update FF 4
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 11 Dec 2010 13:22:10 +0100
changeset 353 18a8757ee3d9aaaa0ee47840936959cd58f8f5d3
parent 352 2295632d791d5d2fc083f55a97222de6970e362b
child 354 d9b9fd503020a1a1f9cf37990304d08afa8edf05
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update FF 4
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -90,17 +90,17 @@
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Afegeix a les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Subscriu-me a la pàgina">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Subscriu-me a la pàgina…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Afegeix-hi totes les pestanyes…">
-<!ENTITY showAllBookmarks.label "Mostra totes les adreces d'interès…">
+<!ENTITY showAllBookmarks2.label "Mostra totes les adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarkAllCmd.label "Afegeix-hi totes les pestanyes…">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Mostra més adreces d'interès">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY backButton.tooltip "Vés una pàgina enrere">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "t">
@@ -225,18 +225,18 @@
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Selecciona-ho tot">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY preferencesCmd.label "Opcions…">
-<!ENTITY preferencesCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY preferencesCmd2.label "Opcions">
+<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "O">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label "Preferències">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey "n">
 
 <!ENTITY clearRecentHistory.label      "Neteja l'historial recent…">
 <!ENTITY clearRecentHistory.accesskey    "h">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : These two strings can share an access key beause they never appear together on the menu -->
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Inicia la navegació privada">
@@ -539,8 +539,9 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 
 <!ENTITY syncSetup.label       "Configura el &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Sincronitza ara">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sincronització">
 
+<!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Tanca la barra de complements">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!ENTITY startDescriptionText.label "Un lloc web ha intentat obrir una finestra emergent sense el vostre permís. &brandShortName; ha tancat automàticament la finestra emergent.">
-
-<!ENTITY endDescription.label "Podeu fer un clic a la icona per veure quins llocs el &brandShortName; bloca i permetre a aquells llocs obrir emergents si els necessiten per poder funcionar correctament. ">
-
-<!ENTITY caption.label "Quant al blocatge de finestres emergents">
-
-<!ENTITY done.label "Fet">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -1,29 +1,30 @@
 <!ENTITY accountSetupTitle.label  "Configuració del &syncBrand.fullName.label;">
 
 <!-- First page of the wizard -->
 <!ENTITY setup.pickSetupType.description "Us donem la benvinguda, si mai heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans, caldrà que creeu primer un nou compte.">
 <!ENTITY button.createNewAccount.label "Crea un compte">
-<!ENTITY button.haveAccount.label "Ja tinc un compte del &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY setup.haveAccount.label "Ja tinc un compte del &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY button.connect.label  "Connecta">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Heu fet servir el &syncBrand.fullName.label; abans?">
 <!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Mai abans he fet servir el &syncBrand.shortName.label;">
 <!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Ja faig servir el &syncBrand.shortName.label; en un altre ordinador">
 
 <!-- New Account AND Existing Account -->
 <!ENTITY server.label        "Servidor">
 <!ENTITY serverType.main.label   "Servidor del &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY serverType.custom.label  "Utilitza un servidor personalitzat">
-<!ENTITY signIn.account.label    "Adreça electrònica / Nom d'usuari">
-<!ENTITY signIn.account.accesskey  "e">
+<!ENTITY serverType.custom2.label  "Utilitza un servidor personalitzat…">
+<!ENTITY signIn.account2.label    "Compte">
+<!ENTITY signIn.account2.accesskey  "e">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Contrasenya">
 <!ENTITY signIn.password.accesskey "y">
-<!ENTITY signIn.serverURL.label   "URL del servidor">
-<!ENTITY signIn.serverURL.accesskey "L">
+<!ENTITY signIn.syncKey.label    "Clau de sincronització">
+<!ENTITY signIn.syncKey.accesskey  "a">
 
 <!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
 <!ENTITY setup.newAccountDetailsPage.title.label "Detalls del compte">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.label "Confirmeu la contrasenya">
 <!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "m">
 <!ENTITY setup.emailAddress.label   "Adreça electrònica">
 <!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
@@ -37,39 +38,45 @@
 <!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
 
 <!-- New Account Page 2: Sync Key -->
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.title.label "Al &brandShortName; li importa la vostra privadesa">
 <!ENTITY setup.newSyncKeyPage.description.label "Per garantir la vostra total privadesa, es xifraran totes les vostres dades abans de pujar-les. La clau de sincronització, necessària per desxifrar les dades, no es pujarà.">
 <!ENTITY syncKeyEntry.label    "La vostra clau de sincronització">
 <!ENTITY syncKeyEntry.accesskey  "c">
 <!ENTITY syncKeyGenerate.label   "Genera">
-<!ENTITY syncKeyStrength.label   "Fortalesa:">
-<!ENTITY syncKeyHelp.label     "Què vol dir «fortalesa»?">
 <!ENTITY syncKeyBackup.description "La clau de sincronització és necessària per accedir al &syncBrand.fullName.label; en altres màquines. Creeu-ne una còpia de seguretat. No podem ajudar-vos a recuperar la vostra clau de sincronització.">
 
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.label   "Imprimeix…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.print.accesskey "p">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.label   "Desa…">
 <!ENTITY button.syncKeyBackup.save.accesskey "s">
 
 <!-- New Account Page 3: Captcha -->
 <!ENTITY setup.captchaPage2.title.label   "Confirmeu que no sou cap robot">
-
-<!-- Existing Account Page 1: Login -->
-<!ENTITY setup.existingAccount.title.label "Introduïu la informació del compte">
-<!ENTITY resetPassword.label     "Reinicia la contrasenya">
-<!ENTITY connecting.label       "S'està connectant…">
+<!-- Existing Account Page 1: Add Device (incl. Add a Device dialog strings) -->
+<!ENTITY addDevice.title.label       "Afegeix un dispositiu">
+<!ENTITY addDevice.showMeHow.label     "Mostra'm com.">
+<!ENTITY addDevice.dontHaveDevice.label   "No tinc cap dispositiu amb mo">
+<!ENTITY addDevice.setup.description.label "Per activar-lo, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; a l'altre dispositiu i seleccioneu «Afegeix un dispositiu».">
+<!ENTITY addDevice.setup.enterCode.label  "A continuació, introduïu aquest codi:">
+<!ENTITY addDevice.dialog.description.label "Per activar el nou dispositiu, aneu a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del dispositiu i seleccioneu «Connecta».">
+<!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Introduïu el codi que proporciona el dispositiu:">
+<!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Torneu-ho a provar.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "S'ha afegit el dispositiu amb èxit. La sincronització inicial pot portar uns quants minuts i finalitzarà en segon pla.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.syncKey.label   "Per activar el dispositiu, heu d'introduir la clau de sincronització. Imprimiu o deseu la clau i emporteu-vos-la a sobre sempre.">
+<!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Dispositiu connectat">
 
-<!-- Existing Account Page 2: Sync Key -->
-<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.title "Introduïu la vostra clau de sincronització">
-<!ENTITY setup.existingSyncKeyPage.description "Se us ha generat una clau de sincronització, o bé heu introduït la vostra, quan vau registrar-vos per primera vegada al &syncBrand.fullName.label;. No és el mateix que la contrasenya.">
-<!ENTITY existingSyncKeyHelp.description "Podeu trobar la clau de sincronització anant al vostre altre ordinador i revisant les contrasenyes desades a la secció de seguretat. Si, tot i això, no podeu aconseguir la clau de sincronització correcta, podeu triar reiniciar-la, però perdreu totes les dades que hàgiu emmagatzemat al servidor.">
+<!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
+
+<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Inicia una sessió">
+<!ENTITY existingSyncKey.description "Podeu obtenir una còpia de la clau de sincronització anant a les opcions del &syncBrand.shortName.label; del vostre altre dispositiu, seleccioneu «La meva clau de sincronització» a «Gestiona el compte».">
+<!ENTITY verifying.label       "S'està verificant…">
+<!ENTITY resetPassword.label     "Reinicia la contrasenya">
 <!ENTITY lostSyncKey.label      "He perdut la meva clau de sincronització">
-<!ENTITY verifying.label       "S'està verificant…">
 
 <!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Opcions de sincronització">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Nom de l'ordinador:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "o">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Sincronitza:">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Adreces d'interès">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -37,18 +37,18 @@ notification.downloadError=S'ha produït un error en baixar %1$S.
 notification.downloadError.retry=Torneu-ho a provar
 notification.downloadError.retry.tooltip=Proveu de baixar aquest complement de nou
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
 notification.installError=S'ha produït un error en instal·lar en %1$S.
 notification.installError.retry=Torneu-ho a provar
 notification.installError.retry.tooltip=Proveu de baixar i instal·lar aquest complement de nou
 
 
-#LOCALIZATION NOTE (contributionAmount) %S is the currency amount recommended for contributions
-contributionAmount=Donació suggerida: %S
+#LOCALIZATION NOTE (contributionAmount2) %S is the currency amount recommended for contributions
+contributionAmount2=Suggeriment de donatiu: %S
 
 installDownloading=S'està baixant
 installDownloaded=Baixat
 installDownloadFailed=Error en la baixada
 installVerifying=S'està verificant
 installInstalling=S'està instal·lant
 installEnablePending=Preparat per habilitar
 installDisablePending=Reinicia per inhabilitar