rest of DOM changes committed
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Mon, 22 Sep 2008 23:47:51 +0200
changeset 4 2d8758f93dcf3ce38b7d0cf7ac2403cc97a0c782
parent 3 22e07bb0f25d966e913bbd564501d47fdb9ea4c4
child 5 d0a3a9982d473b12c8ccf627c9c84e8bf5b59e2f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
rest of DOM changes committed
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/security/caps.properties
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -2,18 +2,18 @@
 MimeNotCss=El full d'estil %1$S no s'ha carregat perquè el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css».
 MimeNotCssWarn=El full d'estil %1$S s'ha carregat com a CSS tot i que el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css»
 
 PEUnexpEOF2=S'ha trobat un final de fitxer no esperat mentre es cercava %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=La cadena d'espais en blanc s'analitzarà com una regla.
 PEDeclDropped=S'ha llançat la declaració.
 PEDeclSkipped=S'ha saltat a la següent declaració.
 PEUnknownProperty=«%1$S» és una propietat desconeguda.
-PEPropertyParsingError=S'ha produït un error en analitzar el valor de la propietat «%1$S».
-PEExpectEndProperty=S'esperava un final de valor per a la propietat, però s'ha trobat «%1$S».
+PEValueParsingError=S'ha produït un error en analitzar el valor «%1$S».
+PEExpectEndValue=S'esperava un final de valor, però s'ha trobat «%1$S».
 PESkipAtRuleEOF=final d'una regla-a desconeguda
 PEUnknownAtRule=no s'ha reconegut la regla-a o s'ha produït un error en reconèixer la regla-a «%1$S».
 PECharsetRuleEOF=cadena de joc de caràcters a la regla @charset
 PECharsetRuleNotString=S'esperava una cadena de joc de caràcters, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaEOF=final de la llista de mitjans a @import o de la regla @media
 PEGatherMediaNotComma=S'esperava «,» de la llista de mitjans, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaNotIdent=S'esperava un identificador de la llista, però s'ha trobat «%1$S».
 PEImportNotURI=S'esperava un URI a la regla @import, però s'ha trobat «%1$S».
@@ -87,8 +87,17 @@ PEParseDeclarationDeclExpected=S'esperava una declaració, però s'ha trobat «%1$S».
 PEEndOfDeclEOF=final de la declaració
 PEImportantEOF=important
 PEExpectedImportant=S'esperava «important», però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadDeclEnd=S'esperava «;» per a terminar la declaració, però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadDeclOrRuleEnd2=S'esperava «;» or «}» per a terminar la declaració, però s'ha trobat «%1$S».
 PEInaccessibleProperty2=No es pot especificar un valor per a una propietat interna.
 PECommentEOF=final del comentari
 SEUnterminatedString=S'ha trobat una cadena sense tancar: «%1$S».
+PEFontDescExpected=S'esperava un descriptor del tipus de lletra, però s'ha trobant «%1$S».
+PEUnknownFontDesc=El descriptor «%1$S» és desconegut a la regla @font-face.
+PEMQExpectedExpressionStart=S'esperava «(» per a iniciar l'expressió de consulta multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
+PEMQExpressionEOF=continguts de l'expressió de consulta multimèdia
+PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
+PEMQExpectedFeatureNameEnd=S'esperava «:» o «)» després d'un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
+PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguin un valor.
+PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor invàlida per a la característica multimèdia.
+
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xbl.properties
@@ -39,9 +39,10 @@
 UnexpectedElement=Element <%1$S> no esperat.
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize key="%S" modifiers="%S"
 GTK2Conflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible GTK2: key="%S" modifiers="%S"
 WinConflict=L'esdeveniment de la tecla no és disponible en algunes disposicions de teclat: key="%S" modifiers="%S"
 TooDeepBindingRecursion=La vinculació XBL «%S» ja l'utilitzen masses elements ascendents; no s'aplicarà per a evitar una recursió infinita.
 CircularExtendsBinding=Si s'estén la vinculació XBL «%S» amb «%S» comportarà que ella mateixa s'estengui
 # LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
 CommandNotInChrome=No es permet l'ús del <handler command="…"> fora del chrome.
+InvalidExtendsBinding=Estendre «%S» no és vàlid. En general, no esteneu els noms de les etiquetes.
 
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -41,20 +41,24 @@
 Yes=Sí
 No=No
 Titleline=Seguretat d'Internet
 CheckMessage=Recorda aquesta decisió
 EnableCapabilityQuery=Un script des de «%S» ha soŀlicitat privilegis addicionals que són INSEGURS o que podrien utilitzar-se per comprometre el vostre ordinador o les vostres dades: \n\n%S\n\nConcediu aquests privilegis només si confieu en la font d'aquest programa i creieu que està lliure de virus i d'altres programes perillosos.
 EnableCapabilityDenied=Un script des de «%S» ha denegat els privilegis %S.
 CheckLoadURIError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no es pugui carregar o enllaçar a %S.
 CheckSameOriginError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no pugui carregar dades des de %S. 
-GetPropertyDenied=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S
-SetPropertyDenied=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S
-CallMethodDenied=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S
-CreateWrapperDenied=S'ha denegat el permís per crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
+GetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S de <%S>.
+SetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S a <%S>.
+CallMethodDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S a <%S>.
+GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S
+SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S
+CallMethodDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S
+CreateWrapperDenied=S'ha denegat el permís per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
+CreateWrapperDeniedForOrigin=S'ha denegat el permís a <%2$S> per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
 ExtensionCapability=Desconegut: %S
 ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead=Llegeix dades privades des de qualsevol lloc o finestra
 capdesc.UniversalBrowserWrite=Modifica qualsevol finestra oberta
 capdesc.UniversalXPConnect=Executa o instaŀla programari a la vostra màquina