sync fennec
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 28 Nov 2009 14:50:47 +0100
changeset 177 2b21b9cc6bb0cc62b3da5ae49b21958ca905c989
parent 176 e916eb381edb3a9dda3318c3fd9b1e9387dd4e6e
child 178 07c9a6bdf3316dcf11ae40a03e841a2c24e20ebe
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
sync fennec
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/region.properties
mobile/profile/bookmarks.inc
mobile/searchplugins/list.txt
--- a/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -1,37 +1,36 @@
 <!ENTITY % brandDTD
   SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
  %brandDTD;
 
 <!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
 a replacement for the standard security certificate errors produced
 by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 
-<!ENTITY certerror.pagetitle "Untrusted Connection">
-<!ENTITY certerror.longpagetitle "This Connection is Untrusted">
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Connexió no verificable">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "No es pot confiar en la connexió">
 
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "You have asked &brandShortName; to connect
-securely to <b>#1</b>, but we can't confirm that your connection is secure.">
-<!ENTITY certerror.introPara2 "Normally, when you try to connect securely,
-sites will present trusted identification to prove that you are
-going to the right place. However, this site's identity can't be verified.">
-
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "What Should I Do?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "If you usually connect to
-this site without problems, this error could mean that someone is
-trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Get me out of here!">
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Heu demanat al &brandShortName; connectar-se
+de forma segura a <b>#1</b>, però no podem confirmar que la vostra connexió ho sigui.">
+<!ENTITY certerror.introPara2 "Normalment, quan intenteu connectar-vos de forma segura,
+els llocs web us presentaran una identificació pertinent per a demostrar-vos que aneu
+al lloc adequat. No obstant això, la identitat d'aquest lloc no es pot verificar.">
 
-<!ENTITY certerror.expert.heading "I Understand the Risks">
-<!ENTITY certerror.expert.content "If you understand what's going on, you
-can tell &brandShortName; to start trusting this site's identification.
-<b>Even if you trust the site, this error could mean that someone is
-tampering with your connection.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Don't add an exception unless
-you know there's a good reason why this site doesn't use trusted identification.">
-<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Visit site">
-<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Add permanent exception">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Què caldria que fes?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Si normalment us connecteu a
+aquest lloc sense problemes, podria voler dir que algú altre
+vol fer-se'n amb la identitat i, per tant, no hauríeu de continuar.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Treu-me d'ací!">
 
-<!ENTITY certerror.technical.heading "Technical Details">
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Entenc els riscos">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Si sabeu què esteu fent, podeu
+dir al &brandShortName; que confiï en la identificació del lloc.
+<b>Fins i tot, si hi confieu, aquest error podria donar-se perquè algú
+estigués interferint en la vostra connexió.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "No afegiu una excepció a menys
+que sapigueu del cert perquè aquest lloc web no utilitza una identificació pertinent.">
+<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Visita el lloc">
+<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Afegeix una excepció permanent">
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Detalls tècnics">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!ENTITY back.label      "Enrere">
 <!ENTITY forward.label     "Endavant">
 <!ENTITY reload.label     "Actualitza">
 <!ENTITY stop.label      "Atura">
-<!ENTITY search.label     "Cerca">
 <!ENTITY go.label       "Vés-hi">
 <!ENTITY openLocation.label  "Obre una ubicació">
 <!ENTITY star.label      "Senyala">
 
 <!ENTITY newtab.label     "Crea una pestanya">
 <!ENTITY closetab.label    "Tanca la pestanya">
 
 <!ENTITY cut.label       "Retalla">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -4,16 +4,18 @@ addonsSearchStart.label=Se cerquen complements…
 addonsSearchStart.button=Cancel·la
 addonsSearchNone.search=No s'ha trobat cap coincidència
 addonsSearchNone.recommended=No hi ha cap complement recomanat
 addonsSearchNone.button=Torna-ho a provar
 addonsSearchFail.label=El %S no ha pogut aconseguir els complements
 addonsSearchFail.button=D'acord
 addonsSearchSuccess2.button=Neteja la cerca
 
+addonsSearchEngine.description=Cerca integrada
+
 addonsConfirmInstall.title=Instal·lació del complement
 addonsConfirmInstall.install=Instal·la
 
 addonType.2=Extensió
 addonType.4=Tema
 addonType.8=Paquet d'idioma
 addonType.1024=Cerca
 
@@ -31,21 +33,24 @@ addonUpdate.error=S'ha produït un error
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Mida desconeguda
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
 downloadsKnownSize=#1 #2
 donwloadsYesterday=Ahir
 # LOCALIZATION NOTE (MonthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 downloadsMonthDate=#1 #2
+downloadsEmpty=Cap baixada
 
 # Alerts
 alertAddons=Complements
-alertAddonsStart=Instaŀlació dels complements
-alertAddonsDone=La instaŀlació ha acabat
+alertAddonsInstalling=Instal·lació del complement
+alertAddonsInstalled=Ha acabat la instal·lació. Cal reiniciar.
+alertAddonsFail=La instal·lació ha fallat
+
 alertAddonsFail=La instaŀlació ha fallat
 alertDownloads=Baixades
 alertDownloadsStart=S'està baixant: %S
 alertDownloadsDone=El %S ha finalitzat la baixada
 
 # LOCALIZATION NOTE (alertAddonsDisabled): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of add-ons
@@ -91,8 +96,11 @@ newtabpopup.opened=S'ha obert una pestan
 typeError=Error:
 typeWarning=Avís:
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available=El %S vol emmagatzemar dades localment per al seu ús fora de línia.
 offlineApps.allow=Permet-ho
 offlineApps.never=No ho permetis
 offlineApps.notNow=No ara
+
+# Bookmark List
+bookmarkList.desktop=Adreces d'interès de l'escriptori
--- a/mobile/chrome/firstrun.dtd
+++ b/mobile/chrome/firstrun.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!ENTITY welcome.title           "Us donem la benvinguda al &brandShortName;">
-<!ENTITY overview.description        "Sincronitzeu el vostre PC i el vostre mòbil amb el Weave. Personalitzeu-lo amb complements. Navegueu amb la barra fantàstica i molt, i molt més.">
-<!ENTITY sync.title             "Activació">
-<!ENTITY sync.description          "Aconseguiu el Weave per a aprofitar al màxim el &brandShortName;. Compartiu les vostres preferències, adreces d'interès, historial de navegació i molt més entre el vostre PC i el vostre mòbil.">
-<!ENTITY sync.linkLabel           "Aconseguiu el complement del Weave">
+<!ENTITY intro.description		  "Sincronitzeu el vostre PC i el vostre mòbil amb el Weave Sync. Personalitzeu-lo amb complements. Navegueu amb la barra fantàstica i molt, i molt més.">
+<!ENTITY weave.title            "Activació">
+<!ENTITY weave.description         "Aconseguiu el Weave Sync per a aprofitar al màxim el &brandShortName;. Compartiu les vostres preferències, adreces d'interès, historial de navegació i molt més entre el vostre PC i el vostre mòbil.">
+<!ENTITY weave.linkLabel          "Aconseguiu el complement del Weave Sync">
 <!ENTITY getPersonal.title         "Feu-vos-el vostre">
 <!ENTITY getPersonal.description      "Feu-vos vostre el &brandShortName;. Personalitzeu el primer navegador que ofereix complements per al vostre mòbil.">
 <!ENTITY getPersonal.linkLabel       "Aconseguiu complements per al vostre mòbil.">
--- a/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/aboutRights.dtd
@@ -40,19 +40,19 @@
 
 <!ENTITY rights.webservices-header "Serveis web del &brandFullName;">
 
 <!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
   updated. -->
 <!-- intro paragraph for branded builds -->
-<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), com ara el SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el SafeBrowsing a les preferències de l'aplicació.">
-<!ENTITY rights.webservices-b "">
-<!ENTITY rights.webservices-c "">
+<!ENTITY rights.webservices-a "El &brandFullName; utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), com ara el SafeBrowsing, que està disponible per al vostre ús amb aquesta versió binària del &brandShortName; tal com es descriu a continuació. Si no voleu aquests serveis o no considereu els termes acceptables, podeu inhabilitar el SafeBrowsing obrint les preferències de l'aplicació, seleccionant la secció ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Seguretat">
+<!ENTITY rights.webservices-c " , i desmarcant llavors «&blockAttackSites.label;» i «&blockWebForgeries.label;»">
 
 <!-- intro paragraph for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-unbranded "Un resum dels serveis web que incorpora el producte, juntament amb instruccions de com inhabilitar-los si s'escau, cal incloure-ho ací.">
 
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los ací.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -1,180 +1,186 @@
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
-<!ENTITY loadError.label "Problem loading page">
-<!ENTITY retry.label "Try Again">
+<!ENTITY loadError.label "S'ha produït un problema en carregar la pàgina">
+<!ENTITY retry.label "Torneu-ho a provar">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
-<!ENTITY connectionFailure.title "Unable to connect">
+<!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY deniedPortAccess.title "This address is restricted">
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
-<!ENTITY dnsNotFound.title "Server not found">
+<!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
 <ul>
- <li>Check the address for typing errors such as
-  <strong>ww</strong>.example.com instead of
+ <li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p.ex
+  <strong>ww</strong>.example.com en comptes de
   <strong>www</strong>.example.com</li>
- <li>If you are unable to load any pages, check your computer's network
-  connection.</li>
- <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
-  that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li>
+ <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa
+  del vostre ordinador.</li>
+ <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
+  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY fileNotFound.title "File not found">
+<!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
- <li>Check the file name for capitalization or other typing errors.</li>
- <li>Check to see if the file was moved, renamed or deleted.</li>
+ <li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li>
+ <li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li>
 </ul>
 ">
 
 
-<!ENTITY generic.title "Oops.">
+<!ENTITY generic.title "Ups.">
 <!ENTITY generic.longDesc "
-<p>&brandShortName; can't load this page for some reason.</p>
+<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar la pàgina per algun motiu.</p>
 ">
 
-<!ENTITY malformedURI.title "The address isn't valid">
+<!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "
 <ul>
- <li>Web addresses are usually written like
+ <li>Les adreces web s'escriuen normalment com ara
   <strong>http://www.example.com/</strong></li>
- <li>Make sure that you're using forward slashes (i.e.
+ <li>Assegureu-vos que ho feu amb barres inclinades (ex.
   <strong>/</strong>).</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY netInterrupt.title "The connection was interrupted">
+<!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY netOffline.title "Offline mode">
-<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline2.longDesc) - Workaround to allow the l10n tools
+   to pickup this string change. Please update netOffline.longDesc too -->
+
+<!ENTITY netOffline2.longDesc "
 <ul>
- <li>Uncheck &quot;Work Offline&quot; in the File menu, then try again.</li>
-</ul>
-">
+ <li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina.</li>
+ </ul>
+ ">
 
-<!ENTITY contentEncodingError.title "Content Encoding Error">
+<!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!ENTITY netOffline.longDesc "&netOffline2.longDesc;">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
 <ul>
- <li>Please contact the website owners to inform them of this problem.</li>
+ <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc per a informar-los del problema.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY unsafeContentType.title "Unsafe File Type">
+<!ENTITY netReset.title "S'ha reiniciat la connexió">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
+
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Tipus de fitxer insegur">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
- <li>Please contact the website owners to inform them of this problem.</li>
+ <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY netReset.title "The connection was reset">
-<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
-
-<!ENTITY netTimeout.title "The connection has timed out">
+<!ENTITY netTimeout.title "S'ha esgotat el temps d'espera de la connexió">
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY protocolNotFound.title "The address wasn't understood">
+<!ENTITY protocolNotFound.title "No s'ha entès l'adreça">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
 <ul>
- <li>You might need to install other software to open this address.</li>
+ <li>Pot ser que calgui que instaŀleu altre programari per a obrir l'adreça.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "The proxy server is refusing connections">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
- <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li>
- <li>Contact your network administrator to make sure the proxy server is
-  working.</li>
+ <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per a assegurar-vos que siguin correctes.</li>
+ <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per a assegurar-vos que el servidor intermediari estigui
+  funcionant.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Unable to find the proxy server">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
 <ul>
- <li>Check the proxy settings to make sure that they are correct.</li>
- <li>Check to make sure your computer has a working network connection.</li>
- <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
-  that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li>
+ <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per a assegurar-vos que siguin correctes.</li>
+ <li>Comproveu que el vostre ordinador té una connexió a la xarxa funcional.</li>
+ <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
+  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY redirectLoop.title "The page isn't redirecting properly">
+<!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "
 <ul>
- <li>This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept
-  cookies.</li>
+ <li>Això podria passar en haver inhabilitat o rebutjat l'acceptació de
+  galetes.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY unknownSocketType.title "Unexpected response from server">
+<!ENTITY unknownSocketType.title "Resposta inesperada del servidor">
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
 <ul>
- <li>Check to make sure your system has the Personal Security Manager
-  installed.</li>
- <li>This might be due to a non-standard configuration on the server.</li>
+ <li>Assegureu-vos que el vostre sistema té un gestor de seguretat personal
+  instaŀlat.</li>
+ <li>Això podria ser a causa d'una configuració no estàndard del servidor.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY nssFailure2.title "Secure Connection Failed">
+<!ENTITY nssFailure2.title "Ha fallat la connexió segura">
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc "
 <ul>
- <li>The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.</li>
- <li>Please contact the web site owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.</li>
+ <li>La pàgina que esteu provant de visualitzar no pot mostrar-se perquè no pot verificar-se l'autenticitat de les dades rebudes.</li>
+ <li>Poseu-vos en contacte amb els propietaris del lloc web per a informar-los del problema. Com a alternativa, feu servir l'ordre que es troba en el menú d'ajuda per a informar d'aquest lloc web trencat.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY nssBadCert.title "Secure Connection Failed">
+<!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
- <li>This could be a problem with the server's configuration, or it could be
-someone trying to impersonate the server.</li>
- <li>If you have connected to this server successfully in the past, the error may
-be temporary, and you can try again later.</li>
+ <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser
+que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li>
+ <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria
+ser temporal, i podeu provar-ho de nou més tard.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "
 <ul>
- <li>The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
-  moments.</li>
- <li>If you are unable to load any pages, check your computer's network
-  connection.</li>
- <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
-  that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li>
+ <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar
+  d'ací uns moments.</li>
+ <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió a la xarxa del vostre
+  ordinador.</li>
+ <li>Si el vostre ordinador o la vostra xarxa estan protegits per un tallafocs o per un servidor intermediari, assegureu-vos
+  que el &brandShortName; tingui permís per a accedir al WWW.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY malwareBlocked.title "Suspected Attack Site!">
+<!ENTITY malwareBlocked.title "Lloc sospitós de ser atacant!">
 <!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Attack sites try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.</p>
-<p>Web site owners who believe their site has been reported as an attack site in error may <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >request a review</a>.</p>
+<p>Els llocs atacants instaŀlen programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per a atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p>
+<p>Els propietaris que creguin que llurs llocs web s'han informat de forma errònia, poden <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >demanar que es revisin</a>.</p>
 ">
 
-<!ENTITY phishingBlocked.title "Suspected Web Forgery!">
+<!ENTITY phishingBlocked.title "Lloc sospitós de ser una falsificació web!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Entering any personal information on this page may result in identity theft or other fraud.</p>
-<p>These types of web forgeries are used in scams known as phishing attacks, in which fraudulent web pages and emails are used to imitate sources you may trust.</p>
-">
+<p>Introduir informació personal en aquesta pàgina podria resultar en una suplantació d'indentitat o algun altre tipus de frau.</p>
+<p>Aquest tipus de falsificacions web s'utilitzen en enganys coneguts com a pesca electrònica (phishing), amb què webs i adreces electròniques fraudulentes s'utilitzen per a imitar fonts en què podeu confiar-hi.</p>">
 
-<!ENTITY securityOverride.linkText "Or you can add an exception…">
-<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Get me out of here!">
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Add Exception…">
+<!ENTITY securityOverride.linkText "O podeu afegir-hi una excepció…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Treu-me d'ací!">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Afegeix una excepció…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningText "
-<p>You should not add an exception if you are using an internet connection that you do not trust completely or if you are not used to seeing a warning for this server.</p>
+<p>No hauríeu d'afegir una excepció si esteu utilitzant una connexió d'Internet de la qual no en confieu completament, o si no esteu acostumat a veure un avís d'aquest servidor.</p>
 
 <xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
 <xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
 ">
+
+
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,20 +1,14 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Preferències">
 <!ENTITY about.title                "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY about.button               "Vés a la pàgina">
-<!ENTITY about.description             "Obtingueu ajuda i informació del producte">
 <!ENTITY content.title               "Contingut">
 <!ENTITY showImages.title             "Mostra les imatges">
 <!ENTITY enableJavaScript.title 	      "Habilita els JavaScript">
-<!ENTITY enableJavaScript.description       "La majoria dels llocs interactius empren JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Habilita els connectors">
-<!ENTITY enablePlugins.description         "Els connectors s'utilitzen en contingut especial com ara els vídeo">
 <!ENTITY privacy.title               "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Permet les galetes">
-<!ENTITY allowCookies.description         "Els llocs utilitzen galetes per a indetificar-vos i recordar els vostres paràmetres">
-<!ENTITY clearPrivateData.title          "Neteja l'historial de navegació recent">
+<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Neteja les dades privades">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Neteja">
-<!ENTITY clearPrivateData.description       "El vostre historial ajuda al &brandShortName; a suggerir-vos on voleu anar">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Recorda les contrasenyes">
 <!ENTITY language.title              "Llengua">
-<!ENTITY language.description           "Trieu la vostra llengua preferida per al &brandShortName;">
 <!ENTITY language.auto               "Detecta automàticament">
--- a/mobile/chrome/region.properties
+++ b/mobile/chrome/region.properties
@@ -1,35 +1,38 @@
 # Default search engine
 browser.search.defaultenginename=Google
 
 # Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
 browser.search.order.1=Google
 browser.search.order.2=Yahoo
 
-# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
-# selection UI
-browser.contentHandlers.types.0.title=Bloglines
-browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
-browser.contentHandlers.types.1.title=My Yahoo
-browser.contentHandlers.types.1.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
-browser.contentHandlers.types.2.title=Google
-browser.contentHandlers.types.2.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
+# These are the default web service based feed readers
+browser.contentHandlers.types.0.title=Netvibes
+browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
+browser.contentHandlers.types.1.title=Bloglines
+browser.contentHandlers.types.1.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
+browser.contentHandlers.types.2.title=My Yahoo
+browser.contentHandlers.types.2.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
+browser.contentHandlers.types.3.title=Google
+browser.contentHandlers.types.3.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
 
 # Keyword URL (for location bar searches)
 keyword.URL=http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
 
 # increment this number when anything gets changed in the list below. This will
-# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the
+# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the 
 # profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
-# means that it's not possible to update the name of existing handler, so
+# means that it's not possible to update the name of existing handler, so 
 # don't make any spelling errors here.
-gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=2
-
+gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=3
+ 
 # The default set of protocol handlers for webcal:
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.name=30 Boxes
 gecko.handlerService.schemes.webcal.0.uriTemplate=http://30boxes.com/external/widget?refer=ff&url=%s
 
 # The default set of protocol handlers for mailto:
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Yahoo! Mail
-gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=http://compose.mail.yahoo.com/?To=%s
+gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=http://compose.mail.yahoo.com/?To=%s 
+
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Gmail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
+
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -12,17 +12,17 @@
 #define bookmarks_title Mòbil
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_welcome):
 # link title for about:firstrun
 #define bookmarks_welcome Firefox: Benvinguda
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_about):
 # link title for about:fennec
-#define bookmarks_about Firefox: Quant a
+#define bookmarks_aboutBrowser Firefox: Quant al vostre navegador
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_weave):
 # link title for https://www.mozilla.com/en-US/mobile/weave
 #define bookmarks_weave Firefox: Sincronització amb el Weave
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Personalització amb complements
--- a/mobile/searchplugins/list.txt
+++ b/mobile/searchplugins/list.txt
@@ -1,4 +1,3 @@
-answers
 google
-wikipedia
-yahoo
+twitter
+wikipedia-ca