change in central
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 25 Aug 2009 09:30:17 +0200
changeset 153 09602c6ceeea89d9f8b69e9a265ffb43bc946745
parent 152 f1c02845cb5ac5cbcd0e062d5d45fe81b5506926
child 154 5af6d29fda5346f9e1739570e4dac582ff791f13
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
change in central
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/openLocation.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
dom/chrome/security/caps.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -359,16 +359,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY newTabButton.tooltip      "Obre una nova pestanya">
 <!ENTITY newWindowButton.tooltip "Obre una nova finestra">
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip "Tanca la barra lateral">
 
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Retalla">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Copia">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Enganxa">
+<!ENTITY fullScreenButton.tooltip    "Mostra la finestra en pantalla sencera">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.label "Mostra totes les pestanyes">
+<!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "u">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label "Surt">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Surt del &brandShortName;">
@@ -434,9 +437,9 @@ with that structure, consider a translat
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 
 <!ENTITY identity.runBy "mantingut per">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Més informació…">
 
 <!ENTITY downloadMonitor2.tooltip "Feu clic per a obrir la finestra de baixades">
 
-<!ENTITY ctrlTab.search.emptyText "Cerca pestanyes">
+<!ENTITY allTabs.filter.emptyText "Cerca pestanyes">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -88,19 +88,21 @@ updatesItem_resumeFallback=Reprèn la baixada de l'actualització…
 updatesItem_resume.accesskey=R
 updatesItem_pending=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pendingFallback=Aplica ara l'actualització baixada…
 updatesItem_pending.accesskey=A
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Subscriu-me a «%S»…
 
+menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
+
 # History menu
-menuOpenAllInTabs.label=Obre-ho tot en pestanyes
-menuOpenAllInTabs.accesskey=O
+menuRestoreAllTabs.label=Restaura totes les pestanyes
+menuRestoreAllTabs.accesskey=R
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Restaura totes les finestres
 menuRestoreAllWindows.accesskey=R
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (i #2 altra pestanya);#1 (i #2 altres pestanyes)
@@ -198,11 +200,20 @@ safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey
 # Access keys are specified by prefixing the desired letter with an ampersand.
 privateBrowsingDialogTitle=Inicia la navegació privada
 privateBrowsingMessageHeader=Voleu iniciar la navegació privada?
 privateBrowsingMessage=El %S desarà les vostres pestanyes actuals quan acabeu amb la sessió de navegació privada.
 privateBrowsingYesTitle=&Inicia la navegació privada
 privateBrowsingNoTitle=&Canceŀla
 privateBrowsingNeverAsk=&No em tornis a mostrar aquest missatge
 
+# Ctrl-Tab
+# LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
+# of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+ctrlTab.showAll.label=;Mostra totes les #1 pestanyes
+
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
 addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
+
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Per defecte
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=El tema per defecte.
--- a/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
 <!ENTITY enter.label "Introduïu la ubicació web (URL), o especifiqueu el fitxer local que voldríeu obrir:">
 <!ENTITY chooseFile.label "Trieu un fitxer…">
-<!ENTITY newWindow.label "Obre una finestra">
-<!ENTITY newTab.label "Obre una pestanya">
-<!ENTITY topWindow.label "Finestra actual">
+<!ENTITY newWindow.label "Finestra nova">
+<!ENTITY newTab.label "Pestanya nova">
+<!ENTITY topTab.label "Pestanya actual">
 <!ENTITY caption.label "Obre una ubicació web">
 <!ENTITY openWhere.label "Obre a:">
 <!ENTITY openBtn.label "Obre">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -57,18 +57,18 @@
 <!ENTITY dontrememberDescription.label "El &brandShortName; utilitzarà els mateixos paràmetres de la navegació privada, i no mantindrà cap historial mentre navegueu.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "També podeu voler ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "netejar tot l'historial actual">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     ".">
 
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.label "Inicia el &brandShortName; automàticament en una sessió de navegació privada">
-<!ENTITY privateBrowsingAutoStart.accesskey "a">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.label "Mode de navegació privada permanent">
+<!ENTITY privateBrowsingPermanent.accesskey "p">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities rememberHistory.pre.label and rememberHistory.post.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &rememberHistory.pre.label [ textbox for number of days ] &rememberHistory.post.label;
 -->
 <!ENTITY rememberHistory.pre.label   "Recorda el meu historial de navegació com a mínim durant">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -43,18 +43,18 @@
 <!ENTITY safeModeDescription2.label  "Podeu fer alguns o tots els canvis següents de forma permanent:">
 
 <!ENTITY disableAddons.label     "Inhabilita tots els complements">
 <!ENTITY disableAddons.accesskey   "I">
 
 <!ENTITY resetToolbars.label     "Reinicia les barres d'eines i els controls">
 <!ENTITY resetToolbars.accesskey   "R">
 
-<!ENTITY resetBookmarks.label     "Reinicia les adreces d'interès amb aquelles per defecte del &brandShortName;">
-<!ENTITY resetBookmarks.accesskey   "n">
+<!ENTITY deleteBookmarks.label    "Suprimeix totes les adreces d'interès excepte les còpies de seguretat">
+<!ENTITY deleteBookmarks.accesskey  "g">
 
 <!ENTITY resetUserPrefs.label     "Reinicia totes les preferències d'usuari amb aquelles per defecte del &brandShortName;">
 <!ENTITY resetUserPrefs.accesskey   "u">
 
 <!ENTITY restoreSearch.label     "Restaura els motors de cerca per defecte">
 <!ENTITY restoreSearch.accesskey   "s">
 
 <!ENTITY changeAndRestartButton.label "Fes els canvis i reinicia">
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -41,22 +41,119 @@
 Yes=Sí
 No=No
 Titleline=Seguretat d'Internet
 CheckMessage=Recorda aquesta decisió
 EnableCapabilityQuery=Un script des de «%S» ha soŀlicitat privilegis addicionals que són INSEGURS o que podrien utilitzar-se per comprometre el vostre ordinador o les vostres dades: \n\n%S\n\nConcediu aquests privilegis només si confieu en la font d'aquest programa i creieu que està lliure de virus i d'altres programes perillosos.
 EnableCapabilityDenied=Un script des de «%S» ha denegat els privilegis %S.
 CheckLoadURIError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no es pugui carregar o enllaçar a %S.
 CheckSameOriginError=Error de seguretat: és possible que el contingut de %S no pugui carregar dades des de %S. 
-GetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S de <%S>.
-SetPropertyDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S a <%S>.
-CallMethodDeniedOrigins=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S a <%S>.
-GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per aconseguir la propietat de %S.%S
-SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per configurar la propietat %S.%S
-CallMethodDeniedOriginsOnlySubject=S'ha denegat el permís per cridar al mètode %S.%S
+
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+GetPropertyDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per a obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per a obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a obtenir la propietat %2$S.%3$S de <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+SetPropertyDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per a definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per a definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the property of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a definir la propietat %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOrigins):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+CallMethodDeniedOrigins = S'ha denegat el permís a <%1$S> per a cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S>.
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (no s'ha definit document.domain).
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (no s'ha definit document.domain) per a cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%5$S>).
+# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
+# %1$S is the origin of the script which was denied access.
+# %2$S is the type of object it was.
+# %3$S is the method of that object that access was denied for.
+# %4$S is the origin of the object access was denied to.
+# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
+#   don't translate "document.domain"
+# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
+#   don't translate "document.domain".
+CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = S'ha denegat el permís a <%1$S> (document.domain=<%5$S>) per a cridar el mètode %2$S.%3$S a <%4$S> (document.domain=<%6$S>).
+GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per a obtenir la propietat %S.%S
+SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per a definir la propietat %S.%S
+CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = S'ha denegat el permís a <%S> per a cridar el mètode %S.%S
+
 CreateWrapperDenied=S'ha denegat el permís per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %S
 CreateWrapperDeniedForOrigin=S'ha denegat el permís a <%2$S> per a crear l'embolcall per l'objecte de classe %1$S
 ExtensionCapability=Desconegut: %S
 ProtocolFlagError = Avís: el gestor del protocol per «%S» no mostra cap política de seguretat. Encara que de moment es permet la càrrega d'aquest tipus de protocols, es tracta d'una opció en desús. Consulteu la documentació de nsIProtocolHandler.idl.
 #
 # The following descriptions are shown in the EnableCapabilityQuery dialog
 #
 capdesc.UniversalBrowserRead=Llegeix dades privades des de qualsevol lloc o finestra
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -2,17 +2,16 @@
 # --do not localize the extensions, only the titles
 allTitle=Tots els fitxers
 allFilter=*
 htmlTitle=Fitxers HTML
 htmlFilter=*.html; *.htm; *.shtml; *.xhtml
 textTitle=Fitxers de text
 textFilter=*.txt; *.text
 imageTitle=Fitxers d'imatge
-imageFilter=*.jpg; *.jpeg; *.gif; *.png; *.bmp; *.xbm; *.ico
 xmlTitle=Fitxers XML
 xmlFilter=*.xml
 xulTitle=Fitxers XUL
 xulFilter=*.xul
 appsTitle=Aplicacions
 
 dirTextInputLabel=Nom del directori:
 dirTextInputAccesskey=N