[ca] update from Pootle (firefox)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 23 Nov 2014 14:17:41 +0000
changeset 1669 3c02390837e15faa3a370183b9df223d6a4adf8e
parent 1668 906b56070a4633114323b61805ac50c2c96e4182
child 1670 2c08a524d8898d3eef17403efadd0de610b9e671
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
dom/chrome/layout/css.properties
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -297,17 +297,17 @@ overriddenTooltip=sobreescrit
 WebIDLTooltip=WebIDL
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
-watchExpressionsSeparatorLabel=→
+watchExpressionsSeparatorLabel=\u00A0→
 
 # LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the functions search panel as a separator between function's inferred name
 # and its real name (if available).
 functionSearchSeparatorLabel=←
 
 # LOCALIZATION NOTE (resumptionOrderPanelTitle): This is the text that appears
 # as a description in the notification panel popup, when multiple debuggers are
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -137,17 +137,17 @@ PEFFVUnexpectedBlockEnd=S'esperava «}» per finalitzar la regla @font-feature-values, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFFVUnknownFontVariantPropValue=Valor desconegut «%1$S» de la propietat font-variant,
 PEFFVExpectedIdent=S'esperava un identificador, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFFVExpectedValue=S'esperava un valor enter no negatiu, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFFVTooManyValues=Massa valors del tipus de característica «%1$S».
 PEFFVGenericInFamilyList=La llista de famílies no pot contenir noms genèrics de famílies de tipus de lletra.
 PEFFVValueDefinitionTrailing=S'esperava un final de la definició del valor, però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadDirValue=S'esperava «ltr» o «rtl» en el selector de direcció, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionStartEOF2=«not», «(», o funció
-PESupportsConditionInParensEOF=«(»
+PESupportsConditionInParensEOF=«)»
 PESupportsConditionNotEOF=«not»
 PESupportsWhitespaceRequired=S'esperava un espai en blanc després de «not», «and» o «or»
 PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=S'esperava «)» o una funció durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedCloseParen=S'esperava «)» durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedStart2=S'esperava «not», «(» o una funció durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsConditionExpectedNot=S'esperava «not» durant l'anàlisi de la condició @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsGroupRuleStart=S'esperava «{» per començar la regla @supports, però s'ha trobat «%1$S».
 PEFilterEOF=filtre