mobile update
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Sun, 24 Jul 2011 18:04:18 +0200
changeset 564 3005a70c5790b4b6425638ba5808a6e59d9fdc79
parent 563 58634c0a353cfc3039ca2ef62edf51ccc9551871
child 565 0c14d5e0512cb8124795df442da46391daced070
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
mobile update
mobile/chrome/aboutHome.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/localepicker.properties
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/sync.properties
mobile/profile/bookmarks.inc
--- a/mobile/chrome/aboutHome.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutHome.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY aboutHome.header            "<span id='header-suffix'>Inici del</span> <span>&brandShortName;</span>">
 <!ENTITY aboutHome.recentTabs          "Pestanyes de la darrera vegada">
 <!ENTITY aboutHome.remoteTabs          "Pestanyes d'altres ordinadors">
 <!ENTITY aboutHome.recommendedAddons2      "Complements del &brandShortName;">
-
 <!ENTITY aboutHome.giveFeedback         "Doneu la vostra opinió">
 <!ENTITY aboutHome.getHelp           "Obtingueu ajuda">
 <!ENTITY aboutHome.footerWidth         "10em">
 <!ENTITY aboutHome.openAllTabs         "Obre-ho tot en pestanyes">
 <!ENTITY aboutHome.noTabs            "No hi ha cap pestanya de la darrera vegada">
 <!ENTITY aboutHome.noAddons           "No hi ha cap complement recomanat">
+<!ENTITY aboutHome.getLocale          "Canvia d'idioma">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -101,16 +101,17 @@
 <!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Desa l'enllaç a les adreces d'interès">
 <!ENTITY contextSaveVideo.label    "Desa el vídeo">
 <!ENTITY contextShareVideo.label   "Comparteix el vídeo">
 <!ENTITY contextPlayMedia.label    "Reprodueix">
 <!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pausa">
 <!ENTITY contextFullScreen.label   "Pantalla completa">
 <!ENTITY contextEditBookmark.label  "Edita">
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Suprimeix">
+<!ENTITY pageactions.quit      "Surt">
 
 <!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Desa com a PDF">
 <!ENTITY pageactions.share.page   "Comparteix la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.password.forget "Oblida la contrasenya">
 <!ENTITY pageactions.reset      "Neteja les preferències del lloc">
 <!ENTITY pageactions.findInPage   "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY pageactions.search.addNew  "Afegeix el motor de cerca">
 <!ENTITY pageactions.charEncoding  "Codificació de caràcters">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -228,8 +228,11 @@ clearPrivateData.message=Voleu esborrar l'historial de navegació i els paràmetres, com ara contrasenyes i galetes?
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
 # values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
 intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
 
 #Application Menu
 appMenu.more=Més
+
+#Text Selection
+selectionHelper.textCopied=Text copiat al porta-retalls
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/firstrun.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!ENTITY firstrun.title           "Us donem la benvinguda al &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.heading2           "Us donem la benvinguda al &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.sync2.title      "Sincronització">
-<!ENTITY firstrun.sync2.description   "Inicieu una sessió amb el vostre compte del Sync i compartiu historial, contrasenyes, adreces d'interès i les pestanyes entre el vostre ordinador i el vostre mòbil">
-<!ENTITY firstrun.addons2.title     "Personalització">
-<!ENTITY firstrun.addons2.description  "Descobriu i instal·leu complements per afegir nova funcionalitat al vostre &brandShortName;">
-<!ENTITY firstrun.home2.title      "Navegació">
-<!ENTITY firstrun.home2.description   "Salteu-vos tot això i aneu a la vostra pàgina d'inici personalitzada i comenceu a navegar">
-
-<!ENTITY firstrun.features       "Més funcionalitats">
-<!ENTITY firstrun.faq         "PMF">
-<!ENTITY firstrun.privacy       "Política de privadesa">
-<!ENTITY firstrun.follow        "Seguiu-nos a:">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/localepicker.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+title=Selecciona un idioma
+continueIn=Continua en %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (name): The localized name of this locale.
+# Do not just translate the word 'English'
+name=Català
+choose=Canvia d'idioma
+chooseLanguage=Escull un idioma
+cancel=Canceŀla
+continue=Continua
+installing=S'està instaŀlant %S
+installerror=S'ha produït un error instaŀlant l'idioma.
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -57,9 +57,11 @@ externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
+corruptedContentError=La pàgina que esteu provant de veure no es pot mostrar perquè s'ha produït un error en la transmissió.
 remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza tecnologia sense garanties que no es troba ja disponible per defecte al Firefox.
+
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -51,17 +51,17 @@
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline2.longDesc) - Workaround to allow the l10n tools
   to pickup this string change. Please update netOffline.longDesc too -->
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
-<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
+<!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina.</li>
  </ul>
 ">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
@@ -160,16 +160,19 @@ ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 <p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >demanar que es revisin</a>.</p>
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
 <p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
+<!ENTITY corruptedContentError.title "Error en el contingut">
+<!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>La pàgina que esteu intentant veure perquè s'ha produït un error en la transmissió.</p><ul><li>Contacteu amb els propietaris del web per informar-los del problema.</li></ul>">
+
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "S'ha blocat el contingut per política de seguretat">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>El &brandShortName; ha evitat que la pàgina es pugui carregar així perquè té un contingut que la política de seguretat no permet.</p>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'aquí!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
--- a/mobile/chrome/sync.properties
+++ b/mobile/chrome/sync.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Mobile Sync
 
 # %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync.label=Darrera actualització: %S
-lastSyncInProgress.label=Darrera actualització: en progrés…
+lastSync2.label=Darrera actualització: %S
+lastSyncInProgress2.label=Darrera actualització: en progrés…
 
 # %S is the username logged in
 account.label=Compte: %S
 notconnected.label=No connectat
 connecting.label=S'està connectant…
 
 notificationDisconnect.label=S'ha suprimit el vostre compte del Firefox Sync
 notificationDisconnect.button=Desfés
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -6,20 +6,16 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE: Some of these URLs are currently 404s, but should be coming
 # online shortly.
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_title):
 # title for the folder that will contains the default bookmarks
 #define bookmarks_title Mòbil
 
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarks_welcome):
-# link title for about:firstrun
-#define bookmarks_welcome Firefox: Benvinguda
-
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_about):
 # link title for about:fennec
 #define bookmarks_aboutBrowser Firefox: Quant al vostre navegador
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Personalització amb complements