update aurora
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 29 Mar 2013 12:14:02 +0100
changeset 1252 1fada8ae3655a66164faad69be4a0dacf56ac70e
parent 1251 f68e6643fb6fdcdaa26e133f42927512bb6efea2
child 1253 f85feec787ee4e9f423bc66db18042be9e7efc99
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update aurora
browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/taskbar.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
calendar/chrome/calendar/calendarCreation.properties
calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
calendar/chrome/calendar/migration.dtd
calendar/chrome/calendar/migration.properties
calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/categories.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/preferences.dtd
calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
calendar/chrome/calendar/provider-uninstall.dtd
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
chat/irc.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/plugins.properties
dom/chrome/xslt/xslt.properties
editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
embedding/android/android_strings.dtd
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/pippki.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/taskbar.properties
suite/chrome/common/aboutPrivateBrowsing.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/openLocation.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-privatedata.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- metrics.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
 
-<!-- metrics.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
 <!ENTITY abouthealth.locale-direction "ltr">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
 <!ENTITY abouthealth.pagetitle "&brandShortName; Health Report">
 <!ENTITY abouthealth.header "&brandFullName; Health Report">
 
 <!ENTITY abouthealth.intro.title "Què és el &brandShortName; Health Report?">
 
 <!ENTITY abouthealth.intro-enabled "&brandFullName; recull algunes dades sobre el vostre ordinador i l'ús que en feu per oferir-vos una experiència de navegació millor.">
 <!ENTITY abouthealth.intro-disabled "No esteu trametent dades d'ús a &vendorShortName;. Podeu ajudar-nos a millorar el &brandShortName; si feu click al botó de &quot;&abouthealth.optin;&quot;.">
 
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,34 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Navegació privada">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Voleu iniciar la navegació privada?">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta sessió.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal     "Actualment el &brandShortName; no està en mode de navegació privada.">
-
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc    "El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta finestra.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc.normal "Actualment no esteu en una finestra privada.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.description        "En una sessió de navegació privada, el &brandShortName; no registrarà res a l'historial de navegació, l'historial de cerques, l'historial de baixades, l'historial dels formularis web, les galetes o altres fitxers temporals d'Internet. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.">
-
 <!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.description   "En una finestra de navegació privada, el &brandShortName; no registrarà res a l'historial de navegació, l'historial de cerques, l'historial de baixades, l'historial dels formularis web, les galetes o altres fitxers temporals d'Internet. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Inicia la navegació privada">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "p">
-
 <!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label "Obre una finestra privada">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "P">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStop2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
-
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop2        "Per aturar la navegació privada, seleccioneu &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label; o tanqueu el &brandShortName;.">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart2        "Per iniciar la navegació privada, també podeu seleccionar &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "p">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3        "Per iniciar la navegació privada, seleccioneu &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop3        "Per aturar la navegació privada, tanqueu aquesta finestra.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Més informació">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -20,17 +20,16 @@
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "j">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 <!ENTITY helpSafeMode.label    "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "R">
 
 <!ENTITY healthReport.label    "&brandShortName; Health Report">
 <!ENTITY healthReport.accesskey  "e">
 
-
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informació per a la resolució d'errors">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "r">
 
 <!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Tramet una opinió…">
 <!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "T">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Preferències…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -230,17 +230,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY scratchpad.keytext      "F4">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Tanca la barra per a desenvolupadors">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label       "Barra d'eines per a desenvolupadors">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "v">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 <!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Mostra les eines">
-<!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "E">
+<!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "e">
 
 <!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Mostra les eines per a desenvolupadors">
 <!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Més eines">
 
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label    "Aconsegueix més eines">
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey  "m">
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "Fitxer"> 
@@ -275,23 +275,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY selectAllCmd.key     "A"> 
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a"> 
 <!ENTITY preferencesCmd2.label    "Opcions">
 <!ENTITY preferencesCmd2.accesskey   "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label    "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey   "n"> 
 
 <!ENTITY clearRecentHistory.label        "Neteja l'historial recent…">
-<!ENTITY clearRecentHistory.accesskey      "h">
-<!-- LOCALIZATION NOTE : These two strings can share an access key because they never appear together on the menu -->
 
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Inicia la navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.start.accesskey   "n">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.label     "Atura la navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.accesskey   "n">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label     "Visualitza"> 
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "V"> 
 <!ENTITY viewTabGroups.label      "Grups de pestanyes">
 <!ENTITY viewTabGroups.accesskey    "G">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Barres d'eines"> 
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey   "a"> 
@@ -320,17 +314,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY appMenuFind.label "Cerca…">
 <!ENTITY appMenuUnsorted.label "Adreces d'interès desordenades">
 <!ENTITY appMenuWebDeveloper.label "Desenvolupador web">
 <!ENTITY appMenuGettingStarted.label "Primers passos">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.label "Reinicia amb els complements inhabilitats…">
 <!ENTITY appMenuSafeMode.accesskey "R">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
-<!ENTITY urlbar.placeholder      "Vés a un lloc web">
+<!ENTITY urlbar.placeholder2     "Cerqueu o escriviu una adreça">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "d">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Canvia a la pestanya:">
 <!-- 
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
  Search Command Key Logic works like this:
 
  Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
@@ -355,17 +349,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY tabView.commandkey      "e">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "t">
 <!ENTITY openLinkCmd.label      "Obre l'enllaç en una finestra nova">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "f">
 <!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Obre l'enllaç en una finestra privada nova">
-<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Obre l'enllaç">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "O">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Obre el marc en una pestanya nova">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY openFrameCmd.label      "Obre el marc en una finestra nova">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "O">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Mostra només aquest marc">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "M">
@@ -423,16 +417,20 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY saveAudioCmd.label      "Anomena i desa l'àudio…">
 <!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "u">
 <!ENTITY emailImageCmd.label     "Envia la imatge per correu…">
 <!ENTITY emailImageCmd.accesskey   "a">
 <!ENTITY emailVideoCmd.label     "Envia el vídeo per correu…">
 <!ENTITY emailVideoCmd.accesskey   "a">
 <!ENTITY emailAudioCmd.label     "Envia l'àudio per correu…">
 <!ENTITY emailAudioCmd.accesskey   "a">
+<!ENTITY playPluginCmd.label     "Activa aquest connector">
+<!ENTITY playPluginCmd.accesskey   "c">
+<!ENTITY hidePluginCmd.label     "Amaga aquest connector">
+<!ENTITY hidePluginCmd.accesskey   "m">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label      "Copia l'enllaç">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "C">
 <!ENTITY copyImageCmd.label      "Copia la ubicació de la imatge">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "o">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Copia la imatge">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "m"> 
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Copia la ubicació del vídeo">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "o">
@@ -582,20 +580,19 @@ Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity.runBy "mantingut per">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Més informació…">
-
-<!ENTITY allTabs.filter.emptyText "Cerca les pestanyes">
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
+
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Pestanyes del navegador">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu2.label): This appears in the history menu -->
 
 <!ENTITY syncTabsMenu2.label   "Pestanyes d'altres dispositius">
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Configura el &syncBrand.shortName.label;…">
@@ -619,17 +616,20 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY social.toggleNotifications.label "Mostra les notificacions d'escriptori">
 <!ENTITY social.toggleNotifications.accesskey "n">
 
 <!ENTITY social.activated.undobutton.label "Desfés">
 <!ENTITY social.activated.undobutton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
 <!ENTITY social.chatBar.label "Focus del xat">
-<!ENTITY social.chatBar.accesskey "f">
+<!ENTITY social.chatBar.accesskey "F">
 
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Càmera per compartir:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "C">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Micròfon per compartir:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
 
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Accés al micròfon/càmera">
 <!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Mostra els llocs on s'està compartint la càmera o el micròfon">
+
+<!ENTITY mixedContentBlocked.helplink "Més informació">
+<!ENTITY mixedContentBlocked.moreinfo "La majoria de llocs webs seguiran funcionant bé encara que aquest contingut estigui blocat.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -120,17 +120,17 @@ carbonFailurePluginsMessage.restartButto
 activatePluginsMessage.message=Voleu activar els connectors en aquesta pàgina?
 activateAllPluginsMessage.label=Activa tots els connectors
 activatePluginsMessage.accesskey=A
 activatePluginsMessage.always=Activa sempre els connectors per aquest lloc
 activatePluginsMessage.always.accesskey=s
 activatePluginsMessage.never=No activis mai els connectors per aquest lloc
 activatePluginsMessage.never.accesskey=N
 activateSinglePlugin=Activa
-PluginClickToPlay=Feu clic aquí per activar el connector %S.
+PluginClickToActivate=Activa el %S.
 # LOCALIZATION NOTE - "vulnerable" indicates there is a security bug in the
 # plugin that is being exploited by attackers.
 PluginVulnerableUpdatable=Aquest connector és vulnerable i cal actualitzar-lo.
 PluginVulnerableNoUpdate=Aquest connector comporta un risc de seguretat.
 vulnerableUpdatablePluginWarning=Versió obsoleta!
 vulnerableNoUpdatePluginWarning=Connector amb risc!
 vulnerablePluginsMessage=S'han inhabilitat els connectors que poden posar en perill el vostre ordinador.
 pluginInfo.unknownPlugin=Desconegut
@@ -277,28 +277,16 @@ safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Treu-me d'aquí!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=T
 safebrowsing.reportedWebForgery=S'ha informat que es tracta d'una falsificació web!
 safebrowsing.notAForgeryButton.label=No és cap falsificació web…
 safebrowsing.notAForgeryButton.accessKey=f
 safebrowsing.reportedAttackSite=S'ha informat que es tracta d'un lloc atacant!
 safebrowsing.notAnAttackButton.label=No es cap lloc atacant…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=a
 
-# Private Browsing Confirmation dialog
-# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingMessage): %S will be replaced
-# by the name of the application.
-# LOCALIZATION NOTE (privateBrowsingYesTitle, privateBrowsingNoTitle, privateBrowsingNeverAsk):
-# Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
-privateBrowsingDialogTitle=Inicia la navegació privada
-privateBrowsingMessageHeader=Voleu iniciar la navegació privada?
-privateBrowsingMessage=El %S desarà les vostres pestanyes actuals quan acabeu amb la sessió de navegació privada.
-privateBrowsingYesTitle=&Inicia la navegació privada
-privateBrowsingNoTitle=&Cancel·la
-privateBrowsingNeverAsk=&No em tornis a mostrar aquest missatge
-
 # Ctrl-Tab
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Mostra totes les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
@@ -381,19 +369,19 @@ webapps.install.success = S'ha instal·lat l'aplicació
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S està ara a pantalla completa.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Recorda aquesta preferència per a %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 social.activated.description=Heu activat %1$S per al %2$S.
 
-# LOCALIZATION NOTE (social.remove.label): %S = brandShortName
-social.remove.label=Elimina del %S
-social.remove.accesskey=E
+# LOCALIZATION NOTE (social.removeProvider.label): %S is the name of the social provider
+social.removeProvider.label=Elimina el %S
+social.removeProvider.accesskey=l
 # LOCALIZATION NOTE (social.remove.confirmationLabel): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
 social.remove.confirmationLabel=Esteu segur que voleu eliminar el %1$S del %2$S?
 # LOCALIZATION NOTE (social.remove.confirmationOK): %S is the name of the social provider
 social.remove.confirmationOK=Elimina el %S
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.turnOff.label): %S is the name of the social provider
 social.turnOff.label=Inhabilita %S
@@ -406,16 +394,19 @@ social.turnOn.accesskey=H
 social.error.message=%1$S no es pot connectar ara amb el %2$S.
 social.error.tryAgain.label=Torna a provar-ho
 social.error.tryAgain.accesskey=T
 social.error.ok.label=D'acord
 social.error.ok.accesskey=O
 social.error.closeSidebar.label=Tanca aquesta barra lateral
 social.error.closeSidebar.accesskey=C
 
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the label for the toolbar button, %2$S is the associated badge numbering that the social provider may provide.
+social.aria.toolbarButtonBadgeText=%1$S (%2$S)
+
 # Identity notifications popups
 identity.termsOfService = Termes del servei
 identity.privacyPolicy = Política de privadesa
 # LOCALIZATION NOTE (identity.chooseIdentity.description): %S is the website origin (e.g. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
 identity.chooseIdentity.description = Inicia la sessió a %S
 identity.chooseIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica existent
 identity.newIdentity.label = Utilitzeu una adreça electrònica diferent
 identity.newIdentity.accessKey = e
@@ -433,15 +424,32 @@ identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The number of devices can be either one or two.
 getUserMedia.shareCamera.message = Voleu compartir la vostra càmera amb %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Voleu compartir el micròfon amb %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Voleu compartir la càmera i el micròfon amb %S?
+getUserMedia.noVideo.label = Sense vídeo
+getUserMedia.noAudio.label = Sense àudio
 getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Comparteix el dispositiu seleccionat;Comparteix els dispositius seleccionats
 getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = S
 getUserMedia.denyRequest.label = No ho comparteixis
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = D
 getUserMedia.sharingCamera.message = Esteu compartint la càmera amb %S.
 getUserMedia.sharingMicrophone.message = Esteu compartint el micròfon amb %S.
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message = Esteu compartint la càmera i el micròfon amb %S.
+
+# Mixed Content Blocker Doorhanger Notification
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
+mixedContentBlocked.message = El %S ha blocat contingut que no és segur.
+mixedContentBlocked.keepBlockingButton.label = Mantén el blocatge
+mixedContentBlocked.keepBlockingButton.accesskey = B
+mixedContentBlocked.unblock.label = Inhabilita la protecció en aquesta pàgina
+mixedContentBlocked.unblock.accesskey = I
+
+# LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
+slowStartup.message = El %S s'inicia lentament.
+slowStartup.helpButton.label = Apreneu a accelerar-lo
+slowStartup.helpButton.accesskey = l
+slowStartup.disableNotificationButton.label = No em tornis a avisar
+slowStartup.disableNotificationButton.accesskey = A
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -88,16 +88,21 @@
 
 <!ENTITY debuggerUI.searchLine     "Salta a la línia...">
 <!ENTITY debuggerUI.searchLine.key   "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchVariable): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the variables search operation. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.searchVariable   "Filtra les variables">
 <!ENTITY debuggerUI.searchVariable.key "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.focusVariables): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the variables focus operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables   "Posa el focus a l'arbre de variables">
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables.key "V">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.condBreakPanelTitle): This is the text that
  - appears in the conditional breakpoint panel popup as a description. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Aquest punt de ruptura interromprà l'execució només si la següent expressió és certa">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a breakpoint. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak     "Afegeix punt de ruptura">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -191,22 +191,26 @@ ToolboxDebugger.label=Depurador
 # displayed inside the developer tools window..
 ToolboxDebugger.tooltip=Depurador de JavaScript
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesEditableNameTooltip): The text that is displayed
 # in the variables list on an item with an editable name.
 variablesEditableNameTooltip=Feu doble clic per editar
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesEditableValueTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on an item with an editable name.
+# in the variables list on an item with an editable value.
 variablesEditableValueTooltip=Feu clic per canviar el valor
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesCloseButtonTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on an item with which can be removed.
+# in the variables list on an item which can be removed.
 variablesCloseButtonTooltip=Feu clic per eliminar
 
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on a getter or setter which can be edited.
+variablesEditButtonTooltip=Feu clic per definir un valor
+
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
 watchExpressionsSeparatorLabel=→
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -298,18 +298,22 @@ tiltResetManual=Reinicia totes les transformacions aplicades a la matriu de vista model de l'entremat d'una pàgina web
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltCloseDesc=Tanca la visualització si és oberta
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltCloseManual) A fuller description of the 'tilt close'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltCloseManual=Tanca la visualització i torna al mode de ressaltat per defecte de l'Inspector
 
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerClosed) Used in the output of several commands
+# to explain that the debugger must be opened first.
+debuggerClosed=Cal que el depurador estigui obert per fer servir aquesta ordre
+
 # LOCALIZATION NOTE (debuggerStopped) Used in the output of several commands
-# to explain that the debugger must be opened first.
+# to explain that the debugger must be opened first before setting breakpoints.
 debuggerStopped=Cal obrir el depurador abans de definir punts de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakDesc) A very short string used to describe the
 # function of the break command.
 breakDesc=Gestiona els punts de ruptura
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakManual) A longer description describing the
 # set of commands that control breakpoints.
@@ -415,16 +419,20 @@ dbgStepOverDesc=Executa la sentència actual i llavors s'atura a la següent. Si la sentència actual és una crida de funció, després el depurador executa la funció completa i s'atura a la sentència següent després de la crida.
 # LOCALIZATION NOTE (dbgStepInDesc) A very short string used to describe the
 # function of the dbg step in command.
 dbgStepInDesc=Executa la sentència actual i llavors s'atura a la següent. Si la sentència actual és una crida de funció, després el depurador entra en la funció, sinó s'atura a la sentència següent.
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgStepOutDesc) A very short string used to describe the
 # function of the dbg step out command.
 dbgStepOutDesc=Surt de la funció actual i puja un nivell si la funció és imbricada. Si es troba en el cos principal, l'script s'executa fins al final, o fins al punt de ruptura següent. Les sentències omeses s'executen, però no s'entra dins.
 
+# LOCALIZATION NOTE (dbgListSourcesDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg list command.
+dbgListSourcesDesc=Llista els URL d'origen carregats al depurador
+
 # LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
 # 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 consolecloseDesc=Tanca la consola
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleopenDesc) A very short description of the
 # 'console open' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -1,10 +1,16 @@
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Copia l'HTML interior">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "i">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Copia l'HTML exterior">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "C">
 
+<!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.label    "Copia selector únic">
+<!ENTITY inspectorCopyUniqueSelector.accesskey  "n">
+
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Suprimeix el node">
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY inspector.selectButton.tooltip   "Selecciona l'element amb el ratolí">
+
+<!ENTITY inspectorSearchHTML.label     "Cerca HTML">
+<!ENTITY inspectorSearchHTML.key      "H">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -17,16 +17,20 @@
 confirmNavigationAway.message2=Si sortiu de la pàgina, perdreu els canvis que heu fet.
 confirmNavigationAway.buttonLeave=Surt de la pàgina
 confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=S
 confirmNavigationAway.buttonStay=Roman a la pàgina
 confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=R
 
 breadcrumbs.siblings=Germans
 
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerPausedWarning): Used in the Inspector tool, when
+# the user switch to the inspector when the debugger is paused.
+debuggerPausedWarning.message=El depurador està en pausa. Algunes funcions com la selecció amb el ratolí no funcionaran.
+
 # LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
 # This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
 # the node is selected.
 nodeMenu.tooltiptext=Operacions del node
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
 # Used for the menuitem in the tool menu
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Profiler strings -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
+ - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
+ - You want to make that choice consistent across the developer tools.
+ - A good criteria is the language in which you'd find the best
+ - documentation on web development on the web. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (profilerNew.label): This is the label for the
+ - button that creates a new profile. -->
+
+
+
+<!ENTITY profilerNew.label "Nou">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -10,12 +10,75 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 profiler.label=Perfil
 
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.commandkey, profiler.accesskey)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+profiler.commandkey=Y
+profiler.accesskey=P
+
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
 # displayed inside the developer tools window.
 profiler.tooltip=Perfil
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.profileName):
+# This string is the default name for new profiles. Its parameter is a number.
+# For example: "Profile 1", "Profile 2", etc.
+profiler.profileName=Perfil %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.completeProfile):
+# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
+# displays everything that the profiler has generated so far.
+profiler.completeProfile=Perfil sencer
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.sampleRange):
+# This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
+# displays a sample range of data selected by user themselves.
+profiler.sampleRange=Rang de mostra
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.runningTime):
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+profiler.runningTime=Temps d'execució
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.self):
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+# "Self" is how much time was spent doing work directly in that function.
+# As opposed to the total time which is how much time was spent in that
+# function and in functions it called.
+profiler.self=Propi
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.symbolName)
+# This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+profiler.symbolName=Nom del símbol
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.startProfiling)
+# This string is displayed around the button that starts the profiler.
+# String argument will be replaced with a Start button.
+profiler.startProfiling=Feu clic aquí %S per iniciar l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stopProfiling)
+# This string is displayed around the button that stops the profiler.
+# String argument will be replaced with a Stop button.
+profiler.stopProfiling = Feu clic aquí %S per aturar l'anàlisi de rendiment
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.start)
+# This string is displayed on the button that starts the profiler.
+profiler.start=Inicia
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.stop)
+# This string is displayed on the button that stops the profiler.
+profiler.stop=Atura
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.loading)
+# This string is displayed above the progress bar when the profiler
+# is busy loading and parsing the report.
+profiler.loading=S'està carregant el perfil…
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.alreadyRunning)
+# This string is displayed in the profiler whenever there is already
+# another running profile. Users can run only one profile at a time.
+profiler.alreadyRunning=Ja s'està executant una anàlisi de rendiment. Si voleu executar aquest perfil, atureu primer el perfil %S.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
@@ -1,47 +1,40 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (userStylesLabel): This is the label for the checkbox
+<!-- LOCALIZATION NOTE (browserStylesLabel): This is the label for the checkbox
  - that specifies whether the styles that are not from the user's stylesheet
  - should be displayed or not. -->
 
 
-<!ENTITY userStylesLabel  "Només els estils de l'usuari">
+<!ENTITY browserStylesLabel  "Estils del navegador">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (userStylesSearch): This is the placeholder that goes in
  - the search box when no search term has been entered. -->
 
 <!ENTITY userStylesSearch   "Cerca">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (selectedElementLabel): This is the label for the path of
  - the highlighted element in the web page. This path is based on the document
  - tree. -->
 
 <!ENTITY selectedElementLabel "Selecciona un element:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (noPropertiesFound): In the case where there are no CSS
  - properties to display e.g. due to search criteria this message is
  - displayed. -->
 
 <!ENTITY noPropertiesFound   "No s'ha trobat cap propietat CSS.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (unmatchedSelectors): For each style property
- - the panel shows whether there are any selectors that do not match the
- - currently selected element. -->
-
-<!ENTITY unmatchedSelectors  "Selectors que no hi coincideixen">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bestMatch, matched, parentMatch & unmatched): For each
- - style property the panel shows the rules which hold that specific property.
- - For every rule, the rule status is also displayed: a rule can be the best
- - match, a match, a parent match, or a rule did not match the element the
- - user has highlighted. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bestMatch, matched, parentMatch): For each style
+ - property the panel shows the rules containing that property. For every
+ - rule, the rule status is also displayed: a rule can be the best match, a
+ - match or a parent match. -->
 
 <!ENTITY bestMatch       "Millor coincidència">
 <!ENTITY matched        "Coincideix">
 <!ENTITY parentMatch      "Coincideix el pare">
-<!ENTITY unmatched       "No coincideix">
 <!-- FIXME: notes -->
 
 <!ENTITY computedViewTitle   "Calculat">
 <!ENTITY ruleViewTitle     "Regles">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -16,17 +16,16 @@ panelTitle=Inspector de l'estil
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Millor coincidència
 rule.status.MATCHED=Coincideix
 rule.status.PARENT_MATCH=Coincideix el pare
-rule.status.UNMATCHED=No coincideix
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline): For each
 # style property the panel shows the rules which hold that specific property.
 # For every rule, the rule source is also displayed: a rule can come from a
 # file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
 rule.sourceInline=en línia
 rule.sourceElement=element
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -1,3 +1,22 @@
 toolboxDockButtons.bottom.tooltip=Ancora a la part inferior del navegador
 toolboxDockButtons.side.tooltip=Ancora al costat del navegador
 toolboxDockButtons.window.tooltip=Mostra en una altra finestra
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.errors): Semi-colon list of plural
+# forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of errors in the current web page
+toolboxToggleButton.errors=#1 error;#1 errors
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.warnings): Semi-colon list of plural
+# forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of warnings in the current web page
+toolboxToggleButton.warnings=#1 avís;#1 avisos
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolboxToggleButton.tooltip): This string is shown
+# as tooltip in the developer toolbar to open/close the developer tools.
+# It's using toolboxToggleButton.errors as first and
+# toolboxToggleButton.warnings as second argument to show the number of errors
+# and warnings.
+toolboxToggleButton.tooltip=%1$S, %2$S\nFeu clic per commutar les eines per a desenvolupadors.
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -1,6 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Pestanya nova">
+<!ENTITY newtab.undo.removedLabel "S'ha eliminat la miniatura.">
+<!ENTITY newtab.undo.undoButton "Desfés.">
+<!ENTITY newtab.undo.restoreButton "Restaura-les totes.">
+<!ENTITY newtab.undo.closeTooltip "Amaga">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -40,23 +40,23 @@
 <!ENTITY healthReportDesc.label     "Ens ajuda a entendre el rendiment del navegador i comparteix dades amb &vendorShortName; sobre la salut del navegador">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "Habilita &brandShortName; Health Report">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "R">
 <!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Més informació">
 
 <!ENTITY telemetrySection.label     "Telemesura">
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
 <!ENTITY enableTelemetry.label      "Habilita la telemesura">
-<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "T">
+<!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "t">
 <!ENTITY telemetryLearnMore.label    "Més informació">
 
 <!ENTITY crashReporterSection.label   "Informe de fallada">
 <!ENTITY crashReporterDesc.label     "El &brandShortName; tramet informes de fallades per ajudar a &vendorShortName; a fer el navegador més estable i segur">
 <!ENTITY enableCrashReporter.label    "Habilita els informes de fallada">
-<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "C">
+<!ENTITY enableCrashReporter.accesskey  "H">
 <!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Més informació">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Xarxa">
 
 <!ENTITY connection.label        "Connexió">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Configureu com el &brandShortName; es connecta a Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Paràmetres…">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -1,16 +1,21 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY tracking.label         "Seguiment">
 
-<!ENTITY doNotTrack.label        "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi">
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "g">
+<!ENTITY dntTrackingNopref.label    "No facis saber res als llocs sobre les meves preferències de seguiment.">
+<!ENTITY dntTrackingNopref.accesskey  "o">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.label    "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi.">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.accesskey  "n">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.label     "Fes saber als llocs web que vull que se'm segueixi.">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.accesskey   "f">
+<!ENTITY doNotTrackInfo.label      "Més informació">
 
 <!ENTITY history.label         "Historial">
 
 <!ENTITY locationBar.label       "Barra d'ubicació">
 
 <!ENTITY locbar.pre.label       "Quan s'utilitzi la barra d'ubicació, suggereix:">
 <!ENTITY locbar.pre.accessKey     "l">
 <!ENTITY locbar.post.label       "">
--- a/browser/chrome/browser/taskbar.properties
+++ b/browser/chrome/browser/taskbar.properties
@@ -1,16 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 taskbar.tasks.newTab.label=Obre una pestanya nova
 taskbar.tasks.newTab.description=Obre una pestanya nova del navegador.
 taskbar.tasks.newWindow.label=Obre una finestra nova
 taskbar.tasks.newWindow.description=Obre una finestra nova del navegador.
-taskbar.tasks.enterPrivacyMode.label=Inicia la navegació privada
-taskbar.tasks.enterPrivacyMode.description=Inicia la navegació privada. Es desarà la sessió actual.
-taskbar.tasks.exitPrivacyMode.label=Surt de la navegació privada
-taskbar.tasks.exitPrivacyMode.description=Se surt de la navegació privada i es restaurarà la sessió anterior.
 taskbar.tasks.newPrivateWindow.label=Finestra privada nova
 taskbar.tasks.newPrivateWindow.description=Obre una finestra nova en mode de navegació privada.
 taskbar.frequent.label=Freqüent
 taskbar.recent.label=Recent
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -27,35 +27,35 @@ page_of=de {{pageCount}}
 
 zoom_out.title=Allunya
 zoom_out_label=Allunya
 zoom_in.title=Apropa
 zoom_in_label=Apropa
 zoom.title=Escala
 print.title=Imprimeix
 print_label=Imprimeix
-presentation_mode.title=Canvia a mode de presentació
+presentation_mode.title=Canvia al mode de presentació
 presentation_mode_label=Mode de presentació
 open_file.title=Obre el fitxer
 open_file_label=Obre
 download.title=Baixa
 download_label=Baixa
-bookmark.title=Vista actual (copia o obre en una nova finestra)
+bookmark.title=Vista actual (copia o obre en una finestra nova)
 bookmark_label=Vista actual
 
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
-toggle_slider.title=Mostra/amaga el control lliscant
-toggle_slider_label=Mostra/amaga el control lliscant
+toggle_sidebar.title=Mostra/amaga la barra lateral
+toggle_sidebar_label=Mostra/amaga la barra lateral
 outline.title=Mostra el contorn del document
 outline_label=Contorn del document
 thumbs.title=Mostra les miniatures
 thumbs_label=Miniatures
-findbar.title=Cerca en el document
+findbar.title=Cerca al document
 findbar_label=Cerca
 
 # Document outline messages
 no_outline=El contorn no està disponible
 
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
@@ -81,19 +81,19 @@ find_match_case_label=Distingeix entre majúscules i minúscules
 find_reached_top=S'ha arribat al principi del document, es continua pel final
 find_reached_bottom=S'ha arribat al final del document, es continua pel principi
 find_not_found=No s'ha trobat l'expressió
 
 # Error panel labels
 error_more_info=Més informació
 error_less_info=Menys informació
 error_close=Tanca
-# LOCALIZATION NOTE (error_build): "{{build}}" will be replaced by the PDF.JS
-# build ID.
-error_build=Construcció PDF.JS: {{build}}
+# LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be
+# replaced by the PDF.JS version and build ID.
+error_version_info=PDF.js v{{version}} (muntatge: {{build}})
 # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an
 # english string describing the error.
 error_message=Missatge: {{message}}
 # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack
 # trace.
 error_stack=Pila: {{stack}}
 # LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename
 error_file=Fitxer: {{file}}
@@ -106,18 +106,19 @@ page_scale_width=Amplària de la pàgina
 page_scale_fit=Ajusta la pàgina
 page_scale_auto=Zoom automàtic
 page_scale_actual=Mida real
 
 # Loading indicator messages
 loading_error_indicator=Error
 loading_error=S'ha produït un error en carregar el PDF.
 invalid_file_error=El fitxer PDF no és vàlid o està corrupte.
+missing_file_error=Manca el fitxer PDF.
 
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip.
 # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
-text_annotation_type=[{{type}} anotació]
+text_annotation_type=[Anotació de {{type}}]
 request_password=El fitxer PDF està protegit per una contrasenya: 
 
 printing_not_supported=Avís: la impressió no és plenament funcional en aquest navegador.
 web_fonts_disabled=Les fonts web estan inhabilitades: no es poden incrustar fitxers PDF.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-alarms.properties
@@ -14,21 +14,21 @@ reminderTitleAtEndTask=El moment que aca
 reminderCustomUnitMinutes=#1 minut;#1 minuts
 reminderCustomUnitHours=#1 hora;#1 hores 
 reminderCustomUnitDays=#1 dia;#1 dies
 
 # LOCALIZATION NOTE (reminderSnoozeOkA11y)
 # This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the user
 # focuses the "OK" button in the "Snooze for..." popup of the alarm dialog.
 # %1$S = any of reminderCustomUnit*
-reminderSnoozeOkA11y=Avisa'm d'aquí %1$S
+reminderSnoozeOkA11y=Ajorna el recordatori fins d'aquí %1$S
 
 reminderCustomOriginBeginBeforeEvent=abans que comenci la cita
 reminderCustomOriginBeginAfterEvent=després que comenci la cita
-reminderCustomOriginEndBeforeEvent=abans que la cita acabi
-reminderCustomOriginEndAfterEvent=després que la cita acabi
+reminderCustomOriginEndBeforeEvent=abans que acabi la cita
+reminderCustomOriginEndAfterEvent=després que acabi la cita
 reminderCustomOriginBeginBeforeTask=abans que comenci la tasca
 reminderCustomOriginBeginAfterTask=després que comenci la tasca
 reminderCustomOriginEndBeforeTask=abans que acabi la tasca
 reminderCustomOriginEndAfterTask=després que acabi la tasca
 
-reminderErrorMaxCountReachedEvent=El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatori per a cada cita.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per a cada cita.
-reminderErrorMaxCountReachedTask=El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatori per a cada tasca.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per a cada tasca.
+reminderErrorMaxCountReachedEvent=El calendari seleccionat té una limitació d'#1 recordatori per cita.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per cita.
+reminderErrorMaxCountReachedTask=El calendari seleccionat té una limitació d'#1 recordatori per tasca.;El calendari seleccionat té una limitació de #1 recordatoris per tasca.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
@@ -6,10 +6,10 @@ event.attendee.role.required = Assistent
 event.attendee.role.optional = Assistent opcional
 event.attendee.role.nonparticipant = No participa
 event.attendee.role.chair = Cap
 event.attendee.role.unknown = Assistent desconegut (%1$S)
 
 event.attendee.usertype.individual = Individual
 event.attendee.usertype.group = Grup
 event.attendee.usertype.resource = Recurs
-event.attendee.usertype.room = Habitació
+event.attendee.usertype.room = Sala
 event.attendee.usertype.unknown = Tipus desconegut (%1$S)
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -3,37 +3,37 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY event.title.label         "Edita l'element" >
 
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip  "Conserva la durada quan es canviï la data de finalització">
 <!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "d">
 
 <!ENTITY newevent.from.label        "Des de" >
-<!ENTITY newevent.to.label         "fins a" >
+<!ENTITY newevent.to.label         "Fins a" >
 <!ENTITY newevent.attendees.notify.label  "Notifica els assistents">
 
 <!ENTITY newevent.status.label          "Estat" >
 <!ENTITY newevent.status.accesskey        "s" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.label     "Sense especificar" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.accesskey   "e" >
 <!ENTITY newevent.todoStatus.none.label      "Sense especificar" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.label   "Cancel·lada" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.cancelled.accesskey "n" >
 <!ENTITY newevent.todoStatus.cancelled.label   "Cancel·lada" >
 <!ENTITY newevent.status.tentative.label     "Provisional" >
 <!ENTITY newevent.status.tentative.accesskey   "P" >
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.label     "Confirmada" >
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey   "C" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label    "Necessita una acció" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label     "En curs" >
-<!ENTITY newevent.status.completed.label     "Finalitzada el dia" >
+<!ENTITY newevent.status.completed.label     "Acabada el dia" >
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 
-<!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "&#37; realitzat">
+<!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "&#37; acabat">
 <!-- Keyboard Shortcuts -->
 
 <!ENTITY event.dialog.new.event.key2       "I">
 <!ENTITY event.dialog.new.task.key2        "D">
 <!ENTITY event.dialog.new.message.key2      "N">
 <!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
 <!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
 <!ENTITY event.dialog.saveandclose.key      "L">
@@ -83,56 +83,56 @@
 <!ENTITY event.menu.edit.paste.accesskey         "x">
 <!ENTITY event.menu.edit.select.all.label        "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY event.menu.edit.select.all.accesskey      "o">
 
 <!ENTITY event.menu.view.label              "Visualitza">
 <!ENTITY event.menu.view.accesskey            "V">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.label         "Barres d'eines">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.accesskey       "B">
-<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Barra de cites">
+<!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.label      "Barra d'eines de cites">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "c">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Personalitza…">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "P">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Mostra l'enllaç relacionat">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "r">
 
 <!ENTITY event.menu.options.label              "Opcions">
 <!ENTITY event.menu.options.accesskey            "O">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.label         "Invita assistents…">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey       "I">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label         "Comprova l'ortografia…">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey       "o">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label     "Comprova l'ortografia mentre s'escriu">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey   "s">
 <!ENTITY event.menu.options.link.label            "Afegeix un enllaç…">
 <!ENTITY event.menu.options.link.accesskey          "l">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone2.label         "Mostra el fus horari">
+<!ENTITY event.menu.options.timezone2.label         "Mostra els fusos horaris">
 <!ENTITY event.menu.options.timezone2.accesskey       "h">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.label         "Prioritat">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey       "P">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "No especificada">
-<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "o">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Sense especificar">
+<!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "S">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.label        "Baixa">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey      "B">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label      "Normal">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey    "N">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.high.label       "Alta">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.high.accesskey     "A">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.label          "Privadesa">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.accesskey        "v">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.public.label       "Cita pública">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.public.accesskey     "b">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.label    "Mostra només la data i l'hora">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.confidential.accesskey  "s">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.private.label      "Cita privada">
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey    "r">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.label         "Mostra l'hora com">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.label         "Mostra l'hora com a">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey       "t">
-<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label       "Ocupada">
+<!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label       "Ocupat">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey     "O">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label       "Lliure">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey     "L">
 
 <!ENTITY event.invite.attendees.label           "Invita assistents…">
 <!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "I">
 <!ENTITY event.email.attendees.label           "Redacta un missatge a tots els assistents…">
 <!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "t">
@@ -160,22 +160,24 @@
 <!ENTITY event.alldayevent.label             "Cita de tot el dia" >
 <!ENTITY event.alldayevent.accesskey           "d">
 <!ENTITY event.from.label                 "Inici:" >
 <!ENTITY event.from.accesskey               "I">
 <!ENTITY task.from.label                 "Inici:" >
 <!ENTITY task.from.accesskey               "I">
 <!ENTITY event.to.label                  "Fi:" >
 <!ENTITY event.to.accesskey                "F">
-<!ENTITY task.to.label                  "Fi:" >
-<!ENTITY task.to.accesskey                "F">
+<!ENTITY task.to.label                  "Venciment:" >
+<!ENTITY task.to.accesskey                "V">
 <!ENTITY task.status.label                "Estat:" >
 <!ENTITY task.status.accesskey              "E">
 <!ENTITY event.repeat.label                "Repetició:" >
 <!ENTITY event.repeat.accesskey              "R">
+<!ENTITY event.until.label                "Fins:">
+<!ENTITY event.until.accesskey              "i">
 <!ENTITY event.reminder.label               "Recordatori:" >
 <!ENTITY event.reminder.accesskey             "e">
 <!ENTITY event.description.label             "Descripció:" >
 <!ENTITY event.description.accesskey           "p">
 <!ENTITY event.attachments.label             "Adjuncions:" >
 <!ENTITY event.attachments.accesskey           "j" >
 <!ENTITY event.attachments.menubutton.label        "Adjunta">
 <!ENTITY event.attachments.menubutton.accesskey      "A">
@@ -205,42 +207,42 @@
 <!ENTITY event.reminder.1week.before.label        "1 setmana abans" >
 <!ENTITY event.reminder.custom.label           "Personalitzat…" >
 
 <!ENTITY event.reminder.multiple.label          "Recordatoris múltiples…" >
 <!-- Recurrence dialog -->
 
 <!ENTITY recurrence.title.label             "Edita la repetició">
 
-<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "No es repeteix mai">
+<!ENTITY event.repeat.does.not.repeat.label       "No es repeteix">
 <!ENTITY event.repeat.daily.label            "Diàriament">
 <!ENTITY event.repeat.weekly.label           "Setmanalment">
-<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Cada dia laboral">
+<!ENTITY event.repeat.every.weekday.label        "Cada dia feiner">
 <!ENTITY event.repeat.bi.weekly.label          "Cada dues setmanes">
 <!ENTITY event.repeat.monthly.label           "Mensualment">
 <!ENTITY event.repeat.yearly.label           "Anualment">
 <!ENTITY event.repeat.custom.label           "Personalitzat…">
 
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.label         "Patró de repetició">
 <!ENTITY event.recurrence.occurs.label         "Es repeteix" >
 <!ENTITY event.recurrence.day.label           "diàriament" >
 <!ENTITY event.recurrence.week.label          "setmanalment" >
 <!ENTITY event.recurrence.month.label          "mensualment" >
 <!ENTITY event.recurrence.year.label          "anualment" >
 
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.every.label      "Cada" >
-<!ENTITY repeat.units.days.both             "Dia/es" >
-<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Cada dia de la setmana" >
+<!ENTITY repeat.units.days.both             "dia/es" >
+<!ENTITY event.recurrence.pattern.every.weekday.label  "Cada dia feiner" >
 
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.weekly.every.label  "Cada" >
-<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "Setmana/es" >
-<!ENTITY event.recurrence.on.label           "Al:" >
+<!ENTITY repeat.units.weeks.both            "setmana/es" >
+<!ENTITY event.recurrence.on.label           "El:" >
 
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.every.label  "Cada" >
-<!ENTITY repeat.units.months.both            "Mes/os" >
+<!ENTITY repeat.units.months.both            "mes/os" >
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.every.label      "Cada" >
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.first.label      "El primer">
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.second.label     "El segon">
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.third.label      "El tercer">
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.fourth.label     "El quart">
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.fifth.label      "El cinquè">
 <!ENTITY event.recurrence.monthly.last.label      "L'últim">
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.1.label "Diumenge" >
@@ -249,17 +251,17 @@
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.4.label "Dimecres" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.5.label "Dijous" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.6.label "Divendres" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.monthly.week.7.label "Dissabte" >
 <!ENTITY event.recurrence.repeat.dayofmonth.label    "Dia del mes">
 <!ENTITY event.recurrence.repeat.recur.label      "Es repeteix els dies">
 
 <!ENTITY event.recurrence.every.label            "Cada:" >
-<!ENTITY repeat.units.years.both               "Any/s" >
+<!ENTITY repeat.units.years.both               "any/s" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.every.month.label  "Cada" >
 <!-- LOCALIZATON NOTE
   Some languages use a preposition when describing dates:
   Portuguese: 6 de Setembro
   English: 6 [of] September
   event.recurrence.pattern.yearly.of.label is "of" in
   Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
 -->
@@ -301,46 +303,46 @@
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.6.label   "Juny" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.7.label   "Juliol" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.8.label   "Agost" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.9.label   "Setembre" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.10.label   "Octubre" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.11.label   "Novembre" >
 <!ENTITY event.recurrence.pattern.yearly.month2.12.label   "Desembre" >
 
-<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Marge de repetició">
+<!ENTITY event.recurrence.range.label          "Interval de repetició">
 <!ENTITY event.recurrence.forever.label         "Sense data de finalització" >
 <!ENTITY event.recurrence.repeat.for.label       "Crea" >
 <!ENTITY event.recurrence.appointments.label      "Cites" >
-<!ENTITY event.repeat.until.label            "Es repeteixen fins" >
+<!ENTITY event.repeat.until.label            "Es repeteix fins" >
 <!ENTITY event.recurrence.preview.label         "Previsualització">
 <!-- Attendees dialog -->
 
 <!ENTITY invite.title.label           "Invita assistents">
 <!ENTITY event.organizer.label         "Organitzador">
 <!ENTITY event.freebusy.suggest.slot      "Franja horària suggerida:">
-<!ENTITY event.freebusy.next.slot        "Franja següent" >
-<!ENTITY event.freebusy.previous.slot      "Franja anterior" >
+<!ENTITY event.freebusy.next.slot        "Franja següent " >
+<!ENTITY event.freebusy.previous.slot      " Franja anterior" >
 <!ENTITY event.freebusy.zoom          "Escala:">
 <!ENTITY event.freebusy.legend.free       "Lliure" >
-<!ENTITY event.freebusy.legend.busy       "Ocupada" >
+<!ENTITY event.freebusy.legend.busy       "Ocupat" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative  "Intent" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Fora de l'oficina" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown     "Sense informació" >
 <!ENTITY event.attendee.role.required      "Assistent necessari">
 <!ENTITY event.attendee.role.optional      "Assistent opcional">
 <!ENTITY event.attendee.role.chair       "Cap de la reunió">
 <!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "No participa">
 <!ENTITY event.attendee.usertype.individual   "Individual">
 <!ENTITY event.attendee.usertype.group     "Grup">
 <!ENTITY event.attendee.usertype.resource    "Recurs">
-<!ENTITY event.attendee.usertype.room      "Habitació">
+<!ENTITY event.attendee.usertype.room      "Sala">
 <!-- Timezone dialog -->
 
-<!ENTITY timezone.title.label      "Especifiqueu el fus horari">
+<!ENTITY timezone.title.label      "Indiqueu el fus horari">
 <!ENTITY event.timezone.custom.label   "Més fusos horaris…">
 <!-- Read-Only dialog -->
 
 <!ENTITY read.only.general.label     "General">
 <!ENTITY read.only.title.label      "Títol:">
 <!ENTITY read.only.event.start.label   "Data d'inici:">
 <!ENTITY read.only.task.start.label   "Data d'inici:">
 <!ENTITY read.only.event.end.label    "Data de fi:">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -2,32 +2,32 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (dailyEveryNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Daily repeat rules
 # #1 - number
 # e.g. "every 4 days"
 dailyEveryNth=cada dia;cada #1 dies
-repeatDetailsRuleDaily4=tots els dies entre setmana
+repeatDetailsRuleDaily4=cada dia feiner
 
 # LOCALIZATION NOTE (weeklyNthOnNounclass...)
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
 # Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S)
 # set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
 # Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
 # Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
 # language need them. In this case, corresponding strings must be added for
 # others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
 # "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - weekday (one or more)
 # #2 - week interval
 # e.g. "every 3 weeks on Tuesday, Wednesday and Thursday
-weeklyNthOnNounclass1=tots %1$S;cada #2 setmanes %1$S
-weeklyNthOnNounclass2=tots %1$S;cada #2 setmanes %1$S
+weeklyNthOnNounclass1=cada %1$S;cada #2 setmanes el %1$S
+weeklyNthOnNounclass2=cada %1$S;cada #2 setmanes el %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (weeklyEveryNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Weekly repeat rules
 # #1 - interval
 # e.g. "every 5 weeks"
 weeklyEveryNth=cada setmana;cada #1 setmanes
 
 # LOCALIZATION NOTE ('repeatDetailsDay...' and 'repeatDetailsDay...Nounclass'):
@@ -77,18 +77,18 @@ repeatDetailsAnd=i
 # language need them. In this case, corresponding strings must be added for
 # others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
 # "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - list of weekdays with ordinal, article and noun class/gender
 #    (ordinal and weekday of every element in the list follow the order
 #     and the rule of ordinalWeekdayOrder string)
 # #2 - interval
 # e.g. "the first Monday and the last Friday of every 3 months"
-monthlyRuleNthOfEveryNounclass1=%1$S de cada mes;%1$S cada #2 mesos
-monthlyRuleNthOfEveryNounclass2=%1$S de cada mes;%1$S cada #2 mesos
+monthlyRuleNthOfEveryNounclass1=%1$S de cada mes;%1$S de cada #2 mesos
+monthlyRuleNthOfEveryNounclass2=%1$S de cada mes;%1$S de cada #2 mesos
 
 # LOCALIZATION NOTE (ordinalWeekdayOrder):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # This string allows to change the order of the elements "ordinal" and
 # "weekday" (or to insert a word between them) for the argument %1$S of the
 # string monthlyRuleNthOfEveryNounclass...
 # Without changing this string, the order is that one required from most
 # languages: ordinal + weekday (e.g. "'the first' 'Monday' of every 2 months").
@@ -106,38 +106,38 @@ ordinalWeekdayOrder=%1$S %2$S
 # Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
 # language need them. In this case, corresponding strings must be added for
 # others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
 # "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - list of single weekdays and/or weekdays with ordinal, article and
 #    noun class/gender when rule contains also specific day in the month
 # #2 - interval
 # e.g. "every Monday, Tuesday and the second Sunday of every month"
-monthlyEveryOfEveryNounclass1=tots els %1$S de cada mes;tots els %1$S cada #2 mesos
-monthlyEveryOfEveryNounclass2=tots els %1$S de cada mes;tots els %1$S cada #2 mesos
+monthlyEveryOfEveryNounclass1=cada %1$S de cada mes;cada %1$S de cada #2 mesos
+monthlyEveryOfEveryNounclass2=cada %1$S de cada mes;cada %1$S de cada #2 mesos
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyDayOfNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # %1$S - day of month
 # #2 - month interval
 # e.g. "day 3 of every 2 months"
-monthlyDayOfNth=el dia %1$S de cada mes;el dia %1$S cada #2 mesos
+monthlyDayOfNth=el dia %1$S de cada mes;el dia %1$S de cada #2 mesos
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDayOfNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # %1$S - day of month
 # #2 - month interval
 # e.g. "the last day of every 3 months"
-monthlyLastDayOfNth=l'últim dia de mes; l'últim dia de mes cada #1 mesos
+monthlyLastDayOfNth=l'últim dia del mes; l'últim dia del mes de cada #1 mesos
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthlyEveryDayOfNth):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Monthly repeat rules
 # #2 - month interval
 # e.g. "every day of the month every 4 months"
-monthlyEveryDayOfNth=tots els dies;cada #2 mesos tots els dies del mes
+monthlyEveryDayOfNth=cada dia de cada mes;cada dia del mes de cada #2 mesos
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatOrdinal...Nounclass...):
 # Ordinal numbers nouns for every noun class (grammatical genders) of weekdays
 # considered in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings. For languages that need
 # localization according to genders or noun classes.
 # Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
 # Add 'repeatOrdinal...Nounclass' strings with suffix 3, 4 and so on for
 # languages with more than two noun classes for weekdays. In this case
@@ -158,52 +158,52 @@ repeatOrdinal5Nounclass2=el cinquè
 repeatOrdinal-1Nounclass2=l'últim
 
 # LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOn):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
 # %1$S - month
 # %2$S - day of month
 # #3 - yearly interval
 # e.g. "every 3 years on December 14"
-yearlyNthOn=cada any, el %2$S %1$S;cada #3 anys, el %2$S %1$S
+yearlyNthOn=cada %2$S de %1$S;cada %2$S de %1$S de cada #3 anys
 
 # LOCALIZATION NOTE (yearlyNthOnNthOfNounclass...):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
 # Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%2$S)
 # set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
 # Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
 # Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
 # language need them. In this case, corresponding strings must be added for
 # others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
 # "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - ordinal with article and noun class/gender corresponding to weekday
 # %2$S - weekday
 # %3$S - month
 # #4 - yearly interval
 # e.g. "the second Monday of every March"
 # e.g "every 3 years the second Monday of March"
-yearlyNthOnNthOfNounclass1=%1$S %2$S de cada %3$S;cada #4 anys %1$S %2$S de %3$S
-yearlyNthOnNthOfNounclass2=%1$S %2$S de cada %3$S;cada #4 anys %1$S %2$S de %3$S
+yearlyNthOnNthOfNounclass1=%1$S %2$S de cada %3$S;%1$S %2$S de %3$S de cada #4 anys
+yearlyNthOnNthOfNounclass2=%1$S %2$S de cada %3$S;%1$S %2$S de %3$S de cada #4 anys
 
 # LOCALIZATION NOTE (yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1):
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Yearly repeat rules
 # Translate these strings according to noun class/gender of weekday (%1$S)
 # set in 'repeadDetailsDay...Nounclass' strings.
 # Nounclass1 <-> Masculine gender; Nounclass2 <-> Feminine gender.
 # Add others strings with suffix 3, 4,... for others noun classes if your
 # language need them. In this case, corresponding strings must be added for
 # others rule strings with 'Nounclass...' suffix and corresponding values
 # "nounclass..." must be written in 'repeatDetailsDayxNounclass' strings.
 # %1$S - weekday
 # %2$S - month
 # #3 - yearly interval
 # e.g. "every Thursday of March"
 # e.g "every 3 years on every Thursday of March"
-yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1=tots els %1$S de %2$S;cada #3 anys tots els %1$S de %2$S
-yearlyOnEveryNthOfNthNounclass2=tots els %1$S de %2$S;cada #3 anys tots els %1$S de %2$S
+yearlyOnEveryNthOfNthNounclass1=cada %1$S de %2$S;cada %1$S de %2$S de cada #3 anys
+yearlyOnEveryNthOfNthNounclass2=cada %1$S de %2$S;cada %1$S de %2$S de cada #3 anys
 
 repeatDetailsMonth1=gener
 repeatDetailsMonth2=febrer
 repeatDetailsMonth3=març
 repeatDetailsMonth4=abril
 repeatDetailsMonth5=maig
 repeatDetailsMonth6=juny
 repeatDetailsMonth7=juliol
@@ -222,73 +222,80 @@ repeatDetailsMonth12=desembre
 # #5 - event occurence times: number
 # e.g. with monthlyRuleNthOfEvery:
 # "Occurs the first Sunday of every 3 month
 # only on 1/1/2009"
 # from 5:00 PM to 6:00 PM"
 # "Occurs the first Sunday of every 3 month
 # effective 1/1/2009 for 5 times
 # from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatCount=Succeeix %1$S\nel dia %2$S\nde %3$S a %4$S.;Es repeteix %1$S\n#5 vegades a partir del %2$S\nde %3$S a %4$S.
+repeatCount=Té lloc %1$S\n#5 vegada a partir del %2$S\nde %3$S a %4$S.;Té lloc %1$S\n#5 vegades a partir del %2$S\nde %3$S a %4$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatCountAllDay):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # #3 - event occurence times: number
 # e.g. with monthlyRuleNthOfEvery:
 # "Occurs the first Sunday of every 3 month
 # only on 1/1/2009"
 # "Occurs the first Sunday of every 3 month
 # effective 1/1/2009 for 5 times"
-repeatCountAllDay=Succeeix %1$S\nel dia %2$S.;Es repeteix %1$S\n#3 vegades a partir del %2$S
+repeatCountAllDay=Té lloc %1$S\n#3 vegada a partir del %2$S.;Té lloc %1$S\n#3 vegades a partir del %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsUntil):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # %3$S - event end date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # %4$S - event start time (e.g. hh:mm (PM/AM))
 # %5$S - event end time (e.g. hh:mm (PM/AM))
 # e.g. with weeklyNthOn:
 # "Occurs every 2 weeks on Sunday and Friday
 # effective 1/1/2009 until 1/1/2010
 # from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatDetailsUntil=Es repeteix %1$S\na partir del %2$S fins al %3$S\nde %4$S a %5$S.
+repeatDetailsUntil=Té lloc %1$S\na partir del %2$S fins al %3$S\nde %4$S a %5$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsUntilAllDay):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # %3$S - event end date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # e.g. with monthlyDayOfNth and all day event:
 # "Occurs day 3 of every 5 month
 # effective 1/1/2009 until 1/1/2010"
-repeatDetailsUntilAllDay=Es repeteix %1$S\na partir del %2$S fins al %3$S.
+repeatDetailsUntilAllDay=Té lloc %1$S\na partir del %2$S fins al %3$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsInfinite):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # %3$S - event start time (e.g. hh:mm (PM/AM))
 # %4$S - event end time (e.g. hh:mm (PM/AM))
 # e.g. with monthlyDayOfNth:
 # "Occurs day 3 of every 5 month
 # effective 1/1/2009
 # from 5:00 PM to 6:00 PM"
-repeatDetailsInfinite=Es repeteix %1$S\na partir del %2$S\nde %3$S a %4$S.
+repeatDetailsInfinite=Té lloc %1$S\na partir del %2$S\nde %3$S a %4$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsInfiniteAllDay):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # e.g. with monthlyDayOfNth and all day event:
 # "Occurs day 3 of every 5 month
 # effective 1/1/2009"
-repeatDetailsInfiniteAllDay=Es repeteix %1$S\na partir del %2$S.
+repeatDetailsInfiniteAllDay=Té lloc %1$S\na partir del %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (monthlyLastDay):
+# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
+# A monthly rule with one or more days of the month (monthlyDayOfNth) and the
+# string "the last day" of the month.
+# e.g.: "Occurs day 15, 20, 25 and the last day of every 3 months"
+monthlyLastDay=l'últim dia
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplex):
 # This string is shown in the repeat details area if our code can't handle the
 # complexity of the recurrence rule yet.
 ruleTooComplex=Feu clic aquí per a més informació
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplexSummary):
 # This string is shown in the event summary dialog if our code can't handle the
@@ -301,24 +308,24 @@ newTask=Tasca nova
 itemMenuLabelEvent=Cita
 itemMenuAccesskeyEvent2=C
 itemMenuLabelTask=Tasca
 itemMenuAccesskeyTask2=T
 
 emailSubjectReply=Re: %1$S
 
 # Link Location Dialog
-specifyLinkLocation=Especifiqueu l'adreça de l'enllaç
+specifyLinkLocation=Indiqueu l'adreça de l'enllaç
 enterLinkLocation=Escriviu l'adreça d'una pàgina web o la ubicació d'un document.
 
-summaryDueTaskLabel=Motiu:
+summaryDueTaskLabel=Venciment:
 
 # Attach File Dialog
-attachViaFilelink=Fitxer fent servir %1$S
-selectAFile=Seleccioneu un o més fitxers per adjuntar
+attachViaFilelink=Fitxer mitjançant %1$S
+selectAFile=Seleccioneu els fitxers que voleu adjuntar
 removeCalendarsTitle=Suprimeix les adjuncions
 removeCalendarsText=Segur que voleu suprimir %1$S adjuncions?
 
 # Recurrence Dialog Widget Order
 # LOCALIZATION NOTE: You can change the order of below params
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat monthly
 # %1$S - ordinal with article, %2$S - weekday
 # e.g. "the First Saturday"
@@ -347,28 +354,40 @@ yearlyOrder2=%1$S %2$S %3$S %4$S
 # - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
 # - monthlyEveryOfEvery
 #   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
 # - yearlyOnEveryNthOfNth
 #   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
 # In your local write:
 # "true"  if sentences like those above need weekday in plural form;
 # "false"  if sentences like those above don't need weekday in plural form;
-pluralForWeekdays=true
+pluralForWeekdays=false
 
 # LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsDayxxxPlural):
 # Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
 # Weekdays in plural form used inside sentences like "every Monday" or
 # "every Sunday of May" etc. for languages that need them.
 # These plurals will be used inside the following rule strings only if string
 # 'pluralForWeekdays' (see above) is set to "true":
 # - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
 # - monthlyEveryOfEvery
 #   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
 # - yearlyOnEveryNthOfNth
 #   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
-repeatDetailsDay1Plural=Diumenges
-repeatDetailsDay2Plural=Dilluns
-repeatDetailsDay3Plural=Dimarts
-repeatDetailsDay4Plural=Dimecres
-repeatDetailsDay5Plural=Dijous
-repeatDetailsDay6Plural=Divendres
-repeatDetailsDay7Plural=Dissabtes
+repeatDetailsDay1Plural=diumenges
+repeatDetailsDay2Plural=dilluns
+repeatDetailsDay3Plural=dimarts
+repeatDetailsDay4Plural=dimecres
+repeatDetailsDay5Plural=dijous
+repeatDetailsDay6Plural=divendres
+repeatDetailsDay7Plural=dissabtes
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventRecurrenceForeverLabel):
+# Edit/New Event dialog -> datepicker that sets the until date.
+# For recurring rules that repeat forever, this labels appears in the
+# datepicker, below the minimonth, as an option for the until date.
+eventRecurrenceForeverLabel=Per sempre
+
+# LOCALIZATION NOTE (eventRecurrenceMonthlyLastDayLabel):
+# Edit dialog recurrence -> Monthly Recurrence pattern -> Monthly daypicker
+# The label on the monthly daypicker's last button that allows to select
+# the last day of the month inside a BYMONTHDAY rule.
+eventRecurrenceMonthlyLastDayLabel=Últim dia
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
@@ -1,20 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-header.isrepeating.event.label=és una cita repetitiva
-header.isrepeating.task.label=és una tasca repetitiva
+header.isrepeating.event.label=és una cita periòdica
+header.isrepeating.task.label=és una tasca periòdica 
 
-windowtitle.event.delete=Suprimeix la cita repetitiva
-windowtitle.task.delete=Suprimeix la tasca repetitiva
-windowtitle.event.edit=Edita la cita repetitiva
-windowtitle.task.edit=Edita la tasca repetitiva
+windowtitle.event.delete=Suprimeix la cita periòdica
+windowtitle.task.delete=Suprimeix la tasca periòdica
+windowtitle.event.edit=Edita la cita periòdica
+windowtitle.task.edit=Edita la tasca periòdica
 
 buttons.occurrence.delete.label=Suprimeix només aquesta ocurrència
 buttons.occurrence.edit.label=Edita només aquesta ocurrència
 
-buttons.allfollowing.delete.label=Suprimeix aquesta i totes les ocurrències posteriors
-buttons.allfollowing.edit.label=Edita aquesta i totes les ocurrències posteriors
+buttons.allfollowing.delete.label=Suprimeix aquesta ocurrència i totes les posteriors
+buttons.allfollowing.edit.label=Edita aquesta ocurrència i totes les posteriors
 
 buttons.parent.delete.label=Suprimeix totes les ocurrències
 buttons.parent.edit.label=Edita totes les ocurrències
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -5,67 +5,67 @@
 
 <!ENTITY calendar.calendar.label   "Calendari">
 <!ENTITY calendar.calendar.accesskey "C">
 
 <!ENTITY calendar.newevent.button.tooltip     "Crea una cita nova" >
 <!ENTITY calendar.newtask.button.tooltip     "Crea una tasca nova" >
 
 <!ENTITY calendar.unifinder.todoitems.label    "Tasques" >
-<!ENTITY calendar.unifinder.showcompletedtodos.label "Mostra les tasques finalitzades">
+<!ENTITY calendar.unifinder.showcompletedtodos.label "Mostra les tasques acabades">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.label    "Avui">
 <!ENTITY calendar.tomorrow.button.label    "Demà">
 <!ENTITY calendar.soon.button.label      "Aviat">
 
 <!ENTITY calendar.events.filter.all.label "Totes les cites">
 <!ENTITY calendar.events.filter.today.label "Cites d'avui">
 <!ENTITY calendar.events.filter.future.label "Totes les cites futures">
 <!ENTITY calendar.events.filter.current.label "Dia seleccionat actualment">
-<!ENTITY calendar.events.filter.currentview.label "Cites a la vista actual">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next7Days.label "Cites en els propers 7 dies">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next14Days.label "Cites en els propers 14 dies">
-<!ENTITY calendar.events.filter.next31Days.label "Cites en els propers 31 dies">
-<!ENTITY calendar.events.filter.thisCalendarMonth.label "Cites en aquest mes del calendari">
+<!ENTITY calendar.events.filter.currentview.label "Cites de la vista actual">
+<!ENTITY calendar.events.filter.next7Days.label "Cites dels propers 7 dies">
+<!ENTITY calendar.events.filter.next14Days.label "Cites dels propers 14 dies">
+<!ENTITY calendar.events.filter.next31Days.label "Cites dels propers 31 dies">
+<!ENTITY calendar.events.filter.thisCalendarMonth.label "Cites d'aquest mes del calendari">
 
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label       "Acabada">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.tooltip      "Feu clic per organitzar per completat">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label       "Feta">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.tooltip      "Feu clic per ordenar per tasques fetes">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.label     "Prioritat">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.tooltip    "Feu clic per organitzar per prioritat">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.tooltip    "Feu clic per ordenar per prioritat">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label       "Títol">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.tooltip      "Feu clic per organitzar per títol">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label  "&#37; realitzat">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.tooltip "Feu clic per organitzar per &#37; Completat">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.tooltip      "Feu clic per ordenar per títol">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.label  "&#37; acabat">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.percentcomplete.tooltip "Feu clic per ordenar per &#37; acabat">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.label     "Inici">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.tooltip    "Feu clic per organitzar per la data d'inici">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.startdate.tooltip    "Feu clic per ordenar per data d'inici">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.label      "Fi">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.tooltip     "Feu clic per organitzar per la data de finalització">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label      "Fi">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.tooltip     "Feu clic per organitzar per la data d'expiració">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label   "Finalització">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip  "Feu clic per organitzar per completat">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label    "Categories">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip   "Feu clic per organitzar per categories">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.enddate.tooltip     "Feu clic per ordenar per data de finalització">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.label      "Venciment">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duedate.tooltip     "Feu clic per ordenar per data de venciment">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.label   "Acabada">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.completeddate.tooltip  "Feu clic per ordenar per data d'acabament">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.label    "Categoria">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.categories.tooltip   "Feu clic per ordenar per categoria">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.label     "Ubicació">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip    "Feu clic per organitzar per ubicació">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.location.tooltip    "Feu clic per ordenar per ubicació">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.label      "Estat">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip     "Feu clic per organitzar per l'estat">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.status.tooltip     "Feu clic per ordenar per estat">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.label   "Nom del calendari">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip  "Feu clic per organitzar pel nom del calendari">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.calendarname.tooltip  "Feu clic per ordenar per nom del calendari">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.label     "Temps restant">
-<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip    "Feu clic per organitzar pel temps restant">
+<!ENTITY calendar.unifinder.tree.duration.tooltip    "Feu clic per ordenar per temps restant">
 <!ENTITY calendar.unifinder.close.tooltip        "Tanca la llista i la cerca de cites">
 
 <!ENTITY calendar.today.button.tooltip     "Vés a avui" >
 <!ENTITY calendar.todaypane.button.tooltip   "Mostra el plafó d'avui" >
 
-<!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Canvia a vista diària" >
-<!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Canvia a vista setmanal" >
-<!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Canvia a vista mensual" >
-<!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Canvia a vista multisetmanal" >
+<!ENTITY calendar.day.button.tooltip      "Canvia a la vista diària" >
+<!ENTITY calendar.week.button.tooltip      "Canvia a la vista setmanal" >
+<!ENTITY calendar.month.button.tooltip     "Canvia a la vista mensual" >
+<!ENTITY calendar.multiweek.button.tooltip   "Canvia a la vista multisetmanal" >
 
 <!ENTITY calendar.nextday.label         "Dia següent" >
 <!ENTITY calendar.prevday.label         "Dia anterior" >
 <!ENTITY calendar.nextday.accesskey       "s" >
 <!ENTITY calendar.prevday.accesskey       "a" >
 <!ENTITY calendar.nextweek.label        "Setmana següent" >
 <!ENTITY calendar.prevweek.label        "Setmana anterior" >
 <!ENTITY calendar.nextweek.accesskey      "S" >
@@ -83,58 +83,58 @@
 <!ENTITY calendar.navigation.prevmonth.tooltip "Un mes abans" >
 
 <!ENTITY calendar.newevent.button.label     "Cita nova" >
 <!ENTITY calendar.newtask.button.label     "Tasca nova" >
 <!ENTITY calendar.print.button.label      "Imprimeix" >
 
 <!ENTITY calendar.export.calendar        "Exporta el calendari…" >
 
-<!ENTITY calendar.day.button.label       "Vista diària" >
-<!ENTITY calendar.week.button.label       "Vista setmanal" >
-<!ENTITY calendar.month.button.label      "Vista mensual" >
-<!ENTITY calendar.multiweek.button.label    "Vista multisetmanal" >
+<!ENTITY calendar.day.button.label       "Dia" >
+<!ENTITY calendar.week.button.label       "Setmana" >
+<!ENTITY calendar.month.button.label      "Mes" >
+<!ENTITY calendar.multiweek.button.label    "Multisetmana" >
 <!ENTITY calendar.onlyworkday.checkbox.label  "Només els dies feiners" >
 <!ENTITY calendar.onlyworkday.checkbox.accesskey "d" >
-<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label  "Tasques visualitzades" >
+<!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.label  "Tasques de la vista" >
 <!ENTITY calendar.displaytodos.checkbox.accesskey "q" >
-<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.label   "Mostra les tasques finalitzades" >
-<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.accesskey "f" >
+<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.label   "Mostra les tasques acabades" >
+<!ENTITY calendar.completedtasks.checkbox.accesskey "c" >
 
 <!ENTITY calendar.orientation.label "Gira la vista" >
 <!ENTITY calendar.orientation.accesskey "G" >
 
 <!ENTITY calendar.search.options.searchfor " que continguin">
 
 <!ENTITY calendar.list.header.label         "Calendari">
 
 <!ENTITY calendar.task.filter.title.label      "Mostra">
 <!ENTITY calendar.task.filter.all.label       "Totes">
 <!ENTITY calendar.task.filter.all.accesskey     "T">
 <!ENTITY calendar.task.filter.today.label      "Avui">
 <!ENTITY calendar.task.filter.today.accesskey    "A">
 <!ENTITY calendar.task.filter.next7days.label    "Els pròxims 7 dies">
 <!ENTITY calendar.task.filter.next7days.accesskey  "7">
 <!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.label   "Tasques sense començar">
-<!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.accesskey "c">
-<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.label     "Tasques sobreposades">
-<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.accesskey   "s">
-<!ENTITY calendar.task.filter.completed.label    "Tasques finalitzades">
-<!ENTITY calendar.task.filter.completed.accesskey  "f">
-<!ENTITY calendar.task.filter.open.label      "Tasques en procés">
-<!ENTITY calendar.task.filter.open.accesskey    "p">
+<!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.accesskey "o">
+<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.label     "Tasques endarrerides">
+<!ENTITY calendar.task.filter.overdue.accesskey   "e">
+<!ENTITY calendar.task.filter.completed.label    "Tasques acabades">
+<!ENTITY calendar.task.filter.completed.accesskey  "c">
+<!ENTITY calendar.task.filter.open.label      "Tasques inacabades">
+<!ENTITY calendar.task.filter.open.accesskey    "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(calendar.task.filter.current.label)
   "Current Tasks" will show all tasks, except those with a start date set
   that is after today and after the selected date. If a task repeats, a
   separate entry will be shown for each of the occurrences that happen on or
   before today (or the selected date, whichever is later). -->
 
 <!ENTITY calendar.task.filter.current.label     "Tasques actuals">
 <!ENTITY calendar.task.filter.current.accesskey   "u">
-<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.label    "Tasques repetitives">
+<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.label    "Tasques periòdiques">
 <!ENTITY calendar.task.filter.repeating.accesskey  "r">
 
 <!ENTITY calendar.task-details.title.label      "títol">
 <!ENTITY calendar.task-details.organizer.label    "des de">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.label    "prioritat">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.low.label  "Baixa">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.normal.label "Normal">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.high.label  "Alta">
@@ -145,71 +145,71 @@
 <!ENTITY calendar.task-details.start.label      "data d'inici">
 <!ENTITY calendar.task-details.due.label       "data de venciment">
 
 <!ENTITY calendar.task.category.button.tooltip "Categorització de tasques">
 <!ENTITY calendar.task.complete.button.tooltip "Marca les tasques seleccionades com a acabades">
 <!ENTITY calendar.task.priority.button.tooltip "Canvia la prioritat">
 
 <!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.base      "Filtra les tasques... #1">
-<!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.nonmac "&lt;Ctrl+Shift+K&gt;">
+<!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.nonmac "&lt;Ctrl+Maj+K&gt;">
 <!ENTITY calendar.task.text-filter.textbox.emptytext.keylabel.mac  "&lt;&#x21E7;&#x2318;K&gt;">
 <!-- Statusbar -->
 
 <!ENTITY statusText.label      "Document: Fet">
 <!-- Context Menu -->
 
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.label   "Obre">
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewitem.accesskey "O">
 <!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.label   "Obre la tasca…">
-<!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.accesskey "O">
+<!ENTITY calendar.context.modifyorviewtask.accesskey "b">
 <!ENTITY calendar.context.newevent.label       "Cita nova…">
-<!ENTITY calendar.context.newevent.accesskey     "C">
+<!ENTITY calendar.context.newevent.accesskey     "i">
 <!ENTITY calendar.context.newtodo.label        "Tasca nova…">
-<!ENTITY calendar.context.newtodo.accesskey      "o">
+<!ENTITY calendar.context.newtodo.accesskey      "n">
 <!ENTITY calendar.context.deletetask.label      "Suprimeix la tasca">
 <!ENTITY calendar.context.deletetask.accesskey    "S">
 <!ENTITY calendar.context.deleteevent.label      "Suprimeix la cita">
 <!ENTITY calendar.context.deleteevent.accesskey    "S">
 <!ENTITY calendar.context.cutevent.label       "Retalla">
 <!ENTITY calendar.context.cutevent.accesskey     "t">
 <!ENTITY calendar.context.copyevent.label       "Copia">
 <!ENTITY calendar.context.copyevent.accesskey     "C">
 <!ENTITY calendar.context.pasteevent.label      "Enganxa">
 <!ENTITY calendar.context.pasteevent.accesskey    "x">
 <!ENTITY calendar.context.button.label        "Plafó d'avui" >
 <!ENTITY calendar.context.button.accesskey      "a" >
 <!ENTITY calendar.context.attendance.menu.label    "Assistència" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.menu.accesskey  "s" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.occurrence.label "Aquesta cita" >
-<!ENTITY calendar.context.attendance.all.label    "Totes les cites" >
+<!ENTITY calendar.context.attendance.menu.accesskey  "A" >
+<!ENTITY calendar.context.attendance.occurrence.label "Aquesta ocurrència" >
+<!ENTITY calendar.context.attendance.all.label    "Totes les ocurrències" >
 <!-- Task Context Menu -->
 
-<!ENTITY calendar.context.progress.label       "En curs">
-<!ENTITY calendar.context.progress.accesskey     "E">
+<!ENTITY calendar.context.progress.label       "Progrés">
+<!ENTITY calendar.context.progress.accesskey     "P">
 <!ENTITY calendar.context.priority.label       "Prioritat">
 <!ENTITY calendar.context.priority.accesskey     "r">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.label       "Postposa la tasca">
-<!ENTITY calendar.context.postpone.accesskey     "s">
+<!ENTITY calendar.context.postpone.label       "Ajorna la tasca">
+<!ENTITY calendar.context.postpone.accesskey     "o">
 <!--=percent sign-->
 
 <!ENTITY percnt "&#38;#37;" >
 
-<!ENTITY calendar.context.markcompleted.label   "Marca finalitzada">
-<!ENTITY calendar.context.markcompleted.accesskey "f">
+<!ENTITY calendar.context.markcompleted.label   "Marca com a acabada">
+<!ENTITY calendar.context.markcompleted.accesskey "d">
 
-<!ENTITY progress.level.0       "0&percnt; finalitzat">
+<!ENTITY progress.level.0       "0&percnt; acabat">
 <!ENTITY progress.level.0.accesskey  "0">
-<!ENTITY progress.level.25      "25&percnt; finalitzat">
+<!ENTITY progress.level.25      "25&percnt; acabat">
 <!ENTITY progress.level.25.accesskey "2">
-<!ENTITY progress.level.50      "50&percnt; finalitzat">
+<!ENTITY progress.level.50      "50&percnt; acabat">
 <!ENTITY progress.level.50.accesskey "5">
-<!ENTITY progress.level.75      "75&percnt; finalitzat">
+<!ENTITY progress.level.75      "75&percnt; acabat">
 <!ENTITY progress.level.75.accesskey "7">
-<!ENTITY progress.level.100      "100&percnt; finalitzat">
+<!ENTITY progress.level.100      "100&percnt; acabat">
 <!ENTITY progress.level.100.accesskey "1">
 
 <!ENTITY priority.level.none        "Sense especificar">
 <!ENTITY priority.level.none.accesskey   "n">
 <!ENTITY priority.level.low         "Baixa">
 <!ENTITY priority.level.low.accesskey    "B">
 <!ENTITY priority.level.normal       "Normal">
 <!ENTITY priority.level.normal.accesskey  "N">
@@ -264,56 +264,56 @@
 <!ENTITY calendar.tasks.view.calendarlist.label    "Llista de calendaris">
 <!ENTITY calendar.tasks.view.calendarlist.accesskey  "L">
 
 <!ENTITY calendar.tasks.view.filtertasks.label      "Filtra les tasques">
 <!ENTITY calendar.tasks.view.filtertasks.accesskey    "F">
 <!-- Calendar Alarm Dialog -->
 
 
-<!ENTITY calendar.alarm.location.label       "Lloc:" >
+<!ENTITY calendar.alarm.location.label       "Ubicació:" >
 <!ENTITY calendar.alarm.details.label        "Detalls…" >
 
-<!ENTITY calendar.alarm.snoozefor.label       "Torna'm a avisar d'aquí " >
-<!ENTITY calendar.alarm.snoozeallfor.label     "Torna'm a avisar de tot d'aquí " >
-<!ENTITY calendar.alarm.title.label         "Alarma del calendari" >
-<!ENTITY calendar.alarm.dismiss.label        "Para l'alarma" >
-<!ENTITY calendar.alarm.dismissall.label      "Para totes les alarmes" >
+<!ENTITY calendar.alarm.snoozefor.label       "Ajorna fins d'aquí" >
+<!ENTITY calendar.alarm.snoozeallfor.label     "Ajorna-ho tot fins d'aquí" >
+<!ENTITY calendar.alarm.title.label         "Recordatoris del calendari" >
+<!ENTITY calendar.alarm.dismiss.label        "Atura l'alarma" >
+<!ENTITY calendar.alarm.dismissall.label      "Atura totes les alarmes" >
 
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.5minutes.label    "5 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.10minutes.label   "10 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.15minutes.label   "15 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.30minutes.label   "30 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.45minutes.label   "45 minuts" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1hour.label     "1 hora" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.2hours.label     "2 hores" >
 <!ENTITY calendar.alarm.snooze.1day.label      "1 dia" >
 <!-- LOCALIZATION NOTE (calendar.alarm.snooze.cancel)
   This string is not seen in the UI, it is read by screen readers when the
   user focuses the "Cancel" button in the "Snooze for..." popup of the alarm
   dialog. -->
 
-<!ENTITY calendar.alarm.snooze.cancel        "Cancel·la l'avís">
+<!ENTITY calendar.alarm.snooze.cancel        "Cancel·la l'ajornament">
 <!-- Calendar Server Dialog -->
 
 <!ENTITY calendar.server.dialog.title.edit     "Edita el calendari">
 <!ENTITY calendar.server.dialog.name.label     "Nom del calendari:">
 <!-- Calendar Properties -->
 
 <!ENTITY calendarproperties.color.label          "Color:">
 <!ENTITY calendarproperties.webdav.label          "iCalendar (ICS)">
 <!ENTITY calendarproperties.caldav.label          "CalDAV">
 <!ENTITY calendarproperties.wcap.label           "Servidor de sistema de calendaris de Java de Sun (WCAP)">
 <!ENTITY calendarproperties.format.label          "Format:">
 <!ENTITY calendarproperties.location.label         "Ubicació:">
 <!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.label     "Actualització:">
 <!ENTITY calendarproperties.refreshInterval.manual.label  "Manual">
 <!ENTITY calendarproperties.name.label           "Nom:">
 <!ENTITY calendarproperties.readonly.label         "Només de lectura">
-<!ENTITY calendarproperties.firealarms.label        "Mostra les alertes">
+<!ENTITY calendarproperties.firealarms.label        "Mostra els recordatoris">
 <!ENTITY calendarproperties.cache3.label          "Funcionament fora de línia">
 <!ENTITY calendarproperties.enabled.label         "Mostra aquest calendari">
 <!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "No s'ha pogut trobar el proveïdor d'aquest calendari. Això sol passar quan s'han inhabilitat o s'han desinstal·lat complements.">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Cancel·la la subscripció">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "C">
 <!-- Calendar Publish Dialog -->
 
 <!ENTITY calendar.publish.dialog.title       "Publica el calendari">
@@ -325,24 +325,24 @@
 <!-- Select Calendar Dialog -->
 
 <!ENTITY calendar.select.dialog.title  "Selecció d'un calendari">
 <!-- Calendar Printing -->
 
 <!ENTITY calendar.print.window.title "Imprimeix un calendari">
 <!ENTITY calendar.print.title.label "Títol:">
 <!ENTITY calendar.print.layout.label "Format:">
-<!ENTITY calendar.print.range.label "Què imprimir:">
+<!ENTITY calendar.print.range.label "Què s'imprimirà:">
 <!ENTITY calendar.print.currentView2.label "Vista actual">
 <!ENTITY calendar.print.selectedEventsAndTasks.label "Cites i tasques seleccionades">
 <!ENTITY calendar.print.tasks.label "Tasques">
 <!ENTITY calendar.print.events.label "Cites">
 <!ENTITY calendar.print.selected.label "Cites seleccionades">
 <!ENTITY calendar.print.custom.label "Interval de dates personalitzat:">
-<!ENTITY calendar.print.from.label "De:">
+<!ENTITY calendar.print.from.label "Des de:">
 <!ENTITY calendar.print.to.label "Fins:">
 <!ENTITY calendar.print.settingsGroup.label "Paràmetres d'impressió">
 <!ENTITY calendar.print.optionsGroup.label "Opcions">
 <!ENTITY calendar.print.taskswithnoduedate.label "Tasques sense data de venciment">
 <!ENTITY calendar.print.completedtasks.label "Tasques acabades">
 <!-- Error reporting -->
 
 <!ENTITY calendar.error.detail "Detalls…">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -37,17 +37,17 @@ untitledCalendarName=Calendari sense títol
 # Event status: Tentative, Confirmed, Cancelled
 # ToDo task status: NeedsAction, InProcess, Completed, Cancelled
 statusTentative   =Provisional
 statusConfirmed   =Confirmada
 eventStatusCancelled=Cancel·lada
 todoStatusCancelled =Cancel·lada
 statusNeedsAction  =Necessita una acció
 statusInProcess   =En curs
-statusCompleted   =Finalitzada
+statusCompleted   =Acabada
 
 # Task priority, these should match the priority.level.* labels in calendar.dtd
 highPriority=Alta
 mediumPriority=Mitjana
 lowPriority=Baixa
 
 importPrompt=En quin calendari voleu importar-hi aquestes entrades?
 exportPrompt=Des de quin calendari voleu exportar?
@@ -56,39 +56,39 @@ publishPrompt=Quin calendari voleu publi
 # LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
 #  %1$S will be replaced with number of failed items
 #  %2$S will be replaced with last error code / error string
 importItemsFailed=No s'han pogut importar %1$S elements. El darrer error ha estat: %2$S
 
 #spaces needed at the end of the following lines
 eventDescription=Descripció:
 
-unableToRead=No s'ha pogut llegir del fitxer: 
+unableToRead=No s'ha pogut llegir del fitxer:
 unableToWrite=No s'ha pogut escriure al fitxer:
 defaultFileName=MozillaCalCites
 HTMLTitle=Calendari del Mozilla
 
 # LOCALIZATION NOTE (timezoneError):
 # used for an error message like 'An unknown and undefined timezone was found while reading c:\Mycalendarfile.ics'
 #  %1$S will be replaced with the path to a file
 timezoneError=S'ha trobat un fus horari desconegut i indefinit mentre es llegia %1$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (duplicateError):
 #  %1$S will be replaced with number of duplicate items
 #  %2$S will be replaced with a file path pointing to a calendar
 duplicateError=S'ha(n) ignorat %1$S element(s) perquè existeixen tant al calendari de destinació com a %2$S.
 
 unableToCreateProvider=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per utilitzar-lo. No estarà disponible.
-unknownTimezonesError=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per utilitzar-lo. El calendari fa referència a zones horàries desconegudes. Cal que instal·leu l'últim calendar-timezones.xpi.
-missingCalendarTimezonesError=No s'han trobat zones horàries. Cal que instal·leu calendar-timezones.xpi.
+unknownTimezonesError=S'ha produït un error quan s'estava preparant el calendari %1$S per utilitzar-lo. El calendari fa referència a fusos horaris desconeguts. Instal·leu l'últim calendar-timezones.xpi.
+missingCalendarTimezonesError=No s'ha trobat cap fus horari. Instal·leu calendar-timezones.xpi.
 
 # Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
-unknownTimezoneInItem=S'ha trobat una zona horària desconeguda «%1$S» a «%2$S». Es tractarà com a zona horària local «flotant»: %3$S
-TimezoneErrorsAlertTitle=Errors en la zona horària
-TimezoneErrorsSeeConsole=Vegeu l'error a la consola: Les zones horàries desconegudes es tractaran com a zones horàries locals «flotants».
+unknownTimezoneInItem=S'ha trobat el fus horari desconegut «%1$S» a «%2$S». Es tractarà com a fus horari local «flotant»: %3$S
+TimezoneErrorsAlertTitle=Errors de fus horari
+TimezoneErrorsSeeConsole=Vegeu la consola d'errors: Els fusos horaris desconeguts es tractaran com a fus horari local «flotant».
 
 unsubscribeCalendarTitle=Cancel·la la subscripció del calendari
 
 # LOCALIZATION NOTE (unsubscribeCalendarMessage):
 # used for an message like 'Are you sure you want to unsubscribe from calendar "Home"?'
 #  %1$S will be replaced with the name of a calendar
 unsubscribeCalendarMessage=Esteu segur que voleu cancel·lar la subscripció del calendari «%1$S»?
 
@@ -134,33 +134,33 @@ tooltipDate=Data:
 tooltipCalName=Nom del calendari:
 # event status: tentative, confirmed, cancelled
 tooltipStatus=Estat:
 # event organizer
 tooltipOrganizer=Organitzador:
 # task/todo fields
 # start date time, due date time, task priority number, completed date time
 tooltipStart=Inici:
-tooltipDue=Fi:
+tooltipDue=Venciment:
 tooltipPriority=Prioritat:
-tooltipPercent=% fet:
-tooltipCompleted=Finalització:
+tooltipPercent=% acabat:
+tooltipCompleted=Acabat:
 
 #File commands and dialogs
 New=Nou
 Open=Obre
 filepickerTitleImport=Importa
 filepickerTitleExport=Exporta
 
 # Filters for export/import/open file picker. %1$S will be replaced with
 # wildmat used to filter files by extension, such as (*.html; *.htm).
 filterIcs=iCalendar (%1$S)
 filterXml=Document XML (%1$S)
 filterHtml=Pàgina web (%1$S)
-filterOutlookCsv=Valors separats per comes d'Outlook (%1$S)
+filterOutlookCsv=Valors separats per comes de l'Outlook (%1$S)
 filterWav=Àudio en forma d'ona (%1$S)
 
 # Remote calendar errors
 genericErrorTitle=S'ha produït un error
 httpPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: %1$S: %2$S
 otherPutError=La publicació del fitxer de calendari ha fallat.\nCodi d'estat: 0x%1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (readOnlyMode):
@@ -308,17 +308,17 @@ icsName=iCalendar (ICS)
 memoryName=Temporal (memòria)
 storageName=Local (SQLite)
 
 # Used in created html code for list layout print and html export
 htmlPrefixTitle=Títol
 htmlPrefixWhen=Quan
 htmlPrefixLocation=Ubicació
 htmlPrefixDescription=Descripció
-htmlTaskCompleted=%1$S (fet)
+htmlTaskCompleted=%1$S (acabada)
 
 # Categories
 addCategory=Afegeix una categoria
 
 today=Avui
 tomorrow=Demà
 yesterday=Ahir
 
@@ -351,17 +351,17 @@ updatesItem_downloadingFallback=S'està baixant l'actualització…
 updatesItem_resume=Continua la baixada del %S…
 updatesItem_resumeFallback=Continua la baixada de l'actualització…
 updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
 
 # Alarm Dialog
 # LOCALIZATION NOTE (alarmWindowTitle.label): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-alarmWindowTitle.label=#1 Recordatori;#1 Recordatoris
+alarmWindowTitle.label=#1 recordatori;#1 recordatoris
 
 # LOCALIZATION NOTE (alarmStarts):
 # used for a display the start of an alarm like 'Starts: Thu 2 Oct 2008 13:21'
 #  %1$S will be replaced with a date-time
 alarmStarts=Inici: %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (alarmTodayAt):
 # used for a display the date-time of an alarm like 'Today at Thu 2 Oct 2008 13:21'
@@ -389,23 +389,23 @@ alarmDefaultSummary=Resum per defecte de
 offlineTooltip=Actualment esteu fora de línia.
 onlineTooltip=Actualment esteu en línia.
 
 taskDetailsStatusNeedsAction=Necessita una acció
 
 # LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusInProgress):
 # used for a display of how much of a task is completed '25% Complete'
 #  %1$S will be replaced with the number of percentage completed
-taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% fet
-taskDetailsStatusCompleted=Finalitzada
+taskDetailsStatusInProgress=%1$S%% acabat
+taskDetailsStatusCompleted=Acabada
 
 # LOCALIZATION NOTE (taskDetailsStatusCompletedOn):
 # used for a display of completion date like 'Completed on Thu 2 Oct 2008 13:21'
 #  %1$S will be replaced with the completion date-time of the task
-taskDetailsStatusCompletedOn=Finalitzada un %1$S
+taskDetailsStatusCompletedOn=Acabada el %1$S
 taskDetailsStatusCancelled=Cancel·lada
 
 gettingCalendarInfoCommon=S'estan comprovant els calendaris…
 
 # LOCALIZATION NOTE (gettingCalendarInfoDetail):
 # used for a progress-display of processed like 'Checking Calendar 5 of 10'
 #  %1$S will be replaced with the index of the currently processed calendar
 #  %2$S will be replaced with the total numbers of calendars
@@ -475,112 +475,112 @@ severalShortCalendarWeeks=S: %1$S-%2$S
 dueInDays=#1 dia;#1 dies
 dueInHours=#1 hora;#1 hores
 dueInLessThanOneHour=< 1 hora
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthInYear):
 # used for display of Month-dates like 'December 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month
 #  %2$S will be replaced with the year
-monthInYear=%1$S %2$S
+monthInYear=%1$S de %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (monthInYear.monthFormat):
 # If your language requires a different declension, change this to 
 # one of the values specified in dateFormat.properties.
 # In any case, DO NOT TRANSLATE.
 monthInYear.monthFormat=nominative
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth):
 # used for display of intervals in the form of 'March 3 - 9, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %4$S will be replaced with the common year of both dates
-dayIntervalInMonth=%1$S – %3$S %2$S %4$S
+dayIntervalInMonth=%2$S – %3$S de %1$S de %4$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalInMonth.monthFormat):
 # If your language requires a different declension, change this to 
 # one of the values specified in dateFormat.properties.
 # In any case, DO NOT TRANSLATE.
 dayIntervalInMonth.monthFormat=nominative
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths):
 # used for display of intervals in the form 'September 29 - October 5, 2008'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with name of the month of the end date
 #  %4$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %5$S will be replaced with the commmon year of both dates
-dayIntervalBetweenMonths=%2$S %1$S – %4$S %3$S %5$S
+dayIntervalBetweenMonths=%2$S de %1$S – %4$S de %3$S de %5$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenMonths.monthFormat):
 # If your language requires a different declension, change this to 
 # one of the values specified in dateFormat.properties.
 # In any case, DO NOT TRANSLATE.
 dayIntervalBetweenMonths.monthFormat=nominative
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears):
 # used for display of intervals in the form 'December 29, 2008 - January 4, 2009'
 #  %1$S will be replaced with name of the month of the start date
 #  %2$S will be replaced with the day-index of the start date
 #  %3$S will be replaced with the year of the start date
 #  %4$S will be replaced with name of the month of the end date
 #  %5$S will be replaced with the day-index of the end date
 #  %6$S will be replaced with the year of the end date
-dayIntervalBetweenYears=%2$S %1$S %3$S – %5$S %4$S %6$S
+dayIntervalBetweenYears=%2$S de %1$S de %3$S – %5$S de %4$S de %6$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (dayIntervalBetweenYears.monthFormat):
 # If your language requires a different declension, change this to 
 # one of the values specified in dateFormat.properties.
 # In any case, DO NOT TRANSLATE.
 dayIntervalBetweenYears.monthFormat=nominative
 
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDateTime):
 # used for intervals where end is equals to start
 # displayed form is '5 Jan 2006 13:00'
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
-datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S %2$S
+datetimeIntervalOnSameDateTime=%1$S a les %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSameDay):
 # used for intervals where end is on the same day as start, so we can leave out the
 # end date but still include end time
 # displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 17:00'
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
 #  %3$S will be replaced with the time of the end date
-datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S
+datetimeIntervalOnSameDay=%1$S de %2$S a %3$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalOnSeveralDays):
 # used for intervals spanning multiple days by including date and time
 # displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
 #  %3$S will be replaced with the date of the end date
 #  %4$S will be replaced with the time of the end date
-datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S
+datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S a les %2$S – %3$S a les %4$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDate):
 # used for task without start and due date
 # (showed only in exported calendar in Html format)
-datetimeIntervalTaskWithoutDate= sense data d'inici ni de fi
+datetimeIntervalTaskWithoutDate= sense data d'inici ni de venciment
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutDueDate):
 # used for intervals in task with only start date
 # displayed form is 'start date 5 Jan 2006 13:00'
 # (showed only in exported calendar in Html format)
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
-datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=data d'inici %1$S %2$S
+datetimeIntervalTaskWithoutDueDate=data d'inici el %1$S a les %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (datetimeIntervalTaskWithoutStartDate):
 # used for intervals in task with only due date
 # displayed form is 'due date 5 Jan 2006 13:00'
 # (showed only in exported calendar in Html format)
 #  %1$S will be replaced with the date of the due date
 #  %2$S will be replaced with the time of the due date
-datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=data de fi %1$S %2$S
+datetimeIntervalTaskWithoutStartDate=data de venciment el %1$S a les %2$S
 
 deleteTaskLabel=Suprimeix la tasca
 deleteTaskMessage=Segur que voleu suprimir aquesta tasca?
 deleteTaskAccesskey=S
 deleteItemLabel=Suprimeix
 deleteItemMessage=Segur que voleu suprimir-ho?
 deleteItemAccesskey=S
 deleteEventLabel=Suprimeix la cita
--- a/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY wizard.title       "Crea un calendari nou" >
 <!ENTITY wizard.label       "Crea un calendari nou" >
-<!ENTITY wizard.description    "Trobeu el vostre calendari" >
+<!ENTITY wizard.description    "Ubicació del calendari" >
 
-<!ENTITY initialpage.description  "El vostre calendari pot emmagatzemar-se al vostre ordinador o en un servidor per poder accedir-hi remotament o compartir-lo amb els vostres amics o companys de feina." >
+<!ENTITY initialpage.description  "Podeu emmagatzemar el calendari a l'ordinador o en un servidor per poder accedir-hi remotament o compartir-lo amb els vostres amics o companys de feina." >
 <!ENTITY initialpage.computer.label "Al meu ordinador">
 <!ENTITY initialpage.network.label "A la xarxa">
 
-<!ENTITY locationpage.description     "Proporcioneu la informació que calgui per accedir al vostre calendari remot" >
+<!ENTITY locationpage.description     "Proporcioneu la informació que calgui per accedir al calendari remot" >
 <!ENTITY locationpage.login.description  "Opcional: introduïu un nom d'usuari i contrasenya" >
 <!ENTITY locationpage.username.label   "Nom d'usuari:" >
 <!ENTITY locationpage.password.label   "Contrasenya:" >
 
-<!ENTITY custompage.shortdescription "Personalitzeu el vostre calendari" >
-<!ENTITY custompage.longdescription  "Podeu donar un àlies al vostre calendari i acolorir-hi les vostres cites" >
+<!ENTITY custompage.shortdescription "Personalitzeu el calendari" >
+<!ENTITY custompage.longdescription  "Podeu assignar un sobrenom al calendari i seleccionar el color de les cites." >
 
 <!ENTITY finishpage.shortdescription "S'ha creat el calendari" >
-<!ENTITY finishpage.longdescription  "S'ha creat el vostre calendari" >
+<!ENTITY finishpage.longdescription  "S'ha creat el calendari." >
--- a/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendarCreation.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 error.invalidUri=Introduïu una ubicació correcta.
-error.alreadyExists=Ja esteu subscrit a un calendari amb aquesta ubicació.
+error.alreadyExists=Ja esteu subscrit a un calendari en aquesta ubicació.
--- a/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/menuOverlay.dtd
@@ -6,17 +6,17 @@
 <!ENTITY event.new.event            "Cita nova…">
 <!ENTITY event.new.event.key          "N">
 <!ENTITY event.new.event.accesskey       "c">
 
 <!ENTITY event.new.task             "Tasca nova…">
 <!ENTITY event.new.task.key           "T">
 <!ENTITY event.new.task.accesskey        "t">
 
-<!ENTITY calendar.new.server.label       "Nou calendari…">
+<!ENTITY calendar.new.server.label       "Calendari nou…">
 <!ENTITY calendar.new.server.key        "L">
 <!ENTITY calendar.new.server.accesskey     "d">
 
 <!ENTITY calendar.print.label          "Imprimeix…">
 <!ENTITY calendar.print.key           "P">
 <!ENTITY calendar.print.accesskey        "p">
 
 <!ENTITY calendar.import.label         "Importa…">
@@ -51,10 +51,10 @@
 <!ENTITY calendar.menu.numberofweeks.6     "Sis setmanes">
 
 <!ENTITY goTodayCmd.label            "Avui">
 <!ENTITY goTodayCmd.accesskey          "u">
 
 <!ENTITY showCurrentView.label         "Vista actual">
 <!ENTITY showCurrentView.accesskey       "V">
 
-<!ENTITY calendar.properties.label       "Propietats del calendar…">
+<!ENTITY calendar.properties.label       "Propietats del calendari…">
 <!ENTITY calendar.properties.accesskey     "P">
--- a/calendar/chrome/calendar/migration.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/migration.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY migration.title "&brandFullName;: Importació de dades">
 <!ENTITY migration.welcome "Us donem la benvinguda">
 <!ENTITY migration.importing "S'està important">
-<!ENTITY migration.list.description "El &brandShortName; pot importar les dades de calendari de moltes aplicacions populars. Les dades de les aplicacions següents poden trobar-se en el vostre ordinador. Seleccioneu-ne les que voleu importar.">
+<!ENTITY migration.list.description "El &brandShortName; pot importar les dades de calendari de moltes aplicacions conegudes. S'han trobat les aplicacions següents a l'ordinador. Seleccioneu de quines aplicacions voleu importar les dades.">
 <!ENTITY migration.progress.description "S'estan important les dades seleccionades">
--- a/calendar/chrome/calendar/migration.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/migration.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-migratingApp = S'està migrant %1$S…
+migratingApp = S'està migrant: %1$S…
 
 # The next two lines are duplicated from migration.dtd until there is branding
 # for lightning
 migrationTitle = %1$S: Importació de dades
-migrationDescription=El %1$S pot importar les dades de calendari de moltes aplicacions populars. Les dades de les aplicacions següents poden trobar-se en el vostre ordinador. Seleccioneu-ne les que voleu importar.
+migrationDescription=El %1$S pot importar les dades de calendari de moltes aplicacions conegudes. S'han trobat les aplicacions següents a l'ordinador. Seleccioneu de quines aplicacions voleu importar les dades.
 finished = S'ha acabat
 disableExtTitle = S'ha trobat una extensió incompatible
 disableExtText = Teniu una extensió antiga del Mozilla Calendar instal·lada que no és compatible amb el Lightning. S'inhabilitarà i es reiniciarà el %1$S.
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/alarms.dtd
@@ -2,34 +2,34 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
  -->
 
 
-<!ENTITY pref.alarmgoesoff.label "Quan una alarma s'apagui:">
+<!ENTITY pref.alarmgoesoff.label "Quan arribi l'hora d'un recordatori:">
 <!ENTITY pref.playasound "Reprodueix un so">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.playsound.accessKey "s">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.useDefault.label "Utilitza el so per defecte">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.useDefault.accessKey "d">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.browse.label "Navega…">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.browse.accessKey "N">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.preview.label "Prova">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.sound.preview.accessKey "P">
-<!ENTITY pref.showalarmbox "Mostra un quadre d'alarma">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.showAlarmBox.accessKey "q">
-<!ENTITY pref.missedalarms "Mostra les alarmes perdudes">
+<!ENTITY pref.showalarmbox "Mostra el diàleg del recordatori">
+<!ENTITY pref.calendar.alarms.showAlarmBox.accessKey "g">
+<!ENTITY pref.missedalarms "Mostra els recordatoris perduts">
 <!ENTITY pref.calendar.alarms.missedAlarms.accessKey "m">
-<!ENTITY pref.calendar.alarms.defaults.label "Paràmetres per defecte de les alarmes">
-<!ENTITY pref.defalarm4events.label "Alarma per a les cites:">
+<!ENTITY pref.calendar.alarms.defaults.label "Paràmetres per defecte dels recordatoris">
+<!ENTITY pref.defalarm4events.label "Recordatori per defecte per a les cites:">
 <!ENTITY pref.defalarm4events.accesskey "e">
-<!ENTITY pref.defalarm4todos.label "Alarma per a les tasques:">
-<!ENTITY pref.defalarm4todos.accesskey "A">
-<!ENTITY pref.alarm.on "Activada">
-<!ENTITY pref.alarm.off "Desactivada">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4events.label "Temps per defecte en el qual s'apagarà l'alarma abans d'una cita:">
+<!ENTITY pref.defalarm4todos.label "Recordatori per defecte per a les tasques:">
+<!ENTITY pref.defalarm4todos.accesskey "a">
+<!ENTITY pref.alarm.on "Activat">
+<!ENTITY pref.alarm.off "Desactivat">
+<!ENTITY pref.defalarmlen4events.label "Temps per defecte que es definirà als recordatoris abans d'una cita:">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4events.accesskey "c">
-<!ENTITY pref.defalarmlen4todos.label "Temps per defecte en el qual s'apagarà l'alarma abans d'una tasca:">
+<!ENTITY pref.defalarmlen4todos.label "Temps per defecte que es definirà als recordatoris abans d'una tasca:">
 <!ENTITY pref.defalarmlen4todos.accesskey "T">
-<!ENTITY pref.defaultemail.label "Adreça on enviar-hi les alarmes:">
-<!ENTITY pref.defaulttext.label "Text per a les alarmes:">
+<!ENTITY pref.defaultemail.label "Adreça per defecte on s'enviaran els recordatoris:">
+<!ENTITY pref.defaulttext.label "Text per defecte dels recordatoris:">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/categories.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/categories.dtd
@@ -14,11 +14,11 @@
 <!ENTITY pref.categories.editButton.label "Edita…">
 <!ENTITY pref.categories.editButton.accesskey "E">
 <!ENTITY pref.categories.removeButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY pref.categories.removeButton.accesskey "r">
 <!ENTITY pref.categories.name.label "Nom">
 <!ENTITY pref.categories.color.label "Color">
 <!ENTITY pref.categories.usecolor.label "Utilitza el color">
 <!ENTITY pref.categories.none.label "(cap)">
-<!ENTITY pref.categories.overwrite "Ja existeix una categoria amb aqueix nom. \n Voleu sobreescriure-la?">
+<!ENTITY pref.categories.overwrite "Ja existeix una categoria amb aquest nom. \n Voleu sobreescriure-la?">
 <!ENTITY pref.categories.overwrite.title "Avís: Nom duplicat">
 <!ENTITY pref.categories.noBlankCategories "Heu d'introduir un nom de categoria.">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/general.dtd
@@ -9,14 +9,14 @@
 
 <!ENTITY pref.mainbox.label "Paràmetres generals" >
 <!ENTITY pref.dateformat.label "Format de les dates:" >
 <!ENTITY pref.dateformat.accesskey "d">
 <!ENTITY pref.dateformat.long "Llarg" >
 <!ENTITY pref.dateformat.short "Curt" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.label "Durada per defecte de les cites:" >
 <!ENTITY pref.defaultlength.accesskey "e">
-<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Durada per defecte dels silencis:" >
+<!ENTITY pref.defaultsnoozelength.label "Durada per defecte dels ajornaments:" >
 <!ENTITY pref.defaultsnoozelength.accesskey "s">
 
 <!ENTITY pref.accessibility.label "Accessibilitat" >
-<!ENTITY pref.systemcolors.label "Optimitza els colors per l'accessibilitat" >
+<!ENTITY pref.systemcolors.label "Optimitza els colors per a l'accessibilitat" >
 <!ENTITY pref.systemcolors.accesskey "c">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/preferences.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/preferences.dtd
@@ -4,13 +4,13 @@
 
 <!ENTITY prefWindow.titleWin   "Opcions">
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Preferències del &brandShortName;">
 <!ENTITY prefWindow.styleWin   "width: 52em; height: 42em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 53em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 53em; height: 39.5em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "General">
-<!ENTITY paneAlarms.title    "Alarmes">
+<!ENTITY paneAlarms.title    "Recordatoris">
 <!ENTITY paneCategories.title  "Categories">
 <!ENTITY paneViews.title     "Vistes">
 <!ENTITY paneTimezones.title   "Fus horari">
 <!ENTITY paneAdvanced.title   "Avançat">
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
@@ -3,33 +3,33 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
  -->
 
 
 <!ENTITY pref.calendar.view.allview.caption "General">
-<!ENTITY pref.calendar.view.dayandweekviews.caption "Vistes diàries i setmanals">
+<!ENTITY pref.calendar.view.dayandweekviews.caption "Vistes diària i setmanal">
 <!ENTITY pref.calendar.view.multiweekview.caption "Vista multisetmanal">
 <!ENTITY pref.calendar.view.workweek.caption "Setmana laboral">
 
-<!ENTITY pref.weekstarts.label "Inicia la setmana el:">
+<!ENTITY pref.weekstarts.label "La setmana s'inicia el:">
 <!ENTITY pref.weekstarts.accesskey "n">
 <!ENTITY pref.daysoff.label "Inclou aquests dies a la setmana laboral:">
 
 <!ENTITY pref.calendar.view.daystart.label "El dia s'inicia a les:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.daystart.accesskey "d">
 <!ENTITY pref.calendar.view.dayend.label "El dia finalitza a les:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.dayend.accesskey "i">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.label "Mostra:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.accesskey "o">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehoursend.label "hores de cop">
 
-<!ENTITY pref.numberofweeks.label "Setmanes que es mostraran per defecte (incloent-hi les setmanes anteriors):">
+<!ENTITY pref.numberofweeks.label "Setmanes que es mostraran (incloses les setmanes anteriors):">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.accesskey "e">
 <!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.label "Setmanes anteriors que es mostraran:">
 <!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.accesskey "a">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.0 "cap">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.1 "1 setmana">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.2 "2 setmanes">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.3 "3 setmanes">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.4 "4 setmanes">
--- a/calendar/chrome/calendar/provider-uninstall.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/provider-uninstall.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY providerUninstall.title              "Baixa d'un proveïdor">
+<!ENTITY providerUninstall.title              "Desinstal·la un proveïdor">
 <!ENTITY providerUninstall.accept.label          "Cancel·la la subscripció seleccionada">
 <!ENTITY providerUninstall.accept.accesskey        "b">
 <!ENTITY providerUninstall.cancel.label          "Conserva el complement">
 <!ENTITY providerUninstall.cancel.accesskey        "C">
 <!ENTITY providerUninstall.preName.label          "Heu sol·licitat desinstal·lar o inhabilitar:">
 <!ENTITY providerUninstall.postName.label         "Això farà que s'inhabilitin els calendaris següents.">
 <!ENTITY providerUninstall.reinstallNote.label       "Si no teniu intenció de reinstal·lar aquest proveïdor, podeu cancel·lar la subscripció als calendaris d'aquest proveïdor.">
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # extension:
-extensions.calendar-timezones@mozilla.org.name=Definicions de la zona horària del Mozilla Calendar
-extensions.calendar-timezones@mozilla.org.description=Zones horàries necessàries per al Sunbird i el Lightning
+extensions.calendar-timezones@mozilla.org.name=Definicions de fusos horaris del Mozilla Calendar
+extensions.calendar-timezones@mozilla.org.description=Fusos horaris necessaris per al Sunbird i el Lightning
 extensions.calendar-timezones@mozilla.org.creator=Projecte del Mozilla Calendar
 
 pref.timezone.floating=Hora local
 pref.timezone.UTC=UTC/GMT
 
 # I've derived this list out of timezones.dtd
 # - replaced '_' with ' ' on value side
 # - corrected 'St xyz' to 'St. xyz'
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name "Barra d'eines del calendari">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name.accesskey "C">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.name "Barra d'eines de les tasques">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.name.accesskey "T">
 
 <!ENTITY lightning.toolbar.sync.label "Sincronitza">
 <!ENTITY lightning.toolbar.delete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY lightning.toolbar.edit.label "Edita">
-<!ENTITY lightning.toolbar.gototoday.label "Vés al dia">
+<!ENTITY lightning.toolbar.gototoday.label "Vés a avui">
 <!ENTITY lightning.toolbar.print.label "Imprimeix">
 <!-- Mode Toolbar -->
 
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Calendari">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.tooltip  "Mostra la pestanya del calendari">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "C">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Tasques">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.tooltip    "Mostra la pestanya de les tasques">
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -2,16 +2,18 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
 #  These will show in the account manager if the account is
 #  disconnected because of an error.
 connection.error.lost=S'ha perdut la connexió amb el servidor
 connection.error.timeOut=El temps d'espera de la connexió s'ha esgotat
+connection.error.invalidPassword=La contrasenya del servidor no és vàlida
+connection.error.passwordRequired=Es requereix una contrasenya
 
 # LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
 #  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
 joinChat.channel=_Canal
 joinChat.password=_Contrasenya
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.*):
 #  These are the protocol specific options shown in the account manager and
@@ -64,17 +66,17 @@ command.part=%S [missatge]: Deixa el can
 command.ping=%S [&lt;sobrenom&gt;]: Demana quant temps de retard té un usuari (o el servidor, si no s'especifica cap usuari).
 command.quit=%S &lt;missatge&gt;: Desconnecta del servidor, amb un missatge opcional.
 command.quote=%S &lt;ordre&gt;: Envia una ordre en brut al servidor.
 command.time=%S: Mostra l'hora local actual al servidor IRC.
 command.topic=%S [&lt;tema nou&gt;]: Defineix el tema d'aquest canal.
 command.umode=%S (+|-)&lt;mode nou&gt;: Configura o desconfigura un mode d'usuari.
 command.version=%S &lt;sobrenom&gt;: Sol·licita la versió del client d'un usuari.
 command.voice=%S &lt;sobrenom1&gt;[,&lt;sobrenom2&gt;]*: Dóna l'estat de veu del canal a algú. Heu de ser un operador del canal per fer-ho.
-command.whois=%S &lt;sobrenom&gt;: Envia informació d'un usuari.
+command.whois2=%S [&lt;nick&gt;]: informació sobre l'usuari.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):
 #  These are shown as system messages in the conversation.
 #  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
 message.join=%1$S [%2$S] ha entrat a la sala.
 message.rejoined=Us heu tornat a unir a la sala.
 #  %1$S is the nick of who kicked you.
 #  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
@@ -84,16 +86,18 @@ message.kicked.you=Heu estat expulsat pe
 message.kicked=%1$S ha estat expulsat per %2$S%3$S.
 #  %S is the kick message
 message.kicked.reason=: %S
 #  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
 #  was changed, and %3$S is who set the mode.
 message.usermode=%3$S ha establert el mode %1$S per a %2$S.
 #  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
 message.channelmode=%2$S ha establert el mode del canal a %1$S.
+#  %S is the user's mode.
+message.yourmode=El vostre mode és %S.
 #  %1$S is the old nick and %2$S is the new nick.
 message.nick=%1$S es coneix ara com a %2$S.
 #  %S is your new nick.
 message.nick.you=Sou conegut ara com a %S.
 #  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
 message.nick.fail=No s'ha pogut utilitzar el sobrenom especificat. El vostre sobrenom segueix sent %S.
 #  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
 message.parted.you=Heu deixat la sala (Part%1$S).
@@ -145,16 +149,17 @@ error.mode.wrongUser=No podeu canviar el
 #  %S is the nickname or channel name that isn't available.
 error.noSuchNick=%S No està connectat.
 error.wasNoSuchNick=No existeix el sobrenom: %S
 error.noSuchChannel=No existeix el canal: %S.
 #  %S is the channel name.
 error.cannotSendToChannel=No podeu enviar cap missatge a %S.
 error.nonUniqueTarget=%S no és un usuari únic usuari@servidor o sobrenom, o bé heu accedit a diversos canals alhora.
 error.notChannelOp=No sou un operador del canal %S.
+error.notChannelOwner=No sou un propietari del canal %S.
 error.wrongKey=No podeu unir-vos a %S, contrasenya de canal no vàlida.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the descriptions given in a tooltip with information received
 #  from a whois response.
 #  The human readable ("realname") description of the user.
 tooltip.realname=Nom
 tooltip.server=Connectat a
@@ -163,16 +168,17 @@ tooltip.server=Connectat a
 #  protect users).
 tooltip.connectedFrom=Connectat des de
 tooltip.registered=Registrat
 tooltip.registeredAs=Registrat com
 tooltip.secure=Utilitzant una connexió segura
 # The away message of the user
 tooltip.away=Absent
 tooltip.ircOp=Operador IRC
+tooltip.bot=Bot
 tooltip.idleTime=Inactiu per
 tooltip.channels=Actualment en
 
 #  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
 #  location or the date the user was last seen).
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (yes, no):
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -35,24 +35,24 @@ FormValidationCheckboxMissing=Marqueu aq
 FormValidationRadioMissing=Seleccioneu una d'aquestes opcions.
 FormValidationFileMissing=Seleccioneu un fitxer.
 FormValidationSelectMissing=Seleccioneu un element de la llista.
 FormValidationInvalidEmail=Introduïu una adreça electrònica.
 FormValidationInvalidURL=Introduïu un URL.
 FormValidationPatternMismatch=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Feu que coincideixi amb el format sol·licitat: %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number or a date.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationRangeOverflow=Seleccioneu un valor que sigui menor que %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number or a date.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationRangeUnderflow=Seleccioneu un valor més gran que %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number or a date.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Seleccioneu un valor vàlid. Els dos valors vàlid més propers són %S i %S.
-# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchWitoutMax): %S can be a number or a date. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value isn't valid because it's higher than the maximum allowed value.
-FormValidationStepMismatchWithoutMax=Seleccioneu un valor vàlid. El valor vàlid més proper és %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
+FormValidationStepMismatchOneValue=Seleccioneu un valor vàlid. El més proper és %S.
 GetAttributeNodeWarning=getAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() està en desús. Utilitzeu millor setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() està en desús. Utilitzeu millor removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=document.createAttribute() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() està en desús. Utilitzeu millor element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=L'atribut especificat està en desús. Sempre retorna el valor vertader.
@@ -85,16 +85,24 @@ FocusedWindowedPluginWhileFullScreen=S'ha sortit de la pantalla completa perquè ara el focus el té un connector amb finestra.
 HTMLMultipartXHRWarning=No es permet l'anàlisi d'HTML amb la funció XMLHttpRequest quan s'utilitzen respostes multipart.
 HTMLSyncXHRWarning=No es permet l'anàlisi d'HTML amb la funció XMLHttpRequest en mode síncron.
 InvalidRedirectChannelWarning=No s'ha pogut redireccionar a %S perquè el canal no implementa nsIWritablePropertyBag2.
 ReportOnlyCSPIgnored=S'ignorarà la política CSP de només-informe perquè s'estan aplicant altres polítiques de no-només-informe.
 ResponseTypeSyncXHRWarning=Ja no es permet l'ús de l'atribut responseType de XMLHttpRequest quan el context de la finestra està en mode síncron.
 WithCredentialsSyncXHRWarning=Ja no es permet l'ús de l'atribut withCredentials de XMLHttpRequest quan el context de la finestra està en mode síncron.
 TimeoutSyncXHRWarning=Ja no es permet utilitzar l'atribut timeout de XMLHttpRequest quan s'està en el context del window en mode síncron.
 JSONCharsetWarning=S'ha provat de declarar un caràcter codificat amb una codificació no UTF-8 utilitzant JSON amb XMLHttpRequest. El JSON només permet descodificar caràcters UTF-8.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
+MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData conté un tipus de continguts desconegut.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
+MediaDecodeAudioDataUnknownError=S'ha produït un error desconegut en processar decodeAudioData.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
+MediaDecodeAudioDataInvalidContent=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData conté un tipus de continguts no vàlid que no es pot descodificar correctament.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
+MediaDecodeAudioDataNoAudio=La memòria intermèdia que s'ha passat al decodeAudioData no conté àudio.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Ha fallat la càrrega des de tots els recursos possibles. S'ha aturat la càrrega.
 MediaLoadSourceMissingSrc=L'element <source> no té l'atribut «src». No s'ha pogut carregar el suport.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=Ha fallat la carrega del recurs %2$S perquè la petició HTTP ha fallat. El codi de l'estat és %1$S.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=Ha fallat la carrega del recurs %S perquè l'URI no és correcte.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadUnsupportedTypeAttribute=Ha fallat la càrrega del recurs %2$S perquè l'atribut especificat per a "%1$S" no està suportat.
@@ -115,8 +123,12 @@ MozSliceWarning=L'ús de «mozSlice» a l'objecte blob és obsolet. Millor feu servir «MutationObserver».
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=L'objecte Components està en desús. Aviat s'eliminarà.
 PluginHangUITitle=Atenció: el connector no respon
 PluginHangUIMessage=%S està ocupat, o pot haver deixat de respondre. Podeu aturar-lo ara, o continuar i veure si acaba.
 PluginHangUIWaitButton=Continua
 PluginHangUIStopButton=Atura el connector
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' i 'mozVisibilityState' estan en desús. En lloc, utilitzeu 'hidden' i 'visibilityState' sense prefix.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy", "X-Content-Security-Policy-Report-Only", "Content-Security-Policy" or "Content-Security-Policy-Report-Only"
+OldCSPHeaderDeprecated=Les capçaleres X-Content-Security-Policy i X-Content-Security-Report-Only quedaran desfassades. Utilitzeu les capçaleres Content-Security-Policy i Content-Security-Report-Only amb sintaxi de l'especificació CSP.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Security-Policy/Report-Only" or "Content-Security-Policy/Report-Only"
+BothCSPHeadersPresent=Aquest lloc ha especificat dues capçaleres: X-Content-Security-Policy/Report-Only i Content-Security-Policy/Report-Only. S'ignoraran les capçaleres X-Content-Security-Policy/Report-Only.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -6,17 +6,18 @@ MimeNotCss=El full d'estil %1$S no s'ha carregat perquè el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css».
 MimeNotCssWarn=El full d'estil %1$S s'ha carregat com a CSS tot i que el seu tipus MIME, «%2$S», no és «text/css»
 
 PEUnexpEOF2=S'ha trobat un final de fitxer no esperat mentre es cercava %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=La cadena d'espais en blanc s'analitzarà com una regla.
 PEDeclDropped=S'ha llançat la declaració.
 PEDeclSkipped=S'ha saltat a la següent declaració.
 PEUnknownProperty=«%1$S» és una propietat desconeguda.
 PEValueParsingError=S'ha produït un error en analitzar el valor «%1$S».
-PEExpectEndValue=S'esperava un final de valor, però s'ha trobat «%1$S».
+PEExpectEndValue=S'esperava un final de valor però s'ha trobat «%1$S».
+PERuleTrailing=S'esperava un final de regla però no s'ha trobat «%1$S».
 PESkipAtRuleEOF2=Final de la regla
 PEUnknownAtRule=No s'ha reconegut la regla-a o s'ha produït un error en reconèixer la regla-a «%1$S».
 PECharsetRuleEOF=cadena de joc de caràcters a la regla @charset
 PECharsetRuleNotString=S'esperava una cadena de joc de caràcters, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaEOF=final de la llista de mitjans a @import o de la regla @media
 PEGatherMediaNotComma=S'esperava «,» de la llista de mitjans, però s'ha trobat «%1$S».
 PEGatherMediaNotIdent=S'esperava un identificador de la llista, però s'ha trobat «%1$S».
 PEImportNotURI=S'esperava un URI a la regla @import, però s'ha trobat «%1$S».
@@ -109,17 +110,18 @@ PEMQExpectedExpressionStart=S'esperava «(» per iniciar l'expressió de consulta multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpressionEOF=contingut de l'expressió de consulta multimèdia
 PEMQExpectedFeatureName=S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=S'esperava «:» o «)» després d'un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Les característiques multimèdia amb min- o max- cal que tinguin un valor.
 PEMQExpectedFeatureValue=S'ha trobat un valor no vàlid per a la característica multimèdia.
 PEBadFontBlockStart=S'esperava «{» per començar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
 PEBadFontBlockEnd=S'esperava «}» per acabar la regla @font-face, però s'ha trobat «%1$S».
 PEAnonBoxNotAlone=No s'esperava un quadre anònim.
-PEBadDirValue=S'esperava "ltr' o 'rtl" en el selector de direcció, però s'ha trobat '%1$S'.
-PESupportsConditionStartEOF2=«no», «(», o funció
+PEBadDirValue=S'esperava «ltr» o «rtl» en el selector de direcció, però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionStartEOF2=«not», «(», o funció
 PESupportsConditionInParensEOF=«(»
-PESupportsConditionNotEOF=«no»
-PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=S'esperava «)» o una funció mentre que l'anàlisi dóna suport a la condició, però s'ha trobat «%1$S».
-PESupportsConditionExpectedCloseParen=S'esperava «)» mentre que l'anàlisi dóna suport a la condició, però s'ha trobat «%1$S».
-PESupportsConditionExpectedStart2=S'esperava «no» o una funció mentre que l'anàlisi dóna suport a la condició, però s'ha trobat «%1$S».
-PESupportsConditionExpectedNot=S'esperava «not» mentre que l'anàlisi dóna suport a la condició, però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionNotEOF=«not»
+PESupportsWhitespaceRequired=S'esperava un espai en blanc després de «not», «and» o «or»
+PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=S'esperava «)» o una funció mentre l'anàlisi dóna suport a la condició però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionExpectedCloseParen=S'esperava «)» mentre l'anàlisi dóna suport a la condició però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionExpectedStart2=S'esperava «not», «(» o una funció mentre l'anàlisi dóna suport a la condició però s'ha trobat «%1$S».
+PESupportsConditionExpectedNot=S'esperava «not» mentre l'anàlisi dóna suport a la condició però s'ha trobat «%1$S».
 PESupportsGroupRuleStart=S'esperava «{» per començar la regla @supports, però s'ha trobat «%1$S».
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -9,11 +9,12 @@
 title_label=Quant als connectors
 enabledplugins_label=Connectors habilitats
 nopluginsareenabled_label=No s'ha trobat cap connector habilitat
 findmore_label=Podeu trobar més informació sobre els connectors del navegador a
 findpluginupdates_label=Cerca actualitzacions dels connectors instal·lats a
 installhelp_label=L'ajuda per instal·lar els connectors està disponible a
 file_label=Fitxer:
 version_label=Versió:
+state_label=Estat:
 mimetype_label=Tipus MIME
 description_label=Descripció
 suffixes_label=Sufixos
--- a/dom/chrome/xslt/xslt.properties
+++ b/dom/chrome/xslt/xslt.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 1 = L'anàlisi d'un full d'estil XSLT ha fallat.
 2 = L'anàlisi d'una expressió XPath ha fallat.
-3 =  
+3 = 
 4 = La transformació XSLT ha fallat.
 5 = XSLT/Xpath ha intentat cridar una funció desconeguda.
 6 = El full d'estil XSLT conté (possiblement) una recursió.
 7 = El valor de l'atribut és il·legal en XSLT 1.0.
 8 = S'esperava que una expressió XPath retornés un NodeSet.
 9 = <xsl:message> ha finalitzat la transformació XSLT.
 10 = S'ha produït un error de xarxa en carregar un full d'estil XSLT:
 11 = Un full d'estil XSLT no té cap tipus MIME XML:
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorPrefsOverlay.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!--LOCALIZATION NOTE (editorCheck.label): DONT_TRANSLATE -->
 
 
 <!ENTITY editorCheck.label "Composer">
-<!ENTITY editorCheck.accesskey "r">
+<!ENTITY editorCheck.accesskey "c">
 
 <!ENTITY compose.label "Redactor">
 <!ENTITY editing.label "Paràmetres d'una pàgina nova">
 <!ENTITY toolbars.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY publish.label "Publicació">
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -1,25 +1,25 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
-<!ENTITY splash_firstrun "S\'està configurant el &brandShortName;\u2026">
+<!ENTITY splash_firstrun "S\u0027està configurant el &brandShortName;\u2026">
 
 <!ENTITY no_space_to_start_error "No hi ha prou espai disponible per al &brandShortName; per iniciar-se.">
-<!ENTITY error_loading_file "S\'ha produït un error quan es provava de carregar fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
+<!ENTITY error_loading_file "S\u0027ha produït un error quan es provava de carregar fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informe de fallades del &brandShortName;">
-<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
+<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\u0027inici del &brandShortName; en reiniciar.">
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
-<!ENTITY crash_include_url "Inclou l\'adreça de la pàgina">
+<!ENTITY crash_include_url "Inclou l\u0027adreça de la pàgina">
 <!ENTITY crash_close_label "Tanca">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reinicia el &brandShortName;">
-<!ENTITY sending_crash_report "S\'està enviant un informe de fallada\u2026">
+<!ENTITY sending_crash_report "S\u0027està enviant un informe de fallada\u2026">
 <!ENTITY exit_label "Surt">
 <!ENTITY continue_label "Continua">
 
 <!ENTITY launcher_shortcuts_title "&brandShortName; Aplicacions web">
-<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "No s\'ha trobat cap aplicació Web">
+<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "No s\u0027ha trobat cap aplicació Web">
 
 <!ENTITY choose_file "Trieu un fitxer">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -21,16 +21,19 @@
 <!ENTITY contextIncomingMail.accesskey "g">
 <!ENTITY contextManual.label "S'executi manualment">
 <!ENTITY contextManual.accesskey "R">
 <!ENTITY contextBeforeCls.label "Filtra abans de classificar com a brossa">
 <!ENTITY contextAfterCls.label "Filtra després de classificar com a brossa">
 
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
+
+<!ENTITY filterActionOrderWarning.label "Nota: les accions del filtre s'executaran en un altre ordre.">
+<!ENTITY filterActionOrder.label "Mostra l'ordre d'execució">
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia el missatge a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Respon amb plantilla">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markMessageUnread.label "Marca'l com a no llegit">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -139,16 +139,18 @@ de contingut incrustat en els missatges 
 <!ENTITY QQ.label            "QQ:">
 <!ENTITY QQ.accesskey          "Q">
 <!ENTITY MSN.label           "MSN:">
 <!ENTITY MSN.accesskey         "N">
 <!ENTITY ICQ.label           "ICQ:">
 <!ENTITY ICQ.accesskey         "I">
 <!ENTITY XMPP.label           "ID del Jabber:">
 <!ENTITY XMPP.accesskey         "J">
+<!ENTITY IRC.label           "Sobrenom de l'IRC:">
+<!ENTITY IRC.accesskey         "R">
 
 <!ENTITY Photo.tab           "Fotografia">
 <!ENTITY Photo.accesskey        "F">
 <!ENTITY PhotoDesc.label        "Seleccioneu una opció:">
 <!ENTITY GenericPhoto.label       "Fotografia genèrica">
 <!ENTITY GenericPhoto.accesskey     "g">
 <!ENTITY DefaultPhoto.label       "Per defecte">
 <!ENTITY PhotoFile.label        "Una de l'ordinador">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -60,16 +60,17 @@ propertyCustom4=Personalitzat 4
 propertyGtalk=Google Talk
 propertyAIM=AIM
 propertyYahoo=Yahoo!
 propertySkype=Skype
 propertyQQ=QQ
 propertyMSN=MSN
 propertyICQ=ICQ
 propertyXMPP=ID del Jabber
+propertyIRC=Sobrenom de l'IRC
 
 ## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
 ## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
 ## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
 ## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
 ## Separators (a space, dash, etc.) can be used
 dateformat=%e %B
 
--- a/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- extracted from am-advanced.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServer.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 
 
 <!ENTITY smtpServer.label "Paràmetres del servidor de sortida (SMTP)">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpDescription.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 
-<!ENTITY smtpDescription.label 'Quan gestioneu les seues identitats podeu utilitzar un servidor d&apos;aquesta llista seleccionant-lo com a servidor d&apos;eixida (SMTP), o podeu utilitzar el servidor predeterminat d&apos;aquesta llista seleccionant "Utilitza el servidor predeterminat"'>
+<!ENTITY smtpDescription.label "Quan gestioneu les seues identitats podeu utilitzar un servidor d&apos;aquesta llista seleccionant-lo com a servidor d&apos;eixida (SMTP), o podeu utilitzar el servidor predeterminat d&apos;aquesta llista seleccionant &quot;Utilitza el servidor predeterminat&quot;">
 
 <!ENTITY smtpListAdd.label "Afegeix…">
 <!ENTITY smtpListAdd.accesskey "f">
 <!ENTITY smtpListEdit.label "Edita…">
 <!ENTITY smtpListEdit.accesskey "E">
 <!ENTITY smtpListDelete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY smtpListDelete.accesskey "m">
 <!ENTITY smtpListSetDefault.label "Defineix per defecte">
--- a/mail/chrome/messenger/chat.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -83,8 +83,12 @@ buddytooltip.account=Compte
 # LOCALIZATION NOTE (today, yesterday):
 # These 3 strings are used to display when previous conversations happened.
 # In 'today' and 'yesterday', %S is replaced with the time.
 today=Avui %S
 yesterday=Ahir %S
 # LOCALIZATION NOTE (dateTime):
 # %1$S is the date, %2$S is the date.
 dateTime=%2$S %1$S
+log.today=Avui
+log.yesterday=Ahir
+log.lastWeek=La darrera setmana
+log.twoWeeksAgo=Fa dues setmanes
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -24,17 +24,26 @@ stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
 cannotEnableFilter=Probablement, aquest filtre es va crear amb una versió més recent de Mozilla/Netscape. No podeu habilitar aquest filtre perquè es desconeix com aplicar-lo.
 dontWarnAboutDeleteCheckbox=No m'ho tornis a demanar
 searchTermsInvalidTitle=Els termes de la cerca no són vàlids
 # LOCALIZATION NOTE(searchTermsInvalidRule)
 # %1$S=search attribute name from the invalid rule
 # %2$S=search operator from the bad rule
 searchTermsInvalidRule=Aquest filtre no es pot desar perquè el terme de cerca «%1$S %2$S» no és vàlid en el context actual.
+# LOCALIZATION NOTE(filterActionOrderExplanation)
+# Keep the \n\n that mean 2 linebreaks.
+filterActionOrderExplanation=Quan un missatge coincideixi amb aquest filtre, les accions s'executaran en aquest ordre:\n\n
+filterActionOrderTitle=Ordre real de les accions
+## LOCALIZATION NOTE(filterActionItem):
+# %1$S=sequence number of the action, %2$S=action text, %3$S=action argument
+filterActionItem=%1$S. %2$S %3$S\n
 
+## LOCALIZATION NOTE(filterCountVisibleOfTotal):
+# %1$S=number of matching filters, %2$S=total number of filters
 filterCountVisibleOfTotal=%1$S de %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE(filterCountItems): Semi-colon list of plural forms.
 ## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ## #1 is the count of items in the list.# filterCountItems is a pluralForm - see 
 filterCountItems=#1 element; #1 elements
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -557,16 +557,18 @@
 <!ENTITY appmenuButton1.tooltip "Mostra el menú del &brandShortName;">
 <!-- AppMenu Popup -->
 
 <!ENTITY appmenuNewMsgCmd.label "Missatge nou">
 <!ENTITY appmenuNewContactCmd.label "Contacte de la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY appmenuEditMenu.label "Edita">
 <!ENTITY appmenuQFBMenu.label "Barra del filtre ràpid">
 <!ENTITY appmenuToolbarLayout.label "Format de la barra d'eines…">
+<!ENTITY appmenuSelectThread.label "Selecciona la conversa">
+<!ENTITY appmenuSelectFlagged.label "Selecciona els missatges amb estrella">
 <!-- Tags Menu Popup -->
 
 <!ENTITY addNewTag.label "Afegeix una etiqueta…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "n">
 <!ENTITY manageTags.label "Gestiona les etiquetes…">
 <!ENTITY manageTags.accesskey "G">
 <!-- Folder Pane -->
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -124,17 +124,17 @@ serverType-none=Emmagatzematge local del
 serverType-movemail=Unix Movemail
 
 sizeColumnTooltip=Feu un clic per ordenar per mida
 sizeColumnHeader=Mida
 linesColumnTooltip=Feu clic per ordenar per línies
 linesColumnHeader=Línies
 
 # status feedback stuff
-documentDone= 
+documentDone=
 documentLoading=S'està carregant el document…
 
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
 autosyncProgress=Se sincronitzen els missatges a %1$S de %2$S…
 
 unreadMsgStatus=Per llegir: %S
@@ -341,20 +341,20 @@ 104=La connexió amb el servidor %S ha excedit el temps màxim d'espera.
 recipientSearchCriteria=L'assumpte o el destinatari contenen:
 fromSearchCriteria=L'assumpte o el remitent contenen:
 
 # LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
 biffNotification_message=teniu %1$S missatge nou
 biffNotification_messages=teniu %1$S missatges nous
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
-newMailNotification_message=El compte %1$S ha rebut %2$S missatge nou
+newMailNotification_message=%1$S ha rebut %2$S missatge nou
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
-newMailNotification_messages=El compte %1$S ha rebut %2$S missatges nous
+newMailNotification_messages=%1$S ha rebut %2$S missatges nous
 
 # LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messagetitle): %1$S is subject of new message and %2$S is sender of new message.
 # This is UNIX only
 newMailNotification_messagetitle=%1$S de %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
@@ -475,17 +475,16 @@ growlNotification=Missatges nous
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Confirmació
 emptyJunkMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la carpeta del correu brossa?
 emptyJunkDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 emptyTrashTitle=Confirmació
 emptyTrashMessage=Esteu segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges i subcarpetes de la paperera?
 emptyTrashDontAsk=No m'ho tornis a demanar.
 
-
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=L'anàlisi de la brossa %S ha acabat
 processingJunkMessages=S'estan processant els missatges brossa
 
 # Messenger bootstrapping messages
 fileNotFoundTitle = El fitxer no s'ha trobat
 #LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
 fileNotFoundMsg = El fitxer %S no existeix.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -227,17 +227,17 @@ 12598=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor SMTP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
 12599=El servidor SMTP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
 12600=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. No admet el mètode d'autenticació (SMTP-AUTH) però heu triat utilitzar aquest mètode d'autenticació. Canvieu el mètode d'autenticació a «Cap» a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)» o bé contacteu al vostre proveïdor de correu i demaneu que us doni instruccions.
 
 ## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
-errorIllegalLocalPart=Hi ha caràcters incompatibles que no són ASCII a la part local del'adreça del destinatari %s. Canvieu l'adreça i torneu-ho a provar.
+errorIllegalLocalPart=Hi ha caràcters incompatibles que no són ASCII a la part local de l'adreça del destinatari %s. Canvieu l'adreça i torneu-ho a provar.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Desa el missatge
 saveDlogMessage=El missatge no s'ha enviat. Voleu desar-lo a la carpeta Esborranys?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sense assumpte)
 chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (printCmd.key, closeCmd.key):
+   As defined in msgPrintEngine.xul, Ctrl plus the command keys defined here
+   will be the keyboard shortcuts effective in print preview, e.g. Ctrl+P
+   -->
+
+
+<!ENTITY printCmd.key "P">
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -10,17 +10,20 @@ modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
 userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
 serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
 # LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
 junkSettingsBroken=El registre de dades d'entrenament del correu brossa indica un possible problema al compte «%1$S». Voleu revisar la configuració abans de desar els canvis?
 # LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
 localDirectoryChanged=Cal reiniciar el %1$S per aplicar el canvi de configuració de directori local.
 localDirectoryRestart=Reinicia
 userNameEmpty=El nom d'usuari no pot estar buit.
-localDirectoryInvalid=El directori indicat en el paràmetre de Directori Local no és vàlid. Trieu un directori diferent.
+# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
+localDirectoryInvalid=El camí al directori local «%1$S» no és vàlid. Trieu un altre directori.
+# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
+localDirectoryNotAllowed=El directori local «%1$S» no és adequat per emmagatzemar-hi missatges. Trieu un altre directori.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes?\n\nSi no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
 accountWizard=Auxiliar de comptes
 WizardExit=Surt
 WizardContinue=Cancel·la
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -1,48 +1,48 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
-<!ENTITY splash_settingup "S\'està configurant el vostre &brandShortName;">
-<!ENTITY splash_bookmarks_history "S\'estan actualitzant les adreces d\'interès i l\'historial; això pot trigar una estona.">
+<!ENTITY splash_settingup "S\u0027està configurant el vostre &brandShortName;">
+<!ENTITY splash_bookmarks_history "S\u0027estan actualitzant les adreces d\u0027interès i l\u0027historial; això pot trigar una estona.">
 
 <!ENTITY no_space_to_start_error "No hi ha prou espai disponible per al &brandShortName; per iniciar-se.">
-<!ENTITY error_loading_file "S\'ha produït un error quan es provava de carregar els fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
+<!ENTITY error_loading_file "S\u0027ha produït un error quan es provava de carregar els fitxers necessaris per executar el &brandShortName;">
 
 <!ENTITY awesomebar_all_pages_title "Habituals">
-<!ENTITY awesomebar_bookmarks_title "D\'interès">
+<!ENTITY awesomebar_bookmarks_title "D\u0027interès">
 <!ENTITY awesomebar_history_title "Historial">
 
 <!ENTITY crash_reporter_title "Informe de fallades del &brandShortName;">
-<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\'inici del &brandShortName; en reiniciar.">
+<!ENTITY crash_message "El &brandShortName; ha fallat. Les vostres pestanyes haurien de sortir llistades a la pàgina d\u0027inici del &brandShortName; en reiniciar.">
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
-<!ENTITY crash_include_url "Inclou l\'adreça de la pàgina">
+<!ENTITY crash_include_url "Inclou l\u0027adreça de la pàgina">
 <!ENTITY crash_close_label "Tanca">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reinicia el &brandShortName;">
-<!ENTITY sending_crash_report "S\'està enviant un informe de fallada\u2026">
+<!ENTITY sending_crash_report "S\u0027està enviant un informe de fallada\u2026">
 <!ENTITY exit_label "Surt">
 <!ENTITY continue_label "Continua">
 
 <!ENTITY launcher_shortcuts_title "Aplicacions web del &brandShortName;">
-<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "No s\'ha trobat cap aplicació Web">
+<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "No s\u0027ha trobat cap aplicació Web">
 
 <!ENTITY choose_file "Trieu un fitxer">
 
 <!ENTITY awesomebar_default_text "Escriviu una cerca o una adreça">
 
 <!ENTITY remote_tabs "Pestanyes sincronitzades">
 <!ENTITY remote_tabs_show_all "Mostra totes les pestanyes">
 
-<!ENTITY bookmark "Adreça d\'interès">
-<!ENTITY bookmark_added "S\'ha afegit l\'adreça d\'interès">
-<!ENTITY bookmark_removed "S\'ha suprimit l\'adreça d\'interès">
-<!ENTITY bookmark_updated "S\'ha actualitzat l\'adreça d\'interès">
+<!ENTITY bookmark "Adreça d\u0027interès">
+<!ENTITY bookmark_added "S\u0027ha afegit l\u0027adreça d\u0027interès">
+<!ENTITY bookmark_removed "S\u0027ha suprimit l\u0027adreça d\u0027interès">
+<!ENTITY bookmark_updated "S\u0027ha actualitzat l\u0027adreça d\u0027interès">
 
 <!ENTITY history_today_section "Avui">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Ahir">
 <!ENTITY history_week_section "Fa 7 dies">
 <!ENTITY history_older_section "Fa més de 7 dies">
 
 <!ENTITY go "Vés-hi">
 <!ENTITY search "Cerca">
@@ -53,17 +53,17 @@
 <!ENTITY stop "Atura">
 <!ENTITY site_security "Seguretat del lloc">
 
 <!ENTITY close_tab "Tanca la pestanya">
 <!ENTITY one_tab "1 pestanya">
 <!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs2 "&formatD; pestanyes">
-<!ENTITY new_tab_opened "S\'ha obert una pestanya nova">
+<!ENTITY new_tab_opened "S\u0027ha obert una pestanya nova">
 
 <!ENTITY settings "Opcions">
 <!ENTITY settings_title "Opcions">
 <!ENTITY pref_category_general "General">
 <!ENTITY pref_category_privacy "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY pref_category_content "Contingut">
 <!ENTITY pref_category_importexport "Importació i exportació">
 <!ENTITY pref_about_firefox "Quant al &brandShortName;">
@@ -96,30 +96,31 @@
 (or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
 same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
 representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
 size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "A">
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 
-<!ENTITY pref_font_size_preview_text "La ràpida guineu taronja salta per sobre de les vostres expectatives, amb més velocitat, més flexibilitat i més seguretat. Com a organització sense ànim de lucre, som lliures d\'innovar en el vostre nom sense cap tipus de pressió a l\'hora de comprometre\'ns. Això vol dir que us podem oferir una millor experiència i un futur més brillant per al web.">
+<!ENTITY pref_font_size_preview_text "La ràpida guineu taronja salta per sobre de les vostres expectatives, amb més velocitat, més flexibilitat i més seguretat. Com a organització sense ànim de lucre, som lliures d\u0027innovar en el vostre nom sense cap tipus de pressió a l\u0027hora de comprometre\u0027ns. Això vol dir que us podem oferir una millor experiència i un futur més brillant per al web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Contrasenya mestra">
 <!ENTITY pref_show_product_announcements "Mostra notícies de producte">
 <!ENTITY pref_sync "Sincronitza">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Mostra els suggeriments de cerca">
-<!ENTITY pref_import_android "Importa de l\'Android">
+<!ENTITY pref_import_android "Importa de l\u0027Android">
 <!ENTITY pref_private_data_history "Historial de navegació i baixades">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "Historial de formularis i cerques">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Galetes i sessions actives">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Memòria cau">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Dades fora de línia dels llocs web">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Preferències dels llocs">
+<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles "Fitxers baixats">
 
 <!ENTITY pref_update_autodownload "Actualitzacions automàtiques">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Només amb xarxa sense fil">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_disabled "Inhabilitades">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_enabled "Habilitades">
 
 <!ENTITY quit "Surt">
 
@@ -136,85 +137,86 @@ size. -->
 <!ENTITY desktop_mode "Sol·licita el lloc per a escriptori">
 <!ENTITY tools "Eines">
 <!ENTITY new_tab "Pestanya nova">
 <!ENTITY new_private_tab "Pestanya privada nova">
 <!ENTITY close_all_tabs "Tanca totes les pestanyes">
 <!ENTITY tabs_normal "Pestanyes">
 <!ENTITY tabs_private "Privada">
 <!ENTITY tabs_synced "Sincronitzada">
-<!ENTITY wallpaper_success "Fons d\'escriptori actualitzat">
-<!ENTITY wallpaper_progress "Configuració del fons d\'escriptori">
-<!ENTITY wallpaper_fail "No s\'ha pogut establir el fons d\'escriptori">
+<!ENTITY wallpaper_success "Fons d\u0027escriptori actualitzat">
+<!ENTITY wallpaper_progress "Configuració del fons d\u0027escriptori">
+<!ENTITY wallpaper_fail "No s\u0027ha pogut establir el fons d\u0027escriptori">
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 
 <!ENTITY find_text "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY find_prev "Enrere">
 <!ENTITY find_next "Endavant">
 <!ENTITY find_close "Tanca">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Obre en una pestanya nova">
 <!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Obre en una pestanya privada">
 <!ENTITY contextmenu_open_in_reader "Obre en el Lector">
 <!ENTITY contextmenu_remove_history "Suprimeix">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Suprimeix">
-<!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Afegeix a la pantalla d\'\inici">
+<!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Afegeix a la pantalla d\u0027inici">
 <!ENTITY contextmenu_share "Comparteix">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Enganxa-ho i vés-hi">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Enganxa">
-<!ENTITY contextmenu_copyurl "Copia l\'adreça">
+<!ENTITY contextmenu_copyurl "Copia l\u0027adreça">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Edita">
 
-<!ENTITY history_removed "S\'ha suprimit la pàgina">
+<!ENTITY history_removed "S\u0027ha suprimit la pàgina">
 
-<!ENTITY bookmark_edit_title "Edita l\'adreça d\'interès">
+<!ENTITY bookmark_edit_title "Edita l\u0027adreça d\u0027interès">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Nom">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Ubicació">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Paraula clau">
 
 <!ENTITY site_settings_title2    "Paràmetres del lloc...">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Cancel·la">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Neteja">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "No hi ha cap opció per netejar.">
 
 <!ENTITY reading_list "Llista de lectura">
-<!ENTITY reading_list_added "S\'ha afegit a la vostra pàgina de lectura">
-<!ENTITY reading_list_removed "S\'ha suprimit de la vostra pàgina de lectura">
-<!ENTITY reading_list_failed "No s\'ha pogut afegir la pàgina a la vostra llista de lectura">
+<!ENTITY reading_list_added "S\u0027ha afegit a la vostra pàgina de lectura">
+<!ENTITY reading_list_removed "S\u0027ha suprimit de la vostra pàgina de lectura">
+<!ENTITY reading_list_failed "No s\u0027ha pogut afegir la pàgina a la vostra llista de lectura">
 <!ENTITY reader "Lector">
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Crea una contrasenya mestra">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Suprimeix la contrasenya mestra">
 <!ENTITY masterpassword_password "Contrasenya">
 <!ENTITY masterpassword_confirm "Confirmeu la contrasenya">
 
-<!ENTITY button_ok "D\'acord">
+<!ENTITY button_ok "D\u0027acord">
 <!ENTITY button_cancel "Cancel·la">
 <!ENTITY button_yes "Sí">
 <!ENTITY button_no "No">
 <!ENTITY button_clear_data "Neteja les dades">
 <!ENTITY button_set "Defineix">
 <!ENTITY button_clear "Neteja">
 
 <!ENTITY abouthome_addons_title "Els complements del &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Mostra tots els complements del &brandShortName;">
-<!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Les pestanyes de l\'última vegada">
-<!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Obre totes les pestanyes de l\'última vegada">
+<!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Les pestanyes de l\u0027última vegada">
+<!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Obre totes les pestanyes de l\u0027última vegada">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Habituals">
 <!ENTITY abouthome_topsites_edit "Edita">
 <!ENTITY abouthome_topsites_pin "Fixa el lloc">
 <!ENTITY abouthome_topsites_unpin "No fixis el lloc">
-<!ENTITY abouthome_topsites_unpinall "No fixis cap lloc">
+<!ENTITY abouthome_topsites_remove "Elimina">
 <!-- Localization note (abouthome_about_sync3, abouthome_about_apps2): The
   chevron (ex: "»"; unicode= U+00BB) is used as an arrow to show that
   clicking this text in the promotions box will perform some action. Note
   that a non-breaking space (unicode= U+00A0) should be used between this
   character and the remainder of the string to prevent word wrap. -->
-<!ENTITY abouthome_about_sync3 "Configureu el Firefox Sync per accedir a les adreces d\'interès, l\'historial i les pestanyes dels vostres altres dispositius&#x00A0;»">
+
+<!ENTITY abouthome_about_sync3 "Configureu el Firefox Sync per accedir a les adreces d\u0027interès, l\u0027historial i les pestanyes dels vostres altres dispositius&#x00A0;»">
 <!ENTITY abouthome_about_apps3 "Aconseguiu aplicacions al Marketplace del Firefox i descobriu el millor que el Web us pot oferir&#x00A0;»">
 <!-- Localization note (abouthome_sync_bold_name, abouthome_apps_bold_name):
   These strings are accentuated as bold text in the "abouthome_about_..."
   strings above. These strings should be a subset of the strings above and
   generally be the name of the product the string describes. -->
 <!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Firefox Sync">
 <!ENTITY abouthome_apps_bold_name2 "Firefox Marketplace">
 
@@ -233,39 +235,39 @@ which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity_run_by "funciona mitjançant">
 
-<!ENTITY private_data_success "S\'han netejat les dades privades">
-<!ENTITY private_data_fail "No s\'han pogut netejar algunes dades privades">
+<!ENTITY private_data_success "S\u0027han netejat les dades privades">
+<!ENTITY private_data_fail "No s\u0027han pogut netejar algunes dades privades">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importa">
-<!ENTITY bookmarkhistory_import_both "S\'estan important les adreces d\'interès i historial 
-de l\'Android">
-<!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "S\'estan important les adreces d\'interès 
-de l\'Android">
-<!ENTITY bookmarkhistory_import_history "S\'està important l\'historial 
-de l\'Android">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_both "S\u0027estan important les adreces d\u0027interès i historial 
+de l\u0027Android">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "S\u0027estan important les adreces d\u0027interès 
+de l\u0027Android">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_history "S\u0027està important l\u0027historial 
+de l\u0027Android">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Espereu…">
 <!-- Localization note (suggestions_prompt2): The placeholder &formatS; will be
   replaced with the name of the search engine. -->
 
 <!ENTITY suggestions_prompt2 "Voleu habilitar els suggeriments de cerca del &formatS;?">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplicacions">
 
-<!ENTITY searchable_description "Adreces d\'interès i historial">
+<!ENTITY searchable_description "Adreces d\u0027interès i historial">
 <!-- Updater notifications --> 
 
 <!ENTITY updater_start_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_start_select2 "Toqueu per baixar">
 
-<!ENTITY updater_downloading_title2 "S\'està baixant el &brandShortName;">
+<!ENTITY updater_downloading_title2 "S\u0027està baixant el &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Ha fallat la baixada">
-<!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l\'actualització un cop baixada">
+<!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l\u0027actualització un cop baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Toqueu per reintentar-ho">
 
 <!ENTITY updater_apply_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_apply_select2 "Toqueu per actualitzar">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -4,103 +4,103 @@
 <!-- Don't localize these. They're here until they have
   a better place to live. -->
 
 <!ENTITY syncBrand.fullName.label "Firefox Sync">
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 <!-- Main titles. -->
 
 <!ENTITY sync.app.name.label "&syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY sync.title.connect.label "Connecta\'t al &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY sync.title.connect.label "Connecta\u0027t al &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY sync.title.adddevice.label "Afegeix un compte de &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY sync.title.pair.label "Vincula un dispositiu">
 <!-- J-PAKE Key Screen -->
 
-<!ENTITY sync.subtitle.connect.label "Per activar un nou dispositiu, seleccioneu «Configura el &syncBrand.shortName.label;» a l\'altre dispositiu">
-<!ENTITY sync.subtitle.header2.label "Introduïu aquest codi a l\'altre dispositiu">
-<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation2.label "Seleccioneu «&sync.title.pair.label;» a la secció &syncBrand.shortName.label; de les opcions del Firefox de l\'altre dispositiu.">
-<!ENTITY sync.subtitle.pair.label "Per activar-lo, seleccioneu «Vincula un dispositiu»a l\'altre dispositiu. ">
+<!ENTITY sync.subtitle.connect.label "Per activar un nou dispositiu, seleccioneu «Configura el &syncBrand.shortName.label;» a l\u0027altre dispositiu">
+<!ENTITY sync.subtitle.header2.label "Introduïu aquest codi a l\u0027altre dispositiu">
+<!ENTITY sync.subtitle.connectlocation2.label "Seleccioneu «&sync.title.pair.label;» a la secció &syncBrand.shortName.label; de les opcions del Firefox de l\u0027altre dispositiu.">
+<!ENTITY sync.subtitle.pair.label "Per activar-lo, seleccioneu «Vincula un dispositiu»a l\u0027altre dispositiu. ">
 <!ENTITY sync.pin.default.label "...\n...\n...\n">
 <!ENTITY sync.pin.oneline.label "...">
-<!ENTITY sync.link.show.label "Mostra\'m com.">
+<!ENTITY sync.link.show.label "Mostra\u0027m com.">
 <!ENTITY sync.link.advancedsetup.label "Configuració avançada...">
 <!ENTITY sync.link.nodevice.label "No tinc el dispositiu aquí...">
 <!-- J-PAKE Waiting Screen -->
 
-<!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label "S\'està esperant l\'altre dispositiu...">
+<!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label "S\u0027està esperant l\u0027altre dispositiu...">
 <!-- Account Login Screen -->
 
 <!ENTITY sync.subtitle.account.label "Introduïu la informació del vostre altre compte de &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY sync.input.username.label "Nom del compte">
 <!ENTITY sync.input.password.label "Contrasenya">
 <!ENTITY sync.input.key.label "Clau de recuperació">
 <!ENTITY sync.checkbox.server.label "Utilitza un servidor personalitzat">
 <!ENTITY sync.input.server.label "URL del servidor">
 <!-- Setup Fail -->
  
-<!ENTITY sync.title.fail.label "No s\'ha pogut configurar el &syncBrand.shortName.label;">
-<!ENTITY sync.subtitle.fail.label "El &syncBrand.fullName.label; no s\'ha pogut connectar al servidor. Voleu que ho provi una altra vegada?">
+<!ENTITY sync.title.fail.label "No s\u0027ha pogut configurar el &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY sync.subtitle.fail.label "El &syncBrand.fullName.label; no s\u0027ha pogut connectar al servidor. Voleu que ho provi una altra vegada?">
 <!ENTITY sync.button.tryagain.label "Torna-ho a provar">
 <!ENTITY sync.button.manual.label "Configuració manual">
 <!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label "No hi ha cap connexió a Internet disponible.">
 <!ENTITY sync.subtitle.failaccount.label "Ha fallat la creació del compte al dispositiu.">
-<!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label "Teniu més d\'un Firefox instal·lat? Actualment, el &syncBrand.fullName.label; només permet una instal·lació del Firefox alhora. Desinstal·leu les altres instàncies per poder utilitzar el &syncBrand.shortName.label;.">
+<!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label "Teniu més d\u0027un Firefox instal·lat? Actualment, el &syncBrand.fullName.label; només permet una instal·lació del Firefox alhora. Desinstal·leu les altres instàncies per poder utilitzar el &syncBrand.shortName.label;.">
 <!-- Setup Success -->
  
-<!ENTITY sync.title.success.label "S\'ha finalitzat la configuració">
-<!ENTITY sync.subtitle.success.label1 "Les vostres dades s\'estan baixant en segon pla. Podeu anar a les Opcions per gestionar el vostre compte, o començar a navegar amb el &brandShortName;.">
+<!ENTITY sync.title.success.label "S\u0027ha finalitzat la configuració">
+<!ENTITY sync.subtitle.success.label1 "Les vostres dades s\u0027estan baixant en segon pla. Podeu anar a les Opcions per gestionar el vostre compte, o començar a navegar amb el &brandShortName;.">
 <!ENTITY sync.settings.label "Opcions">
 <!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 "El vostre compte &syncBrand.fullName.label; ja està configurat. Podeu anar a les opcions per gestionar el vostre compte, o iniciar el &brandShortName;.">
 <!-- Pair Device -->
 
 <!ENTITY sync.pair.tryagain.label "Torna-ho a provar.">
 <!ENTITY sync.pair.connectlocation.label "Per activar el nou dispositiu, seleccioneu «Configura el &syncBrand.shortName.label;» al dispositiu, i després seleccioneu «Tinc un compte».">
 <!-- Firefox SyncAdapter Settings Screen -->
 
 <!ENTITY sync.settings.options.label "Opcions">
 <!ENTITY sync.summary.pair.label "Vinculeu un altre dispositiu al vostre compte de &syncBrand.shortName.label;">
 <!-- Configure Engines -->
 
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.label "Què sincronitzar">
 <!ENTITY sync.configure.engines.sync.my.title.label "Sincronitza…">
-<!ENTITY sync.configure.engines.title.bookmarks "Adreces d\'interès">
+<!ENTITY sync.configure.engines.title.bookmarks "Adreces d\u0027interès">
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.passwords "Contrasenyes">
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.history "Historial">
 <!ENTITY sync.configure.engines.title.tabs "Pestanyes">
 <!-- Common text -->
 
 <!ENTITY sync.button.cancel.label "Cancel·la">
 <!ENTITY sync.button.connect.label "Connecta">
-<!ENTITY sync.button.ok.label "D\'acord">
+<!ENTITY sync.button.ok.label "D\u0027acord">
 <!-- Account strings -->
  
 <!ENTITY sync.account.label.label "&syncBrand.fullName.label;">
 <!-- Bookmark folder strings -->
  
-<!ENTITY bookmarks.folder.menu.label "Menú de les adreces d\'interès">
+<!ENTITY bookmarks.folder.menu.label "Menú de les adreces d\u0027interès">
 <!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label "Etiquetes">
-<!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label "Barra d\'eines de les adreces">
+<!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label "Barra d\u0027eines de les adreces">
 <!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label "Adreces desordenades">
-<!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label "Adreces d\'escriptori">
+<!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label "Adreces d\u0027escriptori">
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label "Adreces del mòbil">
 <!ENTITY bookmarks.folder.readinglist.label "Llista de lectura">
 <!-- Pinned sites on about:home. This folder should never be shown to the user, but we have to give it a string name -->
 <!ENTITY bookmarks.folder.pinned.label "Fixes">
 <!-- Notification strings -->
 
 <!ENTITY sync.notification.oneaccount.label "Només es permet un compte de &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY sync.notification.configure.saved "Les vostres seleccions s\'han desat.">
+<!ENTITY sync.notification.configure.saved "Les vostres seleccions s\u0027han desat.">
 <!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
 
 <!ENTITY sync.invalidcreds.label "El nom del compte o de la contrasenya són incorrectes.">
 <!ENTITY sync.invalidserver.label "Introduïu un URL de servidor vàlid">
-<!ENTITY sync.verifying.label "S\'està verificant…">
+<!ENTITY sync.verifying.label "S\u0027està verificant…">
 <!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect "Clau de recuperació incorrecta. Torneu-ho a provar.">
 <!-- Send tab to device. -->
 
 <!ENTITY sync.title.send.tab.label "Envia la pestanya als dispositius">
 <!ENTITY sync.button.send.label "Envia">
 <!ENTITY sync.button.set.up.sync.label "Configura el &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY sync.title.redirect.to.set.up.sync.label "Configura el &syncBrand.shortName.label; per enviar pestanyes">
-<!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label "Configura el &syncBrand.fullName.label; en el dispositiu per enviar pestanyes a d\'altres.">
-<!ENTITY sync.text.tab.sent.label "S\'ha enviat la pestanya.">
-<!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label "S\'ha produït un problema en enviar la pestanya.">
+<!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label "Configura el &syncBrand.fullName.label; en el dispositiu per enviar pestanyes a d\u0027altres.">
+<!ENTITY sync.text.tab.sent.label "S\u0027ha enviat la pestanya.">
+<!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label "S\u0027ha produït un problema en enviar la pestanya.">
--- a/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -6,8 +6,10 @@
 <!ENTITY aboutApps.header             "Les vostres aplicacions">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.post): include a starting space as needed -->
 
 <!ENTITY aboutApps.noApps.pre "No s'ha instal·lat cap aplicació web. Aconseguiu-ne de ">
 <!ENTITY aboutApps.noApps.middle3 "Firefox Marketplace">
 <!ENTITY aboutApps.noApps.post ".">
+<!ENTITY aboutApps.uninstall "Desinstal·la">
+<!ENTITY aboutApps.addToHomescreen "Afegeix a la pantalla d'inici">
--- a/mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.dtd
@@ -1,7 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutDownloads.title           "Baixades">
 <!ENTITY aboutDownloads.header           "Les vostres baixades">
 <!ENTITY aboutDownloads.empty           "Cap baixada">
+
+<!ENTITY aboutDownloads.open            "Obre">
+<!ENTITY aboutDownloads.remove           "Suprimeix">
+<!ENTITY aboutDownloads.removeAll         "Suprimeix-les totes">
+<!ENTITY aboutDownloads.pause           "Pausa">
+<!ENTITY aboutDownloads.resume           "Reprèn">
+<!ENTITY aboutDownloads.cancel           "Cancel·la">
+<!ENTITY aboutDownloads.retry           "Reintenta">
--- a/mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDownloads.properties
@@ -1,23 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-downloadAction.open=Obre
-downloadAction.remove=Suprimeix
-downloadAction.deleteAll=Suprimeix-les totes
-
 # LOCALIZATION NOTE (downloadMessage.deleteAll):
 # Semi-colon list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 downloadMessage.deleteAll=Se suprimeix la baixada?;Se suprimeixen les #1 baixades?
 
-downloadAction.pause=Pausa
-downloadAction.resume=Continua
-downloadAction.cancel=Cancel·la
-downloadAction.retry=Torna a provar
+downloadAction.deleteAll=Suprimeix-les totes
+
 downloadState.downloading=S'està descarregant...
 downloadState.canceled=Cancel·lat
 downloadState.failed=Ha fallat
 downloadState.paused=Pausat
 downloadState.starting=S'està iniciant...
 downloadState.unknownSize=Mida desconeguda
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -230,16 +230,18 @@ contextmenu.copyImageLocation=Copia la ubicació de la imatge
 contextmenu.shareImage=Comparteix la imatge
 contextmenu.saveImage=Desa la imatge
 contextmenu.setWallpaper=Defineix com a fons d'escriptori
 contextmenu.addSearchEngine=Afegeix un motor de cerca
 contextmenu.playMedia=Reprodueix
 contextmenu.pauseMedia=Pausa
 contextmenu.shareMedia=Comparteix el vídeo
 contextmenu.showControls2=Mostra els controls
+contextmenu.saveVideo=Desa el vídeo
+contextmenu.saveAudio=Desa l'àudio
 
 contextmenu.copy=Copia
 contextmenu.copyAll=Copia-ho tot
 contextmenu.selectWord=Selecciona la paraula
 contextmenu.selectAll=Selecciona-ho tot
 contextmenu.paste=Enganxa
 
 # Select UI
@@ -313,8 +315,18 @@ helperapps.openWithList2=Obre amb una aplicació
 helperapps.always=Sempre
 helperapps.never=Mai
 
 #Lightweight themes
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet
+
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+getUserMedia.shareCamera.message = Voleu compartir la càmera amb %S?
+getUserMedia.shareMicrophone.message = Voleu compartir el micròfon amb %S?
+getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Voleu compartir la càmera i el micròfon amb %S?
+getUserMedia.denyRequest.label = No comparteixis
+getUserMedia.shareRequest.label = Comparteix
+getUserMedia.sharingCamera.message = Esteu compartint la càmera amb %S.
+getUserMedia.sharingMicrophone.message = Esteu compartint el micròfon amb %S.
+getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message = Esteu compartint la càmera i el micròfon amb %S.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/pippki.properties
@@ -0,0 +1,31 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+nssdialogs.ok.label=D'acord
+nssdialogs.cancel.label=Cancel·la
+
+# These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/pippki.dtd
+downloadCert.title=S'està baixant el certificat
+downloadCert.message1=S'ha sol·licitat confiar en una nova entitat certificadora.
+downloadCert.viewCert.label=Mostra
+downloadCert.trustSSL=Confia-hi per identificar llocs web.
+downloadCert.trustEmail=Confia-hi per identificar usuaris de correu.
+downloadCert.trustObjSign=Confia-hi per identificar desenvolupadors de programari.
+caCertExists.title=El certificat existeix
+caCertExists.message=El certificat ja existeix.
+
+certmgr.title=Detalls del certificat
+# These strings are stolen from security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/certManager.dtd
+certmgr.subjectinfo.label=Emès per a
+certmgr.issuerinfo.label=Emès per
+certmgr.validity.label=Validesa
+certmgr.fingerprints.label=Empremtes digitals
+certmgr.certdetail.cn=Nom comú
+certmgr.certdetail.o=Organització
+certmgr.certdetail.ou=Unitat organitzativa
+certmgr.certdetail.serialnumber=Número de sèrie
+certmgr.certdetail.sha1fingerprint=Empremta digital SHA1
+certmgr.certdetail.md5fingerprint=Empremta digital MD5
+certmgr.issued=Emès el
+certmgr.expires=Caduca el
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -9,16 +9,18 @@
 
 
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
+<!ENTITY mainWindow.titleprivate "Navegació privada">
+
 <!ENTITY editPageCmd.label "Edita la pàgina">
 <!ENTITY editPageCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editPageCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY navbarCmd.label "Barra de navegació">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY bookmarksToolbarCmd.label   "Barra de les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksToolbarCmd.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/browser/taskbar.properties
+++ b/suite/chrome/browser/taskbar.properties
@@ -1,16 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 taskbar.tasks.newTab.label=Obre una pestanya nova
 taskbar.tasks.newTab.description=Obre una pestanya nova del navegador.
 taskbar.tasks.newWindow.label=Obre una finestra nova
 taskbar.tasks.newWindow.description=Obre una finestra nova del navegador.
+taskbar.tasks.newPrivate.label=Obre una finestra privada
+taskbar.tasks.newPrivate.description=Obre una finestra de navegació privada nova.
 taskbar.tasks.mailWindow.label=Obre el correu i grups de discussió
 taskbar.tasks.mailWindow.description=Obre una finestra nova de correu i grups de discussió
 taskbar.tasks.composeMessage.label=Redacta un missatge nou
 taskbar.tasks.composeMessage.description=Redacta un missatge nou.
 taskbar.tasks.openAddressBook.label=Obre la llibreta d'adreces
 taskbar.tasks.openAddressBook.description=Obre la vostra llibreta d'adreces
 taskbar.tasks.openEditor.label=Obre una pàgina nova del redactor
 taskbar.tasks.openEditor.description=Obre una pàgina nova del redactor.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.title    "Navegació privada">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The experimental title is temporary -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.experimental "Actualment, la &privatebrowsingpage.title; és una funció experimental.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description "En una finestra de &privatebrowsingpage.title;, el &brandShortName; no registrarà res a la memòria cau del disc, ni a l'historial de navegació, de galetes, de cerca, de baixades ni de formularis web. Per altra banda, sí que es conservaran els fitxers que baixeu i les adreces d'interès que deseu.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.moreinfo   "Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.learnmore.label   "Més informació">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.learnmore.accesskey "M">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.private   "El &brandShortName; no recordarà res de l'historial d'aquesta finestra. Tanqueu la finestra per aturar la &privatebrowsingpage.title;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.switch.label    "Canvia a una finestra normal">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.switch.accesskey  "C">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.normal    "Actualment no esteu utilitzant la &privatebrowsingpage.title;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.private.label    "Obre una finestra privada nova">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.private.accesskey  "O">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.info     "To start &privatebrowsingpage.title;, you can also select File ― New ― Private Window.">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -2,25 +2,27 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- Context Menu -->
 
 <!ENTITY popupWindowRejectCmd.label   "Rebutja les finestres emergents d'aquest lloc">
 <!ENTITY popupWindowRejectCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY popupWindowAllowCmd.label   "Permet les finestres emergents d'aquest lloc">
 <!ENTITY popupWindowAllowCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY openLinkCmd.label      "Obre l'enllaç en una nova finestra">
-<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "O">
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Obre en una nova pestanya">
+<!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Obre l'enllaç en una pestanya nova">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "t">
+<!ENTITY openLinkCmd.label      "Obre l'enllaç en una finestra nova">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "f">
+<!ENTITY openLinkCmdInPrivateWindow.label   "Obre l'enllaç en una finestra privada">
+<!ENTITY openLinkCmdInPrivateWindow.accesskey "d">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.label  "Obre">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY openFrameCmd.label      "Obre el marc en una nova finestra">
+<!ENTITY openFrameCmd.label      "Obre el marc en una finestra nova">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "O">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Obre el marc en una nova pestanya">
+<!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Obre el marc en una pestanya nova">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "t">
 <!ENTITY keywordfield.label      "Afegeix una paraula clau per a la cerca…">
 <!ENTITY keywordfield.accesskey    "l">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Mostra només aquest marc">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY goBackCmd.label       "Enrere">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey     "E">
 <!ENTITY goForwardCmd.label      "Endavant">
@@ -29,17 +31,17 @@
 <!ENTITY goUpCmd.accesskey      "u">
 <!ENTITY reloadCmd.label       "Actualitza">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey     "z">
 <!ENTITY reloadCmd.commandkey     "r">
 <!ENTITY stopCmd.label        "Atura">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey      "r">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.label     "Actualitza el marc">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey   "r">
-<!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Mostra la font de la selecció">
+<!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Codi font de la selecció">
 <!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label  "Mostra la font MathML">
 <!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Visualitza el codi font de la pàgina">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Visualitza el codi font del marc">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Visualitza la informació de la pàgina">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "i">
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
@@ -22,16 +22,18 @@ perm.image.label=Carrega imatges
 perm.install.label=Instal·la complements
 perm.offline-app.label=Aplicacions web fora de línia
 perm.object.label=Executa els connectors
 perm.password.label=Desa contrasenyes
 perm.plugins.label=Activa els connectors
 perm.popup.label=Obre finestres emergents
 perm.script.label=Executa els scripts
 perm.stylesheet.label=Carrega les etiquetes d'estil
+perm.sts/use.label=Utilitza seguretat estricta de transport
+perm.sts/subd.label=Aplica la seguretat estricta de transport als subdominis
 
 perm.type.default=Seleccioneu un tipus
 
 # passwords
 pwd.hidePasswords=Amaga contrasenyes
 pwd.hidePasswords.accesskey=y
 pwd.showPasswords=Mostra contrasenyes
 pwd.showPasswords.accesskey=c
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -158,8 +158,21 @@ SecurityTitle=Avís de seguretat
 MixedContentMessage=Heu sol·licitat una pàgina encriptada que conté alguna informació no encriptada. La informació que vegeu o introduïu en aquesta pàgina podria ser llegida fàcilment per tercers.
 EnterInsecureMessage=Heu abandonat una pàgina encriptada. La informació que vegeu o introduïu en aquesta pàgina podria ser llegida fàcilment per tercers.
 EnterSecureMessage=Heu sol·licitat una pàgina encriptada. El lloc web s'ha identificat correctament i la informació que vegeu o introduïu en aquesta pàgina no pot ser llegida fàcilment per tercers.
 SecurityPreferences.label=Preferències
 SecurityPreferences.accesskey=P
 PostToInsecureFromInsecureMessage=La informació que heu introduït serà enviada amb una connexió no encriptada i podria ser llegida fàcilment per tercers.\nEsteu segur que voleu enviar aquesta informació?
 PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Avisa'm quan trameti informació que no està encriptada.
 PostToInsecureContinue=Continua
+
+# Phishing/Malware Notification Bar.
+# LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
+# The two button strings will never be shown at the same time, so
+# it's okay for them to have the same access key.
+safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Treu-me d'aquí!
+safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=T
+safebrowsing.reportedWebForgery=S'ha informat que el lloc web és una falsificació!
+safebrowsing.notAForgeryButton.label=No és cap falsificació web…
+safebrowsing.notAForgeryButton.accessKey=s
+safebrowsing.reportedAttackSite=S'ha informat que es tracta d'un lloc atacant!
+safebrowsing.notAnAttackButton.label=No és cap lloc atacant…
+safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=a
--- a/suite/chrome/common/openLocation.dtd
+++ b/suite/chrome/common/openLocation.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 
 <!ENTITY enter.label "Introduïu la ubicació web (URL) o indiqueu el fitxer local que voleu obrir:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enter.accesskey): should be present in both enter.label
   as defined above and attachEnterLabel as defined in
   openLocation.properties -->
 <!ENTITY enter.accesskey "I">
 <!ENTITY chooseFile.label "Trieu un fitxer...">
 <!ENTITY chooseFile.accesskey "T">
-<!ENTITY newWindow.label "Nova finestra del Navegador">
-<!ENTITY newTab.label "Nova pestanya del navegador">
+<!ENTITY newPrivate.label "Finestra privada nova">
+<!ENTITY newWindow.label "Finestra nova del navegador">
+<!ENTITY newTab.label "Pestanya nova del navegador">
 <!ENTITY currentTab.label "Pestanya actual del navegador">
-<!ENTITY editNewWindow.label "Nova finestra del redactor">
+<!ENTITY editNewWindow.label "Finestra nova del redactor">
 <!ENTITY open.label "Obre">
 <!ENTITY caption.label "Obre una ubicació web">
 <!ENTITY openWhere.label "Obre a:">
 <!ENTITY openWhere.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -1,23 +1,23 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY pref.download.title      "Baixades">
 
 <!ENTITY downloadBehavior.label     "En iniciar una baixada">
-<!ENTITY focusWhenStarting.label    "Mostra'm el gestor de baixades si ja estava obert, i si no:">
-<!ENTITY focusWhenStarting.accesskey  "M">
+<!ENTITY doNothing.label        "No obris res">
+<!ENTITY doNothing.accesskey      "N">
+<!ENTITY openProgressDialog.label    "Obre un diàleg de progrés">
+<!ENTITY openProgressDialog.accesskey  "d">
 <!ENTITY openDM.label          "Obre el gestor de baixades">
 <!ENTITY openDM.accesskey        "b">
-<!ENTITY openProgressDialog.label    "Obre un diàleg de progrés">
-<!ENTITY openProgressDialog.accesskey  "d">
-<!ENTITY doNothing.label        "No obris res">
-<!ENTITY doNothing.accesskey      "N">
+<!ENTITY flashWhenOpen.label      "Només ressalta el gestor de baixades si ja està obert">
+<!ENTITY flashWhenOpen.accesskey    "r">
 
 <!ENTITY downloadLocation.label     "Quan es desi un fitxer">
 <!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-privatedata.dtd
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Private Data' prefs settings
+  These entities go on top of the sanitize.dtd definitions
+-->
+
+<!ENTITY pref.privatedata.title      "Dades privades">
+
+
+<!ENTITY clearPrivateData.label      "Neteja les dades privades">
+
+<!ENTITY alwaysClear.label        "Neteja sempre les meves dades privades quan tanqui el &brandShortName;">
+<!ENTITY alwaysClear.accesskey      "q">
+
+<!ENTITY askBeforeClear.label       "Demana-m'ho abans de netejar les dades privades">
+<!ENTITY askBeforeClear.accesskey     "D">
+
+<!ENTITY clearDataSettings.label     "Quan demani al &brandShortName; les meves dades privades, hauria d'esborrar:">
+<!--LOCALIZATION NOTE (clearDataDialog.label, clearDataSilent.label, clearDataDialog.accesskey):
+ The only difference bettween the two labels is that one calls a dialog, the other doesn't.
+ The same accesskey is used for both labels.
+-->
+
+<!ENTITY clearDataDialog.label      "Neteja-ho ara…">
+<!ENTITY clearDataSilent.label      "Neteja-ho ara">
+<!ENTITY clearDataDialog.accesskey    "N">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-security.dtd
@@ -1,28 +1,32 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Privacy and Security' prefs settings -->
 
 <!ENTITY pref.security.title       "Privadesa i seguretat">
 
 <!ENTITY tracking.label          "Seguiment de l'usuari">
-<!ENTITY doNotTrack.label         "Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi">
-<!ENTITY doNotTrack.accesskey       "F">
-
-<!ENTITY privateData.label        "Dades privades">
-
-<!ENTITY alwaysClear.label        "Neteja sempre les meves dades privades quan tanqui el &brandShortName;">
-<!ENTITY alwaysClear.accesskey      "q">
+<!ENTITY trackingIntro.label       "Els llocs web poden fer seguiment de com els utilitzeu i afectar així a la vostra privadesa.">
 
-<!ENTITY askBeforeClear.label       "Demana-m'ho abans de netejar les dades privades">
-<!ENTITY askBeforeClear.accesskey     "D">
-
-<!ENTITY clearDataSettings.label     "Quan demani al &brandShortName; les meves dades privades, hauria d'esborrar:">
-<!--LOCALIZATION NOTE (clearDataDialog.label, clearDataSilent.label, clearDataDialog.accesskey):
- The only difference bettween the two labels is that one calls a dialog, the other doesn't.
- The same accesskey is used for both labels.
+<!ENTITY dntTellSites.label        "Fes saber als llocs web les meves preferències de seguiment">
+<!ENTITY dntTellSites.accesskey      "F">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.label     "No vull que se'm segueixi">
+<!ENTITY dntTrackingNotOkay.accesskey   "n">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.label      "Accepto que se'm segueixi">
+<!ENTITY dntTrackingOkay.accesskey    "c">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (safeBrowsing.label, blockWebForgeries.label, blockAttackSites.label):
+ The methods by which forged (phished) and attack sites will be detected by
+ phishing providers will vary from human review to machine-based heuristics
+ to a combination of both, so it's important that these strings convey the
+ meaning "reported" (and not something like "known").
 -->
 
-<!ENTITY clearDataDialog.label      "Neteja-ho ara…">
-<!ENTITY clearDataSilent.label      "Neteja-ho ara">
-<!ENTITY clearDataDialog.accesskey    "N">
+
+<!ENTITY safeBrowsing.label        "Navegació segura">
+<!ENTITY safeBrowsingIntro.label     "El &brandShortName; pot blocar els llocs web que s'ha informat que tenen continguts maliciosos.">
+
+<!ENTITY blockAttackSites.label      "Bloca els llocs web que s'ha informat que són atacants (programari maliciós, virus)">
+<!ENTITY blockAttackSites.accesskey    "B">
+
+<!ENTITY blockWebForgeries.label     "Bloca els llocs web que s'ha informat que són falsificacions (pesca)">
+<!ENTITY blockWebForgeries.accesskey   "P">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -13,16 +13,17 @@
 <!ENTITY history.label "Historial">
 <!ENTITY languages.label "Llengües">
 <!ENTITY applications.label "Aplicacions ajudants">
 <!ENTITY locationBar.label "Barra d'ubicació">
 <!ENTITY tabWindows.label "Navegació amb pestanyes">
 <!ENTITY links.label "Comportament dels enllaços">
 <!ENTITY offline.label "Fora de línia">
 <!ENTITY security.label "Privadesa i seguretat">
+<!ENTITY privatedata.label "Dades privades">
 <!ENTITY cookies.label "Galetes">
 <!ENTITY images.label "Imatges">
 <!ENTITY popups.label "Finestres emergents">
 <!ENTITY passwords.label "Contrasenyes">
 <!ENTITY masterpass.label "Contrasenyes mestres">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certificats">
 <!ENTITY validation.label "Validació">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/safeBrowsing.dtd
@@ -0,0 +1,22 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Treu-me d'aquí!">
+<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignora aquest avís">
+<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Per què s'ha blocat aquest lloc?">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "S'ha informat que el lloc web és atacant!">
+<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='malware_sitename'/> seria atacant, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
+<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Els llocs atacants proven d'instal·lar programari que roba informació privada, utilitzen el vostre ordinador per atacar-ne d'altres, o fan malbé el vostre sistema.</p><p>Alguns llocs atacants distribueixen de forma intencionada programari maligne, tot i que molts estan compromesos sense el coneixement o permís dels propietaris.</p>">
+
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title "S'ha informat que el lloc web és una falsificació!">
+<!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc "S'ha informat que el lloc web a <span id='phishing_sitename'/> seria una falsificació, i s'ha blocat d'acord amb les vostres preferències de seguretat.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc "<p>Les falsificacions web estan dissenyades per enganyar-vos i que així reveleu la vostra informació personal i financera imitant les fonts en què podeu confiar.</p><p>Introduir-hi cap tipus d'informació pot resultar en una suplantació d'identitat o altra mena de fraus.</p>">
+
+<!ENTITY reportPhishSite.label     "Informa d'una falsificació web…">
+<!ENTITY reportPhishSite.accesskey   "f">
+<!ENTITY notAForgery.label       "No és cap falsificació web…">
+<!ENTITY notAForgery.accesskey     "f">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -17,16 +17,19 @@
 <!ENTITY newBlankPageCmd.key       "n">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.label "Pàgina utilitzant una plantilla">
 <!ENTITY newPageFromTemplateCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.label "Pàgina utilitzant un esborrany">
 <!ENTITY newPageFromDraftCmd.accesskey "y">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Finestra del Navegador">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "N">
+<!ENTITY newPrivateWindowCmd.label "Finestra privada">
+<!ENTITY newPrivateWindowCmd.key "P">
+<!ENTITY newPrivateWindowCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Configuració de la pàgina...">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Exemple d'impressió">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "E">
 <!ENTITY printCmd.label "Imprimeix...">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -21,16 +21,19 @@
 <!ENTITY contextIncomingMail.accesskey "o">
 <!ENTITY contextManual.label "S'executi manualment">
 <!ENTITY contextManual.accesskey "e">
 <!ENTITY contextBeforeCls.label "Filtra abans de classificar com a brossa">
 <!ENTITY contextAfterCls.label "Filtra després de classificar com a brossa">
 
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
+
+<!ENTITY filterActionOrderWarning.label "Nota: les accions del filtre s'executaran en un altre ordre.">
+<!ENTITY filterActionOrder.label "Mostra l'ordre d'execució">
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia-ho a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Respon amb plantilla">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markMessageUnread.label "Marca'l com a no llegit">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -227,17 +227,17 @@ 12598=El segell Kerberos/GSSAPI no ha sigut acceptat pel servidor SMTP %S. Assegureu-vos que heu iniciat una sessió al servidor Kerberos/GSSAPI.
 12599=El servidor SMTP %S no permet el mètode d'autenticació seleccionat. Canvieu el mètode d'autenticació a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)».
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
 12600=No s'ha pogut autenticar al servidor SMTP %S. No admet el mètode d'autenticació (SMTP-AUTH) però heu triat utilitzar aquest mètode d'autenticació. Canvieu el mètode d'autenticació a «Cap» a «Opcions del compte | Servidor de sortida (SMTP)» o bé contacteu al vostre proveïdor de correu i demaneu que us doni instruccions.
 
 ## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
 # LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
-errorIllegalLocalPart=Hi ha caràcters incompatibles que no són ASCII a la part local del'adreça del destinatari %s. Canvieu l'adreça i torneu-ho a provar.
+errorIllegalLocalPart=Hi ha caràcters incompatibles que no són ASCII a la part local de l'adreça del destinatari %s. Canvieu l'adreça i torneu-ho a provar.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Desa el missatge
 saveDlogMessage=El missatge no s'ha enviat. Voleu desar-lo a la carpeta Esborranys?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(sense assumpte)
 chooseFileToAttach=Introduïu el fitxer a adjuntar
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!--LOCALIZATION NOTE messengercompose.dtd Main UI for message composition -->
 
 <!ENTITY msgComposeWindow.title "Redacta: (sense assumpte)">
 
-<!ENTITY fromAddr.label "Des de:">
+<!ENTITY fromAddr.label "De:">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "D">
 <!ENTITY subject.label "Assumpte:">
 <!ENTITY subject.accesskey "s">
 <!ENTITY attachments.label "Adjuncions:">
 <!ENTITY attachments.accesskey "j">
 <!-- menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 <!-- File menu items -->
 
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -23,16 +23,23 @@ promptMsg=Actualment us trobeu en el procés de filtratge de missatges. Voleu seguir aplicant filtres?
 stopButtonLabel=Atura
 continueButtonLabel=Continua
 cannotEnableFilter=Probablement, aquest filtre es va crear amb una versió més recent de Mozilla/Netscape. No podeu habilitar aquest filtre perquè es desconeix com aplicar-lo.
 searchTermsInvalidTitle=Els termes de la cerca no són vàlids
 # LOCALIZATION NOTE(searchTermsInvalidRule)
 # %1$S=search attribute name from the invalid rule
 # %2$S=search operator from the bad rule
 searchTermsInvalidRule=Aquest filtre no es pot desar perquè el terme de cerca «%1$S %2$S» no és vàlid en el context actual.
+# LOCALIZATION NOTE(filterActionOrderExplanation)
+# Keep the \n\n that mean 2 linebreaks.
+filterActionOrderExplanation=Quan un missatge coincideixi amb aquest filtre les accions s'executaran en aquest ordre:\n\n
+filterActionOrderTitle=Ordre real de les accions
+## LOCALIZATION NOTE(filterActionItem):
+# %1$S=sequence number of the action, %2$S=action text, %3$S=action argument
+filterActionItem=%1$S. %2$S %3$S\n
 
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=S'ha detectat un missatge brossa de %1$S - %2$S a %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=s'ha mogut el missatge d'id = %1$S a %2$S
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -125,17 +125,17 @@ serverType-none=Emmagatzematge local del
 serverType-movemail=Unix Movemail
 
 sizeColumnTooltip=Feu un clic per ordenar per mida
 sizeColumnHeader=Mida
 linesColumnTooltip=Feu clic per ordenar per línies
 linesColumnHeader=Línies
 
 # status feedback stuff
-documentDone= 
+documentDone=
 documentLoading=S'està carregant el document…
 
 unreadMsgStatus=Per llegir: %S
 selectedMsgStatus=Seleccionats: %S
 totalMsgStatus=Total: %S
 
 # localized folder names
 
@@ -312,16 +312,22 @@ biffNotification_messages=teniu %1$S mis
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
 macBiffNotification_message=%1$S missatge nou de %2$S.
 macBiffNotification_messages=%1$S missatges nous de %2$S.
 macBiffNotification_messages_extra=%1$S missatges nous de %2$S i %3$S més.
 # Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
 macBiffNotification_separator=, 
 
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_message): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_message=%1$S ha rebut %2$S missatge nou
+
+# LOCALIZATION NOTE(newMailNotification_messages): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+newMailNotification_messages=%1$S ha rebut %2$S missatges nous
+
 # For the Quota tab in the mail folder properties dialog
 quotaUsedFree=%S de %S KB usats
 quotaPercentUsed=%S%% ple
 
 # for message views
 confirmViewDeleteTitle=Confirmeu
 confirmViewDeleteMessage=Esteu segur que voleu suprimir aquesta vista?
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -11,21 +11,24 @@ modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
 userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
 serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
 # LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
 junkSettingsBroken=Els paràmetres de brossa del compte «%1$S» tenen un problema possiblement. Voldríeu revisar-los abans de desar els paràmetres del compte?
 # LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
 localDirectoryChanged=Cal reiniciar el %1$S per aplicar el canvi de configuració de directori local.
 localDirectoryRestart=Reinicia
 userNameEmpty=El nom d'usuari no pot estar buit.
-localDirectoryInvalid=El directori especificat al paràmetre de Directori Local no es vàlid. Trieu un directori diferent.
+# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryInvalid): %1$S is path to folder
+localDirectoryInvalid=El camí al directori local «%1$S» no es vàlid. Trieu un altre directori.
+# LOCALIZATION NOTE (localDirectoryNotAllowed): %1$S is path to folder
+localDirectoryNotAllowed=El directori local «%1$S» no és adequat per emmagatzemar-hi missatges. Trieu un altre directori.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
-cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
+cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes?\n\nSi no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
 accountWizard=Auxiliar de comptes
 WizardExit=Surt
 WizardContinue=Cancel·la
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidServerName=Introduïu un nom de servidor vàlid.
 failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
--- a/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
@@ -17,9 +17,9 @@ VK_WIN=win
 
 #the option/alt key - splitting tracks symbol (ctrl-g)
 VK_ALT=⌥
 
 #the control key. hat symbol (ctrl-f)
 VK_CONTROL=⌃
 
 #the separator character used between modifiers (none on Mac OS)
-MODIFIER_SEPARATOR= 
+MODIFIER_SEPARATOR=
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
@@ -11,16 +11,18 @@
 <!ENTITY aboutTelemetry.slowSqlSection " Sentències SQL lentes">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.chromeHangsSection " El navegador es penja">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.histogramsSection " Histogrames">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.simpleMeasurementsSection " Mesures senzilles">
 
+<!ENTITY aboutTelemetry.lateWritesSection " Escriptures tardanes">
+
 <!ENTITY aboutTelemetry.systemInfoSection " Informació del sistema">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.addonHistogramsSection " Histogrames recollits pels complements">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.toggleOn " Feu clic per ampliar la secció">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.toggleOff " Feu clic per reduir la secció">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
@@ -15,17 +15,21 @@ slowSqlHits = Encerts
 
 slowSqlAverage = Temps mitjà (ms)
 
 slowSqlStatement = Sentència
 
 # Note to translators:
 # - The %1$S will be replaced with the number of the hang
 # - The %2$S will be replaced with the duration of the hang
-hangTitle = Informe de bloqueig núm. %1$S (%2$S segons)
+chrome-hangs-title = Informe de bloqueig núm. %1$S (%2$S segons)
+
+# Note to translators:
+# - The %1$S will be replaced with the number of the late write
+late-writes-title = Escriptura tardana #%1$S
 
 stackTitle = Pila:
 
 memoryMapTitle = Mapa de memòria:
 
 errorFetchingSymbols = S'ha produït un error mentre es recollien els símbols. Comproveu que esteu connectat a Internet i torneu-ho a provar.
 
 histogramSamples = mostres
--- a/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
@@ -1,15 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY mozilla.title "El llibre de Mozilla, 11:9">
+<!ENTITY mozilla.title.15.1 "El Llibre de Mozilla, 15:1">
 
-<!ENTITY mozilla.quote 'Mammon dormia. I la <em>bèstia renascuda</em> s&apos;escampà sobre la terra i sos nombres 
-cresqueren com legions. Proclamaren els temps i <em>sacrificaren</em> les collites en 
-foc, amb les <em>arteroses guineus</em>. I crearen un món nou a llur pròpia 
-imatge, com havien promès en les <em><a href="http://www.mozilla.org/about/mozilla-manifesto.html"> 
-sagrades escriptures</a></em>, i <em><a href="http://wiki.mozilla.org/About:mozilla">parlaren 
-</a></em> de la bèstia amb llurs descendents. Mammon despertà, i ai las!, no era 
-<em>res</em> més que un seguidor.'>
+<!ENTITY mozilla.quote.15.1 "Els <em>cadells</em> de Mammon es barallaven. Llur guerra enfonsà el món en una <em>nova foscor</em>, i la bèstia 
+ detestava la foscor. Així començà a moure's <em>àgilment</em>, i cresqué poderosa, i avançà i es multiplicà. 
+I les bèsties dugueren <em>foc</em> i llum a les tenebres.">
 
-<!ENTITY mozilla.from "d'<strong>El Llibre de Mozilla,</strong> 11:9<br/><small>(10a edició)</small>">
+<!ENTITY mozilla.from.15.1 "d'<strong>El Llibre de Mozilla</strong>, 15:1">
--- a/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Reinicia &brandShortName;">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Realment voleu reiniciar &brandShortName; a la configuració de fàbrica?">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.items2.label "&brandShortName; intentarà mantenir:">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "&brandShortName; es reiniciarà i tot el contingut serà suprimit.">
-<!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Reinicia &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Reinicia el &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Realment voleu reiniciar el &brandShortName; a la configuració de fàbrica?">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.items2.label "El &brandShortName; intentarà mantenir:">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "El &brandShortName; es reiniciarà i se suprimirà la resta d'elements.">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Reinicia el &brandShortName;">
 
-<!ENTITY resetProfile.title        "Reinicia &brandShortName; a la configuració de fàbrica">
+<!ENTITY resetProfile.title        "Reinicia el &brandShortName; a la configuració de fàbrica">
 <!ENTITY resetProfile.description     "Si experimenteu problemes greus que no podeu resoldre, reinicieu amb només la informació essencial.">
-<!ENTITY resetProfile.button.label    "Reinicia &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.button.label2    "Reinicia el &brandShortName;…">
 
-<!ENTITY resetProfile.cleaning.description "Espereu mentre el &brandShortName; neteja la informació obsoleta...">
+<!ENTITY resetProfile.cleaning.description "Espereu mentre el &brandShortName; neteja la informació obsoleta…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -26,22 +26,17 @@ downloadErrorGeneric=No pot desar-se la baixada perquè s'ha produït un error desconegut.\n\nTorneu-ho a provar.
 quitCancelDownloadsAlertTitle=Voleu cancel·lar totes les baixades?
 quitCancelDownloadsAlertMsg=Si sortiu ara, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu sortir?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Si sortiu ara, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu sortir?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMac=Si sortiu ara, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu sortir?
 quitCancelDownloadsAlertMsgMacMultiple=Si sortiu ara, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu sortir?
 offlineCancelDownloadsAlertTitle=Voleu cancel·lar totes les baixades?
 offlineCancelDownloadsAlertMsg=Si us poseu fora de línia, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu posar-vos fora de línia?
 offlineCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Si us poseu fora de línia, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu posar-vos fora de línia?
-enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Voleu cancel·lar totes les baixades?
-enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Si inicieu el mode de navegació privada ara, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu iniciar-lo?
-enterPrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Si inicieu el mode de navegació privada ara, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu iniciar-lo?
 leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertTitle=Voleu cancel·lar totes les baixades?
-leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsg=Si sortiu del mode de navegació privada ara, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu sortir-ne?
-leavePrivateBrowsingCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Si sortiu del mode de navegació privada ara, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu sortir-ne?
 leavePrivateBrowsingWindowsCancelDownloadsAlertMsg=Si tanqueu totes les finestres de navegació privada ara, es cancel·larà 1 baixada. Esteu segur que voleu deixar el mode de navegació privada?
 leavePrivateBrowsingWindowsCancelDownloadsAlertMsgMultiple=Si tanqueu totes les finestres de navegació privada ara, es cancel·laran %S baixades. Esteu segur que voleu deixar el mode de navegació privada?
 cancelDownloadsOKText=Cancel·la 1 baixada
 cancelDownloadsOKTextMultiple=Cancel·la %S baixades
 dontQuitButtonWin=No surtis
 dontQuitButtonMac=No surtis
 dontGoOfflineButton=Roman en línia
 dontEnterPrivateBrowsingButton=No iniciïs el mode de navegació privada
@@ -62,21 +57,21 @@ statusFormatNoRate=%2$S — %1$S
 bytes=bytes
 kilobyte=KB
 megabyte=MB
 gigabyte=GB
 
 # LOCALIZATION NOTE (transferSameUnits2):
 # %1$S progress number; %2$S total number; %3$S total unit
 # example: 1.1 of 333 MB
-transferSameUnits2=%1$S dels %2$S %3$S
+transferSameUnits2=%1$S de %2$S %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (transferDiffUnits2):
 # %1$S progress number; %2$S progress unit; %3$S total number; %4$S total unit
 # example: 11.1 MB of 3.3 GB
-transferDiffUnits2=%1$S %2$S dels %3$S %4$S
+transferDiffUnits2=%1$S %2$S de %3$S %4$S
 # LOCALIZATION NOTE (transferNoTotal2):
 # %1$S progress number; %2$S unit
 # example: 111 KB
 transferNoTotal2=%1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (timePair2): %1$S time number; %2$S time unit
 # example: 1 minute; 11 hours
 timePair2=%1$S %2$S
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
@@ -41,9 +41,9 @@
 
 <!ENTITY errors.heading       "El &brandShortName; no ha pogut actualitzar alguns dels vostres complements.">
 <!ENTITY errors.description     "Ha fallat l'actualització d'alguns dels vostres complements. El &brandShortName; ho tornarà a provar més tard de forma automàtica.">
 
 <!ENTITY footer.label        "Sempre podeu canviar els vostres complements anant al Gestor de complements.">
 <!ENTITY cancel.label        "Cancel·la">
 <!ENTITY back.label         "Enrere">
 <!ENTITY next.label         "Endavant">
-<!ENTITY done.label         "Finalitza">
+<!ENTITY done.label         "Fet">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -30,17 +30,17 @@
   supported on this device. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.learnMore            "Més informació…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.post): Mobile only. Include text here if needed for your locale. -->
 <!ENTITY unsupportedPlatform.post              "">
 
 <!ENTITY missingPlugin                    "Cal un connector per mostrar aquest contingut.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Toqueu aquí per activar el connector.">
-<!ENTITY clickToPlayPlugin                  "Feu clic aquí per activar el connector.">
+<!ENTITY clickToActivatePlugin                "Activa el connector.">
 <!ENTITY checkForUpdates                   "Comprova si hi ha actualitzacions…">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "S'ha inhabilitat el connector.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "S'ha blocat aquest connector per la vostra protecció.">
 
 <!ENTITY installPlugin                    "Instal·la un connector…">
 <!ENTITY managePlugins                    "Gestiona els connectors…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
@@ -51,11 +51,13 @@
 <!ENTITY reloadPlugin.post                  " per tornar-ho a provar.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (report.please): This and the other report.* strings should be as short as possible, ideally 2-3 words. -->
 <!ENTITY report.please                    "Envia un informe de l'error">
 <!ENTITY report.submitting                  "S'està enviant un informe…">
 <!ENTITY report.submitted                  "S'ha enviat l'informe de fallada.">
 <!ENTITY report.disabled                   "S'han inhabilitat els informes d'error.">
 <!ENTITY report.failed                    "La tramesa ha fallat.">
 <!ENTITY report.unavailable                 "No hi ha cap informe disponible.">
+<!ENTITY report.comment                   "Afegiu-hi un comentari. Nota: Els comentaris són visibles públicament.">
+<!ENTITY report.pageURL                   "Inclou l'URL de la pàgina">
 
 <!ENTITY plugin.file                     "Fitxer">
 <!ENTITY plugin.mimeTypes                  "Tipus MIME">