more update SM
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 14 Dec 2008 19:14:54 +0100
changeset 80 04c4338723a0b0c2beb7bf1f930e637651d8672a
parent 79 8356277cd2c6a708526574572dbccf7cf1bc052f
child 81 f1723a06dbd46bbf49b43296b7936f622ca79ee7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more update SM
mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-advanced.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-serverwithnoidentities.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
--- a/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
@@ -1,19 +1,19 @@
 <!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa">
 <!ENTITY trainingWarning.label "Si s'habilita, primer haureu d'entrenar el &brandShortName; a identificar el correu brossa utilitzant la barra del correu brossa per a marcar els missatges com a brossa o no. Necessitareu identificar tant els missatges brossa com els que no ho són.">
 <!ENTITY level.label "Habilita els controls adaptatius de correu brossa per a aquest compte">
 <!ENTITY level.accesskey "e">
 
 <!ENTITY move.label "Mou els missatges entrants que són correu brossa a:">
 <!ENTITY move.accesskey "M">
-<!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta &quot;Correu brossa&quot; a:">
+<!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta del correu brossa de:">
 <!ENTITY junkFolderOn.accesskey "b">
 <!ENTITY otherFolder.label "Altres:">
-<!ENTITY otherFolder.accesskey "r">
+<!ENTITY otherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY purge1.label "Suprimeix automàticament el correu brossa més antic de">
 <!ENTITY purge1.accesskey "u">
 <!ENTITY purge2.label "dies">
 
 <!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la llibreta d'adreces: ">
 <!ENTITY whitelist.accesskey "m">
 
 <!ENTITY ispHeaders.label "Confia en les capçaleres de missatge brossa definides per: ">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -1,52 +1,40 @@
 <!ENTITY window.title "Regles de filtratge">
-<!ENTITY subject.label "assumpte">
-<!ENTITY sender.label "remitent">
-<!ENTITY date.label "data">
-<!ENTITY anyText.label "qualsevol text">
-<!ENTITY keyword.label "paraula clau">
-<!ENTITY age.label "antiguitat en dies">
-<!ENTITY to.label "per a">
-<!ENTITY size.label "mida">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cc.label): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY cc.label "CC">
-
-<!ENTITY status.label "estat">
-<!ENTITY priority.label "prioritat">
-<!ENTITY body.label "cos">
-<!ENTITY contains.label "conté">
-<!ENTITY nocontains.label "no conté">
 <!ENTITY watchThread.label "Vigila la cadena">
 <!ENTITY forwardTo.label "Reenvia-ho a">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Reenvia-ho amb plantilla">
 <!ENTITY filterName.label "Nom del filtre:">
 <!ENTITY filterName.accesskey "i">
 
 <!ENTITY junk.label "Correu brossa">
 <!ENTITY notJunk.label "Correu legítim">
 
 <!ENTITY lowestPriorityCmd.label "Mínima">
 <!ENTITY lowPriorityCmd.label "Baixa">
 <!ENTITY normalPriorityCmd.label "Normal">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Alta">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Màxima">
 
-<!ENTITY conditionDesc.label "Per als missatges d'entrada que coincideixin amb:">
+<!ENTITY contextDesc.label "Aplica el filtre quan:">
+<!ENTITY contextDesc.accesskey "q">
+<!ENTITY contextIncoming.label "Comprovi el correu">
+<!ENTITY contextManual.label "Executa manualment">
+<!ENTITY contextBoth.label "Comprovant el correu o execució manual">
+
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Realitza les següents accions:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "z">
 
-<!ENTITY newFolderButton.label "Carpeta nova…">
-<!ENTITY newFolderButton.accesskey "n">
-
 <!ENTITY moveMessage.label "Mou el missatge a">
 <!ENTITY copyMessage.label "Copia el missatge a">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Marca'l com a llegit">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Marca'l amb un senyalador">
 <!ENTITY labelMessage.label "Etiqueta el missatge com">
 <!ENTITY setPriority.label "Defineix la prioritat a">
 <!ENTITY addTag.label "Etiqueta el missatge">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Especifica l'estat del correu brossa com a">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Suprimeix el missatge">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Suprimeix-lo del servidor POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Baixa'l del servidor POP ">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignora la cadena">
+<!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignora la subcadena">
+<!ENTITY stopExecution.label "Atura l'execució del filtre">
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -4,25 +4,21 @@
 <!ENTITY searchSubfolders.label "Cerca subcarpetes">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "s">
 <!ENTITY searchLocalSystem.label   "Cerca el sistema local">
 <!ENTITY searchLocalSystem.accesskey "i">
 <!ENTITY resetButton.label "Buida">
 <!ENTITY resetButton.accesskey "B">
 <!ENTITY helpButton.label      "Ajuda">
 <!ENTITY helpButton.accesskey    "j">
-<!ENTITY optionsButton.label "Opcions">
-<!ENTITY closeButton.label "Tanca">
 <!ENTITY openButton.label "Obre">
 <!ENTITY openButton.accesskey "O">
 <!ENTITY deleteButton.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "u">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label "Cerca de missatges">
-<!ENTITY conditionDesc.label "Cerca els missatges que coincideixin amb:">
-<!ENTITY conditions.label "Criteris">
 <!ENTITY results.label "Resultats">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Arxiva'l ací">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY fileButton.label "Arxiva">
 <!ENTITY fileButton.accesskey "A">
 <!ENTITY goToFolderButton.label "Vés a la carpeta de missatges">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "V">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label "Desa com una carpeta de cerca">
--- a/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
@@ -1,23 +1,10 @@
-# Mail Integration Dialog
-dialogTitle=%S
-dialogText=Voleu utilitzar %S com el vostre gestor de correu per defecte?
-checkboxText=No tornis a mostrar aquest diàleg
-
 # MAPI Messages
 loginText=Introduïu la vostra contrasenya per a %S:
 loginTextwithName=Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya
 loginTitle=%S
 PasswordTitle=%S
 
-# MAPI Error Messages
-errorMessage=El %S no ha pogut definir-se com a gestor de correu per defecte perquè no ha pogut actualitzar-se una clau del registre. Verifiqueu amb el vostre administrador del sistema que teniu accés d'escriptura al registre del sistema, i llavors torneu-ho a provar.
-errorMessageTitle=%S
-
 # MAPI Security Messages
 mapiBlindSendWarning=Una altra aplicació està intentant enviar un correu utilitzant el vostre perfil d'usuari. Esteu segur que voleu enviar aquest correu?
 mapiBlindSendDontShowAgain=Avisa'm sempre que altres aplicacions intentin enviar correu utilitzant el meu perfil
 
-#Default Mail Display String
-# localization note, %S is the vendor name
-defaultMailDisplayTitle=%S
-
--- a/suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgmdn.properties
@@ -42,16 +42,18 @@
 ## Msg Mdn Report strings
 MsgMdnDisplayed=Nota: Aquesta confirmació de recepció només confirma que el missatge ha estat mostrat en l'ordinador del destinatari. No es garanteix que el destinatari l'hagi llegit o n'hagi comprès el contingut. 
 MsgMdnDispatched=El missatge ha estat imprès, enviat per fax o bé reenviat sense haver estat mostrat al destinatari. No es garanteix que el destinatari llegeixi el missatge més tard.
 MsgMdnProcessed=El missatge va ser processat pel client de correu del destinatari sense ser mostrat. No es garanteix que el missatge serà llegit més tard.
 MsgMdnDeleted=El missatge ha estat esborrat. La persona a la que li veu enviar pot ser que l'hagi vist o que no l'hagi vist. Pot ser que el recuperin més tard i el llegeixin.
 MsgMdnDenied=El destinatari del missatge no vol enviar-vos una confirmació de recepció.
 MsgMdnFailed=S'ha produït un error. No s'ha pogut generar o enviar-vos una confirmació de recepció adient.
 MsgMdnWishToSend=El remitent d'aquest missatge ha sol·licitat ser notificat quan llegiu aquest missatge.\nVoleu notificar el remitent?
+MsgMdnIgnoreRequest=Ignora la soŀlicitud
+MsgMdnSendReceipt=Envia un notificació de rebuda
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MsgMdnMsgSentTo=Aquesta és una confirmació de recepció del correu que heu enviat a %S.
 MdnDisplayedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha mostrat)
 MdnDispatchedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha lliurat)
 MdnProcessedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha processat)
 MdnDeletedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha esborrat)
 MdnDeniedReceipt=Confirmació de recepció (s'ha denegat)
 MdnFailedReceipt=Confirmació de recepció (ha fallat)
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!ENTITY newsblogTitle.label "Paràmetres del compte RSS">
+
+<!ENTITY biffStart.label "Comprova si hi ha nous articles cada ">
+<!ENTITY biffStart.accesskey "a">
+<!ENTITY biffEnd.label "minuts">
+
+<!ENTITY loginAtStartup.label "En iniciar, comprova si hi ha nous articles">
+<!ENTITY loginAtStartup.accesskey "i">
+
+<!ENTITY useQuickMode.label "Per defecte, mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
+<!ENTITY useQuickMode.accesskey "f">
+
+<!ENTITY manageSubscriptions.label "Gestiona les subscripcions…">
+<!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "G">
+
+<!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
+<!ENTITY rss.accountName      "Blocs i canals RSS">
+<!ENTITY rss.wizardShortName    "RSS"> 
+<!ENTITY rss.wizardLongName     "Blocs i canals RSS">
+<!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+## Strings used in the Account Manager
+prefPanel-newsblog=Configuració dels canals
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!-- Feed Properties Dialog -->
+<!ENTITY window.title "Propietats del canal">
+
+<!ENTITY feedFolder.label "Desa els articles a:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey "D">
+
+<!ENTITY feedLocation.label "URL del canal:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey "U">
+
+<!ENTITY choosethisfolder.label "Tria aquesta carpeta">
+
+<!ENTITY quickMode.label "Mostra el resum de l'article en comptes de carregar la pàgina web">
+<!ENTITY quickMode.accesskey "M">
+
+<!ENTITY copyLinkCmd.label    "Copia l'enllaç"> 
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey  "C">
+
+<!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Enganxa">
+<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "x">
+
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -0,0 +1,18 @@
+<!-- Subscription Dialog -->
+<!ENTITY newsBlogSubscriptions.label "Subscripcions RSS">
+<!ENTITY subscriptionDesc.label "Nota: Si se suprimeix o canvia la carpeta d'un canal, els articles que s'hagin baixat abans no se'n veuran afectats.">
+<!ENTITY feedTitle.label "Títol:">
+<!ENTITY location.label "Ubicació:">
+
+<!ENTITY button.addFeed.label    "Afegeix">
+<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "A">
+<!ENTITY button.editFeed.label   "Edita">
+<!ENTITY button.editFeed.accesskey "E">
+<!ENTITY button.removeFeed.label "Suprimeix">
+<!ENTITY button.removeFeed.accesskey  "r">
+<!ENTITY button.importOPML.label "Importa">
+<!ENTITY button.importOPML.accesskey  "I">
+<!ENTITY button.exportOPML.label "Exporta">
+<!ENTITY button.exportOPML.accesskey  "x">
+
+<!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -0,0 +1,33 @@
+# Status strings used in the subscribe dialog
+
+subscribe-validating=S'està verificant el canal RSS…
+subscribe-cancelSubscription=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal actual?
+subscribe-cancelSubscriptionTitle=S'està subscribint a un canal…
+subscribe-noFeedSelected=<no hi ha cap canal RSS seleccionat>
+subscribe-feedAlreadySubscribed=Ja esteu subscrit a aquest canal.
+subscribe-errorOpeningFile=No s'ha pogut obrir el fitxer.
+
+subscribe-OPMLImportTitle=Selecciona un fitxer OPML per a importar
+subscribe-OPMLExportTitle=Exporta els canals en un fitxer OPML
+subscribe-OPMLExportFileTitle=Exportació OPML del Thunderbird
+subscribe-OPMLExportFileName=Canals_Thunderbird.opml
+#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the OPML file the user tried to import.
+subscribe-errorInvalidOPMLFile=O %S no és un fitxer OPML vàlid, o bé hi hagut un error en importar el fitxer.
+
+subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Fitxers OPML
+
+#LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
+subsribe-confirmFeedDeletionTitle=Suprimeix el canal
+subsribe-confirmFeedDeletion=Esteu segur que voleu canceŀlar la subscripció al canal: \n %S?
+
+# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
+# The first %S will receive the number of messages received so far;
+# the second %S will receive the total number of messages
+subscribe-fetchingFeedItems=S'estan baixant els articles del canal (%S de %S)
+
+newsblog-noNewArticlesForFeed=No hi ha cap article nou per a aquest canal.
+newsblog-networkError=No s'ha pogut trobar %S. Si us plau, comproveu el nom i torneu-ho a provar.
+newsblog-invalidFeed=%S no és un canal RSS vàlid.
+newsblog-getNewMailCheck=S'està comprovant si hi ha nous elements als canals RSS
+
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
@@ -1,21 +1,19 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Paràmetres del compte">
 
 <!ENTITY addAccountButton.label "Afegeix un compte...">
 <!ENTITY addAccountButton.accesskey "o">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Defineix com a predeterminat">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "f">
-<!ENTITY duplicateButton.label "Duplica">
 <!ENTITY removeButton.label "Suprimeix el compte">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "i">
 
-<!ENTITY duplicate.label "Duplica">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit. 1em = the width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -26,47 +26,39 @@
 	2, Use localized full name instead of "John Smith"
 -->
 <!ENTITY fullnameExample.label "(per exemple, &quot;Josep Poquet&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "n">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "t">
-<!ENTITY emailDesc.label "Introduïu la vostra adreça electrònica; aquesta és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (emailExample.label) : do not translate "user@example.net" in below line -->
-<!ENTITY emailExample.label "(per exemple: user@example.net).">
 
 <!-- Entities for Server page -->
 
 <!ENTITY serverTitle.label "Informació del servidor">
-<!ENTITY incomingServerTitle.label "Servidor d'entrada">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Seleccioneu el tipus de servidor d'entrada que utilitzeu.">
-<!ENTITY incomingServerTypeLabel.label "Tipus de servidor:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY incomingServerNameDesc.label "Introduïu el nom del servidor d'entrada (per exemple, &quot;pop.example.net&quot;).">
 <!ENTITY incomingServerLabel.label "Servidor d'entrada:">
 <!ENTITY incomingServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Introduïu el nom del servidor de grups de discussió (NNTP) (per exemple, &quot;news.example.net&quot;).">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerTitle.label) : Do not translate "SMTP" in below line -->
-<!ENTITY smtpServerTitle.label "Servidor de sortida (SMTP)">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerDesc.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY smtpServerDesc.label "Introduïu el nom del vostre servidor de sortida (SMTP) (per exemple, &quot;smtp.example.net&quot;).">
 <!ENTITY smtpServerLabel.label "Servidor de sortida:">
 <!ENTITY smtpServerLabel.accesskey "o">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Servidor de grup de missatges:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY nntpType.label "Servidor de grups de discussió">
 
 <!-- for when the user has an SMTP server pre-configured -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (currentSmtpBefore.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   this variable. Also, translate currentSmtpBefore.label and currentSmtpAfter.label as a single sentence,
 	 inserting text after the "&quot;" entity in currentSmtpAfter.label, if required grammatically
 -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix as a single sentence, inserting
@@ -99,24 +91,24 @@
 <!ENTITY haveSmtp3.prefix "S'utilitzarà el vostre servidor de sortida (SMTP), &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp3.suffix "&quot;, és idèntic al vostre servidor d'entrada, el vostre nom d'usuari entrant s'utilitzarà per accedir-hi. Podeu modificar la configuració del vostre servidor de sortida triant Paràmetres del compte des del menú Eines.">
 
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Nom del compte">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Introduïu el nom que voleu utilitzar per referir-vos a aquest compte (per exemple, &quot;Compte de la feina&quot;, &quot;Compte de casa&quot; o &quot;Compte de grups de discussió&quot;). ">
-<!ENTITY accnameExample.label "Per exemple, Compte de la feina, Compte de casa o Compte de grups de discussió">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "N">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Felicitats!">
 <!ENTITY completionText.label "Si us plau, comproveu que la informació de sota és correcta.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Tipus del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY serverNamePrefix.label "Nom del servidor d'entrada:">
 <!ENTITY smtpServerNamePrefix.label "Nom del servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY newsServerNamePrefix.label "Nom del servidor de grups de discussió (NNTP):">
 <!ENTITY downloadOnLogin.label "Baixa els missatges ara">
 <!ENTITY deferStorageDesc.label "Marqueu aquesta casella de selecció per a emmagatzemar el correu d'aquest compte en la safata d'entrada global de les carpetes locals. Altrament, el compte apareixerà com un de nivell superior i el seu correu s'emmagatzemarà en el seu propi directori.">
 <!ENTITY deferStorage.label "Utilitza la safata d'entrada global (emmagatzema el correu a les carpetes locals)">
 <!ENTITY clickFinish.label "Feu un clic a Finalitza per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
+<!ENTITY clickFinish.labelMac "Feu un clic a Fet per a desar aquests paràmetres i sortir de l'auxiliar de comptes.">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
@@ -9,16 +9,18 @@
 <!ENTITY useGlobal.label "Utilitza les preferències generals del servidor LDAP en aquest compte">
 <!ENTITY useGlobal.accesskey "U">
 <!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris...">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Utilitza un altre servidor LDAP:">
 <!ENTITY directories.accesskey "d">
 
+<!ENTITY directoriesNone.label   "Cap">
+
 <!-- am-addressing.xul -->
 
 <!ENTITY compositionGroupTitle.label "Redacció">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (useHtml.label) : do not translate "html" in below line -->
 <!ENTITY useHtml.label "Redacta els missatges en format HTML">
 <!ENTITY useHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY autoQuote.label "Cita automàticament el missatge original en respondre">
 <!ENTITY autoQuote.accesskey "a">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-advanced.dtd
@@ -15,8 +15,9 @@
 <!ENTITY smtpListSetDefault.label "Defineix per defecte">
 <!ENTITY smtpListSetDefault.accesskey "t">
 
 <!ENTITY serverDescription.label "Descripció: ">
 <!ENTITY serverName.label "Nom del servidor: ">
 <!ENTITY serverPort.label "Port: ">
 <!ENTITY userName.label  "Nom d'usuari: ">
 <!ENTITY useSecureConnection.label  "Connexió segura: ">
+<!ENTITY useSecureAuthentication.label  "Autenticació segura: ">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -1,23 +1,19 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Paràmetres de còpia i carpetes">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "En enviar missatges, automàticament:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Deixa'n una còpia a:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "D">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Deixa les respostes en la carpeta del missatge que es respon">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "l">
-<!ENTITY chooseFolderButton.label "Trieu una carpeta...">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label "Cco una altra adreça:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "C">
-<!ENTITY specialFolderTitle.label "Carpetes especials">
-<!ENTITY draftMailFolder.label "Conserva els esborranys a:">
-<!ENTITY templateMailFolder.label "Conserva les plantilles a:">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Mostra un diàleg de confirmació quan els missatges s'hagin desat">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "Carpeta &quot;Enviat&quot;:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "Altres:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
-<!ENTITY identitiesListTitle.label "Identitats associades amb aquest compte">
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Suport per a múltiples identitats">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Afegeix...">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "A">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Edita...">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "E">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Suprimeix">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "S">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-junk.dtd
@@ -1,16 +1,19 @@
 <!ENTITY junkSettings.label "Paràmetres del correu brossa">
 <!ENTITY trainingWarning.label "Si s'habilita, primer haureu d'entrenar el &brandShortName; a identificar el correu brossa utilitzant la barra del correu brossa per a marcar els missatges com a brossa o no. Necessitareu identificar tant els missatges brossa com els que no ho són.">
 <!ENTITY level.label "Habilita els controls adaptatius de correu brossa per a aquest compte">
 <!ENTITY level.accesskey "e">
 
 <!ENTITY move.label "Mou els missatges entrants que són correu brossa a:">
-<!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta &quot;Correu brossa&quot; a:">
+<!ENTITY move.accesskey "M">
+<!ENTITY junkFolderOn.label "Carpeta del correu brossa de:">
+<!ENTITY junkFolderOn.accesskey "b">
 <!ENTITY otherFolder.label "Altres:">
+<!ENTITY otherFolder.accesskey "l">
 <!ENTITY purge1.label "Suprimeix automàticament el correu brossa més antic de">
 <!ENTITY purge1.accesskey "u">
 <!ENTITY purge2.label "dies">
 
 <!ENTITY whitelist.label "No marquis els missatges com a correu brossa si el remitent és a la llibreta d'adreces: ">
 <!ENTITY whitelist.accesskey "m">
 
 <!ENTITY ispHeaders.label "Confia en les capçaleres de missatge brossa definides per: ">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -1,34 +1,32 @@
 <!-- extracted from am-main.xul -->
 
 <!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte">
 <!ENTITY accountName.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
-<!ENTITY accountNameDesc.label "El nom del compte s'utilitza per a identificar cada compte">
 <!ENTITY identityTitle.label "Identitat">
 <!ENTITY identityDesc.label "Cada compte pot tenir una identitat pròpia, que és la informació que els altres veuen quan llegeixen els vostres missatges.">
 <!ENTITY name.label "El vostre nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "v">
 <!ENTITY email.label "Adreça electrònica:">
 <!ENTITY email.accesskey "e">
 <!ENTITY replyTo.label "Adreça de resposta:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "s">
 <!ENTITY organization.label "Organització:">
 <!ENTITY organization.accesskey "O">
 <!ENTITY signature.label "Adjunta aquesta signatura:">
 <!ENTITY signature.accesskey "A">
-<!ENTITY edit.label "Edita...">
-<!ENTITY choose.label "Trieu...">
+<!ENTITY choose.label "Trieu…">
 <!ENTITY choose.accesskey "T">
-<!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica...">
+<!ENTITY editVCard.label "Edita la targeta electrònica…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Adjunta la meva targeta electrònica als missatges (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
-<!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats...">
+<!ENTITY manageIdentities.label "Gestiona les identitats…">
 <!ENTITY manageIdentities.accesskey "G">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpName.label "Servidor de sortida (SMTP):">
 <!ENTITY smtpName.accesskey "i">
 <!ENTITY smtpDefaultServer.label "Utilitzeu el servidor per defecte">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
@@ -1,11 +1,10 @@
 <!ENTITY serverAdvanced.label "Paràmetres avançats del compte">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (serverDirectory.label): DONT_TRANSLATE "IMAP" -->
-<!ENTITY imapAdvanced.label "Paràmetres avançats del servidor IMAP">
 <!ENTITY serverDirectory.label "Directori del servidor IMAP:">
 <!ENTITY serverDirectory.accesskey "D">
 <!ENTITY usingSubscription.label "Mostra només les carpetes subscrites">
 <!ENTITY usingSubscription.accesskey "o">
 <!ENTITY dualUseFolders.label "El servidor permet l'ús de carpetes que contenen subcarpetes i missatges">
 <!ENTITY dualUseFolders.accesskey "v">
 <!ENTITY useIdle.label "Utilitza l'ordre IDLE si ho permet el servidor">
 <!ENTITY useIdle.accesskey "I">
@@ -17,17 +16,16 @@
 <!ENTITY personalNamespace.accesskey "p">
 <!ENTITY publicNamespace.label "Públic (compartit):">
 <!ENTITY publicNamespace.accesskey "b">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.label "Altres usuaris:">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.accesskey "u">
 <!ENTITY overrideNamespaces.label "Permet que el servidor substitueixi aquests espais de noms">
 <!ENTITY overrideNamespaces.accesskey "a">
 <!ENTITY pop3Desc.label "Quan es baixi el correu d'aquest servidor, utilitzeu la següent carpeta per al nou correu">
-<!ENTITY folderStorage.label "On s'emmagatzema el correu">
 <!ENTITY globalInbox.label "Safata d'entrada global (compte de les carpetes locals)">
 <!ENTITY globalInbox.accesskey "g">
 <!ENTITY accountDirectory.label "Safata d'entrada per al compte d'aquest servidor">
 <!ENTITY accountDirectory.accesskey "S">
 <!ENTITY deferToServer.label "Una safata d'entrada per cada compte diferent">
 <!ENTITY deferToServer.accesskey "f">
 <!ENTITY deferGetNewMail.label "Inclou aquest servidor quan aconseguixi nou correu">
 <!ENTITY deferGetNewMail.accesskey "I">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-serverwithnoidentities.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-serverwithnoidentities.dtd
@@ -1,12 +1,11 @@
 <!ENTITY accountTitle.label "Paràmetres del compte">
 <!ENTITY accountSettingsDesc.label "El compte següent és especial; no hi ha cap identitat que hi estigui associada.">
 <!ENTITY accountName.label "Nom del compte:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "N">
 <!ENTITY messageStorage.label "Emmagatzemament dels missatges">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Buida la paperera en sortir">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "B">
 <!ENTITY localPath.label "Directori local:">
-<!ENTITY localPath.accesskey "l">
 <!ENTITY localFolderPicker.label "Ubicació de les carpetes locals:">
 <!ENTITY browseFolder.label "Navega...">
 <!ENTITY browseFolder.accesskey "v">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
@@ -9,15 +9,14 @@
 <!ENTITY addressbook.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY addressbook.accesskey "a">
 <!ENTITY viewingMessages.label "Visualització">
 <!ENTITY notifications.label "Avisos">
 <!ENTITY address.label "Adreçament">
 <!ENTITY composingMessages.label "Redacció">
 <!ENTITY format.label "Format d'enviament">
 <!ENTITY return.label "Confirmacions de recepció">
-<!ENTITY disk.label "Espai de disc">
 <!ENTITY junk.label            "Correu brossa">
 <!ENTITY tags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY characterEncoding.label     "Codificació de caràcters">
 <!ENTITY offline.label "Fora de línia i espai de disc">
 
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
@@ -48,12 +48,11 @@
 <!ENTITY addressingTitle.label "Compleció automàtica d'adreces">
 <!ENTITY highlightNonMatches.label       "Ressalta les adreces que no se completen automàticament">
 <!ENTITY highlightNonMatches.accesskey     "a">
 <!ENTITY addressingEnable.label "Llibretes d'adreces locals">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey "L">
 <!ENTITY autocompleteText.label "En adreçar missatges, cerca entrades coincidents a:">
 <!ENTITY directories.label "Servidor de directori">
 <!ENTITY directories.accesskey "S">
-<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris...">
+<!ENTITY directoriesNone.label         "Cap">
+<!ENTITY editDirectories.label "Edita els directoris…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey "E">
-<!ENTITY matchText.label "Si hi ha una coincidència en les vostres llibretes d'adreces locals:">
-<!ENTITY skipDirectory.label "No cerquis al directori">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
@@ -46,22 +46,19 @@
 <!ENTITY directoryBaseDN.label "DN base:">
 <!ENTITY directoryBaseDN.accesskey "b">
 <!ENTITY findButton.label "Cerca">
 <!ENTITY findButton.accesskey "C">
 <!ENTITY directorySecure.label "Utilitza una connexió segura (SSL)">
 <!ENTITY directorySecure.accesskey "U">
 <!ENTITY directoryLogin.label "Entra amb un nom d'usuari i una contrasenya">
 <!ENTITY directoryLogin.accesskey "i">
-<!ENTITY advancedOptionsButton.label "Opcions avançades">
-<!ENTITY advancedOptionsButton.accesskey "a">
 <!ENTITY General.tab "General">
 <!ENTITY Offline.tab "Fora de línia">
 <!ENTITY Advanced.tab "Avançat">
-<!ENTITY advancedOptionsTitle.label "Opcions avançades">
 <!ENTITY portNumber.label "Número de port:">
 <!ENTITY portNumber.accesskey "p">
 <!ENTITY searchFilter.label "Filtre de cerca:">
 <!ENTITY searchFilter.accesskey "F">
 <!ENTITY scope.label "Abast:">
 <!ENTITY scope.accesskey "s">
 <!ENTITY scopeOneLevel.label "Un nivell">
 <!ENTITY scopeOneLevel.accesskey "l">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
@@ -35,22 +35,19 @@
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.title) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY pref.ldap.window.title "Servidors de directori LDAP">
-<!ENTITY directory.label "Afegeix un directori">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label "Servidor de directori LDAP:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directoriesText.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directoriesText.label "Seleccioneu un servidor de directori LDAP:">
 <!ENTITY directoriesText.accesskey "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (autocomplete.title) : do not translate "LDAP" in below line -->
-<!ENTITY autocomplete.title "Servidor de directori LDAP">
 <!ENTITY addDirectory.label "Afegeix">
 <!ENTITY addDirectory.accesskey "A">
 <!ENTITY editDirectory.label "Edita">
 <!ENTITY editDirectory.accesskey "E">
 <!ENTITY deleteDirectory.label "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteDirectory.accesskey "u">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
@@ -1,24 +1,28 @@
 <!ENTITY securityTitle.label "Seguretat">
+<!ENTITY securityTab.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityHeading.label "Per enviar i rebre missatges signats o xifrats, heu d'indicar tant un certificat de signatura digital com un certificat de xifratge.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label "Xifratge">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label "Utilitza els paràmetres de xifratge per defecte en enviar missatges:">
 <!ENTITY neverEncrypt.label "Mai (sense xifratge)">
 <!ENTITY neverEncrypt.accesskey "M">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.label "Obligatori (no es pot enviar un missatge tret que tots els destinataris tinguin un certificat)">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.accesskey "g">
 <!ENTITY encryptionCert.message "Utilitza aquest certificat per a xifrar i desxifrar missatges que us hagin enviat:">
-<!ENTITY encryptionCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Seleccioneu...">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "S">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Neteja">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "N">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Seleccioneu...">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "e">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Neteja">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "j">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label "Signatura digital">
 <!ENTITY signMessage.label "Signa els missatges digitalment (per defecte)">
 <!ENTITY signMessage.accesskey "d">
 <!ENTITY signingCert.message "Utilitza aquest certificat per a signar digitalment els missatges que envieu:">
-<!ENTITY signingCert.notselected "No s'ha definit cap certificat">
 
+<!ENTITY certificates.label "Certificats">
+<!ENTITY manageCerts.label "Gestiona els certificats…">
+<!ENTITY manageCerts.accesskey "G">
+<!ENTITY manageDevices.label "Gestiona els dispositius de seguretat…">
+<!ENTITY manageDevices.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
@@ -1,14 +1,13 @@
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Heu sol·licitat signar digitalment aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de signatura indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
 NoSenderEncryptionCert=Heu sol·licitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar el certificat de xifratge indicat en les preferències del vostre compte de correu/missatges, o bé el certificat ha vençut.
 MissingRecipientEncryptionCert=Heu sol·licitat xifrar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut localitzat un certificat de xifratge per a %S.
-SignNoSenderEncryptionCert=Heu sol·licitat signar aquest missatge, però l'aplicació no ha pogut trobar un certificat de xifratge per incloure en el missatge signat, o bé el certificat ha vençut.
 ErrorCanNotEncrypt=És impossible de xifrar el missatge. Si us plau comproveu que teniu un certificat de correu electrònic vàlid per a cada destinatari. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i grups de discussió per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
 ErrorCanNotSign=És impossible de signar el missatge. Si us plau verifiqueu que els certificats especificats en els Paràmetres de Comptes de Correu i grups de discussió per a aquest compte de correu són vàlids i fiables.
 
 ## Strings used for in the prefs.
 prefPanel-smime=Seguretat
 NoSigningCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que es pugui utilitzar per signar digitalment els vostres missatges.
 NoEncryptionCert=El gestor de certificats no pot trobar un certificat vàlid que altres persones puguin utilitzar per enviar-vos missatges xifrats.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
 <!ENTITY securityMenu.label "Seguretat">
 <!ENTITY securityMenu.accesskey "e">
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.label "Xifra quan sigui possible">
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.accesskey "p">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Requereix xifratge">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "e">
 
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Sense xifratge">
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "n">
 
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Signa digitalment">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "S">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -32,40 +32,10 @@ EINone=No s'ha xifrat aquest missatge abans d'enviar-lo. Qualsevol informació no xifrada enviada per Internet pot ser vista per terceres persones durant la transmissió.
 
 EIValidLabel=El missatge està xifrat
 EIValid=Aquest missatge s'ha xifrat abans d'enviar-lo. El xifratge fa molt difícil que terceres persones puguin veure la informació mentre viatja per la xarxa.
 
 EIInvalidLabel=El missatge no es pot desxifrar
 EIInvalidHeader=Aquest missatge s'ha xifrat abans d'enviar-vos-el, però no es pot desxifrar.
 
 EIContentAltered=Sembla que el contingut del missatge ha estat modificat durant la transmissió.
-EINoDecryptCert=No es pot trobar el certificat que s'ha utilitzat per xifrar aquest missatge.
-EIPasswordError=No heu introduït correctament la vostra contrasenya mestra.
-EIInvalidCipher=La versió del programari que utilitzeu no permet l'ús del nivell de xifratge amb què s'ha xifrat el missatge.
 EIClueless=Hi ha problemes desconeguts amb aquest missatge xifrat.
 
-
-## Signing Power Information string
-SPCanLabel=El missatge pot ser signat
-SPCanHeader=Heu triat signar digitalment aquest missatge abans d'enviar-lo.
-SPCan=Quan altres persones rebin el vostre missatge signat podran verificar que en sou el remitent i que no ha estat alterat després de ser signat.
-
-SPCannotLabel=El missatge no pot ser signat
-SPCannotHeader=No podeu signar digitalment aquest missatge.
-
-SPNoCert=No heu especificat un certificat vàlid per crear signatures digitals.
-SPNoSigCert=El certificat que heu indicat per signar missatges no es pot utilitzar per a aquesta finalitat. 
-SPNoValidCert=El certificat que heu indicat per signar missatges encara no és vàlid. Assegureu-vos que el rellotge del vostre ordinador està ajustat correctament.
-SPExpiredCert=El certificat que heu indicat per signar missatges ha vençut.
-SPRevokedCert=S'ha revocat el certificat que heu indicat per signar missatges.
-
-
-## Encryption Power Information string
-EPCanLabel=El missatge es pot xifrar
-EPCanHeader=Heu triat xifrar aquest missatge abans d'enviar-lo.
-EPCan=Si heu triat desar còpies dels missatges de sortida, aquest missatge es xifrarà abans de desar-lo.
-
-EPCannotLabel=El missatge no es pot xifrar
-EPCannotHeader=Aquest missatge no es pot xifrar.
-
-EPRecipientUnknown=No heu introduït cap destinatari.
-EPNoCerts=No teniu cap certificat vàlid per als destinataries següents:
-EPClueless=Hi ha problemes desconeguts amb aquest missatge.