update Suite
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 30 Jan 2011 14:22:28 +0100
changeset 388 071f01d198491f88ba66def5509f50d38bc5edf0
parent 387 614eedc49ea4eebb7a6aa88c32942bc3500d6169
child 389 bc0250690ab73eabfb5ba0e303221638dee4d2a5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
update Suite
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/places/places.properties
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -168,8 +168,11 @@
 <!ENTITY historyCmd.label "Historial">
 <!ENTITY historyCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY history.commandKey "h">
 
 <!ENTITY popupIcon.tooltiptext "Desbloca les finestres emergents d'aquest lloc">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Commuta la direcció de la pàgina">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "g">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the Go menu -->
+<!ENTITY syncTabsMenu.label     "Pestanyes d'altres ordinadors">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -81,8 +81,11 @@ editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Edició de l'adreça d'interès
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
 # Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
 # the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
 editBookmark.removeBookmarks.label=Suprimeix l'adreça d'interès;Suprimeix #1 adreces d'interès
 
+# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
+# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
+addKeywordTitleAutoFill=Cerca %S
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -8,16 +8,18 @@
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Obre en una nova pestanya">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "T">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY openFrameCmd.label "Obre el marc en una nova finestra">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Obre el marc en una nova pestanya">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "T">
+<!ENTITY keywordfield.label      "Afegeix una paraula clau per a la cerca…">
+<!ENTITY keywordfield.accesskey    "l">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Mostra només aquest marc">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Enrere">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Endavant">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY goUpCmd.label        "Amunt">
 <!ENTITY goUpCmd.accesskey      "u">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -56,20 +56,36 @@ geolocation.neverShareLocation=Mai la co
 geolocation.neverShareLocation.accesskey=M
 geolocation.siteWantsToKnow=El %S vol saber la vostre ubicació.
 geolocation.fileWantsToKnow=El fitxer %S vol saber la vostre ubicació.
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Més informació…
 geolocation.remember=Recorda-ho per a aquest lloc
 
+# IndexedDB
+offlineApps.permissions=El lloc web (%S) està demanant emmagatzemar dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
+offlineApps.quota=El lloc web (%1$S) està intentant emmagatzemar més de %2$SMB de dades en el vostre ordinador per a un ús fora de línia.
+offlineApps.allow=Permet
+offlineApps.allow.accesskey=P
+offlineApps.later=Ara no
+offlineApps.later.accesskey=n
+offlineApps.deny=Mai per a aquest lloc
+offlineApps.deny.accesskey=i
+
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Permet
 refreshBlocked.goButton.accesskey=P
 refreshBlocked.refreshLabel=El %S ha evitat que la pàgina s'actualitzi automàticament.
 refreshBlocked.redirectLabel=El %S ha evitat que la pàgina redirigeixi automàticament a una altra.
 
+# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+lockPrompt.text=El sistema d'adreces d'interès i historial no seran funcionals perquè una altra aplicació està fent servir un dels fitxers del %S. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
+lockPromptInfoButton.label=Més informació
+lockPromptInfoButton.accesskey=M
+
+
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
-updatePrompt.title=Versió desactualitzada
 updatePrompt.text=La còpia del %S és antiga i probablement té problemes de seguretat, però n'heu inhabilitat les comprovacions d'actualització automàtiques. Actualitzeu-vos a una versió més nova.
 updatePromptCheckButton.label=Comprova si hi ha actualitzacions
-updatePromptCheckButton.accessKey=C
+updatePromptCheckButton.accesskey=C
--- a/suite/chrome/common/places/places.properties
+++ b/suite/chrome/common/places/places.properties
@@ -61,14 +61,8 @@ detailsPane.multipleItems=%S elements
 mostVisitedTitle=Més visitades
 recentlyBookmarkedTitle=Afegides més recentment
 recentTagsTitle=Etiquetes recents
 
 OrganizerQueryHistory=Historial
 OrganizerQueryAllBookmarks=Totes les adreces d'interès
 OrganizerQueryTags=Etiquetes
 
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Error de l'inici del navegador
-lockPrompt.text=Les adreces d'interès i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del %S l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant aquest problema.
-lockPromptInfoButton.label=Més informació
-lockPromptInfoButton.accessKey=M
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -17,16 +17,17 @@
 <!ENTITY cookies.label "Galetes">
 <!ENTITY images.label "Imatges">
 <!ENTITY popups.label "Finestres emergents">
 <!ENTITY passwords.label "Contrasenyes">
 <!ENTITY masterpass.label "Contrasenyes mestres">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certificats">
 <!ENTITY validation.label "Validació">
+<!ENTITY sync.label "Sync">
 <!ENTITY advance.label "Avançat">
 <!ENTITY down.label "Baixades">
 <!ENTITY cache.label "Memòria cau">
 <!ENTITY proxies.label "Servidors intermediaris">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Xarxa HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Instaŀlació de programari">
 <!ENTITY download.label "Baixades">
 <!ENTITY keynav.label "Navegació amb teclat">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -5,8 +5,16 @@ choosehomepage=Tria la pàgina d'inici
 downloadfolder=Tria una carpeta de baixades
 desktopFolderName=Escriptori
 downloadsFolderName=Baixades
 choosesound=Tria un so
 
 SoundFiles=Sons
 
 labelDefaultFont=Per defecte (%font_family%)
+
+connect.label=Connecta
+connect.accesskey=o
+disconnect.label=Desconnecta
+disconnect.accesskey=o
+stopUsingAccount.title=Voleu deixar d'utilitzar aquest compte?
+differentAccount.label=Es reiniciarà tota la informació i preferències del vostre compte del Sync.
+differentAccountConfirm.label=Reinicia tota la informació
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -41,8 +41,17 @@
 <!ENTITY downloadManagerCmd.commandkey "j">
 
 <!ENTITY addonsManagerCmd.label "Gestor de complements">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "G">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.commandkey "a">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Commuta el perfil…">
 <!ENTITY switchProfileCmd.accesskey "p">
+
+<!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (syncSetup.accesskey, syncSyncNowItem.accesskey):
+   Only one of these will show at a time (based on setup state),
+   so reusing accesskey is ok. -->
+<!ENTITY syncSetup.label      "Configura el Sync…">
+<!ENTITY syncSetup.accesskey    "S">
+<!ENTITY syncSyncNowItem.label   "Sincronitza ara">
+<!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey "S">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -110,8 +110,10 @@
 <!ENTITY customizeToolbar.useDefault.accesskey  "d">
 
 <!-- Popup Blocked notification menu -->
 <!ENTITY allowPopups.accesskey    "e">
 <!ENTITY showPopupManager.label    "Gestiona les finestres emergents">
 <!ENTITY showPopupManager.accesskey  "G">
 <!ENTITY dontShowMessage.label    "No mostris aquest missatges quan es bloquin emergents">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey  "N">
+
+<!ENTITY syncToolbarButton.label "Sync">