conseqüent
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 03 Dec 2010 08:51:01 +0100
changeset 352 2295632d791d5d2fc083f55a97222de6970e362b
parent 351 00c9fb2ff81cea636cc16665bc2ef6e3d7517766
child 353 18a8757ee3d9aaaa0ee47840936959cd58f8f5d3
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
conseqüent
toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
--- a/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutRights.dtd
@@ -75,11 +75,11 @@
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Els termes de servei que s'apliquin per a aquest producte cal llistar-los aquí.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights2.webservices-term1 "&vendorShortName; i els seus col·laboradors, llicenciadors i socis treballen per proporcionar els servei més acurats i actualitzats. No obstant això, no podem garantir que la informació sigui completa i exempta d'errors. Per exemple, alguns llocs perillosos poden el·ludir la detecció del servei Safe Browsing i alguns llocs segurs podrien ser identificats com a perillosos per error. Per altra banda, les ubicacions que es proporcionen amb la navegació amb geolocalització són només estimacions dels nostres proveïdors de servei i no podem garantir-ne llur precisió.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; pot discontinuar o canviar els serveis a discreció.">
 <!ENTITY rights2.webservices-term3 "Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del &brandShortName;, i disposeu de tots els drets necessaris per fer-ho. &vendorShortName; i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets del serveis. Aquests termes no estan pensats per limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al &brandShortName; i a les versions de codi font corresponents del &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Els serveis es proporcionen «tal qual». &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdicciones no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis.  La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "Excepte pel que estableixi la llei, &vendorShortName;, els seus coŀlaboradors, llicenciadors i distribuïdors no seran responsables de cap dany especial, incidental, conseqüent, punitiu o exemplar que sorgeixi arran de l'ús del &brandShortName; i els seus serveis.  La responsabilitat coŀlectiva en aquests termes no excedirà dels $500 (500 dòlars). Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys i, per tant, aquestes podrien no aplicar-se-us.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; pot actualitzar aquests termes quan sigui necessari cada cert temps. Aquests no poden modificar-se o canceŀlar-se sense l'acord escrit de &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term7 "Aquests termes es regeixen segons les lleis de l'estat de California, EUA, excloent-ne el conflicte amb les provisions legals. Si cap part d'aquests termes esdevé invàlida o sense cap aplicació possible, les parts que en quedin romandran amb plena força i efecte. En cas de conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió original en llengua anglesa, prevaldrà la versió en llengua anglesa.">