suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Tue, 12 Oct 2010 12:43:05 +0200
changeset 310 cb5ea1a63ecabda0c30dba3f8d0186bbbc3a5afd
parent 180 e04f36b170d6635d647d09e6fd2c855d3ca9ec79
child 316 0ed54d0103481d3e730a5fc3a8032cfc870790b9
permissions -rw-r--r--
suite

<!ENTITY pref.download.title      "Baixades">

<!ENTITY downloadBehavior.label "En iniciar una baixada">
<!ENTITY focusWhenStarting.label    "Mostra'm el gestor de baixades si ja estava obert, i sinó:">
<!ENTITY focusWhenStarting.accesskey  "M">
<!ENTITY openDM.label "Obre el gestor de baixades">
<!ENTITY openDM.accesskey "b">
<!ENTITY openProgressDialog.label "Obre un diàleg de progrés">
<!ENTITY openProgressDialog.accesskey "d">
<!ENTITY doNothing.label "No obris res">
<!ENTITY doNothing.accesskey "N">

<!ENTITY downloadLocation.label     "Quan es desi un fitxer">
<!ENTITY saveTo.label          "Desa els fitxers a">
<!ENTITY saveTo.accesskey        "a">
<!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Tria la carpeta...">
<!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "T">
<!ENTITY alwaysAsk.label        "Demana'm sempre on desar els fitxers">
<!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "a">

<!ENTITY downloadRetention.label    "Mantén les baixades">
<!ENTITY whenCompleted.label      "Quan s'hagin baixat">
<!ENTITY whenQuittingApp.label     "Quan surti del &brandShortName;">
<!ENTITY neverRemove.label       "Mai">

<!ENTITY finishedBehavior.label     "Quan acabi una baixada">
<!ENTITY playSound.label        "Reprodueix un so">
<!ENTITY playSound.accesskey      "s">
<!ENTITY showAlert.label        "Mostra un avís">
<!ENTITY showAlert.accesskey      "o">
<!ENTITY browse.label          "Navega...">
<!ENTITY browse.accesskey        "g">
<!ENTITY preview.label "Previsualitza la imatge">
<!ENTITY preview.accesskey       "v">