Up-to-date to Firefox 4 b4
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 14 Aug 2010 00:43:42 +0200
changeset 251 17c92e9d7a2abd8814456ef4944b1e9e609f2015
parent 250 5e2f35752b946224a0ff0e00dd5026885b84f7a6
child 252 673f688948d0bb15dc48b67167afb1406e1332c9
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
Up-to-date to Firefox 4 b4
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -5,15 +5,13 @@
 <!ENTITY restorepage.errorTitle   "Bé, és lamentable.">
 <!ENTITY restorepage.problemDesc  "El &brandShortName; té problemes per a recuperar les vostres finestres i pestanyes. Normalment és a causa d'una pàgina web oberta recentment.">
 <!ENTITY restorepage.tryThis    "Podeu provar el següent:">
 <!ENTITY restorepage.restoreSome  "Descartar una o més pestanyes que creieu que poden estar causant el problema">
 <!ENTITY restorepage.startNew    "Iniciar una sessió de navegació completament nova">
 
 <!ENTITY restorepage.tryagainButton "Restaura">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "R">
-<!ENTITY restorepage.cancelButton  "Inicia una nova sessió">
-<!ENTITY restorepage.cancel.access "S">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Restaura">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Finestres i pestanyes">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "Finestra &#37;S">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -7,16 +7,21 @@
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Navegació privada)">
 
 <!-- Tab context menu -->
+<!ENTITY moveTabTo.label          "Mou la pestanya a…">
+<!ENTITY moveTabTo.accesskey        "M">
+<!ENTITY createNewGroup.label        "Crea un grup nou">
+<!ENTITY createNewGroup.accesskey      "C">
+<!ENTITY namedGroups.label         "Grups amb nom">
 <!ENTITY reloadTab.label          "Torna a carregar la pestanya">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey        "r">
 <!ENTITY reloadAllTabs.label        "Torna a carregar totes les pestanyes">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey      "a">
 <!ENTITY closeOtherTabs.label        "Tanca les altres pestanyes">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "l">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.label      "Obre en una finestra nova">
 <!ENTITY openTabInNewWindow.accesskey    "f">
@@ -112,23 +117,26 @@
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Atura la càrrega d'aquesta pàgina">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip "Es va a l'adreça en la barra d'ubicació">
 <!ENTITY feedButton.tooltip      "Subscriu-me a aquesta pàgina…">
 <!ENTITY printButton.label "Imprimeix">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Imprimeix aquesta pàgina">
 
+<!ENTITY backForwardItem.title    "Enrere/Endavant">
 <!ENTITY locationItem.title "Ubicació">
 <!ENTITY searchItem.title "Cerca">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indicador d'activitat">
 <!ENTITY bookmarksItem.title "Adreces d'interès">
 
 <!-- Toolbar items --> 
 <!ENTITY homeButton.label "Inici">
+<!ENTITY tabViewButton.label     "Conjunts de pestanyes">
+<!ENTITY tabViewButton.tooltip    "Obre una interfície visual de pestanyes">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip "Mostra les vostres adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksButton.accesskey "d">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.label     "Adreces d'interès">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.tooltip    "Mostra les vostres adreces d'interès">
@@ -224,16 +232,18 @@
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.label     "Inicia la navegació privada">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.start.accesskey   "n">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.label     "Atura la navegació privada">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.stop.accesskey   "n">
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Visualitza">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "V">
+<!ENTITY showTabView.label   "Visualitza en pestanya">
+<!ENTITY showTabView.accesskey   "V">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Barres d'eines">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Barra lateral">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "e">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label "Personalitza…">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey "P">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.label      "Les pestanyes a dalt">
 <!ENTITY viewTabsOnTop.accesskey    "t">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -259,10 +259,13 @@ privateBrowsingNeverAsk=&No em tornis a 
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Mostra totes les #1 pestanyes
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
 
+# TabView
+tabView.title=%S conjunts de pestanyes
+
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Predeterminat
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema predeterminat.
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -7,30 +7,34 @@ typeStrict=Avís estricte:
 msgCategory=Categoria: 
 errFile=Fitxer font: %S
 errLine=Línia: %S
 errLineCol=Línia: %S, Columna: %S
 errCode=Codi font:
 jsWorkspaceTitle=Espai de treball JS
 btnHide=Amaga
 btnPrefs=Preferències
+categoryPage=Pàgina:
+categoryConsole=Consola:
 btnMutation=Mutació del DOM
 tipMutation=Commuta el registre d'esdeveniments de mutació del DOM
-btnNetwork=Xarxa
-tipNetwork=Commuta el registre d'esdeveniments de la xarxa
-btnCSSParser=Avisos CSS
-tipCSSParser=Commuta el registre d'avisos CSS
-btnException=Excepcions
-tipException=Commuta el registre d'excepcions
-btnError=Error
-tipError=Commuta el registre de console.error
-btnInfo=Info
-tipInfo=Commuta el registre de console.info
-btnWarn=Avisos
-tipWarn=Commuta el registre de console.warn
-btnLog=Registre
-tipLog=Commuta el registre de console.log
+btnPageNet=Xarxa
+tipPageNet=Registra l'accés a la xarxa
+btnPageCSS=CSS
+tipPageCSS=Registra els errors d'analàsis del CSS
+btnPageJS=JS
+tipPageJS=Registra les excepcions de JavaScript
+btnConsoleErrors=Errors
+tipConsoleErrors=Registra les crides a console.error()
+btnConsoleInfo=Informació
+tipConsoleInfo=Registra les crides a console.info()
+btnConsoleWarnings=Avisos
+tipConsoleWarnings=Registra les crides a console.warn()
+btnConsoleLog=Registre
+tipConsoleLog=Registra les crides a console.log
 btnGlobal=Missatges globals
 tipGlobal=Commuta el registre dels missatges globals
 localConsole=Consola local
 btnClear=Neteja la consola
 tipClear=Neteja la sortida de la consola
 stringFilter=Filtre
+copyCmd.label=Copia
+copyCmd.accesskey=C