[ca] update from Pootle (mobile)
authorca team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ca>
Sun, 16 Nov 2014 13:16:39 +0000
changeset 1654 1216ce777d8ade5da9ad9ba1b0fbfeae4b5ee012
parent 1653 acf163cdd4b619bc2bfcc8386127d03c5dddc205
child 1655 f3bbd4a71d3dd1ca3166b371b234cf7338dca058
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
[ca] update from Pootle (mobile)
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/search_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/notification.dtd
mobile/android/chrome/webapp.properties
mobile/android/mobile-l10n.js.js
mobile/overrides/netError.dtd
mobile/searchplugins/list.txt.txt
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -73,21 +73,23 @@
   as possible because it's shown as a label in a toast. Ideally, this string
   is upper-case, to match Google and Android's convention. -->
 <!ENTITY switch_button_message "CANVIA">
 
 <!ENTITY settings "Paràmetres">
 <!ENTITY settings_title "Paràmetres">
 <!ENTITY pref_category_advanced "Avançat">
 <!ENTITY pref_category_customize "Personalitza">
+<!ENTITY pref_category_customize_summary "Inici, cerca, pestanyes, importa">
 <!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
   UI. The locale includes both language and region concepts. -->
 
 <!ENTITY pref_category_language "Llengua">
+<!ENTITY pref_category_language_summary "Canvia la llengua del navegador">
 <!ENTITY pref_browser_locale "Llengua del navegador">
 <!-- Localization note (locale_system_default) : This string indicates that
   Firefox will use the locale currently selected in Android's settings
   to display browser chrome. -->
 
 <!ENTITY locale_system_default "Valor per defecte del sistema">
 <!-- Localization note (overlay_share_label) : This is the label that appears
   in Android's intent chooser when sending a link to Firefox to bookmark,
@@ -95,46 +97,52 @@
 
 <!ENTITY overlay_share_label "Afegeix al &brandShortName;">
 <!-- Localization note (overlay_share_bookmark_btn_label) : This string is
   used in the share overlay menu to select an action. It is the verb
   "to bookmark", not the noun "a bookmark". -->
 
 <!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label "Afegeix a les adreces d\u0027interès">
 <!ENTITY overlay_share_reading_list_btn_label "Afegeix a la llista de lectura">
+
+
 <!ENTITY overlay_share_send_other "Envia a altres dispositius">
 <!-- Localization note (overlay_share_send_tab_btn_label) : Used on the
   share overlay menu to represent the "Send Tab" action when the user
   either has not set up Sync, or has no other devices to send a tab
   to. -->
 
 <!ENTITY overlay_share_send_tab_btn_label "Envia a un altre dispositiu">
 <!ENTITY overlay_share_no_url "No s\u0027ha trobat cap enllaç per compartir">
 <!ENTITY overlay_share_retry "Torna-ho a provar">
 <!ENTITY overlay_share_select_device "Seleccioneu el dispositiu">
 
 <!ENTITY pref_category_search3 "Cerca">
 <!ENTITY pref_category_search_summary "Personalitzeu els proveïdors de cerca">
 <!ENTITY pref_category_display "Visualització">
+
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Privadesa">
+
 <!ENTITY pref_category_vendor "&vendorShortName;">
+
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Elecció de dades">
 <!ENTITY pref_learn_more "Més informació">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Motors de cerca instal·lats">
 <!ENTITY pref_category_add_search_providers "Afegiu més proveïdors de cerca">
 <!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Restaura els motors de cerca">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults "Restaura els motors per defecte">
 <!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "Restaura els motors per defecte">
 <!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
   search providers.
   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
   it is applicable. -->
 <!ENTITY pref_search_hint "CONSELL: Per afegir qualsevol lloc web a la llista de proveïdors de cerca, manteniu premut el camp de cerca i toqueu la icona &formatI;.">
 <!ENTITY pref_category_devtools "Eines per a desenvolupadors">
+
 <!ENTITY pref_developer_paint_flashing "Ressalta l\u0027àrea actualitzada">
 <!ENTITY pref_developer_remotedebugging "Depuració remota">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Recorda les contrasenyes">
 
 <!ENTITY pref_category_home "Inici">
 <!ENTITY pref_category_home_summary "Personalitzeu la pàgina d\u0027inici">
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Subfinestres">
 <!ENTITY home_add_panel_title "Afegeix una subfinestra nova">
@@ -169,17 +177,17 @@
 <!ENTITY pref_donottrack_allow_tracking "Fes saber als llocs web que vull que se\u0027m segueixi.">
 <!ENTITY pref_donottrack_no_pref "No facis saber res als llocs sobre les meves preferències de seguiment.">
 
 <!ENTITY pref_char_encoding "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Mostra el menú">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "No mostris el menú">
 <!ENTITY pref_clear_private_data2 "Neteja-les ara">
 <!ENTITY pref_clear_private_data_category "Neteja dades privades">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_title "Neteja-les sempre en sortir">
+<!ENTITY pref_clear_on_exit_title2 "Neteja-les en sortir">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_summary2 "El &brandShortName; netejarà automàticament les vostres dades quan seleccioneu «Surt» en el menú principal">
 <!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Seleccioneu quines dades cal netejar">
 <!ENTITY pref_plugins "Connectors">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Habilitats">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Toca per iniciar-los">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Inhabilitats">
 <!ENTITY pref_text_size "Mida del text">
 <!ENTITY pref_reflow_on_zoom4 "Reajusta el text">
@@ -200,26 +208,28 @@ size. -->
 <!ENTITY pref_font_size_adjust_char "A">
 <!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
 
 <!ENTITY pref_font_size_preview_text "La ràpida guineu taronja salta per sobre de les vostres expectatives, amb més velocitat, més flexibilitat i més seguretat. Com a organització sense ànim de lucre, som lliures d\u0027innovar en el vostre nom sense cap tipus de pressió a l\u0027hora de comprometre\u0027ns. Això vol dir que us podem oferir una millor experiència i un futur més brillant per al web.">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Contrasenya mestra">
 <!ENTITY pref_sync "Sync">
+
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Mostra suggeriments de cerca">
 <!ENTITY pref_import_android "Importa de l\u0027Android">
+
 <!ENTITY pref_private_data_history2 "Historial de navegació">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "Formularis i historial de cerca">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Galetes i sessions actives">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Contrasenyes desades">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Memòria cau">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Dades de llocs web fora de línia">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Paràmetres del lloc">
-<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Downloads">
+<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Baixades">
 
 
 <!ENTITY pref_about_firefox "Quant al &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_vendor_faqs "PMF">
 <!ENTITY pref_vendor_feedback "Doneu la vostra opinió">
 
 <!ENTITY pref_dialog_set_default "Defineix per defecte">
 <!ENTITY pref_dialog_default "Per defecte">
@@ -251,21 +261,20 @@ size. -->
 <!ENTITY datareporting_abouthr_title "Mostra l\u0027informe de salut">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemesura">
 <!ENTITY datareporting_telemetry_summary "Comparteix dades sobre el rendiment, ús, maquinari i personalització del navegador amb &vendorShortName; per ajudar-nos a millorar el &brandShortName;">
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_summary "El &brandShortName; tramet informes de fallada per ajudar a &vendorShortName; a fer el navegador més estable i segur">
 <!-- Localization note (datareporting_crashreporter_title_short) : This string matches
   (crashReporterSection.label) in en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd.-->
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Informes de fallada">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title2 "Serveis d\u0027ubicació de &vendorShortName;">
-<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary "Emmagatzema dades d\u0027ubicació de xarxes Wi-Fi i mòbils mentre s\u0027executa en segon pla i les comparteix amb &vendorShortName; per millorar el nostre servei de geolocalització">
+<!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary2 "Comparteix les dades d\u0027ubicació aproximada de xarxes Wi-Fi i mòbils del vostre dispositiu amb &vendorShortName; per millorar el nostre servei de geolocalització">
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
-
 <!ENTITY pref_update_autodownload2 "Baixa actualitzacions automàticament">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Només per Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Mai">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Sempre">
 <!-- Localization note (help_menu) : This string is used in the main menu-->
 
 <!ENTITY help_menu "Ajuda">
 
@@ -287,16 +296,17 @@ size. -->
 <!ENTITY new_tab "Pestanya nova">
 <!ENTITY new_private_tab "Pestanya privada nova">
 <!ENTITY close_all_tabs "Tanca totes les pestanyes">
 <!ENTITY close_private_tabs "Tanca les pestanyes privades">
 <!ENTITY tabs_normal "Pestanyes">
 <!ENTITY tabs_private "Privades">
 <!ENTITY tabs_synced "Sincronitzades">
 <!ENTITY set_image_fail "No es pot definir la imatge">
+<!ENTITY set_image_path_fail "No es pot desar la imatge">
 <!ENTITY set_image_chooser_title "Defineix la imatge com a">
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 
 <!ENTITY find_text "Cerca a la pàgina">
 <!ENTITY find_prev "Enrere">
 <!ENTITY find_next "Endavant">
 <!ENTITY find_close "Tanca">
@@ -398,20 +408,38 @@ size. -->
   is no data to show in an about:home panel that was created by an add-on. -->
 
 <!ENTITY home_default_empty "No s\u0027ha trobat contingut per a aquesta subfinestra.">
 <!-- Localization note (home_move_up_to_filter): The variable is replaced by the name of the
   previous location in the navigation, such as the previous folder -->
 
 <!ENTITY home_move_up_to_filter "Torna a &formatS;">
 
+
+<!ENTITY home_remote_tabs_unable_to_connect "No s\u0027ha pogut connectar">
+
+
+
+
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_many_hidden_devices) : The
+   formatD is replaced with the number of hidden devices. The
+   number of hidden devices is always more than one. We can't use
+   Android plural forms, sadly. See Bug #753859. -->
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_hidden_devices_title) : This is the
+   title of a dialog; we expect more than one device. -->
+<!-- Localization note (home_remote_tabs_unhide_selected_devices) : This is
+   the text of a button; we expect more than one device. -->
+
 <!ENTITY private_browsing_title "Navegació privada">
 <!ENTITY private_tabs_panel_empty_desc "Aquí es mostren les pestanyes privades. Tot i que no es conservaran ni l\u0027historial de navegació ni les galetes, sí que es desaran al dispositiu les adreces d\u0027interès i els fitxers que baixeu.">
 <!ENTITY private_tabs_panel_learn_more "Voleu més informació?">
 
+
+
+
 <!ENTITY pin_site_dialog_hint "Escriviu una paraula clau de cerca">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Trieu un fitxer">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Trieu o enregistreu un so">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Trieu o feu una foto">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Trieu o enregistreu un vídeo">
 <!-- Site identity popup -->
 
@@ -469,25 +497,30 @@ de l\u0027Android">
 
 <!ENTITY updater_downloading_title2 "S\u0027està baixant el &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Ha fallat la baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_select2 "Toqueu per aplicar l\u0027actualització un cop baixada">
 <!ENTITY updater_downloading_retry2 "Toqueu per reintentar-ho">
 
 <!ENTITY updater_apply_title2 "Actualització disponible per al &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_apply_select2 "Toqueu per actualitzar">
+<!-- New tablet UI -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (new_tablet_restart): Notification displayed after the user toggles the new tablet UI in the settings screen.-->
+
 <!-- Guest mode -->
 
 <!ENTITY new_guest_session "Sessió de convidat">
 <!ENTITY exit_guest_session "Tanca sessió convidat">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "Continua">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Cancel·la">
 <!ENTITY new_guest_session_title "El &brandShortName; es reiniciarà ara">
 <!ENTITY new_guest_session_text "La persona que l\u0027utilitzi no podrà veure cap de les dades de navegació personals (com les contrasenyes desades, l\u0027historial o les adreces d\u0027interès).\n\nQuan el convidat hagi acabat, se suprimiran les seves dades de navegació i es restaurarà la vostra sessió.">
 
+
+
 <!ENTITY exit_guest_session_title "El &brandShortName; es reiniciarà ara">
 <!ENTITY exit_guest_session_text "Se suprimiran les dades de navegació d\u0027aquesta sessió.">
 <!-- Miscellaneous -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ellipsis): This text is appended to a piece of text that does not fit in the
   designated space. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit
   traditions in your locale. -->
 
 <!ENTITY ellipsis "…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/base/search_strings.dtd
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY search_app_name "Cerca del &brandShortName;">
+<!-- Localization note (search_bar_hint): The &formatS; will be replaced with the name of
+   the currently selected search engine. -->
+
+<!ENTITY search_bar_hint "Cerca amb &formatS;">
+
+<!ENTITY search_empty_title "Cerca del &brandShortName;">
+
+<!-- Localization note (search_plus_content_description): This is the content description
+   for the "+" icon that appears at the end of search suggestions. -->
+
+<!ENTITY search_pref_title "Paràmetres">
+<!ENTITY search_pref_button_content_description "Paràmetres">
+
+
+
+
+<!ENTITY pref_searchProvider_title "Motor de cerca">
+
+<!ENTITY search_widget_button_label "Cerca">
+
+
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -14,8 +14,9 @@
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloaded2 "Instal·la l'actualització">
 <!ENTITY aboutPage.faq.label          "PMF">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Assistència">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Política de privadesa">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Conegueu els vostres drets">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Notes de la versió">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Crèdits">
 <!ENTITY aboutPage.license.label        "Informació de la llicència">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutPage.logoTrademark): The message is explicitly about the word "Firefox" being trademarked, that's why we use it, instead of brandShortName. -->
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,13 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutAddons.title2           "Complements">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Els vostres complements">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Opcions">
-<!ENTITY aboutAddons.browseAll         "Mostra tots els complements del Firefox">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Habilita">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Inhabilita">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Desinstal·la">
 <!ENTITY addonAction.undo            "Desfés">
--- a/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
@@ -12,45 +12,46 @@
 <!ENTITY intro.message       "Digueu-nos què en penseu del &brandShortName; per a l'Android de moment.">
 <!ENTITY intro.happyLink      "M'agrada">
 <!ENTITY intro.sadLink       "He tingut alguns problemes">
 <!ENTITY intro.maybeLater     "Potser més tard">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.pre): Include a trailing space as needed. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.link): Avoid leading/trailing spaces, this text is a link. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.post): Include a starting space as needed. -->
 
-<!ENTITY support.pre2       "També podeu visitar ">
-<!ENTITY support.link       "Assistència del &brandShortName;">
-<!ENTITY support.post2       " per obtenir més informació.">
+<!ENTITY support.pre3       "Visiteu el ">
+<!ENTITY support.link2       "lloc d'assistència">
+<!ENTITY support.post3       " per obtenir respostes als problemes més comuns.">
 
 <!ENTITY happy.header       "Això és bo!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (happy.message): "share the love" — This feels purposely exaggerated in English,
   but essentially it means that we want you to let others know how much you love Firefox. -->
 
 <!ENTITY happy.message       "Voleu compartir la vostra satisfacció donant-nos una puntuació de 5 estrelles al Google Play?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (happy.finePrint): "feels great" — Another exaggeration where we're trying to
   get people to rate us by playfully telling them there's a benefit in it for them as well. -->
 
 <!ENTITY happy.finePrint      "Es triga menys d'un minut i us farà sentir molt bé.">
 
 <!ENTITY happy.ratingLink     "Si, vés al Google Play">
 <!ENTITY happy.maybeLater2     "Potser més tard">
 <!ENTITY happy.noThanks      "No, gràcies">
 
+<!ENTITY sad.header        "Vaja.">
 <!ENTITY sad.message        "Sentim que hàgiu tingut problemes amb el &brandShortName;. Digueu-nos què ha passat perquè puguem solucionar-ho.">
 <!ENTITY sad.placeholder      "Introduïu aquí el vostre comentari">
-<!ENTITY sad.lastSite       "Darrer lloc visitat (opcional)">
+<!ENTITY sad.lastSite2       "Inclou el darrer lloc visitat">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.urlPlaceholder): Placeholder text that appears in "Last visited site" input box when there is no text. -->
 
 <!ENTITY sad.urlPlaceholder    "http://">
-<!ENTITY sad.thanksHeader     "Gràcies per fer-nos-ho saber.">
+<!ENTITY sad.thanksHeader2     "Gràcies.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageTop): "real people" — We're stating that an actual human will look at the feedback
   and that it doesn't just go to some automated system that looks for keywords, or something like that. -->
 
 <!ENTITY sad.thanksMessageTop   "Treballem contínuament per fer el &brandShortName; millor. Tingueu clar que hi ha gent real mirant els vostres comentaris i que farà tot el possible per resoldre el problema.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageBottom): We're suggesting that there will be consequences for the people working
   on Firefox if they don't resolve the user's problem, like "or if they don't fix it, we'll fire them." If this doesn't
   work in your language, you can change it to something like "no matter what" or just remove it entirely. -->
 
 <!ENTITY sad.thanksMessageBottom  "No importa com.">
 
-<!ENTITY feedback.privacy     "Per la vostra privadesa, no inclogueu en el comentari cap informació d'identificació personal.">
+<!ENTITY feedback.privacy2     "Per a la vostra privadesa, no inclogueu informació personal en el comentari.">
 <!ENTITY feedback.send       "Envia el comentari">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -317,16 +317,18 @@ remoteIncomingPromptCancel=Cancel·la
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationTitle): %S is the name of the app.
 remoteNotificationTitle=%S: s'ha activat la depuració
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationGenericName): a generic name to use
 # if the name of the app is not available.
 remoteNotificationGenericName=Aplicació
 # LOCALIZATION NOTE (remoteNotificationMessage): %S is the port on which
 # the remote debugger server is listening.
 remoteNotificationMessage=S'està escoltant el port %S
+# LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationTitle): %S is the name of the app.
+# LOCALIZATION NOTE (remoteStartNotificationMessage):
 
 # Helper apps
 helperapps.open=Obre
 helperapps.ignore=Ignora
 helperapps.dontAskAgain=No ho tornis a demanar per a aquest lloc
 helperapps.openWithApp2=Obre amb l'aplicació %S
 helperapps.openWithList2=Obre amb una aplicació
 helperapps.always=Sempre
--- a/mobile/android/chrome/notification.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/notification.dtd
@@ -1,12 +1,3 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- 
-   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
-   unicode ellipsis char, \u2026,
-   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
-   locale.
--->
-
-
-
--- a/mobile/android/chrome/webapp.properties
+++ b/mobile/android/chrome/webapp.properties
@@ -51,9 +51,9 @@ installUpdateMessage2=Toqueu per instal·lar l'actualització per a: %1$S;Toqueu per instal·lar les actualitzacions per a: %1$S
 retrievalFailedTitle=#1 actualització ha fallat;#1 actualitzacions han fallat
 
 # LOCALIZATION NOTE (retrievalFailedMessage): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %1$S is a comma-separated list of apps for which retrieval failed.
 # example: Failed to retrieve updates for Foo, Bar, Baz
 retrievalFailedMessage=No s'ha pogut baixar l'actualització per a: %1$S;No s'han pogut baixar les actualitzacions per a: %1$S
 
-webappsDisabledInGuest=No es poden instal·lar aplicacions en sessions de convidat
+webappsDisabled=La instal·lació d'aplicacions està desactivada
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/mobile-l10n.js.js
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#filter substitution
+
+pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
--- a/mobile/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/overrides/netError.dtd
@@ -12,49 +12,63 @@
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "No s'ha pogut connectar">
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "L'adreça està restringida">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "No s'ha trobat el servidor">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc3 "<ul> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (dnsNotFound.longDesc4) This string contains markup including widgets for searching
+   or enabling wifi connections. The text inside tags should be localized. Do not change the ids. -->
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc4 "<ul> 
 <li>Comproveu que no s'hagin introduït errors en teclejar l'adreça, p. ex. 
 <strong>ww</strong>.exemple.com en comptes de 
 <strong>www</strong>.exemple.com</li> 
+<div id='searchbox'> 
+<input id='searchtext' type='search'></input> 
+<button id='searchbutton'>Cerca</button> 
+</div> 
 <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu. 
 <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> 
 </li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "No s'ha trobat el fitxer">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> 
 <li>Comproveu les majúscules i minúscules del nom del fitxer i qualsevol altre error que s'hagi produït en teclejar.</li> 
 <li>Comproveu que el fitxer no s'hagi mogut, canviat de nom o eliminat.</li> </ul>">
 
 
 <!ENTITY generic.title "Ups.">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>El &brandShortName; no ha pogut carregar la pàgina per algun motiu.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "L'adreça no és vàlida">
-<!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (malformedURI.longDesc2) This string contains markup including widgets for searching
+   or enabling wifi connections. The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
+<!ENTITY malformedURI.longDesc2 "<ul> 
 <li>Les adreces web normalment s'escriuen així: 
 <strong>http://www.exemple.com/</strong></li> 
+<div id='searchbox'> 
+<input id='searchtext' type='search'></input> 
+<button id='searchbutton'>Cerca</button> 
+</div> 
 <li>Assegureu-vos que utilitzeu les barres inclinades 
 (<strong>/</strong>).</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "S'ha interromput la connexió">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc2 "&sharedLongDesc3;">
 
 <!ENTITY notCached.title "El document ha caducat">
 <!ENTITY notCached.longDesc "<p>El document sol·licitat ja no està disponible a la memòria cau del &brandShortName;.</p><ul><li>Per precaució, el &brandShortName; no tornarà a sol·licitar automàticament els documents sensibles.</li><li>Feu clic a Prova-ho de nou per tornar a sol·licitar el document al lloc web.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Mode fora de línia">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (netOffline.longDesc3) This string contains markup including widgets enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY netOffline.longDesc3 "<ul> 
 <li>Torneu-ho a provar. El &brandShortName; intentarà obrir una connexió i tornar a carregar la pàgina. 
 <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> 
 </li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Error de codificació del contingut">
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> 
@@ -80,16 +94,18 @@
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "El servidor intermediari està rebutjant les connexions">
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> 
 <li>Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.</li> 
 <li>Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per assegurar-vos que el servidor intermediari estigui 
 funcionant.</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "No s'ha pogut trobar el servidor intermediari">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (proxyResolveFailure.longDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc3 "<ul> 
 <li>Comproveu que els paràmetres del servidor intermediari siguin correctes.</li> 
 <li>Comproveu que funcioni la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu. 
 <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> 
 </li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "La pàgina no està redirigint adequadament">
@@ -113,16 +129,18 @@ instal·lat.</li>
 
 <!ENTITY nssBadCert.title "La connexió segura ha fallat">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul> 
 <li>Això podria ser un problema amb la configuració del servidor, o bé podria ser 
 que algú estigués intentant fer-se passar pel servidor.</li> 
 <li>Si us hi heu connectat sense cap problema alguna altra vegada, l'error podria 
 ser temporal, i podeu tornar-ho a provar més tard.</li> 
 </ul>">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sharedLongDesc3) This string contains markup including widgets for enabling wifi connections.
+   The text inside the tags should be localized. Do not touch the ids. -->
 
 <!ENTITY sharedLongDesc3 "<ul> 
 <li>El lloc web podria estar temporalment no disponible o massa ocupat. Torneu-ho a provar d'aquí uns moments.</li> 
 <li>Si no podeu carregar cap pàgina, comproveu la connexió de dades o Wi-Fi del vostre dispositiu mòbil. 
 <button id='wifi'>Activa la connexió Wi-Fi</button> 
 </li> 
 </ul>">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/searchplugins/list.txt.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+google
+twitter
+wikipedia-ca
+diec2