security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
author Eduard Gamonal <edu@eduard-gamonal.net>
Sat, 11 Oct 2014 23:05:22 +0200
changeset 1620 e65d3dfc07bb9c9e542acee1e776f3c9cdbd8c61
parent 1598 df77cb55de30e55560a19c820df6a493e6035e2c
permissions -rw-r--r--
catalan (ca) l10n. jordi serratosa's work

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
<!-- Values for changepassword.xul -->

<!ENTITY setPassword.title "Canvia la contrasenya mestra">
<!ENTITY setPassword.tokenName.label "Dispositiu de seguretat">
<!ENTITY setPassword.oldPassword.label "Contrasenya actual:">
<!ENTITY setPassword.newPassword.label "Contrasenya nova:">
<!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Contrasenya nova (un altre cop):">
<!ENTITY setPassword.meter.label "Avaluador de qualitat de la contrasenya">
<!ENTITY setPassword.meter.loading "S'està carregant">
<!-- Values for resetpassword.xul -->

<!ENTITY resetPasswordButtonLabel "Reinicia">
<!ENTITY resetPassword.title "Reinicia la contrasenya mestra">
<!ENTITY resetPassword.text "Si reinicieu la vostra contrasenya mestra, totes les vostres contrasenyes de web i de correu electrònic, les dades dels formularis, els certificats personals i les claus privades emmagatzemades es perdran. Esteu segur que voleu reiniciar la vostra contrasenya mestra?">
<!-- Values for getpassword.xul -->

<!ENTITY getPassword.title "Introduïu la contrasenya mestra">
<!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Dispositiu de seguretat:">
<!ENTITY getPassword.password.label "Contrasenya:">
<!-- These should be common -->

<!ENTITY piperror.title "Error">
<!ENTITY pipalert.title "Error: no es pot restablir">
<!-- Prefs panel strings -->

<!ENTITY pref.security.general.lHeader "Seguretat">
<!ENTITY pref.security.general.rHeader "Paràmetres de seguretat normal">
<!ENTITY pref.security.general.header "Paràmetres de seguretat normal">
<!ENTITY pref.security.general.level.title "Nivell de seguretat">
<!ENTITY pref.security.general.paranoid.label "Utilitza els paràmetres de seguretat extrema">
<!ENTITY pref.security.general.certificates.title "Certificats">
<!ENTITY pref.security.general.manageCert.label "Gestiona els certificats">
<!-- Downloading a cert -->

<!ENTITY downloadCert.title "Baixada de certificats">
<!ENTITY downloadCert.message1 "Se us ha demanat que confieu en una entitat certificadora (CA) nova.">
<!ENTITY downloadCert.trustSSL "Confia en aquesta CA per identificar llocs web.">
<!ENTITY downloadCert.trustEmail "Confia en aquesta CA per identificar usuaris de correu electrònic.">
<!ENTITY downloadCert.trustObjSign "Confia en aquesta CA per identificar desenvolupadors de programari.">
<!ENTITY downloadCert.message3 "Abans de confiar en aquesta CA amb qualsevol finalitat, cal que n'examineu el certificat i les polítiques i procediments (si estan disponibles).">
<!ENTITY downloadCert.viewCert.label "Visualitza">
<!ENTITY downloadCert.viewPolicy.label "Política">
<!ENTITY downloadCert.viewCert.text "Examina el certificat de la CA">
<!ENTITY downloadCert.viewPolicy.text "Examina les polítiques i procediments de la CA">
<!-- Strings for the SSL client auth ask dialog -->

<!ENTITY clientAuthAsk.title "Sol·licitud d'identificació de l'usuari">
<!ENTITY clientAuthAsk.message1 "Aquest lloc ha sol·licitat que us identifiqueu amb un certificat:">
<!ENTITY clientAuthAsk.message2 "Trieu un certificat per presentar-lo com a identificació:">
<!ENTITY clientAuthAsk.message3 "Detalls del certificat seleccionat:">
<!-- Strings for the cert picker dialog -->

<!ENTITY certPicker.title "Selecciona un certificat">
<!ENTITY certPicker.info "Certificat:">
<!ENTITY certPicker.detailsLabel "Detalls del certificat seleccionat:">

<!ENTITY pkcs12.setpassword.title "Trieu una contrasenya per a la còpia de seguretat del certificat">
<!ENTITY pkcs12.setpassword.message "La contrasenya per a la còpia de seguretat del certificat que definiu aquí protegeix el fitxer de còpia de seguretat que ara creareu. Heu de definir-la per seguir amb la còpia de seguretat.">
<!ENTITY pkcs12.setpassword.label1 "Contrasenya de la còpia de seguretat del certificat:">
<!ENTITY pkcs12.setpassword.label2 "Contrasenya de la còpia de seguretat del certificat (un altre cop):">
<!ENTITY pkcs12.setpassword.reminder "Important: si oblideu la contrasenya de la còpia de seguretat del certificat no podreu recuperar-la més endavant. Deseu-la en un lloc segur.">

<!ENTITY pkcs12.getpassword.title "Diàleg Introducció de la contrasenya">
<!ENTITY pkcs12.getpassword.message "Introduïu la contrasenya que es va utilitzar per xifrar la còpia de seguretat d'aquest certificat.">

<!ENTITY chooseToken.title "Diàleg de tria del testimoni">
<!ENTITY chooseToken.message1 "Trieu un testimoni.">

<!ENTITY escrowWarn.title "Còpia de la clau de xifratge">
<!ENTITY escrowWarn.message1 "Important: Aquesta entitat certificadora ha demanat fer una còpia de seguretat de la vostra clau privada de xifratge">
<!ENTITY escrowWarn.benefit1 "L'avantatge és que, si perdeu l'accés a la vostra clau privada de xifratge, en podeu sol·licitar una còpia a aquesta entitat certificadora.">
<!ENTITY escrowWarn.message2 "Tanmateix, atès que l'entitat certificadora emmagatzemarà la vostra clau privada de xifratge, podria utilitzar-la per llegir el vostre correu o altres documents xifrats sense la vostra autorització.">
<!ENTITY examineCert.label "Visualitza el certificat">
<!ENTITY examineCert.accesskey "V">
<!-- Strings for the CreateCertInfo dialog -->

<!ENTITY createCertInfo.title "S'està generant una clau privada">
<!ENTITY createCertInfo.msg1 "S'està generant la clau… Pot trigar uns minuts…">
<!ENTITY createCertInfo.msg2 "Espereu…">
<!-- Strings for protectedAuth dialog -->

<!ENTITY protectedAuth.title "Autenticació de testimoni protegit">
<!ENTITY protectedAuth.msg "Autentiqueu al testimoni. El mètode d'autenticació depèn del tipus del vostre testimoni.">
<!ENTITY protectedAuth.tokenName.label "Testimoni:">