[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 23 Nov 2014 17:17:54 +0000
changeset 1671 3c2a825763e4f245ca2f9d1ccdfd2d25c317721f
parent 1670 2c08a524d8898d3eef17403efadd0de610b9e671
child 1672 cf5d61210e9fe47fdaf6d1a42e5610ac173058f2
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/loop/loop.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
dom/chrome/netError.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
+++ b/browser/chrome/browser/loop/loop.properties
@@ -60,17 +60,17 @@ problem_accessing_account=S'ha produït un problema en accedir al vostre compte
 ## LOCALIZATION NOTE(retry_button): Displayed when there is an error to retry
 ## the appropriate action.
 ## See https://people.mozilla.org/~dhenein/labs/loop-mvp-spec/#error for location
 retry_button=Reintenta
 
 share_email_subject4={{clientShortname}} — Uniu-vos a la conversa
 ## LOCALIZATION NOTE (share_email_body4): In this item, don't translate the
 ## part between {{..}} and leave the \r\n\r\n part alone
-share_email_body4=Hola!\n\nUniu-vos a la meva conversa de vídeo mitjançant el {{clientShortname}}:\n\nNo cal baixar ni instal·lar res. Només heu de copiar i enganxar aquest URL al navegador:\n\n{{callUrl}}\n\nSi voleu, també podeu obtenir més informació sobre el {{clientShortname}} a {{learnMoreUrl}}\n\nParlem aviat!
+share_email_body4=Hola! \n\nUniu-vos a la meva conversa de vídeo mitjançant el {{clientShortname}}: \n\nNo cal baixar ni instal·lar res. Només heu de copiar i enganxar aquest URL al navegador: \n\n{{callUrl}} \n\nSi voleu, també podeu obtenir més informació sobre el {{clientShortname}} a {{learnMoreUrl}} \n\nParlem aviat!
 share_button=Correu electrònic
 share_button2=Envia l'enllaç per correu
 copy_url_button=Copia
 copy_url_button2=Copia l'enllaç
 copied_url_button=S'ha copiat
 
 panel_footer_signin_or_signup_link=Inici de sessió o registre
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -5,17 +5,17 @@
 KillScriptTitle=Avís: hi ha un script que no respon
 KillScriptMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
 KillScriptWithDebugMessage=Un script d'aquesta pàgina està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.
 KillScriptLocation=Script: %S
 StopScriptButton=Atura l'script
 DebugScriptButton=Depura l'script
 WaitForScriptButton=Continua
 DontAskAgain=No m'ho tornis a &demanar
-JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un\nordinador central en una finestra que mostra el\ncontingut d'un altre, ha estat blocat\npel gestor de seguretat.
+JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un\nordinador central en una finestra que mostra el contingut\nd'un altre, ha estat blocat pel gestor de seguretat.
 WindowCloseBlockedWarning=Els scripts no poden tancar finestres que no han obert.
 OnBeforeUnloadTitle=N'esteu segur?
 OnBeforeUnloadMessage=Aquesta pàgina us demana que confirmeu que voleu sortir-ne. Les dades que heu introduït no es desaran.
 OnBeforeUnloadStayButton=Roman a la pàgina
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Surt de la pàgina
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
 EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
 LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -44,17 +44,17 @@ PEBadSelectorRSIgnored=S'ha ignorat el c
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=S'ha ignorat la regla del fotograma clau per un mal selector.
 PESelectorListExtraEOF=«,» o «{»
 PESelectorListExtra=S'esperava «,» o «{», però s'ha trobat «%1$S».
 PESelectorGroupNoSelector=S'esperava un selector.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Combinador penjant.
 PECounterStyleNotIdent=S'esperava un identificador per al nom de la regla @counter-style.
 PECounterStyleBadName=El nom de la regla @counter-style no pot ser «%1$S».
 PECounterStyleBadBlockStart=S'esperava «{» per començar la regla @counter-style, però s'ha trobat «%1$S».
-PECounterStyleEOF=«{» de tancament del bloc @counter-style
+PECounterStyleEOF=«}» de tancament del bloc @counter-style
 PECounterDescExpected=S'esperava un descriptor de comptador, però s'ha trobat «%1$S».
 PEUnknownCounterDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @counter-style.
 PECounterExtendsNotIdent=S'esperava un identificador per al sistema extends, però s'ha trobat «%1$S».
 PECounterASWeight=Cada pes del descriptor additive-symbols ha de ser més petit que el pes anterior.
 PEClassSelEOF=nom de classe
 PEClassSelNotIdent=S'esperava un identificador per al selector de classe, però s'ha trobat «%1$S».
 PECoordinatePair=S'esperava una parella de coordinades, però s'ha trobat «%1$S».
 PETypeSelEOF=tipus d'element
@@ -140,17 +140,17 @@ PEFFVExpectedValue=S'esperava un valor enter no negatiu, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFFVTooManyValues=Massa valors del tipus de característica «%1$S».
 PEFFVGenericInFamilyList=La llista de famílies no pot contenir noms genèrics de famílies de tipus de lletra.
 PEFFVValueDefinitionTrailing=S'esperava un final de la definició del valor, però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadDirValue=S'esperava «ltr» o «rtl» en el selector de direcció, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionStartEOF2=«not», «(», o funció
 PESupportsConditionInParensEOF=«)»
 PESupportsConditionNotEOF=«not»
 PESupportsWhitespaceRequired=S'esperava un espai en blanc després de «not», «and» o «or»
-PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=S'esperava «)» o una funció durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=S'esperava «(» o una funció durant l'anàlisi de la condició supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedCloseParen=S'esperava «)» durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedStart2=S'esperava «not», «(» o una funció durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedNot=S'esperava «not» durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsGroupRuleStart=S'esperava «{» per començar la regla @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFilterEOF=filtre
 PEExpectedNoneOrURL=S'esperava «none» o un URL, però s'ha trobat «%1$S».
 PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=S'esperava «none», un URL o una funció de filtre, però s'ha trobat «%1$S».
 PEExpectedNonnegativeNP=S'esperava un nombre o percentatge no negatiu.
--- a/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -84,18 +84,18 @@ errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Falta un espai entre el doctype “PUBLIC” i les cometes.
 
 # Tree builder errors
 errStrayStartTag2=Falta l'etiqueta d'inici “%1$S”.
 errStrayEndTag=Falta l'etiqueta final “%1$S”.
 errUnclosedElements=S'ha trobat l'etiqueta final “%1$S”, però encara hi havia altres elements oberts.
 errUnclosedElementsImplied=S'ha afegit l'etiqueta final “%1$S” implícitament, però encara hi havia altres elements oberts.
 errUnclosedElementsCell=S'ha tancat implícitament una cel·la de taula, però encara hi havia altres elements oberts.
 errStrayDoctype=Falta el doctype.
-errAlmostStandardsDoctype=S'ha seleccionat un tipus doctype gairebé estàndard. Però s'esperava “<!DOCTYPE html>”.
-errQuirkyDoctype=S'ha seleccionat un doctype no estàndard (Quirk). Però s'esperava “<!DOCTYPE html>”.
+errAlmostStandardsDoctype=El doctype és de mode gairebé estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
+errQuirkyDoctype=El doctype no és estàndard. S'esperava «<!DOCTYPE html>».
 errNonSpaceInTrailer=Hi ha un caràcter diferent d'espai al peu de pàgina.
 errNonSpaceAfterFrameset=Hi ha un caràcter diferent d'espai després del “frameset”.
 errNonSpaceInFrameset=Hi ha un caràcter diferent dins el “frameset”.
 errNonSpaceAfterBody=Hi ha un caràcter diferent d'espai després del “body”.
 errNonSpaceInColgroupInFragment=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins el “colgroup” del fragment.
 errNonSpaceInNoscriptInHead=Hi ha un caràcter diferent d'espai dins el “noscript” del “head”.
 errFooBetweenHeadAndBody=S'ha trobat l'element “%1$S” entre el “head” i el “body”.
 errStartTagWithoutDoctype=S'ha trobat una etiqueta inicial abans del doctype. S'esperava “<!DOCTYPE html>”.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -63,20 +63,18 @@
 <!ENTITY unknownSocketType.title "La resposta és incorrecta">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>El lloc ha respost a la sol·licitud de la xarxa d'una manera inesperada i el navegador no podrà continuar.</p>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>La pàgina que esteu intentant veure no es pot mostrar perquè no s'ha pogut verificar l'autenticitat de les dades rebudes.</p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per informar-los del problema.</li></ul>">
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
-<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
-que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li> 
-<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
-ser temporal, i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> 
+<li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser que algú estigués provant de fer-se passar pel servidor.</li> 
+<li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria ser temporal, i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
 <!ENTITY malwareBlocked.longDesc "<p>Els llocs atacants instal·len programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p> 
 <p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo'>demanar que es revisin</a>.</p>">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Possible falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "<p>La informació personal inserida en aquesta pàgina podria ser emprada per cometre frau o suplantació de la vostra identitat.</p> 
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -254,17 +254,17 @@ VerifyObjSign_p=Signant de l'objecte
 VerifyUserImport_p=Importació d'usuari
 VerifyCAVerifier_p=Verificador de l'entitat certificadora
 VerifyStatusResponder_p=Comprovador d'estat
 VerifyAnyCA_p=CA
 VerifiedTrue=cert
 VerifiedFalse=fals
 PK11BadPassword=La contrasenya no és correcta.
 SuccessfulP12Backup=Els vostres certificats de seguretat i claus privades s'han desat amb èxit.
-SuccessfulP12Restore=Els vostres certificats de seguretat i claus privades s'han recuperat amb èxit.
+SuccessfulP12Restore=Els vostres certificats de seguretat i claus privades s'han restaurat amb èxit.
 PKCS12PasswordInvalid=No s'ha pogut descodificar el fitxer PKCS #12. Potser heu introduït una contrasenya incorrecta?
 PKCS12DecodeErr=No s'ha pogut descodificar el fitxer. Pot ser que no estigui en format PKCS #12, que estigui malmès, o que la contrasenya que heu introduït sigui incorrecta.
 PKCS12UnknownErrRestore=No s'ha pogut restaurar el fitxer PKCS #12 per raons desconegudes.
 PKCS12UnknownErrBackup=No s'ha pogut crear el fitxer de còpia de seguretat PKCS #12 per raons desconegudes
 PKCS12UnknownErr=L'operació PKCS #12 ha fallat per raons desconegudes.
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=No és possible fer còpies de seguretat dels certificats des d'un dispositiu de seguretat de maquinari com ara una targeta intel·ligent.
 PKCS12DupData=El certificat i la clau privada ja són al dispositiu de seguretat.
 AddModulePrompt=Esteu segur que voleu instal·lar aquest mòdul de seguretat?
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -1,17 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutSupport.pageTitle "Informació de resolució de problemes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.pageSubtitle): don't change the 'supportLink' id. -->
 
-<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Aquesta pàgina conté informació tècnica que pot ser útil quan proveu de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes freqüents 
-del &brandShortName;, visiteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.">
+<!ENTITY aboutSupport.pageSubtitle " Aquesta pàgina conté informació tècnica que pot ser útil quan proveu de 
+resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes freqüents del 
+&brandShortName;, visiteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.">
 
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.title "Informes de fallada">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.crashes.id):
 This is likely the same like id.heading in crashes.dtd. -->
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.id "Identificador de l'informe">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.sendDate "Data d'enviament">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.allReports "Tots els informes de fallada">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Aquesta aplicació no està configurada per visualitzar els informes de fallada.">
--- a/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
@@ -27,18 +27,18 @@
 # (When this code was developed, all localizations appeared to use
 # U+0028 LEFT PARENTHESIS for this purpose.)
 
 # Auto-Detect (sub)menu
 charsetMenuCharsets = Codificació de caràcters
 charsetMenuAutodet = Detecta automàticament
 # 'A' is reserved for Arabic:
 charsetMenuAutodet.key = D
-charsetMenuAutodet.off = Desactivat
-charsetMenuAutodet.off.key = o
+charsetMenuAutodet.off = (desactivat)
+charsetMenuAutodet.off.key = d
 charsetMenuAutodet.ja = Japonès
 charsetMenuAutodet.ja.key = J
 charsetMenuAutodet.ru = Rus
 charsetMenuAutodet.ru.key = R
 charsetMenuAutodet.uk = Ucraïnès
 charsetMenuAutodet.uk.key = U
 
 # Globally-relevant
--- a/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printjoboptions.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 
 <!ENTITY colorspaceInput.label "Espai de color:">
 <!ENTITY colorspaceInput.accesskey "s">
 
 <!ENTITY fontsGroup.label "Tipus de lletra:">
 <!ENTITY downloadFonts.label "Voleu baixar tipus de lletra per a la impressora?">
 <!ENTITY downloadFonts.accesskey "x">
 
-<!ENTITY edgeMarginInput.label "Espai des del costat del paper fins al marge (polzades)">
+<!ENTITY edgeMarginInput.label "Espai des de la vora del paper fins al marge">
 <!ENTITY topInput.label "Part superior:">
 <!ENTITY topInput.accesskey "s">
 <!ENTITY bottomInput.label "Part inferior:">
 <!ENTITY bottomInput.accesskey "i">
 <!ENTITY leftInput.label "Esquerra:">
 <!ENTITY leftInput.accesskey "E">
 <!ENTITY rightInput.label "Dreta:">
 <!ENTITY rightInput.accesskey "D">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -29,13 +29,13 @@
 <!ENTITY reloadPlugin.post                  " per tornar-ho a provar.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (report.please): This and the other report.* strings should be as short as possible, ideally 2-3 words. -->
 <!ENTITY report.please                    "Envia un informe de fallada">
 <!ENTITY report.submitting                  "S'està enviant un informe…">
 <!ENTITY report.submitted                  "S'ha enviat l'informe de fallada.">
 <!ENTITY report.disabled                   "S'han inhabilitat els informes de fallada.">
 <!ENTITY report.failed                    "La tramesa ha fallat.">
 <!ENTITY report.unavailable                 "No hi ha cap informe disponible.">
-<!ENTITY report.comment                   "Afegiu-hi un comentari. Nota: Els comentaris són visibles públicament.">
+<!ENTITY report.comment                   "Afegiu-hi un comentari (els comentaris són visibles públicament)">
 <!ENTITY report.pageURL                   "Inclou l'URL de la pàgina">
 
 <!ENTITY plugin.file                     "Fitxer">
 <!ENTITY plugin.mimeTypes                  "Tipus MIME">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -10,18 +10,18 @@
 <!ENTITY pluginupdatesfound.label    "S'han trobat versions noves d'un o més dels vostres connectors.">
 <!ENTITY pluginupdateslink.label     "Consulteu com actualitzar els vostres connectors.">
 
 <!ENTITY noupdatesfound.title      "No s'ha trobat cap actualització">
 <!ENTITY noupdatesautoenabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. El &brandShortName; cercarà actualitzacions periòdicament.">
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "No hi ha cap actualització disponible. Torneu-ho a provar més endavant o activeu la cerca d'actualitzacions automàtica del &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY manualUpdate.title       "No es pot actualitzar">
-<!ENTITY manualUpdate.desc        "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu els permisos necessaris per instal·lar-la. Contacteu amb el vostre administrador de sistemes o torneu a provar-ho des d'un compte que tingui permisos per instal·lar programari en aquest ordinador.">
-<!ENTITY manualUpdate.space.desc     "Hi ha una actualització de seguretat i estabilitat recomanada disponible, però no teniu espai suficient per instal·lar-la.">
+<!ENTITY manualUpdate.desc        "Hi ha disponible una actualització de seguretat i estabilitat recomanada, però no teniu els permisos necessaris per instal·lar-la. Contacteu amb el vostre administrador de sistemes o torneu a provar-ho des d'un compte que tingui permisos per instal·lar programari en aquest ordinador.">
+<!ENTITY manualUpdate.space.desc     "Hi ha disponible una actualització de seguretat i estabilitat recomanada, però no teniu espai suficient per instal·lar-la.">
 <!ENTITY manualUpdateGetMsg.label    "Sempre podeu aconseguir la darrera versió del &brandShortName; a:">
 
 <!ENTITY unsupported.title        "Sistema incompatible">
 <!ENTITY unsupported.label        "El &brandShortName; no està actualitzat, però la darrera versió és 
 incompatible amb el vostre sistema. Actualitzeu el sistema i torneu-ho a provar. 
 Aquest missatge només es mostra una vegada, però podeu">
 <!ENTITY unsupportedLink.label      "obtenir més informació.">
 
--- a/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
+++ b/toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
@@ -16,17 +16,17 @@ CrashReporterErrorText=L'aplicació ha tingut un problema i ha fallat.\n\nMalauradament, el generador d'informes de fallada no ha pogut trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
 ; LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information. These two substitutions can not be reordered!
 CrashReporterProductErrorText2=El %s ha tingut un problema i ha fallat.\n\nMalauradament, el generador d'informes de fallada no ha pogut trametre'n un informe.\n\nDetalls: %s
 CrashReporterSorry=Ho sentim
 ; LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
 CrashReporterDescriptionText2=El %s ha tingut un problema i ha fallat.\n\nPer ajudar-nos a diagnosticar i resoldre el problema, podeu enviar-nos un informe de fallada.
 CrashReporterDefault=S'executa aquesta aplicació després d'una fallada per informar del problema al proveïdor de l'aplicació. No hauria d'executar-se directament.
 Details=Detalls…
 ViewReportTitle=Contingut de l'informe
-CommentGrayText=Afegiu-hi un comentari. Nota: Els comentaris són visibles públicament
+CommentGrayText=Afegiu-hi un comentari (els comentaris són visibles públicament)
 ExtraReportInfo=L'informe conté també informació tècnica de l'estat de l'aplicació quan va fallar.
 ; LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
 CheckSendReport=Comunica la fallada a %s per intentar solucionar-la
 CheckIncludeURL=Inclou l'adreça de la pàgina on estava
 CheckAllowEmail=Permet que %s em contacti sobre aquest informe
 EmailGrayText=Introduïu la vostra adreça electrònica aquí
 ReportPreSubmit2=El vostre informe de fallada es trametrà quan sortiu o reinicieu.
 ReportDuringSubmit2=S'està enviant el vostre informe…
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -5,17 +5,17 @@
 KillScriptTitle=Avís: hi ha un script que no respon
 KillScriptMessage=Un script està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
 KillScriptWithDebugMessage=Un script està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, obrir-lo en el depurador, o deixar que continuï.
 KillScriptLocation=Script: %S
 StopScriptButton=Atura l'script
 DebugScriptButton=Depura l'script
 WaitForScriptButton=Continua
 DontAskAgain=No m'ho tornis a &demanar
-JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un\nordinador central en una finestra que mostra el\ncontingut d'un altre, ha estat blocat\npel gestor de seguretat.
+JSURLLoadBlockedWarning=S'ha produït un intent de carregar un javascript: l'URL d'un\nordinador central en una finestra que mostra el contingut\nd'un altre, ha estat blocat pel gestor de seguretat.
 WindowCloseBlockedWarning=Els scripts no poden tancar finestres que no han obert.
 OnBeforeUnloadTitle=N'esteu segur?
 OnBeforeUnloadMessage=Aquesta aplicació us demana que confirmeu que voleu sortir-ne. Les dades que heu introduït no es desaran.
 OnBeforeUnloadStayButton=Roman
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Surt
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: s'ha ignorat un intent de definir strokeStyle o fillStyle a un valor que no és ni una cadena, ni un CanvasGradient, ni tampoc un CanvasPattern.
 EmptyGetElementByIdParam=S'ha passat una cadena en blanc a getElementById().
 LowMemoryTitle=Avís: Memòria baixa