Importa...">
+<!ENTITY importCmd.label "Importa…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
-<!ENTITY exportCmd.label "Exporta...">
+<!ENTITY exportCmd.label "Exporta…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey "E">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions...">
+<!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
 <!ENTITY preferencesCmd.key "O">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!-- Address Book Toolbar and Context Menus --> 
 <!ENTITY newcardButton.label "Crea una targeta">
 <!ENTITY newcardButton.accesskey "n">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
@@ -72,17 +72,17 @@ 4=Problema de cerca amb el servidor LDAP
 ##   %1$S is the error code itself, %2$S is an LDAP SDK error message from
 ##   chrome://mozldap/locale/ldap.properties, and %3$S is a hint relating
 ##   to that specific error, found in this file.
 errorAlertFormat=Codi d'error %1$S: %2$S\n\n %3$S
 
 ## The following errors are for error codes other than LDAP-specific ones.
 ## Someday mozilla will actually have a system for mapping nsresults to
 ## error strings that's actually widely used, unlike nsIErrorService. But
-## until it does, these strings live here...
+## until it does, these strings live here…
 
 ## @name HOST_NOT_FOUND
 ## @loc none
 5000=No s'ha trobat l'ordinador central
 
 ## @name GENERIC_ERROR
 ## @loc none
 9999=Error desconegut
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/replicationProgress.properties
@@ -33,18 +33,18 @@
 #and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 #the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 #the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 #***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
-replicationStarted=S'ha iniciat la replicació...
-changesStarted=S'ha començat a cercar canvis per replicar...
+replicationStarted=S'ha iniciat la replicació…
+changesStarted=S'ha començat a cercar canvis per replicar…
 replicationSucceeded=Ha finalitzat la replicació
 replicationFailed=Ha fallat la replicació
 replicationCancelled=S'ha canceŀlat la replicació
 # LOCALIZATION NOTE
 # do not localize %S. %S is the current entry number (an integer)
 currentCount=S'està replicant l'entrada del directori: %S
 
 downloadButton=Baixa-ho ara
--- a/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-addressing.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- extracted from am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY addressing.label "Redacció i adreçament">
 <!ENTITY addressingGroupTitle.label "Adreçament">
 <!ENTITY addressingText.label "En cercar adreces:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (override.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY useGlobal.label "Utilitza les preferències generals del servidor LDAP per a aquest compte">
 <!ENTITY useGlobal.accesskey "U">
-<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris...">
+<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Utilitza un altre servidor LDAP:">
 <!ENTITY directories.accesskey "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label   "Cap">
 
 <!-- am-addressing.xul -->
 
--- a/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!-- extracted from am-advanced.xul -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServer.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpServer.label "Paràmetres del servidor de sortida (SMTP)">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpDesc.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpDesc.label "Només cal indicar un servidor de sortida (SMTP), encara que tingueu diversos comptes de correu. Introduïu el nom del servidor per als missatges de sortida.">
 
-<!ENTITY smtpListAdd.label "Afegeix...">
+<!ENTITY smtpListAdd.label "Afegeix…">
 <!ENTITY smtpListAdd.accesskey "f">
-<!ENTITY smtpListEdit.label "Edita...">
+<!ENTITY smtpListEdit.label "Edita…">
 <!ENTITY smtpListEdit.accesskey "E">
 <!ENTITY smtpListDelete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY smtpListDelete.accesskey "m">
 <!ENTITY smtpListSetDefault.label "Defineix per defecte">
 <!ENTITY smtpListSetDefault.accesskey "t">
 
 <!ENTITY serverDescription.label "Descripció: ">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor: ">
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
-<!ENTITY chooseFolderButton.label "Trieu una carpeta...">
+<!ENTITY chooseFolderButton.label "Trieu una carpeta…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Cco una altra adreça:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "C">
 <!ENTITY specialFolderTitle.label "Carpetes especials">
 <!ENTITY draftMailFolder.label "Conserva els esborranys a:">
 <!ENTITY templateMailFolder.label "Conserva les plantilles a:">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
--- a/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY identitiesListTitle.label "Identitats associades amb aquest compte">
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Suport per a múltiples identitats">
-<!ENTITY identitiesListAdd.label "Afegeix...">
+<!ENTITY identitiesListAdd.label "Afegeix…">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "A">
-<!ENTITY identitiesListEdit.label "Edita...">
+<!ENTITY identitiesListEdit.label "Edita…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "E">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "S">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -11,24 +11,24 @@
 <!ENTITY email.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey "e">
 <!ENTITY replyTo.label "Adreça de resposta:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
 <!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
 <!ENTITY signature.accesskey "A">
-<!ENTITY edit.label "Edita...">
-<!ENTITY choose.label "Trieu...">
+<!ENTITY edit.label "Edita…">
+<!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
-<!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica...">
+<!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meua targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
-<!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats...">
+<!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats…">
 <!ENTITY manageIdentities.accesskey "G">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpName.label "Servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY smtpName.accesskey "i">
 <!ENTITY smtpDefaultServer.label "Utilitzeu el servidor per defecte">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -18,14 +18,14 @@
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Suprimeix els missatges de més de">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.accesskey "m">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "No suprimeixis cap missatge">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "a">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Suprimeix-ho tot excepte els darrers">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "r">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Suprimeix sempre els missatges llegits">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.accesskey "u">
-<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia...">
+<!ENTITY offlineSelectNntp.label "Seleccioneu els grups de discussió per ús fora de línia…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "S">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Avançat…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "A">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Sincronització de missatges">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Espai de disc">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -78,17 +78,17 @@
 <!ENTITY maxMessagesEnd.label "missatges">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Soŀlicita sempre autenticació en connectar amb aquest servidor">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.accesskey "l">
 <!ENTITY newsrcFilePath.label "Fitxer newsrc:">
 <!ENTITY localPath.label "Directori local:">
 <!ENTITY abbreviate.label "Mostra els noms dels grups de discussió a la subfinestra de la carpeta de la Missatgeria com a:">
 <!ENTITY abbreviateOn.label "Noms sencers (per exemple, «netscape.public.mozilla.mail-news»)">
 <!ENTITY abbreviateOff.label "Noms abreujats (per exemple, «n.p.m.mail-news»)">
-<!ENTITY advancedButton.label "Avançat...">
+<!ENTITY advancedButton.label "Avançat…">
 <!ENTITY serverDefaultCharset.label "Codificació de caràcters per defecte:">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "v">
 <!ENTITY localFolderPicker.label "Seleccioneu el directori local">
-<!ENTITY browseFolder.label "Navega...">
+<!ENTITY browseFolder.label "Navega…">
 <!ENTITY browseFolder.accesskey "N">
 <!ENTITY newsrcPicker.label "Selecciona el fitxer newsrc">
-<!ENTITY browseNewsrc.label "Navega...">
+<!ENTITY browseNewsrc.label "Navega…">
 <!ENTITY browseNewsrc.accesskey "e">
--- a/mail/chrome/messenger/am-serverwithnoidentities.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-serverwithnoidentities.dtd
@@ -2,10 +2,10 @@
 <!ENTITY accountSettingsDesc.label "El compte següent és especial; no hi ha cap identitat que hi estigui associada.">
 <!ENTITY accountName.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
 <!ENTITY messageStorage.label "Emmagatzemament dels missatges">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Buida la paperera en sortir">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
 <!ENTITY localPath.label "Directori local:">
 <!ENTITY localFolderPicker.label "Ubicació de les carpetes locals:">
-<!ENTITY browseFolder.label "Navega...">
+<!ENTITY browseFolder.label "Navega…">
 <!ENTITY browseFolder.accesskey "v">
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY securityTitle.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityHeading.label "Per enviar i rebre missatges signats o xifrats, heu d'indicar tant un certificat de signatura digital com un certificat de xifratge.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Xifratge">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Utilitza xifratge en enviar missatges:">
 <!ENTITY neverEncrypt.label "Mai">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Sempre (inhabilita l'enviament tret que tots els destinataris tinguin un certificat)">
 <!ENTITY encryptionCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
 <!ENTITY encryptionCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
-<!ENTITY certificate.button "Seleccioneu...">
+<!ENTITY certificate.button "Seleccioneu…">
 <!ENTITY certificate_clear.button "Buida">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Signatura digital">
 <!ENTITY signMessage.label "Signa els missatges digitalment">
 <!ENTITY signingCert.message "Utilitza el certificat personal següent:">
 <!ENTITY signingCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
 
 <!ENTITY certificates.label   "Certificats">
 <!ENTITY managecerts.label   "Visualitza els certificats">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -40,138 +40,138 @@
 
 #
 # The following are used by the imap code to display progress/status/error messages
 #
 
 # Status - opening folder
 ## @name IMAP_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
-5000=S'està obrint la carpeta %S...
+5000=S'està obrint la carpeta %S…
 
 # Status - create folder
 ## @name IMAP_STATUS_CREATING_MAILBOX
 ## @loc None
-5001=S'està creant la carpeta...
+5001=S'està creant la carpeta…
 
 # Status - deleting a folder
 ## @name IMAP_STATUS_DELETING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5002): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being deleted.
 
-5002=S'està suprimint la carpeta %S...
+5002=S'està suprimint la carpeta %S…
 
 # Status - renaming mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_RENAMING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5003): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being renamed.
-5003=S'està canviant el nom de la carpeta %S...
+5003=S'està canviant el nom de la carpeta %S…
 
 # Status - looking for mailboxes
 ## @name IMAP_STATUS_LOOKING_FOR_MAILBOX
 ## @loc None
-5004=S'estan cercant les carpetes...
+5004=S'estan cercant les carpetes…
 
 # Status - subscribing to mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_SUBSCRIBE_TO_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5005): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being subscribed to.
-5005=S'està duent a terme la subscripció a la carpeta %S...
+5005=S'està duent a terme la subscripció a la carpeta %S…
 
 # Status - unsubscribing from mailbox
 ## @name IMAP_STATUS_UNSUBSCRIBE_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5005): The "%S" below should not be translated.
 # Instead, insert "%S" in your translation where you wish to display the name
 # of the folder being unsubscribed from.
-5006=S'està canceŀlant la subscripció a la carpeta %S...
+5006=S'està canceŀlant la subscripció a la carpeta %S…
 
 # Status - searching imap folder
 ## @name IMAP_STATUS_SEARCH_MAILBOX
 ## @loc None
-5007=S'està cercant la carpeta...
+5007=S'està cercant la carpeta…
 
 # Status - getting message info
 ## @name IMAP_STATUS_MSG_INFO
 ## @loc None
-5008=S'està recuperant la informació del missatge...
+5008=S'està recuperant la informació del missatge…
 
 # Status - closing a folder
 ## @name IMAP_STATUS_CLOSE_MAILBOX
 ## @loc None
-5009=S'està tancant la carpeta...
+5009=S'està tancant la carpeta…
 
 # Status - compacting a folder
 ## @name IMAP_STATUS_EXPUNGING_MAILBOX
 ## @loc None
-5010=S'està compactant la carpeta...
+5010=S'està compactant la carpeta…
 
 # Status - logging out
 ## @name IMAP_STATUS_LOGGING_OUT
 ## @loc None
-5011=S'està sortint...
+5011=S'està sortint…
 
 # Status - checking server capabilities
 ## @name IMAP_STATUS_CHECK_COMPAT
 ## @loc None
-5012=S'està comprovant el potencial del servidor de correu...
+5012=S'està comprovant el potencial del servidor de correu…
 
 # Status - logging on
 ## @name IMAP_STATUS_SENDING_LOGIN
 ## @loc None
-5013=S'està enviant la informació d'entrada...
+5013=S'està enviant la informació d'entrada…
 
 # Status - auth logon
 ## @name IMAP_STATUS_SENDING_AUTH_LOGIN
 ## @loc None
-5014=S'està enviant la informació d'inici de sessió...
+5014=S'està enviant la informació d'inici de sessió…
 
 ## @name IMAP_DOWNLOADING_MESSAGE
 ## @loc None
-5015=S'està baixant el missatge...
+5015=S'està baixant el missatge…
 
 ## @name IMAP_STATUS_GETTING_NAMESPACE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5020): Do not translate the word "IMAP" below.
-5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP...
+5020=S'està comprovant l'espai de noms de l'IMAP…
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_NO_PERSONAL_NAMESPACE
 ## @loc None
 5021="El servidor de correu indica que pot ser que no tingueu cap carpeta personal de correu. Si us plau, comproveu les vostres subscripcions.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_PROMPT_USER_2
 ## @loc None
 5024=Les carpetes a què no us hagueu subscrit no apareixeran a les vostres llistes de carpetes, però us hi podreu subscriure més endavant seleccionant Fitxer / Subscriu.
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_CUSTOM
 ## @loc None
-5026=Si us plau, seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure...
+5026=Si us plau, seleccioneu a quines carpetes de la finestra Subscriu us voleu subscriure…
 
 ## @name IMAP_UPGRADE_SUCCESSFUL
 ## @loc None
 5028=L'actualització ha tingut èxit.
 
 ## @name IMAP_GETTING_ACL_FOR_FOLDER
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5029): Do not translate the word "ACL" below.
-5029=S'està recuperant l'ACL de la carpeta...
+5029=S'està recuperant l'ACL de la carpeta…
 
 ## @name IMAP_GETTING_SERVER_INFO
 ## @loc None
-5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor...
+5030=S'està recuperant la informació de configuració del servidor…
 
 ## @name IMAP_GETTING_MAILBOX_INFO
 ## @loc None
-5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia...
+5031=S'està recuperant la informació de configuració de la bústia…
 
 ## @name IMAP_EMPTY_MIME_PART
 ## @loc None
 5032=Aquesta part del cos es baixarà quan se soŀliciti.
 
 ## @name IMAP_UNABLE_TO_SAVE_MESSAGE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5033): Do not translate the word "IMAP" below.
@@ -198,52 +198,52 @@ 5036=%S S'està rebent la capçalera del missatge %lu de %lu
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5037): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the server should appear.
 # Place the word %lu where the number of flags should appear.
 5037=%S S'està rebent el senyalador del missatge %lu de %lu
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGES
 ## @loc None
-5038=S'estan suprimint els missatges...
+5038=S'estan suprimint els missatges…
 
 ## @name IMAP_DELETING_MESSAGE
 ## @loc None
-5039=S'està suprimint el missatge...
+5039=S'està suprimint el missatge…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5040): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 
-5040=S'estan movent els missatges a %S...
+5040=S'estan movent els missatges a %S…
 
 ## @name IMAP_MOVING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5041): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5041=S'està movent el missatge a %S...
+5041=S'està movent el missatge a %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGES_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5042): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5042=S'estan copiant els missatges %S...
+5042=S'estan copiant els missatges %S…
 
 ## @name IMAP_COPYING_MESSAGE_TO
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5043): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5043=S'està copiant el missatge %S...
+5043=S'està copiant el missatge %S…
 
 ## @name IMAP_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5044): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
-5044=S'està obrint la carpeta %S...
+5044=S'està obrint la carpeta %S…
 
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=%S S'està rebent el missatge %lu de %lu
 
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -50,17 +50,17 @@
 ## @loc None
 -1000=L'aplicació no té prou memòria.
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_SELECTING_MAILBOX
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4000): Do not translate %s in the following line.
 # Place the word %s where the name of the mailbox should appear
-4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S...
+4000=S'està construint el fitxer de resum per a %S…
 
 # Status - parsing folder
 ## @name LOCAL_STATUS_DOCUMENT_DONE
 ## @loc None
 4001=Fet
 
 # Status - receiving message n of m
 ## @name LOCAL_STATUS_RECEIVING_MESSAGE_OF
@@ -90,17 +90,17 @@ 4005=L'ordre PASS no ha tingut èxit.
 # Status - write error occurred
 ## @name POP3_MESSAGE_WRITE_ERROR
 ## @loc None
 4006=No es pot escriure el correu a la bústia. Assegureu-vos que teniu privilegis d'escriptura del sistema de fitxers i que teniu prou espai al disc per copiar-hi la bústia.
 
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
-4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada...
+4007=Connexió: s'ha contactat amb l'ordinador central, s'hi està enviant la informació d'entrada…
 
 # Status - no messages to download 
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
 4008=No hi ha missatges nous al servidor.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
@@ -217,17 +217,17 @@ 4036=No es pot truncar el fitxer de gestió de cues %S.
 ## @name MOVEMAIL_SPOOL_FILE_NOT_FOUND
 ## @loc None
 4037=No es pot localitzar el fitxer de gestió de cues del correu.
 
 ## @name POP3_TMP_DOWNLOAD_FAILED
 ## @loc None
 4038=S'ha produït un error en baixar el missatge següent:  \nDe: %S\n  Assumpte: %S\n Aquest missatge pot contenir un virus o no hi ha prou espai de disc. Voleu ometre aquest missatge?
 
-# Status - the server doesn't support UIDL...
+# Status - the server doesn't support UIDL…
 ## @name POP3_SERVER_DOES_NOT_SUPPORT_UIDL_ETC
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4010): The following sentence should be translated in this way:
 # Do not translate "POP3"
 # Do not translate "%S". Place %s in your translation where the name of the server should appear.
 # Do not translate "UIDL"
 4040=El servidor POP3 (%S) no permet l'ús d'UIDL, que és necessari per utilitzar les opcions ``Deixa al servidor'' i ``Mida màxima del missatge''. Per baixar el correu, desactiveu aquestes opcions al quadre Servidor de correu de Preferències.
 
--- a/mail/chrome/messenger/mailEditorOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/mailEditorOverlay.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
 
-<!ENTITY sendPage.label "Envia la pàgina...">
+<!ENTITY sendPage.label "Envia la pàgina…">
 <!ENTITY sendPage.accesskey "g">
--- a/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/migration/migration.dtd
@@ -16,16 +16,16 @@
 <!ENTITY importFromOutlook.accesskey "O">
 <!ENTITY importFromEudora.label "Eudora">
 <!ENTITY importFromEudora.accesskey "E">
 
 <!ENTITY importSource.title "Importació de la configuració i les carpetes de correu">
 <!ENTITY importItems.title "Elements per importar">
 <!ENTITY importItems.label "Seleccioneu quins elements voleu importar:">
 
-<!ENTITY migrating.title "S'està important...">
-<!ENTITY migrating.label "Els següents elements s'estan important en aquests moments...">
+<!ENTITY migrating.title "S'està important…">
+<!ENTITY migrating.label "Els següents elements s'estan important en aquests moments…">
 
 <!ENTITY selectProfile.title "Seleccioneu un perfil">
 <!ENTITY selectProfile.label "Els següents perfils estan disponibles per importar-se des de:">
 
 <!ENTITY done.title "Fi de la importació">
 <!ENTITY done.label "Els següents elements s'han importat amb èxit:">
--- a/mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgAccountCentral.dtd
@@ -8,14 +8,14 @@
 <!ENTITY accountsSectionHdr.label "Comptes">
 <!ENTITY subscribeImapFolders.label  "Gestiona les subscripcions de carpeta">
 <!ENTITY settingsLink.label "Paràmetres d'aquest compte">
 <!ENTITY newAcctLink.label "Crea un compte nou">
 
 <!ENTITY advFeaturesSectionHdr.label "Característiques avançades">
 <!ENTITY searchMsgsLink.label "Cerca missatges">
 <!ENTITY filtersLink.label "Crea filtres de missatge">
-<!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa...">
+<!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa…">
 <!ENTITY offlineLink.label "Paràmetres de fora de línia">
 
 
 <!ENTITY rssSectionHdr.label "Blocs i notícies RSS">
 <!ENTITY subscibeRSS.label "Gestiona les subscripcions">
--- a/mail/chrome/messenger/msgSynchronize.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgSynchronize.dtd
@@ -7,13 +7,13 @@
 <!ENTITY syncTypeMail.label "Missatges de correu">
 <!ENTITY syncTypeMail.accesskey "M">
 <!ENTITY syncTypeNews.label "Missatges del grup de discussió">
 <!ENTITY syncTypeNews.accesskey "g">
 <!ENTITY sendMessage.label "Envia els missatges per enviar">
 <!ENTITY sendMessage.accesskey "v">
 <!ENTITY workOffline.label "Treballa fora de línia en completar la baixada i/o sincronització">
 <!ENTITY workOffline.accesskey "f">
-<!ENTITY selectButton.label "Seleccioneu...">
+<!ENTITY selectButton.label "Seleccioneu…">
 <!ENTITY selectButton.accesskey "S">
 <!ENTITY MsgSelectDesc.label "Seleccioneu les carpetes de correu i els grups de discussió que voleu utilitzar fora de línia. Com més en seleccioneu, més augmentarà el temps de baixada.">
 <!ENTITY MsgSelectInd.label "Baixa">
 <!ENTITY MsgSelectItems.label "Nom de l'element fora de línia">
--- a/mail/chrome/messenger/msgViewPickerOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgViewPickerOverlay.dtd
@@ -7,12 +7,12 @@
 <!ENTITY viewUnread.label "Per llegir">
 <!ENTITY viewUnread.accesskey "g">
 <!ENTITY viewNotDeleted.label "No suprimits">
 <!ENTITY viewNotDeleted.accesskey "u">
 <!ENTITY viewTags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY viewTags.accesskey "t">
 <!ENTITY viewCustomViews.label "Visualitzacions personalitzades">
 <!ENTITY viewCustomViews.accesskey "V">
-<!ENTITY viewVirtualFolder.label "Desa la visualització com una carpeta...">
+<!ENTITY viewVirtualFolder.label "Desa la visualització com una carpeta…">
 <!ENTITY viewVirtualFolder.accesskey "s">
-<!ENTITY viewCustomizeView.label "Personalitza...">
+<!ENTITY viewCustomizeView.label "Personalitza…">
 <!ENTITY viewCustomizeView.accesskey "z">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -28,48 +28,48 @@
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label     "Una finestra de missatge ja existent">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey   "x">
 <!ENTITY reuseExpRadio2.label     "Una pestanya de missatge nova">
 <!ENTITY reuseExpRadio2.accesskey   "t">
 <!ENTITY connectionTimeout.label    "Temps d'espera de la connexió: ">
 <!ENTITY connectionTimeout.accesskey  "m">
 <!ENTITY connectionSeconds.label    "segons">
 <!ENTITY configEditDesc.label     "Configuració avançada">
-<!ENTITY configEdit.label       "Editor de configuració...">
+<!ENTITY configEdit.label       "Editor de configuració…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey     "g">
 <!ENTITY returnReceiptsInfo.label   "Determina com el &brandShortName; gestiona els avisos de rebuda">
-<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Avisos de rebuda...">
+<!ENTITY showReturnReceipts.label   "Avisos de rebuda…">
 <!ENTITY showReturnReceipts.accesskey "r">
 
 
 <!-- Update -->
 <!ENTITY autoCheck.label        "Comprova automàticament les actualitzacions del:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label     "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey   "T">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Complements instaŀlats">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "m">
-<!ENTITY checkNow.label         "Comprova-ho ara...">
+<!ENTITY checkNow.label         "Comprova-ho ara…">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Quan es trobin actualitzacions del &brandShortName;,">
 <!ENTITY modeAskMe.label        "Demana'm què vull fer">
 <!ENTITY modeAskMe.accesskey      "D">
 <!ENTITY modeAutomatic.label      "Baixa i instaŀla automàticament l'actualització">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey    "B">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label    "Avisa'm si s'inhabilitaran alguns dels meus complements">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey  "v">
 <!ENTITY showUpdates.label       "Mostra l'historial d'actualització">
 <!ENTITY showUpdates.accesskey     "u">
 
 <!-- Networking and Disk Space -->
-<!ENTITY showConnections.label     "Connexió...">
+<!ENTITY showConnections.label     "Connexió…">
 <!ENTITY showConnections.accesskey   "n">
 <!ENTITY proxiesInfo.label       "Determina com el &brandShortName; es connecta a Internet.">
 <!ENTITY connectionsInfo.caption    "Connexió">
 <!ENTITY offlineInfo.caption      "Fora de línia">
 <!ENTITY offlineInfo.label       "Configura els paràmetres de fora de línia">
-<!ENTITY showOffline.label       "Fora de línia...">
+<!ENTITY showOffline.label       "Fora de línia…">
 <!ENTITY showOffline.accesskey     "o">
 
 <!ENTITY Diskspace "Espai de disc">
 <!ENTITY offlineCompact.label "Compacta les carpetes quan s'hi desi">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey "C">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 
 <!-- Certificates -->
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/changeaction.dtd
@@ -2,22 +2,22 @@
 <!ENTITY window.width             "42em">
 
 <!ENTITY whenDownloading.label        "Quan baixis fitxers com aquest:">
 
 <!ENTITY openDefault.label          "Obre'ls amb l'aplicació per defecte:">
 <!ENTITY openDefault.accesskey        "O">
 <!ENTITY openApplication.label        "Obre'ls amb aquesta aplicació:">
 <!ENTITY openApplication.accesskey      "e">
-<!ENTITY changeApp.label           "Navega...">
+<!ENTITY changeApp.label           "Navega…">
 <!ENTITY changeApp.accesskey         "N">
 <!ENTITY saveToDisk.label          "Desa'ls al meu ordinador">
 <!ENTITY saveToDisk.accesskey        "s">
 <!ENTITY saveToDefaultFolder.label      "en la carpeta de baixades per defecte">
 <!ENTITY saveToDefaultFolder.accesskey    "d">
 <!ENTITY saveToThisFolder.label       "en aquesta carpeta:">
 <!ENTITY saveToThisFolder.accesskey     "q">
-<!ENTITY chooseFolder.label         "Navega...">
+<!ENTITY chooseFolder.label         "Navega…">
 <!ENTITY chooseFolder.accesskey       "v">
 <!ENTITY saveToAskMe.label          "demana'm on desar el fitxer">
 <!ENTITY saveToAskMe.accesskey        "a">
 <!ENTITY usePlugin.label           "Utilitza aquest connector:">
 <!ENTITY usePlugin.accesskey         "c">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
@@ -48,18 +48,18 @@
 <!ENTITY emailCollectionPicker.accesskey    "t">
 <!ENTITY addressingTitle.label         "Compleció automàtica d'adreces">
 <!ENTITY autocompleteText.label        "Quan adrecis els missatges, cerqueu entrades que hi coincideixin a:">
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Llibretes d'adreces locals">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "a">
 <!ENTITY directories.label           "Servidor de directori:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "Cap">
-<!ENTITY editDirectories.label         "Edita els directoris...">
+<!ENTITY editDirectories.label         "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "E">
 <!ENTITY matchText.label            "Si no hi ha cap coincidència a les vostres llibretes d'adreces locals:">
 <!ENTITY skipDirectory.label          "No cerquis en el directori">
 
 <!ENTITY sendOptionsCaption.label       "Enviament i opcions HTML">
 <!ENTITY sendOptionsDescription.label     "Configura el comportament del format de text">
-<!ENTITY sendOptions.label           "Opcions d'enviament...">
+<!ENTITY sendOptions.label           "Opcions d'enviament…">
 <!ENTITY sendOptions.accesskey         "v">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/display.dtd
@@ -44,9 +44,9 @@
 <!ENTITY editTagButton.accesskey  "E">
 <!ENTITY removeTagButton.label  "Suprimeix">
 <!ENTITY removeTagButton.accesskey "x">
 
 <!-- Fonts -->
 <!ENTITY fontAndEncodingsDescription.label    "Configura els tipus de lletra i les codificacions que utilitza el &brandShortName;">
 <!ENTITY fontsAndEncodingsCaption.label   "Tipus de lletres i codificacions">
 <!ENTITY fontOptions.accesskey  "T">
-<!ENTITY fontOptions.label    "Tipus de lletres...">
+<!ENTITY fontOptions.label    "Tipus de lletres…">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/downloadactions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/downloadactions.dtd
@@ -10,17 +10,17 @@
 <!ENTITY fileTypeColumn.accesskey      "T">
 <!ENTITY fileMIMETypeColumn.label      "Tipus MIME">
 <!ENTITY fileMIMETypeColumn.accesskey    "M">
 <!ENTITY fileExtensionColumn.label      "Extensió">
 <!ENTITY fileExtensionColumn.accesskey    "E">
 
 <!ENTITY remove.label            "Suprimeix l'acció">
 <!ENTITY remove.accesskey          "r">
-<!ENTITY edit.label             "Canvia l'acció...">
+<!ENTITY edit.label             "Canvia l'acció…">
 <!ENTITY edit.accesskey           "n">
 
 <!ENTITY windowClose.key           "w">
 <!ENTITY focusSearch1.key          "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key          "k">
 
 <!ENTITY filter.label            "Cerca:">
 <!ENTITY filter.accesskey          "a">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/downloads.dtd
@@ -1,24 +1,24 @@
 <!ENTITY askOnSave.label       "Carpeta d'adjuncions">
 <!ENTITY alwaysAsk.label       "Demana'm on desar cada fitxer">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey     "a">
 <!ENTITY neverAsk.label        "Desa totes les adjuncions en aquesta carpeta:">
 <!ENTITY neverAsk.accesskey      "s">
 <!ENTITY desktop.label        "Escriptori">
 <!ENTITY downloads.label       "Baixades">
-<!ENTITY chooseFolderWin.label    "Navega...">
+<!ENTITY chooseFolderWin.label    "Navega…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "N">
-<!ENTITY chooseFolderMac.label    "Tria...">
+<!ENTITY chooseFolderMac.label    "Tria…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey  "T">
 
 
 <!ENTITY fileTypes.label       "Accions de baixada">
-<!ENTITY configureActions.label    "Visualitza i edita les accions...">
+<!ENTITY configureActions.label    "Visualitza i edita les accions…">
 <!ENTITY configureActions.accesskey  "V">
 <!ENTITY fileTypesDescription.label  "El &brandShortName; pot desar o obrir automàticament adjuncions de cert tipus:">
 
 <!ENTITY fileTypeColName.label    "Tipus de fitxer">
 <!ENTITY fileHandlerColName.label   "Aplicació">
-<!ENTITY editFileHandler.label    "Canvia l'acció...">
+<!ENTITY editFileHandler.label    "Canvia l'acció…">
 <!ENTITY editFileHandler.accesskey  "a">
 <!ENTITY removeFileHandler.label   "Suprimeix">
 <!ENTITY removeFileHandler.accesskey "r">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -21,23 +21,23 @@
 <!ENTITY bounceSystemDockIcon.label    "Anima la icona d'amarratge">
 <!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey  "i">
 
 <!ENTITY newMessagesArrive.label     "Quan arribin nous missatges:">
 <!ENTITY playSound.label         "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound1.accesskey       "p">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label     "Mostra una alerta">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.accesskey   "M">
-<!ENTITY customizeMailAlert.label     "Avançat...">
+<!ENTITY customizeMailAlert.label     "Avançat…">
 <!ENTITY customizeMailAlert.accesskey   "A">
 
 <!ENTITY soundNotification1.caption    "So">
 <!ENTITY play.label            "Reprodueix">
 <!ENTITY play.accesskey          "d">
 <!ENTITY systemsound.label        "So del sistema per defecte per al nou correu">
 <!ENTITY systemsoundMac.label       "So d'avís del sistema">
 <!ENTITY systemsoundMac.accesskey     "i">
 <!ENTITY systemsound.accesskey      "i">
 <!ENTITY customsound.label        "Utilitza el fitxer de so següent">
 <!ENTITY customsound.accesskey      "U">
-<!ENTITY browse.label           "Navega...">
+<!ENTITY browse.label           "Navega…">
 <!ENTITY browse.accesskey         "N">
 
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -10,18 +10,18 @@ domainNameErrorTitle=S'ha produït un error amb el nom del domini
 domainDuplicationError=El nom del domini %S ja existeix a les llistes d'HTML o de text net.
 
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Confirmació
 confirmResetJunkTrainingText=Esteu segur que voleu reiniciar les dades d'entrenament del filtre adaptatiu?
 
 #### Master Password
 
-setMasterPassword=Defineix una contrasenya mestra...
-changeMasterPassword=Canvia la contrasenya mestra...
+setMasterPassword=Defineix una contrasenya mestra…
+changeMasterPassword=Canvia la contrasenya mestra…
 
 #### Downloads
 
 desktopFolderName=Escriptori
 myDownloadsFolderName=Baixades
 chooseDownloadFolderTitle=Tria la carpeta de baixades:
 
 #### Download Actions
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY savedPasswords.intro     "El &brandShortName; pot recordar les contrasenyes de tots els vostres comptes; així no cal que torneu a introduir els vostres detalls d'entrada.">
 <!ENTITY encryptEnabled.label    "Utilitza una contrasenya mestra per a xifrar les contrasenyes emmagatzemades">
 <!ENTITY encryptEnabled.accesskey  "s">
 <!ENTITY masterPassword.intro    "Un cop definida, la contrasenya mestra protegeix totes les vostres contrasenyes - però heu d'introduir-la un cop per cada sessió.">
 <!ENTITY setMasterPassword.label   "Contrasenya mestra">
 <!ENTITY setMasterPassword.accesskey "m">
-<!ENTITY removeMasterPassword.label "Suprimeix la contrasenya mestra...">
+<!ENTITY removeMasterPassword.label "Suprimeix la contrasenya mestra…">
 <!ENTITY removeMasterPassword.accesskey "r">
 <!ENTITY editPasswords.label     "Edita les contrasenyes desades">
 <!ENTITY editPasswords.accesskey   "i">
 
 <!-- Anti Virus -->
 <!ENTITY antiVirus.intro   "El &brandShortName; pot facilitar que el programari antivirus analitzi els missatges de correu entrant abans que s'emmagatzemin localment.">
 <!ENTITY antiVirus.label   "Permet que els programes antivirus posin en quarantena missatges d'entrada individuals">
 <!ENTITY antiVirus.accesskey "q">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/sendoptions.dtd
@@ -12,19 +12,19 @@
 <!ENTITY receiveHTML.label      "Si sabeu que un destinatari determinat pot rebre correu HTML, desactiveu el quadre de verificació 'Envia el correu com a text net (no HTML)' a la targeta corresponent de la llibreta d'adreces.">
 <!ENTITY override.label        "Nota: Utilitzeu la llibreta d'adreces per especificar els formats de text preferits dels destinataris.">
 
 <!ENTITY domaindesc.label       "Quan envieu un missatge a una adreça amb un dels dominis indicats més avall, el &brandShortName; enviarà el missatge automàticament en el format correcte.">
 <!ENTITY HTMLTab.label        "Dominis d'HTML">
 <!ENTITY HTMLTab.accesskey      "H">
 <!ENTITY PlainTextTab.label      "Dominis de text net">
 <!ENTITY PlainTextTab.accesskey    "t">
-<!ENTITY AddHtmlDomain.label       "Afegeix...">
+<!ENTITY AddHtmlDomain.label       "Afegeix…">
 <!ENTITY AddHtmlDomain.accesskey   "A">
-<!ENTITY AddPlainText.label      "Afegeix...">
+<!ENTITY AddPlainText.label      "Afegeix…">
 <!ENTITY AddPlainText.accesskey    "A">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.label      "Suprimeix">
 <!ENTITY DeleteHtmlDomain.accesskey  "u">
 <!ENTITY DeletePlainText.label      "Suprimeix">
 <!ENTITY DeletePlainText.accesskey  "u">
 
 <!ENTITY add.htmltitle        "Afegeix un nom de domini d'HTML">
 <!ENTITY add.htmldomain        "Nom del domini d'HTML:">
--- a/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
@@ -46,9 +46,9 @@ 41=reservat per AB
 42=reservat per AB
 43=reservat per AB
 44=reservat per AB
 45=reservat per AB
 46=Estat de l'adjunció
 47=Estat del correu brossa
 48=Etiqueta
 # don't use above 49
-49=Personalitza...
+49=Personalitza…
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -1,26 +1,26 @@
 # search and filter strings
 
-searchCustomize=«Personalitza les capçaleres...»
+searchCustomize=«Personalitza les capçaleres…»
 
 # these are the fields that get inserted in the search line
 # for "and" searches, this looks like:
 #
 # searchAnd0 <attribute> searchAnd1 <operator> searchAnd2 <value> searchAnd4
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
 # TODO: need to special-case the first line (filterindex==0)
 #
 
 # filter stuff
 
-searchingMessage=S'està cercant....
+searchingMessage=S'està cercant…
 searchSuccessMessage=S'ha trobat 1 coincidència
 searchSuccessMessages=S'han trobat %S coincidències
 searchFailureMessage=No s'ha trobat cap coincidència
 labelForStopButton=Atura
 labelForSearchButton=Cerca
 labelForStopButton.accesskey=u
 labelForSearchButton.accesskey=C
 
--- a/mail/chrome/messenger/subscribe.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/subscribe.properties
@@ -39,9 +39,9 @@
 
 
 subscribeLabel-nntp=Seleccioneu els grups de discussió als que us voleu subscriure:
 subscribeLabel-imap=Seleccioneu les carpetes a les que us voleu subscriure:
 currentListTab-nntp.label=Llista actual de grups de discussió
 currentListTab-nntp.accesskey=L
 currentListTab-imap.label=Llista de carpetes
 currentListTab-imap.accesskey=L
-pleaseWaitString=Si us plau, espereu...
+pleaseWaitString=Si us plau, espereu…
--- a/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/virtualFolderProperties.dtd
@@ -2,13 +2,13 @@
 <!ENTITY name.label "Nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "N">
 <!ENTITY description.label "Crea com a subcarpeta de:">
 <!ENTITY description.accesskey "C">
 
 <!ENTITY searchTermCaption.label "Configureu el criteri de cerca que s'utilitza per a aquesta carpeta de cerca desada:">
 
 <!ENTITY folderSelectionCaption.label "Seleccioneu les carpetes que voleu cercar:">
-<!ENTITY chooseFoldersButton.label "Trieu...">
+<!ENTITY chooseFoldersButton.label "Trieu…">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "T">
 
 <!ENTITY searchOnline.label "Cerca en línia (dóna resultats actualitzats de les carpetes d'IMAP i dels grups de discussió, però triga més temps a l'hora d'obrir la carpeta)">
 <!ENTITY searchOnline.accesskey "i">