toolkit, dom and android updates
authorQuim Perez Noguer <noguer@gmail.com>
Wed, 31 Aug 2011 20:40:14 +0200
changeset 619 1267899ec6f6b5429015569b41087acf23541903
parent 618 9415e3b1a106c488ca940e4a7394fae39f9f664c
child 620 b7b0611ba1a3489f41f764fa19922099e3457846
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
toolkit, dom and android updates
dom/chrome/dom/dom.properties
embedding/android/android_strings.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -103,8 +103,11 @@ RemoveChildWarning=removeChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
 AppendChildWarning=appendChild() està en desús. Utilitzeu millor value.
 CloneNodeWarning=cloneNode() està en desús.
 OwnerDocumentWarning=L'atribut ownerDocument està en desús.
 NormalizeWarning=normalize() està en desús.
 IsSupportedWarning=isSupported() està en desús.
 IsEqualNodeWarning=isEqualNode() està en desús.
 TextContentWarning=L'atribut textContent està en desús. Utilitzeu millor value.
 EnablePrivilegeWarning=enablePrivilege està en desús. Utilitzeu millor codi que s'executi amb el sistema principal (per exemple una extensió).
+nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode està en desús. Utilitzeu millor JSON.parse.
+nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode està en desús. Utilitzeu millor JSON.stringify.
+nsIDOMWindowInternalWarning=nsIDOMWindowInternal està en desús. Utilitzeu millor nsIDOMWindow.
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -10,8 +10,13 @@
 <!ENTITY crash_help_message "Ajudeu-nos a solucionar aquest problema!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Envia un informe de fallada a Mozilla">
 <!ENTITY crash_include_url "Inclou l\'adreça de la pàgina">
 <!ENTITY crash_close_label "Tanca">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reinicia el &brandShortName;">
 <!ENTITY sending_crash_report "S\'està enviant un informe de fallada\u2026">
 <!ENTITY exit_label "Surt">
 <!ENTITY continue_label "Continua">
+
+<!ENTITY launcher_shortcuts_title "Aplicacions web del &brandShortName;">
+<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "No s'ha trobat cap aplicació web">
+
+<!ENTITY choose_file "Seleccioneu un fitxer">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -14,16 +14,17 @@
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Paràmetres bàsics de l'aplicació">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versió">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Directori del perfil">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Connectors habilitats">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuració de la versió">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Agent d'usuari">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Informes de petades">
 
 <!ENTITY aboutSupport.show.label "Obre la carpeta on es troba">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostra-ho en el Finder">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -25,9 +25,17 @@ clearTypeParameters = Paràmetres ClearType
 clearTypeParametersNotFound = No s'han trobat paràmetres ClearType
 adapterDescription = Descripció de l'adaptador
 adapterVendorID = ID del proveïdor
 adapterDeviceID = ID del dispositiu
 adapterDrivers = Controladors de l'adaptador
 adapterRAM = RAM de l'adaptador
 driverVersion = Versió del controlador
 driverDate = Data del controlador
+adapterDescription2 = Descripció de l'adaptador (GPU #2)
+adapterVendorID2 = ID del proveïdor (GPU #2)
+adapterDeviceID2 = ID del dispositiu (GPU #2)
+adapterDrivers2 = Controladors de l'adaptador (GPU #2)
+adapterRAM2 = RAM de l'adaptador (GPU #2)
+driverVersion2 = Versió del controlador (GPU #2)
+driverDate2 = Data del controlador (GPU #2)
+isGPU2Active = La GPU #2 està activa
 webglRenderer = Motor WebGL
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -46,16 +46,18 @@ chooseAppFilePickerTitle=Tria d'una aplicació ajudant
 badApp=No s'ha trobat l'aplicació que heu triat («%S»). Comproveu el nom del fitxer o trieu-ne una altra.
 badApp.title=No s'ha trobat l'aplicació.
 badPermissions=No s'ha pogut desar el fitxer perquè no en teniu els permisos adequats. Trieu un altre directori per a les baixades.
 badPermissions.title=Els permisos de desament no són vàlids
 selectDownloadDir=Trieu una carpeta de baixades
 unknownAccept.label=Desa el fitxer
 unknownCancel.label=Canceŀla
 fileType=Fitxer %S
+# LOCALIZATION NOTE (fileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
+fileSizeWithType=%1S (%2S %3S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (wpsDefaultOS2): OS/2 only, WPS refers to the Workplace Shell and should probably not be translated
 wpsDefaultOS2=Per defecte WPS
 # LOCALIZATION NOTE (classViewerOS2): OS/2 only
 classViewerOS2=Visualitzador per a la classe %S
 # LOCALIZATION NOTE (mmImageViewerOS2): OS/2 only, default operation of image files with OS/2 multimedia support installed
 mmImageViewerOS2=Visualitzador d'imatges
 # LOCALIZATION NOTE (mmAudioPlayerOS2): OS/2 only, default operation of audio files with OS/2 multimedia support installed
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY title      "Instaŀla el complement">
+<!ENTITY intro      "Un altre programa del vostre ordinador vol modificar el 
+             &brandShortName; amb el següent complement:">
+<!ENTITY warning     "Només instaŀleu complements dels autors que confieu.">
+<!ENTITY allow      "Permet aquesta instaŀlació">
+<!ENTITY later      "Sempre podeu canviar d'idea i anar al Gestor de complements.">
+<!ENTITY continue    "Continua">
+<!ENTITY restartMessage "Per finalitzar la instaŀlació del complement heu de reiniciar el &brandShortName;.">
+<!ENTITY restartButton  "Reinicia el &brandShortName;">
+<!ENTITY cancelButton  "Canceŀla">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
@@ -0,0 +1,6 @@
+#LOCALIZATION NOTE (name) %1$S is the add-on name, %2$S is the add-on version
+name=%1$S %2$S
+#LOCALIZATION NOTE (author) %S is the author of the add-on
+author=Per %S
+#LOCALIZATION NOTE (location) %S is the path the add-on is installed in
+location=Ubicació: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
@@ -0,0 +1,46 @@
+<!ENTITY upgrade.style        "width: 93ch; height: 448px;">
+
+<!ENTITY checking.heading      "S'estan comprovant els vostres complements">
+<!ENTITY checking.progress.label   "S'està comprovant la compatibilitat dels vostres complements amb aquesta versió del &brandShortName;.">
+
+<!ENTITY select.heading       "Seleccioneu els vostres complements">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.description     "Inhabiliteu els complements que ja no fareu servir més per fer que el &brandShortName; vagi encara més ràpid. Per això s'inhabilitaran els complements que han instaŀlat aplicacions de tercers a no ser que els seleccioneu a continuació.">
+
+<!ENTITY select.keep         "Conserva">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.keep.style): Should be a width wide enough for
+   the string in select.keep above. -->
+<!ENTITY select.keep.style      "width: 6ch;">
+<!ENTITY select.action        "Acció">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.action.style): Should be a width wide enough for
+   the action strings in selectAddons.properties or brandShortName. -->
+<!ENTITY select.action.style     "width: 35ch;">
+<!ENTITY select.source        "Instaŀlat per">
+<!ENTITY select.name         "Nom">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.name.style): Should be a width small enough so
+   the source column still has enough room for the source strings in
+   selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.name.style      "width: 33ch;">
+
+<!ENTITY confirm.heading       "Seleccioneu els vostres complements">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirm.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY confirm.description     "Inhabiliteu els complements que ja no fareu servir més per fer que el &brandShortName; vagi encara més ràpid. Per això s'inhabilitaran els complements que han instaŀlat aplicacions de tercers a no ser que els seleccioneu a continuació.">
+
+<!ENTITY action.disable.heading   "S'inhabilitaran els següents complements:">
+<!ENTITY action.incompatible.heading "S'inhabilitaran els següents complements, però es tornaran a habilitar quan hi hagi una actualització compatible:">
+<!ENTITY action.update.heading    "S'actualitzaran els següents complements:">
+<!ENTITY action.enable.heading    "S'habilitaran els següents complements:">
+
+<!ENTITY update.heading       "S'estan actualitzant els vostres complements">
+<!ENTITY update.progress.label    "S'estan baixant i instaŀlant les actualitzacions dels complements que heu seleccionat.">
+
+<!ENTITY errors.heading       "El &brandShortName; no ha pogut actualitzar alguns dels vostres complements.">
+<!ENTITY errors.description     "Ha fallat l'actualització d'alguns dels vostres complements. El &brandShortName; ho tornarà a provar més tard de forma automàtica.">
+
+<!ENTITY footer.label        "Sempre podeu canviar els vostres complements anant al Gestor de complements.">
+<!ENTITY cancel.label        "Canceŀla">
+<!ENTITY back.label         "Enrere">
+<!ENTITY next.label         "Endavant">
+<!ENTITY done.label         "Finalitza">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+#LOCALIZATION NOTE (source.profile) add-ons installed by the user, this may be
+# translated as "You" or "User" depending on the locale
+source.profile=Usuari
+#LOCALIZATION NOTE (source.other) add-ons installed by other applications
+# installed on the computer
+source.other=Aplicacions de tercers
+
+action.enabled=S'habilitarà
+action.disabled=S'inhabilitarà
+action.autoupdate=S'actualitzarà per compatibilitat
+action.incompatible=S'habilitarà quan sigui compatible
+action.neededupdate=Actualitza'l per fer-lo compatible
+action.unneededupdate=Actualització opcional