update a bit IRC
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 09 Apr 2011 14:15:05 +0200
changeset 432 39647ea6e5e0c033da746cc99f41c33000e6a6ef
parent 431 7194db6ea072859a9626144911fbe87eea27e30a
child 433 c3c367121232d235e687093e875898412d63cf6b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update a bit IRC
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
extensions/irc/chrome/install-plugin.dtd
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -511,17 +511,16 @@ cmd.me.help= Envia un text d'acció <action> al canal en una frase en tercera persona. Proveu-ho i ho veureu!
 cmd.motd.help = Mostra el «Missatge del dia», que conté normalment informació sobre la xarxa i el servidor actual, com també polítiques d'ús.
 
 cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
 cmd.mode.help  = Canvia el canal o mode d'usuari de <target> utilitzant <modestr> i qualsevol paràmetre següent <param> si se n'afegeix. Quan s'utilització des d'una visualització de canal, l'objectiu <target> pot ometre's. Per a més informació, podeu consultar una llista de modes a http://irchelp.org.
 
 cmd.motif.params = [<motif>]
 cmd.motif.help = Configura el fitxer CSS per defecte que s'ha utilitzat a la pestanya missatges. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.
 
-cmd.motif-default.label = Aparença per &defecte
 cmd.motif-dark.label = Aparença fos&ca
 cmd.motif-light.label = Aparença c&lara
 
 cmd.msg.params = <nickname> <message>
 cmd.msg.help = Envia un missatge privat <message> a l'usuari <nickname>.
 
 cmd.name.params = [<username>]
 cmd.name.help=Canvia el nom d'usuari visualitzat abans en la màscara del vostre servidor central, si el servidor on esteu connectats us ho permet. Alguns servidors només confiaran en la resposta del nom d'usuari des del servidor d'identitats. Això ho heu d'especificar *abans* de connectar-vos a la xarxa. Si ometeu el nom d'usuari <username>, es mostrarà el nom d'usuari actual.
@@ -692,17 +691,16 @@ cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
 cmd.wii.help = Mostra la mateixa informació que |whois|, però soŀlicita al servidor que hi inclogui els temps real d'inactivitat de l'usuari.
 
 cmd.whowas.label = Qui va ser
 cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
 cmd.whowas.help = Mostra la darrera informació coneguda d'un usuari <nickname>, incloent-hi el seu 'nom vertader', per a un usuari que ha deixat el servidor.
 
 msg.err.internal.dispatch = S'ha produit un error intern en proporcionar l'ordre ``%1$S''.
 msg.err.internal.hook = S'ha produit un error intern en processar enllaços ``%1$S''.
-msg.err.no.command = No hi ha cap ordre anomenada ``%1$S''.
 msg.err.invalid.param = Valor no vàlid pel paràmetre %1$S (%2$S)
 msg.err.disabled = Actualment es troba inhabilitat ``%1$S''
 msg.err.notimplemented = Actualment no es troba implementat ``%1$S''
 msg.err.required.param = Paràmetre requerit en la cerca %1$S
 msg.err.ambigcommand = Ordre ambigua, ``%1$S'', %2$S ordres coincideixen [%3$S]
 msg.err.required.nr.param = Manquen %1$S paràmetres. Aquest àlies necessita com a mínim %2$S paràmetres.
 msg.err.max.dispatch.depth = S'ha arribat al màxim abast de proporció en intentar proporcionar ``%1$S''.
 
@@ -772,18 +770,16 @@ msg.irc.475 = Cal una clau per a aquest canal. Heu de proporcionar una clau correcta per a poder unir-vos-hi. Vegeu «/help join» per a més detalls de com unir-vos a un canal amb una clau.
 msg.irc.476 = Heu proporcionat una màscara de canal que el servidor considera que no és vàlid.
 msg.irc.477 = Per a aquest canal cal que us hàgiu registrat i identificat amb els serveis de registre de sobrenoms (ex. NickServ). Si us plau, consulteu la documentació dels serveis de registre d'aquesta xarxa que segurament pot trobar-se en el MOTD (/motd per a mostrar-la).
 msg.irc.491 = Només uns poc dels mers mortals poden provar d'entrar en la dimensió desconeguda (el vostre servidor central no coincideix amb cap de les «O-lines» configurades).
 
 msg.irc.471.knock = %S Hauríeu de poder utilitzar «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
 msg.irc.473.knock = %S Utilitzeu «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
 msg.irc.475.knock = %S Hauríeu de poder utilitzar «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
 
-msg.warn.unk.command = Ordre ``%S'' desconeguda, només una suposició.
-
 msg.val.on = Actiu
 msg.val.off = Inactiu
 
 msg.plugin.enabled = S'ha habilitat el connector ``%S''.
 msg.plugin.disabled = S'ha inhabilitat el connector ``%S''.
 
 msg.leave.inputbox = No hi ha res per completar amb el tabulador. Feu servir F6 per a moure-us per la llista d'usuaris, el quadre d'entrada i la sortida del xat.
 
@@ -914,28 +910,25 @@ msg.topic.info = %S, %S: Tema, ``%S''
 msg.notopic.info = %S, %S: Sense tema.
 msg.channel.info = %S: %S de %S (%S) <%S>
 msg.channel.details = %S/%S: %S usuaris totals, %S operadors, %S moderadors.
 msg.nonmember = %S: No és membre de %S.
 msg.end.status = Fi de l'estat
 msg.networks.heada = Les xarxes disponibles són [
 msg.networks.headb = ].
 msg.messages.cleared = S'han esborrat els missatges.
-msg.channel.opened = La visualització de canal per a ``%S'' és oberta.
 msg.match.unchecked  = (no s'han comprovat %S usuaris)
 msg.matching.nicks  = Els usuaris següents han coincidit amb la vostra consulta: %S. %S
 msg.no.matching.nicks = No hi havia cap usuari que coincidís amb la vostra consulta. %S
 msg.commands.header = Escriviu /help <nom d'ordre> per a obtenir informació sobre una ordre determinada.
 msg.matching.commands = Les ordres implementades actualment que coincideixen amb el patró ``%S'' són [%S].\nEscriviu /help nom de l'ordre <command-name> per a obtenir-ne'n més informació.
 msg.all.commands = Les ordres implementades actualment són [%S].
 msg.help.intro    = Hi ha ajuda disponible des de molts llocs:\n - |/commands| mostra totes les ordres internes del ChatZilla. Utilitzeu |/help <command-name>| per a obtenir ajuda a nivell individual.\n - El lloc web d'ajuda d'IRC <http://www.irchelp.org/> proporciona material introductori per a aquells nous usuaris d'IRC.\n - Les PMF del ChatZilla <http://chatzilla.hacksrus.com/faq> responen a moltes de les pregüntes més freqüents en l'ús del ChatZilla.\n - El canal de suport del ChatZilla <irc://moznet/chatzilla> és sempre disponible per a respondre qualsevol altra pregunta.
 msg.about.version   = "%S [[Detalls][Obre el diàleg Quant a per a més informació][%S]]
 msg.about.homepage  = Per a més informació visiteu el web ChatZilla a <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
-msg.homepage = Per a més informació visiteu la pàgina del ChatZilla a <http://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. 
-msg.client.opened = La consola JavaScript per a ``*client*'' és oberta.
 msg.newnick.you = Ara sou conegut com a %S
 msg.newnick.notyou = Ara, %S es coneix com a %S
 
 msg.localeurl.homepage = http://chatzilla.hacksrus.com/
 msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/
 
 msg.no.notify.list = La vostra llista 'notify' és buida.
 msg.notify.addone = %S ha estat afegit a la vostra llista de notificacions.
@@ -985,18 +978,16 @@ msg.output.cancel  = Canceŀla
 msg.logging.off = El registre es troba tancat.
 msg.logging.on = El registre es troba obert. El fitxer de registre anirà al fitxer <%S>.
 msg.logfile.closed = S'ha tancat el fitxer de registre.
 msg.logfile.error = No s'ha pogut obrir al fitxer <%S>. L'opció està inhabilitada.
 msg.logfile.opened = S'està registrant a <%S>.
 msg.logfile.closing = S'està tancant el fitxer de registre <%S>.
 msg.logfile.write.error = No s'ha pogut escriure al fitxer <%S>. L'opció està inhabilitada.
 
-msg.query.opened = S'ha obert la visualització de consulta per a ``%S''.
-msg.network.opened = S'ha obert la visualització de xarxa per a ``%S''. 
 msg.already.connected = Ja esteu connectat a ``%S''.
 msg.enter.nick = Si us plau, seleccioneu un sobrenom
 msg.network.connecting = S'està intentant connectar a ``%S''. Utilitzeu /cancel per a interrompre-ho.
 
 msg.jumpto.button     = [[%1$S][Salta a aquest missatge a %1$S][%2$S]]
 msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' ja no està obert.
 msg.jumpto.err.noanchor  = No pot trobar-se l'àncora.
 
@@ -1052,17 +1043,16 @@ msg.dccfile.err.notreadable = No es pot 
 msg.dcc.pending.matches = "%S està pendent dels oferiments entrants DCC que han coincidit.
 msg.dcc.accepted.matches = "Han coincidit %S connexions DCC.
 msg.dcc.matches.help = Heu d'especificar el suficient del sobrenom de l'usuari per a identificar únicament la soŀlicitud, o incloure el tipus de soŀlicitud i fins i tot el nom del fitxer si és necessari.
 
 msg.dcc.not.enabled = S'ha inhabilitat el DCC. Si necessiteu la funcionalitat DCC, podeu activar-la des de la finestra de preferències.
 msg.dcc.not.possible = La DCC no està disponible en aquesta versió de la plataforma de programari que utilitzeu (ex. Mozilla, Firefox) - manca la característica de «sòcols de servidor seqüenciables». Les versions del Mozilla després del 15/11/2003 haurien de contenir aquesta característica (p. ex.: el Mozilla 1.6 o posterior). 
 msg.dcc.err.nouser = Heu d'especificar |sobrenom| o executar l'ordre des d'una visualització de consulta.
 msg.dcc.err.accept.time = No podeu utilitzar la forma abreujada de |/dcc-accept| durant els 10 primers segons de rèbrer una soŀlicitud DCC.
-msg.dcc.err.nochat = Heu d'especificar |sobrenom| o executar l'ordre des d'una visualització de xat DCC.
 
 msg.dcclist.dir.in = Entrant
 msg.dcclist.dir.out = Sortint (oferiment)
 msg.dcclist.to = a
 msg.dcclist.from = de
 msg.dcclist.line = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
 msg.dcclist.summary = Sessions DCC: %S pendents, %S connectades, %S finalitzades.
 
@@ -1292,16 +1282,40 @@ msg.ceip.msg1   = El ChatZilla voldria que participéssiu en el programa de millora de l'experiència d'usuari (CEIP). Podeu %1$S o %2$S.
 msg.ceip.msg2   = Utilitzeu |/%1$S| per a participar-hi, o |/%2$S| o ignoreu la soŀlicitud.
 msg.ceip.enabled = S'han activat totes les opcions del programa de millora de l'experiència d'usuari. Es recolliran dades i s'enviaran periòdicament, sense interrompre-us.
 msg.ceip.disabled = S'han desactivat totes les opcions del programa de millora de l'experiència d'usuari. No s'enviarà o recollirà cap dada.
 msg.ceip.command.yes = [[Participar-hi][[Participar en el CEIP][%S]]
 msg.ceip.command.no = [[Ignorar-ho][No participar en el CEIP][%S]]
 msg.ceip.upload.ok   = Programa de millora de l'experiència d'usuari: la càrrega de \u201C%S\u201D ha estat satisfactòria.
 msg.ceip.upload.failed = Programa de millora de l'experiència d'usuari: la càrrega de \u201C%S\u201D ha fallat amb l'error \u201C%S\u201D.
 
+# Plugin installation
+msg.install.plugin.err.download   = S'ha produït un error en baixar el connector: %S"
+msg.install.plugin.err.remove.temp = S'ha produït un error en suprimir els fitxers temporals: %S"
+msg.install.plugin.err.no.name   = No es pot escollir un nom del connector de la font, trieu-ne un llavors.
+msg.install.plugin.err.protocol   = Ho sentim, la ubicació de la font fa referència a un protocol desconegut Només es permet 'file', 'http' and 'https'.
+msg.install.plugin.err.install.to  = No s'ha pogut trobar una ubicació d'instal·lació adequada (initialScripts). Repareu les preferències de initialScripts, per exemple reiniciant-les, fent servir l'ordre : |/pref initialScripts - |. Aneu amb compte, perquè això eliminarà tots aquells connectors que hàgiu instal·lat de la llista.
+msg.install.plugin.err.check.sd   = S'ha produït un error en comprovar la font i la destinació: %S"
+msg.install.plugin.err.many.initjs = Aquest connector del ChatZilla sembla que té més d'un fitxer 'init.js' i, per tant, no es pot instal·lar.
+msg.install.plugin.err.mixed.base  = Aquest connector del ChatZilla té un camí base de 'init.js' que no s'utilitza a la resta dels altres fitxers. Probablement el connector no funcionarà en aquest estat.
+msg.install.plugin.err.already.inst = Aquest connector del ChatZilla sembla que ja està instal·lat.
+msg.install.plugin.err.extract   = S'ha produït un error en extreure la font comprimida: %S"
+msg.install.plugin.err.installing  = S'ha produït un error en instal·lar la font: %S"
+msg.install.plugin.err.format    = La font instal·lada no és d'un format que pugui entendre l'instal·lador de connectors.
+msg.install.plugin.err.removing   = S'ha produït un error en carregar o habilitar el connector. Se suprimeix el connector.
+msg.install.plugin.err.spec.name  = Cal especificar el nom del connector!
+
+msg.install.plugin.select.source  = Seleccioneu un script per instal·lar…
+
+msg.install.plugin.warn.name    = S'ha canviat el nom del connector per a instal·lar de '%S' a '%S' i que coincideixi amb el codi font.
+msg.install.plugin.downloading   = S'està baixant el connector de '%S'…
+msg.install.plugin.installing    = S'està instal·lant de '%S' a '%S'…
+msg.install.plugin.done       = Fet. S'ha instal·lat el connector del ChatZilla '%S'!
+
+# Munger
 munger.mailto = Correu a
 munger.link = URL
 munger.channel-link = Canal IRC
 munger.bugzilla-link = Enllaç del Bugzilla
 munger.face = Cara
 munger.ear = Escolta
 munger.quote = Cometes dobles
 munger.rheet = Eiii!
@@ -1455,18 +1469,16 @@ pref.messages.ctrlClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb la tecla de Control premuda.
 pref.messages.metaClick.label = Clic a Alt/Meta
 pref.messages.metaClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb la tecla Alt o Meta premuda.
 pref.messages.middleClick.label = Clic amb el botó del mig
 pref.messages.middleClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb el botó del mig del ratolí.
 pref.motif.dark.label = Aparença fosca
 pref.motif.dark.help = L'aparença fosca pot seleccionar-se des de la visualització > Menú Esquema del color.
 pref.motif.light.label = Aparença clara
 pref.motif.light.help = L'aparença clara pot seleccionar-se des de la visualització > Menú Esquema del color.
-pref.motif.default.label = Aparença per defecte
-pref.motif.default.help = L'aparença per defecte pot seleccionar-se des de la visualització > Menú Esquema del color.
 pref.motif.current.label = Aparença actual
 pref.motif.current.help = El fitxer d'aparença seleccionat actualment. Una «aparença» és un fitxer CSS que descriu com fer per visualitzar la visualització xat i poder ser utilitzada per a personalitzar la visualització.
 pref.multiline.label = Mode d'entrada multilínia
 pref.multiline.help = Configura si el ChatZilla ha d'utilitzar un quadre d'entrada multilínia o una de línia senzilla normal.
 pref.munger.bold.label = Negreta
 pref.munger.bold.help=Fa que el ChatZilla visualitzi en *negreta* on actualment és en negreta.
 pref.munger.bugzilla-link.label = Enllaços del Bugzilla
 pref.munger.bugzilla-link.help=Fa que el ChatZilla converteixi un «bug <number>» en un enllaç utilitzant l'«URL del Bugzilla».
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/irc/chrome/install-plugin.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!ENTITY windowtitle          "Instal·la el connector…">
+
+<!ENTITY name.label           "Nom:">
+<!ENTITY name.accesskey         "N">
+
+<!ENTITY name.autopick.label      "Escull un nom automàticament per mi">
+<!ENTITY name.autopick.accesskey    "A">
+
+<!ENTITY source.label          "Font:">
+<!ENTITY source.accesskey        "F">
+
+<!ENTITY browse.label          "Navega…">
+<!ENTITY browse.accesskey        "v">