more seamonkey update
authorToni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Fri, 12 Dec 2008 10:51:23 +0100
changeset 74 01136841b7ebf65dc9607d008102099a84616b57
parent 73 5a7ecb29dbed43fcb9565086e0c5bd06adf28b11
child 75 85192d43a19280afa6496f91f6e6149845f4d2f9
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateThu, 04 Dec 2014 21:43:21 +0000
more seamonkey update
suite/chrome/mailnews/custom.properties
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
suite/chrome/mailnews/msgViewPickerOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/offline.properties
suite/chrome/mailnews/prefs.properties
suite/chrome/mailnews/search.properties
suite/chrome/mailnews/start.dtd
suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
suite/chrome/mailnews/subscribe.properties
suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
--- a/suite/chrome/mailnews/custom.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/custom.properties
@@ -1,2 +1,1 @@
-headerRemoved=Heu eliminat la capçalera de la llista. Pot ser que amb això calgui reniciar
 colonInHeaderName=La capçalera que heu introduït conté un caràcter no vàlid, com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter no ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, elimineu el caràcter no vàlid i torneu-ho a provar.
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -1,13 +1,12 @@
 mustSelectFolder=Heu de seleccionar una carpeta de destí.
 enterValidEmailAddress=Introduïu una adreça de correu vàlida per a reenviar-ho.
 pickTemplateToReplyWith=Trieu la plantilla que utilitzareu per a reenviar-ho.
 mustEnterName=Heu de donar un nom a aquest filtre.
-mustSelectAction=Heu de seleccionar com a mínim una acció de filtre.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Nom del filtre duplicat
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=El nom de filtre que heu introduït ja existeix. Si us plau, introduïu un altre nom de filtre.
 deleteFilterConfirmation=Voleu suprimir aquest filtre?
 untitledFilterName=filtre sense títol
 filterListBackUpMsg=Els filtres no funcionen perquè no s'ha pogut llegir el fitxer rules.dat, que conté els filtres. Es crearà un fitxer rules.dat nou i es farà una còpia de seguretat del fitxer antic, anomenada rulesbackup.dat, al mateix directori.
 customHeaderOverflow=Heu superat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, elimineu-ne una o més i torneu-ho a provar.
 filterCustomHeaderOverflow=Els vostres filtres han ultrapassat el límit de 50 capçaleres personalitzades. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per utilitzar menys capçaleres personalitzades.
 invalidCustomHeader=Un dels vostres filtres utilitza una capçalera personalitzada que conté un caràcter no vàlid, , com ara «:», un caràcter no imprimible, un caràcter que no pertany a l'ASCII o un caràcter ASCII de vuit bits. Si us plau, editeu el fitxer msgFilterRules.dat, que conté els vostres filtres, per treure els caràcters no vàlids de la capçaleres personalitzades. 
@@ -40,9 +39,11 @@ filterAction7=senyalat
 filterAction8=etiquetat
 filterAction9=respòs
 filterAction10=reenviat
 filterAction11=execució aturada
 filterAction12=s'ha suprimit del servidor POP3
 filterAction13=s'ha deixat en el servidor POP3
 filterAction14=puntuació de brossa
 filterAction15=s'ha recuperat el cos del servidor POP3
-filterAction16=s'ha copiat a la carpeta 
+filterAction16=s'ha copiat a la carpeta
+filterAction17=s'ha etiquetat
+filterAction18=s'ha ignorat la subcadena
--- a/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
@@ -36,11 +36,8 @@
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 <!ENTITY nameColumn.label "Nom">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Mida">
-<!ENTITY accounts.label "Comptes">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (accounts.img) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY accounts.img "chrome://messenger/skin/local-mailhost.gif">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -34,19 +34,10 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Labels -->
-<!ENTITY subscribechoosethis.label "trieu aquest servidor de grups de discussió">
-<!ENTITY subscribeclickhere.label "feu clic ací per a triar un servidor de grups de discussió">
 <!ENTITY newfolderchoosethis.label "trieu aquest per al pare">
-<!ENTITY newfolderclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar">
-<!ENTITY renamefolderchoosethis.label "trieu aquesta carpeta">
-<!ENTITY renamefolderclickhere.label "feu clic ací per a triar una carpeta">
 <!ENTITY filemessageschoosethis.label "trieu aquesta carpeta">
-<!ENTITY filemessagesclickhere.label "feu clic ací per a triar una carpeta">
-<!ENTITY chooseaccountclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar un compte">
-<!ENTITY choosefolderclickhere.label "Feu clic ací per a seleccionar una carpeta">
-<!ENTITY chooseserverToDeferTo.label "feu clic ací per a seleccionar un compte per a emmagatzemar els missatges">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -37,45 +37,46 @@
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY toField.label "A:">
 <!ENTITY fromField.label "De:">
 <!ENTITY senderField.label "Remitent: ">
 <!ENTITY organizationField.label "Organització:">
-<!ENTITY replyToField.label "Respon-a:">
+<!ENTITY replyToField.label "Respon a:">
 
 <!ENTITY subjectField.label "Assumpte">
 <!--# LOCALIZATION NOTE (ccField.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY ccField.label "Cc:">
 <!ENTITY bccField.label "Cco:">
 <!ENTITY newsgroupsField.label "Grups de discussió:">
-<!ENTITY followupToField.label "Seguiment-a:">
+<!ENTITY followupToField.label "Seguiment a:">
 <!ENTITY tagsHdr.label "Etiquetes: ">
 <!ENTITY dateField.label "Data:">
-<!ENTITY userAgentField.label "Agent-d'usuari:">
+<!ENTITY userAgentField.label "Agent d'usuari:">
+<!ENTITY referencesField.label "Referències: ">
+<!ENTITY messageIdField.label "Identificador del missatge: ">
+<!ENTITY inReplyToField.label "En resposta a: ">
 <!ENTITY originalWebsite.label "Lloc web:">
 
 <!ENTITY editMessage.label "Edita l'esborrany">
 
 <!ENTITY attachmentsTree.label "Adjuncions:">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Obre">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY viewAttachmentCmd.label      "Visualitza el codi font">
 <!ENTITY viewAttachmentCmd.accesskey    "V">
-<!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Anomena i desa...">
+<!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Anomena i desa…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "A">
-<!ENTITY printAttachmentCmd.label "Imprimeix">
-<!ENTITY printAttachmentCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY detachAttachmentCmd.label  "Separa..."> 
+<!ENTITY detachAttachmentCmd.label  "Separa…"> 
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.accesskey   "S">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label  "Suprimeix">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.accesskey   "x">
-<!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Desa-ho tot...">
+<!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.label "Desa-ho tot…">
 <!ENTITY saveAllAttachmentsCmd.accesskey "D">
-<!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.label  "Separa-ho tot..."> 
+<!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.label  "Separa-ho tot…"> 
 <!ENTITY detachAllAttachmentsCmd.accesskey  "h"> 
-<!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Suprimeix-ho tot..."> 
+<!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.label  "Suprimeix-ho tot…"> 
 <!ENTITY deleteAllAttachmentsCmd.accesskey  "u"> 
 
 
 
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
@@ -34,18 +34,21 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!-- Message Header View Popup -->
-<!ENTITY AddToAddressBook.label      "Afegeix a la llibreta d'adreces...">
+<!ENTITY AddToAddressBook.label      "Afegeix a la llibreta d'adreces…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey    "b">
-<!ENTITY SendMailTo.label         "Redacta un missatge per a...">
+<!ENTITY SendMailTo.label         "Redacta un missatge per a…">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label      "Copia l'adreça electrònica">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey    "C">
-<!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Crea un filtre de...">
+<!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Crea un filtre de…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey    "f">
-<!ENTITY BlockAddress.label        "Bloca l'adreça">
-<!ENTITY BlockAddress.accesskey      "a">
+<!ENTITY copyLinkCmd.label         "Copia l'enllaç">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey       "C">
+<!ENTITY CopyMessageId.label        "Copia l'identificador del missatge">
+<!ENTITY OpenMessageForMsgId.label     "Obre el missatge per identificador">
+<!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label    "Obre el navegador amb l'identificador del missatge">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgViewPickerOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgViewPickerOverlay.dtd
@@ -2,16 +2,18 @@
 
 <!ENTITY viewPicker.label "Visualitza:">
 <!ENTITY viewPicker.accesskey "i">
 
 <!ENTITY viewAll.label "Tot">
 <!ENTITY viewAll.accesskey "o">
 <!ENTITY viewUnread.label "Per llegir">
 <!ENTITY viewUnread.accesskey "g">
+<!ENTITY viewNotDeleted.label "No suprimit">
+<!ENTITY viewNotDeleted.accesskey "s">
 <!ENTITY viewTags.label "Etiquetes">
 <!ENTITY viewTags.accesskey "t">
 <!ENTITY viewCustomViews.label "Visualitzacions personalitzades">
 <!ENTITY viewCustomViews.accesskey "V">
 <!ENTITY viewVirtualFolder.label "Desa la visualització com una carpeta...">
 <!ENTITY viewVirtualFolder.accesskey "s">
 <!ENTITY viewCustomizeView.label "Personalitza...">
 <!ENTITY viewCustomizeView.accesskey "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -51,16 +51,17 @@ cancelConfirm=Esteu segur que voleu cancel·lar aquest missatge?
 messageCancelled=S'ha cancel·lat el missatge.
 enterUsername=Si us plau, introduïu un nom d'usuari per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPassword=Si us plau, introduïu una contrasenya per a l'accés al servidor de grups de discussió
 enterPasswordTitle=Cal una contrasenya per al servidor de grups de discussió
 okButtonText=Baixa
 
 noNewMessages=No hi ha missatges nous al servidor.
 downloadingHeaders=S'estan baixant %S de %S capçaleres
+downloadingFilterHeaders=S'estan baixant les capçaleres dels filtres: %S (%S/%S)
 downloadingArticles=S'estan baixant els articles %S-%S
 bytesReceived=S'estan baixant els grups de discussió: %S rebuts (%SkB llegits a %SkB/seg)
 checkingForNewNews=S'està comprovant si hi ha missatges nous al grup %S de %S a %S
 downloadingArticlesForOffline=S'estan baixant els articles %S-%S de %S
 
 onlyCancelOneMessage=Només podeu cancel·lar un article cada vegada.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
--- a/suite/chrome/mailnews/offline.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/offline.properties
@@ -56,35 +56,33 @@ downloadMessagesCancelButtonLabel=Cancel·la
 
 # 
 # Send Messages Prompt
 #
 sendMessagesWindowTitle=Treballa en línia
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
-sendMessagesLabel=Voleu enviar els missatges de la carpeta Unsent Messages quan us poseu en línia?
+sendMessagesLabel2=Voleu enviar els vostres missatges per enviar ara?
 sendMessagesCheckboxLabel=Demana-m'ho sempre quan em posi en línia
 sendMessagesSendButtonLabel=Envia
 sendMessagesNoSendButtonLabel=No els enviïs
 sendMessagesCancelButtonLabel=Cancel·la
 
 #
 # GetMessages Offline Prompt 
 #
 getMessagesOfflineWindowTitle=Baixa els missatges
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 getMessagesOfflineLabel=Ara esteu fora de línia. Voleu posar-vos en línia per recuperar els missatges nous?
 getMessagesOfflineGoButtonLabel=Posa't en línia
-getMessagesOfflineCancelButtonLabel=Cancel·la
 
 # 
 # Send Messages Offline Prompt
 #
 sendMessagesOfflineWindowTitle=Envia els missatges
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 sendMessagesOfflineLabel=Ara esteu fora de línia. Voleu posar-vos en línia i enviar els vostres missatges per enviar?
 sendMessagesOfflineGoButtonLabel=Posa't en línia
-sendMessagesOfflineCancelButtonLabel=Cancel·la
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/prefs.properties
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-#
-# The following are used by the Account Wizard
-#
-enterAccountName=Si us plau, introduïu un nom per a aquest compte.
-enterUserName=Si us plau, introduïu un nom d'usuari.
-enterName=Si us plau, introduïu el vostre nom.
-enterValidEmail=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
-accountExists=Ja existeix un compte de correu o de grups de discussió amb el mateix nom d'usuari i de servidor. Feu clic a Enrere i introduïu un altre nom de servidor o feu clic a Cancel·la.
-modifiedAccountExists=Ja existeix un compte amb aquests noms d'usuari i de servidor. Si us plau, introduïu un altre nom d'usuari i/o de servidor.
-userNameChanged=S'ha actualitzat el vostre nom d'usuari. Potser també us caldrà actualitzar l'adreça electrònica i/o el nom d'usuari associats amb aquest compte.
-serverNameChanged=El paràmetre del nom del servidor ha canviat. Si us plau, comproveu que totes les carpetes utilitzades pels filtres són al nou servidor.
-# if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
-# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
-# do not localize "\n\n"
-cancelWizard=Esteu segur que voleu cancel·lar l'auxiliar de comptes? Si no configureu cap compte no podreu enviar ni rebre missatges.
-accountWizard=Auxiliar de comptes
-WizardExit=Surt
-WizardContinue=Cancel·la
-# when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidEmailPrefix=Si us plau, introduïu una adreça electrònica vàlida.
-enterValidHostname=Si us plau, introduïu un nom d'ordinador central vàlid.
-failedRemoveAccount=No s'ha pogut eliminar aquest compte.
-failedDuplicateAccount=No s'ha pogut duplicar aquest compte.
-#LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
-confirmRemoveAccount=Esteu segur que voleu eliminar el compte %S?
-confirmRemoveAccountTitle=Suprimeix el compte
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
-accountName=%1$S - %2$S
-
-confirmDeferAccount=Si emmagatzameu el nou correu d'aquest compte en una safata d'entrada d'un altre compte, no podreu tornar a accedir als missatges baixats per a aquest compte. Si teniu missatges en aquest compte, si us plau, copieu-lo a un altre compte primer. Si teniu filtres que filtren aquest correu a aquest compte, hauríeu d'inhabilitar-los o canviar la carpeta de destinació. Si qualsevol compte té carpetes especials en aquest compte (Enviat, Esborranys, Plantilles), hauríeu de canviar-les a un altre compte. Voleu encara emmagatzemar el correu d'aquest compte en un altre?
-confirmDeferAccountTitle=Voleu deferir el compte?
-
-directoryUsedByOtherServer=Aquest directori ja l'utilitza un altre servidor. Si us plau, trieu un directori diferent.
-#Provide default example values for sample email address
-exampleEmailUserName=usuari
-exampleEmailDomain=example.net
-emailFieldText=Adreça electrònica:
-#LOCALIZATION NOTE: defaultEmailText: %1$S is user name, %2$S is domain
-defaultEmailText=Introduïu la vostra adreça electrònica, que és l'adreça que els altres utilitzaran per enviar-vos correu (per exemple, «%1$S@%2$S»). 
-#LOCALIZATION NOTE: customizedEmailText: %1$S is provider, %2$S is email username, %3$S is sample email, %4$S is sample username
-customizedEmailText=Introduïu el vostre %1$S %2$S (per exemple, si la vostra adreça electrònica %1$S és «%3$S», el vostre %2$S és «%4$S»). 
-
-# account manager stuff
-prefPanel-server=Paràmetres del servidor
-prefPanel-copies=Còpies i carpetes
-prefPanel-offline-and-diskspace=Fora de línia i espai de disc
-prefPanel-diskspace=Espai de disc
-prefPanel-addressing=Redacció i adreçament
-prefPanel-junk=Paràmetres del correu brossa
-## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
-prefPanel-smtp=Servidor de sortida (SMTP)
-
-# account manager multiple identity support
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
-identity-list-title=Identitats per a %1$S
-
-identity-edit-req=Heu d'especificar una adreça electrònica vàlida per a aquesta identitat.
-identity-edit-req-title=Hi hagut un error creant la identitat
-
-choosefile=Tria un fitxer
--- a/suite/chrome/mailnews/search.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search.properties
@@ -1,12 +1,10 @@
 # search and filter strings
 
-searchCustomize=«Personalitza les capçaleres...»
-
 # these are the fields that get inserted in the search line
 # for "and" searches, this looks like:
 #
 # searchAnd0 <attribute> searchAnd1 <operator> searchAnd2 <value> searchAnd4
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
--- a/suite/chrome/mailnews/start.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/start.dtd
@@ -39,16 +39,17 @@
 
 
 <!ENTITY startpage.title "Benvinguts a la missatgeria del &brandShortName;">
 <!ENTITY headline.label "Benvinguts a la Missatgeria del <a href='&vendorURL;'>&brandShortName;</a>!">
 <!ENTITY description.label "La Missatgeria del &brandShortName; és un potent client de correu i grups de discussió lliure. S'hi implementa una avançada detecció del correu brossa i altres característiques pioneres.">
 <!ENTITY features.title "Característiques">
 <!ENTITY feat_multiacc.label "Múltiples comptes">
 <!ENTITY feat_junk.label "Detecció de correu brossa">
+<!ENTITY feat_rss.label "Lector d'RSS">
 <!ENTITY feat_filters.label "Filtres de missatge">
 <!ENTITY feat_htmlmsg.label "Missatges HTML">
 <!ENTITY feat_abook.label "Llibreta d'adreces">
 <!ENTITY feat_labels.label "Etiquetes i vistes de missatge personalitzables">
 <!ENTITY feat_integration.label "Estreta integració amb el conjunt d'aplicacions del &brandShortName;">
 <!ENTITY dict.title "Diccionaris">
 <!ENTITY dict_intro.label "Els diccionaris serveixen per a comprovar l'ortografia dels vostres missatges.">
 <!ENTITY dict_info.label "<p><img src='http://br.mozdev.org/thunderbird/install-spell.png' alt='' /><a href='ftp://ftp.softcatala.org/pub/softcatala/mozilla-extensions/myspell/diccionari-ca.xpi' onclick='installDic(this);return false'>Feu clic ací per a instal·lar el corrector ortogràfic en català</a>. També podeu baixar-vos <a href='http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/diccionari/'>més correctors en altres llengües</a>.</p>">
--- a/suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
@@ -34,23 +34,25 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY subscribeDialog.title "Subscripció a un grup de discussió">
-<!ENTITY subscribeButton.label "Subscriu-t'hi">
+<!ENTITY subscribeButton.label "Subscriu-m'hi">
 <!ENTITY subscribeButton.accesskey "S">
-<!ENTITY unsubscribeButton.label "Cancel·la la subscripció">
+<!ENTITY unsubscribeButton.label "Canceŀla la subscripció">
 <!ENTITY unsubscribeButton.accesskey "u">
+<!ENTITY newGroupsTab.label      "Nous grups">
+<!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "N">
 <!ENTITY refreshButton.label "Refresca">
 <!ENTITY refreshButton.accesskey "R">
 <!ENTITY stopButton.label "Atura">
 <!ENTITY stopButton.accesskey "t">
 <!ENTITY server.label "Compte:">
 <!ENTITY server.accesskey "o">
-<!ENTITY subscribedHeader.label "Subscriu-t'hi">
+<!ENTITY subscribedHeader.label "Subscriu-m'hi">
 <!-- commenting out until bug 38906 is fixed 
 <!ENTITY messagesHeader.label     "Messages"> -->
 <!ENTITY namefield.label "Mostra els elements que continguin:">
 <!ENTITY namefield.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/mailnews/subscribe.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/subscribe.properties
@@ -33,11 +33,15 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 #
 # Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla
 
 
-foldersheaderfor-nntp=Seleccioneu els grups de discussió als que us voleu subscriure:
-foldersheaderfor-imap=Seleccioneu les carpetes a les que us voleu subscriure:
+columnHeader-nntp=Nom del grup de discussió
+columnHeader-imap=Nom de la carpeta
+currentListTab-nntp.label=Llista dels grups actuals
+currentListTab-nntp.accesskey=L
+currentListTab-imap.label=Llista de carpetes
+currentListTab-imap.accesskey=L
 pleaseWaitString=Si us plau, espereu...
--- a/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
@@ -34,50 +34,51 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Catalan Translation: Projecte Mozilla en català - Softcatalà - http://www.softcatala.org/projectes/mozilla/ -->
 
 
 <!ENTITY threadColumn.label "Cadena">
-<!ENTITY senderColumn.label "Remitent">
+<!ENTITY fromColumn.label "Remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.label "Destinatari">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Adjunts">
 <!ENTITY subjectColumn.label "Assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.label "Data">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.label "Compte">
 <!ENTITY statusColumn.label "Estat">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Estat del correu brossa">
-<!ENTITY linesColumn.label "Línies">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Per llegir">
 <!ENTITY totalColumn.label "Total">
 <!ENTITY readColumn.label "Llegit">
+<!ENTITY receivedColumn.label "Rebut">
 <!ENTITY flagColumn.label "Senyalador">
 <!ENTITY locationColumn.label "Ubicació">
 <!ENTITY idColumn.label "Ordre rebuda">
 
 <!--Tooltips-->
 <!ENTITY columnChooser.tooltip "Feu un clic per a seleccionar les columnes a visualitzar">
 <!ENTITY threadColumn.tooltip "Feu un clic per a visualitzar les cadenes de missatges">
-<!ENTITY senderColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per remitent">
+<!ENTITY fromColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per remitent">
 <!ENTITY recipientColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per destinatari">
 <!ENTITY attachmentColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per adjunts">
 <!ENTITY subjectColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per assumpte">
 <!ENTITY dateColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per data">
 <!ENTITY priorityColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per prioritat">
 <!ENTITY tagsColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per etiquetes">
 <!ENTITY accountColumn.tooltip "Fes un clic per a ordenar per compte">
 <!ENTITY statusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per estat">
 <!ENTITY sizeColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per mida">
 <!ENTITY junkStatusColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per l'estat de brossa">
 <!ENTITY unreadColumn.tooltip "Nombre de missatges per llegir a la cadena">
 <!ENTITY totalColumn.tooltip "Nombre total de missatges en cadena">
 <!ENTITY readColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per llegit">
+<!ENTITY receivedColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ordre de rebuda">
 <!ENTITY flagColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per senyalador">
 <!ENTITY locationColumn.tooltip "Feu un clic per a ordenar per ubicació">
 <!ENTITY idColumn.tooltip "Feu clic per a ordenar per ordre de recepció">
 
 
 
--- a/suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/virtualFolderProperties.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!ENTITY virtualFolderProperties.title "Nova carpeta de recerques desades">
 <!ENTITY name.label "Nom:">
 <!ENTITY name.accesskey "N">
 <!ENTITY description.label "Crea com a subcarpeta de:">
 <!ENTITY description.accesskey "C">
-<!ENTITY searchCriteriaText.label "Modifiqueu el criteri de cerca que s'ha utilitzat per a aquesta cerca desada:">
-<!ENTITY searchCriteriaButton.label "Criteri de cerca...">
-<!ENTITY searchCriteriaButton.accesskey "i">
 
 <!ENTITY searchTermCaption.label "Configureu el criteri de cerca que s'utilitza per a aquesta carpeta de cerca desada:">
 
 <!ENTITY folderSelectionCaption.label "Seleccioneu les carpetes que voleu cercar:">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.label "Trieu...">
 <!ENTITY chooseFoldersButton.accesskey "T">
 
 <!ENTITY searchOnline.label "Cerca en línia (dóna resultats actualitzats de les carpetes d'IMAP i dels grups de discussió, però triga més temps a l'hora d'obrir la carpeta)">