extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 05 Jan 2013 18:15:19 -0500
changeset 1177 ee5d0c942cc7e94ed17a544309d4085eda87061a
parent 1141 3b0b37ceb8b0edfe1320a5a4f520a75f95d5b9af
child 1178 dd2aa517a909ea86a701150910375c3cba710d37
permissions -rw-r--r--
fixes chatzilla (bug 814929)

# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
#
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
#
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
# for the specific language governing rights and limitations under the
# License.
#
# The Original Code is ChatZilla i18n strings, english
#
# The Initial Developer of the Original Code is
# Chiaki Koufugata.
# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2001
# the Initial Developer. All Rights Reserved.
#
# Contributor(s):
#  Chiaki Koufugata, original author
#  Robert Ginda, rginda@netscape.com, owner/maintainer
#  James Ross, twpol@aol.com, pref pages code
#
# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
#
# ***** END LICENSE BLOCK *****

### Notes for localizers ###
#
# The following version number is the "localisation version number", and MUST
# match the locale.version in the original locale this is based on. In other
# words, if the locale.version in two files is the same, both files MUST have
# exactly the same list of locale strings.
#
# If you always start with an en-US locale, and replace all strings, you can
# leave this value alone. If you update your locale file based on changes in
# the en-US locale, please remember to always update this in your locale to
# match en-US when you're done.
#
# locale.error is the message is the message displayed to the user if the
# locale version number does not match what ChatZilla is expecting, and will
# have the the following replacements:
#
#  %1$S  ChatZilla version (e.g. "0.9.69").
#  %2$S  Expected locale version (e.g. "0.9.69").
#  %3$S  Locale being loaded (e.g. "fr-FR").
#  %4$S  Actual locale version being (e.g. "0.9.68.2").
#
# In the example above, the user would be using ChatZilla 0.9.69, which
# expects a locale version of 0.9.69. It tried to use the fr-FR locale,
# but found it was only version 0.9.68.3.
#
# Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
#    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
#    expected locale version will stay the same. This is to make using
#    localisations between versions easier.
#
### End of notes ###

locale.version = 0.9.87
locale.error = Esteu utilitzant el ChatZilla %1$S, que necessita la versió %2$S del joc de paràmetres locals. El seleccionat actualment, %3$S, és a la versió %4$S. Per aquest motiu, podeu tenir problemes executant el ChatZilla.\n\nÉs molt recomanable doncs que actualitzeu or suprimiu aqueixa versió del ChatZilla.
locale.authors = Toni Hermoso; Joaquim Perez; Eduard Gamonal

unknown = <desconegut>
none = <cap>
na = <n/d>


msg.alert = Avís
msg.prompt = Indicador
msg.confirm = Confirmeucmd.about.label = Quant al ChatZilla
cmd.about.help = Visualitza la informació d'aquesta versió del ChatZilla.

cmd.alias.params = [<alias-name> <command-list>]
cmd.alias.help = Defineix un nom d'àlies <alias-name> com un àlies entre cometes (';') delimitades per la llista d'ordres especificades per la llista d'ordres <command-list>. Si la llista d'ordres <command-list> conté el caràcter menys ('-'), se suprimiran els àlies. Si no es proporciona el nom de l'àlies <alias-name>, es llistaran tots els àlies.

cmd.attach.params = <irc-url>
cmd.attach.help = Adjunta a la IRC URL especificada per <irc-url>. Si ja es troba adjuntada, la visualització de la <irc-url> serà l'actual. Si s'ha suprimit aquella visualització, tornarà a crear-se. Podeu ometre la part irc:// de la <irc-url>. Com a exemples trobem; /attach moznet, /attach moznet/chatzilla, i /attach irc.mozilla.org/mozbot,isnick.

cmd.away.label = Absent (per defecte)
cmd.away.format = Absent ($reason)
cmd.away.params = [<reason>]
cmd.away.help = Si indiqueu un motiu <reason>, us marca com 'absent' amb aquest missatge. Sense, us marca com que ja no esteu 'absent'. 

cmd.back.label = Present 
cmd.back.params = 
cmd.back.help = Us marca com a ja no absent.

cmd.ban.label = Bandeja
cmd.ban.format = Bandeja del canal $channelName
cmd.ban.params = [<nickname>]
cmd.ban.help = Bandeja a un usuari, o a una màscara d'usuaris, del canal actual. Es pot especificar un sobrenom o una màscara adequada d'un ordinador central. Si s'utilitza sense un sobrenom o una màscara, mostra la llista de bandeig actual.

cmd.cancel.help = Canceŀla una ordre /attach o /server. Utilitzeu /cancel quan el ChatZilla estigui intentant repetidament connectar-se a una xarxa que no respon; per a dir-li que abandoni abans del nombre normal de reintents.

cmd.ceip.label = &Programa de millor d'experiència de l'usuari
cmd.ceip.params = [<state>]
cmd.ceip.help  = Sense cap argument, obre el diàleg d'opcions del programa de millor d'experiència de l'usuari (CEIP). Si es dóna un estat <state> i és |true|, |on|, |yes|, o |1|, s'hi activaran totes les opcions. Els valors |false|, |off|, |no| i |0| ho desactivaran.

cmd.charset.params = [<new-charset>]
cmd.charset.help = Configura el mode de codificació de caràcters amb <new-charset>, o si no es proporciona, visualitza el mode de codificació del caràcter actual.

cmd.channel-motif.params = [<motif> [<channel>]]
cmd.channel-motif.help=Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per aquest canal específic. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un canal <channel>, es triarà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.

cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
cmd.channel-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor <pref-value> del canal <channel>. Si no es proporciona el valor <pref-value> es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si <pref-value> comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona un canal <channel>, es triarà l'actual.

cmd.clear-view.label = N&eteja aquesta pestanya
cmd.clear-view.params = [<view>]
cmd.clear-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut.

cmd.client.help = Fes de ``*client*'' la visualització ctual. Si s'ha suprimit la visualització ``*client*'' , aquesta tornarà a crear-se.

cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
cmd.cmd-docommand.help  = 

cmd.cmd-undo.label = &Desfés
cmd.cmd-undo.key = accel Z
cmd.cmd-undo.params = 
cmd.cmd-undo.help = Desfà el darrer canvi al text del quadre d'entrada.

cmd.cmd-redo.label = &Refés
cmd.cmd-redo.key = accel Y
cmd.cmd-redo.params = 
cmd.cmd-redo.help = Torna a fer el darrer canvi al text del quadre d'entrada que vau desfer.

cmd.cmd-cut.label = &Talla
cmd.cmd-cut.key = accel X
cmd.cmd-cut.params = 
cmd.cmd-cut.help = Copia el text seleccionat actualment al porta-retalls, i l'elimina de la font.

cmd.cmd-copy.label = &Copia
cmd.cmd-copy.key = accel C
cmd.cmd-copy.params = 
cmd.cmd-copy.help = Copia el text seleccionat actualment al porta-retalls.

cmd.cmd-paste.label = Engan&xa
cmd.cmd-paste.key = accel V
cmd.cmd-paste.params = 
cmd.cmd-paste.help = Enganxa els continguts al porta-retalls.

cmd.cmd-delete.label = &Suprimeix
cmd.cmd-delete.key = VK_DELETE
cmd.cmd-delete.params = 
cmd.cmd-delete.help = Suprimeix la selecció actual.

cmd.cmd-selectall.label = Seleccion&a-ho tot
cmd.cmd-selectall.key = accel A
cmd.cmd-selectall.params = 
cmd.cmd-selectall.help = Selecciona tot el text de la visualització actual.

cmd.cmd-copy-link-url.label = Copia l'enllaç
cmd.cmd-copy-link-url.params = <url>
cmd.cmd-copy-link-url.help = Copia l'URL de l'enllaç actual al porta-retalls.

cmd.cmd-mozilla-prefs.label = Preferències del &&brandShortName;…
cmd.cmd-mozilla-prefs.params = 
cmd.cmd-mozilla-prefs.help  = 

cmd.cmd-prefs.label = Pr&eferències…
cmd.cmd-prefs.params = 
cmd.cmd-prefs.help  = 

cmd.cmd-chatzilla-prefs.label = Pr&eferències del ChatZilla…
cmd.cmd-chatzilla-prefs.params = 
cmd.cmd-chatzilla-prefs.help  = 

cmd.cmd-chatzilla-opts.label = &Opcions…
cmd.cmd-chatzilla-opts.params = 
cmd.cmd-chatzilla-opts.help  = 

cmd.commands.params = [<pattern>]
cmd.commands.help = Llista tots els noms d'ordre que segueixin el patró <pattern>, o tots si no se n'indica cap.

cmd.create-tab-for-view.params = <view>
cmd.create-tab-for-view.help  = 

cmd.custom-away.label = Absent (personalitzat)…
cmd.custom-away.help = Soŀlicita un missatge d'absència personalitzat i llavors us defineix com absent fent-lo servir. Utilitzeu l'ordre |/away| per a especificar un missatge d'absència com una part de l'ordre.

cmd.sync-font.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de tipus de lletra.
cmd.sync-header.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de la capçalera.
cmd.sync-log.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual d'entrada.
cmd.sync-motif.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual d'aparences.
cmd.sync-timestamp.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de marca horària.
cmd.sync-window.help = Sincronitza totes les vistes amb la seva configuració actual de finestra de sortida.

cmd.ctcp.params = <target> <code> [<params>]
cmd.ctcp.help = Envia el codi CTCP <code> a l'objectiu (usuari o canal) <target>. Si s'especifiquen paràmetres <params> aquests són enviats com a bons.

cmd.default-charset.params = [<new-charset>]
cmd.default-charset.help = Configura el mode de codificació de caràcters per defecte global a <new-charset>, o el visualitza si no se'n proporciona cap.

cmd.delayed.params = <delay> <rest>
cmd.delayed.help  = Després de |delay| segons, executa l'ordre que s'especifica a |rest|.

cmd.describe.params = <target> <action>
cmd.describe.help = Realitza una 'acció' a l'|objectiu|, sigui un canal o un usuari.

cmd.dcc-accept.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-accept.help = Accepta un oferiment entrant de xat DCC o d'enviament. Si no s'especifica un sobrenom |nickname|, s'acceptarà el darrer oferiment que hagi arribat (per raons de seguretat, no funcionarà els primers 10 segons després d'haver rebut l'oferiment). També podeu utilitzar una expressió regular per al sobrenom <nickname> o el fitxer <file>.

cmd.dcc-accept-list.params =
cmd.dcc-accept-list.help  = Mostra la llista d'acceptació automàtica de DCC per a la xarxa actual.

cmd.dcc-accept-list-add.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-add.help  = Afegeix algú a la vostra llista d'acceptació automàtica de DCC per a la xarxa actual.

cmd.dcc-accept-list-remove.params = <nickname>
cmd.dcc-accept-list-remove.help  = Suprimeix algú de la vostra llista d'acceptació automàtica de DCC per a la xarxa actual.


cmd.dcc-chat.params = [<nickname>]
cmd.dcc-chat.help = Envia un oferiment de xat DCC al sobrenom |nickname| en el servidor actual. En una visualització de consulta, pot ometre's el |sobrenom| i l'oferiment s'enviarà des de la visualització de consulta d'aquell usuari.
cmd.dcc-chat.label = Xat directe

cmd.dcc-close.format = Desconnecta de $userName
cmd.dcc-close.label = &Desconnecta
cmd.dcc-close.params = [<nickname> [<type> [<file>]]]
cmd.dcc-close.help = Tanca una connexió DCC existent. Pot ometre's el sobrenom |nickname| si ho executeu des d'una visualització DCC; en aquest cas, la connexió DCC per a aquella visualització es tancarà. El tipus |type| i fitxer |file| poden ser necessaris per identificar la connexió. També podeu utilitzar una expressió regular per al sobrenom <nickname> o el fitxer <file>.

cmd.dcc-decline.params = [<nickname>]
cmd.dcc-decline.help = Rebutja un oferiment entrant de xat DCC o d'enviament. Si no s'especifica un sobrenom |nickname|, es rebutjarà el darrer oferiment que hagi arribat. També podeu utilitzar una expressió regular per al sobrenom <nickname>.

cmd.dcc-list.params = [<type>]
cmd.dcc-list.help = Llista allò que es coneix dels oferiments DCC i les connexions. Pot limitar-se només als «xats» o als «enviaments» fent servir el paràmetre |type|.

cmd.dcc-send.params = [<nickname> [<file>]]
cmd.dcc-send.help = Ofereix un fitxer a l'usuari |nickname|. En una visualització de consulta, pot ometre's el |sobrenom| i l'oferiment s'enviarà des de la visualització de consulta d'aquell usuari. Pot especificar-se un fitxer passant directament |file|, o si s'omet, seleccionant-lo d'un diàleg de navegació.
cmd.dcc-send.label = Envia un fitxer…

cmd.dcc-show-file.params = <file>
cmd.dcc-show-file.help  = Obre la carpeta que conté el fitxer que heu baixat.

cmd.delete-view.key = accel W
cmd.delete-view.label = &Tanca aquesta pestanya
cmd.delete-view.params = [<view>]
cmd.delete-view.help = Buida la visualització actual, descartant-ne *tot* el contingut, i deixa anar la seva icona des de la tira de pestanyes. Si s'elimina una visualització de canal, també en sortireu.

cmd.dehop.label = Suprimeix l'estat d'operador mitjà
cmd.dehop.params = <nickname> [<...>]
cmd.dehop.help = Suprimeix l'estat d'operador mitjà de l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.

cmd.deop.label = Suprimeix l'estat d'operador
cmd.deop.params = <nickname> [<...>]
cmd.deop.help = Suprimeix l'estat d'operador de l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.

cmd.desc.params = [<description>]
cmd.desc.help  = Canvia la línia del «nom de l'irc» que es retorna quan algú us fa un /whois. Heu d'especificar-ho *abans* de connectar-vos a la xarxa. Si ometeu una descripció <description>, es mostrarà l'actual.

cmd.devoice.label = Suprimeix l'estat de moderador
cmd.devoice.params = <nickname> [<...>]
cmd.devoice.help = Suprimeix l'estat de moderador de l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador (o operador mitjà).

cmd.disconnect.format = Desconnecta de $networkName
cmd.disconnect.label = &Desconnecta
cmd.disconnect.params = [<reason>]
cmd.disconnect.help = Es desconnecta del servidor representat per la visualització activa quan l'ordre s'executa, assumint el motiu <reason> o el motiu per defecte si no s'indica cap. 

cmd.disconnect-all.label = &Desconnecta't de totes les xarxes
cmd.disconnect-all.params = [<reason>]
cmd.disconnect-all.key = accel D
cmd.disconnect-all.help = Es desconnecta de totes les xarxes amb el motiu <reason>, o bé amb el motiu per defecte si no se n'ha especificat cap.

cmd.echo.params = <message>
cmd.echo.help = Visualitza el missatge <message> de la visualització actual, però no ho envia al servidor.

cmd.enable-plugin.params = <plugin>
cmd.enable-plugin.help = S'utilitza principalement per a rehabilitar un connector després de cridar |disable-plugin|. Aquesta ordre crida al connector de la funció enablePlugin (habilita el connector). No hi ha garanties que aquest connector s'habiliti adequadament per ell mateix.

cmd.eval.params = <expression>
cmd.eval.help = Evalua l'expressió <expression> com a codi JavaScript. No recomanable per a aquells que pateixin del cor.

cmd.evalsilent.params = <expression>
cmd.evalsilent.help  = Idèntica a l'ordre /eval, excepte perquè les línies [EVAL-IN] i [EVAL-OUT] no es mostren.

cmd.except.params = [<nickname>]
cmd.except.help  = Fes una excepció del bandeig del canal. Pot especificar-se un sobrenom, o bé una màscara d'ordinador central adequada. Sense un sobrenom o una màscara, mostra la llista d'excepcions actual.

cmd.exit.label = S&urt del ChatZilla
cmd.exit.params = [<reason>]
cmd.exit.help = Es desconnecta de tots els servidors i xarxes actius, indicant el motiu <reason> o el motiu per defecte si no se n'indica cap. Surt del ChatZilla després de la desconnexió.

cmd.exit-mozilla.label = &Surt
cmd.exit-mozilla.help = Surt del &brandShortName;.

cmd.faq.label  = PMF del ChatZilla

cmd.find.label = &Cerca…
cmd.find.key = accel F
cmd.find.params = [<rest>]
cmd.find.help = Cerca un text a la visualització actual.

cmd.find-again.label = T&orna a cercar
cmd.find-again.key = accel G
cmd.find-again.params =
cmd.find-again.help = Troba la següent coincidència de la paraula que heu cercat anteriorment.

cmd.focus-input.key = VK_ESCAPE
cmd.focus-input.help = Força l'enfocament del teclat al quadre d'entrada.

cmd.font-family.params = [<font>]
cmd.font-family.help = Configura o visualitza la família de tipus de lletra que s'utilitza en la visualització actual. Omet <font> per a visualitzar la família de tipus de lletra actual. El valor per defecte |default| s'utilitzarà la vostra família de tipus de lletra global, |serif|, |sans-serif| i |monospace| s'utilitzaran per a configurar els tipus de lletra global, per a altres valors es configurarà directament un tipus de lletra.

cmd.font-family-default.label = &Tipus de lletra per defecte
cmd.font-family-serif.label = Se&rif
cmd.font-family-sans-serif.label = S&ans Serif
cmd.font-family-monospace.label = Mo&noespai

cmd.font-family-other.format = Altres ($fontFamily)…
cmd.font-family-other.label = A&ltres…
cmd.font-family-other.help = Indica el nom d'una família de tipus de lletra.

cmd.font-size.params = [<font-size>]
cmd.font-size.help = Configura o visualitza la mida del tipus de lletra que s'utilitza a la visualització actual. Ometeu <font-size> per a veure la mida del tipus de lletra actual. El valor de la mida s'especifica en punts (pt). S'utilitzarà com a mida del tipus de lletra global el valor per defecte |default|, i els valors |bigger| i |smaller| augmenten o redueixen la mida de forma constant cada vegada.

cmd.font-size-bigger.label = Fes el text més &gran
cmd.font-size-bigger.key = accel +
cmd.font-size-bigger2.key = accel =
cmd.font-size-smaller.label = Fes el text més &petit
cmd.font-size-smaller.key = accel -

cmd.font-size-default.label = Mi&da per defecte
cmd.font-size-small.label = Pe&tita
cmd.font-size-medium.label = &Mitjana
cmd.font-size-large.label = &Gran

cmd.font-size-other.format = Altres ($fontSize pt)…
cmd.font-size-other.label = &Altres…
cmd.font-size-other.help = Indica la mida d'un tipus de lletra.

cmd.goto-startup.label = Obre l'autoconnexió
cmd.goto-startup.help  = Obre tots els vostres URL d'autoconnexió.

cmd.goto-url.label = Obre l'enllaç
cmd.goto-url.format = $label
cmd.goto-url.params = <url>
cmd.goto-url.help = Navega per l'url especificada a <url>. Si l'<url> no és un url:irc, s'obrirà en la finestra més recent del navegador.

cmd.goto-url-newwin.label = Obre l'enllaç en una nova finestra
cmd.goto-url-newwin.params = <url>
cmd.goto-url-newwin.help = Navega per l'url especificada a <url>. Si l'<url> no és un url:irc, s'obrirà en una nova finestra.

cmd.goto-url-newtab.label = Obre en una nova pestanya
cmd.goto-url-newtab.params = <url>
cmd.goto-url-newtab.help = Navega per l'url especificada a <url>. Si <url> no és un url:irc, s'obrirà en una nova pestanya de la finestra més recent del vostre navegador.

cmd.goto-url-external.label = Obre l'enllaç en el navegador predeterminat
cmd.goto-url-external.params = <url>
cmd.goto-url-external.help = Navega a l'url especificada per <url>. Si l'<url> no és un irc: url, s'obrirà en el vostre navegador predeterminat.

cmd.header.help = Commuta la visibilitat de la barra de capçalera.

cmd.help.params = [<pattern>]
cmd.help.help = Visualitza l'ajuda de totes les ordres que coincideixin amb el patró <pattern>. Si no se'n proporciona cap, es visualitza l'ajuda de totes les ordres.

cmd.hide-view.label = Ama&ga la pestanya
cmd.hide-view.params = [<view>]
cmd.hide-view.help = Perd la icona de la visualització actual des de la pestanya gràfica, tot i que desa el seu contingut. La icona reapareixerà la propera vegada que s'activi a la visualització.

cmd.homepage.label = Pàgina d'inici del ChatZilla

cmd.hop.label = Dóna l'estat d'operador mitjà
cmd.hop.params = <nickname> [<...>]
cmd.hop.help = Dóna l'estat d'operador mitjà a l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.

cmd.idle-away.help = Ordre interna utilitzada per a definir automàticament l'estat d'absent quan s'està inactiu.
cmd.idle-back.help = Ordre interna utilitzada per a definir la tornada quan s'abandona la inactivitat.

cmd.reconnect.format = Torna a connectar-me a $networkName
cmd.reconnect.label = To&rna't a connectar
cmd.reconnect.params = [<reason>]
cmd.reconnect.help = Torna a connectar-se a la xarxa que està representada a la visualització activa quan l'ordre s'executa amb un motiu <reason> quan es desconnecta, o amb un motiu per defecte quan no se n'especifica cap.

cmd.reconnect-all.label = To&rna't a connectar a totes les xarxes
cmd.reconnect-all.params = [<reason>]
cmd.reconnect-all.help = Es torna a connectar a totes les xarxes amb un motiu <reason> quan es desconnecti, o el motiu per defecte si no se n'ha especificat cap.

cmd.toggle-ui.params = <thing>
cmd.toggle-ui.help = Commuta la visibilitat de diverses peces de la interfície de l'usuari. Aquesta <thing> ha de ser una de les seguents: tabstrip, userlist, header, status.

cmd.userlist.label = Llista d'usuaris
cmd.userlist.key = accel shift L

cmd.tabstrip.label = Pestanya gràfica
cmd.tabstrip.key = accel shift T

cmd.statusbar.label = Barra d'estat
cmd.statusbar.key = accel shift S

cmd.header.label = Capçalera
cmd.header.key = accel shift H

cmd.input-text-direction.params = <dir>
cmd.input-text-direction.help  = 

cmd.text-direction.params = <dir>
cmd.text-direction.help  = 

cmd.rtl.help = Canvia la direcció del text a 'De dreta a esquerra'
cmd.ltr.help = Canvia la direcció del text a 'D'esquerra a dreta'

cmd.irtl.help = Canvia la direcció de l'àrea d'entrada a 'De dreta a esquerra'
cmd.iltr.help = Canvia la direcció de l'àrea d'entrada a 'D'esquerra a dreta'

cmd.toggle-text-dir.label = Can&via la direcció del text
cmd.toggle-text-dir.key = accel shift X

cmd.toggle-pref.params = <pref-name>
cmd.toggle-pref.help = Commuta la preferència booleana especificada per <pref-name>.

cmd.toggle-usort.label = Ordena els usuaris per mode
cmd.toggle-ccm.label = Redueix els missatges con&secutius
cmd.toggle-copy.label = Copia els missatges &importants
cmd.toggle-umode.label = Visualitza en mode símbol
cmd.toggle-timestamps.label = Mostra la &marca horària

cmd.unban.label = Anula el bandeig
cmd.unban.format = Anula el bandeig de $channelName
cmd.unban.params = <nickname>
cmd.unban.help = Suprimeix la condició de bandejat a un usuari, o bé la suprimeix d'una màscara de bandeig específica de la llista de bandejats del canal.

cmd.unexcept.params = <nickname>
cmd.unexcept.help  = Suprimeix una excepció de bandeig del canal.

cmd.user.params = [<username> <description>]
cmd.user.help  = Defineix el vostre nom d'usuari a <username> i la vostra descripció (``Nom real'') a <description>. És equivalent a utilitzar les ordres |name| i |desc|. El nou nom i descripció s'utilitzaran la propera vegada que us connecteu a la xarxa. Podeu utilitzar aquesta ordre sense paràmetres per a mostrar el nom d'usuari actual i la seva descripció.

cmd.userlist.help = Commuta la visibilitat de la llista d'usuaris.

cmd.ignore.params = [<mask>]
cmd.ignore.help = Us afegeix algú a la vostra llista ignora de la xarxa actual. Es generarà un sobrenom amb la màscara <màsk>, però també podreu utilitzar una màscara de l'ordinador central. Sense paràmetres, visualitzarà una llista de tots els usuaris ignorats actualment.

cmd.install-plugin.params = [<url> [<name>]]
cmd.install-plugin.help  = Us instal·la un connector del ChatZilla.
cmd.install-plugin.label = &Instal·la el connector…

cmd.invite.params = <nickname> [<channel-name>]
cmd.invite.help = Convida a l'usuari <nickname> al canal <channel> o a l'actual si no se'n proporciona cap. Requereix l'estat d'operador si es troba configurat +i.

cmd.j.params = <channel-name> [<key>]
cmd.j.help = Aquesta ordre és un àlies de /join.

cmd.join.label = U&neix-me al canal…
cmd.join.key = accel J
cmd.join.params = [<channel-name> [<key>]]
cmd.join.help = S'uneix al canal global (nom que comença amb #), local (nom que comença amb &), o sense mode (nom que comença amb un +). Si no es proporciona un prefix, s'assumeix #. Proporciona la clau <key> si s'ha especificat.

cmd.join-charset.params = [<channel-name> <charset> [<key>]]
cmd.join-charset.help = S'uneix al canal global (nom que comença amb #), local (nom que comença amb &), o sense model (nom que comença amb un +). Els missatges es codificaran i decodificaran d'acord amb el conjunt de caràcters especificats per <charset>. El paràmetre <charset> és independent del conjunt de caràcters per defecte, els quals poden ser seleccionats amb l'ordre /charset. Si no es proporciona un prefix, s'assumeix #. Proporciona la clau <key> si s'ha especificat.

cmd.jump-to-anchor.params = <anchor> [<channel-name>]
cmd.jump-to-anchor.help  =

cmd.kick.format = Expulsa de $channelName
cmd.kick.label = Expulsa
cmd.kick.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick.help = Expulsa l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.

cmd.kick-ban.format = Expulsa i bandeja de $channelName
cmd.kick-ban.label = Expulsa i bandeja
cmd.kick-ban.params = <nickname> [<reason>]
cmd.kick-ban.help = Marca *\!username@hostmask des del canal actual, llavors el bandeja. Requereix l'estat d'operador.

cmd.knock.params = <channel-name> [<reason>]
cmd.knock.help  = Soŀlicita una invitació del canal especificat amb un motiu opcional. Aquesta ordre no està implementada per tots els servidors.


cmd.label-user.format = «$nickname»
cmd.label-user.label = Opcions
cmd.label-user.params = <unspecified>
cmd.label-user.help  = 

cmd.label-user-multi.format = «$userCount usuaris»
cmd.label-user-multi.label = <desconegut>
cmd.label-user-multi.params = <sense especificar>
cmd.label-user-multi.help  = 

cmd.leave.format = Deixa $channelName
cmd.leave.label = Dei&xa
cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
cmd.leave.help=Deixa el canal actual. Utilitza /delete per a forçar a tancar la visualització, perdent els seus continguts, o /hide per amagar-la temporalment, preservant-los. Molts servidors no tenen suport per al paràmetre opcional de motiu <reason>. Les vostres preferències s'utilitzen per a determinar si se suprimirà la pestanya. Si esteu expedint aquesta ordre des d'una seqüència, podeu ignorar aquest comportament amb el paràmetre <delete-when-done>.
cmd.links.help = Mostra els «enllaços» del servidor actual. Aquesta és una llista dels altres servidors connectats directament al que hi esteu connectat actualment.

cmd.list.params = [<channel-name>]
cmd.list.help = Llista el nom del canal, compte de l'usuari i informació del tema per a la xarxa/servidor a on us heu afegit. Si no s'indica l'argument del canal opcional, es llistaran tots els canals. En xarxes grans, el servidor podria desconnectar-vos per a soŀlicitar una llista completa.

cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
cmd.list-plugins.help = Si no es proporciona un connector <plugin>, aquesta ordre llista la informació de tots els connectors carregats. Si es proporciona, només es visualitzarà la seva informació. Si aquesta ordre és lliurada des de la consola, podeu especificar el connector tant per la seva identitat com pel seu índex.

cmd.load.params = <url>
cmd.load.help = Executa el connector de la url especificada per <url>. Vegeu també: les preferències |initialScripts|.

cmd.reload-plugin.params = <plugin>
cmd.reload-plugin.help = Torna a carregar el connector des del mateix url que va ser carregat la darrera vegada. Només funcionarà si la versió del connector carregada actualment pot ser inhabilitada.

cmd.log.params = [<state>]
cmd.log.help = Activa o desactiva el canal actual. Si es proporciona l'estat <state> i aquest és |true|, |on|, |yes|, o |1|, s'activarà. Els valors |false|, |off|, |no| i |0| el desactivaran. Si s'omet, es veurà com es troba l'estat actual. Es desaran les preferències de l'estat, sempre que estigui activat, en tancar el ChatZilla. Es resumirà l'estat del registre la propera vegada que us uniu al canal.

cmd.rlist.params = <regexp>
cmd.rlist.help = Llista el nom del canal, compte de l'usuari i informació del tema per a la xarxa/servidor a on us heu afegit, filtrat per l'expressió regular.

cmd.reload-ui.help = Torna a carregar el fitxer XUL del ChatZilla. Aquest s'ha utilitzat durant el desenvolupament.

cmd.map.help = Semblant a /links, però proporciona un «Mapa gràfic» de la xarxa IRC. S'usa principalment per a tasques d'enrutament.

cmd.match-users.params = <mask>
cmd.match-users.help  = Mostra una llista de tots els usuaris amb màscara de servidor central que coincideixi amb <mask>.

cmd.me.params = <action>
cmd.me.help= Envia un text d'acció <action> al canal en una frase en tercera persona. Proveu-ho i ho veureu!

cmd.motd.help = Mostra el «Missatge del dia», que conté normalment informació sobre la xarxa i el servidor actual, com també polítiques d'ús.

cmd.mode.params = [<target>] [<modestr> [<param> [<...>]]]
cmd.mode.help  = Canvia el canal o mode d'usuari de <target> utilitzant <modestr> i qualsevol paràmetre següent <param> si se n'afegeix. Quan s'utilització des d'una visualització de canal, l'objectiu <target> pot ometre's. Per a més informació, podeu consultar una llista de modes a http://irchelp.org.

cmd.motif.params = [<motif>]
cmd.motif.help = Configura el fitxer CSS per defecte que s'ha utilitzat a la pestanya missatges. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |network-motif|, |channel-motif|, |user-motif|.

cmd.motif-dark.label = Aparença fos&ca
cmd.motif-light.label = Aparença c&lara

cmd.msg.params = <nickname> <message>
cmd.msg.help = Envia un missatge privat <message> a l'usuari <nickname>.

cmd.name.params = [<username>]
cmd.name.help=Canvia el nom d'usuari visualitzat abans en la màscara del vostre servidor central, si el servidor on esteu connectats us ho permet. Alguns servidors només confiaran en la resposta del nom d'usuari des del servidor d'identitats. Això ho heu d'especificar *abans* de connectar-vos a la xarxa. Si ometeu el nom d'usuari <username>, es mostrarà el nom d'usuari actual.

cmd.names.params = [<channel-name>]
cmd.names.help = Llista d'usuaris del canal.

cmd.network.params = <network-name>
cmd.network.help = Fa que la xarxa actual sigui <network-name>

cmd.networks.help = Llista totes les xarxes disponibles com a enllaços clicables.

cmd.network-motif.params = [<motif> [<network>]]
cmd.network-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per la xarxa <network>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparença <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença es revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona una xarxa,es triarà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.

cmd.network-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<network>]]]]
cmd.network-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor de <pref-value> de la xarxa <network>. Si no es proporciona el valor preferit, es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si <pref-value> comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona una xarxa, es triarà l'actual.

cmd.nick.label = Canvia el sobrenom…
cmd.nick.params = [<nickname>]
cmd.nick.help=Canvia el vostre sobrenom actual. Si aquest s'omet |nickname|, es mostrarà un diàleg.

cmd.notify.params = [<nickname> [<...>]]
cmd.notify.help = Sense paràmetres, /notify mostra l'estat connectat/desconnectat de tots els usuaris de la vostra llista de notificació. Si s'indiquen un o diversos paràmetres al sobrenom <nickname>, aquests s'afegiran a la llista de notificació si encara no hi son, o se suprimiran d'ella si ja s'hi troben.

cmd.notice.params = <nickname> <message>
cmd.notice.help = Envia la notificació <message> a l'usuari <nickname>.

cmd.op.label = Dóna l'estat d'operador
cmd.op.params = <nickname> [<...>]
cmd.op.help = Dóna l'estat d'operador a l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador.

cmd.open-at-startup.params = [<toggle>]
cmd.open-at-startup.help = S'utilitza per afegir la visualització actual a la llista de visualitzacions que s'obren a l'inici. Si no es proporciona la commutació <toggle>, es visualitzarà l'estat actual. La commutació pot ser una de les seguents: yes, on, true, 1, no, off, false, 0, o commuta a l'estat actual.

cmd.oper.params = <opername> [<password>]
cmd.oper.help  = Soŀlicita l'estatus d'operador IRC al servidor actual. Si no es proporciona una contrasenya <password>, se us soŀlicitarà que la introduïu en un diàleg amb camp de text emmascarat (així ningú podrà llegir-la quan l'escriviu).

cmd.print.label = Im&primeix…
cmd.print.key = accel P
cmd.print.params = 
cmd.print.help = Obre el diàleg d'impressió per a la visualització actual.

cmd.save.label = Anomena i des&a la visualització…
cmd.save.key = accel S
cmd.save.params = [<filename> [<savetype>]]
cmd.save.help = Desa la visualització actual com un fitxer <filename>. Si s'omet el nom del fitxer, es mostrarà un diàleg d'Anomena i desa… El tipus de fitxer <savetype> pot ser |complete|, |htmlonly| o |text|. Si s'omet, es deduïra de l'extensió del fitxer. Els fitxers amb extensions .html, xhtml, .xhtm o.htm es desaran de forma completa, i .txt com a fitxers de text. Altres extensions donaran un error si no es proporciona un tipus de fitxer <savetype>.

cmd.say.params = <message>
cmd.say.help=Envia un missatge a la visualització actual. Aquesta ordre l'utilitza automàticament el ChatZilla quan escriviu un text que no comença amb el caràcter «/».

cmd.stats.params = [<params>]
cmd.stats.help = Soŀlicita les estadístiques del servidor. Utilitzeu aquesta ordre sense cap paràmetre per a obtenir una llista específica de servidor de tots els paràmetres que poden utilitzar-se amb aquesta ordre.

cmd.time.params = [<nickname>]
cmd.time.help  = Soŀlicita a l'usuari <nickname> quina hora és en la seva màquina. El seu client IRC pot o no mostrar-los que heu soŀlicitat aquesta informació. ChatZilla, de fet, actualment tampoc ho fa. Si no especifiqueu cap usuari <nickname>, el ChatZilla ho soŀlicitarà al servidor.
cmd.time.label = Aconsegueix el temps local

cmd.timestamps.params = [<toggle>]
cmd.timestamps.help = Configura la visibilitat de la marca horària per la visualització actual. Si es proporciona una commutació <toggle> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, s'activarà la marca horària. Els valors |false|, |off|, |no| i |0| desactivaran la marca horària, i |toggle| us commutarà l'estat. Si s'omet, es veurà l'estat actual.

cmd.toggle-oas.format = Obre aquest/a «$viewType» a l'inici
cmd.toggle-oas.label = Obre a l'&inici

cmd.pass.params = <password>
cmd.pass.help = Envia una contrasenya al servidor per a utilitzar-la quan es connecti als servidors protegits per contrasenya.

cmd.ping.params = <nickname>
cmd.ping.help= El ping rep el seu nom de la tècnica utilitzada per a mesurar distàncies amb sònar. Intenta mesurar el temps que es triga en enviar un missatge a un usuari, i rebre'n una resposta. Si s'especifica el canal, equival a fer un ping a totes les persones del canal. El seu client IRC pot o no pot mostrar la informació soŀlicitada. Actualment el ChatZilla no ho pot fer.
cmd.ping.label = Fes ping a l'usuari 

cmd.plugin-pref.params = <plugin> [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
cmd.plugin-pref.help = Especifica el valor de la preferència del connector anomenada <pref-name> al valor de <pref-value>. Si no s'especifica cap valor, es mostrarà el valor actual del nom preferit. Si s'omet tant el nom com el valor, es mostraran totes les preferències per al connector <plugin>. Si s'especifica <delete-pref> i és |true|, |on|, |yes|, or |1|, o si <pref-name> comença amb un signe menys ('-'), llavors la preferència revertirà al seu valor per defecte.

cmd.pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref>]]]
cmd.pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor <pref-value>. Si no es proporciona el valor preferit es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <delete-pref> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si el valor preferit comença per un caràcter ('-'), llavors la preferència revertirà al seu valor per defecte.

cmd.query.label = Obre un xat privat
cmd.query.params = <nickname> [<message>]
cmd.query.help = Obre un xat un a un amb un usuari <nickname>. Si es proporciona un missatge <message>, aquest s'enviarà com a missatge privat inicial a l'usuari <nickname>.

cmd.quit.label = S&urt del ChatZilla
cmd.quit.params = [<reason>]
cmd.quit.help = Surt del ChatZilla.

cmd.quit-mozilla.label = &Surt
cmd.quit-mozilla.help = Surt del &brandShortName;.

cmd.quote.params = <irc-command>
cmd.quote.help = Envia una ordre crua al servidor IRC, no és una bona idea si no sabeu el que esteu fent. Vegeu IRC 1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html> per a més detalls.

cmd.rejoin.params = [<reason>]
cmd.rejoin.help = Es torna a unir al canal que es mostra a la visualització actual. Només funciona des d'una visualització de canal.
cmd.rejoin.format = Torna't a unir a $channelName
cmd.rejoin.label = Torna't a unir

cmd.rename.params = [<label>]
cmd.rename.help  = Canvia l'etiqueta de la pestanya actual a <label>.
cmd.rename.label = Reanomena la pestanya…

cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.server.help = Connecta al servidor <hostname> al port <port>, o 6667 si no se n'especifica cap. Proporciona una contrasenya <password> si se n'especifica una. Si us trobeu connectats, la visualització del servidor <hostname> serà l'actual. Si s'ha suprimit aquesta visualització, es tornarà a crear.

cmd.set-current-view.params = <view>
cmd.set-current-view.help  = 

cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
cmd.sslserver.help = Connecta al servidor <hostname> utilitzant SSL a un port <port>, o 9999 si no se n'especifica cap. Proporciona una contrasenya <password> si se n'especifica una. Si us trobeu connectats, la visualització del servidor <hostname> serà l'actual. Si s'ha suprimit aquesta visualització, es tornarà a crear.

cmd.ssl-exception.params = [<hostname> <port> [<connect>]]
cmd.ssl-exception.help = Obre un diàleg per afegir una excepció de certificat SSL per a <hostname>. Si <connect> és cert, aleshores la connexió a <hostname> s'iniciarà després que l'excepció s'hagi afegit.

cmd.squery.params = <service> [<commands>]
cmd.squery.help = Envia les ordres <commands> al servei <service>.

cmd.stalk.params = [<text>]
cmd.stalk.help = Afegeix text a la llista de paraules que us agradaria veure en els avisos. Qualsevol persona amb un sobrenom que coincideixi amb el <text> o si qualsevol diu una frase que contingui el <text>, us activarà una finestra del ChatZilla (en alguns sistemes operatius) i la seva icona es farà intermitent (en alguns sistemes operatius).

cmd.status.help = Mostra la informació d'estat de la visualització actual.

cmd.statusbar.help = Commuta la visibilitat de la barra d'estat.

cmd.supports.help = llista les capacitats del servidor actual, segons el format numèric 005.

cmd.testdisplay.help = Visualitza un exemple de text. Utilitza els estils predefinits.

cmd.topic.params = [<new-topic>]
cmd.topic.help = Si s'especifica un nou tema <new-topic> i sou en un canal obert, o el canal no es troba en mode 'tema privat' (+t), es canviarà el tema actual pel nou. Si aquest *no* s'especifica, es visualitzarà el tema actual.

cmd.tabstrip.help = Commuta la visibilitat de la pestanya de canal gràfic.

cmd.unalias.params = <alias-name>
cmd.unalias.help  = Suprimeix l'àlies amb nom.

cmd.unignore.params = <mask>
cmd.unignore.help = Suprimeix algú a la vostra llista d'ignorats de la xarxa actual. Un sobrenom és suficient per a una màscara <mask>, però també podeu utilitzar una màscara per a l'ordinador central.

cmd.unstalk.params = <text>
cmd.unstalk.help = Suprimiu la paraula de la llista de termes per als quals voleu rebre avisos.

cmd.urls.params = [<number>]
cmd.urls.help = Mostra els darrers URLs vists pel ChatZilla. Especifiqueu <number> per a canviar el nombre dels que es mostren; o omitiu-ho per a mostrar-ne 10 per defecte.

cmd.userhost.params = <nickname> [<...>]
cmd.userhost.help  = Soŀlicita la màscara del servidor central de tot aquell usuari <nickname> que s'especifiqui.

cmd.userip.params = <nickname> [<...>]
cmd.userip.help  = Soŀlicita l'adreça IP de tot aquell usuari <nickname> que s'especifiqui.

cmd.disable-plugin.params = <plugin>
cmd.disable-plugin.help = Aquesta ordre crida al connector de la funció disablePlugin (inhabilita connector), si aquesta existeix. No hi ha garanties que aquest connector s'inhabiliti adequadament per ell mateix.

cmd.usermode.params = [<new-mode>]
cmd.usermode.help = Canvia o visualitza el mode d'usuari actual.

cmd.user-motif.params = [<motif> [<user>]]
cmd.user-motif.help = Configura el fitxer CSS utilitzat a la pestanya missatges per a l'usuari <user>. L'aparença <motif> pot ser des d'un URL a un fitxer .css, o la drecera «per defecte», «clar», o «fosc». Si l'aparençal <motif> és un caràcter menys ('-'), l'aparença revertirà a la pròpia de la xarxa. Si no es proporciona un usuari <user>, es triarà l'actual. Per a més informació, quant a l'estil del ChatZilla, vegeu la seva pàgina principal a <http\://www.softcatala.org/wiki/ChatZilla>. Vegeu també |motif|.

cmd.user-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<user>]]]]
cmd.user-pref.help = Configura el valor del nom preferit <pref-name> al valor preferit <pref-value> de l'usuari <user>. Si no es proporciona el valor preferit es visualitzarà el valor actual del nom preferit. Si s'ometen ambdós, tant el valor com el nom, es visualitzaran totes les preferències. Si s'especifica <suprimeix-preferència> i aquesta és |true|, |on|, |yes|, o |1|, o si el nom comença per un caràcter ('-'), llavors les preferències passaran a ser el seu valor per defecte. Si no es proporciona un usuari <user>, es triarà l'actual.

cmd.version.label = Aconsegueix informació de la versió
cmd.version.params = [<nickname>]
cmd.version.help=Pregunta a l'usuari <nickname> quin client IRC està executant. El seu client IRC pot o no pot mostrar la informació que heu soŀlicitat. Actualment, el ChatZilla no ho pot fer. Si no especifiqueu cap usuari <nickname>, el ChatZilla soŀlicitarà al servidor la versió del programari que està executant com a servidor IRC.

cmd.voice.label = Dóna l'estat de moderador
cmd.voice.params = <nickname> [<...>]
cmd.voice.help = Dóna l'estat de moderador a l'usuari <nickname> del canal actual. Requereix l'estat d'operador (operador mitjà).

cmd.who.params = <rest>
cmd.who.help = Llista d'usuaris que segons el patró <rest> coincideix la informació descriptiva, el servidor o el nom.

cmd.whois.label = Qui és
cmd.whois.params = <nickname> [<...>]
cmd.whois.help = Visualitza informació de l'usuari <nickname>, incloent-hi el 'nom vertader', el servidor des d'on es troba connectat, el temps inactiu i el temps des que s'ha connectat. Tingueu en compte que alguns servidors us mentiran amb el temps d'inactivitat. El temps inactiu correcte s'obtindrà quan s'utilitzi |wii| en comptes de |whois|.

cmd.wii.params = <nickname> [<...>]
cmd.wii.help = Mostra la mateixa informació que |whois|, però soŀlicita al servidor que hi inclogui els temps real d'inactivitat de l'usuari.

cmd.whowas.label = Qui va ser
cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
cmd.whowas.help = Mostra la darrera informació coneguda d'un usuari <nickname>, incloent-hi el seu 'nom vertader', per a un usuari que ha deixat el servidor.

msg.err.internal.dispatch = S'ha produit un error intern en proporcionar l'ordre ``%1$S''.
msg.err.internal.hook = S'ha produit un error intern en processar enllaços ``%1$S''.
msg.err.invalid.param = Valor no vàlid pel paràmetre %1$S (%2$S)
msg.err.disabled = Actualment es troba inhabilitat ``%1$S''
msg.err.notimplemented = Actualment no es troba implementat ``%1$S''
msg.err.required.param = Paràmetre requerit en la cerca %1$S
msg.err.ambigcommand = Ordre ambigua, ``%1$S'', %2$S ordres coincideixen [%3$S]
msg.err.required.nr.param = Manquen %1$S paràmetres. Aquest àlies necessita com a mínim %2$S paràmetres.
msg.err.max.dispatch.depth = S'ha arribat al màxim abast de proporció en intentar proporcionar ``%1$S''.

## chatzilla error messages ##
msg.err.invalid.regex  = L'expressió regular no és vàlida. Podeu consultar sobre les expressions regulars a http://ca.wikipedia.org/wiki/Expressions_regulars.
msg.err.invalid.pref = Valor no vàlid per la preferència %1$S (%2$S)
msg.err.invalid.file  = El fitxer invàlid <%1$S> s'ha reanomenat com <%2$S>.
msg.err.failure = Ha fallat l'operació: %1$S
msg.err.scriptload = S'ha produit un error en carregar la subscripció des de <%1$S>.
msg.err.pluginapi.noid   = El connector <%1$S> no té un identificador.
msg.err.pluginapi.faultyid = El connector <%1$S> no té un identificador vàlid. Els identificadors del connector només poden contenir caràcters alfanumèrics, de subratllat (_) i guionets (-).
msg.err.pluginapi.noenable = El connector <%1$S> no té cap mètode enable() (habilitar).
msg.err.pluginapi.nodisable = El connector <%1$S> no té cap mètode disable() (inhabilitar).
msg.err.invalid.scheme = Esquema no vàlid a l'URL <%1$S>.
msg.err.item.not.found = L'element <%1$S> de la seqüència d'inici no existeix o no és accessible.
msg.err.unknown.pref = ``%1$S'' són preferències del nom desconegudes.
msg.err.unknown.network = La xarxa ``%S'' és desconeguda.
msg.err.unknown.channel = ``%S'' és un canal desconegut.
msg.err.unknown.user = ``%S'' és un usuari desconegut.
msg.err.unknown.command = ``%S'' és una ordre desconeguda.
msg.err.unknown.stalk = No s'està rastrejant %S.
msg.err.unknown.motif = ``%S'' és una aparença desconeguda.
msg.err.invalid.charset = No és vàlid el mode de codificació de caràcters ``%S''.
msg.err.improper.view = No es pot utilitzar ``%S'' des d'aquesta visualització.
msg.err.not.connected = No està connectat.
msg.err.last.view = No es pot suprimir la darrera visualització.
msg.err.last.view.hide = No es pot amagar la darrera visualització.
msg.err.bad.ircurl = L'URL d'IRC és invàlid ``%S''
msg.err.need.network = S'ha d'executar l'ordre ``%1$S'' dins de l'àmbit d'una xarxa
msg.err.need.server = S'ha d'executar l'ordre ``%1$S'' dins de l'àmbit d'un servidor adjuntat
msg.err.need.channel = S'ha d'executar l'ordre ``%1$S'' dins de l'àmbit d'un canal
msg.err.need.user = S'ha d'executar l'ordre ``%1$S'' dins de l'àmbit d'un usuari
msg.err.need.recip = L'ordre ``%1$S' ha d'executar-se en el context d'un usuari o un canal.
msg.err.no.default = No només escriviu en aquesta pestanya, millor utilitzeu una ordre.
msg.err.no.match = Cap coincidència per a ``%S''
msg.err.no.socket = S'ha produït un error en crear el sòcol
msg.err.no.secure = La xarxa ``%S'' no té cap servidor segur definit.
msg.err.cancelled = S'ha canceŀlat el procés de connexió.
msg.err.offline = La plataforma de programari que utilitzeu (p. ex.: Mozilla, Firefox) està en ``mode fora de línia''. Amb aquest mode no poden fer-se connexions a la xarxa.
msg.err.badalias = Àlies mal escrit: %S"
msg.err.no.ctcp.cmd = %S no és una funció CTCP vàlida per a aquest client
msg.err.no.ctcp.help = %S no té cap informació d'ajuda.
msg.err.unknown.host = L'UID de l'aplicació del servidor central «%S» no ha estat reconeguda. Si us plau, informeu des de quina aplicació esteu executant el ChatZilla i l'UID que es dóna.
msg.err.unable.to.print = La visualització actual no permet impressió.
msg.err.unsupported.command = El servidor no té implementada l'ordre ``%S''.
msg.err.invalid.mode = La cadena de mode que heu introduït (``%S'') no és vàlida. Una cadena de mode en una o més seqüències de + o - seguit d'un o més caràcters alfanumèrics.
msg.err.away.save   = Hi ha hagut en error en desar els missatges d'absència (%S).
msg.err.inputhistory.not.writable = No s'ha pogut desar l'historial d'entrada a ``%S''.
msg.err.urls.not.writable = No s'ha pogut desar el registre de l'URL a ``%S''.
msg.err.invalid.url  = ``%S'' no és ni un url vàlid ni un àlies d'un url, i per tant no podrà carregar-se.
msg.err.no.channel  = En executar l'ordre ``%S'', caldria que proporcionéssiu un nom de canal, o executéssiu l'ordre en el context d'un canal.
msg.err.no.idleservice = El ChatZilla no pot determinar quan esteu absent en la vostra versió del &brandShortName;. La característica d'absent automàticament s'inhabilitarà.

msg.warn.pac.loading = No s'ha carregat encara el fitxer de configuració automàtica de l'encaminador (proxy); el ChatZilla ho tornarà a provar tot seguit.


# Specific bug messages.
msg.bug318419.warning = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seves dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. És molt recomanable que reinicieu l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a evitar altres problemes.
msg.bug318419.error = El ChatZilla ha detectat una potencial anormalitat en les seves dades internes. No podreu establir cap tipus de comunicació en aquest moment, encara que ho pugui semblar. La causa més probable és l'errada «bug» 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. HEU de reiniciar l'aplicació del servidor central (&brandShortName;) per a corregir-ho.

# Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
msg.need.oper.password = Si us plau, introduïu una contrasenya per a obtenir els privilegis d'operador.

msg.irc.381 = Ara sou operador d'IRC.
msg.irc.401 = El sobrenom ``%S'' no existeix.
msg.irc.402 = El servidor ``%S'' no existeix.
msg.irc.403 = El canal ``%S'' no existeix.
msg.irc.421 = El servidor no reconeix l'ordre ``%S''.
msg.irc.464 = La contrasenya és incorrecta. Torneu-ho a provar amb la contrasenya correcta.
msg.irc.464.login = Especifiqueu la vostra contrasenya utilitzant l'ordre «/pass» per a continuar connectant-vos.
msg.irc.471 = Aquest canal ha arribat a la seva capacitat límit; no us hi podeu unir.
msg.irc.473 = A aquest canal només s'hi accedeix per invitació. Heu de tenir-ne una d'un membre que ja hi sigui al canal.
msg.irc.474 = Esteu bandejat d'aquest canal.
msg.irc.475 = Cal una clau per a aquest canal. Heu de proporcionar una clau correcta per a poder unir-vos-hi. Vegeu «/help join» per a més detalls de com unir-vos a un canal amb una clau.
msg.irc.476 = Heu proporcionat una màscara de canal que el servidor considera que no és vàlid.
msg.irc.477 = Per a aquest canal cal que us hàgiu registrat i identificat amb els serveis de registre de sobrenoms (ex. NickServ). Si us plau, consulteu la documentació dels serveis de registre d'aquesta xarxa que segurament pot trobar-se en el MOTD (/motd per a mostrar-la).
msg.irc.491 = Només uns poc dels mers mortals poden provar d'entrar en la dimensió desconeguda (el vostre servidor central no coincideix amb cap de les «O-lines» configurades).

msg.irc.471.knock = %S Hauríeu de poder utilitzar «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
msg.irc.473.knock = %S Utilitzeu «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]
msg.irc.475.knock = %S Hauríeu de poder utilitzar «/knock %S» per a soŀlicitar als operadors del canal que us hi convidi. [[Knock][Soŀlicita als operadors del canal que us hi deixi entrar][%S]]

msg.val.on = Actiu
msg.val.off = Inactiu

msg.plugin.enabled = S'ha habilitat el connector ``%S''.
msg.plugin.disabled = S'ha inhabilitat el connector ``%S''.

msg.leave.inputbox = No hi ha res per completar amb el tabulador. Feu servir F6 per a moure-us per la llista d'usuaris, el quadre d'entrada i la sortida del xat.


msg.fmt.usage = %1$S %2$S
msg.fmt.jsexception = %1$S: %2$S @ <%3$S> %4$S"
msg.fmt.pref = La preferència de ``%1$S'' és ``%2$S''
msg.fmt.netpref = La preferència de la xarxa ``%1$S'' és ``%2$S''
msg.fmt.chanpref = La preferència del canal ``%1$S'' és ``%2$S''
msg.fmt.userpref = La preferència de l'usuari ``%1$S'' és ``%2$S''
msg.fmt.pluginpref = La preferència del connector ``%1$S'' és ``%2$S''.

msg.fmt.plugin1 = El connector de l'índex %S, s'ha carregat des de <%S>
msg.fmt.plugin2 = id: %S, versió: %S, habilitat: %S, estat: %S
msg.fmt.plugin3 = Descripció: %S

msg.fmt.usercount = «%S, %S@, %S%%, %S+»
msg.fmt.alias = «%S = %S»
msg.fmt.seconds = %S segons

msg.fmt.matchlist = %S coincidències per a ``%S'': [%S]
msg.fmt.ctcpreply = CTCP %S replica ``%S'' des de %S
msg.fmt.chanlist = %S  %S  %S
msg.fmt.logged.on = %S s'ha registrat com a %S

# 1: local short date/time, 2: nick info
msg.fmt.status = %S %S

msg.unknown = <desconegut>
msg.none = <cap>
msg.na = <n/d>

msg.commasp = «, »
msg.always = sempre
msg.and = i
msg.primary = primari
msg.secondary = secundari
msg.you = vostre
msg.network = Xarxa
msg.server = Servidor
msg.channel = Canal
msg.user = Usuari
msg.client = Client
msg.view = Visualitza
msg.tab = Pestanya
msg.loading = S'està carregant…
msg.error = Error
msg.here = aquí
msg.gone = fet
msg.connecting = S'està connectant
msg.connected = Connectat
msg.disconnected = Desconnectat

msg.days = %S dies
msg.hours = %S hores
msg.minutes = %S minuts
msg.seconds = %S segons
msg.day   = 1 dia
msg.hour  = 1 hora
msg.minute = 1 minut
msg.second = 1 segon


msg.rsp.hello = [HELLO]
msg.rsp.help = [HELP]
msg.rsp.usage = [USAGE]
msg.rsp.error = [ERROR]
msg.rsp.warn = [WARNING]
msg.rsp.info = [INFO]
msg.rsp.evin = [EVAL-IN]
msg.rsp.evout = [EVAL-OUT]
msg.rsp.disconnect = [QUIT]

msg.mnu.chatzilla = &ChatZilla
msg.mnu.irc    = &IRC
msg.mnu.edit = &Edita
msg.mnu.help = &Ajuda
msg.mnu.view = &Visualitza
msg.mnu.views   = &Vistes
msg.mnu.motifs = Esquema de co&lor
msg.mnu.opcommands = Ordres d'&operador
msg.mnu.usercommands = Ordres d'&usuari
msg.mnu.fonts = &Família de tipus de lletra i mida

msg.client.name = *client*
msg.cant.disable = S'està inhabilitant el connector %S que no se suporta
msg.cant.enable = S'està habilitant el connector %S que no se suporta
msg.is.disabled = El connector %S ja està inhabilitat.
msg.is.enabled = El connector %S ja està habilitat.
msg.no.help = L'ajuda no es troba disponible.
msg.no.cmdmatch = No hi ha cap ordre que coincideixi amb ``%1$S''.
msg.no.plugins = No hi ha cap connector carregat.
msg.cmdmatch = Les ordres que coincideixen amb ``%1$S'' són [%2$S].
msg.default.alias.help = Aquesta ordre és un àlies de |%1$S|.
msg.extra.params = S'han ignorat els paràmetres addicionals ``%1$S''.
msg.version.reply = ChatZilla %S [%S]
msg.source.reply = http://hacksrus.com/~ginda/chatzilla/
msg.nothing.to.cancel=No hi ha cap connexió o llista /list en procés, no hi ha res per canceŀlar.
msg.cancelling = S'ha canceŀlat la connexió a ``%S''…
msg.cancelling.list  = S'està canceŀlant la soŀlicitud de llista /list…
msg.current.charset = S'està utilitzant ``%S'' com a codificació de caràcters per defecte.
msg.current.charset.view = S'esta utilitzant ``%S'' com a codificació de caràcters per a aquesta visualització.
msg.current.css = S'està utilitzant <%S>com a aparença per defecte
msg.current.css.net = S'està utilitzant <%S>com a aparença per a aquesta xarxa.
msg.current.css.chan = S'està utilitzant <%S>com a aparença per a aquest canal.
msg.current.css.user = S'està utilitzant <%S>com a aparença per a aquest usuari.
msg.no.dynamic.style = La vostra versió del &brandShortName; no permet canviar l'aparença de tota l'aplicació. S'inhabilitarà doncs aquesta funcionalitat.
msg.subscript.loaded = S'ha carregat la subscripció <%1$S> amb el resultat de ``%2$S''.
msg.user.info = Sobrenom per defecte, ``%S'', nom d'usuari ``%S'', i descripció ``%S''.
msg.connection.info = %S: S'ha connectat l'usuari %S a través de %S:%S (servidor %S).
msg.server.info = %S: Connectat per %S, darrer ping: %S, connexió del servidor (retard): %S segons.
msg.connect.via = Connectat a través de %S
msg.user.mode = El mode d'usuari per a %S ara és %S
msg.not.connected = %S: No s'ha connectat.
msg.insecure.server  = La vostra connexió al servidor ``%S'' no és segura.
msg.secure.connection = Signat per %S"
msg.security.info   = Mostra la informació de seguretat de la connexió actual
msg.going.offline   = El &brandShortName; està provant de posar-se en mode fora de línia. Us desconnectareu de TOTES les xarxes i canals on estigueu connectat.
msg.really.go.offline = Posa't fora de línia
msg.dont.go.offline  = No et posis fora de línia
msg.offlinestate.offline = Esteu fora de línia. Feu clic a la icona per a posar-vos en línia.
msg.offlinestate.online = Esteu en línia. Feu clic a la icona per a posar-vos fora de línia.
msg.member = Membre
msg.operator = Membre operador
msg.voiced = Membre moderat
msg.voiceop = Membre operador i moderat
msg.no.mode = Sense mode
msg.topic.info = %S, %S: Tema, ``%S''
msg.notopic.info = %S, %S: Sense tema.
msg.channel.info = %S: %S de %S (%S) <%S>
msg.channel.details = %S/%S: %S usuaris totals, %S operadors, %S moderadors.
msg.nonmember = %S: No és membre de %S.
msg.end.status = Fi de l'estat
msg.networks.heada = Les xarxes disponibles són [
msg.networks.headb = ].
msg.messages.cleared = S'han esborrat els missatges.
msg.match.unchecked  = (no s'han comprovat %S usuaris)
msg.matching.nicks  = Els usuaris següents han coincidit amb la vostra consulta: %S. %S
msg.no.matching.nicks = No hi havia cap usuari que coincidís amb la vostra consulta. %S
msg.commands.header = Escriviu /help <nom d'ordre> per a obtenir informació sobre una ordre determinada.
msg.matching.commands = Les ordres implementades actualment que coincideixen amb el patró ``%S'' són [%S].\nEscriviu /help nom de l'ordre <command-name> per a obtenir-ne'n més informació.
msg.all.commands = Les ordres implementades actualment són [%S].
msg.help.intro    = Hi ha ajuda disponible des de molts llocs:\n - |/commands| mostra totes les ordres internes del ChatZilla. Utilitzeu |/help <command-name>| per a obtenir ajuda a nivell individual.\n - El lloc web d'ajuda d'IRC <http://www.irchelp.org/> proporciona material introductori per a aquells nous usuaris d'IRC.\n - Les PMF del ChatZilla <http://chatzilla.hacksrus.com/faq> responen a moltes de les pregüntes més freqüents en l'ús del ChatZilla.\n - El canal de suport del ChatZilla <irc://moznet/chatzilla> és sempre disponible per a respondre qualsevol altra pregunta.
msg.about.version   = "%S [[Detalls][Obre el diàleg Quant a per a més informació][%S]]
msg.about.homepage  = Per a més informació visiteu el web ChatZilla a <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
msg.newnick.you = Ara sou conegut com a %S
msg.newnick.notyou = Ara, %S es coneix com a %S
msg.view.hidden    = "%S (ocult)

msg.localeurl.homepage = http://chatzilla.hacksrus.com/
msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/

msg.no.notify.list = La vostra llista 'notify' és buida.
msg.notify.addone = %S ha estat afegit a la vostra llista de notificacions.
msg.notify.addsome = %S han estat afegits a la vostra llista de notificacions.
msg.notify.delone = S'ha eliminat %S de la vostra llista de notificacions.
msg.notify.delsome = S'han eliminat %S de la vostra llista de notificacions.

msg.not.an.alias = No hi han àlies com: %S
msg.alias.removed = S'ha suprimit l'àlies: %S
msg.alias.created = S'ha creat l'àlies: %S = %S
msg.no.aliases = No s'han definit els àlies

msg.no.stalk.list = No hi ha cap víctima del rastreig.
msg.stalk.list = Actualment s'està rastrejant [%S].
msg.stalk.add = Ara s'està rastrejant %S.
msg.stalk.del = Ja no s'està rastrejant %S.
msg.stalking.already = Ja s'està rastrejant %S.

msg.status     = Estat
msg.title.net.on = Usuari %S a ``%S'' (%S:%S)
msg.title.net.off = L'usuari %S, no està connectat a la xarxa ``%S''
msg.title.nonick = <usuari-no-registrat>
msg.title.no.topic = Sense tema
msg.title.no.mode = Sense mode
msg.title.channel = %S a %S (%S): %S
msg.title.user = Conversa amb %S %S
msg.title.dccchat = Conversa DCC amb %S"
msg.title.dccfile.send = «%S%% de ``%S'' enviats a %S»
msg.title.dccfile.get = «%S%% de ``%S'' rebuts de %S»
msg.title.unknown = ChatZilla!
msg.title.activity = %S -- Activitat [%S]

msg.output.url = URL
msg.output.knownnets = Xarxes conegudes
msg.output.connnets = Xarxes connectades
msg.output.notconn = No s'ha connectat
msg.output.lag = Retard
msg.output.mode = Mode
msg.output.users = Usuaris
msg.output.topic = Tema
msg.output.via = Connectat via
msg.output.to = S'ha connectat a
msg.output.file = Fitxer
msg.output.progress = Progrés
msg.output.cancel  = Canceŀla

msg.logging.off = El registre es troba tancat.
msg.logging.on = El registre es troba obert. El fitxer de registre anirà al fitxer <%S>.
msg.logfile.closed = S'ha tancat el fitxer de registre.
msg.logfile.error = No s'ha pogut obrir al fitxer <%S>. L'opció està inhabilitada.
msg.logfile.opened = S'està registrant a <%S>.
msg.logfile.closing = S'està tancant el fitxer de registre <%S>.
msg.logfile.write.error = No s'ha pogut escriure al fitxer <%S>. L'opció està inhabilitada.
msg.logging.icon.off = El registre està desactivat. Feu clic a la icona per iniciar a registrar la vista.
msg.logging.icon.on = El registre està activat. Feu clic a la icona per deixar de registrar la vista.

msg.already.connected = Ja esteu connectat a ``%S''.
msg.enter.nick = Si us plau, seleccioneu un sobrenom
msg.network.connecting = S'està intentant connectar a ``%S''. Utilitzeu /cancel per a interrompre-ho.

msg.jumpto.button     = [[%1$S][Salta a aquest missatge a %1$S][%2$S]]
msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' ja no està obert.
msg.jumpto.err.noanchor  = No pot trobar-se l'àncora.

msg.banlist.item   = "%S ha bandejat %S de %S a %S.
msg.banlist.button  = [[Suprimeix][Suprimeix el bandeig][%S]]
msg.banlist.end    = Fi de la llista de bandeig %S.
msg.exceptlist.item  = "%S ha fet una excepció amb %S del bandeig en %S a %S.
msg.exceptlist.button = [[Suprimeix][Suprimeix aquesta excepció de bandeig][%S]]
msg.exceptlist.end  = Fi de la llista d'excepcions %S.

msg.channel.needops  = Cal que sigueu un operador a %S per a poder fer-ho.

msg.ctcphelp.clientinfo = CLIENTINFO dóna informació sobre les ordres CTCP disponibles
msg.ctcphelp.action = ACTION realitza una acció a l'usuari.
msg.ctcphelp.time = TIME dóna l'hora local per al client.
msg.ctcphelp.version = VESRSION respon amb la versió del client
msg.ctcphelp.source = SOURCE retorna una adreça on podeu obtenir el client
msg.ctcphelp.os = OS respon amb el nom i versió del sistema operatiu de l'ordinador central del client.
msg.ctcphelp.host = HOST respon amb el nom i versió de l'aplicació de l'ordinador central del client.
msg.ctcphelp.ping = PING repeteix el paràmetre passat al client
msg.ctcphelp.dcc = DCC soŀlicita una connexió a client directa

msg.dccchat.sent.request = S'ha enviat un oferiment DCC a ``%S'' des de la VOSTRA màquina (%S:%S) %S
msg.dccchat.got.request = S'ha rebut un oferiment de xat DCC des de ``%S'' (%S:%S) %S.
msg.dccchat.accepting    = Acceptació automàtica d'oferiment de xat DCC de ``%S'' (%S:%S) en %S segons %S.
msg.dccchat.accepting.now  = Acceptació automàtica d'oferiment de xat DCC de ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.accepted = S'ha acceptat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.declined = S'ha rebutjat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.aborted = S'ha interromput el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.failed = Ha fallat el xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.opened = S'ha connected un xat DCC amb``%S'' (%S:%S).
msg.dccchat.closed    = S'ha desconnectat d'un xat DCC amb ``%S'' (%S:%S).


msg.dccfile.sent.request = S'ha enviat un oferiment de transferència de fitxers DCC a ``%S'' des de la VOSTRA màquina (%S:%S) de ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.got.request = S'ha rebut una transferència de fitxers DCC des de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S) %S.
msg.dccfile.accepting    = Acceptació automàtica de transferència de fitxers DCC de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S) en %S segons %S.
msg.dccfile.accepting.now  = Acceptació automàtica de transferència de fitxers DCC de ``%S'' (%S:%S) de ``%S'' (%S).
msg.dccfile.accepted = S'ha acceptat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.declined = S'ha rebutjat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.aborted = S'ha interromput la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.failed = Ha fallat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.opened = S'ha iniciat una transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S)
msg.dccfile.closed.sent = Ha finalitzat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S).
msg.dccfile.closed.saved = Ha finalitzat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S). El fitxer s'ha desat a ``%S''.
msg.dccfile.closed.saved.mac = Ha finalitzat la transferència de fitxers DCC de ``%S'' %S ``%S'' (%S:%S). El fitxer s'ha desat a ``%S''. [[Mostra'l al Finder][Mostra la carpeta que conté el fitxer al Finder][%S]]

msg.dccfile.progress = %S%% complet, %S de %S, %S.
msg.dccfile.send = Escolliu el fitxer per enviar
msg.dccfile.save.to = Desa el fitxer entrant (%S)
msg.dccfile.err.notfound = No s'ha trobat el fitxer especificat.
msg.dccfile.err.notafile = El camí que s'ha especificat no és un fitxer normal.
msg.dccfile.err.notreadable = No es pot llegir el fitxer especificat.

msg.dcc.pending.matches = "%S està pendent dels oferiments entrants DCC que han coincidit.
msg.dcc.accepted.matches = "Han coincidit %S connexions DCC.
msg.dcc.matches.help = Heu d'especificar el suficient del sobrenom de l'usuari per a identificar únicament la soŀlicitud, o incloure el tipus de soŀlicitud i fins i tot el nom del fitxer si és necessari.

msg.dcc.not.enabled = S'ha inhabilitat el DCC. Si necessiteu la funcionalitat DCC, podeu activar-la des de la finestra de preferències.
msg.dcc.not.possible = La DCC no està disponible en aquesta versió de la plataforma de programari que utilitzeu (ex. Mozilla, Firefox) - manca la característica de «sòcols de servidor seqüenciables». Les versions del Mozilla després del 15/11/2003 haurien de contenir aquesta característica (p. ex.: el Mozilla 1.6 o posterior). 
msg.dcc.err.nouser = Heu d'especificar |sobrenom| o executar l'ordre des d'una visualització de consulta.
msg.dcc.err.accept.time = No podeu utilitzar la forma abreujada de |/dcc-accept| durant els 10 primers segons de rèbrer una soŀlicitud DCC.
msg.dcc.err.notdcc    = Cal especificar |nickname| o executar l'ordre des d'una vista DCC.

msg.dcclist.dir.in = Entrant
msg.dcclist.dir.out = Sortint (oferiment)
msg.dcclist.to = a
msg.dcclist.from = de
msg.dcclist.line = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
msg.dcclist.summary = Sessions DCC: %S pendents, %S connectades, %S finalitzades.

msg.dccaccept.disabled = Actualment no s'accepta automàticament DCC en aquesta xarxa.
msg.dccaccept.list   = Actualment s'accepta automàticament DCC en aquesta xarxa de [%S].
msg.dccaccept.add    = Ara s'accepta automàticament DCC en aquesta xarxa de %S.
msg.dccaccept.del    = Ja no s'accepta automàticament DCC en aquesta xarxa de %S.
msg.dccaccept.adderr  = Ja esteu acceptant automàticament DCC en aquesta xarxa de %S.
msg.dccaccept.delerr  = No s'ha trobat %S en la vostra llista d'acceptació automàtica per a aquesta xarxa.

msg.dcc.command.accept = [[Accepta][Accepta aquest oferiment DCC][%S]]
msg.dcc.command.decline = [[Rebutja][Rebutja aquest oferiment DCC][%S]]
msg.dcc.command.cancel = [[Canceŀla][Canceŀla aquest oferiment DCC][%S]]
msg.dcc.command.close = [[Tanca][Tanca (desconnecta) aquest oferiment DCC][%S]]

msg.dcc.state.abort = Interromput
msg.dcc.state.request = Soŀlicitat
msg.dcc.state.accept = Acceptat
msg.dcc.state.connect = Connectat
msg.dcc.state.connectPro = Connectat (%S%% complet, %S de %S, %S)
msg.dcc.state.disconnect = Fet
msg.dcc.state.decline = Rebutjat
msg.dcc.state.fail = Ha fallat

msg.si.size = %1$S %2$S
msg.si.speed = %1$S %2$S

msg.si.size.0 = B
msg.si.size.1 = KiB
msg.si.size.2 = MiB
msg.si.size.3 = GiB
msg.si.size.4 = TiB
msg.si.size.5 = PiB
msg.si.size.6 = EiB

msg.si.speed.0 = B/s
msg.si.speed.1 = KiB/s
msg.si.speed.2 = MiB/s
msg.si.speed.3 = GiB/s
msg.si.speed.4 = TiB/s
msg.si.speed.5 = PiB/s
msg.si.speed.6 = EiB/s

msg.ident.server.not.possible = El servidor d'identificació no és disponible en la versió de programari de la plataforma (p. ex. Mozilla, Firefox) - manca la característica de «sòcols de servidor seqüenciables». Les versions de Mozilla després del 15-11-2003 haurien de contenir-ho (ex. Mozilla 1.6 o posteriors).

msg.ident.error        = S'ha produït un error en habilitar el servidor d'identificació: %S"

msg.host.password = Introduïu una contrasenya per al servidor %S
msg.url.key = Introduïu la clau per a l'URL %S

msg.startup.added = <%1$S> s'obrirà ara a l'inici.
msg.startup.removed = <%1$S> no s'obrirà més al'inici.
msg.startup.exists = <%1$S> actualment s'obre a l'inici.
msg.startup.notfound = <%1$S> actualment no s'obre a l'inici.

msg.test.hello = Exemple de missatge HOLA, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.info = Exemple de missatge d'INFORMACIÓ, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.error = Exemple de missatge ERROR, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.help = Exemple de missatge AJUDA, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.usage = Exemple de missatge d'US, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.status = Exemple de missatge d'ESTAT, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.privmsg = Missatge normal des de %S fins a %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.action = Missatge d'acció des de %S fins a %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.notice = Missatge d'avís des de %S fins a %S, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.url = Exemple de missatge d'URL <http://www.mozilla.org>.
msg.test.styles = Exemple d'estils de text *negreta*, _subratllat_, /cursiva/, missatge |teletip|.
msg.test.emoticon = Exemple de missatge amb emoticons :) :( :~( :0 :/ :P :| (*.
msg.test.rheet = Exemple de missatge temàtic, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.topic = Exemple de missatge temàtic, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.join = Exemple de missatge de guany, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.part = Exemple de missatge particular, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.kick = Exemple de missatge d'expulsió, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.quit = Exemple de missatge de sortida, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.stalk = %S : Exemple de coincidència del rastreig /stalk, <http://testurl.com/foo.html>.
msg.test.ctlchr = Exemple de control de caràcters >%01<\\1 -- >%05<\\5 -- >%10<\\10
msg.test.color = Exemple de missatge en color %033c%034o%034l%033o%033r%034%20%036t%036e%032s%034t%0f.
msg.test.quote = Exemple de missatge ``entre cometes'' message.

msg.welcome   = Us donem la benvinguda al ChatZilla…\nA continuació és una curta selecció d'informació que pot ajudar-vos a començar a utilitzar el ChatZilla.
msg.welcome.url = L'objectiu s'ha obert automàticament perquè el ChatZilla s'ha executat des d'un URL. Podeu trobar-ho a la barra de pestanyes, al costat d'aquesta visualització.
msg.tabdnd.drop = Voleu utilitzar el fitxer ``%S'' com a nova aparença?
msg.default.status = Benvinguts al ChatZilla\!

msg.closing = Us esteu desconnectant d'IRC. Feu clic una altra vegada per a sortir-ne'n ara.
msg.confirm.quit = Encara esteu connectat a algunes xarxes, esteu segur que voleu sortir del ChatZilla?\nEn confirmar-ho, es tancarà la finestra, i es desconnectarà de totes les xarxes i canals on estigueu connectats.
msg.quit.anyway = S&urt igualment
msg.dont.quit  = &No surtis
msg.warn.on.exit = Avisa'm quan surti mentre encara estigui connectat.

msg.whois.name = %S <%S@%S> ``%S''
msg.whois.channels = %S: membre de %S
msg.whois.server = %S: s'ha adjuntat a %S ``%S''
msg.whois.idle = %S: inactiu per %S (connectat des de %S)
msg.whois.away = %S: absent amb el missatge ``%S''
msg.whois.end = Fi de la informació WHOIS de %S

msg.ignore.list.1 = Actualment no ignoreu a ningú.
msg.ignore.list.2 = Actualment s'està ignorant [%S].
msg.ignore.add = En aquest moment, esteu ignorant a %S.
msg.ignore.adderr = Ja esteu ignorant a %S.
msg.ignore.del = Ja no esteu ignorant a %S.
msg.ignore.delerr = No s'ha trobat a %S dins la vostra llista ignorar.

msg.you.invite = Heu estat convidat %S per %S
msg.invite.you = %S (%S@%S) us convida a [[%S][Accepta la invitació al canal %S][goto-url %S]].

msg.nick.in.use = Ja existeix el sobrenom ``%S'' , utilitzeu l'ordre /nick per a triar-ne'n un de nou.
msg.retry.nick = Ja s'ha assignat el sobrenom ``%S'', trieu ``%S''.
msg.nick.prompt = Introduïu el vostre sobrenom:

msg.tab.name.prompt = Introduïu una etiqueta per aquesta pestanya:

msg.list.rerouted = La llista de rèplica us apareixerà a la visualització ``%S''.
msg.list.end = S'han visualitzat %S dels %S canals.
msg.list.chancount = El servidor té %S canals. Llistar-los tots probablement portarà molta estona, i podria fer que el ChatZilla no respongués o es desconnectés del servidor. [[Llista els canals][Llista tots els canals][%S]]

msg.who.end = Fi de la comprovació ``%S'' amb WHO, %S usuaris trobats
msg.who.match = Usuari %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), membre de %S, s'ha connectat a <irc://%S/>, %S espera(es)

msg.connection.attempt = S'està connectant a %S (%S)… [[Canceŀla][Canceŀla la connexió a %S][%S]]
msg.connection.refused = S'ha refusat la connexió a %S (%S).
msg.connection.abort.offline = S'ha interromput la connexió a %S (%S) perquè us heu posat en mode fora de línia.
msg.connection.abort.unknown = S'ha interromput la connexió a %S (%S) amb l'error %S.

msg.connection.timeout = S'ha sobrepassat el temps de connexió %S (%S).
msg.unknown.host = Un ordinador central desconegut ``%S'' s'està connectant a %S (%S).
msg.invalid.cert    = "%S té un certificat de seguretat que no és vàlid. Si confieu en el servidor, [[afegiu una excepció][Obre el diàleg per afegir una excepció de certificat de seguretat][%S]].
msg.connection.closed = S'ha tancat la connexió %S (%S).
msg.connection.reset = S'ha reiniciat la connexió a (%S) (%S).
msg.connection.quit = Desconnectat de %S (%S). [[Torna a connectar][Torna a connectar a %S][%S]]
msg.close.status = S'ha tancat la connexió a %S (%S) amb l'estat %S.

msg.proxy.connection.refused = El servidor intermediari que heu configurat està rebutjant la connexió.
msg.unknown.proxy.host    = Un servidor intermediari desconegut s'està connectant a %S (%S).

# In these messages, %1$S is a connection error from above.
msg.connection.exhausted  = "%S S'han exhaurit els intents de connexió, i es deixarà d'intentar.
msg.reconnecting.in    = "%S S'està tornant a connectar a %S. [[Canceŀla][Canceŀla la reconnexió a %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left  = "%S Queden %S intents. S'està tornant a connectar a %S. [[Canceŀla][Canceŀla la reconnexió a %S][%S]]
msg.reconnecting.in.left1 = "%S Queda 1 intent. S'està tornant a connectar a %S. [[Canceŀla][Canceŀla la reconnexió a %S][%S]]

msg.reconnecting = S'està tornant a connectar…
msg.confirm.disconnect.all = Esteu segur que voleu desconnectar-vos de TOTES les xarxes?
msg.no.connected.nets = No esteu connectat a cap xarxa.
msg.no.reconnectable.nets = No hi ha cap xarxa on tornar-se a connectar.

msg.ping.reply = El ping respon de %S després de %S
msg.ping.reply.invalid = La resposta de ping de %S és mal feta.
msg.prefix.response = "%S , els vostres resultats són,

msg.topic.changed = %S ha canviat el tema per a ``%S''
msg.topic = El tema per a %S és ``%S''
msg.no.topic = No hi ha cap tema pel canal %S
msg.topic.date = El tema per a %S l'ha configurat %S a %S

msg.you.joined = (%S) us heu unit a %S"
msg.someone.joined = %S (%S@%S) s'ha unit a %S
msg.you.left = (%S) heu sortit de %S
msg.you.left.reason = (%S) heu sortit de %S (%S)
msg.someone.left = %S ha sortit de %S
msg.someone.left.reason = %S ha sortit de %S (%S)
msg.youre.gone = (%S), heu estat expulsat de %S per %S (%S)
msg.someone.gone = %S ha estat expulsat de %S per %S (%S)

msg.mode.all    = El mode per %S és %S"
msg.mode.changed = Mode %S per %S

msg.away.on   = Esteu marcat com absent (%S). Feu clic del nom d'usuari o feu servir l'ordre |/back| per a abandonar la vostra absència.
msg.idle.away.on = Se us ha marcat automàticament com a absent (%S) després de %S minuts d'inactivitat.
msg.away.off = Ja no esteu marcat com absent.
msg.away.prompt = Introduïu un missatge d'absència:
msg.away.default = L'usuari és absent
msg.away.idle.default = No hi sóc ara mateix.

msg.you.quit = (%S) heu sortit de %S (%S)
msg.someone.quit = %S ha sortit de %S (%S)

msg.unknown.ctcp = CTCP desconegut %S (%S) des de %S

msg.fonts.family.fmt = La família de tipus de lletra és ``%S''.
msg.fonts.family.pick = Introduïu la família de tipus de lletra que desitgeu utilitzar:
msg.fonts.size.fmt = La mida del tipus de lletra és %Spt.
msg.fonts.size.default = La mida del tipus de lletra és per defecte.
msg.fonts.size.pick = Introduïu la mida del tipus de lletra que desitgeu utilitzar:

msg.supports.chanTypes = Modes de canal implementats %S.
msg.supports.chanModesA = Modes de canal implementats (A: llistes): %S.
msg.supports.chanModesB = Modes de canal implementats (B: paràmetres): %S.
msg.supports.chanModesC = Modes de canal implementats (C: sobre-paràmetres): %S.
msg.supports.chanModesD = Modes de canal implementats (D: booleà): %S.
msg.supports.userMode = %S (%S)
msg.supports.userModes = Modes d'usuari de canal suportats: %S.
msg.supports.flagsOn = Aquest servidor SÍ suporta: %S.
msg.supports.flagsOff = Aquest servidor NO suporta: %S.
msg.supports.miscOption = «%S=%S»
msg.supports.miscOptions = Paràmetres/límits del servidor: %S.


msg.conf.mode.on = S'ha habilitat el mode conferència per a aquesta visualització. S'ocultaran les entrades, sortides, desconnexions i els canvis de sobrenom.
msg.conf.mode.stayon = El mode conferència està habilitat per a aquesta visualització. Les entrades, sortides, desconnexions i els canvis de sobrenom estan ocults.
msg.conf.mode.off = S'ha inhabilitat el mode conferència per a aquesta visualització. Es mostraran les entrades, sortides, desconnexions i els canvis de sobrenom.

msg.cd.updated = S'han desat la llista de canals de la xarxa a la memòria cau a %S"
msg.cd.updated.format = %e %B %Y
msg.cd.updated.never = No s'ha desat a la memòria cau la llista de canals de la xarxa
msg.cd.create = <crea un nou canal>
msg.cd.filtering = S'han filtrat %S de %S canals…
msg.cd.showing = S'estan mostrant %S de %S canals.
msg.cd.wait.list = S'està esperant que finalitzi l'operació de llista actual…
msg.cd.fetching = S'està recollint la llista de canals…
msg.cd.fetched = S'han recollit %S canals…
msg.cd.error.list = S'ha produït un error carregant la llista de canals.
msg.cd.loaded = S'han carregat %S canals…


msg.urls.none = No hi ha URLs emmagatzemats.
msg.urls.header = Es llisten els %S URLs emmagatzemats més recents (els primers més recents):
msg.urls.item = URL %S: %S"

msg.save.completeview = Visualització, completa
msg.save.htmlonlyview = Visualització, només HTML
msg.save.plaintextview = Visualització, text net
msg.save.files.folder = %S_files
msg.save.dialogtitle = Anomena i desa la visualització ``%S'…
msg.save.err.no.ext = Heu d'especificar una extensió normal o un tipus de fixer <savetype>. No s'ha desat res.
msg.save.err.invalid.path = ``%S' no és un camí vàlid o un URL que es pugui desar. Només s'accepten els camins dels fitxers locals i URLs del tipus file:///
msg.save.err.invalid.ext = No es pot utilitzar l'extensió ``%S'' sense proporcionar un tipus de fitxer <savetype>. Utilitzeu |.xhtml|, |.xhtm|, |.html|, |.htm| o |.txt| com a extensió del fitxer, o bé proporcioneu-ne un tipus de fitxer <savetype>.
msg.save.err.invalid.savetype = ``%S'' no és un tipus de fitxer vàlid que es pugui desar. Utilitzeu |complete|, |htmlonly| o |text|.
msg.save.err.failed = Ha fallat la desa de la visualització ``%1$S'' a``%2$S'': \n ``%3$S''
msg.save.fileexists = Ja existeix el fitxer ``%S''.\nFeu clic a D'acord per a sobreescriure'l; feu clic a Canceŀla per a conservar el fitxer original.
msg.save.successful = La visualització ``%1$S' s'ha desat amb èxit a ``%2$S''.

msg.ceip.msg1   = El ChatZilla voldria que participéssiu en el programa de millora de l'experiència d'usuari (CEIP). Podeu %1$S o %2$S.
msg.ceip.msg2   = Utilitzeu |/%1$S| per a participar-hi, o |/%2$S| o ignoreu la soŀlicitud.
msg.ceip.enabled = S'han activat totes les opcions del programa de millora de l'experiència d'usuari. Es recolliran dades i s'enviaran periòdicament, sense interrompre-us.
msg.ceip.disabled = S'han desactivat totes les opcions del programa de millora de l'experiència d'usuari. No s'enviarà o recollirà cap dada.
msg.ceip.command.yes = [[Participar-hi][[Participar en el CEIP][%S]]
msg.ceip.command.no = [[Ignorar-ho][No participar en el CEIP][%S]]
msg.ceip.upload.ok   = Programa de millora de l'experiència d'usuari: la càrrega de \u201C%S\u201D ha estat satisfactòria.
msg.ceip.upload.failed = Programa de millora de l'experiència d'usuari: la càrrega de \u201C%S\u201D ha fallat amb l'error \u201C%S\u201D.

# Plugin installation
msg.install.plugin.err.download   = S'ha produït un error en baixar el connector: %S"
msg.install.plugin.err.remove.temp = S'ha produït un error en suprimir els fitxers temporals: %S"
msg.install.plugin.err.no.name   = No es pot escollir un nom del connector de la font, trieu-ne un llavors.
msg.install.plugin.err.protocol   = Ho sentim, la ubicació de la font fa referència a un protocol desconegut Només es permet 'file', 'http' and 'https'.
msg.install.plugin.err.install.to  = No s'ha pogut trobar una ubicació d'instal·lació adequada (initialScripts). Repareu les preferències de initialScripts, per exemple reiniciant-les, fent servir l'ordre : |/pref initialScripts - |. Aneu amb compte, perquè això eliminarà tots aquells connectors que hàgiu instal·lat de la llista.
msg.install.plugin.err.check.sd   = S'ha produït un error en comprovar la font i la destinació: %S"
msg.install.plugin.err.many.initjs = Aquest connector del ChatZilla sembla que té més d'un fitxer 'init.js' i, per tant, no es pot instal·lar.
msg.install.plugin.err.mixed.base  = Aquest connector del ChatZilla té un camí base de 'init.js' que no s'utilitza a la resta dels altres fitxers. Probablement el connector no funcionarà en aquest estat.
msg.install.plugin.err.already.inst = Aquest connector del ChatZilla sembla que ja està instal·lat.
msg.install.plugin.err.extract   = S'ha produït un error en extreure la font comprimida: %S"
msg.install.plugin.err.installing  = S'ha produït un error en instal·lar la font: %S"
msg.install.plugin.err.format    = La font instal·lada no és d'un format que pugui entendre l'instal·lador de connectors.
msg.install.plugin.err.removing   = S'ha produït un error en carregar o habilitar el connector. Se suprimeix el connector.
msg.install.plugin.err.spec.name  = Cal especificar el nom del connector!

msg.install.plugin.select.source  = Seleccioneu un script per instal·lar…

msg.install.plugin.warn.name    = S'ha canviat el nom del connector per a instal·lar de '%S' a '%S' i que coincideixi amb el codi font.
msg.install.plugin.downloading   = S'està baixant el connector de '%S'…
msg.install.plugin.installing    = S'està instal·lant de '%S' a '%S'…
msg.install.plugin.done       = Fet. S'ha instal·lat el connector del ChatZilla '%S'!

# Munger
munger.mailto = Correu a
munger.link = URL
munger.channel-link = Canal IRC
munger.bugzilla-link = Enllaç del Bugzilla
munger.face = Cara
munger.ear = Escolta
munger.quote = Cometes dobles
munger.rheet = Eiii!
munger.bold = Negreta
munger.italic = Cursiva
munger.talkback-link= Enllaç de resposta
munger.teletype = Teletip
munger.underline = Subratllat
munger.ctrl-char = Caràcters de control


# Date/Time representations for strftime

datetime.day.long  = Diumenge^Dilluns^Dimarts^Dimecres^Dijous^Divendres^Dissabte
datetime.day.short  = Dg^Dl^Dt^Dc^Dj^Dv^Ds
datetime.month.long = Gener^Febrer^Març^Abril^Maig^Juny^Juliol^Agost^Setembre^Octubre^Novembre^Desembre
datetime.month.short = Gen^Febr^Març^Abr^Maig^Juny^Jul^Ag^Set^Oct^Nov^Des

datetime.uam = AM
datetime.lam = am
datetime.upm = PM
datetime.lpm = pm

datetime.presets.lc = %Y-%m-%d %H:%M:%S
datetime.presets.lr = %I:%M:%S %p
datetime.presets.lx = %Y-%m-%d
datetime.presets.ux = %H:%M:%S


msg.prefs.alreadyOpen = Les preferències del ChatZilla ja són obertes; no podeu obrir-ne una segona còpia.

msg.prefs.err.save = S'ha produït una excepció en intentar desar les preferències: %S.

msg.prefs.browse = Navega…
msg.prefs.browse.title = Navegació del ChatZilla
msg.prefs.move.up = Mou cap amunt
msg.prefs.move.down = Mou cap avall
msg.prefs.add = Afegeix…
msg.prefs.edit = Edita
msg.prefs.delete = Suprimeix

msg.prefs.list.add = Introduïu un element per a afegir:
msg.prefs.list.edit = Editeu l'element com és necessari:
msg.prefs.list.delete = Esteu segur que voleu eliminar l'element ``%S''?

msg.prefs.object.delete = Esteu segur que voleu eliminar l'objecte ``%S'' i totes les seves preferències?
msg.prefs.object.reset = Esteu segur que voleu reiniciar totes les preferències per al ``%S'' als seus valors per defecte?

msg.prefs.fmt.header = «%S»
msg.prefs.fmt.display.network = Xarxa %S"
msg.prefs.fmt.display.channel = Xarxa %S, canal %S"
msg.prefs.fmt.display.user = Xarxa %S, usuari %S"

msg.prefs.global = Configuració global

pref.activityFlashDelay.label = Retard de l'activitat d'intermitència
pref.activityFlashDelay.help = Quan una pestanya que ja tenia activitat, en rep més, aquesta es farà intermitent per a indicar-ho. Aquesta preferència és la longitud de la intermitència en miŀlisegons: 0 l'inhabilita.
pref.aliases.label = Ordre d'àlies
pref.aliases.help = Us permet fer dreceres a diverses ordres o seqüència d'ordres. Cada element és de la forma «nom <name> \= llista d'ordres <command-list>», amb ordres (sense la capçalera «/») i els seus paràmetres, cadascun separat per «;». L'àlies canvia automàticament a l'ordre quan s'inicia el ChatZilla. 
pref.autoAwayCap.label = Límit de detecció automàtica d'absència de l'usuari
pref.autoAwayCap.help = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins són absents a cada canal on en sou membre, això provoca un retard considerable en els canals més poblats. Qualsevol canal més gran que aquest límit no serà comprovat.
pref.autoAwayPeriod.label    = Duració del període de comprovació d'absència automàtica
pref.autoAwayPeriod.help    = El ChatZilla comprova automàticament quins usuaris hi ha i quins estan absents a cada canal quan en sou membre. Des d'aquí s'especifica quants minuts han de passar entre comprovacions.
pref.autoperform.label = Execució automàtica
pref.autoperform.help = En connectar-vos a un servidor, podríeu voler enviar algunes ordres cada vegada, i no voler escriure-les cada vegada. Simplement, introduïu cada ordre en aquesta llista (sense la capçalera «/»), amb paràmetres, i el ChatZilla farà la resta. Les ordres s'executen en l'ordre llistat.
pref.autoRejoin.label = Torna a unir als canals quan us n'expulsin
pref.autoRejoin.help = Si és activat, el ChatZilla provarà (només una vegada) tornar a unir-vos a un canal si us n'han expulsat. Adoneu-vos que, alguns canals no els agrada l'auto-unió i us bandejaran, per tant, aneu amb compte. 
pref.away.label = Estat d'absència
pref.away.help         = 
pref.awayIdleTime.label     = Temps d'espera de l'absent automàtic
pref.awayIdleTime.help     = Després de quants minuts d'inactivitat el ChatZilla us posarà en estat «absent». Només funciona en noves versions del &brandShortName;. Definiu-hi 0 per a inhabilitar-ho.
pref.awayIdleMsg.label     = Missatge d'absent automàtic
pref.awayIdleMsg.help      = El missatge d'absent del ChatZilla que s'utilitzarà quan no hi sigueu.
pref.awayNick.label = Sobrenom (absent)
pref.awayNick.help = Aquest sobrenom s'utilitzarà automàticament quan us marqueu com absent si és diferent del vostre 'Sobrenom'. Podeu deixar-lo en blanc si no voleu canviar el vostre sobrenom quan estigueu absent.
pref.bugURL.label = URL del Bugzilla
pref.bugURL.help = L'URL utilitzat per a enllaçar als errors. «%s» es reemplaça amb el número de l'error o l'àlies. «bug » seguit d'un número, o bé «#» i un mot de 1-20 lletres (àlies de l'error) es convertirà en un enllaç que utilitza aquest URL.
pref.bugURL.comment.label    = URL del Bugzilla URL per als comentaris
pref.bugURL.comment.help    = L'URL o sufix utilitzat per als enllaços de comentaris específics dins dels errors. Amb un URL sencer, «%1$s» es reemplaça amb un número d'error o àlies, i «%2$s» amb el número de comentari, respectivament. Amb un sufix, «%s» es reemplaça amb el número de comentari. «bug » seguit d'un número, o bé «#» i un mot de 1-20 lletres (àlies de l'error) seguit de « comment » i un altre número, es convertirà en un enllaç que utilitza aquest URL o sufix.
pref.charset.label = Codificació de caràcters
pref.charset.help = Per a clients múltiples i per a llegir correctament els missatges amb caràcters No-ASCII dins l'IRC, necessitaran utilitzar el mateix conjunt de caràcters.
pref.collapseMsgs.label = Redueix els missatges
pref.collapseMsgs.help = Per a realitzar missatges múltiples des d'una única persona només heu de mostrar els seu sobrenom vers el primer, el qual pot semblar net quan tingui el sobrenom repetit.
pref.collapseActions.label   = Coŀlapsa les accions quan es coŀlapsin els missatges
pref.collapseActions.help    = Fa que múltiples accions d'una única persona mostrin el sobrenom a qui es dirigeix només una vegada. Això pot semblar més net que tenir un mateix sobrenom repetit.
pref.conference.limit.label = Límit del mode conferència
pref.conference.limit.help = Quan el nombre d'usuaris en un canal excedeix suficientment aquest límit, el ChatZilla commuta el canal en «mode conferència», durant el qual s'amaguen els missatges JOIN, PART, QUIT i NICK dels altres usuaris. Quan el nombre d'usuaris cau sota aqueix límit, es torna automàticament al mode normal. Si es configura el límit a 0, no s'utilitzarà mai aquest mode; en canvi, a 1, sempre.
pref.connectTries.label = Intents de connexió
pref.connectTries.help = El nombre de vegades que el ChatZilla intenta connectar-se a un servidor o xarxa. Configureu-ho a -1 per a un nombre iŀlimitat d'intents.
pref.copyMessages.label = Copia els missatges importants
pref.copyMessages.help=Qualsevol missatge marcat com «important» serà copiat a la visualització de la xarxa amb el seu indicador actiu. Això us permet sortir durant un temps i no perdre qualsevol missatge que us fos adreçat.
pref.dcc.enabled.label = Habilita la DCC
pref.dcc.enabled.help = Quan estigui inhabilitat, les ordres DCC no faran res, i totes les soŀlicituds DCC d'altres usuaris s'ignoraran completament.
pref.dcc.autoAccept.list.label = Llista d'acceptació automàtica
pref.dcc.autoAccept.list.help  = Llista d'àlies que accepten automàticament oferiments de xats o fitxers DCC. S'accepten també màscares de servidors centrals, fent servir «*» com a comodí. Si aquesta llista és buida, totes les soŀlicituds DCC caldrà que s'acceptin o rebutgin manualment.
pref.dcc.downloadsFolder.label = Carpeta de baixades
pref.dcc.downloadsFolder.help  = Especifica la destinació per defecte dels fitxers rebuts a través de DCC.
pref.dcc.listenPorts.label = Escolta els ports
pref.dcc.listenPorts.help = Llista dels ports als que els altres usuaris poden connectar-s'hi remotament. Cada element pot ser un número de port únic, o un rang especificat com a «inferior-superior». Deixeu-ho en blanc per a utilitzar sempre un a l'atzar triat pel sistema operatiu. Cada vegada que oferiu una connexió DCC a algú, es tria el següent port que es llista.
pref.dcc.useServerIP.label = Aconsegueix la IP local del servidor
pref.dcc.useServerIP.help = Quan s'activa, el ChatZilla soŀlicitarà al servidor la vostra adreça IP quan us connecteu. Això permet a la DCC obtenir una adreça IP correcta quan opereu darrere d'una passareŀla o un sistema basat en NAT.
pref.debugMode.label = Mode de depuració
pref.debugMode.help = Les preferències són per a depurar el ChatZilla i poder generar una gran quantitat d'informació de depuració (normalment a la consola). Aquesta és una llista de lletres, les quals us indiquen el que voleu que faci el depurador de missatges. «c» per a menús contextuals (ofereix dades en obrir un menú contextual), «d» per a l'enviament (ofereix dades en enviar ordres) i «t» per a depurar traces/enllaços (ofereix dades quan l'esdeveniment de la cua es processa). 
pref.defaultQuitMsg.label = Missatge de sortida per defecte
pref.defaultQuitMsg.help = Especifica un missatge de sortida per defecte que s'utilitza quan no se n'especifiqui un explícitament. Deixeu-ho en blanc per a utilitzar el bàsic del ChatZilla, que simplement diu quina versió teniu.
pref.desc.label = Descripció
pref.desc.help = Configura el camp «descripció» (també conegut com a «nom vertader») que es visualitza a la vostra informació /whois. Normalment s'utilitza per a incloure alguns noms reals, però no se us soŀlicita introduir-hi res.
pref.deleteOnPart.label = Suprimeix una part de les visualitzacions del canal
pref.deleteOnPart.help= Fa que /leave i /part també tanquin la visualització del canal.
pref.displayHeader.label = Mostra la capçalera
pref.displayHeader.help = Visualitza la capçalera del xat per a aquesta visualització. Aquesta conté informació semblant a l'URL de la visualització actual, i els temes i modes per a una visualització de canal.
pref.font.family.label = Família del tipus de lletra
pref.font.family.help=Selecciona el tipus de lletra que el ChatZilla utilitzarà per a mostrar els missatges. El valor «per defecte» utilitzarà la vostra família de tipus de lletra global; «serif», «sans-serif» i «monospace» utilitzaran la vostra configuració de tipus de lletra global; altres valors especificaran un tipus de lletra directament.
pref.font.size.label = Mida del tipus de lletra (pt)
pref.font.size.help = Selecciona la mida del tipus de lletra que voleu que el ChatZilla mostri els missatges. El valor 0 utilitzarà la vostra mida de tipus de lletra global, i altres valors s'interpretaran com la mida en punts (pt).
pref.guessCommands.label = Ordres desconegudes del convidat
pref.guessCommands.help = Si introduïu una ordre (que comença amb «/») aquest ChatZilla no l'enten. Per fer-ho més amigable proveu d'enviar l'ordre al servidor. Podeu desactivar-ho si no voleu que el ChatZilla ho provi.
pref.hasPrefs.label = L'objecte té preferències
pref.hasPrefs.help = Indica que l'objecte té preferències desades. Mai es mostra a la finestra de preferències. :)
pref.identd.enabled.label    = Habilita el servidor d'identificació durant el procés de connexió
pref.identd.enabled.help    = Permet al ChatZilla connectar-se als servidors que necessiten una resposta d'identificació.
pref.initialURLs.label = URLs que es connecten automàticament
pref.initialURLs.help = Una llista d'URLs d'IRC a les quals el ChatZilla hauria de connectar-s'hi en iniciar-se. Aquestes no es carregaran si el ChatZilla s'ha iniciat quan s'ha fet un clic a un URL d'IRC (p. ex.: irc://moznet/).
pref.initialScripts.label = Carrega seqüències automàtiques
pref.initialScripts.help = En iniciar el ChatZilla, carrega totes les seqüències llistades aquí. Si un element és un directori, aquest carregarà «init.js» des d'aquest directori, i qualsevol subdirectori.
pref.inputSpellcheck.label   = Comprova l'ortografia del quadre d'entrada
pref.inputSpellcheck.help    = Permet activar o no la verificació ortogràfica en el quadre d'entrada. Només funciona en versions recents del &brandShortName;.
pref.link.focus.label = Mou l'enfocament al navegador en obrir enllaços
pref.link.focus.help = Mou l'enfocament a la finestra del navegador en obrir URL des del ChatZilla.
pref.log.label = Registra aquesta visualització
pref.log.help=Fa que el ChatZilla registri aquesta visualització. El fitxer de registre es desa normalment en el vostre perfil, el qual es pot sobreescriure amb el «camí del perfil» (per al camí base) o «Nom del fitxer de registre» per a un registre de visualització específic.
pref.logFileName.label = Nom del fitxer de registre
pref.logFileName.help = El fitxer de registre que s'utilitza per a aquesta visualització. Si la visualització s'obre i es carrega normalment, el canvi d'aquesta opció no tindrà cap efecte fins que no es torni a iniciar.
pref.logFile.client.label = Fitxer de registre per al client
pref.logFile.client.help = Especifica el nom del fitxer de registre per a la visualització del client. Aquest s'afegeix a la 'carpeta de registre' per a tenir un camí sencer.
pref.logFile.network.label = Fitxer de registre per a les xarxes
pref.logFile.network.help = Especifica el nom del fitxer de registre per a les visualitzacions de la xarxa. Aquest s'afegeix a la 'carpeta de registre' per a tenir un camí sencer.
pref.logFile.channel.label = Fitxer de registre per als canals
pref.logFile.channel.help = Especifica el nom del fitxer de registre per a les visualitzacions de canal. Aquest s'afegeix a la 'carpeta de registre' per a tenir un camí sencer.
pref.logFile.user.label = Fitxer de registre per als usuaris
pref.logFile.user.help = Especifica el nom del fitxer de registre per a les visualitzacions d'usuaris o consultes. Aquest s'afegeix a la 'carpeta de registre' per a tenir un camí sencer.
pref.logFile.dccuser.label   = Fitxer de registre per a DCC
pref.logFile.dccuser.help = Especifica el nom del fitxer de registre de les visualitzacions per a xat/fitxers DCC. Aquest s'afegeix a la 'carpeta de registre' per a tenir un camí sencer.

pref.logFolder.label = Carpeta de registre
pref.logFolder.help = Especifica la ubicació base per a tots els registres. Les preferències dels diferents «Fitxers de registre» especifiquen els noms exactes per als diferents tipus de fitxers de registre.
pref.messages.click.label = Clic normal
pref.messages.click.help = Què fer quan us faci un clic a un URL normalment.
pref.messages.ctrlClick.label = Clic a Control
pref.messages.ctrlClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb la tecla de Control premuda.
pref.messages.metaClick.label = Clic a Alt/Meta
pref.messages.metaClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb la tecla Alt o Meta premuda.
pref.messages.middleClick.label = Clic amb el botó del mig
pref.messages.middleClick.help = Què fer quan es faci un clic a un URL amb el botó del mig del ratolí.
pref.motif.dark.label = Aparença fosca
pref.motif.dark.help = L'aparença fosca pot seleccionar-se des de la visualització > Menú Esquema del color.
pref.motif.light.label = Aparença clara
pref.motif.light.help = L'aparença clara pot seleccionar-se des de la visualització > Menú Esquema del color.
pref.motif.current.label = Aparença actual
pref.motif.current.help = El fitxer d'aparença seleccionat actualment. Una «aparença» és un fitxer CSS que descriu com fer per visualitzar la visualització xat i poder ser utilitzada per a personalitzar la visualització.
pref.multiline.label = Mode d'entrada multilínia
pref.multiline.help = Configura si el ChatZilla ha d'utilitzar un quadre d'entrada multilínia o una de línia senzilla normal.
pref.munger.bold.label = Negreta
pref.munger.bold.help=Fa que el ChatZilla visualitzi en *negreta* on actualment és en negreta.
pref.munger.bugzilla-link.label = Enllaços del Bugzilla
pref.munger.bugzilla-link.help=Fa que el ChatZilla converteixi un «bug <number>» en un enllaç utilitzant l'«URL del Bugzilla».
pref.munger.channel-link.label = Enllaços del canal
pref.munger.channel-link.help = Fa que el ChatZilla converteixi «#channel» en un enllaç a aquest.
pref.munger.colorCodes.label = Colors mIRC
pref.munger.colorCodes.help = Habilita la visualització de colors del text del xat, així com altres codis mIRC (negreta i subratllat). Quan s'inhabilita, el ChatZilla simpliment amagarà els codis mIRC.
pref.munger.ctrl-char.label = Caràcters de control
pref.munger.ctrl-char.help = Fa que el ChatZilla visualitzi els caràcters de control si no els enten.
pref.munger.face.label = Cares (emoticones)
pref.munger.face.help = Fa que el ChatZilla visualitzi imatges d'emoticoles comunes, com ara .-) i ;-).
pref.munger.italic.label = Cursiva
pref.munger.italic.help = Fa que el ChatZilla visualitzi /cursiva/ realment en cursiva.
pref.munger.link.label = Enllaços de llocs web
pref.munger.link.help = Fa que el ChatZilla converteixi el text que sembla un lloc web en un enllaç. 
pref.munger.mailto.label = Enllaços de missatgeria
pref.munger.mailto.help= Fa que el ChatZilla converteixi text que sembla una adreça electrònica en un enllaç de correu electrònic. 
pref.munger.quote.label = Cites més netes
pref.munger.quote.help = Fa que el ChatZilla substitueixi `` amb \u201C i '' amb \u201D
pref.munger.rheet.label = Rheet
pref.munger.rheet.help = Fa que el ChatZilla canviï «rheet» en un enllaç (una característica molt particular de Mozilla.org).
pref.munger.talkback-link.label = Enllaços de resposta
pref.munger.talkback-link.help = Fa que el ChatZilla faci un enllaç «TB<numbers><character>» a la traça apilada de resposta especificada.
pref.munger.teletype.label = Teletip
pref.munger.teletype.help = Fa que ChatZilla mostri |teletip| realment en teletip (un tipus de lletra d'amplada fixa).
pref.munger.underline.label = Subratllat
pref.munger.underline.help = Fa que el ChatZilla visualitzi el text subratllat entre els caràcters de subratllat (ex. _subratllat_)
pref.munger.word-hyphenator.label = Escapça automàticament paraules llargues
pref.munger.word-hyphenator.help= Fa que el ChatZilla insereixi automàticament «punts de tall de paraula a fi de línia» dins paraules llargues i els URLs, així pot ajustar-se la mida de la pantalla.
pref.newTabLimit.label = Visualitzacions autocreades màximes
pref.newTabLimit.help=Configura el nombre de visualitzacions (com ara visualitzacions de consultes) que es poden crear automàticament pel ChatZilla. Una vegada s'ha superat el límit, els missatges privats es visualitzaran a la visualització actual. Configureu-ho a 0 per iŀlimitat, o a 1 per no permetre crear totes les visualitzacions automàtiques.
pref.nickCompleteStr.label = Cadena de compleció del sobrenom
pref.nickCompleteStr.help = Aquesta cadena s'ha adjuntat a un sobrenom quan s'ha completat la pestanya a l'inici de la línia.
pref.nickname.label = Sobrenom
pref.nickname.help = Aquest és el nom vist per qualsevol que hi hagi al IRC. Podeu utilitzar qualsevol que us agradi, però no pot contenir caràcters «estranys» particulars, per tant, heu d'ajustar-vos als caràcters alfa-numèrics.
pref.nicknameList.label = Llista de sobrenoms
pref.nicknameList.help = Aquesta és una llista dels sobrenoms que voleu que el ChatZilla provi si el que normalment utilitzeu ja estigués en ús. No cal que es llisti el vostre sobrenom habitual.
pref.notify.aggressive.label = Notificació agressiva
pref.notify.aggressive.help = Quan algú us envia un missatge privat, diu el vostre sobrenom, o menciona una de les vostres «paraules importants», el ChatZilla considera que el missatge ha de rebre la vostre atenció. Aquest conjunt de preferències especifica si la finestra es farà intermitent o apareixerà a la vista (depenent del sistema operatiu) per a aconseguir la vostra atenció.
pref.notifyList.label = Llista de notificació
pref.notifyList.help = Es verifica sovint una llista de sobrenoms per a veure si es troben en línia o no. Cada 5 minuts, el ChatZilla comprovarà la llista i us informarà si hi ha algú en línia o és fora de línia.
pref.outgoing.colorCodes.label = Habilita l'enviament codis de colors
pref.outgoing.colorCodes.help = Us permet enviar color i altres codis de color mIRC, així com negretes o subratllat, utilitzant %-seqüències especials. Quan s'ha habilitat, simplement teclegeu «%» per a veure un menú emergent de diverses opcions.
pref.outputWindowURL.label = Finestra de sortida
pref.outputWindowURL.help = Probablement no voldreu canviar-ho. La visualització de xat carrega aquesta URL per a visualitzar els missatges actuals, capçaleres, etc., i el fitxer que defineix correctament certs elements o on s'indiquen els errors JavaScript i les finestres de xat negres\!
pref.profilePath.label = Camí del perfil
pref.profilePath.help = Aquesta és la localització base dels fitxers relacionats amb el ChatZilla. Per defecte, el ChatZilla carrega les seqüències en el subdirectori «scripts» i desa els fitxers de registre en el subdirectori «logs».
pref.proxy.typeOverride.label  = Tipus de servidor intermediari
pref.proxy.typeOverride.help  = Substitueix l'elecció normal de servidor intermediari especificant «http» en el servidor intermediari HTTP del vostre navegador, o bé «cap» per a forçar que no s'utilitzi cap servidor intermediari (ni un de tipus SOCKS). Tingueu en compte que només funciona quan s'especifica que el navegador utilitzi una configuració manual de servidor intermediari.
pref.reconnect.label = Torna a connectar quan es desconnecti de forma inesperada
pref.reconnect.help = En perdre inesperadament la vostre connexió, el ChatZilla pot tornar a connectar-vos automàticament al servidor.
pref.showModeSymbols.label = Mostra els símbols en mode usuari
pref.showModeSymbols.help = La llista d'usuaris pot mostrar-se en mode de símbols («@» per a operador, «%» per a operador mitjà, «+» per a moderador), o pot utilitzar llums (verd és operador, blau fosc per a operador mitjà, blau clar (cian) per a moderador i negre o desactivat per a l'estatus normal). Activeu aquesta preferència per a utilitzar el mode de símbols, en comptes de les llums.
pref.sortUsersByMode.label = Ordena els usuaris per mode
pref.sortUsersByMode.help = Fa que la llista d'usuaris ordeni els usuaris pels seu mode, primer l'operador, llavors l'operador mitjà (si ho suporta el servidor), a continuació el moderador i després qualsevol altre.
pref.sound.enabled.label = So habilitat
pref.sound.enabled.help = Marqueu aquesta preferència per permetre el so, o desmarqueu-la per desactivar tots els sons. No és més que un commutador global.
pref.sound.overlapDelay.label = Retard de sobreposició
pref.sound.overlapDelay.help = Especifica el període de temps durant el qual la mateixa incidència no iniciarà novament el mateix so. Per exemple, el valor per defecte de 2000ms (2 segons) implica que si es donen dues coincidències de rastreig en 2 segons entre una i l'altra, només la primera farà que es reprodueixi el so.
pref.sound.channel.start.label = Canal: Comença la sessió
pref.sound.channel.start.help  = 
pref.sound.channel.event.label = Canal: Incidència que no és un xat
pref.sound.channel.event.help  = 
pref.sound.channel.chat.label = Canal: Xat normal
pref.sound.channel.chat.help  = 
pref.sound.channel.stalk.label = Canal: Coincidència de rastreig
pref.sound.channel.stalk.help  = 
pref.sound.user.start.label = Usuari: Sessió d'inici
pref.sound.user.start.help   = 
pref.sound.user.stalk.label = Usuari: Xat normal
pref.sound.user.stalk.help   = 
pref.stalkWholeWords.label = Només rastreja paraules senceres
pref.stalkWholeWords.help = Aquestes preferències commuten el manejament del ChatZilla en el rastreig de paraules entre les paraules coincidents trobades, subcadenes senzilles. Per exemple, «el ChatZilla és guai» coincidirà amb el rastreig de la paraula «zilla» només si aquesta preferència és desactivada.
pref.stalkWords.label = Rastreig de paraules
pref.stalkWords.help = Una llista de paraules que, quan una línia en conté una, fa que el ChatZilla marqui la línia com a «important», i provarà de captar la vostre atenció si s'ha activat la «notificació agressiva».
pref.urls.store.max.label = Màxim d'URLs emmagatzemats
pref.urls.store.max.help = Especifica el nombre màxim d'URLs que el ChatZilla recull i emmagatzema. L'ordre «/urls» mostra els darrers 10 emmagatzemats, o més si es fa «/urls 20», per exemple.
pref.username.label = Nom d'usuari

pref.userlistLeft.label = Mostra la llista d'usuaris a l'esquerra
pref.userlistLeft.help = Mostra la llista d'usuaris a l'esquerra. Desmarqueu-ho per a mostrar-la a la dreta.

pref.username.help=El vostre nom d'usuari s'utilitza per a construir la vostra «màscara del servidor central», el qual és una cadena que us representa. S'hi inclou el vostre nom de servidor central de connexió i aquest nom d'usuari. Sovint s'utilitza per a configurar operacions automàtiques, bandejos i altres coses específiques per una persona.
pref.usermode.label = Mode d'usuari
pref.usermode.help       = El vostre mode d'usuari és una cadena d'opció que s'envia a la xarxa IRC. Conté un signe més («+») i a continuació una o més lletres, cadascuna de les quals representa una opció. La lletra «i» representa el «mode invisible». Quan sou invisible, el vostre sobrenom no apareixerà a la llista d'usuaris del canal per a aquells que no hi siguin. La lletra «s» us permet veure missatges del servidor, com ara coŀlisions dels sobrenoms. Per a una llista més completa d'opcions disponibles, consulteu usermode a www.irchelp.org.
pref.warnOnClose.label = Avisa'm quan surti mentre encara estigui connectat.
pref.warnOnClose.help = Quan sortiu mentre encara estigueu connectat a alguna xarxa, apareixerà un missatge preguntant-vos si esteu segur que voleu sortir. Desmarqueu-ho per a inhabilitar-ho.


pref.group.general.label = General
pref.group.general.connect.label = Connexió
pref.group.general.ident.label = Identificació
pref.group.general.log.label = Registre
pref.group.appearance.label = Aparença
pref.group.appearance.misc.label = Misceŀlània
pref.group.appearance.motif.label = Aparences
pref.group.appearance.timestamps.label = Marques horàries
pref.group.appearance.timestamps.help = La preferència de format utilitza substitucions strftime. Per exemple, «%A %l:%M:%S%P» pot ser «Dijous 1:37:42pm».
pref.group.appearance.userlist.label = Llista d'usuaris
pref.group.dcc.label = DCC
pref.group.dcc.ports.label = Ports
pref.group.dcc.autoAccept.label    = Acceptació automàtica
pref.group.munger.label = Format
pref.group.startup.label = Inici
pref.group.startup.initialURLs.label = URLs que es connecten automàticament
pref.group.startup.initialScripts.label = Carrega seqüències automàtiques
pref.group.lists.label = Llistes
pref.group.lists.stalkWords.label = Rastreig de paraules
pref.group.lists.aliases.label = Ordre d'àlies
pref.group.lists.notifyList.label = Llista de notificació
pref.group.lists.nicknameList.label = Llista de sobrenoms
pref.group.lists.autoperform.label = Execució automàtica
pref.group.global.label = Global
pref.group.global.header.label = Capçalera
pref.group.global.header.help = Especifica la visibilitat per defecte de la capçalera de les visualitzacions. Cada visualització pot utilitzar la seva pròpia si és necessari.
pref.group.global.links.label = Enllaços
pref.group.global.links.help = Les preferències de tres enllaços defineix com reacciona el ChatZilla davant diferents tipus de clics sobre els enllaços. Podeu també configurar-los d'acord amb les vostres preferències.
pref.group.global.log.label = Registra aquests tipus de visualització
pref.group.global.log.help = Especifica l'estat de registre per defecte per a les visualitzacions. Cada visualització pot utilitzar el seu propi si és necessari.
pref.group.global.maxLines.label = Mida del desplaçament endarrere
pref.group.global.maxLines.help = El nombre de línies de text que es poden conservar en aquest tipus de visualització. Una vegada s'arriba al límit, les línies més antigues són eliminades a mesura que s'afegeixen les més noves.
pref.group.global.sounds.label = Configuració del so
pref.group.global.sounds.help     = 
pref.group.global.soundEvts.label = Incidències sonores
pref.group.global.soundEvts.help = Sons per a certes incidències del client. Aquestes preferències són una llista separada per espais de «beep» o un fitxer: URLs.


pref.networkHeader.label = Xarxes
pref.networkHeader.help     = 
pref.channelHeader.label = Canals
pref.channelHeader.help     = 
pref.userHeader.label = Usuaris
pref.userHeader.help      = 
pref.dccUserHeader.label    = DCC
pref.dccUserHeader.help     = 

pref.networkLog.label = Xarxes
pref.networkLog.help      = 
pref.channelLog.label = Canals
pref.channelLog.help      = 
pref.userLog.label = Usuaris
pref.userLog.help        = 
pref.dccUserLog.label      = DCC
pref.dccUserLog.help      = 

pref.clientMaxLines.label = Client
pref.clientMaxLines.help    = 
pref.networkMaxLines.label = Xarxes
pref.networkMaxLines.help    = 
pref.channelMaxLines.label = Canals
pref.channelMaxLines.help    = 
pref.userMaxLines.label = Usuaris
pref.userMaxLines.help     = 
pref.dccUserMaxLines.label   = DCC
pref.dccUserMaxLines.help    = 

pref.autoperform.channel.label = Canal
pref.autoperform.channel.help  = Introduïu ordres per executar quan us uniu a qualsevol canal.
pref.autoperform.client.label  = Client
pref.autoperform.client.help  = Introduïu ordres per executar quan inicieu el ChatZilla.
pref.autoperform.network.label = Network
pref.autoperform.network.help  = Introduïu ordres per executar quan us connecteu a qualsevol xarxa.
pref.autoperform.user.label   = User
pref.autoperform.user.help   = Introduïu ordres per executar quan obriu un xat privat a qualsevol usuari.

pref.timestamps.display.label = Format
pref.timestamps.display.help    = 
pref.timestamps.label = Habilitada
pref.timestamps.help      = 

pref.msgBeep.label = Visualització d'una nova consulta
pref.msgBeep.help        = 
pref.queryBeep.label = Sons: missatge de consulta
pref.queryBeep.help       = 
pref.stalkBeep.label = Sons: missatge important
pref.stalkBeep.help       =