checking UTF-8 enabled in installer and updater
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 16 Jan 2009 22:21:59 +0100
changeset 105 213c9ee01db1da2b36ca3da253c41515621e3ccc
parent 104 a8059bade306e5c9778b23f0fe1506b67f39d5ce
child 106 24769f4dc7eb0ebe27caf1bea729b5f9acb90342
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
checking UTF-8 enabled in installer and updater
browser/installer/custom.properties
browser/installer/mui.properties
browser/installer/override.properties
browser/updater/updater.ini
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -46,61 +46,61 @@
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 REG_APP_DESC=El $BrandShortName proporciona una navegació fàcil i segura. Una interfície d'usuari familiar, característiques avançades de seguretat, incloent-hi protecció davant de la suplantació de la identitat, i cerques integrades que us permetenn treure el màxim de la Web.
-STATUS_INSTALL_APP=S'està instal·lant el $BrandShortName…
-UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullName
+STATUS_INSTALL_APP=S'està instaŀlant el $BrandShortName…
+UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Desinstaŀla el $BrandFullName
 UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullName del vostre ordinador.
-UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El $BrandShortName es desinstal·larà de la següent ubicació:
-UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstal·la per a continuar.
+UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=El $BrandShortName es desinstaŀlarà de la següent ubicació:
+UN_CONFIRM_CLICK=Feu clic a Desinstaŀla per a continuar.
 UN_REMOVE_PROFILES=Sup&rimeix les dades pròpies i les personalitzacions del $BrandShortName
-UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Se suprimiran definitivament les vostres adreces d'interès, contrasenyes desades, galetes i personalitzacions. Podeu desitjar conservar aqueixa informació si planegeu d'instal·lar una versió del $BrandShortName en el futur.
-BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant si hi ha cap instal·lació present…
-STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instal·lant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
-STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstal·lant el $BrandShortName…
+UN_REMOVE_PROFILES_DESC=Se suprimiran definitivament les vostres adreces d'interès, contrasenyes desades, galetes i personalitzacions. Podeu desitjar conservar aqueixa informació si planegeu d'instaŀlar una versió del $BrandShortName en el futur.
+BANNER_CHECK_EXISTING=S'està comprovant si hi ha cap instaŀlació present…
+STATUS_INSTALL_LANG=S'estan instaŀlant els fitxers de llengua (${AB_CD})…
+STATUS_UNINSTALL_MAIN=S'està desinstaŀlant el $BrandShortName…
 STATUS_CLEANUP=Una mica de manteniment…
 
 CONTEXT_OPTIONS=&Opcions del $BrandShortName
 CONTEXT_SAFE_MODE=Mode &segur del $BrandShortName
 
 SAFE_MODE=Mode segur
-OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instal·lació
-OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instal·lació
+OPTIONS_PAGE_TITLE=Tipus d'instaŀlació
+OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Trieu les opcions d'instaŀlació
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Utilitza el $BrandShortName com a meu navegador per defecte
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Definició de les dreceres
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Crea les icones de programa
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Resum
-SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per a instal·lar el $BrandShortName
-SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instal·larà en la següent ubicació:
-SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la instal·lació.
-SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la desinstal·lació.
+SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=A punt per a instaŀlar el $BrandShortName
+SUMMARY_INSTALLED_TO=El $BrandShortName s'instaŀlarà en la següent ubicació:
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la instaŀlació.
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Pot caler un reinici de l'ordinador per a acabar la desinstaŀlació.
 SUMMARY_MAKE_DEFAULT=Es definirà el $BrandShortName com el vostre navegador per defecte.
-SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instal·la per a continuar.
+SUMMARY_CLICK=Feu clic a Instaŀla per a continuar.
 SURVEY_TEXT=&Digueu-nos què en penseu del $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Executa ara el $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Crea icones del $BrandShortName:
 ICONS_DESKTOP=Al meu &escriptori
 ICONS_STARTMENU=A la carpeta de programes del menú &Inicia
 ICONS_QUICKLAUNCH=A la barra d'e&xecució ràpida
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la instal·lació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la desinstal·lació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandFullName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandFullName abans d'executar la versió que acabeu d'instal·lar.
-WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instal·lació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
-WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instal·lar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
-WARN_UNSUPPORTED_MSG=El $BrandShortName no pot instal·lar-se. Aquesta versió del $BrandShortName requereix com a mínim un ${MinUnsupportedVer}.
-WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una desinstal·lació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la instaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Cal tancar el $BrandFullName per a procedir amb la desinstaŀlació.\n\nTanqueu el $BrandFullName per a continuar.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=El $BrandFullName ja s'està executant.\n\nTanqueu el $BrandFullName abans d'executar la versió que acabeu d'instaŀlar.
+WARN_WRITE_ACCESS=No teniu permisos d'escriptura al directori d'instaŀlació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar un directori diferent.
+WARN_DISK_SPACE=No teniu suficient espai de disc per a poder instaŀlar en aquesta ubicació.\n\nFeu clic a D'acord per a seleccionar una ubicació diferent.
+WARN_UNSUPPORTED_MSG=El $BrandShortName no pot instaŀlar-se. Aquesta versió del $BrandShortName requereix com a mínim un ${MinUnsupportedVer}.
+WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una desinstaŀlació anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Cal reinciar el vostre ordinador per a acabar una actualització anterior del $BrandShortName. Voleu reiniciar ara mateix?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=S'ha produït un error en crear el directori:
-ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a cancel·la per a aturar la instal·lació o\nReintenta per a tornar-ho a provar.
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Feu clic a canceŀla per a aturar la instaŀlació o\nReintenta per a tornar-ho a provar.
 
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
-OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
+OPTIONS_SUMMARY=Trieu el tipus d'instaŀlació que preferiu, llavors feu clic a Següent.
 # One line
-OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instal·larà amb les opcions més comunes.
+OPTION_STANDARD_DESC=El $BrandShortName s'instaŀlarà amb les opcions més comunes.
 OPTION_STANDARD_RADIO=E&stàndard
-OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanat per a usuaris avançats.
+OPTION_CUSTOM_DESC=Podeu triar les opcions individuals que s'instaŀlaran. Recomanat per a usuaris avançats.
 OPTION_CUSTOM_RADIO=&Personalitzada
--- a/browser/installer/mui.properties
+++ b/browser/installer/mui.properties
@@ -48,46 +48,46 @@
 # custom string and always use the same one as used by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA
-MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instal·lació del $BrandFullNameDA.\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instal·lació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
+MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar d'instaŀlació del $BrandFullNameDA
+MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà durant el procés d'instaŀlació del $BrandFullNameDA.\r\n\r\nEs recomana tancar la resta d'aplicacions abans de començar la instaŀlació. Això permetrà al programa d'instal·ació actualitzar fitxers del sistema rellevants sense haver de reiniciar l'ordinador.\r\n\r\n$_CLICK
 MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE=Tria dels components
-MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Trieu quines funcionalitats voleu instal·lar al $BrandFullNameDA.
+MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE=Trieu quines funcionalitats voleu instaŀlar al $BrandFullNameDA.
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE=Descripció
 MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO=Situeu el ratolí damunt d'un component per a veure'n la descripció.
-MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instal·lació
-MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instal·lar-hi el $BrandFullNameDA.
-MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instal·lant
-MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA s'instal·la.
-MUI_TEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la instal·lació
-MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=La instal·lació ha acabat correctament.
-MUI_TEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la instal·lació
-MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=La instal·lació no ha acabat correctament.
+MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE=Trieu una ubicació d'instaŀlació
+MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE=Trieu la carpeta on instaŀlar-hi el $BrandFullNameDA.
+MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE=S'està instaŀlant
+MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA s'instaŀla.
+MUI_TEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la instaŀlació
+MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE=La instaŀlació ha acabat correctament.
+MUI_TEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la instaŀlació
+MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE=La instaŀlació no ha acabat correctament.
 MUI_BUTTONTEXT_FINISH=&Finalitza
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar d'instal·lació del $BrandFullNameDA ha acabat
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha instal·lat a l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
-MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la instal·lació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar d'instaŀlació del $BrandFullNameDA ha acabat
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha instaŀlat a l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
+MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la instaŀlació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW=Reinicia ara
 MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER=Reinicia més tard manualment
 MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE=Tria la carpeta del menú Inicia
 MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE=Tria una carpeta del menú Inicia per a les dreceres del $BrandFullNameDA.
 MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP=Seleccioneu la carpeta del Menú Inicia en la que hi vulgueu crear les dreceres del programa. Podeu introduir-hi un altre nom si voleu crear una carpeta nova.
-MUI_TEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa d'instal·lació del $BrandFullName?
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar de desinstal·lació del $BrandFullNameDA
-MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà a través de la desinstal·lació del $BrandFullNameDA.\r\n\rAbans de començar la desinstal·lació, assegureu-vos que el $BrandFullNameDA no s'està executant.\r\n\r\n$_CLICK
-MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=Desinstal·la el $BrandFullNameDA
+MUI_TEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa d'instaŀlació del $BrandFullName?
+MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE=Benvinguts a l'auxiliar de desinstaŀlació del $BrandFullNameDA
+MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT=Aquest auxiliar us guiarà a través de la desinstaŀlació del $BrandFullNameDA.\r\n\rAbans de començar la desinstaŀlació, assegureu-vos que el $BrandFullNameDA no s'està executant.\r\n\r\n$_CLICK
+MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE=Desinstaŀla el $BrandFullNameDA
 MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE=Suprimeix el $BrandFullNameDA de l'ordinador.
-MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=S'està desinstal·lant
-MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA es desinstal·la.
-MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la desinstal·lació
-MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=La desinstal·lació s'ha realitzat correctament.
-MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la desinstal·lació
-MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=La desinstal·lació no ha acabat correctament.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar de desinstal·lació del $BrandFullNameDA ha acabat
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha desinstal·lat de l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
-MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la desinstal·lació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
-MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa de desinstal·lació del $BrandFullName?
+MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE=S'està desinstaŀlant
+MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_SUBTITLE=Si us plau, espereu mentre el $BrandFullNameDA es desinstaŀla.
+MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE=S'ha acabat la desinstaŀlació
+MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE=La desinstaŀlació s'ha realitzat correctament.
+MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE=S'ha abandonat la desinstaŀlació
+MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE=La desinstaŀlació no ha acabat correctament.
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE=L'auxiliar de desinstaŀlació del $BrandFullNameDA ha acabat
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT=El $BrandFullNameDA s'ha desinstaŀlat de l'ordinador.\r\n\r\nFeu clic a Finalitza per a tancar aquest auxiliar.
+MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT=Cal reiniciar l'ordinador perquè pugui acabar-se la desinstaŀlació del $BrandFullNameDA. Voleu reiniciar-lo ara?
+MUI_UNTEXT_ABORTWARNING=Esteu segur que voleu sortir del programa de desinstaŀlació del $BrandFullName?
--- a/browser/installer/override.properties
+++ b/browser/installer/override.properties
@@ -51,69 +51,69 @@
 # from en-US contains a \n.
 
 # Strings that require a space at the end should be enclosed with double
 # quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
 # and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
 # beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").
 
 
-SetupCaption=Instal·lació del $BrandFullName
-UninstallCaption=Desinstal·lació del $BrandFullName
+SetupCaption=Instaŀlació del $BrandFullName
+UninstallCaption=Desinstaŀlació del $BrandFullName
 BackBtn=< En&rere
 NextBtn=En&davant >
 AcceptBtn=&Accepto els termes de l'acord de llicència
 DontAcceptBtn=&No accepto els termes de l'acord de llicència
-InstallBtn=&Instal·la
-UninstallBtn=&Desinstal·la
-CancelBtn=&Cancel·la
+InstallBtn=&Instaŀla
+UninstallBtn=&Desinstaŀla
+CancelBtn=&Canceŀla
 CloseBtn=&Tanca
 BrowseBtn=&Navega…
 ShowDetailsBtn=&Mostra els detalls
 ClickNext=Feu clic a Endavant per a continuar.
-ClickInstall=Feu clic a Instal·la per a iniciar la instal·lació.
-ClickUninstall=Feu clic a Desinstal·la per a iniciar la desinstal·lació.
+ClickInstall=Feu clic a Instaŀla per a iniciar la instaŀlació.
+ClickUninstall=Feu clic a Desinstaŀla per a iniciar la desinstaŀlació.
 Completed=S'ha acabat
-LicenseTextRB=Reviseu l'acord de llicència abans d'instal·lar el $BrandFullNameDA. Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. $_CLICK
-ComponentsText=Activeu els components que voleu instal·lar i desactiveu els que no. $_CLICK
-ComponentsSubText2_NoInstTypes=Seleccioneu els components per instal·lar:
-DirText=S'instal·larà el $BrandFullNameDA en la carpeta següent. Per a instal·lar-lo en una carpeta diferent, feu clic a Navega i seleccioneu una altra carpeta. $_CLICK
+LicenseTextRB=Reviseu l'acord de llicència abans d'instaŀlar el $BrandFullNameDA. Si accepteu tots els termes de l'acord, seleccioneu la primera opció de sota. $_CLICK
+ComponentsText=Activeu els components que voleu instaŀlar i desactiveu els que no. $_CLICK
+ComponentsSubText2_NoInstTypes=Seleccioneu els components per instaŀlar:
+DirText=S'instaŀlarà el $BrandFullNameDA en la carpeta següent. Per a instaŀlar-lo en una carpeta diferent, feu clic a Navega i seleccioneu una altra carpeta. $_CLICK
 DirSubText=Carpeta de destinació
-DirBrowseText=Seleccioneu la carpeta on s'instal·larà el $BrandFullNameDA:
+DirBrowseText=Seleccioneu la carpeta on s'instaŀlarà el $BrandFullNameDA:
 SpaceAvailable="Espai disponible: "
 SpaceRequired="Espai necessari: "
-UninstallingText=El $BrandFullNameDA es desinstal·larà de la capeta següent. $_CLICK
-UninstallingSubText=S'està desinstal·lant de:
-FileError=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Abandona per a aturar la instal·lació,\r\nReintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nIgnora per a ometre aquest fitxer.
-FileError_NoIgnore=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Reintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nCancel·la per a aturar la instal·lació.
+UninstallingText=El $BrandFullNameDA es desinstaŀlarà de la capeta següent. $_CLICK
+UninstallingSubText=S'està desinstaŀlant de:
+FileError=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Abandona per a aturar la instaŀlació,\r\nReintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nIgnora per a ometre aquest fitxer.
+FileError_NoIgnore=S'ha produït un error en obrir un fitxer per a escriure-hi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nFeu clic a Reintenta per a tornar-ho a provar, o\r\nCanceŀla per a aturar la instaŀlació.
 CantWrite="No es pot escriure: "
 CopyFailed=La còpia ha fallat
 CopyTo="Copia a "
 Registering="S'està registrant: "
 Unregistering="S'està suprimint el registre: "
 SymbolNotFound="No s'ha trobat el símbol: "
 CouldNotLoad="No s'ha pogut carregar: "
 CreateFolder="Crea la carpeta: "
 CreateShortcut="Crea la drecera: "
-CreatedUninstaller="S'ha creat el desinstal·lador: "
+CreatedUninstaller="S'ha creat el desinstaŀlador: "
 Delete="Suprimeix el fitxer: "
 DeleteOnReboot="Suprimeix en reiniciar: "
 ErrorCreatingShortcut="S'ha produït un error en crear la drecera: "
 ErrorCreating="S'ha produït un error en crear: "
-ErrorDecompressing=S'ha produït un error en descomprimir les dades! L'instal·lador està corrupte?
+ErrorDecompressing=S'ha produït un error en descomprimir les dades! L'instaŀlador està corrupte?
 ErrorRegistering=S'ha produït un error en registrar una DLL
 ExecShell="Intèrpret d'ordres: "
 Exec="Executa: "
 Extract="Extreu: "
 ErrorWriting="Extreu: s'ha produït un error en escriure al fitxer "
-InvalidOpcode=L'instal·lador està corrupte: el codi d'operació no és vàlid
+InvalidOpcode=L'instaŀlador està corrupte: el codi d'operació no és vàlid
 NoOLE="No hi ha OLE per a: "
 OutputFolder="Carpeta de sortida: "
 RemoveFolder="Suprimeix la carpeta: "
 RenameOnReboot="Reanomena en reiniciar: "
 Rename="Reanomena: "
 Skipped="S'ha omès: "
 CopyDetails=Copia els detalls al porta-retalls
-LogInstall=Registra el procés d'instal·lació
+LogInstall=Registra el procés d'instaŀlació
 Byte=B
 Kilo=k
 Mega=M
 Giga=G
--- a/browser/updater/updater.ini
+++ b/browser/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,4 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 Title=Actualització del programari
-Info=S'estan instal·lant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments.
+Info=S'estan instaŀlant les actualitzacions i s'iniciarà en breus moments.