prefs in suite
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sat, 16 Oct 2010 14:21:29 +0200
changeset 316 0ed54d0103481d3e730a5fc3a8032cfc870790b9
parent 315 723175a40fd5211f24f50a32161167d6dd5beddd
child 317 35e72c664f16e310463640a316b52e2afaf02b04
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
prefs in suite
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-search.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -13,17 +13,19 @@
 <!ENTITY downloadLocation.label     "Quan es desi un fitxer">
 <!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">
 
-<!ENTITY downloadRetention.label    "Mantén les baixades">
+<!ENTITY downloadHistory.label     "Historial de baixades">
+<!ENTITY removeEntries.label      "Suprimeix les entrades de baixades">
+<!ENTITY removeEntries.accesskey    "r">
 <!ENTITY whenCompleted.label      "Quan s'hagin baixat">
 <!ENTITY whenQuittingApp.label     "Quan surti del &brandShortName;">
 <!ENTITY neverRemove.label       "Mai">
 
 <!ENTITY finishedBehavior.label     "Quan acabi una baixada">
 <!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "s">
 <!ENTITY showAlert.label        "Mostra un avís">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-http.dtd
@@ -12,8 +12,11 @@
 <!ENTITY prefEnableKeepAlive.label "Habilita les connexions persistents">
 <!ENTITY prefEnableKeepAlive.accesskey "H">
 <!ENTITY prefEnableKeepAliveProxy.accesskey "L">
 <!ENTITY prefEnablePipelining.label "Habilita la conducció">
 <!ENTITY prefEnablePipelining.accesskey "d">
 <!ENTITY prefEnablePipeliningProxy.accesskey "I">
 <!ENTITY prefPara "Les connexions HTTP es posen a punt utilitzant aquests opcions per a millorar-ne el funcionament o la compatibilitat. Se sap que alguns servidors intermediaris, per exemple, requereixen HTTP/1.0 (consulteu-ne els detalls a les notes de la versió). ">
 <!ENTITY prefPipeWarning "ADVERTIMENT: la conducció (pipelining) és una funció experimental dissenyada per a millorar la càrrega de pàgines, però que malauradament no funciona bé en alguns servidors web i intermediaris. ">
+<!ENTITY prefUseragent.label         "Cadena d'agent d'usuari">
+<!ENTITY prefFirefoxCompat.label       "Anuncia la compatibilitat amb el Firefox">
+<!ENTITY prefFirefoxCompat.accesskey     "F">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
@@ -13,9 +13,11 @@
 <!ENTITY findAsYouTypeSound.label "Reprodueix un so quan el text que es cercava no es trobi ">
 <!ENTITY findAsYouTypeSound.accesskey "R">
 <!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.label "Cerca automàticament en escriure dins d'una pàgina web:">
 <!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.accesskey "C">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoText.label "Qualsevol text de la pàgina">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoText.accesskey "Q">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.label "Només els enllaços">
 <!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.accesskey "N">
-
+<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.label "Mostra la barra de cerca mentre la cerca mentre escriviu és activa">
+<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnable.accesskey "s">
+<!ENTITY findAsYouTypeFindbarEnableTip.label "Nota: la cerca mentre escriviu sense mostra la barra de cerca no permet l'entrada de text amb caràcters no ASCII.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-links.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY linksHeader.label "Comportament dels enllaços">
+<!ENTITY newWindow.label "Comportament en obrir enllaços">
+<!ENTITY newWindowDescription.label "Obrir enllaços vol dir obrir-los en una nova finestra en">
+<!ENTITY external.label "Enllaços d'altres aplicacions">
+<!ENTITY externalDescription.label "Obre els enllaços d'altres aplicacions en">
+<!ENTITY openCurrent.label "La pestanya/finestra actual">
+<!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "c">
+<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "u">
+<!ENTITY openTab.label "Una nova pestanya en la finestra actual">
+<!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "n">
+<!ENTITY externalGroupTab.accesskey "e">
+<!ENTITY openWindow.label "Una nova finestra">
+<!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "f">
+<!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-search.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-search.dtd
@@ -4,20 +4,13 @@
 
 <!ENTITY pref.search.title        "Cerca a Internet">
 <!ENTITY legendHeader "Motor de cerca per defecte">
 <!ENTITY defaultSearchEngine.label "Utilitzant:">
 <!ENTITY defaultSearchEngine.accesskey "u">
 
 <!ENTITY openSidebarSearchPanel.label  "Obre la pestanya de cerca de la barra lateral quan els resultats estiguin disponibles">
 <!ENTITY openSidebarSearchPanel.accesskey "O">
-
-<!ENTITY openContextSearchTab.label    "Obre una pestanya en comptes d'una finestra per a les cerques web del menú contextual">
-<!ENTITY openContextSearchTab.accesskey  "t">
-
 <!ENTITY searchResults.label "Resultats de la cerca">
 
-<!ENTITY sidebarSearchTabPref.label "Preferència de la pestanya de cerca de la barra lateral">
-<!ENTITY searchModeBasic.label "Bàsic">
-<!ENTITY searchModeBasic.accesskey "b">
-<!ENTITY searchModeAdvanced.label "Avançat">
-<!ENTITY searchModeAdvanced.accesskey "a">
+<!ENTITY openInTab.label         "Obre noves pestanyes per als resultats de la barra lateral de cerca">
+<!ENTITY openInTab.accesskey       "n">
 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-tabs.dtd
@@ -1,28 +1,16 @@
 <!ENTITY tabHeader.label "Navegació en pestanyes">
 <!ENTITY tabDisplay.label "Visualització de pestanyes">
 <!ENTITY autoHide.label "Amaga la barra de pestanyes quan només n'hi hagi una d'oberta">
 <!ENTITY autoHide.accesskey "g">
 <!ENTITY background.label "Carrega els enllaços en segon terme">
 <!ENTITY background.accesskey "s">
 <!ENTITY warnOnClose.label "Avisa'm en tancar una finestra amb moltes pestanyes">
 <!ENTITY warnOnClose.accesskey "n">
+<!ENTITY relatedAfterCurrent.label "Obre pestanyes relacionades després de la pestanya activa">
+<!ENTITY relatedAfterCurrent.accesskey "O">
 <!ENTITY loadGroup.label "En obrir un grup d'adreces d'interès">
 <!ENTITY loadGroupAppend.label "Afegeix pestanyes">
 <!ENTITY loadGroupAppend.accesskey "A">
 <!ENTITY loadGroupReplace.label "Substitueix les pestanyes existents">
 <!ENTITY loadGroupReplace.accesskey "x">
 <!ENTITY openTabs.label "Obre pestanyes en comptes de finestres per a">
-
-<!ENTITY newWindow.label "Comportament en obrir enllaços">
-<!ENTITY newWindowDescription.label "Obrir enllaços vol dir obrir-los en una nova finestra en">
-<!ENTITY external.label "Enllaços d'altres aplicacions">
-<!ENTITY externalDescription.label "Obre els enllaços d'altres aplicacions en">
-<!ENTITY openCurrent.label "La pestanya/finestra actual">
-<!ENTITY newWindowGroupCurrent.accesskey "c">
-<!ENTITY externalGroupCurrent.accesskey "u">
-<!ENTITY openTab.label "Una nova pestanya en la finestra actual">
-<!ENTITY newWindowGroupTab.accesskey "n">
-<!ENTITY externalGroupTab.accesskey "e">
-<!ENTITY openWindow.label "Una nova finestra">
-<!ENTITY newWindowGroupWindow.accesskey "f">
-<!ENTITY externalGroupWindow.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -6,16 +6,17 @@
 <!ENTITY fonts.label "Tipus de lletra">
 <!ENTITY colors.label "Colors">
 <!ENTITY navigator.label "Navegador">
 <!ENTITY history.label "Historial">
 <!ENTITY languages.label "Llengües">
 <!ENTITY applications.label "Aplicacions ajudants">
 <!ENTITY locationBar.label "Barra d'ubicació">
 <!ENTITY tabWindows.label "Navegació amb pestanyes">
+<!ENTITY links.label "Comportament dels enllaços">
 <!ENTITY offline.label "Fora de línia">
 <!ENTITY security.label "Privadesa i seguretat">
 <!ENTITY cookies.label "Galetes">
 <!ENTITY images.label "Imatges">
 <!ENTITY popups.label "Finestres emergents">
 <!ENTITY passwords.label "Contrasenyes">
 <!ENTITY masterpass.label "Contrasenyes mestres">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">