clean seamonkey
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Thu, 25 Sep 2008 03:31:24 +0200
changeset 18 40c4c1a0d222f865ec2e42509a15174d5bd7a9cf
parent 17 d3b1ce94c774859306773e1b540c79c3e8de2253
child 19 ffbbde178e9322b1a2a492d9f6edb03b722d8b30
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
clean seamonkey
suite/chrome/branding/brand.dtd
suite/chrome/branding/brand.properties
suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
suite/chrome/browser/mac/navigator.properties
suite/chrome/browser/turboDialog.dtd
suite/chrome/browser/turboMenu.properties
suite/chrome/browser/unix/navigator.properties
suite/chrome/browser/win/navigator.properties
suite/chrome/common/permissions/aboutPopups.dtd
suite/chrome/common/permissions/cookieP3P.dtd
suite/chrome/common/permissions/cookieTasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/permissions/imageContextOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/permissionsPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-charset.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-debug.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-debug1.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-debug2.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-smart_browsing.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-themes.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-winhooks.dtd
suite/chrome/common/pref/pref.dtd
suite/chrome/common/profile/createProfileWizard.dtd
suite/chrome/common/profile/migration.properties
suite/chrome/common/profile/profileManager.properties
suite/chrome/common/profile/profileManagerMigrateAll.dtd
suite/chrome/common/profile/profileMigrationProgress.dtd
suite/chrome/common/profile/selectLang.dtd
suite/chrome/mailnews/mailTurboMenu.properties
suite/chrome/mailnews/newTagDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-labels.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/installer/windows/custom.properties
--- a/suite/chrome/branding/brand.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/brand.dtd
@@ -1,6 +1,5 @@
-#expand <!ENTITY lang.version     "__MOZILLA_LOCALE_VERSION__">
 <!ENTITY brandFullName     "SeaMonkey">
 <!ENTITY brandShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY vendorShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY sidebarName      "Barra lateral">
 <!ENTITY copyright.string   "Copyright &copy; 2003-2008 Els coŀlaboradors del projecte Mozilla.">
--- a/suite/chrome/branding/brand.properties
+++ b/suite/chrome/branding/brand.properties
@@ -4,9 +4,8 @@ vendorShortName=SeaMonkey
 sidebarName=Barra lateral
 extensions.getMoreLocalesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/#l10n
 extensions.getMoreExtensionsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/extensions/
 extensions.getMoreThemesURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/themes/
 extensions.getMorePluginsURL=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/plugins/
 spellchecker.dictionaries.download.url=https://%LOCALE%.add-ons.mozilla.org/%LOCALE%/%APP%/%VERSION%/dictionaries/
 app.releaseNotesURL=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 app.vendorURL=http://www.seamonkey-project.org/
-keyword.moreInfoURL=http://www.mozilla.org/docs/end-user/internet-keywords.html
--- a/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
@@ -75,8 +75,11 @@
 <!ENTITY searchButton.label "Cerca">
 
 <!ENTITY authorButton.label "Autors">
 <!ENTITY copyrightButton.label "Copyright">
 
 <!ENTITY bookmarkButton.label "Adreces d'interès">
 
 <!ENTITY alternateButton.label "Altres versions">
+
+<!ENTITY feedButton.label "Subscriu-m'hi">
+
--- a/suite/chrome/browser/mac/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/mac/navigator.properties
@@ -1,5 +1,4 @@
 # moved from navigator/locale/navigator.properties
 # valid collation options are: <empty string> or useCodePointOrder
-intl.collationOption=
 intl.charset.default=ISO-8859-1
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/turboDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY exitWarningMsg.label "L'inici ràpid és actiu, i, per tant, el &brandShortName; roman a la memòria i es pot tornar a iniciar ràpidament. Per sortir-ne completament feu clic amb el botó dret a la icona del &brandShortName;.">
-<!ENTITY exitWarningTitle.label "Inici ràpid">
-<!ENTITY exitWarningCheckbox.label "No em tornis a mostrar aquest missatge">
-<!ENTITY exitWarningCheckbox.accesskey "N">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/browser/turboMenu.properties
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-Exit=&Surt del %S
-Disable=Inhabilita l'inici ràpid
-DisableDlgMsg=Ara, l'inici ràpid està inhabilitat. Per a tornar-lo a habilitar, obriu el menú Edita, trieu la categoria «Avançat» del menú Preferències i activeu «Habilita l'inici ràpid». 
-DisableDlgTitle=Inici ràpid del %S
-Navigator=&Navegador
-Editor=&Redactor
--- a/suite/chrome/browser/unix/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/unix/navigator.properties
@@ -1,5 +1,4 @@
 # moved from navigator/locale/navigator.properties
 # valid collation options are: <empty string> or useCodePointOrder
-intl.collationOption=
 intl.charset.default=ISO-8859-1
 
--- a/suite/chrome/browser/win/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/win/navigator.properties
@@ -1,5 +1,4 @@
 # moved from navigator/locale/navigator.properties
 # valid collation options are: <empty string> or useCodePointOrder
-intl.collationOption=
 intl.charset.default=ISO-8859-1
 
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/permissions/aboutPopups.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-<!ENTITY windowtitle.label "Quant a les finestres emergents">
-
-<!ENTITY popupDesc.label "Aquest lloc web ha obert una finestra emergent no soŀlicitada. El &brandShortName; pot evitar que s'obrin finestres emergents sense el vostre permís. Quan es bloca una finestra emergent, el &brandShortName; pot configurar-se per a mostrar una icona en la barra d'estat.">
-<!ENTITY popupDescAlt.label "El &brandShortName; pot evitar que les finestres emergents s'obrin sense el vostre permís. Quan es bloca una finestra emergent, el &brandShortName; pot configurar-se per a mostrar una icona en la barra d'estat.">
-<!ENTITY popupNote1.label "Per a definir les preferències per a controlar les finestres emergents, obriu el menú Edita i trieu Preferències. A la categoria Privadesa i seguretat, feu clic a Finestres emergents.">
-<!ENTITY popupNote2.label "Voldríeu blocar les finestres emrgents i definir-ne ara les preferències?">
-
-<!ENTITY acceptButton.label "Sí">
-<!ENTITY cancelButton.label "No">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieP3P.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-<!-- -*- Mode: SGML; indent-tabs-mode: nil; -*- -->
-<!--
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla.org code.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!ENTITY windowtitle.label "Paràmetres de privadesa">
-<!ENTITY privacyLevel.label "Nivell de privadesa">
-<!ENTITY p3pDetails "Alguns llocs publiquen polítiques de privadesa on afirmen que faran amb la vostra informació personal. Aquest diàleg us permet prendre decisions amb les galetes d'acord amb el nivell de privadesa que esteu disposat a acceptar.">
-<!ENTITY choose "Trieu un nivell predeterminat de privadesa, o definiu els vostres propis paràmetres personalitzats:">
-<!ENTITY low.label "baix">
-<!ENTITY medium.label "mitjà">
-<!ENTITY high.label "alt">
-<!ENTITY custom.label "personalitzat">
-<!ENTITY low.accesskey "b">
-<!ENTITY medium.accesskey "m">
-<!ENTITY high.accesskey "t">
-<!ENTITY custom.accesskey "p">
-
-<!ENTITY customSettings.label "Política d'acceptació de galetes (una funció del nivell de privadesa)">
-<!ENTITY firstParty.label "Galetes de primeres parts">
-<!ENTITY thirdParty.label "Galetes de terceres parts">
-<!ENTITY noPolicy.label "El lloc no té política de privadesa">
-<!ENTITY noConsent.label "El lloc recull informació que us pot identificar personalment sense el vostre consentiment">
-<!ENTITY implicitConsent.label "El lloc recull informació que us pot identificar personalment només amb el vostre consentiment implícit">
-<!ENTITY explicitConsent.label "El lloc no recull informació que us pot identificar personalment sense el vostre consentiment explícit">
-
-<!ENTITY accept.label "Accepta">
-<!ENTITY flag.label "Senyal">
-<!ENTITY downgrade.label "Sessió">
-<!ENTITY reject.label "Rebutja">
-
-<!ENTITY showIcon.label "Mostra una icona d'avís quan s'executi una política d'acceptació de galetes">
-
-<!ENTITY p3pDialogTitle.label "Notificació de galetes">
-<!ENTITY p3pDialogOff.label "Permet totes les galetes">
-<!ENTITY p3pDialogClose.label "Tanca">
-<!ENTITY p3pDialogViewCookies.label "Visualitza el gestor de galetes">
-<!ENTITY p3pDialogViewLevels.label "Visualitza els paràmetres de privadesa">
-<!ENTITY p3pDialogMessage1.label "Un lloc web que heu visitat ha deixat una galeta i ha fet executar la icona de notificació de galetes que es mostra ací, tal com s'especifica als vostres paràmetres de seguretat.">
-<!ENTITY p3pDialogMessage2.label "Una galeta és un bocí d'informació que alguns llocs web emmagatzemen al vostre ordinador. Utilitzeu el gestor de galetes per a gestionar les vostres galetes i visualitzar el seu estat de privadesa. ">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieTasksOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!-- the following is for the statusbar overlay -->
-
-<!ENTITY cookieIcon.label "Mostra la informació de la galeta">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/permissions/imageContextOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY blockImageCmd.label "Bloca les imatges d'aquest servidor">
-<!ENTITY blockImageCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY unblockImageCmd.label "Desbloca les imatges d'aquest servidor">
-<!ENTITY unblockImageCmd.accesskey "D">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/permissionsPrefsOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY cookies.label "Galetes">
-<!ENTITY images.label "Imatges">
-<!ENTITY popups.label "Finestres emergents">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-charset.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla Communicator.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1999
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Stephen Lamm <slamm@netscape.com>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
-  - or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
-
-
-<!-- extracted from ./pref-charset.xul -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE Character Encoding Preferences Dialog: Do NOT localize the term "Character Encoding" -->
-<!ENTITY charset.customize.title.label "Personalitza la codificació de caràcters">
-<!ENTITY charset.customize.left.header "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY charset.customize.right.header "Seleccioneu els jocs de caràcters suportats">
-<!ENTITY charset.customize.current.label "Codificacions de caràcters actives:">
-<!ENTITY charset.customize.reorder.label "Torna a ordenar">
-<!ENTITY charset.customize.remove.label "Suprimeix">
-<!ENTITY charset.customize.additional.label "Codificacions de caràcters disponibles:">
-<!ENTITY charset.customize.add.label "Afegeix">
-<!ENTITY charset.customize.cancel.label "Canceŀla">
-<!ENTITY charset.customize.save.label "Desa">
-<!ENTITY charset.customize.save.popup "Si us plau, reinicieu el navegador per tal que els canvis tinguin efecte...">
-<!ENTITY charset.customize.moveUp.label "Amunt">
-<!ENTITY charset.customize.moveUp.accesskey "u">
-<!ENTITY charset.customize.moveDown.label "Avall">
-<!ENTITY charset.customize.moveDown.accesskey "v">
-
-
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-debug.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-debug.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE DONT_TRANSLATE This file should not be translated -->
-
-<!ENTITY lHeader "Depura en general">
-<!ENTITY rHeader "Preferències generals de depuració">
-
-<!-- Miscelleneous -->
-<!ENTITY debugMiscellaneous.label "Misceŀlània">
-<!ENTITY debugEnableDump.label "Habilita la sortida dump() del JavaScript">
-<!ENTITY debugStrictJavascript.label "Mostra els avisos estrictes del JavaScript">
-<!ENTITY debugConsoleJavascript.label  "Mostra els errors i avisos del Javascript en la consola js del «chrome» del Mozilla">
-<!ENTITY debugUseXBLForms.label "Utilitza els controls de formulari basats en XBL ">
-
-<!-- Debug: Turn on gfx-rendered widgets -->
-<!ENTITY widgetRendering.label "Visualització realista">
-<!ENTITY debugXULBox.label "Quadres XUL de depuració">
-<!ENTITY useNativePrintDialog.label "Utilitza el diàleg d'impressió natiu (on es suporti)">
-<!ENTITY printUseGlobalPrintSettings.label "Utilitza els paràmetres d'impressió globals">
-
-<!-- Accelerator Key -->
-<!ENTITY accelerators.label "Acceleradors de teclat">
-<!ENTITY acceleratorsBlurb.label "Un valor zero inhabilita una tecla modificadora.">
-<!ENTITY acceleratorKey.label "Tecla acceleradora:">
-<!ENTITY acceleratorKey.accesskey "T">
-<!ENTITY menuAccessKey.label "Tecla d'accés al menú:">
-<!ENTITY menuAccessKey.accesskey "T">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-debug1.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-debug.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE DONT_TRANSLATE This file should not be translated -->
-
-<!ENTITY lHeader "Depura els esdeveniments">
-<!ENTITY rHeader "Preferències de depuració d'esdeveniments">
-
-<!-- Event Debugging -->
-<!ENTITY debugEventDebugging.label "Depuració d'esdeveniments">
-<!ENTITY debugPaintFlashing.label "Paint Flashing (Bloc Maj activa/desactiva)">
-<!ENTITY debugPaintDumping.label "Paint Dumping">
-<!ENTITY debugInvalidateDumping.label "Invalida l'abocament">
-<!ENTITY debugEventDumping.label "Abocament d'esdeveniments">
-<!ENTITY debugMotionEventDumping.label "Abocament d'esdeveniments de moviment">
-<!ENTITY debugCrossingEventDumping.label "Abocament d'esdeveniments d'encreuament">
-
-<!-- Reflow events -->
-<!ENTITY debugReflowEvents.label "Depuració de reflux">
-<!ENTITY debugReflowShowFrameCounts.label "Mostra el recompte de marcs">
-<!ENTITY debugReflowDumpFrameCounts.label "Aboca el recompte de marcs">
-<!ENTITY debugReflowDumpFrameByFrameCounts.label "Aboca els recomptes de marc a marc">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-debug2.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-debug.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE DONT_TRANSLATE This file should not be translated -->
-
-<!ENTITY lHeader "Depura la xarxa">
-<!ENTITY rHeader "Preferències de depuració de xarxa">
-
-<!-- Network-->
-<!ENTITY debugNetworking.label "Xarxa">
-<!ENTITY dirFormat "Format de llistat del directori">
-<!ENTITY raw.label "En brut">
-<!ENTITY html.label "HTML">
-<!ENTITY xul.label "XUL (basat en arbre)">
-<!ENTITY httpVersion.label "Versió HTTP">
-
-<!-- Cache -->
-<!ENTITY debugCache.label "Memòria cau">
-<!ENTITY debugDisableXULCache.label "Inhabilita la memòria cau XUL">
-<!ENTITY debugEnableMemCache.label "Habilita la memòria cau">
-<!ENTITY debugEnableDiskCache.label "Habilita la memòria cau de disc">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-smart_browsing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-smart_browsing.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The SmartBrowsing prefs dialog -->
-<!ENTITY pref.smartBrowsing.title       "Navegació inteŀligent">
-
-<!--LOCALIZATION NOTE (internetKeywordsHeader.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY internetKeywordsHeader.label "Paraules clau d'Internet">
-<!ENTITY internetKeywordsDescription.label "Les paraules clau d'Internet habiliten, des de la barra d'ubicació, l'accés ràpid a serveis com ara valors de borsa, cerca i altres informacions.">
-<!ENTITY moreInformation.label "Més informació...">
-<!ENTITY moreInformation.accesskey "m">
-<!--LOCALIZATION NOTE (enableKeyCheck.label): Do not translate 'Internet Keywords' -->
-<!ENTITY keywordsEnabled.label "Habilita les paraules clau d'Internet">
-<!ENTITY keywordsEnabled.accesskey "c">
-
-<!ENTITY autoCompleteHeader.label "Compleció automàtica de la barra d'ubicació">
-<!ENTITY autoCompleteEnabled.label "Habilita la compleció automàtica de la barra d'ubicació">
-<!ENTITY autoCompleteEnabled.accesskey "l">
-
-<!ENTITY autoCompleteAdvanced.label "Avançat...">
-<!ENTITY autoCompleteAdvanced.accesskey "A">
-<!ENTITY autoCompleteAdvanced.title "Preferències de la compleció automàtica">
-<!ENTITY autoCompleteAutoFill.label "Completa automàticament amb la millor coincidència a mesura que s'escriu">
-<!ENTITY autoCompleteShowPopup.label "Mostra la llista dels resultats que coincideixen">
-<!ENTITY autoCompleteShowSearch.label "Mostra el motor de cerca a Internet">
-<!ENTITY autoCompleteMatchOnlyTyped.label "Fes coincidir només els llocs web que s'han teclejat anteriorment">
-<!ENTITY autocompletePreview.label "Visualització prèvia">
-
-<!ENTITY domainGuessingHeader.label "Suposició de dominis">
-<!ENTITY domainGuessingEnabled.label "Si no es troba una pàgina web, afegeix automàticament «www.» i «.com» a la ubicació.">
-<!ENTITY domainGuessingEnabled.accesskey    "u">
-
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-themes.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Theme management prefs -->
-<!ENTITY pref.themes.title    "Temes">
-
-<!ENTITY skinIntro.label "La selecció d'un nou tema canvia l'aspecte dels botons, quadres de diàleg, menús, barres d'eines i altres elements, però no el seu funcionament.">
-<!ENTITY installedThemes.label "Temes instaŀlats:">
-
-<!ENTITY selectSkin.label "Aplica un tema">
-<!ENTITY selectSkin.accesskey "a">
-
-<!ENTITY uninstallSkin.label "Desinstaŀla el tema">
-<!ENTITY uninstallSkin.accesskey "D">
-
-<!ENTITY general.label "General">
-<!ENTITY preview.label "Previsualitza la imatge">
-<!ENTITY author.label "Autor">
-
-<!ENTITY getNewThemes.label "Aconsegueix nous temes">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-winhooks.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE "Windows integration" preferences -->
-
-<!ENTITY pref.winHooks.title "Sistema">
-
-<!-- These entities are used on the "File Types" section of the dialog. -->
-<!ENTITY files.label "El Windows ha d'utilitzar el &brandShortName; per a obrir aquests fitxers:">
-<!ENTITY html.label "Documents HTML">
-<!ENTITY jpeg.label "Imatges JPEG">
-<!ENTITY gif.label "Imatges GIF">
-<!ENTITY png.label "Imatges PNG">
-<!ENTITY xbm.label "Imatges XBM">
-<!ENTITY bmp.label "Imatges BMP">
-<!ENTITY ico.label "Imatges ICO">
-<!ENTITY xml.label "Documents XML">
-<!ENTITY xhtml.label "Documents XHTML">
-<!ENTITY xul.label "Documents XUL">
-
-<!-- These entities are used on the "Internet Shortcuts" section of the dialog. -->
-<!ENTITY protocols.label "El Windows ha d'utilitzar el &brandShortName; per a gestionar aquests protocols:">
-<!ENTITY http.label "http: (Protocol de transferència d'Hypertext)">
-<!ENTITY https.label "https: (HTTP segur)">
-<!ENTITY ftp.label "ftp: (Protocol de transferència de fitxers)">
-<!--LOCALIZATION NOTE (chrome.label): Don't translate 'chrome' -->
-<!ENTITY chrome.label "chrome: (Chrome Protocol)">
-<!ENTITY gopher.label "gopher: (Protocol del Gopher)">
-
-<!-- This entity is for the "show this dialog" checkbox. -->
-<!ENTITY showDialog.label "Avisa'm si altres aplicacions canvien aquests paràmetres">
-<!ENTITY showDialog.accesskey "A">
-
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/PrefsWindow.xul -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE UI for the outer parts of the Prefs dialog -->
-<!ENTITY prefWindow.title "Preferències">
-<!ENTITY categoryHeader "Categoria">
-
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/createProfileWizard.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (window.title.label): Don't translate "&brandShortName" -->
-<!ENTITY window.title.label "Gestor de perfils del &brandShortName;">
-<!ENTITY newprofile.title "Crea un perfil">
-<!ENTITY window.size "width: 52em; height: 39em;">
-
-<!-- First wizard page -->
-<!ENTITY profileCreationExplanation_1.text "El &brandShortName; emmagatzema, al vostre perfil personal, informació sobre els vostres paràmetres, preferències, adreces d'interès i correu.">
-<!ENTITY profileCreationExplanation_2.text "Si compartiu aquesta còpia del &brandShortName; amb altres usuaris, podeu utilitzar perfils per conservar la informació de cada usuari per separat. Per fer-ho, cada usuari ha de crear el seu propi perfil.">
-<!ENTITY profileCreationExplanation_3.text "Si sou l'única persona que utilitza aquesta còpia del &brandShortName;, heu de tenir com a mínim un perfil. Si ho voleu, podeu crear-vos diversos perfils per emmagatzemar diferents jocs de paràmetres i preferències. Per exemple, podeu tenir perfils diferents per a la feina i per a l'ús personal.">
-<!ENTITY profileCreationExplanation_4.text "Per començar a crear el vostre perfil, feu un clic a Endavant.">
-
-<!-- Second wizard page -->
-<!ENTITY profileCreationIntro.text "Si creeu diferents perfils podreu diferenciar-los pel seu nom. Podeu utilitzar el nom que es proposa ací o utilitzar-ne un de propi.">
-<!ENTITY profilePrompt.label "Introduïu el nom nou del perfil:">
-<!ENTITY profilePrompt.accesskey "I">
-<!ENTITY profileDirExplanation.text "S'han desat els vostres paràmetres d'usuari, preferències, adreces d'interès i correu a:">
-<!ENTITY profileDefaultName "Usuari per defecte">
-<!ENTITY button.choosefolder.label "Trieu una carpeta...">
-<!ENTITY button.choosefolder.accesskey "c">
-<!ENTITY button.usedefault.label "Usa la carpeta per defecte">
-<!ENTITY button.usedefault.accesskey "U">
-<!ENTITY button.langSelection.label "Regió...">
-<!ENTITY button.langSelection.accesskey "R">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/migration.properties
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Unicode characters such as \u00a9
-dialogTitle=Confirmeu la migració
-confirmMigration=Ara creareu un perfil del %S basat en el perfil del vostre Netscape 4.\u000a\u000aEs copiaran i convertiran alguns dels vostres fitxers de Netscape 4 perquè funcionin amb %S. No es modificaran les dades de perfil de Netscape 4.
-migrate=Converteix el perfil
-manage=Gestiona els perfils
-# mailDirName needs to be set to the same value as in 4.x
-# see bug #55449
-mailDirName=Correu
-# newsDirName needs to be set to the same value as in 4.x
-# see bug #55449
-newsDirName=Grups de discussió
-# see nsAppShellService::CheckAndRemigrateDefunctProfile()
-# for where the confirmRemigration entries are used
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate Unicode characters such as \u00a9
-confirmRemigration=S'ha trobat una versió més actualitzada d'aquest perfil de la versió Netscape 4.5 (la qual conté les vostres adreces d'interès, paràmetres de correu, llibreta d'adreces i preferències).\nUs agradaria utilitzar el perfil més actualitzat?
-
-# No Space dialog
-noSpace.title=No hi ha prou espai per al trasllat.
-# LOCALIZATION NOTE: The \n is used to indicate a new paragraph
-noSpace.text=No hi ha pru espai per migrar el vostre perfil.\nPodeu alliberar espai i tornar-ho a provar, crear un nou perfil buit o canceŀlar.
-# LOCALIZATION NOTE: The & is used to indicate the access key
-retry.label=&Reintenta
-createNew.label=Crea una de &nova
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/profileManager.properties
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate <html:br/> 
-migratebeforestart=El perfil que heu seleccionat es va crear amb una versió anterior del Navegador i s'ha de copiar i convertir abans de poder-lo utilitzar amb el %brandShortName%. <html:br/><html:br/> El vostre perfil 4.x. original no es modificarà. <html:br/><html:br/>Voleu copiar i convertir aquest perfil?
-migratebeforerename=El perfil que heu seleccionat es va crear amb una versió anterior del Navegador i s'ha de copiar i convertir en un perfil del %brandShortName% abans de poder-ne canviar el nom. <html:br/><html:br/> Voleu convertir aquest perfil? <html:br/><html:br/>
-migratebeforedelete=El perfil que heu seleccionat es va crear amb una versió anterior del Netscape. El %brandShortName% pot eliminar aquest perfil de la llista de perfils que manté, però heu d'eliminar-lo del sistema utilitzant la versió de Netscape amb què es va crear, o bé manualment.<html:br/><html:br/> El perfil original no canviarà. <html:br/><html:br/> Voleu eliminar aquest perfil de la llista de perfils? <html:br/><html:br/>
-
-
-
-migratetitle=Trasllada el perfil
-migrateallprofilestitle=Trasllada tots els perfils
-renameProfilePrompt=Canvia el nom del perfil "%oldProfileName%" per:
-renameprofiletitle=Reanomena el perfil
-
-chooseFolder=Trieu la carpeta de perfils
-deletetitle=Suprimeix el perfil
-delete4xprofile=El perfil que heu seleccionat es va crear amb una versió anterior del Netscape. %S pot eliminar-lo de la llista de perfils que manté, però l'heu d'eliminar del vostre sistema utilitzant la versió de Netscape que el va crear, o bé manualment.<html:br/><html:br/> Voleu eliminar aquest perfil de la llista de perfils?<html:br/><html:br/>
-deleteprofile=La supressió d'un perfil l'eliminarà de la llista de perfils disponibles, i aquesta acció no es pot desfer.<html:br/>Potser també voldreu suprimir els fitxers de dades del perfil, incloent el correu desat, els paràmetres i els certificats. Aquesta opció suprimirà la carpeta "%S" i no es pot desfer.<html:br/><html:br/>Voleu suprimir els fitxers de dades del perfil?
-deleteFiles=Suprimeix els fitxers
-dontDeleteFiles=No suprimeixis els fitxers
-
-pm_title=Gestiona els perfils d'usuari
-ps_title=Seleccioneu el perfil d'usuari
-
-intro_start=Per a accedir al vostre perfil personal, que conté els vostres missatges emmagatzemats, paràmetres i altra informació personalitzada, trieu un perfil de la llista i feu clic a %S per a començar la sessió.
-intro_switch=Per a canviar a un altre perfil que contingui missatges emmagatzemats, paràmetres i altres dades personalitzades, escolliu-lo de la llista i feu un clic a %S per a començar-lo a utilitzar.
-
-pm_button=Enrere...
-ps_button=Gestiona els perfils...
-
-invalidChar=No es permet el caràcter "%S" en els noms de perfils. Si us plau, trieu un nom diferent.
-
-profileCreationFailed=No s'ha pogut crear el perfil. Probablement no es pot escriure a la carpeta triada.
-profileCreationFailedTitle=No s'ha pogut crear el perfil
-profileNameInvalidTitle=El nom de perfil no és vàlid.
-profileNameEmpty=No es permet un nom de perfil buit.
-profileExists=Ja existeix un perfil amb aquest nom. Si us plau, escolliu un altre nom.
-profileExistsTitle=El perfil existeix
-profileFinishText=Feu clic a Finalitza per a crear aquest nou perfil.
-profDirMissing=%S no pot utilitzar el perfil "%S" perquè no es troba el directori que conté el perfil. <html:br/><html:br/> Si us plau, trieu un altre perfil o creeu-ne un de nou.
-profDirLocked=%S no es pot utilitzar el perfil "%S" perquè s'està utilitzant.<html:br><html:br> Siusplau, escolliu un altre perfil o creeu-ne un altre.
-profileSwitchFailed=%S no pot canviar automàticament al perfil "%S".<html:br/><html:br/>Ara se sortirà de %S.<html:br/><html:br/>Si us plau, torneu a iniciar %S.
-
-
-sourceProfileDirMissing=No es pot traslladar aquest perfil perquè no s'ha pogut trobar el directori que conté la informació del perfil. Trieu un altre perfil o creeu-ne un de nou.
-sourceProfileDirMissingTitle=Falta el directori del perfil
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/profileManagerMigrateAll.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!ENTITY title "Trasllada tots els perfils">
-<!ENTITY intro "Voleu traslladar tots els perfils? ">
-<!ENTITY ok.label "D'acord">
-<!ENTITY cancel.label "Canceŀla">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/profileMigrationProgress.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!ENTITY dialogCancel.label "Canceŀla">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (window.title) : 'Migrating' refers to converting settings to Mozilla format. -->
-<!ENTITY window.title "S'està convertint...">
-<!ENTITY dialogTitle.label "S'està convertint el perfil d'usuari">
-<!ENTITY currentlyProcessing.text "Això pot trigar una mica.">
-<!ENTITY downloadBeforeUpdate.text "">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/profile/selectLang.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-
-<!ENTITY langSelBox.title.label "Selecció de llengua/regió">
-<!ENTITY langList.txt.label "Llengua preferida">
-<!ENTITY regionList.txt.label "Contingut preferit">
-<!ENTITY moreBtn.label "Per a més opcions...">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/mailTurboMenu.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-MailNews=&Correu i grups de discussió 
-Addressbook=&Llibreta d'adreces
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/newTagDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<!-- New Tag Dialog -->
-<!ENTITY newTagDialog.title   "Crea una nova etiqueta">
-<!ENTITY name.label       "Nom de l'etiqueta:">
-<!ENTITY name.accesskey       "t">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-labels.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
-<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-  -
-  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-  - the License. You may obtain a copy of the License at
-  - http://www.mozilla.org/MPL/
-  -
-  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-  - for the specific language governing rights and limitations under the
-  - License.
-  -
-  - The Original Code is Mozilla Communicator.
-  -
-  - The Initial Developer of the Original Code is
-  - Netscape Communications Corp.
-  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
-  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
-  -
-  - Contributor(s):
-  -  Sean Su <ssu@netscape.com>
-  -  Karsten Düsterloh <mnyromyr@tprac.de>
-  -
-  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
-  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-  -
-  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-
-<!ENTITY pref.tags.title      "Etiquetes">
-<!ENTITY pref.tags.caption     "Personalitza les etiquetes">
-<!ENTITY pref.tags.description   "Les etiquetes poden utilitzar-se per a assignar categories i prioritats als vostres missatges. Modifiqueu l'aparençá i la importància de les etiquetes fent servir els paràmetres de sota. Les etiquetes superiors són més importants que les que són més a sota.">
-<!ENTITY tagColumn.label      "Etiqueta">
-<!ENTITY colorColumn.label     "Color">
-<!ENTITY defaultTagName.label    "Etiqueta sense títol">
-<!ENTITY addTagButton.label     "Afegeix">
-<!ENTITY addTagButton.accesskey   "A">
-<!ENTITY deleteTagButton.label   "Suprimeix">
-<!ENTITY deleteTagButton.accesskey "u">
-<!ENTITY raiseTagButton.label    "Apuja la importànica">
-<!ENTITY raiseTagButton.accesskey  "p">
-<!ENTITY lowerTagButton.label    "Abaixa la importància">
-<!ENTITY lowerTagButton.accesskey  "b">
-<!ENTITY restoreButton.label    "Restaura els valors per defecte">
-<!ENTITY restoreButton.accesskey  "s">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-#
-# The following are used by the Account Wizard
-#
-enterAccountName=Si us plau, introduïu un nom per a aquest compte.
-enterUserName=Si us plau, introduïu un nom d'usuari.
-enterName=Si us plau, introduïu el vostre nom.
-enterValidEmail=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
-accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Cancel·la.
-modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Si us plau, introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
-userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
-serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Si us plau, comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
-# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
-# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
-# do not localize "\n\n"
-cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
-accountWizard=Auxiliar de comptes
-WizardExit=Surt
-WizardContinue=Cancel·la
-# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidEmailPrefix=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
-enterValidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
-failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
-failedDuplicateAccount=No s'ha pogut duplicar aquest compte.
-#LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
-confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
-confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
-accountName=%1$S - %2$S
-
-confirmDeferAccount=Si emmagatzameu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, si us plau, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?
-confirmDeferAccountTitle=Voleu deferir el compte?
-
-directoryUsedByOtherServer=Aquest directori ja l'utilitza un altre servidor. Si us plau, trieu un directori diferent.
-#Provide default example values for sample email address
-exampleEmailUserName=usuari
-exampleEmailDomain=example.net
-emailFieldText=Adreça electrònica:
-#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
-defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
-#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
-customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
-
-# account manager stuff
-prefPanel-server=Paràmetres del servidor
-prefPanel-copies=Còpies i carpetes
-prefPanel-offline-and-diskspace=Fora de línia i espai de disc
-prefPanel-diskspace=Espai de disc
-prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
-prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
-## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
-prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
-
-# account manager multiple identity support
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
-identity-list-title=Identitats per a %1$S
-
-identity-edit-req=Heu d'especificar una adreça electrònica vàlida per a aquesta identitat.
-identity-edit-req-title=Hi hagut un error creant la identitat
-
-choosefile=Tria un fitxer
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -67,18 +67,21 @@ CHATZILLA_TEXT=Un client IRC fàcil de fer servir i altament ampliable.
 STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
 STATUS_INSTALL_OPTIONAL=S'estan instal·lant els components opcionals…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…
 
 CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del $BrandShortName
 CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del $BrandShortName
+SAFE_MODE=Mode segur
+# MAILNEWS_TEXT appears in Windows (All) Programs menu as "SeaMonkey $(MAILNEWS_TEXT)"
+MAILNEWS_TEXT=Correu
+PROFILE_TEXT=Gestor de perfils
 
-SAFE_MODE=Mode segur
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instal·lació
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instal·lació
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per a instal·lar el $BrandShortName
 SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la següent ubicació:
 SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instal·la per a continuar.