update some strings FF
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 16 Oct 2009 23:52:29 +0200
changeset 166 0d574707c03b91417844e01cee8f78b146793035
parent 165 464f67ba0031bb3660adc0bb71fb14007cc1eecf
child 167 d9d1a1445e9fcf1bd28d28112774bb02705934cb
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update some strings FF
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
@@ -6,26 +6,32 @@
  de resoldre un problema. Si cerqueu respostes per a preguntes habituals
  sobre el &brandShortName;, consulteu el nostre <a id='supportLink'>lloc web d'assistència</a>.
 ">
 
 <!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Extensions">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Habilitada">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Versió">
-<!ENTITY aboutSupport.extensionFirstRun "Primera execució">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Paràmetres bàsics de l'aplicació">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Versió">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Directori dels perfils">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Connectors instal·lats">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Configuració de la versió">
 
+<!ENTITY aboutSupport.show.label "Obre'l en la carpeta que el conté">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
+   variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
+   "Finder" terminology on Mac. -->
+<!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Mostra'l en el Finder">
+
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Preferències modificades">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Nom">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Valor">
 
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "Historial d'instal·lació">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "Historial d'actualització">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Copia-ho tot al porta-retalls">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -5,18 +5,18 @@
 <!ENTITY windowMenu.label     "Finestra">
 
 <!ENTITY helpMenu.label      "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenu.accesskey    "j"> 
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label    "Ajuda"> 
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "j">
-<!ENTITY aboutCmd.label      "Quant al &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey    "Q">
+<!ENTITY aboutProduct.label    "Quant al &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutProduct.accesskey  "a">
 <!ENTITY productHelp.label    "Ajuda del &brandShortName;">
 <!ENTITY productHelp.accesskey  "j">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Per als usuaris de l'Internet Explorer">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "I">
 <!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "N">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -325,16 +325,18 @@
 <!ENTITY mediaMute.label       "Sense so">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "n">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Amb so">
 <!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Mostra els controls">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "c">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Amaga els controls">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "c">
+<!ENTITY videoFullScreen.label    "Pantalla completa">
+<!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "P">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label    "Augmenta">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -32,16 +32,22 @@ xpinstallDisabledButton=Habilita
 xpinstallDisabledButton.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Aquest lloc web (%S) ha intentat instal·lar un tema.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Permet-ho
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=e
 
+lwthemePostInstallNotification.message=S'ha instal·lat un nou tema.
+lwthemePostInstallNotification.undoButton=Desfés
+lwthemePostInstallNotification.undoButton.accesskey=D
+lwthemePostInstallNotification.manageButton=Gestiona els temes…
+lwthemePostInstallNotification.manageButton.accesskey=G
+
 popupWarning=El %S ha evitat que aquest lloc obrís una finestra emergent.
 popupWarningMultiple=El %S ha evitat que aquest lloc obrís %S finestres emergents.
 popupWarningButton=Opcions
 popupWarningButton.accesskey=O
 popupWarningButtonUnix=Preferències
 popupWarningButtonUnix.accesskey=P
 popupAllow=Permet els emergents per a %S
 popupBlock=Bloca els emergents per a %S
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -341,29 +341,32 @@ PSMERR_SSL2_Disabled=No es pot connectar de forma segura perquè el lloc utilitza una versió antiga i insegura del protocol SSL.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Heu rebut un certificat no vàlid. Conté el mateix nom d'emissor i número de sèrie que un altre certificat que ja esteu utilitzant. Si us plau, contacteu amb l'administrador del servidor o amb el remitent del certificat no vàlid i demaneu-los que aconsegueixin un certificat vàlid.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=S'ha produït un error durant la connexió a %S.
 
 certErrorIntro=S'ha produït un error durant la connexió a %S perquè no utilitza un certificat de seguretat vàlid.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=No es confia en el certificat perquè està signat per ell mateix.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=No es confia en el certificat perquè se'n desconeix l'emissor.
+certErrorTrust_MissingChain=No es confia en el certificat perquè no se n'ha proporcionat cap cadena d'emissor.
 certErrorTrust_CaInvalid=No es confia en el certificat perquè fou emès per un certificat de CA no vàlid.
 certErrorTrust_Issuer=No es confia en el certificat perquè no es confia tampoc en l'emissor del certificat.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=No es confia en el certificat perquè l'emissor del certificat ha vençut.
 certErrorTrust_Untrusted=El certificat no prové d'una font de confiança.
 
 certErrorMismatch=El certificat no és vàlid per al nom de domini %S.
 certErrorMismatchSingle2=El certificat només és vàlid per a <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>.
 certErrorMismatchSinglePlain=El certificat només és vàlid per a %S
 certErrorMismatchMultiple=El certificat només és vàlid per als noms següents:
 certErrorMismatchNoNames=El certificat no és vàlid per a cap dels noms de servidor.
 
-certErrorExpired=El certificat ha vençut el %S.
-certErrorNotYetValid=El certificat no serà vàlid fins al %S.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
+certErrorExpiredNow=El certificat ha vençut el %1$S. L'hora actual és %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
+certErrorNotYetValidNow=El certificat no serà vàlid fins al %1$S. L'hora actual és %2$S. 
 
 certErrorCodePrefix=(Codi d'error: %S)
 
 CertInfoIssuedFor=Emès per a:
 CertInfoIssuedBy=Emès per:
 CertInfoValid=Vàlid
 CertInfoFrom=des del
 CertInfoTo=fins al
--- a/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/printPreview.dtd
@@ -66,10 +66,10 @@
 <!ENTITY p175.label "175&#037;">
 <!ENTITY p200.label "200&#037;">
 <!ENTITY Custom.label "Personalitza…">
 <!ENTITY ShrinkToFit.label "Encongeix per a ajustar">
 <!ENTITY customPrompt.title "Personalitza l'escala…">
 
 <!ENTITY homearrow.tooltip  "Primera pàgina">
 <!ENTITY endarrow.tooltip   "Darrera pàgina">
-<!ENTITY rightarrow.tooltip  "Pàgina següent">
-<!ENTITY leftarrow.tooltip  "Pàgina anterior">
+<!ENTITY nextarrow.tooltip  "Pàgina següent">
+<!ENTITY previousarrow.tooltip "Pàgina anterior">