update
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Wed, 12 Jan 2011 21:45:42 +0100
changeset 375 2b2cae1f77b5dee43c186d75919afbd39cfb1b50
parent 372 6228b82cda181b3d96b53d146bdfccc02d4f79f0
child 376 e36c275a6e47833667ff559c12815aa03502d148
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
embedding/android/android_strings.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -106,16 +106,12 @@ offlinepermissionstitle=Dades fora de línia
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=La memòria cau està fent servir ara mateix %1$S %2$S de l'espai de disc
 
-#### Syncing
-connect.label=Connecta
-disconnect.label=Desconnecta
-
 stopUsingAccount.title=Voleu deixar d'utilitzar aquest compte?
 differentAccount.label=Això reiniciarà tota la informació i preferències del vostre compte de sincronització.
 differentAccountConfirm.label=Reinicia tota la informació
 
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -1,35 +1,30 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Configura la &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "S">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "La &syncBrand.fullName.label; us permet accedir al vostre historial, adreces d'interès, contrasenyes i pestanyes obertes des de qualsevol dels vostres dispositius.">
 
-<!-- The page shown when logged in... -->
-<!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Compte de &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY currentAccount.label     "Compte actual:">
-
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Actualitza">
 <!ENTITY resetPass.label       "Reinicia">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Gestiona el compte">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "a">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Visualitza la quota">
 <!ENTITY changePassword.label     "Canvia la contrasenya">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "La meva clau de sincronització">
 <!ENTITY resetSync.label       "Reinicia la sincronització">
-<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Deixa d'utilitzar aquest compte">
 <!ENTITY addDevice.label       "Afegeix un dispositiu">
 
 <!-- Sync Settings -->
-<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Sincronització del navegador">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
+<!ENTITY deactivateDevice.label    "Desactiva aquest dispositiu">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "d">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Pestanyes">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "t">
 <!ENTITY engine.history.label    "Historial">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "r">
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -1,13 +1,14 @@
-<!ENTITY splash_screen_label "s'està carregant">
+<!ENTITY splash_screen_label "s\'està carregant">
+<!ENTITY splash_screen_installing "instal·lació de biblioteques\u2026">
 <!ENTITY incompatable_cpu_error "El dispositiu no compleix amb els requisits de sistema mínims per al &brandShortName;.">
 <!ENTITY no_space_to_start_error "No hi ha prou espai disponible per al &brandShortName; per iniciar-se.">
-<!ENTITY error_loading_file "S'ha produït un error quan es provava de carregar fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
+<!ENTITY error_loading_file "S\'ha produït un error quan es provava de carregar fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informe de fallades del &brandShortName;">
-<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
+<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
-<!ENTITY crash_include_url "Inclou l'adreça de la pàgina">
+<!ENTITY crash_include_url "Inclou l\'adreça de la pàgina">
 <!ENTITY crash_close_label "Tanca">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reinicia el &brandShortName;">
-<!ENTITY sending_crash_report "S'està enviant un informe de fallada\u2026">
+<!ENTITY sending_crash_report "S\'està enviant un informe de fallada\u2026">