Update mobile
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 06 May 2011 22:54:02 +0200
changeset 437 2b41f245fde197ffc87928488117188428cb9621
parent 436 2b1fa7ee0091cf66fc07b4e5dca4c99e575c3b80
child 438 309bc859cd103c74c2f5b44d3f63ca147cb101b6
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Update mobile
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -93,16 +93,17 @@
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Línia:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Columna:">
 
 <!ENTITY contextOpenInNewTab.label "Obre en una pestanya nova">
 <!ENTITY contextSaveLink.label    "Desa l'enllaç">
 <!ENTITY contextSaveImage.label  "Desa la imatge">
 <!ENTITY contextShareLink.label    "Comparteix l'enllaç">
 <!ENTITY contextShareImage.label   "Comparteix la imatge">
+<!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Desa l'enllaç a les adreces d'interès">
 <!ENTITY contextSaveVideo.label    "Desa el vídeo">
 <!ENTITY contextShareVideo.label   "Comparteix el vídeo">
 <!ENTITY contextPlayMedia.label    "Reprodueix">
 <!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pausa">
 <!ENTITY contextFullScreen.label   "Pantalla completa">
 <!ENTITY contextEditBookmark.label  "Edita">
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Suprimeix">
 
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -86,16 +86,17 @@ downloadsDeleteTitle=Suprimeix el fitxer
 
 # Alerts
 alertAddons=Complements
 alertAddonsDownloading=Baixada del complement
 alertAddonsInstalling=Instal·lació del complement
 alertAddonsInstalled=Ha acabat la instal·lació. Cal reiniciar.
 alertAddonsInstalledNoRestart=La instal·lació ha acabat
 alertAddonsFail=La instal·lació ha fallat
+alertLinkBookmarked=S'ha afegit l'adreça d'interès
 alertLockScreen=Orientació de la pantalla
 alertLockScreen.locked=Bloquejada
 alertLockScreen.unlocked=Desbloquejada
 
 alertAddonsFail=La instaŀlació ha fallat
 alertDownloads=Baixades
 alertDownloadsStart=S'està baixant: %S
 alertDownloadsDone=El %S ha finalitzat la baixada
@@ -216,8 +217,10 @@ clearPrivateData.message=Voleu esborrar l'historial de navegació i els paràmetres, com ara contrasenyes i galetes?
 # This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
 # menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
 browser.menu.showCharacterEncoding=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
 # values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
 intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-1,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
 
+#Application Menu
+appMenu.more=Més
--- a/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -57,8 +57,9 @@ externalProtocolTitle=Soŀlicitud de protocol extern
 externalProtocolPrompt=Una aplicació externa ha d'executar-se per a gestionar els enllaços %1$S:\n\n\nEnllaç soŀlicitat:\n\n\n%2$S\n\n\nAplicació: %3$S\n\n\Si no esperaveu aquesta petició, podria ser un intent d'explotar una vulnerabilitat en aquell altre programa. Canceŀleu aquesta petició llevat que estigueu segur que no és maliciós.
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Desconegut>
 externalProtocolChkMsg=Recorda la tria per a tots els enllaços d'aquest tipus.
 externalProtocolLaunchBtn=Executa l'aplicació
 malwareBlocked=S'ha informat que %S és un lloc atacant i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.
 phishingBlocked=S'ha informat que el lloc web a %S seria una falsificació dissenyada per a enganyar als usuaris perquè comparteixin informació personal o financera.
 cspFrameAncestorBlocked=La pàgina té una política de seguretat del contingut que evita que es pugui incrustar així.
+remoteXUL=Aquesta pàgina utilitza tecnologia sense garanties que no es troba ja disponible per defecte al Firefox.
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -179,9 +179,10 @@ netError.xhtml) because it exposes funct
 
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p>
 
 <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
 
-
+<!ENTITY remoteXUL.title "XUL remot">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li></ul></p>">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -3,16 +3,17 @@
 <!ENTITY about.button               "Vés a la pàgina">
 <!ENTITY content.title               "Contingut">
 <!ENTITY reflowZoom.title             "Canvia el format del text en fer zoom">
 <!ENTITY showImages.title             "Mostra les imatges">
 <!ENTITY enableJavaScript.title 	      "Habilita el JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Habilita els connectors">
 <!ENTITY privacy.title               "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Permet les galetes">
+<!ENTITY doNotTrack.title             "Digues als llocs que no em segueixin">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Neteja">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY language.title              "Llengua">
 <!ENTITY language.auto               "Detecta automàticament">
 <!ENTITY defaultBrowser.title           "Navegador per defecte">
 <!ENTITY defaultBrowser.description        "Fes el &brandShortName; navegador per defecte">
 <!ENTITY homepage.title              "Pàgina d'inici">