seamonkey and mobile ready for Catalan
authorEduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 17 Nov 2012 18:43:43 -0500
changeset 1142 34ef5a8e384a07d4dc36e1193e9da7d6accd958b
parent 1141 3b0b37ceb8b0edfe1320a5a4f520a75f95d5b9af
child 1143 00acba70d33f5bb310671d108019e3f4e719c1f0
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
seamonkey and mobile ready for Catalan
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -76,33 +76,32 @@
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Mostra el menú">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "No mostris el menú">
 <!ENTITY pref_clear_private_data "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY pref_plugins "Connectors">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Habilitat">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Toqueu per engegar">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Inhabilitat">
 <!ENTITY pref_text_size "Mida de la lletra">
-<!ENTITY pref_reflow_on_zoom "Habilita el reflux de zoom">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Molt petita">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Petita">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Mitjana">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Grossa">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Molt grossa">
 <!ENTITY pref_font_size_set "Defineix">
 <!-- Localization note (pref_font_size_adjust_char): A button with a small version of this character
 (or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
 same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
 representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
 size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "A">
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 
-<!ENTITY pref_font_size_preview_text "La ràpida guineu taronja salta per sobre de les vostres expectatives, amb més velocitat, més flexibilitat i més seguretat. Com a organització sense ànim de lucre, som lliures d'innovar en el vostre nom sense cap tipus de pressió a l'hora de comprometre'ns. Això vol dir que us podem oferir una millor experiència i un futur més brillant per al Web.">
+<!ENTITY pref_font_size_preview_text "La ràpida guineu taronja salta per sobre de les vostres expectatives, amb més velocitat, més flexibilitat i més seguretat. Com a organització sense ànim de lucre, som lliures d\'innovar en el vostre nom sense cap tipus de pressió a l\'hora de comprometre\'ns. Això vol dir que us podem oferir una millor experiència i un futur més brillant per al web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Contrasenya mestra">
 <!ENTITY pref_show_product_announcements "Mostra notícies de producte">
 <!ENTITY pref_sync "Sincronitza">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Mostra els suggeriments de cerca">
 <!ENTITY pref_import_android "Importa de l\'Android">
 <!ENTITY pref_private_data_history "Historial de navegació i baixades">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "Historial de formularis i cerques">
@@ -232,21 +231,21 @@ de l\'Android">
 <!-- Localization note (suggestions_prompt): The placeholder (&#037;s) should
   be kept in the string; this will be replaced with the name of the search
   engine. -->
 
 <!ENTITY suggestions_prompt "Voleu activar els suggeriments de cerca a &#037;s?">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplicacions">
 
-<!ENTITY searchable_description "Adreces d'interès i historial">
+<!ENTITY searchable_description "Adreces d\'interès i historial">
 <!-- Updater notifications --> 
 
 <!ENTITY updater_start_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_start_select2 "Toqueu per baixar">
 
-<!ENTITY updater_downloading_title2 "S'està baixant el &brandShortName;">
+<!ENTITY updater_downloading_title2 "S\'està baixant el &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Ha fallat la baixada">
-<!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l'actualització un cop baixada">
+<!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l\'actualització un cop baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Toqueu per reintentar-ho">
 
 <!ENTITY updater_apply_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_apply_select2 "Toqueu per actualitzar">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -10,18 +10,18 @@
 
 <!ENTITY sync.app.name.label "&syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY sync.title.connect.label "Connecta\'t al &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY sync.title.adddevice.label "Afegeix un compte de &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY sync.title.pair.label "Vincula un dispositiu">
 <!-- J-PAKE Key Screen -->
 
 <!ENTITY sync.subtitle.connect.label "Per activar un nou dispositiu, seleccioneu «Configura el &syncBrand.shortName.label;» a l\'altre dispositiu">
-<!ENTITY sync.subtitle.header2.label "Introduïu aquest codi a l'altre dispositiu">
-<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation2.label "Seleccioneu «&sync.title.pair.label;» a la secció &syncBrand.shortName.label; de les opcions del Firefox de l'altre dispositiu.">
+<!ENTITY sync.subtitle.header2.label "Introduïu aquest codi a l\'altre dispositiu">
+<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation2.label "Seleccioneu «&sync.title.pair.label;» a la secció &syncBrand.shortName.label; de les opcions del Firefox de l\'altre dispositiu.">
 <!ENTITY sync.subtitle.pair.label "Per activar-lo, seleccioneu «Vincula un dispositiu»a l\'altre dispositiu. ">
 <!ENTITY sync.pin.default.label "...\n...\n...\n">
 <!ENTITY sync.pin.oneline.label "...">
 <!ENTITY sync.link.show.label "Mostra\'m com.">
 <!ENTITY sync.link.advancedsetup.label "Configuració avançada...">
 <!ENTITY sync.link.nodevice.label "No tinc el dispositiu aquí...">
 <!-- J-PAKE Waiting Screen -->
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -387,16 +387,19 @@ mdnBarMessageAddressDiffers=El remitent d'aquest missatge (%1$S) ha sol·licitat ser notificat a %2$S quan llegiu aquest missatge.
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
 emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 emptyTrashTitle=Confirmació
 emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
+# Strings for growl notifications on Mac OS X
+growlNotification=Missatges nous
+
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
 # tabmail: warning when closing multiple tabs (as in browser)
 tabs.closeWarningTitle=Confirmació abans de tancar
 tabs.closeWarning=Aquesta finestra té %S pestanyes obertes. Voleu tancar la finestra i totes les pestanyes?
 tabs.closeButton=Tanca-les totes