merge with 407
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sat, 12 Feb 2011 12:06:15 +0100
changeset 409 3ba31ba5331093badaf024fe956e38fff57672c4
parent 408 6487e85c92386e388924b1d5f1ccf2be55ddb81f (current diff)
parent 406 ab335f8b7a8659b17ec66d496d6177141b33c833 (diff)
child 410 6c588d1865098c1e5b5bd4c65337d73d3515ae37
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
merge with 407
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -6,19 +6,16 @@
 
 <!ENTITY abouthome.pageTitle "Pàgina d'inici del &brandFullName;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (brandStart): brandShortName must be in a <span/> -->
 <!ENTITY abouthome.brandStart "<span>&brandShortName;</span> Start">
 
 <!ENTITY abouthome.searchEngineButton.label "Cerca">
 
-<!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.advanced "Cerca avançada">
-<!ENTITY abouthome.searchEngineLinks.preferences "Preferències">
-
 <!ENTITY abouthome.aboutMozilla "Quant a Mozilla">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Gràcies per triar el Firefox! Per aconseguir el millor del vostre navegador, informeu-vos sobre les <a>darreres característiques</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
--- a/browser/feedback/main.dtd
+++ b/browser/feedback/main.dtd
@@ -25,8 +25,10 @@
 <!-- notification -->
 <!ENTITY testpilot.notification.close.tooltip      "Tanca">
 
 <!-- Firefox 4 beta version UI -->
 <!ENTITY testpilot.enable.label            "Activa els estudis d'usuari">
 <!ENTITY testpilot.feedbackbutton.label        "Opinió">
 <!ENTITY testpilot.happy.label    "M'ha agradat el Firefox perquè…">
 <!ENTITY testpilot.sad.label     "No m'ha agradat el Firefox perquè…">
+<!ENTITY testpilot.broken.label   "Informa que el lloc web no és funcional…">
+<!ENTITY testpilot.idea.label    "Feu-nos un suggeriment…">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -321,16 +321,18 @@
 
 <!-- Calendar Properties -->
 <!ENTITY calendarproperties.color.label  "Color:">
 <!ENTITY calendarproperties.webdav.label  "iCalendar (ICS)">
 <!ENTITY calendarproperties.caldav.label  "CalDAV">
 <!ENTITY calendarproperties.wcap.label   "Servidor de sistema de calendaris de Java de Sun (WCAP)">
 <!ENTITY calendarproperties.format.label  "Format:">
 <!ENTITY calendarproperties.location.label "Ubicació:">
+<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.label     "Actualització:">
+<!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.manual.label  "Manual">
 <!ENTITY calendarproperties.name.label   "Nom:">
 <!ENTITY calendarproperties.readonly.label "Només de lectura">
 <!ENTITY calendarproperties.firealarms.label "Mostra les alertes">
 <!ENTITY calendarproperties.cache.label  "Memòria cau (EXPERIMENTAL, cal tornar a engegar)">
 <!ENTITY calendarproperties.enabled.label "Mostra aquest calendari">
 <!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "No s'ha pogut trobar el proveïdor d'aquest calendari. Això sol passar quan s'han inhabilitat o s'han desinstal·lat complements.">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Cancel·la la subscripció">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "C">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -566,9 +566,9 @@ deleteTaskMessage=Segur que voleu suprim
 deleteTaskAccesskey=S
 deleteItemLabel=Suprimeix
 deleteItemMessage=Segur que voleu suprimir-ho?
 deleteItemAccesskey=S
 deleteEventLabel=Suprimeix la cita
 deleteEventMessage=Segur que voleu suprimir aquesta cita?
 deleteEventAccesskey=S
 
-
+calendarPropertiesEveryMinute=Cada minut;Cada #1 minuts
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
@@ -43,14 +43,11 @@
 <!ENTITY pref.dateformat.label "Format de les dates:" >
 <!ENTITY pref.dateformat.accesskey "d">
 <!ENTITY pref.dateformat.long "Llarg" >
 <!ENTITY pref.dateformat.short "Curt" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.label "Durada per defecte de les cites:" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "e">
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Durada per defecte dels silencis:" >
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "s">
-<!ENTITY pref.refreshbox.label "Paràmetres d'actualització" >
-<!ENTITY pref.autorefresh.label "Actualitza els calendaris cada" >
-<!ENTITY pref.autorefresh.accesskey "z" >
 
 
 
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -464,8 +464,13 @@ pref.timezone.America.Argentina.Salta=Amèrica/Argentina/Salta
 
 # added with 0.1.2010i
 pref.timezone.America.Matamoros=Amèrica/Matamoros
 pref.timezone.America.Ojinaga=Amèrica/Ojinaga
 pref.timezone.America.Santa_Isabel=Amèrica/Santa Isabel
 pref.timezone.Antarctica.Macquarie=Antàrtic/Macquarie
 pref.timezone.Asia.Novokuznetsk=Àsia/Novokuznetsk
 
+#added with 0.1.2011b
+pref.timezone.America.Bahia_Banderas=Amèrica/Badia Banderas
+pref.timezone.America.North_Dakota.Beulah=Amèrica/Dakota_del_Nord/Beulah
+pref.timezone.Pacific.Chuuk=Pacífic/Chuuk
+pref.timezone.Pacific.Pohnpei=Pacífic/Pohnpei
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -7,8 +7,9 @@
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informe de fallades del &brandShortName;">
 <!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
 <!ENTITY crash_include_url "Inclou l\'adreça de la pàgina">
 <!ENTITY crash_close_label "Tanca">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reinicia el &brandShortName;">
 <!ENTITY sending_crash_report "S\'està enviant un informe de fallada\u2026">
+<!ENTITY exit_label "Surt">
--- a/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
+++ b/suite/chrome/common/sync/syncSetup.dtd
@@ -86,18 +86,16 @@
 <!ENTITY choice2.merge.main.label   "Fusiona les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.merge.recommended.label "Recomanat:">
 <!ENTITY choice2.client.main.label   "Reemplaça totes les dades d'aquest ordinador amb les meves dades del &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY choice2.server.main.label   "Reemplaça tots els altres dispositius amb les meves dades locals">
 
 <!-- Confirm Merge Options -->
 <!ENTITY setup.optionsConfirmPage.title "Confirmació">
 <!ENTITY confirm.merge.label     "El &syncBrand.fullName.label; ara fusionarà les dades de navegació d'aquest ordinador en el vostre compte de sincronització.">
-<!ENTITY confirm.client.label     "Totes les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador, incloent-hi:">
+<!ENTITY confirm.client2.label    "Avís: les dades següents del &brandShortName; se suprimiran en aquest ordinador:">
 <!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "Aleshores el &brandShortName; copiarà les vostres dades del &syncBrand.fullName.label; a l'ordinador.">
-<!ENTITY confirm.client.warning.label "Avís: totes les dades del &brandShortName; a l'ordinador seran reemplaçades!">
-<!ENTITY confirm.server.label     "Se sobrescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">
-<!ENTITY confirm.server.warning.label "Avís: se reemplaçaran les vostres dades locales del &brandShortName; en aquests dispositius!">
+<!ENTITY confirm.server2.label     "Avís: se sobrescriuran les dades dels dispositius següents amb les vostres dades locals:">
 
 <!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
 <!ENTITY setup.successPage.title  "S'ha completat la configuració!">
 <!ENTITY changeOptions.label "Podeu canviar aquesta preferència seleccionant les opcions de sincronització a continuació.">
 <!ENTITY continueUsing.label "Podeu continuar utilitzant el &brandShortName;.">