[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 23 Nov 2014 13:17:43 +0000
changeset 1667 3d153e07c7798c91cd643404a27b77ac2fa8f473
parent 1666 f1c3f640cc66bc48530797d1caf9b0eb36793e65
child 1668 906b56070a4633114323b61805ac50c2c96e4182
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/installer/nsisstrings.properties
dom/chrome/appstrings.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -45,17 +45,17 @@ ADD_SC_QUICKLAUNCHBAR=A la barra d'e&xecució ràpida
 ADD_CheckboxShortcutInStartMenu=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ADD_CheckboxShortcutOnDesktop=A l'&escriptori
 SPACE_REQUIRED=Espai necessari:
 SPACE_AVAILABLE=Espai disponible:
 ONE_MOMENT_INSTALL=Un moment, el $BrandShortName s'iniciarà tan aviat com hagi acabat la instal·lació…
 ONE_MOMENT_UPGRADE=Un moment, el $BrandShortName s'iniciarà tan aviat com hagi acabat l'actualització…
 INSTALL_MAINT_SERVICE=&Instal·la el servei d'actualització en segon pla del $BrandShortName
 SEND_PING=&Envia informació d'aquesta instal·lació a Mozilla
-BROWSE_BUTTON=&Navega...
+BROWSE_BUTTON=&Navega…
 DEST_FOLDER=Carpeta de destinació
 
 DOWNLOADING_LABEL=S'està baixant el $BrandShortName…
 INSTALLING_LABEL=S'està instal·lant el $BrandShortName…
 UPGRADING_LABEL=S'està actualitzant el $BrandShortName…
 
 SELECT_FOLDER_TEXT=Seleccioneu la carpeta on s'instal·larà el $BrandShortName.
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -4,17 +4,17 @@
 
 malformedURI=L'URL no és vàlid i no es pot carregar.
 fileNotFound=No s'ha pogut trobar el fitxer %S. Comproveu la ubicació i torneu-ho a provar.
 dnsNotFound=No s'ha pogut trobar %S. Comproveu el nom i torneu-ho a provar.
 unknownProtocolFound=Un dels protocols següents (%S) no està registrat o no es permet en aquest context.
 connectionFailure=S'ha rebutjat la connexió en intentar contactar amb %S.
 netInterrupt=La connexió a %S ha estat interrompuda de manera inesperada. Potser s'han transferit algunes dades.\u0020
 netTimeout=L'operació ha esgotat el temps disponible en intentar contactar amb %S.
-redirectLoop=S'ha excedit el límit de redireccionament per a aquest URL. No es pot carregar la pàgina sol·licitada. Pot ser degut a galetes blocades.
+redirectLoop=S'ha excedit el límit de redireccionament per a aquest URL. No es pot carregar la pàgina sol·licitada. La causa pot ser que hi hagi galetes blocades.
 confirmRepostPrompt=Per mostrar la pàgina, l'aplicació ha d'enviar informació que repetirà qualsevol acció (com ara una cerca o una confirmació de tramesa) que s'hagués fet abans.
 resendButton.label=Torna a enviar
 unknownSocketType=Aquest document no es pot visualitzar si no instal·leu el gestor de seguretat de personal (PSM; Personal Security Manager). Baixeu i instal·leu una altra vegada el PSM, o contacteu amb el vostre administrador del sistema.\u0020
 netReset=El document no conté dades.
 notCached=Aquest document ja no està disponible.
 netOffline=Aquest document no es pot visualitzar en desconnexió.
 isprinting=El document no es pot canviar durant la impressió o mentre es mostra l'exemple d'impressió.
 deniedPortAccess=L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@ compatibles disponibles d'aquests comple
 
 <!ENTITY found.wizard.title        "S'han trobat complements compatibles">
 <!ENTITY found.top.label         "Seleccioneu els complements que voleu instal·lar:">
 <!ENTITY found.disabledXPinstall.label  "No poden instal·lar-se aquestes actualitzacions perquè la instal·lació de programari 
 està actualment inhabilitada. Podeu canviar aquest paràmetre a sota.">
 <!ENTITY found.enableXPInstall.label   "Permet que els llocs web instal·lin programari">
 <!ENTITY found.enableXPInstall.accesskey "P">
 
-<!ENTITY installing.wizard.title     "S'estan instal·lant els components compatibles">
+<!ENTITY installing.wizard.title     "S'estan instal·lant els complements compatibles">
 <!ENTITY installing.top.label      "S'estan baixant i instal·lant les actualitzacions dels vostres complements…">
 
 <!ENTITY noupdates.wizard.title     "No s'han trobat complements compatibles">
 <!ENTITY noupdates.intro.desc      "El &brandShortName; no ha trobat cap actualització 
 dels vostres complements incompatibles.">
 <!ENTITY noupdates.error.desc      "S'han produït alguns problemes mentre s'intentava de trobar actualitzacions.">
 <!ENTITY noupdates.checkEnabled.desc   "El &brandShortName; cercarà actualitzacions compatibles d'aquests 
 complements periòdicament i us informarà quan n'hi hagi.">