remove files from mail
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 23 Sep 2008 01:56:25 +0200
changeset 10 03250e690d639cb8e7cbce00ade4cf0121e1cdbf
parent 9 500e93b4d931fb49ca3e19b5bff2b6a8dea29dee
child 11 d0cbeb802cfb8a79ae21de87699bd0f3dd538460
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
remove files from mail
mail/chrome/branding/brand.dtd
mail/chrome/branding/brand.properties
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.properties
mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
mail/chrome/global/charset.dtd
mail/installer/installer.inc
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/branding/brand.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-<!ENTITY brandShortName    "Missatgeria">
-<!ENTITY brandFullName     "Client de missatgeria">
-<!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/branding/brand.properties
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-brandShortName=Misssatgeria
-brandFullName=Client de missatgeria
-vendorShortName=Mozilla
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-
-onlineTooltip0=Esteu en línia (servidor intermediari: cap). Feu un clic a la icona per a posar-vos fora de línia.
-onlineTooltip1=Esteu en línia (servidor intermediari: manual). Feu un clic a la icona per a posar-vos fora de línia.
-onlineTooltip2=Esteu en línia (servidor intermediari: URL automàtic). Feu un clic a la icona per a posar-vos fora de línia.
-onlineTooltip4=Esteu en línia (servidor intermediari: resolució automàtica). Feu un clic a la icona per a posar-vos fora de línia.
-offlineTooltip=Esteu fora de línia. Feu clic a la icona per connectar-vos.
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/global-platform/win/nsWindowsHooks.properties
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-yesButtonLabel=Sí
-noButtonLabel=No
-cancelButtonLabel=Canceŀla
-checkBoxLabel=Comprova-ho a l'inici també el proper cop.
-promptText=El %S no és actualment el vostre navegador per defecte. Voleu fer que ho sigui?
-prefsLabel=Preferències
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/global/charset.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!ENTITY charsetMenu.label "Codificació de caràcters">
-<!ENTITY charsetMenu.accesskey "C">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.label "Detecció automàtica">
-<!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "a">
-<!ENTITY charsetMenuMore.label "Més">
-<!ENTITY charsetMenuMore.accesskey "M">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.label "Europeu occidental">
-<!ENTITY charsetMenuMore1.accesskey "c">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.label "Europeu oriental">
-<!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey "o">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.label "Asiàtic oriental">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "A">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.label "Asiàtic sud-oriental i sud-occidental">
-<!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey "s">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.label "Orient mitjà">
-<!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey "j">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.label "Unicode">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.accesskey "U">
-<!ENTITY charsetCustomize.label "Personalitza...">
-<!ENTITY charsetCustomize.accesskey "z">
deleted file mode 100644
--- a/mail/installer/installer.inc
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-# This file is in the UTF-8 encoding. It is *not*
-# a Java .properties file and does *not* use \escapes
-
-Welcome_Title=Instal·lació del $ProductName$
-Welcome_MessageWelcome=Salutacions!
-Welcome_Message0=Ara instal·lareu el %s.
-Welcome_Message1=És molt recomanable que sortiu de tots els programes de Windows abans d'executar el programa d'instal·lació.
-Welcome_Message2=Feu un clic a Cancel·la per a sortir de la instal·lació i llavors tanqueu tots aquells programes que podeu estar executant. Feu un clic a Endavant per a continuar amb el programa d'instal·lació.
-Welcome_Message3=Feu un clic a Endavant per a continuar instal·lant el %s.
-
-License_Title=Acord de llicència del programari
-License_SubTitle=Termes i condicions per a utilitzar aquest programari.
-License_Message0=Si us plau, llegiu el següent acord de llicència. Utilitzeu la barra de desplaçament per a visualitzar la resta d'aquest acord.
-License_Accept=&Accepto els termes de l'acord de llicència.
-License_Decline=&NO accepto els termes de l'acord de llicència.
-
-Type_Title=Tipus d'instal·lació
-Type_SubTitle=Trieu el tipus d'instal·lació.
-Type_Message0=Trieu el tipus d'instal·lació que preferiu, llavors feu un clic a Endavant.
-
-Standard_Short=E&stàndard
-Standard_Long=El Thunderbird s'instal·larà amb les opcions més comunes.
-
-Custom_Short=&Personalitzada
-Custom_Long=Podeu triar les opcions individuals que s'instal·laran. Recomanant per als usuaris avançats.
-
-Select_Title=Selecció dels components
-Select_SubTitle=Components addicionals per al $ProductName$.
-Select_Message0=Trieu els components addicionals que voleu instal·lar, llavors feu un clic a Endavant.
-
-Path_Title=Carpeta d'instal·lació
-Path_SubTitle=On s'instal·larà el $ProductName$.
-Path_Message0=El $ProductName$ s'instal·larà en la següent carpeta:
-
-Integration_Title=Definició de les dreceres
-Integration_SubTitle=Crea les icones del programa
-Integration_Message0=Crea les icones per al $ProductShortName$:
-
-Integration_Desktop=Al meu escriptori
-Integration_StartMenu=A la carpeta de programes del menú Inici
-Integration_QuickLaunch=A la barra d'execució ràpida
-
-SelectFolder_Title=Selecció de la carpeta del programa
-SelectFolder_Message0=La instal·lació afegirà icones de programa a la carpeta de programa que se senyala més avall. Podeu escriure el nom d'una nova carpeta o seleccionar-ne una de la llista de carpetes existents. Feu un clic a Endavant per a continuar.
-
-Advanced_Title=Paràmetres avançats
-Advanced_Message0=Si la vostra connexió a Internet necessita un servidor intermediari, introduïu el nom del vostre servidor i la informació del port. Si no, deixeu els camps en blanc.
-
-Install_Title=Resum
-Install_SubTitle=Preparat per a instal·lar el $ProductName$.
-Install_MessageInstall=S'instal·laran els següents components:
-Install_MessageDownload=Es baixaran i instal·laran els següents components:
-Install_Message0=Feu un clic a Endavant per a continuar.
-
-Downloading_Title=Baixada
-Downloading_SubTitle=S'estan baixant els components necessaris...
-Downloading_Blurb=S'estan baixant els fitxers necessaris per a instal·lar el $ProductName$.
-Downloading_FileName=S'està baixant actualment:
-Downloading_Time=Temps restant:
-
-Installing_Title=Instal·lació
-Installing_SubTitle=S'està instal·lant el $ProductName$...
-Installing_Blurb=S'estan instal·lant els fitxers de l'aplicació. 
-Installing_Status=S'està preparant el fitxer:
-Installing_Component=S'està instal·lant actualment:
-
-Success_Title=Fi de la instal·lació
-Success_Header=S'ha acabat la instal·lació
-Success_Message0=El %s s'ha instal·lat amb èxit.
-Success_Message1=Feu un clic a Finalitza per a sortir de l'instal·lador. 
-Success_Launch=Executa el %s ara.
-
-Check_Message=La baixada del $ProductName$ ha tingut èxit. No obstant, ha de tancar-se el $ProductNameInternal$ per a procedir amb la instal·lació. Feu un clic a D'acord per a sortir del $ProductNameInternal$ automàticament i començar la instal·lació.
-Check_FullMessage=Ha de tancar-se el $ProductNameInternal$ per a procedir amb la instal·lació. Feu un clic a D'acord per a sortir del $ProductNameInternal$ automàticament i començar la instal·lació.
-Check_Wait=S'està tancant el $ProductNameInternal$. Si us plau, espereu...
-
-Component_XPCOM=COM interplataforma
-Component_Mail=$ProductName$
-Component_Offline=Suport fora de línia
-Component_Offline_Long=Afegeix suport fora de línia al $ProductName$.
-Component_RSS=Suport RSS
-Component_RSS_Long=Afegeix suport RSS al $ProductName$.
-Component_QFA=Agent de la gestió de qualitat
-Component_QFA_Long=Permet informar de les errades del $ProductName$